ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

นามสกุลใหม่ สมัครงานไม่ได้ค่ะ

เปลี่ยนนามสกุลใหม่ แต่เข้าระบบไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมค่ะ

ขอเปลี่ยนชื่อในระบบสมัครงาน

มีปัญหาการสมัครสอบออนไลน์

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557

อยากทราบแนวข้อสอบคะ

การขอกลับเข้ารับราชการ หลังเกษียณอายุก่อนกำหนด

มีปัญหาสมัครสอบครับ

มีปัญหาการสมัครสอบ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการสมัตรสอบนะคะ


คำถาม รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะ ใช้นามสกุลใหม่สมัครไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมถึงเข้าสมัครงานได้ ต้องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องค่ะกลัวว่าจะมีผลต่อการประกาศผลสอบ ต้องทำอย่างไรค่ะ เลขบัตร 1401000121661 นามสกุลเดิม มั่งเมือง ต้องการเปลี่ยนให้เป็น สมีดี ชื่อตามบัตรประชาชนที่ถูกต้อง นางสาววิไลลักษณ์ สมีดี ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แก้ไขนามสกุล เป็น สมีดี เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามนะค่ะ ดิฉันเปลี่ยนนามสกุลใหม่ค่ะ แต่สมัครงานออนไลน์ไม่ได้ ต้องกรอกนามสกุลเดิม ถึงจะเข้าสมัครได้ ดิฉันต้องการเปลียนนามสกุลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรค่ะ ระบบไม่ให้เปลี่ยน ตอนนี้ก็สมัครงานออนไลน์ใช้นามสกุลเดิมค่ะ พิมพ์ใบชำระเงินแล้ว จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะตอนสอบ
คำตอบ ต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างครับ แจ้ง ข้อมูลที่จะเปลี่ยนพร้อมเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ แต่สมัครงานไปแล้วในชื่อเก่า แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ เลขบัตร 1302300016643 เปลี่ยนเป็น พิมพ์ลดา
คำตอบ เปลี่ยนจาก พิมพ์ภัทรชา เป็น พิมพ์ลดา เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คณะวิทยาการจัดการ) แล้วจะเข้าไปปริ้นใบชำระเงินไม่ได้ ชื่อ นางสาวณิชชาอร จันทรา "1309900539813" รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ ทดลองแล้ว สมัครได้และพิมพ์ใบเสร็จได้ครับ หากไม่ได้ลองพิมพ์ที่เครื่องอื่นดูนะครับ และได้ส่ง Mail ให้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557 จะสามารถาสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ไหมค่ะ
คำตอบ คาดว่าจะจบไม่สามารถที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้ เพราะจะต้องมีคุณสมบัติครบ (คือจบการศึกษา) ก่อนวันปิดรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะสอบวิชาอะไรบ้าง หาแนวข้อสอบอ่านได้จากที่ไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ วิชาที่จะสอบภาคเช้า ความรู้ทั่วไป ภาคบ่าย จะเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดปี2555 ตำแหน่งพยาบาล ระดับ6 ข้าราชการ สังกัดงานบริการพยาบาล โดยรับเงินบำนาญอยากจะกลับเข้ารับราชการใหม่ จะทำได้หรือไม่คะ ขั้นตอนอย่างไร ติดต่อที่ไหน จะต้องคืนเงินบำนาญหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ การกลับเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนเดิม ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีเฉพาะตำแหน่งที่รับโอนย้ายเท่านั้น ตำแหน่งซึ่งเกิดจากการเกษียณอายุราชการ จะถูกยุบอัตราไปหมด ส่วนกรณีที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนั้น เคยมีข้อกำหนดตามโครงการห้ามบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1460700090864 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก แก้ไขชื่อ - สกุล ***ชาญชัย สุขภิบาล
คำตอบ พิมพ์ชื่อและนามสกุลผิด แก้ไขให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1361000145331 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ***อนันต์ อิ่มสวัสดิ์
คำตอบ แก้ไขให้แล้วครับ ตก ไม้เอก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือดิฉันได้สมัครสอบ ตำแหน่งนักสารสนเทศและชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว แต่พอดูคุณสมบัติและภาระงานแล้ว ไม่น่าจะตรงกับที่จบมา อยากจะขอเปลี่ยนตำแหน่งในการสมัครจะได้ไหมคะ
คำตอบ จะชำระเงินกีตำแหน่งก็ได้ ถือว่ามีสิทธิ์สอบ แต่สุดท้าย ณ วันสอบจะต้องเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพียงตำแหน่งเดียว และไม่สามารถเรียกคืนเงินในตำแหน่งที่ไม่ต้องการได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263