ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานไปแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าสอบ

กองการเจ้าหน้่ที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แก้ไขชื่อค่ะ

สอบถามเรื่องขอทราบว่าเงินเดือนจะเข้าบัญชีวันใหนในกรณีได้รับการบรรจุใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล

หนังสือโอนย้าย

สมัครงานพยาบาล

ประกาศผล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176


คำถาม ตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คำสั่งหรือหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือยังคับ และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตอนไหนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ยังรอหนังสือจากทางส่วนกลาง(กรมบัญชีกลาง) ให้ดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเกินกำหนดแล้วยังจ่ายได้หรือไม่คะ สมัครไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าสอบ ที่รับ 62 อัตรา อ่ะค่ะ
คำตอบ ไว้สมัครในโอกาสหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคณบดีคณะนิติศาสตร์เลิกจ้างจ้างพนักงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 เดือนแล้วไม่มีค่าเยียวยาใดๆๆ หรือว่าคณบดีเลือกปฎิบัติค่ะคณะอื่นมีแบบนี้ไม่คะ
คำตอบ การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2549
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำเรื่องลาออกตอนต้นเดือนธันวาคม 57 บอกเงินจะเข้าสิ้นเดือนมกราคม 58 แต่ก็ไม่เข้าโทรถามบอกต้นเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3 ก.พ.โทรถามบอกปลายสัปดาห์นี้แน่นอนแต่แล้ววันศุกร์ที่ 6 กพ.ก็ยังไม่เข้าอยากทราบว่าประมาณกี่เดือนนะค่ะเงินถึงจะเข้า
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนแก้ไขรายชื่อที่ใช้สมัครงานให้ด้วยค่ะเนื่องจากพี่เขาสมัครงานแล้วพิมพ์ผิด3400100766944 นางจารุณี เปลี่ยนเป็นจรุณีค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ในระบบเป็น จรุณี ถูกต้องแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เมือวันที่30 ธค 57 แต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนไม่ทราบจะติดต่อหน่วยงานใหนในการสอบถามข้อมูลครับ
คำตอบ สอบถามที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด หากยังไม่ได้จริง ก็ต้องยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อค่าครองชีพ สอบถามที่การเจ้าหน้าที่ของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลตำแหน่งพนักงานเงินรายได้จะประกาศผลสอบวันไหนคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉัน นางสาวฉวี เย็นใจ ต้องการทราบวัน/เดือน/ปี ที่โอนย้ายจากคณะเภสัชศาสตร์ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ค้นแล้ว ไม่มีหนังสือฉบับนี้ค่ะ (ทราบว่าราว ต้นปี 2546) หาไม่เจอจริงๆนะคะ รบกวนหน่อยนะคะ
คำตอบ คำสั่งที่ 691/2546 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ย้ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 มีคำสั่งให้สืบค้นที่เวบกองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีจะสมัครพยาบาลระหว่างปี ต้องสมัครที่ใหนค่ะ..ต้องรอประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆในเวบเท่านั้นหรือไม่ค่ะ
คำตอบ ประกาศรับสมัครทาง Web เท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศวันไหน เมื่อไหร่ หรือประกาศไปแล้วคะ ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 199/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270