ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

อยากทราบเรื่องการประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แก้ไขชื่อในการสมัครงานค่ะ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์ครับ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์คะ

สมัครงาน

ต้องการแก้ไขชื่อในระบบสมัครค่ะ ต้องทำอย่างไรคะรบกวนด้วยคะ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่

สมัครสอบพนักงานมหาลัยไม่ได้ครับ บอกว่าชื่อไม่ตรงกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แก้ชื่อ


คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ม.ค. 2558 ประกาศวันไหน เมื่อไหร่ หรือประกาศไปแล้วคะ ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขที่บัตรประชาชน 1400400011896 ใส่ชื่อผิดไปในช่องนามสกุล ลลินทิพย์ ญาติปราโมทย์ ชื่อ ลลินทิพย์ นามสกุล ญาติปราโมทย์
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องด้วย ผมจะเข้าไปสมัครงานออนไลน์ แต่บังเอิญพิมพ์ผิดในช่องชื่อ ผมชื่อ "สิบเอก อภิชาติ เทรักสี" ครับ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะครับจะได้เข้ากรอกข้อมูลต่อไป
คำตอบ แก้เป็น สิบเอก ให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตรประชาชน 1459900249831 เปลี่ยนชื่อเป็น ฐิตาภรณ์ เปลี่ยนนามสกุลเป็น มีสิงห์กรกระโทก ขอรบกวนด้วยนะค่ะ
คำตอบ แก้ไขให้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถสมัครหลายตำแหน่งได้หรือไม่ สมัครไปแล้วสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ส่งไปได้หรือไม่
คำตอบ จะต้องเลือกตำแหน่งที่ต้องการสอบและจ่ายเงินเพียงตำแหน่งเดียวครับ เพราะสอบพร้อมกันทุกตำแหน่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1459900249831 ขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลเป็น ฐิตาภรณ์ มีสิงห์กรกระโทก คะหลังจากแก้ไขแล้วจะสามารถปรินส์ใบชำระเงินใหม่ได้เลยไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชื่อ นรภัทร ทองสว่าง ข้อมูลตำแหน่งงานที่สมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อมูลผิดพลาดครับ สามารถสมัครงานได้ หากเครื่องที่ใช้ไม่สามารถสมัครได้ ให้ไปสมัครที่เครื่องอื่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะครับ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก รบกวนด้วยนะครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับที่2939/2557 ระบุว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 แต่หาประกาศรายชื่อไม่พบค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 3100800229294 กตัญณ์ดนัย อุทัยวนิชวัฒนา
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครัว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265