ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบเสร็จสมัครสอบหาย

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สอบข้อเขียนของมหาลัยที่จะจัดสอบวันที่ 15 มี.ค. 58

การขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเงินเดือนพ.รายได้

ประกาศเลื่อนเงินเดือนพ.งบประมาณและพ.รายได้

การปรับเงินเดือน

มข. 62 อัตรา

ประกาศผลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327


คำถาม ขอสอบถามว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสมาชิกมาแล้ว 5 ปี สามารถลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ แต่ยังปฏิบัติงานเหมือนเดิม สิทธิประโยชน์ในการลาออกจะได้รับอย่างไรบ้าง
คำตอบ ตามข้อบังคับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบุคลากร มข ข้อ 39 จะได้รับเงินสะสม และเงินผลประโยชน์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใบเสร็จที่สมัครสอบหายต้องทำยังไง ค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า กรณีที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในเดือน ก.พ.58 ไม่ทราบว่า รอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.58 จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นหรือไม่
คำตอบ ไม่มีสิทธิ์ครับ เพราะการปฏิบัติงานในรอบประเมินที่จะต้องปฏิบัติงานครบ 4 เดือน ถึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน (รอบประเมินคือ 1 พฤศจิกา ถึง 30 เมษายน)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในประกาศบอกว่า "สอบข้อเขียน" เป็นการสอบเเบบอัตนัยหรือปรนัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ น่าจะมีทั้งสองประเภทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากรู้ว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงินเดือนมั้ยค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างปีต่อปี และไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รวมพนักงานพ.รายได้ที่บรรจุใหม่ไหมครับ
คำตอบ หากได้เพิ่มก็จะเพิ่มเหมือนกันหมดครับ ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พึ่งได้บรรจุงานใหม่พ.รายได้เดือน ธ.ค. 2557 จะได้เลื่อนเงินเดือนกับคนอื่นไหมครับ
คำตอบ รอบการประเมิน มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่าง 1 พ.ค - 31 ต.ค. และรอบที่ 2 ระหว่าง 1 พ.ย - 30 เม.ย. ซึ่งการบรรจุคุณอยู่ในรอบที่ 2 ซึ่งจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 4 เดือน จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากถามว่าเงินเดือนที่ข้าราชการปรับใหม่ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ แล้วขึ้งกี่ % ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงบประมาณนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไม่สามารถเข้าดูได้ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 นะครับ เข้าไปที่หัวข้อสืบค้นคำสั่งประกาศก็ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้างานธุรการ อยากสอบถามประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327 เห็นว่าจะประกาศวันที่ 24 กพ 58 ยังไม่เห็นประกาศเลยคะ
คำตอบ ผลสอบข้อเขียน อยู่ในกระบวนการสอบของคณะศึกษาศาสตร์ ต้องติดต่อทางคณะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272