ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

สอบพนักงานมหาลัย

บ้านพัก

รบกวนสอบถามค่ะ

ขอสอบถามการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มหรือเปล่าค่ะ

พนักงานราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินตกเบิก

เลื่อนเงินเดือน

โบนัสลูกจ่ายชั่วคราว

สิทธิบัตรทอง

พ.ร.บ ออกนอกระบบ

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดืน

ก.พ.ร. เตรียมขยายพื้นที่เปิดศูนย์บริการร่วม สาขา 2

อยากทราบเรื่องการรับสมัครพยาบาลค่ะ

กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผิด แก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วจะมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ

ปพ.1

ลูกจ้างชั่วคราว

ระยะเวลาทั้งหมดในการสอบคัดเลือก

หาอ่านร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ

รับสมัครพนักงานรัฐ

วัน เวลา ในการสอบที่แน่ชัด

พนักงานราชการ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครสอบในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่

การย้ายสิทธิ์ญาติสายตรง

ลูกจ้างชั่วคราว กับ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การออกนอกระบบ

สอบถามสถานที่สอบค่ะ

ตำแหน่งเวชสถิติสมัครออนไลด์ได้มั้ยคะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบเสร็จสมัครสอบหาย

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สอบข้อเขียนของมหาลัยที่จะจัดสอบวันที่ 15 มี.ค. 58

การขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเงินเดือนพ.รายได้

ประกาศเลื่อนเงินเดือนพ.งบประมาณและพ.รายได้

การปรับเงินเดือน

มข. 62 อัตรา

ประกาศผลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327

ยังกดเข้าดูประกาศไม่ได้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ มข ครั้งที่1 เอกสารหน้า 36 หายไปครับ

ถามวันสอบ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2558

โบนัสประจำปีงบประมาณ 2557

คำนำหน้าชื่อพิมพ์ผิด ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งต่าง ๆ

ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สอบถามวัน เวลา สถานที่สอบ

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

การออกข้อสอบพนักงาน มข.

ประกาศผลสอบ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานไปแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าสอบ

กองการเจ้าหน้่ที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แก้ไขชื่อค่ะ

สอบถามเรื่องขอทราบว่าเงินเดือนจะเข้าบัญชีวันใหนในกรณีได้รับการบรรจุใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล

หนังสือโอนย้าย

สมัครงานพยาบาล

ประกาศผล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176

พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ประกาศ 23/2558

พนักงานการเงินเเละบัญชี จำนวน 3 อัตรา เลขที่ประกาศ 3062/2557

การเบิกค่าที่พัก

ต้องการร้องเรียนจรรยาบรรณ ระบบคัดเลือกบุคลากรที่ไม่โปร่งใส ทำไมไม่มีช่องทางส่งจดหมายผ่าน email

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้คะ..สมัครพยาบาล

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนครับเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์คับ

สมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

จ่ายเงินค่าสมัครสอบไม่ทัน

รบกวนแก้ไขชื่อให้ด้วยครับ 3409901041105

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนค่ะเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไปคณะแพทย์ค่ะ

ขอสอบถามประกาศรับสมัครอาจารย์ เลขที่ 1493/2555 ค่ะ

แก้ไขชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชนค่ะ

ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชน นางสาวเกวลีย์ พละสาร

สมัครเข้าทำงานไม่ได้ครับขึ้นว่าชื่อไม่ตรง

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สมัครงานไม่ได้ค่ะ

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยค่ะ

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทันตแพทย์

กรอกใบสมัครไม่ได้

ที่รับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค 58

ขอเเก้ไขข้อมูล

แก้ไขนามสกุล

สอบถาม ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมวันที่สอบค่ะ

แก้ไขนามสกุล รหัสบัตร 3409900197632

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยครับ

สมัครงานออนไลน์ เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ค่ะ

รบกวนตรวจสอบขอ้มูลการสมัครให้ด้วยครับ

ขอความกรุณาช่วยแก้ไขข้อมูลชื่อให้ด้วยครับ

ปรับเงินเดือนใหม่

สมัครงานพยาบาล

พนักงานธุรการ สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ

เพื่อนร่วมงานดื่มสุราขณะปฎิบัติราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ มข. โด่งดัง

อยากทราบแนวออกข้อสอบ

กรอกชื่อ-สกุลผิดค่ะ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ต้องทำยังไงคะ

ประกาศรับสมัครงาน หน้าจอแสดงค่ะ 6 รายการ ถ้าจะดูทั้งหมด ก่อนหน้านี้ด้วย อยู่ตรงไหนค่ะ

จบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อยากทราบเรื่องการประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แก้ไขชื่อในการสมัครงานค่ะ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์ครับ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์คะ

สมัครงาน

ต้องการแก้ไขชื่อในระบบสมัครค่ะ ต้องทำอย่างไรคะรบกวนด้วยคะ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่

สมัครสอบพนักงานมหาลัยไม่ได้ครับ บอกว่าชื่อไม่ตรงกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แก้ชื่อ

เงินเดือนขึ้นตามที่รัฐบาลประกาศ

ไม่สามารถแก้ไขชื่อในการสมัครได้คะ (ผิดที่ตัวการันต์ตรงชื่อคะ)

พึ่งแจ้งสำเร็จการศึกษาไป จะสมัครงานได้ไหม

สมัครไม่ได้ (ชื่อ-สกุลกับหมายเลขประชาชนไม่ตรงกัน)

1409900404232 สมัครสอบไม่ได้ครับขึ้นเหมือนกันเลยช่วยที่ครับ

นามสกุลใหม่ สมัครงานไม่ได้ค่ะ

เปลี่ยนนามสกุลใหม่ แต่เข้าระบบไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมค่ะ

ขอเปลี่ยนชื่อในระบบสมัครงาน

มีปัญหาการสมัครสอบออนไลน์

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557

อยากทราบแนวข้อสอบคะ

การขอกลับเข้ารับราชการ หลังเกษียณอายุก่อนกำหนด

มีปัญหาสมัครสอบครับ

มีปัญหาการสมัครสอบ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการสมัตรสอบนะคะ

ลิ้งประกาศไม่ตรงกับหัวข้อ

มีปัญหาการสมัครสอบค่ะ

ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบค่ะ

ข้อแก้ไขรายชื่อ

กรอกชื่อผิดค่ะ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร และแจ้งชื่อได้ทางไหนครับ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ตำแหน่ง นักสารสนเทศ

การรับสมัคร 1/2558 1คนสามารถสมัครได้กี่ตำแหน่งครับ

มีปัญหาการสมัครสอบครับ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

ปรับเงินเดือน 4%

การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2558 จะมีขึ้นเมื่อไหร่

โบนัสข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องโบนัสครับ

เรื่องทำใบเสร็จค่าสมัครสอบหาย

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยต่ำกว่าปริญญาตรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล

โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทุนการศึกษาบุตร

ชำนาญงานพิเศษ

จังหวัดที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก 20ตุลาคม 25520

การขอชำนาญการพิเศษ

การประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เรื่องเงินขึ้น 4-10%

ทุนบุตร

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครับ

ไม่มีช่องทางส่งคำร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรับเงินเดือน 4%

ประกาศรับตรง

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักอธิการบดี ตามประกาศ2719/2557

ปรับเงินเดือนข้าราชการ4-10%

ทุนการศึกษาบุตร

เรื่องการใส่เครื่องแบบของพนักงานราชการ

การออกประกาศต่างๆ

สอบถามประกาศรายชื่อต่างๆ

เงินโบนัส

สอบถามเรื่องแบบสำรวจ โรงเรียนสาธิต

ประกาศรายชื่อ

สอบถามการแต่งกาย พนักงานองค์กรในกำกับ ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อยากทราบว่าผลสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง 3876 จะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับ

ดูรายละเอียด พรบ.ออกนอกระบบ มข. ได้ที่ไหนครับ

ม.นอกระบบ

สมัครในระบบออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ปรับเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

การสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (เลขประจำตำแหน่ง 2454)

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวส่วนงานปี 2558

สอบถามการ สมัครงาน ของภาควิชาสัตวศาตร์ ครับ

ขอความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นโดยการทำชำนาญงาน

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิการศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์

รับสมัคร พนักงาน วุฒิ ปวส สาขาสัตวศาตร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ (ยังเปิดรับอยู่ไหมครับ)

หนังสือผ่านสิทธิ์ ธอส.

การหักเงินชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กฌมข.ของลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกจากราชการแล้ว

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2557

จ่ายค่าสมัครทางธนาคารแล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไหนคะ

เรื่อง เรียกบรรจุเพิ่ม

ทุนการศึกษาบุตร

การใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็น พ. มหาวิทยาลัย เงินงบแผ่นดิน อยากโอนย้ายไปอยู่คณะอื่นต้องเริ่มอย่างไรบ้างคะ

ขอทราบรายละเอียดครับ

บ้านพัก

ลงชื่อจองลูกเข้าอนุบาลสาธิต

ประกาศรับสมัคร 2580/2557 เปิดสมัครทางเน็ตไหมครับ

บ้านพัก

สิทธิการรักษาพยาบาล

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

ไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำหนังสือขออนุญาติก่อนไหมครับ

ปรับฐานลูกจ้าง

ตุลาคมนี้พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการเลื่อนเงินเดือนตามรอบประเมินใช่หรือไม่ครับ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยากโอนย้ายเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไหมค่ะ

ถามต่อ ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

ทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกา

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

กู้เคหะสงเคราะห์

ข้าราชการจะได้ปรับเงินเดือนอีกมั๊ยคะ

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มข. ปี 2557

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

มีวิธีไหนบ้างเยี่ยวยาตำแหน่งครูเดิม

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์. คณะแพทย์ศาสตร์

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

สอบถามเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

ข้าราชการโบนัสออกวันไหนค่ะ

ลาอบรม 3 เดือนเงินเดือนไม่ขึ้นหรอคะ

สอบถามเรื่องโบนัสค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด งานบริการพยาบาล

มข.ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่รึยังคะ

ประกาศผลสอบผู้ช่วยวันไหนค่ะ

ประกาศผลสอบ

ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทุนการศึกษาบุตร

เอกสารไม่ครบ ในการขอทุนการศึกษาบุตร

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ที่ วิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือน

สอบถามผลสอบต่ำแหน่งคนครัว

เงินเดือนไม่เข้าครับ

เงินเดือน

ข่าวว่าปรับเงินเดือนใหม่ ต.ค.57

ตอบข้อสงสัย

การปรับเงินเดือน

ตอบข้อสงสัย

สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบตร

เงินค่าตอบแทน

การตอบข้อสงสัย

ข้อสังเกต

ลูกจ้างชั่วคราว

เบิกค่าที่พักคณะแพทย์ ของผู้ชช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พ งบประมาณเมื่อไรจะมีตำแหน่งครับ

ข้อสังเกต

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

คำถามที่ไร้คำตอบ

เอกสารและขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลให้คู่สมรส

เอกสารขอทุนบุตร

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

ปีก่อนเงินเปลออกวันที่25 ก.ย2556

ประกาศรายชื่อตำแหน่งอาจารย์ 2341 วิทยาเขตหนองคาย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ ที่วิทยาเขตหนองคาย

ถามต่อจากรื่องเดิม เรื่องเงินค่าตอบแทน

ข้อสังเกต

ไม่ทราบว่าปีนี้ จะ​ให้เงิน​ค่าตอบแทน

ข้อเสนอ

ข้อสังเกต(ต่อ)

ขั้นตอนสมัครงาน

wab สืบค้นบุคคลากรทำไมเข้าไม่ได้ครับ

การสอบลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ

การสอบเข้าทำงาน

ถามปัญหา

เงิเดือน

การลาพักผ่อนลูกจ้างชั่วคราว ค่ะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ประกาศผลสอบ อ มนุษย์จีน

ขอสอบถามต่อเรื่องพนักงานหน่วยงานในกำกับ

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานสังกัด มข.ประกาศ ฉบับที่ 1265 /2557

โบนัสพนักงานเมื่อไรจะได้

สอบผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งหน่วยงานในกำกับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามประกาศที่ 1899/2557 สอบทฤษฎีไปแล้ว เห็นว่าจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันนี้ยังไม่เห็นครับ

อยากจะทราบว่าถ้าจะเข้าดูประกาศ1845/2557

ผลประกาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องเงินโบนัส

การคิดคะแนนโบนัส

ทุนการศึกษาบุตร

ขอเปลี่ยนชื่อตัวค่ะ

ห้องสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สวัสดิการบ้านพักของพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สำรองเลี้ยงชีพ

เข้าสมัครงานออนไลน์ไม่ได้

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทขที่ตำแหน่ง 37

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ระเบียบการได้รับโบนัสของพ.รายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

หาผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ไม่เจอ

ทำไมไม่เห็นมีประกาสผลสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เลยค่ะ

การจราจรของคณะแพทยฯ ติดยาวมาก

ประกาศผลสอบวันที่ 20 ก.ค. 57 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือยังค่ะ

โบนัส

โบนัสพนักงานหลังลาออก

ประกาศผลสอบข้อเขียน ของประกาศ ฉบับที่ 1265/2557

สวัสดิการพนักงานราชการ ที่พักอาศัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 786/2557 วันไหนครับ

ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบวันที่ 20 ก.ค.57 ยังคะ

ปรับขึ้นเงินเดือน 8%

อ ภาษาจีนคณะมนุษย์

การประกาศผลสอบ1558/2557

โบนัส

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามประกาศรับสมัครพนักงานธุรการที่ 1504

ตามประกาศ 1409 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอ่ะครับ

สอบบรรจุพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตติ์

ทำไมรายชื่อนักประชาสัมพันธ์ตามประกาศ เลขที่ 1409/2557 ยังไม่ประกาศครับ

อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1398/2557 ตำแหน่งเลขที่ 2720

เพิ่มเงินเดือน 8 เปอร์เซ็นน์ใน ข้าราชการ พนักงานมหาลัย

ร้องเรียนครับ

สอบถามการประกาศผลสอบตามประกาศรับสมัคร1226/2557 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ แต่หาประกาศไม่เจอค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อยากทราบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จะประกาศตอนไหนครับ

เรียน ขอทราบผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการบัญชีและการเงิน มข.วิทยาเขตหนองคาย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับฐานเงินเดือนต.ค.57

การย้ายสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

หนังสือรับรอง

ย้ายสิทธิประกันสังคม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลครับ

ลาศึกษาต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนตกเบิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มข.

สอบถามเรื่องบ้านพักค่ะ

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล หน่อยค่ะ

ตามประกาศ 1569/2557 มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 142 ราย ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ตรวจสอบเงินเดือน

สอบถามประกาศผลสอบ ตามประกาศรับสมัคร2602/2556

ตำแหน่งพนักงานราช ช่างกลโรงงาน เลขที่ตำแหน่ง 320 ไม่ทราบว่าสังกัดหน่วยงานคณะอะไรครับ

ประกาศ 1569/2557 และ 1570/2557

คุณสมบัติการสมัครพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสั่งออกยังคะ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัส

การจัดสรรที่พักอาศัย

เงินเดือน

รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เป็นพนักงานชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาธิตศึกษาศาสตร์ที่จะประกาศวันที่ 10 ก.ค.

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

ของขวัญพนักงาน

เงินเดือนใหม่

อยากทราบระเบียบพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอสอบถามแนวปฏิบัติ

ไม่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศ

การขอตำแหน่ง ผศ.

การสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย คณะแพทย์

โบนัสคณะแพทย์

ไม่เห็นประกาศ พนักงานบริการเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์

พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป ของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อหรือยังครับ

เรื่องผลการสอบ

เรียน หัวหน้างานธุรการ

เรียนถามเรื่องบ้านพัก

จากประกันสังคมเป็นเบิกได้

โบนัส

ประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตามประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ perso

โบนัสพนักงาน

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลในประกาศฉบับที่ 1178/2557

1147/2557 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบยังครับ ดูได้ที่ไหน

พนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1178/2557 นักวิชาการคอมฯ สังกัดคณะวิทย์

ตามประกาศ ฉบับที่ 1148/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 3253

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่ตำแหน่ง 3253 ดูได้ที่ไหนครับ

โบนัสข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนคะ ในประกาศบอกว่าจะประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 57

ประกาศเลขที่ 1147/2557 ตกหล่นหรือป่าวครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือยังครับ

ลงลิ้งประกาศผลสอบผิด

ลูกจ้างชั่วคราวทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป จะได้ขึ้นเงินเดือนตามประเมินผลงานมัยค่ะ

รู้สึกว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละตำแหน่งช้ามากนะคะ

ตำแหน่ง พขร.

จะเปิดรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อีกช่วงไหนคะ ขอบคุณคะ

ย้ายที่ทำงาน

ลำดับคะแนนบ้านพัก

การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดของประกาศเลขที่ 1148/2557 สามารถดูได้ที่ไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องเวชระเบียนหาไม่เจอครับ

ทำบัตรข้าราชการ

ทำใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระค่ากับธนาคารหายค่ะ

ประกาศกฎอัยการศึก ลูกจ้างประจำได้อายุราชการทวีคูณเหมือนข้าราชการหรือไม่ และอย่างไร

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคาร หาย ต้องทำอย่างไรครับ

ตามประกาศที่ 786/2557 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์สอบวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ

อ้างอิงจาก

เงินเดือน

ต่อสัญญาจ้าง

ธุรการคณะพยาบาล

แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลครับ

ประกาศที่ฉบับที่1220/2557 และประกาศฉบับที่1222/2557

สอบถามเรื่องการเข้าศึกษาครับ

ตำแหน่ง พขร.

