ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

เงินโบนัส

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล

โบสัสลูกจ้างชั่วคราว

เกี่ยวกับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วย

เงินโบนัสของพนักงานเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะออกเดือนไหน

ตีค่างาน

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล


คำถาม ไม่ทราบว่าเงินโบนัสพนักงานมหาลัยพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างฃั่วคราวเป็นเงินจากไหนทำไมพนักงานราชการเป็นตำแหน่งเดียวที่ไม่มีโบนัสคะ
คำตอบ พนักงานราชการ จะไม่ได้รับโบนัสครับ ใช้ระเบียบ ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า อยากทราบว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้พนักงานราชการจะได้เลื่อนเงินเดือนไหมค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ จะได้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 647/2558 การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี ตามกำหนดการจะประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีประกาศออกมาเลยค่ะ อยากทราบว่าจะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่แน่ใจว่าการรับสมัครวิสัญญีพยาบาลรอบล่าสุด (ลูกจ้างชั่วคราว) กำหนดวันรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่คะ
คำตอบ มีผลสอบพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญี ประกาศฉบับที่ 715/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน หัวหน้าธุรการ อยากเรียนถามเรื่องโบนัสลูกจ้างชั่วคราวคะ เห็นท่านหัวหน้าแจ้งว่าคำสั่งออกแล้วแต่ที่คณะหนูยังไม่ได้รับคำสั่งเลยคะ ไม่ทราบว่าส่งออจากส่วนกลางหรือยังคะ
คำตอบ คำสั่ง มข ที่ 2120, 2297, 2494/2558 ติดต่อที่งานบริหารงานบุคคล โทร 40091, 40092
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วย เป็น หัวหน้าหน่วยโดยสมบูรณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
คำตอบ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ปัจจุบันยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติ สามารถแต่งตั้งได้เลย โดยพิจารณาจาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาเสนอชื่อแต่งตั้งมาครับ โดยยึดหลักตามโครงสร้างเดิมของคณะหน่วยงานที่มีไว้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินโบนัสของพนักงานเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะออกเดือนไหนขอขอบคุณค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุม ก.บ.ม.
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ส่งเรื่องตีค่างานตั้งแต่เดือนธันวาคม ขั้นตอนถึงไหนแล้วครับ
คำตอบ ติดต่อที่ 40093 ครับ และที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ยุติการประเมินค่างานทุกตำแหน่งที่ ก.บ.ม. ไม่ได้อนุมัติค่างานไว้ก่อน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (อีก 2 ปี) ชะตาชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะเป็นอย่างรัยคะ
คำตอบ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาลัยต้องการย้ายสิทธิการรักษาของสามีมาใช้บัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินท์สามารถทำได้มั้ยคะต้องใชหลักฐานอะไรบ้างคะ
คำตอบ ทำได้ครับ มีรายละเอียดที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278