ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

สอบถามเรื่องโบนัสครับ

เรื่องทำใบเสร็จค่าสมัครสอบหาย

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยต่ำกว่าปริญญาตรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล

โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทุนการศึกษาบุตร

ชำนาญงานพิเศษ

จังหวัดที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก 20ตุลาคม 25520

การขอชำนาญการพิเศษ


คำถาม สอบถามครับ คือ ผมบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 และได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป ผมจะได้รับโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557)ไหมครับ
คำตอบ การจ่ายเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 6/2556 ครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปไว้น่ะค่ะ แต่ทำใบเสร็จจ่ายเงินค่าสมัครหาย ต้องทำไงคะหมดสิทธิ์สอบอย่างเดียวหรอคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรรมการสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าผลจะออกวันไหนคะ
คำตอบ ตามประกาศรับสมัครที่เท่าไหรครับ หากเป็นฉบับที่ 2579/2557 ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันขอสอบถามว่าเรื่องการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกในครั้งนี้ ตามที่ได้ติดตามข้อมูลของกองการมหาลัยเห็นแจ้งว่า ทางมหาลัยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 26 ธค. 2557 และการประกาศรายชื่อก็จะประกาศรายตามการชำระเงินเท่านั้น แต่ทำไมดิฉันไม่มีรายชื่อในประกาศเลยค่ะ ดิฉันชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรบินสัน อ.ศรีราชา วันที่ 8 ธ.ค.2557 ค่ะ ** สังกัดคณะแพทยศาตร์ ตำแหน่ง พยาบาล ตามประกาศเลขที่ 2792/2557 ค่ะ รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ดิฉัน น.ส. ไพรศร ภูมิสะอาด ระหัสการสมัครงาน 1350400026657-572500067 บึ ขอบคุณค่ะ.
คำตอบ ประกาศรับสมัครพยาบาล ฉบับที่ 2792/2557 ยังไม่ประกาศรายชื่อครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2722/2557 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ยังไม่เห็นประกาศตามวันที่ระบุเลยครับ ไม่ทราบว่าจะประกาศรายชื่อวันไหนครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 3023/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร คาดว่าจะประกาศผลเมือไหร่คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งจะประชุมในปลายสัปดาห์นี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชำนาญงานพิเศษทำไมไม่ได้เงิน3500เหมือนกับชำนาญการพิเศษ
คำตอบ เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึง สกอ. แล้ว และ สกอ.จะรวบรวมข้อมูลจากทุกมหาวิทยาลัยเสนอไปยังสำนักงบประมาณ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจังหวัดการจนบุรีได้อายุราชการวันทวีคูณหรือไม่อย่างไร
คำตอบ ตรวจสอบข้อมูลจากทาง Web ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 7 ตุลาคม 2519 - 5 มกราคม 2520 ได้เวลาทวีคูณทั่วราชอาณาจักร ส่วนกรณีที่ถาม 20 ตุลาคม 2520 ไม่มีข้อมูลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อได้รับทราบผลการตีค่างานแล้วว่าผ่าน. มีกำหนดกี่วันต้องส่งผลงานที่เหลือทั้งหมด
คำตอบ ไม่ได้กำหนดกี่วัน สำหรับความคิดเห็นของผมควรที่จะยื่นภายในปี58 เพราะปี 59 คาดว่าจะเป็นการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ใหม่ตามแนวทางของ สกอ.
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260