ค่าตอบแทนเงินใบนัส

โบนัสพนักงานมหาลัย

ประกาศ786/57

เรื่องวันที่สภาฯอนุมัติจบกับการสมัครเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯสังกัดมหาวิทยาลัย 1/2557

ขอสอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล ครับ

ดีใจจังครับ

พขร.

สมัคร online ไม่ได้ครับ

สมัคร online ไม่ได้ครับ

เงินโบนัส

สอบถามความคืบหน้าโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศผลสอบพ.รายได้ผู้ช่วยพยาบาล

ขอสอบถามเรื่องลาพักผ่อน พ.ราชการครับ

โบนัส 5 ปี

รายชื่อแนบท้ายประกาศไม่เห็น ลูกจ้างชั่คราว พนักงานประจำห้องตำแหน่งเลขที่2723

ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุลคลหาย ใช้หลังฐานอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศที่1220/2557

ถามเรื่องการเลือกคณบดี

ตำแหน่ง พขร.

บัตรพนักงาน

สอบถามรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกสอบตามประกาศ982/2557

ผมต้องทำเรื่องขอลาออกไหมครับ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบนักวิชาการสาธารณสุข

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 982/2557

สอบถามผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การรับสมัครนักการภารโรง

การเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2557

บ้านพัก

ตำแหน่ง พขร.

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกตามประกาศ786/2557

เงินโบนัส พนักงานมหาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 2602/2556

สอบถามเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศฉบับที่ 986/2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้นที่ 28 พ.ค. 57

หากในหน่วยงานมีบุคลากร พนง.เงินรายได้ ลาออกจากราชการ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบหรือไม่

สอบ พ.มหาลัย 1/57

การประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

สมัครผู้ช่วยพยาบาล

ลาป่วย

เรียน หัวหน้างานธุรการ

การขาดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบตรงไหน

ประกาศ กบม 12/55 และ 20/52

ผู้ช่วยพยาบาล

ช่วยพยาบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลาป่วยของลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับเงินโบนัสมั๊ย

ตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบาย

โบนัส

โบนัสพนักงาน

สอบถามเรื่องการขี้นบัญชีชื่ออันดับสำรอง

ลาบวช

เรื่อง สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องลาออก

บ้านพักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส 5 ปี ลูกจ้าง

สอบถามประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อเขียน

สอบถามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

ขวัญเเละกำลังใจ

โบนัสพนักงาน

การลาออกกับโบนัสของพนักงานมหาลัยเงินงบ

ชุดปกติขาว

เปลี่ยนตำแหน่งสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอถามเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยเภัชกร ในประกาศเลขที่ 798/2557 ครับ

ขอทราบครับ

ลาศึกษา

จัดสรรที่พัก

ไม่ทราบว่าผลสอบ เขียน/ปฎิบัติ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรึยังครับ

เรียนสอบถามครับ

เงินโบนัส

เรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่เดือนถึงจะได้ครับหลังจากลาออกงาน

สอบพนักงานมหาลัย 2557

ความผิดพลาดในการลงฐานข้อมูลบุคลากร

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครพนักงานมหาลัย 2557

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผุ้สมัครตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

หักเงินประกันสังคม

เงินตอบแทนคณะแพทย์น่าจะได้ทุกคนทั่วมหาลัยบุคลากรทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยมากผลตอบรับคือทำไมไม

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การปรับเลื่ิอนขั้น พมข

ขอยกเลิกประกันสังคม

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 748/2557 สอบถามเรื่องสถานที่และเวลาสอบ ของคณะศึกษาศาสตร์

ยังเกิดข้อผิดพลาดเดิมอยู่ครับ

พอจะมีโอกาสรับโอนราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บ้างไหม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราวปี56

เลขบัตรประชาชนของ ผู้สม้คร นงค์ลักษณ์

เงินโบนัสพนักงาน

การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เกิดปัญหาขัดข้องในการสมัครงาน online ค่ะ

สอบถามเรื่องเงินโบนัสพนักงานมหาล้ย

ที่เคยแจ้งไปว่าสมัครไม่ได้ครับ มีข้อผิดพลาดของระบบ

ประกาศผลสอบ

จะประกาศผลการสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เมื่อไหร่ ที่ใหนค่ะ

จากประกาศ รับสมัครงาน 786/2557

เสนอแนะกระดานถามตอบคะ

เกิดปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัครงานออนไลน์ครับ!!!

สอบถามการสมัครสอบวันที่ 4-30 เมย.ค่ะ

สอบถามค่ะ

สอบถามเรื่อง สอบปรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลค่ะ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสมัครสอบคะ

รบกวนสอบถามเรื่องสมัครงานค่ะ

ขอสอบถามค่ะ

มีปัญหาในการสมัครงานออนไลน์ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/25

ใส่ชุดปกติขาว

โบนัส

สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบให้ เรื่องพึ่งส่งไป8เมษา

ลาคลอดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 56 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปรับค่าแรง

เปลี่ยนนามสกุล

ลูกจ้างโครงการ

สอบถามโบนัสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราว

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

พนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ

สมัครสอบพนักงานเปลตำแหน่งเลขที่316

พนักงานเงินรายได้ต่างจะพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไร

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถามว่าจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาได้หรือไม่ครับ

กำหนดคุณสมบัติ "ดีเด่น" 3 ปีย้อนหลัง

วุฒิปริญญาตรีกับการสมัครตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัย

สอบถามการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินโบนัสเงินรายได้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษนักประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ออกรึยังคะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว 3 ปี 6 รอบ

บัตรประจำตัว

เงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาส

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2557

ขอความกรุณาช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมเว็บไหนค่ะ

เกี่ยวกับ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา

ความเป็นอยู่ของบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

พนักงานมหาลัย

การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2557

จัดสรรที่พัก

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินโบนัส

บ้านพัก

โบนัส

โบนัส

ประกาศผลการจัดสรรที่พัก

สอบถามงานในช่วงปิดเทอมนี้

ผู้ช่วยพยาบาลไม่เห็นมีตำแหน่ง เงินงบประมาณเลยครับ ทำงานมา7ปีแล้วครับช่วยบอกหน่อย

บ้านพัก

บ้านพัก

จะเปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการของปีนี้เมื่อไหร่คะ

ปรับเงินเดือน

สอบถามเรื่องการเรียกบัญชีอันดับสำรองปริญญาโท

ขอบ้านพัก

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส

ระบบตรวจสอบลำดับการจองบ้านพักสวัสดิการ

สอบถามเรื่องการขอเอกสาร หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน

จัดสรรที่พัก

โบนัส

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

ขอปรับวุฒิ

ประกาศรายชื่อพ.แพทย์พ.ราชการ

การแต่งตั้งผู้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ถ้าต้องการดูอ้างอิงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการต้องดูจากไหนค่ะ

ถามกรอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

รบกวนขอคุณสมบัติของการรับสมัครนักวิชาการศึกษาด้วยนะคะ

ไม่พบรายชื่อ สอบคอมฯ..

เดือน มีนาคมนี้ โบนัสออกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่คะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการคณะแพทยศาสตร์

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนปรับฐานใหม่ลูกจ้างประจำ

เดือนเมษายนเงินเดือนข้าราชการปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหม

มัครงานของคณะนิติศาสตร์ไว้ค่ะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ หมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 26 กพ

เมษายน2557จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นของพนักงานเงินรายได้ไหมครับ

โบนัสเงินรายได้คับ

ไม่พบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ค่ะ แต่เลยกำหนดการประกาศมาแล้วค่ะ

เมษายนนี้เงินเดือนขึ้นไม่ครับของพนักงานเงินรายได้และโบนัดออกวันไหนครับ

ข้าราชการป.ตรี

ใบจ่ายภาษี

ประกาศสมัครงาน

ฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตุลา57

ถ้าจะลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องติดต่อที่ไหนครับ

โบนัดพนักงาน

ประกาศแต่ละฉบับ

สมัครสอบเป็นพนักงานการแพทย์

ฐานเงินเดือนใหม่ 2557 ของลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

เงินโบนัสพนักงงานมหาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิิน

การปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาลัยมีวิธีไหนบ้าง

สอบถามการทำชำนาญการ

เงินเดือน

สอบถามเรื่องการสอบอาจารย์ รหัส 1342 สังกัด โรงเรียนสาธิต มข คณะศึกษาศาสตร์

เ้ิงิืนโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามจบป.ตรีไม่มีวุฒิปวส. สอบ ธุรการได้ไหมค่ะ

