ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

โบนัส1.4เท่า

ข้อสอบคอมย์ พ.ราชการ

เงินเดือน

ออกนอกระบบ58จริงมั้ย

ข่าวการออกนอกระบบ

วุฒิไม่ตรงสอบพนักงานราชการ

อยากทราบคะแนนคอมย์

สอบถามเรื่องบ้านพัก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างโครงการ


คำถาม พนักงานมหาลัยได้โบนัส1.4เท่าเหมือนข้าราชการมั้ยค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ กบม. ฉบับที่ 16/2552 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 15 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ไม่เกินร้อยละ 10 จากเงินเดือนที่ได้รับรวมทั้งปี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เกณการตัดสินระหว่างตำแหน่งธุรการกับตำแหน่งช่างใช้เกณการให้คะแนนอันเดืยวกันเลยใช่มั้ย แต่ชอติงอย่างหนึ่งน่าจะสงสารช่างที่เขาไม่ค่อยได้ทำคอมย์ กว่าจะสอบผ่านข้อเขียนก็ยากอยู่แล้วยังมาเจอคอมย์ที่ไม่ค่อยถนัด คิดถึงหลักความเป็นจริงงานช่างก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับคอมย์ น่าจะเห็นใจบ้างสอบมาตั้ง4ครั้งพึ่งจะสอบผ่านข้อเขียนก็ต้องมาเสียโอกาศ ในการบรรจุ ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้ง10กว่าปีเเล้ว กรุณาไขข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ
คำตอบ จะสอบมากีครั้งก็ตามหากไม่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงาน ตามประกาศรับสมัครที่ระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (ฉบับที่ 1185/2556) ข้อ 2.7 ซึ่งระบุว่า "ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel Power Point และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี" ตลอดจนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งระบุชัดจะต้องสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนซึ่งปรับใหม่แต่เงินย้อนหลังตั้งแต่ มกราคม-ตุลาคม 2556 ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวสมควรที่จะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไงค่ะ
คำตอบ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างตามปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบันถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป การจะปรับขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณประจำปีล่วงหน้า
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยังคงลูกจ้างชั่วคราวไว้มัยและจะมีผลกระทบอะไรกับลูกจ้างชั่วคราวไหม
คำตอบ ยังมีจ้างอยู่เหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีผลกระทบกับผู้เษียณอายุปี59มั้ยแล้วลูกจ้างประจำจะยังได้รับบำนาญรายเดือนหรือไม่
คำตอบ พ.ร.บ. ยังไม่ประกาศ จึงยังไม่ทราบรายละเอียดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จบ ปวส.คหกรรม จบ ป.ตรีการตลาด เอาวุฒิ ป.ตรีไปสมัครพนักงานราชการตำแหน่งธุรการ ทำไม่บอกวุฒิไม่ตรงไม่ีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพราะคุณสมบัติบอกรับปวส. เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ืทางบริการ และการตลาด เพราะสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวยังได้เลย
คำตอบ พนักงานราชการ ก.พ. กำหนดการจ้างเพียงวุฒิ ปวส. ตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร หากคุณนำวุฒิปริญญาตรีไปสมัคร จึงขาดคุณสมบัติ เพราะคุณจบสูงกว่า หากต้องการให้ถูกต้องจะนำวุฒิ ปวส.ที่จบสมัคร จึงจะมีสิทธิ์สอบ ส่วนการสมัครลูกจ้างชั่วคราว นั้น ส่วนมากจะกำหนดคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้ สามารถนำวุฒิที่สูงกว่าสมัครได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากต้องการทราบคะแนนคอมย์สอบพนักงานราชการที่ผ่านมาต้องติดต่อที่หน่วยงานใดและต้องเตรียมเอกสารใดไปบ้าง
คำตอบ ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอธิการบดี ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนหัวหน้าค่ะ ขอถามเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรที่พักในบ้านพักและแฟลตค่ะ จากที่เจอมาจะมีประเภท"สิง"อยู่เยอะมาก คือคนที่เป็นเจ้าของห้องไม่อยู่ แต่ให้คนอื่นเข้าพักแทนแบบนี้ทำได้หรือไม่คะ และจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
คำตอบ ผู้มีสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัย ต้องอาศัยอยู่ที่พักที่ได้รับการจัดสรร หากไม่อยู่หรือให้บุคคลอื่นอยู่แทน ถือว่าผิดระเบียบที่พักอาศัย จะต้องส่งคืนที่พัก อนึ่งแต่ละหมู่บ้านและแฟลต จะมีประธานหมู่บ้านและแฟลตช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย สามารถแจ้งข้อมูลได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในคำสั่งประกาศไม่มีบอกว่าปรับขึ้นค่าจ้างคะนั่นหมายถึงเงินลูกจ้างโครงการไม่ปรับขึ้นหรือคะรู้สึกผิดหวังมากเลยคะ่
คำตอบ ตรวจสอบคำสั่งจ้างที่ 5069/2556 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนหัวหน้าครับลูกจ้างโครงการไม่ปรับค่าจ้างหรือครับยังเป็นค่าจ้างเดิมอยู่เลย
คำตอบ ตรวจสอบข้อมูลที่คำสั่ง 5069/2556 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193