ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

โบนัส

โบนัสพนักงาน

สอบถามเรื่องการขี้นบัญชีชื่ออันดับสำรอง

ลาบวช

เรื่อง สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องลาออก

บ้านพักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส 5 ปี ลูกจ้าง

สอบถามประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อเขียน


คำถาม โบนัสจะได้รับในเดือนนี้ไหมค่ะ หรือต้องรอเดือนหน้า ขอทราบเดือนที่ออกหน่อยค่ะ
คำตอบ มีหนังสือแจ้งให้คณะหน่วยงาน แจ้งรายละเอียดของพนักงานที่ได้จะได้รับเงินโบนัสส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับโบนัสเดือน พ.ค.57 นี้มั้ยคะ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีดิฉันเคยไปสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ไปแล้วนั้น แต่ดิฉันจำไม่ได้ว่าเลขที่เท่าไหร่ ผลการคัดเลือกปรากฏว่าดิฉันติดอันดับสำรองที่ 1 และขึ้นบัญชีเอาไว้เป็นเวลา 1 ปี แต่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะ แล้วก้อทำการประการใหม่ แล้วทำไหมทางคณะแพทย์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ไม่เลือกดิฉันค่ะ เพราะดิฉันมีชื่อขึ้นบัญชีเอาไว้ รึยังงัยค่ะ รึว่ามีคนอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ตำแหน่งที่สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว การขึ้นบัญชีไว้ไม่มีผลบังคับจะต้องเรียกสำรองครับ หากหน่วยงานต้องการเปิดรับสมัครใหม่สามารถทำได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบรายละเอียดการลาบวชของพนังงานมหาวิทยาลัย หน่อยครับ เเละขอสอบถาม ลูกจ้างชั้วคราวโครงการ สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ เเละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ ข้อ 1 การลาบวช ลามารถลาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 ในหมวดที่ 6 ข้อ 2. ส่วนการเป็นสมาชิกของสหกรณ์สำหรับลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เป็นสมาชิกสมทบได้ ข้อ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการไม่รับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถาม 2 เรื่อง ครับ 1.ความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท มีมั้ยครับ นานหรือไม่? 2.ขอใช้สิทธิพักในที่พักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่า ขอบพระคุณครับ
คำตอบ ตอบ 1. ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 57 2. ลูกจ้างชั่วคราว จะขอที่พักอาศัย จะต้องได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พี่เขาออกจากราชการไปประมาณ 9 เดือน แล้ว แต่ยังไม่ได้เขียนใบลาออก จะมาเดินเรื่องลาออกย้อนหลังได้ไหมครับ ตอนนี้
คำตอบ การไม่มาปฏิบัติราชการ ภายใน 15 วันติดต่อกัน ถือว่าเป็นการขาดราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา จะรายงานให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบของราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ขอบ้านพักขอมหาวิทยาลัยรึเปล่าค่ะ
คำตอบ มีสิทธิ์ขอที่พักอาศัยครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าคำสั่งเงินโบนัส 5 ปีลูกจ้างชั่วคราวออกยังค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขสังกัดคณะแพทย์อยากทราบว่าถ้าเราจบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มาสมัครได้หรือเปล่าค่ะ
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 954/2557 คุณสมบัติตามข้อ 1.4 ระบุ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าในการประกาศบอกว่า สอบข้อเขียนนี้จะเป็น สอบปรนัยหรืออัตนัย ค่ะ (ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ไม่ทราบครับ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229