การตกเบิกเงินเดือน

การเงินคณะแพทย์แย่ค่ะ

โบนัสพนักงานราชการ

ทำไมไม่มีลิ้งค์ไฟล์ครับ

รับเงินเดือนใหม่ไม่คับก พ57

การเทียบขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหมคะ

ฐานเงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ฐานเงินเดือนใหม่คือเท่าไร

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถมเรื่อง 50 ทวิ

ผู่ช่วยพยาบาล

เงินเดือนปรับใหม่จะออกทันสิ้นเดือน ก.พ.รึึป่าว

การรับสมัครพยาบาลตำแหน่งพนักงานมหาลัย

หนังสือการปรับเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการ มข 57

เงินเดือนปรับใหม่

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2556

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สังสัย

การเงินแย่มาก

ช่วยด้วยค่ะ พยาบาลเงินเวรไม่ออกหลายเดือนแล้ว เดือดร้อนมากคะ

การส่งสลิปรายการต่างๆของการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนของลูกจ้างสหกรณ์

อยากสอบถามว่า มข. จะมีการเปิดรับสมัคร พนักงาน ประมาณช่วงไหนครับ

คำสั่งปรับขั้นเงินเดือน

เรียกสำรอง ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 774/2556

สอบถามเรื่องบ้านพัก

เงินเดือนใหม่ของพ.ราชการ

เงินโบนัส

การเรียกบัญชี ฉบับที่ 870/2556

อยากทราบวันสอบค่ะ

เดือดร้อนมาก ..!!!!

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างโครงการ

บัตรพนักงาน

ใบเสร็จหาย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

โบนัสพนักงาน

เงินโบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โบนัสและเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนชื่อ-สกุลในระบบสมัครงาน online

สมัครงานพนักงานชั่วคราว2557

เวลาในการขอตำแหน่งวิชาการ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

สมัครงานตำแหน่งธุรการ ตำแหน่ง 1932 สำนักงานอธิการบดี

การเรียกตัวสำรอง

สอบถามเรื่องเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่พึ่งเข้าทำงานใหม่ค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

จะสมัครงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์แต่หาประกาศไม่เจอ

ใบรับรองการผ่านงาน

ปรับวุฒิ ปวส. เป็น ปริญญาตรี

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ต้องการขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลับขอนแก่น จะต้องติดต่อขอที่พักได้ที่ไหนค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัดพนักงานและการขึ้นเงินเดือน

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

มีนโยบายปรับวุฒิให้ลูกจ้างชั่วคราวมั้ยครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

การสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ตามโครงการกขคจ สำนักงานอธิการบดี

การเคหะแห่งชาติจะใช้รายชื่อที่สำรองไว้ หมดทุกคนมั้ยค่ะ

การเคหะแห่งชาติจะเรียกบรรจุพนักงานที่ขึ้นบัญชีไว้หมดหรือไม่ค่ะ

โบนัสพนักงาน

การปรับวุฒิ

การรับสมัคร รอบ 1/2557

เงินโบนัสประจำปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมาชิกสมทบ สหกรณ์ มข.

ผลการสอบลูกจ้างชั่่วคราว คณะมนุษฯ

ผลการสอบเจ้าหน้าบัญชีการเงินค่ะ

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ปี 57

สอบถามผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามผลการสัมภาษณ์ พนง.เก็บข้อมูล ค่ะ

สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

กรสมัครงาน

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 57

อยากทราบความคืบหน้าเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าทำศพของบิดามารดา

เงินโบนัสและเงินเดือนใหม่ที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1961/2556)

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2557

สอบถามผลการสัมภาษณ์ค่ะ

เลื่อนตำแหน่ง

คำสั่งบรรจะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัคร

สอบถามเรื่องการแก้ไขข้อมูล

สอบถามประกาศรายชื่อสอบค่ะ

ปรับเงินเดือนปี 2557

การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ กบม 6/2554

วุฒิที่ใช้สมัครงาน

เงินบำนาญข้าราชการทหาร

สมัครไม่ได้ครับ

เงินเวณ

การขอปรับวุฒิ

เงินเดือน

ทำธุรกรรมกับธนาคาร

เงินตกเบิกนักการภารโรง

การปรับเงิน ม.ค.57

เงินเดือน

ประกันสังคม

โบนัลลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัช

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอเรียนถามว่า เงินเดือนที่จะปรับขึ้นใหม่ในเดือน มกราคม 2557

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เงินกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา

คำสั่ง

ลูกมือช่าง

การปรับเงินเดือน

เงินเดือนที่ได้เมื่อมีคำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษ

ยุบสภา

เช็ดข้อมูลในประวัติทำไมเป็นลาออกครับ

เงินเดือนใหม่ ปี 57

ข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนในเดือนมกราคมปี57รึเปล่าคะ

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิชาการคอม สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ใบเร็จหาย

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่งลูกมือช่าง เลขที่ตำแหน่งตามประกาศเลขที่ 2633/2556ประกาศรึหยังครับ

ปรับเงินเดือน มกราคม 2557

ดูรายชื่อผู้เข้าสอบที่เวบไหนคะ

เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งชำนาญการ

อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวครับ

ผลประกาศรายชื่อตำแหน่งงาน ลูกมือช่าง

การแจ้งเวียนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

อยากทราบวันประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเมื่อไรค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล มช.เปิดรับสมัครปี2557เมื่อไร

ถ้า มข ออกนอกระบบ

การปรับตำแหน่ง

ไม่ทราบว่า มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสารสนเทศ มีไหมครับ

มข.จะออกนอกระบบเมื่อไรคัรบ

คุณสมบัติการโอนย้ายรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ

กู้ ชพค.

ย้ายหน่วยงาน

สมัคร ชพค.

ประกาศรับสมัครงาน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2557

ไม่เข้าใจ

สอบถามเรื่องวุฒิ

สอบถามเรื่องวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาลัย

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาจารย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการยิ้มสดใสใจอิ่มบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก

ประกาศผลสอบพนักงานเวชสถิติ

ยังไม่ได้บัตรประกันสังคม

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ปรับวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยปรับฐานใหม่ปี2557

ยุบตำแหน่งพนักงานมหาลัยเงินรายได้ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามผลสอบนายช่างโยธา

เงินเดือนพนักงานราชการที่จากเดิม 11160 บาทรวมค่าครองชีพแล้วไม่เกิน12285บาทผมเข้าใจถูกต้องไหม๊ครับ

ประกาศผลสอบ

เมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เลขที่ 1403

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวปี 57

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบพนักงานได้หรือไม่คะ

ค้นหาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบค่ะ เลขที่ประกาศรับสมัคร2208/2556

กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบไม่ได้

เรียกคนติดสำรอง

โอนย้ายสังกัด

ชพค.

สมัครงานทาง Online ไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุลผู้สมัครได้ ทำไงดีคะ

พนักงานเวชสถิติ ของศุนย์หัวใจสิริกิต์

พนักงานหอพักกิจการนักศึกษา สังกัดตึกอธิการ

โบนัสพนักงาน

จองล็อคขายกระทงที่บึงสีฐาน

เงินเดือนปี 57

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องสมัครสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องเงินโบนัสปี2555

กู้ชพค.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศ 2416/2556 เพื่อคัดเลือก 1 อัตรา ไม่สอดคล้องกับการประกาศรับ 12 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวสอบพนักงานราชการได้ผมต้องลาออกหรือโอนย้ายหน่วยงานได้ไหม๊ครับ

โบนัสพนักงาน

เปิดรับสมัครสอบ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครงาน

ชพค

อยากทราบตำแหน่งงานว่าง

แก้ไขข้อมูล บุคคลให้ถูกต้องครับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ

การปรับเงินเดือนพนังงานราชการปี 2557

ผลสอบพนง.มหาวิทยาลัย ถเาไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปิดรับสมัครใหม่อีกเมื่อไหร่ครับ

ใบเสร็จชำระเงินหาย ทำอย่างไรครับ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

USER ในการล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ต มข

เงินเดือนพนักงานราชการ

ปัญหาการสมัครงาน ออนไลน์

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยแบบใหม่

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

โบนัส1.4เท่า

ข้อสอบคอมย์ พ.ราชการ

เงินเดือน

ออกนอกระบบ58จริงมั้ย

ข่าวการออกนอกระบบ

วุฒิไม่ตรงสอบพนักงานราชการ

อยากทราบคะแนนคอมย์

สอบถามเรื่องบ้านพัก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างโครงการ

