ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

สอบถามประกาศรายชื่อ

สมัครเปนพนักงานราชการขอฃมหาลัยรอบ2เปิดอีกเมื่อไหร่คับ?

สมัรคพยาบาล รพ.ศูนย์หัวใจสิริกิตย์

โบนัสพนักงาน

สอบถามประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ พนง.เงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 พฤษภาคม

การปรับเงินเดือน

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น


คำถาม ตามประกาศ ที่686/2558 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่6พ.ค. 58 วันนี้วันที่7พ.ค. 58ยังไม่เห็นประกาศออกมาเลยครับไม่ทราบว่าจะประกาศได้เมื่อใดครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 919/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม .
คำตอบ ต้องให้รอบแรก ประกาศผลไปก่อน จึงจะสำรวจจากทุกคณะหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง ต้องการเปิดสอบหรือไม่ครับ คงอีกประมาณ 2 - 3 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเมื่อไหร่ รพ.ศูนย์หัวใจสิริกิตย์ จะรับสมัครพยาบาลค่ะ
คำตอบ ต้องติดตามที่ประกาศรับสมัครทาง Web กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสปี 2557 ต้องรอประกาศ คสช. ด้วยหรือครับ ถึงจะได้ เมษาแล้ว น่าจะออกได้แล้วนะครับ ถ้าเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนพอเข้าใจครับว่าต้องรอ ขอเหตุผลหน่อยได้ไหมครับ เพื่อจะได้แจ้งเพื่อนๆ ทราบต่อไป
คำตอบ ที่ประชุม ก.บ.ม. เมื่อเดือนเมษายน ให้พิจารณาทบทวนการจ่ายเงินโบนัส และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ก.บ.ม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะถ้าทำใบเสร็จแสดงการชำระเงินหาย ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 พ.ค. 2558 ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นแจ้งในรายละเอียดว่าจะประกาศวันที่ 30 เมษายน 2558 ต้องเข้าไปดูตรงไหนคะ ในเว็บไซต์ ทำไมไม่เห็น ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสลูกจ้างชั่วคราวออกไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน-58 แล้วของพนักงานมหาวิทยาลัยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะ ไม่ทราบว่าเดือนพฤษภาคม-58 จะได้รับหรือไม่
คำตอบ เดือนพฤษภาคม คงไม่ได้รับ เพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลักฐาน ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหายครับ จะต้องทำเรื่องยังไงหรือใช้หลักฐานอะไรมาแสดงแทนครับ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานงบแผ่นดิน. งบรายได้. ได้ปรับเงิน. 4%กับเค้าด้วยหรือไม่
คำตอบ อยู่ที่นโยบายของมหาวิทยาลัยครับ เพราะเกี่ยวข้องกับเงินของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น ที่เปิดสอบไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2558 ตามประกาศที่ฉบับที่ 51/2558 ตามกำหนดต้องประกาศวันนี้ใช่ไหมคะ เลือนหรือติดขัดยังไงรบกวนติดตามด้วยครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280