ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวสอบพนักงานราชการได้ผมต้องลาออกหรือโอนย้ายหน่วยงานได้ไหม๊ครับ

โบนัสพนักงาน

เปิดรับสมัครสอบ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครงาน

ชพค

อยากทราบตำแหน่งงานว่าง

แก้ไขข้อมูล บุคคลให้ถูกต้องครับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ

การปรับเงินเดือนพนังงานราชการปี 2557

ผลสอบพนง.มหาวิทยาลัย ถเาไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปิดรับสมัครใหม่อีกเมื่อไหร่ครับ


คำถาม ถ้าให้ลาออกต้องทำเรื่องที่ไหนอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ เปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงาน จะต้องลาออกจากตำแหน่งเดิม ทำเรื่องถึงอธิการบดี ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องแนบใบลาออก โดยผ่านการตรวจสอบหนี้สินต่าง ๆ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนักพนักงานจะได้ช่วงไหนค่ะ
คำตอบ หลังรอบการประเมินครั้งที่สอง คณะหน่วยงานจะแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งน่าจะมกราคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะรับสมัคร พ.มหาลัย+พ.ราชการ ที่เหลือจากการสอบครั้งที่2/2556ครั้งนี้ จะสอบอีกครั้งเมื่อไหร่คะ
คำตอบ ประมาณพฤศจิกายน - ธันวาคม ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในการเปิดรับสมัครงาน มีระยะเวลาในการประกาศเปิดรับสมัครนานเท่าไหร่ครับ จึงจะประกาศปิดรับสมัคร
คำตอบ ไม่น้อยกว่า 7 วันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าพึ่งเข้าทำงานหนึ่งเดือน สามารถสมัครชพค ได้ไหมค่ะ
คำตอบ สมัครได้ครับ ต้องนำคำสั่งที่บรรจุยื่นเป็นเอกสารประกอบด้วย ส่วนอายุ ไม่เกิน 35 ปี ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นประการสมัครงาน อยากทราบว่ามีตำแหน่งงานว่างไหมค่ะ จบสาขารัฐประศาสนศาตร์มา
คำตอบ ต้องดูที่หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ID 116183 ตำแหน่ง คือ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ สถานที่ปฏิบัติงาน คือ งานรังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด คือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ****ขอบคุณครับ*****
คำตอบ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบแล้ว ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามถึงการเรียกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินรายได้ ที่บัญชีไว้ ครั้งที่ 1/2556 เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ
คำตอบ ลำดับต่อไปคือ ลำดับที่ 8 นางสาวศรัญญา ศรีสุข
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนสอบถามค่ะ อ่านประกาศของ ก.พ. จะมีการปรับเงินเดือนของพนักงานราชการวุฒิ ปวส.ในปี 2557 จากเดิม 12240 บาท เป็น 13800 บาท อยากทราบว่า 13800 บาท รวมค่าครองชีพด้วยไหมค่ะ หรือไม่มีค่าครองชีพแล้ว เพราะวุฒิป.ตรี ได้ 18000 ซึ่งต่างกันมาก
คำตอบ เงินเดือนและค่าครองชีพ ณ ปัจจุบัน รวมแล้วไม่เกิน 12,285 บาท ส่วนเรื่องประกาศ ก.พ.ใหม่ หน่วยงานยังไม่ได้รับแจ้งแนวปฎิบัติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผลสอบพนง.มหาวิทยาลัย ถเาไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปิดรับสมัครใหม่อีกเมื่อไหร่ครับ
คำตอบ ประมาณพฤศจิกายน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195