ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2557

ขอความกรุณาช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมเว็บไหนค่ะ

เกี่ยวกับ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา

ความเป็นอยู่ของบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

พนักงานมหาลัย

การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2557

จัดสรรที่พัก


คำถาม รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากปีงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของคณะแพทยศาสตร์ ออกล่าช้ามาก ซึ่งเคยเข้ามาสอบถามแล้ว และได้รับคำตอบว่าต้องสอบถามที่คณะฯ แต่ทางคณะฯไม่มีช่องทางให้สอบถามเหมือนส่วนกลางค่ะ เคยเขียนสอบถามผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน คือเงินเดือนไม่ปรับขึ้นเราพอทน เพราะต้องตามนโยบาย แต่ค่าตอบแทนที่ได้ลงแรงปฏิบัติงานไปออกล่าช้า น่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความสนใจเร่งรัดให้ออกทันท่วงทีบ้างจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
คำตอบ ขออนุญาตยกตัวอย่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ น่าจะเป็นดังนี้ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม 2. รวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายและจัดทำเรื่องประมาณ 5 วัน 3. ส่งเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 10 เมษายน จะสามารถรับเงินภายในเดือนสิ้นเดือนเมษา กรณีส่งเบิกล่าช้าหลังวันที่ 10 เมษายน จะได้เงินสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึงโดยหลักแล้ว อย่างช้าที่สุดไม่น่าจะเกิน 2 เดือนหลังจากส่งเบิกจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับเป็นพนักงานราชการก็ไม่ปรับ เงินเดือนก็ไม่คิดจะขึ้นให้ แถมงานก็หนักมาก แล้วอย่างนี้ลูกจ้างชั่วคราวจะกินอะไร ขอความเห็นใจบ้างนะคะ
คำตอบ ทางมหาวิทยาลัยก็พยายามจะช่วยเหลือ เช่น การกำหนดคุณสมบัติในตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่าง ๆ สามารถ รับเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินดีเด่น ย้อนหลัง 3 ปี ส่วนเรื่องอื่น ๆ ระเบียบหรือข้อบังคับยังไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเห็นในประกาศ 656/2557 บอกว่า จะ ประกาศผลสอบข้อเขียน ทางเว็บ >>http://www.md.kku.ac.th/personal/ แต่เว็บนี้เข้าไม่ได้อ่าค่ะ ทำไงดี
คำตอบ โทรศัพท์ติดต่อทางงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีที่ มีการกำหนดวุฒิการศึกษา ปวส. ในคนที่จบวุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่ามีสิทธิ์สมัครมั้ย หรือต้อง ปวส. เท่านั้น
คำตอบ ในการณีที่ประกาศระบุว่า "ไม่ต่ำกว่านี้" แสดงว่า มีวุฒิสูงกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกาศสามารถสมัครได้ แต่ถ้าหากกำหนดรับเฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส.เท่านั้น แสดงว่า ผู้มีวุฒิสูงกว่านี้สมัครไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนเรียนสอบถามค่ะว่า ทำไมมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงไม่มีนโยบายด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรเลย เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันและเท่าที่อ่่านกระดานถาม-ตอบ ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนทั้งนั้น ขอกราบเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบว่าทุกวันนี้สถานะความเป็นอยู่ของบุคลากรโดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวคอนแคลนมาก เ้พราะค่าตอบแทนต่างๆ(ยกเว้นเงินเดือน)ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ออกล่าช้ามากๆ อย่างนี้แล้วท่านผู้บริหารสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้บุคลากรได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบรายได้กับอัตราค่าครอบชีพในปัจจุบันนี้ค่ะ ซึ่งการปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวถ้าไม่ปรับตามนโยบายรัฐบาล ก็แทบจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนเลย
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ้างโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และออกคำสั่งจ้างปีละครั้ง หรือจ้างปีต่อปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานต้องอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ไม่มีครับ การขึ้นเงินเดือนแต่ละครั้งก็ต้องดูที่กระเป๋าของมหาวิทยาลัย มีเงินเพียงพอหรือไม่ ฉะนั้น ลูกจ้างชั่วคราว ณ ปัจจุบันจะต้องหาความก้าวหน้าด้วยตนเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสที่จะปรับเป็นลูกจ้างประจำได้ไหมคะ หรือต้องสอบใหม่เลย เห็น รร.สาธิต เขาให้สวัสดิการ บุคลากร มข. คือให้บุตรเข้าเรียนใน รร.สาธิต แต่ต้องเป็นลูกจ้างประจำขึ้นไปถึงจะใช้สิทธิสวัสดิการได้ใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้ลูกจ้างชั่วคราวจะมีโอกาสให้บุตรได้เรียน รร.สาธิตไหมคะ ต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่หรอคะ กว่าจะเข้าได้ แต่ถ้ามีสวัสดิการของ มข. ก็น่าจะมีให้กับลูกจ้างชั่วคราวบ้าง
คำตอบ อัตราทีจะบรรจุใหม่ในตำแหน่งลูกจ้างประจำ ปัจจุบันยุบเลิกแล้ว อัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณและลาออก จะถูกยุบ และให้หน่วยงานตั้งอัตราพนักงานราชการ ทดแทน ส่วนการใช้สิทธิ์สวัสดิการเข้าโรงเรียนสาธิต ซึ่งอยู่ที่คุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต โดยจะรับจากบุตรสวัสดิการซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงาน มข. จะขอลาพักผ่อนและเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ เพื่อไม่ให้ติดปัญหา และใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะทราบผล ขอบคุณครับ
คำตอบ การลาพักผ่อน เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะอนุญาต ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน จะต้องขออนุญาตจากท่านอธิการบดีเป็นพิจารณาอนุญาตครับ ควรดำเนินการก่อนล่วงหน้าประมาณ 15 วัน โดยติดต่อที่การเจ้าหน้าที่ของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาลัย วุฒิ ปวส.สามารถปรับ เป็นวุฒ ป.ตรี..และได้เงินเดือนป.ตรี..ได้ไหมค่ะ
คำตอบ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 14/2555 สำหรับสายสนับสนุนต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีหลายๆคนอยากทราบเงินตกเบิกนะครับ จะออกตอนไหนครับ เห็นบอกว่าคำสั่งออกไปแล้วนะครับ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเบิกจ่ายของกองคลังที่จะสั่งจ่ายเงินตกเบิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม งานสวัสดิการจะมีการปรับปรุงระบบให้บุคลากรสามารถเข้าไปดูความคืบหน้าลำดับการจัดสรรที่พักออนไลน์หรือไม่ หากมี จะทำการจัดสรรทุกกี่เดือนครับ
คำตอบ ยังตรวจสอบผ่านระบบ Online ไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220