ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จะสามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

การสอบพนักงานราชการ

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุครบ 65 ปี

สอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

ขอดรอปในเทอมสอง

เงินสงเคราะห์บุตรเปิดไม่ได้

สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สอบถาม


คำถาม อยากทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งเทียบเท่ากับเศรษฐศาสตร์ ตามที่ กพ.รองรับ จะสามารถผ่านคุณสมบัติเพื่อ สมัครเข้าทำงานได้
คำตอบ หากประกาศรับสมัครไม่จำกัดสาขา ก็สามารถสมัครงานได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานห้องสมุด ที่ประกาศรับวุฒิ ปวส. แต่ถ้าจบ ป ตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ จะสามารถบรรจุเข้าทำงานได้ไหมค่ะ
คำตอบ ต้องพิจารณาที่คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบนะครับ หากระบุเพียงวุฒิ ปวส. ก็จะมีสิทธิ์สมัครเฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส แต่ถ้าหากไม่มีวุฒิ ปวส แต่มีวุฒิสูงกว่า ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม วันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ผ่านข้อเขียน พอไปสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ อยากถามความรู้สึกคนออกข้อมสอบหน่อยค่ะ เพื่ออะไร คำตอบของคนออกข้อสอบก็คงตอบว่า คนสอบผ่านเยอะ ก็เลยต้องออกข้อสอบแบบนี้ ป.ตรี สอบร้อยละ ปวส.คิดอายุ วัน เดือน ปี เกินไป ทีข้ออสอบข้อเขียนเกี่ยวกับพนักงานธุรการไม่เยอะ แต่ออกแบบประเมินการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ งงงงงงงงงงงงง
คำตอบ ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการออกข้อสอบจะออก เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงาน นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ คือว่าพนักงานราชการที่ประกาศรับวุฒิ ปวส ถ้าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นวุฒิ ป.ตรี จะสมารถบรรจุเข้าทำงานได้ไหมค่ะ
คำตอบ หากได้รับการคัดเลือก บรรจุเพียงวุฒิที่สมัครสอบ คือ ปวส. นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการบำนาญอายุครบ 65 ปี ต้องการยื่นเรื่องขอรับเงินส่วนที่เหลือ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ยื่นเรื่องที่ใด?
คำตอบ ยื่นคำขอและติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รอบกวนสอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2554 ไม่ทราบว่าจะตกเบิกในช่วงไหนคะ
คำตอบ น่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าจะดรอปในเทอมสอง ต้องทำอย่างไร ภายในวันที่เท่าไหร่คะ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เข้าไปดูประกาศแล้วไม่สามารถเปิดดูได้เลยค่ะ
คำตอบ ประกาศเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตร ฉบับที่ 2060/2556 ครับ สามารถเปิดได้ ครับ หากเครื่องท่านเปิดช้า ลองไปใช้เครื่องอื่นดูครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน ตามประกาศฉบับที่ 2009/2556 ที่จะสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ในวันที่ 22 กันยายน 2556 เลขประจำตำแหน่ง 2488 มีการสอบโปรแกรมปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจาก Microsoft office หรือไม่
คำตอบ การสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกตำแหน่งจะต้องสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์เหมือนกันหมด ส่วนจะสอบโปรแกรมอะไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ออกข้อสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้าคำสั่งเงินเดือนใหม่และสัญญาจ้างคณะแพทย์ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีหรอคะทำไมศูนย์หัวใจได้แล้ว
คำตอบ คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะออกพร้อมกันทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย นะครับ ต้องรอก่อน เพราะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189