ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ตอบข้อสงสัย

การปรับเงินเดือน

ตอบข้อสงสัย

สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบตร

เงินค่าตอบแทน

การตอบข้อสงสัย

ข้อสังเกต

ลูกจ้างชั่วคราว

เบิกค่าที่พักคณะแพทย์ ของผู้ชช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พ งบประมาณเมื่อไรจะมีตำแหน่งครับ


คำถาม ประกาศฉบับที่1948/2557ในรายละเอียดการประกาศรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไม่มีให้โทรสอบถามข้อสงสัยเท่ากับว่าเป็นการบังคับใช้ในตัว กรณีนี้มันเลยไม่เปิดโอกาสให้สอบถามถึงได้มาลงในกระทู้นี้ไง เอาเป็นว่าถ้าไม่สามารถตอบได้ในกรณีนี้ก็จะถือว่าวัฒนธรรมการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ มข เป็นแบบนี้ สังคมที่สนใจเรื่องนี้จะได้รับทราบและเข้าใจกันตามนี้ว่าความโปร่งใสของการสมัครงานของ มข ไม่มี การประเมินมาตรฐาน สมศ อาจจะผ่าน แต่ในสายตาของสังคมทั่วไป ไม่ผ่าน
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1948/2557 เป็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานไปยื่นในวันสอบ ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888 ตามประกาศที่รับสมัคร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตุลาคม 57 นี้ไม่ทราบว่า มีการปรับฐานเงินเดือนของ พ. เงินรายได้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ ด้วยไหมค่ะ
คำตอบ ไม่ได้ปรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงประเด็นอาจารย์มนุษย์จีนที่มีปัญหาเอาเป็นว่าทางกองจะไม่ชี้แจงผ่านกระทู้ให้สอบถามเองหรือไม่ก็ทำหนังสือถึงผอกองเพื่อขอคำชีี้แจงใช่ไหมจะได้รับทราบไว้ว่าวัฒนธรรมการทำงานของกองเป็นแบบนี้ทั้งที่่ปัญหามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแต่ไม่ให้ความสำคัญกับการชี้แจงต่อสาธารณะทั้งที่มีเวทีให้กลับให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่เป็นในทางไม่เปิดเผย
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบุตร มีหนังสือออกมารึยังค่ะ พอดียังเห็นหนังสือค่ะ แต่เคยเจอที่ คำสั่ง ประกาศค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนครับ ยังไม่ได้แจ้งเวียนให้คณะหน่วยงาน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินpp.ออกวันไหนค่ะ
คำตอบ เงิน pp. หมายถึงเงินอะไรครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอาจารย์มนุษย์จีนตามที่ท่านได้แนะนำให้ทำหนังสือถึง ผอ กอง เพื่อตอบข้อสงสัยนั้น เนื่องจากประเด็นนี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและกระทบถึงภาพลักษณ์ของ มข โดยตรง ถ้าเป็นแบบนี้ขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ผอ กอง ออกมาตอบข้องสัยประเด็นนี้ผ่านกระทู้เพื่อที่จะได้รับทราบกัน ไม่เช่นนั้นข้อสงสัยก็จะไม่เคลียร์ และแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการทำงานของท่าน
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประเด็นคการแก้ไขคุณสมบัติอาจารย์จีนคณะมนุษย์เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของกองการเจ้าหน้าที่การทำหนังสือถึงผอเพื่อให้ตอบเป็นรายบุคคลนั้นข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยออกมาให้เป็นที่รับทราบของคนทั่วไปที่สนใจในประเด็นนี้ดังนั้นถ้าจะให้โปร่งใสแก้ข้อสงสัยนี้และทำให้ภาพลักษณ์ดีีขึ้นควรจะตอบผ่านกระทู้โดยขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผอกองการเจ้าหน้าที่ออกมาตอบประเด็นนี้
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากให้ผู้บริหารมีแนวทางในให้ลูกจ้างชั่วคราวที่วุฒิต่ำอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ธุรการถ้ามีสอบในตำแหน่งพนักงานธุรการที่วุฒิสูงขึ้นภายในคณะหรือมหาวิทยาลัยอยากจะให้พิจารณาเจ้าหน้าที่มข.ก่อนเพราะว่าสอบข้อเขียนก็ผ่านสอบคอมก็ดี (คณะกรรมการบอก) แต่ว่าจะตกตอนสัมภาษณ์ทุกครั้งและคนที่ได้เป็นคนภายในจะไม่ว่าเลยแต่เป็นคนภายนอกที่ทำงานที่อื่น เราทำงานที่มข.ตั้งหลายปีบรรจุวุฒิ ปวช. แต่ บุคคลภายนอกมาปุ๊บได้บรรจุวุฒิ ปวส. แล้วอย่างนี้จะให้บุคลากร มข. มีแรงจูงใจก็จะทำงานที่มข. ได้นานเท่าไหร่ ในเมื่อมองไม่เห็นอนาคตเลย เราทำงานที่ไหนก็ไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่ เท่าที่ได้ยินและสังเกตุมข.ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานมากับท่านตั้งหลายปี แต่กลับไม่เลือกบุคคลาภายนอกมาทำงานในตำแหน่งที่สูง อยากจะให้ผู้บริหารแต่ละคณะฯ ให้โอกาสบุคลากรทัี่ไปสอบในหน่วยงานของท่านหน่อย ถ้าหน่วยงานของท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ไปสอบในนั้นไปสอบไม่ใช่รับแต่ข้างนอกมาแล้วบอกว่าถ้ารับเราเข้าทำงานจะทำให้หัวหน้าของเราไม่พอใจหรือมองว่าเรามีปัญหาก็ที่เดิมหรือเปล่าเราก็แค่อยากสอบวุฒิที่มันสูงเงินเดือนเพิ่มถ้าเขามอบแบบนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปสอบก็ไม่ได้สักทีสิ
คำตอบ บุคคลภายนอกก็แจ้งว่า สอบไม่ได้สักที รับแต่บุคคลภายใน แต่ท่านกลับแจ้งว่ารับแต่บุคคลภายนอก ซึ่งสวนทางกันครับ สรุปคือ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกก็มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมิได้ปิดกั้นโอกาสคนใดคนหนึ่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเป็ผู้ช่วยพยาบาลค่ะ อยากทราบว่าทำไมต้องเบิกค่าที่พักได้ถึงแค่ 5 ปีด้วยค่ะ ในเมื่อหาห้องพักให้ไม่ได้ ทำไมต้องมีระเบียบมาแบบนี้ด้วย ถ้ายังไม่มีห้องพักให้น่าจะให้เบิกค่าที่พักได้ต่อไปนะค่ะ
คำตอบ น่าจะเป็นระเบียบของทางคณะแพทย์ครับ ทางส่วนกลางหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสวัสดิการค่าตอบแทนที่พักให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานมาแล้ว 7 ปีครับ อยากได้ตำแหน่ง พ.งบ ครับ
คำตอบ อยู่เฉย ๆ คงไม่ได้ครับ ต้องสอบแข่งขับกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อลงตำแหน่งครับ ส่วนเรื่องตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับทางคณะหน่วยงานที่มีตำแหน่งและแจ้งการเปิดรับสมัครมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251