ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

การออกนอกระบบ

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

สอบถามเรื่องสอบนักบัญชี วันที่ 18 ส.ค.56 ค่ะ

สอบถามสถานที่สอบ ค่ะ

ข้อสงสังเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ

ตกเบิกเงินเดือน

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อสอบนิติกร


คำถาม พนักงานราชการวุฒิ ปวส. จะมีปรับเงินเดือนขึ้นใหมค่ะ ตุลา 56 นี้ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ตุลาคมไม่ปรับ แต่เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน จะปรับช่วงมกราคม 57
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สำหรับลูกจ้างชั่วคราวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง จะออกนอกระบบเมื่อไหร่ และจะจ้างต่อไหมคะ
คำตอบ ก็ต้องอยู่ที่ผลการประเมินการปฎิบัติราชการ หากอยู่ในระดับที่พอใช้ จะถูกเลิกจ้าง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ อย่างไรบ้าง นอกจากตรวจสอบจากเอกสารที่แนบสมัคร และถ้าหากบุคคลดังกล่าวสามารถสอบผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแล้ว มีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงประวัติการทำงานที่ผ่านมาหรือไม่
คำตอบ ในการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร จะตรวจหลักฐานตามประกาศที่กำหนดคุณสมบัติไว้เมื่อผู้สมัครจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหลังจากที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกสอบได้และรายงานตัวเข้าปฎิบัติงาน จะตรวจสอบหลักฐานจากสถานศึกษาที่ท่านจบการศึกษาอีกครั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า การสอบนั้นสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ใหมคะ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการคุมห้องสอบจะอนุญาตหรือไม่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาติสอบถามสถานที่สอบ ตามประกาศเลขที่ 1185/2556 ตำแหน่งงานธุระการ ดิฉันไม่ทราบสถานที่สอบค่ะ
คำตอบ สอบวันที่ 18 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศฉบับที่ 1466/2556
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ กพอ ได้มีประกาศให้ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามปติแล้วนั้น ไม่ทราบว่าตอนนี้ ทาง กพอ.ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วหรือยังครับว่า ทาง มข จะเริ่มใช้ประกาศนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นไป
คำตอบ กพอ. มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการออกประกาศ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ จึงอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า พยาบาล พ.รายได้ จะได้ตกเบิกเงินเดือนเมื่อไหร่คะ?? ตอนนี้มีแต่ พ.งบประมาณได้พร้อมเงินเดือน เดือน มิ.ย. ไปแล้ว พ.รายได้จะได้สิ้นเดือน ก.ค.นี้ หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ต้องสอบถามทางกองคลังนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศ 1330/2556ประกาศผลสอบหรือยังคะเห็นว่าสอบสัมพาษณ์มา 3 อาทิตย์แล้ว แต่ยังไม่เห็นประกาศผลค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ประกาศผลสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลักจากสอบสัมภาษณ์จากหน่วยงานแล้ว ผลการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะส่งไปกองการเจ้าหน้าที่ประมาณกี่วันครับ
คำตอบ ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะหน่วยงาน หากคณะกรรมการลงมติเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร สอบวันนี้ พรุ่งนี้ส่งผลได้เลย แต่ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูล หรือหารายละเอียดอยู่ก็จะช้า หรือบางตำแหน่งเช่น ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาจารย์ ก็จะต้องรอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะก่อน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในประกาศแรกแจ้งว่าวันที่ 7 เลยอยากทราบครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ต้องดูวันที่ 8 - 9 ครับ หรือดูหลังจากวันที่ระบุในประกาศ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182