ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

โบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราว

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

พนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ

สมัครสอบพนักงานเปลตำแหน่งเลขที่316

พนักงานเงินรายได้ต่างจะพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไร

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถามว่าจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาได้หรือไม่ครับ

กำหนดคุณสมบัติ "ดีเด่น" 3 ปีย้อนหลัง

วุฒิปริญญาตรีกับการสมัครตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัย


คำถาม อยากทราบว่าโบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราวจะออกตอนไหนค่ะ ปีนี้ออกล่าช้ามากๆ จะออกประมาณเดือนไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวใกล้จะคลอดหรือยังค่ะ เห็นบอกว่าต้องรอประกาศก่อน พวกเราก็รอมานานมากแล้วค่ะ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือนก็ขึ้นเอา ๆ สวนลูกจ้างก็รอมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จนจะสิ้นปีงบประมาณอีกรอบแล้วค่ะ ต้องรอไปอีกนานขนาดไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ จะเหมือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมั้ยคะที่เลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้งค่ะ
คำตอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กำหนดให้มีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนจากผลการประเมินปฏิบัติราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี (เลื่อนปีละครั้ง)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพนักงานราชการรับสมัครสอบกำหนดวุฒิม.6และ ปวชแต่นำวุฒิอนุปริญญาสอบได้ไหมครับ
คำตอบ รับเฉพาะวุฒิตามที่ประกาศแจ้งไว้ วุฒิสูงกว่า ไม่รับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นมีการเปิดสอบ นักวิชาการศึกษา แต่แตกต่างกันตรงที่ พนักงานเงินรายได้ กับพนักงานมหาวิทยาลัย ช่วยอธิบายหน่อยคะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หมายถึง พนักงานที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ตำแหน่งที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จากรัฐบาล จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ปรับวุฒิก้ไม่ปรับให้ สอบที่ไหนเข้ารอบสัมภาษณ์อยู่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็เอาเขาบอกอยากได้คนที่ตกงานหรือคนข้างนอก ถ้าเลือกเราแล้วเขากลัวหน่วยงานจะต้องเสียเวลาเปิดสอบไหม แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรช่วยตอบที จะพึ่งหน่วยงานให้เปิดสอบก็ริบรี่ มองไม่เห็นแสงสว่าง จะไปทำงานที่อื่นก็กลัวไม่มั่นคง แต่มั่นคงก็ไม่พอกิน โอ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คำตอบ เป็นคำถามที่ตอบยากครับ อย่างนี้ต้อง "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะเรียนถามผู้บริการหรือคนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่าข้าพเจ้าทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ สังกัดงานบริการพยาบาล ที่หน่วยงานไม่เคยเปิดสอบตำแหน่งพนักงานธุรการเลยเปิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นวุฒิ ปวช. คนที่เขาทำงานนานตั้งหลายปีก็ไม่เคยได้สอบปรับ เป็น ปวส. ทีสังกัดอื่น หน่วยงานอื่น คณะอื่นเขายังเปิดสอบสวนมากจะเป็น ปวส. ถึงเป็น ปวช. พอทำงานไปได้สักพักก็ปรับสอบให้เป็น ปวส.หรือ ไม่ก็ ป.ตรี คณะแพทยงานก็เยอะ โดยเฉพาะสังกัดงานบริการพยาบาล ทุกอย่างอันไหนไม่ใช่งานธุรการก็ได้ทำทุกอย่าง หน่วยงานอื่นจ.บริหารเขายังนั่งติดเก้าอี้เฉย ๆ อันนี้วุฒิ ปวช. ทำทุกอย่าง ไม่เคยคิดปรับให้ บางคนอยู่จน 30 ปี จนได้รับโล่เกียติยศ แล้วยังไม่ได้ปรับ ทำเอกสารขึ้นไปก็ไม่ดำเนินการอะไรถ้าจะลาออกก็ไม่มีอันจะกิน อย่างน้อยไม่บรรจุให้ก็เห็นใจลูกจ้างชั่วคราวให้เขาสอบปรับให้เป็นวุฒิ ปวส. หน่อยก็ยังดีค่ะ จ.ธุรการ เงินเวรหรือเงินค่าตอบแทนอะไรก็ไม่มี ขอขอบพระคุณที่ให้ระบายความอัดอั่นตันใจ
คำตอบ ไม่เฉพาะหน่วยงานของคุณครับ หน่วยงานอืน หรือหน่วยงานของผมก็มีเหมือนกันครับ ไม่มีที่ไปก็จะต้องทนอยู่ต่อไป ซึ่งในแต่ละปีจะมีลูกจ้างชั่วคราวเกษียณอายุราชการ อยู่ทุกปีเหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามครับ ไม่ทราบว่าจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา หรือตำแหน่งอื่นๆที่เปิด ครั้งที่ 1/2557 ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ ในประกาศระบุ วุฒิ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ ฉะนั้น สาขาอื่นจึงไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่รับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ด้วยความเคารพ เคยถามแล้ว แต่อยากที่จะลงรายละเอียด 5/2554 กบม.ขก. แก้ไขเพียงรายละเอียดของ 6/2553 ข้อ 7. (ให้ใช้ตาม 5/2554) 6/2553 ในข้อ 6 ให้คณะมีส่วนร่วมในการจัดสรรตำแหน่ง สมมุติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง(คณะวิศวฯมี ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เดิมอยู่แล้ว 1 ตำแหน่ง) ลูกจ้างชั่วคราวคณะศึกษาศาสตร์ และคณะแพทยฯ มีสิทธิ์ที่จะสอบ รวมเป็น 3 คน แล้วถ้า คนของวิศวฯ สอบตกข้อเขียน แล้วอีก 2 คณะสอบผ่าน จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งไหม? กรณีผ่านข้อเขียนมา 2 และเหลือสอบสัมภาษณ์ ข้อ 2 ถ้าดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง 1 ใน 2 ผู้ที่สอบข้อเขียน แล้วต้องทำงานร่วมกับ จนท.ชั่วคราวคนเดิมซึ่งมีภาระงานอยู่แล้ว งานเท่าเดิม/คนเพิ่มขึ้น? ข้อ 3 หากแย่ที่สุด บรรจุให้คนเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือครับ? ขอบคุณครับ
คำตอบ การคัดเลือกอยู่ที่คณะกรรมการ ซึ่งโดยหลักแล้ว หากมีผู้สอบผ่านเข้ามาสัมภาษณ์ จะต้องมีผู้ได้รับการค้ดเลือก เพราะหากรอเปิดสอบในรอบต่อไป จะต้องรออีกนาน เพราะหน่วยงานก็ต้องการคนมาทำงานในตำแหน่งที่ว่าง หากรอก็จะเสียเวลา และหากตำแหน่งว่างนานไม่ได้ใช้อาจจะถูกยึดตำแหน่ง หรือย้ายไปที่อื่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานตำแหน่งอะไรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บ้างคะ ส่วนมากในการคัดเลือกรับมีแต่ต้องจบทางบริหาร ไม่ก็การจัดการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียน ห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศ ต้องจบทางด้านไหนมาคะ อยากมีโอกาสทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบ้าง
คำตอบ จะต้องดูที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแต่ละตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222