ขอตำแหน่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน

การปรับเงินเดือนลูกจ้่งขั่วคราวโครงการ

ตกเบิกหรือไม่ครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

รายชื่อสอบธุรการงานบริการ โรงพยาบาลศรีฯ

เงินเดือน

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อสอบพนักงานธุรการ

สอบถามวันประกาศผล ตามประกาศ 2076/2556

สอบถามเรื่องการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

การทำบัตรข้าราชการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามคำสั่ง( 1961/2556 ) ประกาศยังครับ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลงไฟล์ PDF ผิดอันหรือเปล่าคะ

มข.ออกนอกระบบหรือเปล่าค่ะ

การขึ้นเงินเดือน พนักงานมหาลัยเงินรายได้

สอบถามเงินเดือน

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบายจะเรียกอีกใหมค่ะเรียกถึงไหนแล้วคะ

สิทธิ์ประโยชน์ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)

สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม

พนักงานราชการ ได้รับโบนัส เหมือนกับ ข้าราชการและลูกจ้างประจำหรือไม่ครับ

เลื่อนเงินเดือนตุลาคม

การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

โบนัสข้าราชการ 1.4 พันล้าน

เรียกอันดับสำรองพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนั

ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จะสามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

การสอบพนักงานราชการ

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุครบ 65 ปี

สอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

ขอดรอปในเทอมสอง

เงินสงเคราะห์บุตรเปิดไม่ได้

สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สอบถาม

สมัครอาจารย์พนักงาน

ขอบทราบผู้สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครที่ 1737/2556

การสอบ

สมัครเป็นอาจารย์

ถามสถานที่สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ 57

ปรับเงินเดือน 57

ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งออกยังคะ

ทุนการศึกษาบุตร

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์

เรียน หัวหน้างานธุรการ อยากทราบผลสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัยฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก

อยากทราบผลการสอบครูและพี่เลี้ยงค่ะ

สิทธิของ พนง.องค์กรณ์ในกำกับ มข.

ทุนการศึกษาบุตร

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันชาวต่างชาติมั้ยค่ะ

ไม่มีประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ไม่ทราบว่า รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่่วคราวจะได้ปรับเงินในเดือน ตค 2556 หรือไม่คะ

ลำดับการเรียกใช้บัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้

สอบถามวันประกาศผลสอบข้อเขียน

ถามหาคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยพยาบาลที่สอบสัมภาษ์21ส.ค.56

ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงานยังไงคะ

ที่พักอาศัย

อยากทราบเรื่องทุนบุตร

การรับโอนอาจารย์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเภสัชกร

ขอทราบเงินเดือนใหม่

อยากทราบวุฒิของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาบุตร

บัตรประจำตัวพนักงานราชการ

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

โครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย

แผนการไปศึกษาต่อ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก

การโอนข้าราชการ

ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกัน

ทำบัตรพนักงานใหม่

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราวลาบวช

เงินเดือน

รบกวนด้วยครับ กรอกข้อมูลในหน้าสมัครงาน ไม่ผ่าน

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ขอถามหลายเรื่องครับ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สอบถามเรื่องเงินเดือนผู้ช่วยพยาบาลครับ

ตำแหน่งบุคลากร

ตรวจสอบการจัดสรรที่พัก

วิชาที่ใช้สอบตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ

ลูกจ้างชั่วคราว

การเลื่อนขั้น ระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลค่ะ

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

การออกนอกระบบ

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

สอบถามเรื่องสอบนักบัญชี วันที่ 18 ส.ค.56 ค่ะ

สอบถามสถานที่สอบ ค่ะ

ข้อสงสังเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ

ตกเบิกเงินเดือน

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อสอบนิติกร

ประกาศผลสอบ

ออกนอกระบบ

ข้อสงสัย

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

ผลเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่งช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วใกล้ประกาศยังครับ

อีกนานแค่ไหนจะประกาศการออกนอกระบบของมข.

เมื่อไรข้าราชการใน มข. จะได้ปรับเงินเดือนบ้าง

ขออนุญาตสอบถามครับ

ธุรการคณะวิศวกรรม

ผลสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมฯ กับ พนักงานเครื่องคอมฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ จะประกาศเมื่อไหร่ครับ

การขอทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานการแพทย์ไม่แนบรายชื่อ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดีอนลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบุคลากร

ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวต.ค. 57-58

ประกาศผลสอบ เจ้ากน้าที่่ห้องปฏิัติการสังกัดคณะวิทย์

หลังสมัครสอบจะประกาศสอบ พยาบาล พ เงินงบประมาณวันไหนคะ

รับเข็มประจำเดือนเกิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เงินตกเบิก

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ลาบวช

ยื่นเรื่องขอชำนาญการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

เงินเดือนตกเบิกพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สอบนักวิชาการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษาบุตรหรือยังค่ะ

บรรณารักษ์

ประกาศผลสอบนักโภชนาการ

ขอถามค่ะ

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

พนักงานการเงินและบัญชีคณะแพทยศาสตร์

ไม่มีเบอร์โทรสำหรับติดต่อทางโทรศัพท์เหรอคะ

จัดสรรบ้านพักหลังเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ

ที่ปรับเงินเดือน2556 เดือนมกราคมลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตกเบิกไหมคะ

ขอทุนมหาวิทยาลัย

จัดสรรบ้านพัก

ทำไมสอบพนักงานการเงินและบัญชีของคณแพทย์

สมัครงานผ่านเว็บนี้ทำยังไงคะ หาที่สมัครไม่เจอ

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอบ

สอบถามครับ

การแก้ไขทะเบียนประวัติ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงาน

พยาบาล พ รายได้ ควรเปลี่ยนเป็น พ มข ไหมคะ

ขอเสนอแนะเรื่องการเปิดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (โครงการ วมว.-มข)

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

พ มข และ พ รายได้ แตกต่างกันอย่างไรคะ

สอบถามวุฒิสำหรับตำแหน่งสอบค่ะ

ถ้าไม่ได้ไปสอบ ขอเงินคืนได้ไหมครับ

เรื่อง การ การสิบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ทันตะ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบตำแห่งครูและพี่เลี้ยง

ขอสอบถาม ตามประกาศ 1191/2556

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว มข)

สอบถามเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พ.มขและพ.รายได้คะ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1191/2556

หากสนใจงาน แต่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารสามารถอนุโลมได้มั้ยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2556

หารายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่เจอค่ะ

จำวันสอบไม่ได้ค่ะ

เงินยืมสวัสดิการมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

สอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามครับ ใบชำระเงินที่ธนาคารหาย

กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ด้วยค่ะ

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล จะเข้าแก้ไขข้อมูลอย่างไรคะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้สอบ จนท.บริหารงานทั่วไป ตามประกาศ 1277/2556

สอบถามประกาศรายชื่อค่ะ

ตรวจสอบหัวข้อประกาศ กับรายละเอียดด้วยนะครับ ผิดพลาดบ่อยจังครับ

ขอสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) ครับ

หัวข้อ กับ รายละเอียดด้านในผิดนะครับ ตรวจสอบด้วยครับ

ตำแหน่ง

บรรจุพนักงาน

สงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาในการสมัครงาน

ขออนุญาติสอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เรื่องหัวข้อการรับสมัครสอบ ไม่สามารถเปิดเข้าดูรายละเอียดได้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออยู่ไหนครับ

วิชาที่สอบไม่ระบุชัดเจนเหมือนหน่วยงานของรัฐอื่น

สมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งพนักงาน

บรรจุพนักงาน

ัธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวกับพนักงานต่างกันอย่างไร

ผิดพลาด ( อีกแล้ว )

รบกวนสอบถามค่ะ

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

สอบถาม

มหาลัยออกนอกระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2556

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกของพนักงานราชการครับ

รายละเอียดหัวข้อที่สอบนักโภชนาการ วันที่ 2ก.ค.56 ตามประกาศที่ 1266/2556

อยากทราบรายละเอียด

การเลื่อนเงินเดือน

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ Up dateของพนักงานมหาวิทยาลัยหาอ่านได้ที่ไหนคับ

เงินเดือนตกเบิก

ข้อมูลประวิติส่วนบุคคล

สัญญาจ้างหายค่ะ

การปรับเงินเดือนพนักงานราชการ 2556

สอบถามเวลาสอบของนักโภชนาการ วันที่ 2 ก.ค. 56 ตามประกาศฉบับที่ 1266/2556

สมัครสอบพิมพ์แต่ชื่อลืมใส่นามสกุล

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วันลา

สมัครงานตำแหน่งช่าง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัต

สอบถามเรื่อง ประกาศฉบับที่ 1271/2556

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

นามสกุลผิด

การเรียกตำแหน่งบุคลากร

การจัดสรรบ้านพัก

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วุฒิการรับสมัคร

ชื่อ-สกุล ไม่ตรงสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

สมัครไม่ได้ครับ ก่อนหน้านี้เคยสมัคร

ช่วยแก้ไขหมายเลขบัตรประชาชน

ทำไมลากิจไม่ได้ครับ

จบคอมธุรกิจสามารถสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมได้หรือไหม

