ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

บรรจุหลังวันที่ 1 ธ.ค. 57 ได้ปรับเงินไหมคะ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

เกิดอะไรขึ้น

ปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรอบ เมย. จะขึ้นทันสิ้นเดือนมิย. 58 ไหมคะ

ขึ้นเงินเดือน

ค่าแรงขั้นต่ำ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีไม่สามารถไปสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้


คำถาม ก.พ. อธิบายว่าคนที่บรรจุ 1 ธ.ค.57 (ข้าราชการ) เป็นต้นไป จะไม่ได้ปรับ 4% ต้องบรรจุวันสุดท้าย 30 พ.ย.57 ค่ะ (หนูบรรจุ 26 ม.ค. 58 พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน 16,050) จะได้ปรับอะไรไหมคะหรือว่าได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเหมือนตอนที่บรรจุครั้งแรก ..ขอบคุณมากค่ะ..
คำตอบ คุณบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยครับ หากเป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีตำแหน่งข้าราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยยกเลิกแล้วเหรอคะ ปกติ เปิดให้ขอ พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี
คำตอบ ปีนี้ ทางกองการเจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินการในเรื่องนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การปรับเงินเดือนพนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลตั้งแต่ 1ธค58 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น อยากทราบในส่วนของ มข จะปรับขึ้นเมื่อใดครับ มิ.ย58 หรือ ก.ค58 ขอบคุณครับ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ อาจจะเสร็จทันเดือนนี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ท่านหัวหน้าแจ้งว่ารอบการขึ้นเงินเดือนเม.ย. แต่ละคณะยังส่งมาไม่ครบ เกิดอะไรขึ้นกับระบบการขึ้นเงินเดือน ทุกรอบที่ผ่านมาทัน แต่ทำไมรอบนี้ไม่ทัน ซ้ำยังตอบว่ายังส่งมาไม่ครบ ทั้งๆที่ทุกรอบไม่เคยเกิดปัญหาเหล่านี้ (พูดถึงพนักงานนะ ไม่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะข้าราชการจะปรับเงินเดือน4%)
คำตอบ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ทางกองให้ทุกคณะหน่วยงานส่งข้อมูลเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนเดือนเมษายนภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เหตุที่ล่าช้า มาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการปรับขึ้นเงินเดือน ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกคณะหน่วยงานทราบแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำไม่ได้ปรับขั้นค่าจ้างเหมือนข้าราชการและพนักงาน มข.หรือครับ ไม่มีข่าวเลย
คำตอบ ปรับครับ คำสั่ง มข ที่ 3820/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรอบ เมย. จะขึ้นทันสิ้นเดือนมิย. 58 ไหมคะ
คำตอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอบเดือนเมษายน อยู่ในระหว่างที่ทุกคณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำคำสั่ง ปัจจุบันยังมาไม่ครบ ฉะนั้น น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคม 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่เงินเดือนพนักงานจะปรับค่ะรอบเดือนเมษายน
คำตอบ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะหน่วยงานเพื่อจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามหน่อยค่ะ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายขึ้นเงินเดือนตามที่รับบาลเคยประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมั้ยค่ะ บางตำแหน่งยังได้เงินเดือนไม่ถึง 9000 เลยค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง จึงเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ฉะนั้น การขึ้นค่าแรงจึงไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของส่วนราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากถามว่า สิ้นเดือน ก.ค 58 นี้จะได้เงินเลื่อนขึ้นหรือเปล่าค่ะ สำหรับพนักงาานมหาลัยเงินรายได้นะค่ะ
คำตอบ อาจจะเสร็จครับ เพราะปัจจุบัน คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลมาจนจะครบ คงเหลือการจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะสามารถขอเลื่อนวันได้หรือไม่ครับ หรือจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
คำตอบ ถือว่าสละสิทธิ์ครับ เพราะประกาศได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285