ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ปรับเงินเดือน

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย2557

ปรับเงินเดือน

พนักงานราชการจะนอกระบบของ มข. จะมีสิทธิ์ปรับเป็นพ.มข.ไหมค่ะ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

เงินปรับใหม่+ขั้น เม.ย. 58

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ค่าตอบแทนลูกจ้าง

เงินเลื่อนขั้น พ.มหาลัย


คำถาม พ.ร.บ. ปรับเงินเดือน 4 % มีผลบังคับแล้ว และจะได้ตกเบิกเดือนไหนกันครับ
คำตอบ ปัจจุบัน รอหนังสือจากทาง สกอ.แจ้งมาเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหนครับ
คำตอบ แจ้งให้หน่วยงานส่งรายละเอียดการจ่าย เสร็จแล้วจึงจะจัดทำ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปแล้วว่าในการปรับเงินเดือนใหม่4%ของข้าราชการไม่ทราบว่ารวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าครับ
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องครับ เพราะ อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ออกโดยมหาวิทยาลัย จัดทำอัตราเงินเดือนเอง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการจะนอกระบบของ มข. จะมีสิทธิ์ปรับเป็นพ.มข.ไหมค่ะ
คำตอบ ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ไม่ได้ระบุ พนักงานราชการ ฉะนั้น พนักงานราชการ ก็ยังอยู่ในระบบเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามกรณี ข้าราชการยื่นความประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกเป็นสมาชิก กบข. ต่อ สิทธิการรักษาพยาบาลจะเป็นสิทธิแบบใด ระหว่างข้าราชการบำนาญ(ที่รวมถึงบิดามารดา และตนเองเมื่อทำงานจนเกษียณ) กับประกันสังคม ซึ่งจะดูแลเพียง 1 คน ไม่รวมบิดามารดา และภายหลังการเกษียณ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ จะต้องรอข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพ กรณีที่ 3 ข้าราชการยื่นความประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกเป็นสมาชิก กบข. ต่อ เรื่องสิทธิค่ารักาาพยาบาลค่ะ ที่เขียนว่า กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้สิทธิ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิดังกล่าว หรือเมื่อทำงานจนเกษียณอายุราชการแล้วจะเป็นค่ารักษาพยาบาลแบบไหนคะ ระหว่าง ประกันสังคม กับ สิทธิข้าราชการบำนาญ (ซึ่งครอบคลุม บิดามารดา) ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ออก ซึ่งในหลักการ กรณีเป็นข้าราชการ ที่มีอายุราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดิอนขึ้นไป และเมื่อต้องการออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกรับบำนาญ สิทธิการรักษาพยาบาลก็จะได้เหมือเดิน เพราะถือว่าเป็นข้าราชการบำนาญ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามท่านหัวหน้าดังนี้ 1. เงินที่รัฐบาลปรับให้ 4 % จาก ธ.ค. 57 - เม.ย. 58 ว่าเพิ่มเป็นเงินจากเดิมขึ้นมาเท่าได 2. ขั้นเงินเดือน เม.ย. 58 เมื่อไดจะประกาศจำนวนตัวเลขมา สิ้นเดือนพ.ค. 58 นี้จะทราบตัวเลขทั้ง 2 หรือไม่ เหตุที่ถามเพราะต้องการตัวเลขเงินเดือนใหม่เพื่อเป็นหลักฐานในการขอกู้เงินจากสหกรณ์ หากประกาศช้าไปจะทำให้เสียเวลาในการดังกล่าว และผิดนัดการใช้นี้นอกระบบต่างๆอีกตามมา
คำตอบ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือนก่อน เสร็จแล้วจึงจะจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนอีกครับ คงต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะได้รับเงินเดือนที่เลื่อนขั้นของพนักงานหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ น่าจะก่อนสิ้นปีงบประมาณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามหน่อยค่ะ พอดีเข้าไปงานในหนังสือประกาศของมหาวิทยาลัย หนังสือ ศธ 0514.1.3.1/ 3559 ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ประจำปี 57 หมายถึงค่าตอบแทนอะไรค่ะ
คำตอบ เงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเลื่อนขั้นของ พ.มหาลัยน่าจะได้ไหมค่ะในเดือน พ.ค.นี้
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283