วันลา

กรอกข้อมูลสมัครงานตำแหน่งอาจารย์นิติศาสตร์ไม่ได้ครับ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์

ไม่ทราบว่าเงินเดือนพนักงานราชการจะปรับเพิ่มอีกหรือป่าวคะ ที่ไม่ใช่การเลื่อนเงินเดือน 56

กรอกชื่อตอนสมัครผิดสามารถแก้ไขได้มั๊ยคะ

ประวัติ

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจนท.วิเคราะนโยบายฯ คณะทันตแพทยฯ ตามประกาศ ฉบับที่982/2555 ประกาศผลสอบยังครับ

ข่าวการออกนอกระบบ

ข่าวการออกนอกระบบ

ยังไม่ได้รับเงินเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่งช่างพนักงานราชการ

ทำงานผิพลาด

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขบัตรประชาชน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน พ.ราชการ

นักวิชาการคอม คอมธุรกิจสามารถสมัครได้หรือไหม

เป็นลูกจ้างประจำอายุงาน 28 ปี

อยากทราบเรื่อง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

เงินเดือนพนักงานราชการ ตุลาคม 56 จะปรับขึ้นอีกมั๊ยคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

ประกาศผลตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะทันตแพทย์ฯเลขประจำตำแหน่ง 2496 แล้วหรือยังครับ

สอบพนักงานราชการ

สมัครงานออนไลน์

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่ว

พยาบาล

ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อไรจะได้บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ค่ะ น่าจะทำงานครบ1 ปีบรรจุให้เลยนะค่ะจะเป็นพระ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน

ย้ายหน่วยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามประกาศ 961/2556

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง

ปรับเป็นพนักงาน

ปรับตำแหน่งพนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่งคราว

การลาออกจากตำแหน่ง

ปรับฐานเงินเดือนพนักงาน มข. 2556

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์

การจัดสรรที่พัก

สอบถามรายชื่อผู้เข้าสอบ จนท. สารสนเทศ อธิการบดี

เงินเดือนปรับใหม่

การส่งเอกสารเรียกตัวไปถึงอันดับสำรอง

นักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ จ. บริหาร คณะสัตวแพทย์

สมัครงานในเว็บ ยังไงคะ

ประกาศผลสอบพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลสอบ

เลื่อนเงินเดือนลูกจ้าง

พขร.

ประกาศผลสอบ. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่437/2556

ขอเรียนถามประกาศผลการคัดเลือก

บ้านพัก

อยากถามรายละเอียด

ประกันสังคม

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามวันเวลาสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลเงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับ พอใช้ 2 ครั้งติดต่อกัน

เรื่องแจ้งศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

สมัคร ป เอก ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อคนงาน

รายชื่อคนงาน

สอบถามการเลื่อนระดับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลระดับชำนาญงาน

ประกาศฉบับที่ 848/2556 ไม่ใช่ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

หัวข้อไม่ตรงกับ link ที่เป็นเอกสารค่ะ

เรียนถามเรื่องการปรับวุฒิครับ

ปรับค่าจ้างต.ค.56

พนักงานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์

ตามที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2556

ปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

สอบถามประกาศผล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานการแพทย์ และ คนงาน ของคณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

พนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก วันที่ 15 ทำไมไม่มีชื่อค่ะ

ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

กาเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

สอบถามเรื่องการรับสมัครงาน พนง รอบ2/2556

การเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556

การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.

ประกาศรายชื่อการสมัครงานของคณะแพทย์

ขึ้นบัญชีอันดับสำรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน)

ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ มข.

ดูประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราวตำแหน่งบริหารงานทั่วไปคณะแพทย์ได้ที่ไหนครับ

การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามรายชื่อและวันที่ สถานที่สอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลสอบพนักงานประจำห้อง สังกัดงานเภสัชกรรม (สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 56)

ตำแหน่งบุคลากร

สอบถามสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์

รายงายตัว

การโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

ผลการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ใกล้ประกาศยังครับ

การรายงานตัว

การประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงาน มข. พ.งบประมาณ ตำแหน่งบุคลากร

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร

สอบถามเรื่องการเรียกตัวสำรอง

ผลสอบ พนักงงานมข.โดยใช้เงินรายได้ ต. จ. บริหาร 6 ตำแหน่ง ทำใมไม่ประกาศ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์(คำสั่ง 6787/2555)

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ตำแหน่งบุคลากรจะประกาศวันไหนครับท่านหัวหน้า

ประกาศผลสอบ 1/2556

อยากทราบหลักเกณฑ์การคืนเงิน "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

รบกวนสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะ

เรียนสอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาลัยตำแหน่งบุคลากรครับ

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

ทำงาน กี่เดือน ถึงจะได้เงินเดือน

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

การเรียกตัว

โบนัสอิงจากการเลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน

การปรับฐานเงินเดือน

การประเมินและโบนัส

รับสมัครพยาบาล

สมัครงานตรงไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (19 เม.ย. 2556)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ?

เงินเดือนใหม่

ผลการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556 ไม่ทราบว่าจะป

การเลิกจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เรื่องอัตรากำลังของหน่าวยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ครับ

ประกาศรายชื่อตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบเรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบคอม ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสต์

ขอสอบถามเรื่องการรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2556

เรียนถามคะ

การประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ี 517/2556)

สอบพนักงานมหาลัย

เรียนสอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการค่ะ

สมัครงาน

การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ 14/2555

คำสั่งเงินตกเบิก

การสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย

การปรับเงินเดือน

ฐานเงินเดือนปี56

สอบเป็นพนักงานมหาลัย

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สิทธิการลาคลอดของพนักงานราชการ

การรับสมัครสอบ

ผลการสอบ

สอบพนักงาน

ขาดราชการเกิน 15 วัน

บรรจุพนักงาน

ตอบคำถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2553) และ (ฉบับที่ 5/2554)

หลักเกณฑ์การสอบพนักงานมข.

สอบถามการปรับบวุฒิการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครตำแหน่งพนักงาน

วุฒิกรมศุลกากร

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

เรียนสอบถามหัวหน้าครับ

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

ปรับฐานเงินเดือน

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากผ่านข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ โดยได้คะแนนสูงสุดใช่หรือไม่ครับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากเกณฑ์ไห

การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนใหม่ปี 2556

เรื่องหนังสือแต่งตั้งตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

ตามประกาศรับสมัครงานฉบับที่ 212/2556

สอบถาม

เงินเดือนใหม่ปี56

สอบถามเรื่องการเข้าไปรายงานตัว

การสมัครตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ ของ สวพ.

เอ้อ..ยังไง

วันหยุด

ประกาศราขชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์

ทำไมช้าจัง

ค่าแรงขั้นตึ่า300ทั่วประเทศได้เฉพาะเอกชนหรือครับ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เปิดดูรายละเอียดการรับสมัครงานไม่ได้ค่ะ

ความคืบหน้าเงินเดือนใหม่

สอบถามเรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ผิดพลาด

ประกาศผลสอบ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สอบถามการปรับวุฒิพนักงานราชการ ปวส. เป็น ป.ตรี

ประกาศปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการปี56-57 (ฉบับที่6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 กพ. 56

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน

พี่ตกลงออกประกาสที่ไหนค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการ ที่สอบวันที่ 3 กพ เนี่ย

ยังหาผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาษาจีนไม่เจอค่ะ หาตั้งแต่วันที่ 19 จนถึงวันนี้วันที่24 มันไปอยู่หัว

พนักงานที่ลาออกจะได้เงินเดือนเมื่อไหร่ค่ะ

การสมัครงาน online

ผลสอบการคัดเลือก

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

กระบวนการทำชำนาญการ

โบนัส พนง.

ประกาศข้อเขียนหรือยัง

ลิ้งค์รับสมัครพนักงาน ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้

ขอสอบถามคะแนนสอบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556

เงินเดือนเดือน ก.พ.56 ออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เพื่อนสอบคอมพิวเตอร์ วันนี้จะเข้าดูได้กี่โมง เพราะเข้่ามาดูแต่เช้าก็ยังไม่เห็นป

โบนัสพนักงาน

การปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

ที่พัก

เลื่อน

สอบถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

สอบถามการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครงาน Online ไม่ผ่าน

ประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับ

ได้ยินข่าว

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เรื่องยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินธนาคารหาย

เรื่องการปรับอัตราเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและอัตราเงินเดือนใหม่

ค้นหาหนังสือกระทรวงการคลัง

การลาออก

สืบค้นคำสั่ง ประกาศ

สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้างานคณะวิศวะ

สอบถามเรื่องสิทธิการเข้าสอบตำแหน่งหัวหน้างาน

เรียนถาม ตำแหน่ง อาจารย์ โรงเรียนสาธิต

ผลการสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกาศเลขที่ 148/2556

การประกาศรายชื่อ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินตกเบิก

สอบถามวันสอบค่ะ

โบนัส

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

สอบถามประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นเวรเปล

คะแนนการขอบ้านพัก

มีการประกาศสอบ ตำแหน่งธุรการใหม่ ก่อนประกาศพนักงานธุรการติดสำรองอีกตำแหน่ง

ติดตามความคืบหน้าการปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน

เงินเดือนปี 2556

สวัสดิการค่ารักษาพยายาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ไม่ทราบว่า ลูกจ้างชัวคราวโครงการ กับ ลูกจ้างชัวคราว แตกต่างกันยังไงค่ะ

เรื่อง เพิ่มค่าครองชีพ

จัดงานวันเกิดบุคลากรมข.(ตามราศี)ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ค่ะ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

....

ฐานเงินเดือนนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

มีระเบียบหรือหลักเกฎท์อะไรถ้าจะขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ2556

การเข้าศึกษาระดับอนุบาลสาธิต ของลุกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลม.ข.

เงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัส พนง.

ขออยู่แฟลตครอบครัว

การขอหนังสือรับรองการทำงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

ราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

การโอนย้าย

โบนัส

ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่

นักวชาการศึกษา(ภาษาจีน) เลขที่ตำแหน่ง 1507

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สอบถามเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกค่ะ

ขอสอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 2046/255

ประกันสังคม

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การหักเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์ นิติศาสตร์

สอบถามคะ

ประกาศวันสอบของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศธ.0514.1.3.1/5060 ลงวันที่ 16 ก.ค.55

โบนัส พนักงานงบ

เรื่องเลขตำแหน่ง ที่สมัคร

ทำงานไม่ครบ 5 ปี

หนังสือที่ ศธ 0514.1.3.19115 ลงวันที่ 3 ธ.ค.55

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

การสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2556

กู้สวัสดิการไมโครคอมพิวเตอร์

โอกาสและความก้าวหน้าของลูกจ้างชั่วคราว

เรื่องการสมัครสอบ

ผู้ช่วยพนักงานครูเทศบาล

คำสั่งจ้างพนักงานราชการ

การลาออกของลูกจ้างประจำ

การแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในฐานข้อมูลสมัครงาน online

สอบถาม

โครงการเงินตั้งตัวรัฐบาล

ใส่เครื่องเเบบพนักงานมหาวิทยาลัยรับปริญญา

ถ้าเกษียณราชการแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน มีเงินบำนาญให้เหรอครับ แล้วเกณฑ์การคิดแบบใหน

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิ์ เพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลปี2556(ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2046/2555)

สอบถามเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน ม.ค. 56

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และ เงินงบประมาณแผ่นดิน

เรียนสอบถาม

สัญญาจ้างและคำสั่งต่อสัญญาจ้างเมื่อไหร่จะออก เข้าเดือนที่ 3 แล้ว

เงินเวรคนงานกับพนักงานการแพทย์แตกต่างกัน

การสอบเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ เป็นนักบัญชี

ผลการคัดเลือก

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครบางตำแหน่งไม่พบซึ่งประกาศรับไปยังไม่นานเพราะเหตุใด

ใบรับรองแพทย์

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้เลยค่ะ มันขึ้นให้ใส่คำตอบอย่างเดียว

การเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

เรื่องพนักงานของมหาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

บัตรประกันสังคม

นักวิชาการเงินและบัญชี (สอบขึ้นบัญชีไว้)

สอบถามเรื่องเงินกองทุนสำรองฃีพเลี้ยงค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 1862/2555 พนง.ธุรการ สังกัดสำนักงานอธิกานบดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การเลื่อนขั้นเงินเดือนต้นปี56

พนักงานเงินรายได้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

ถามเรื่องการสมัครสอบ

งานมหามงคล 5 ธันวาคม 2555

สอบถามว่า ประกาศสอบของมหาวิทยาลัย ล่าสุดไม่มีบอกหรอคะว่าตำแหน่งนั้ๆ ทำงานที่ไหน

วิธีเลื่อนเงินเดือนพ.มหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เม.ย.56

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนวุฒิ ปวช. ปี 56

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการเปิดรับสมัครงานรอบ1/2556 ครับ

สอบถามเรื่องสาขาวิชาที่ใช้ในการสมัครงานครับ

ประกาศรับสมัคร

สอบถามเรื่องเกณฑ์การปรับเงินเดือนของ มข

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครต่ำแหน่งอาจารย์

สอบถามการสมัครงาน อ้างอิง ประกาศ มข. 1994/2555

ขอรายละเอียดการเข้าบรรจุรับราชการในมข.

สงสัยผลสอบ

ตามประกาศฉบับที่ 1908/2555

สัญญาจ้าง

เรื่องการสมัครงานแบบ Online

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ยังไม่พบการแจ้งชื่อลาออกในฐานข้อมูลประกันสังคม

ทำชำนาญการหรือชำนาญงาน

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

สอบถามเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวพนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์

เปิดดู คำสั่ง-ประกาศ

โบนัส

บัตรประกันสังคม

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำห้องสมุด คณะแพทยศาตร์

ขอทราบข้อมูลจำนวนบุคลากร รปภ มข

วันลา

คำสั่งบรรจุุ

ขอสอบถาม การปรับวุฒิพนักงานมหาลัยสายสนับสนุนครับ

บัตรประกันสังคม

เรียนสอบถาม

ขอสอบถามการปรับเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกลุ่มส1 เป็น ส2

สอบถามเรื่องสวัสดิการ

เรียนสอบถาม

ประกาศ "สอบ" มีวันหมดอายุหรือไม่ค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การประกาศผลสอบ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เงินเดือนลูกจ้่งชั่วคราว56 ขั้นมั้ยคะ่

บ้านพัก

สอบถาม ประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

เรียน ท่านหัวหน้า ขอถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้

อยากทราบผลการรับสมัครครับ

เรื่องการประกาศผลการคัดเลือก นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

ขอทราบระเบียบการรายงานตัว

เงินโบนัส

ผลสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลสอบ

สัญญาจ้าง 60 ปี

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน จะขึ้นอีกแล้วหรอ

เงินเดืน พนักงานราชการจะปรับมั๊ยคะ

ปรับตำแหน่ง

โบนัส

ลูกจ้างประจำ

ทำงานไม่ตรงกับสายงานจะมีผลต่อการประเมินไหม

พนักงานฯ จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนอีกรอบประมาณมกราคม 56 นี้ คืออะไรครับ

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์

การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

สอบถามเรื่องการลาพักผ่อนครับ

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

สอบถาม

ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

แก้ไข ระเบียบทะเบียนชื่อในการรับสมัครงงาน

เงินค่าตอบแทน ตามภาระงานกรณีพิเศษ

พนักงานราชการ

เงิน pp

อยากทราบผลการสอบวัดผลการสอบนิติกร

เงินเดือนพนักงานราชการ

บัตรประกันสังคม

การปรับเงินเดือนรอบปีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบฯ และ เงินรายได้

ผลการประเมินกับการปรับขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

การขึ้นบัญชี

ฌาปณกิจ มข

อยากจะทราบประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักสารสนเทศ ครับ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่อง ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

ระบบพนักงาน

ลูกจ้างโครงการ

การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบแผ่นดินและเงินรายได้

ระบบ "สืบค้น คำสั่ง/ประกาศ"

รบกวนถามเรื่องโบนัสลูกจ้างประจำอีกครั้งค่ะ

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ปรับเงินเดือน

เอกสารสมัคร ชพค สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องใช้สัญญาจ้างมั้ยครับ

โบนัสลูกจ้างประจำ

ค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่า ลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

เงินเดือน เดือน มกราคม 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลศูนย์สิริกิตติ์ รึยังคะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบพนักงานธุรการ

หัวหน้าคะวูฒิ ม6 กับ ปวช ได้เงินเดือนเท่ากันมั๊ยค่ะ

กู้ชพค.

ทำไมลูกจ้างชั่วคราวโครงการถึงไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือน

ขอบคุณค่ะ

เงินเดือนใหม่

ขอบคุณมากๆๆนะคะ

เรื่องการต่อสัญญาของพนักงานราชการ

สิทธิการลา

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

สอบถามเงินเดือนขั้นต่ำระดับชำนาญการค่ะ

การคืนบ้านพัก

เงินเดือนเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเท่าไหร่คะ

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

อยากทราบกรอบของพนักงานราชการครับ

ลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

การลาบวช

ขอขอบพระคุณยิ่ง

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนพยาบาล

การประกาศผลสอบ

การนับเวลาอายุราชการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

คำสั่งออกรึยังคะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

วันเริ่มทำงาน

คุณสมบัติในการรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

การนับอายุราชการของพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศผลสอบ

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดคณะแพทยศาสตร์

นโยบายมหาวิทยาลัย

พนักงานห้องผ่าตัด

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

สอบถามเรื่องการคลอกพนักงานมหาวิทยาลัย

มีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

สมัครพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ

เงินตกเบิก

ปรับระดับตำแหน่งงาน

ขอทราบ ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

รับสมัครพยาบาลจบใหม่ช่วงเดือนไหน

ทุนการศึกษาบุตร

รบกวนถามฐานเงินเดือนพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ค่ะ

ใบรับรองแพทย์

การค้นหาข้อมูลที่เราสมัครงาน

ปรับเงินเดือน ต.ค. 55

สอบถามเงินเดือนพนักงานราชการวุฒิ ปวส ค่ะ

วุฒิ ป.ตรี ลูกจ้างชั่งคราว เดือน ต.ค นี้ จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ?

ระบบสืบค้นประวัติบุคลากร

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ความก้าวหน้าของพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบพนักงานการแพทย์

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร

สอบถามข้อมูล

นักบัญชี

1 ต.ค. 55

จัดประชุม/อบรมความก้าวหน้าลูกจ้างประจำบ้างนะครับ

อยากให้ผู้บริหารพิจารณา

การต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

ระบบเงินเดือน

ระบบเงินเดือน

เงินโบนัส

ยังไม่มีประกาศผู้ได้เข้ารับการคัดเลือกเลยค่ะ

พนักงานขับรถ

รายชื่อ

เกณฑ์การขอทุนการศึกษาบุตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนิติกร

ในประกาศรับสมัครนิติกรแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 11 กันยายน 2555 แต่มาถึงวันนี้ยังไม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นิติกร

เกณฑ์การให้ทุนบุตรบุคลากร สวัสดิการ ฐานเงินเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ วิทยาเขตหนองคาย

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

อนุมัติเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวหรือยัง

ถ้ามเรื่องโบนัส

เงินทุนการศีกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ต่ำแหน่ง นักสารสนเทศ

ข้อสอบถาม

อยากสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฉบับ 1353/2555

การสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบถามเรื่องายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

สอบถามข้อมูล

แก้ไขชื่อสกุลใน สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

การทำบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทร

ฝากถึงคนอื่น ๆ ค่ะ

สอบถามเรื่องตำแหน่ง

อยากให้ระบุวันที่ตั้งคำถามคำตอบจะได้รู้ว่ากำลังดำเนินการใช้เวลานานเท่าใด

สอบถามค่ะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิกพนักงานมหาลัยเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่ว

วันลาพักผ่อนลูำกจ้างโครงการ

วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการ สะสมได้แบบไหนครับ

พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี แต่จบป. โท

ขอทราบรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 872/2555

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ทุนบุตร

วันลาพักผ่อน

การรับสมัครงาน ตำแหน่งพนังงานมหาลัย

รบกวนสอบถามค่ะ

โครงการเออรี่

สอบถามถึงสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

1257/2555 ลูกจ้างโครงการ ช่างเทคนิค สังกัด สำนักงานอธิการบดี

การปรับตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราวพอมีสิทธิ์ขอที่พักได้ไหมคับ

ขอทุนเรียนต่อ

อยากทราบข้อกำหนดเรื่องการโอน/ย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ปรับค่าจ้างเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดีในวันศุกร์นี้ ได้ข้อสรุปหรือยัง

นักโภชนาการ ป.โท

เรื่องวันลาพักผ่อน

การเปลี่ยนชื่อในฐานข้อมูลการสมัครงานออนไลน์ทำอย่างไรคะ

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศผลสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

ประกาศผลสอบ 6 สค 55 ที่เลือนทำไมไม่เห็นประกาศเลยครับ

ผลสอบ

ขอทราบผลการสอบ

การประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบคอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่ได้ประกาสจะประกาศวันไหน

สิทธิวันลาพักผ่อน

มีประกาศรับสมัครงานแต่สมัครไม่ได้ค่ะ

ไม่เห็น link สมัครครับ

การประกาศรับสมัครงาน และการประกาศผลการสอบ

สมัครงาน 0nline

รับสมัครงาน

เงินทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เดือนเต็ม ๆ คำสั่งบรรจุยังไม่ออก

เงินเดือน

บัตรทอง

สอบถามข้อมูล

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน

สรุปแล้วลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีการปรับเงินขึ้นทุกประเภทภายในปีนี้ไช่หรือไม่

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิก

การขึ้นเงินเดือน

ความก้าวหน้า

มติ ครม.

เงินตกเบิก

ขอทราบเบอร์ส่วนตัวของ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

ลูกจ้าง

อยากทราบหัวข้อการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ต้องขอข้อมูลที่ไหนคะ

พนักงานเงินรายได้มีสิทธิ์เทียมเท่าพนักงานงบแผ่นดิน

มีเฟสบุ๊ครึเปล่า

เงินเดือนผิด

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกค่ะ

เงินตบเบิกลูกจ้างชั่วคราว

ความชัดเจนการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.55

เงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนเพื่อน

สอบถามการสอบ

ปรับเงินเดือน

ขอดูผลคะอนนสอบพนักงานย้อนหลังได้ไหมค่ะ ละจะส่งเป็นความลับไหม

ทำไมขึ้นเงินเดือนให้แต่พนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ตามข่าวประชาสัมพันธ์การปรับค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนใหม่จะออก เดือน ตุลานี้ ใช่ใหม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันหยุดเดือน สิงหาคม

เวปไซด์ภายในของ กจ. เปิดดูไม่ได้ค่ะ

ขอสอบถามว่าทำไมลูกจ้างชั่วคราวถึงเงินเดือนขึ้นช้าจังเลยค่ะ

สอบถามเรื่องวันประกาศผลสอบ

อยากทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือนคิดจากฐานคิดอะไร หรือเทียบสัดส่วนครับ มีตารางเทียบปะครับ

ดิฉันได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของ กจ. เรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกจ้างชั่วคราว เห็นว่าจะออกในปีงบประมาณ 56 ก

เงินเดือนลูกจ้างมข.

ลูกจ้างโครงการ

ตกเบิกลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนงบปี 56

อยากทราบคะแนนสอบ 2/55

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช.

ประกาศผล ตามประกาศ 1042/2555

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนวุฒิ ปวช.

ปรับเงินเดือน

ทุนการศึกษาบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขอชำนาญการ

ประกาศผลสอบนิติกร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555

จะประกาศรายชื่อผู้มีสอบ

การทำหนังสือภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 761/2555 ประกาศหรือยังครับ

การปรับเงินเดือน

การทำหนังสือภายใน

เงินเดือนใหม่

ทุนการศึกษาบุตร

คำสั่ง

พนักงานราชการ

สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษาบุคร

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 5/2555

เงินเดือนใหม่

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเรื่องงบประมาณ

ลูกจ้างชั่ว วุฒิ ม6 ขึ้นเท่าไหร่ครับ

ประกาศ ก.บ.ม. 5/2555

ถามเรื่องลูกจ้างประจำ

การปรับฐานเงินเดือน

สวัสดิการณืลุกจ้างชั่วคราวในการคลอดบุตร

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้่างชั่วคราว

เลขที่คำสั่ง

ประกาศ ก.บ.ม ฉบับที่ 5/2555

เงินตกเบิกยังไม่ได้

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นเมื่อไรคะ

การลาป่วย

เงินเดือน

เกณฑ์การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

กบม.8/2555

เงินเดือนใหม่ พนง.

เงินเดือนปรับใหม่

ระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการจะมีสิทธิ์ได้สิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างประจำ หรือประเมินเลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้งไหมค่ะ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพ.เงินรายได้

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบว่าทำไมพนักงานราชการจึงไม่มีวันลาพักผ่อนสะสมเหมือนตำแหน่งอื่น

เงินเดือนตามนโยบายรัฐ+การปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือน..ใหม่

สอบถามเรื่องการปรับค่าครองชีพ ในการทำนิิติกรรม

คำสั่งปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลืมเงินเดือน

พ.งบ ขององค์กรในกำกับ

เงินตกเิบิก

อยากทราบว่าเงินตกเบิกของนาย ศุภชาติ ศรีเรือง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อเมื่อไรคับ

สงสัยบัญชีเงินเพิ่มข้อ 21 ค่ะ

เงินลืมเงินเดือน

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ นานเหลือเกิน

อายุในการสมัครงาน

โอนย้ายเป็นพ.แผ่นดินบรรจุ 14ตุลาคม 2554 เงินเดือน 14,370 จะได้ปรับตามข้อ 21 ไหมคะ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาณ์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มค 55 ไหมค่ะ

ตำแหน่งเลขที่ 3494

ลูกจ้างโครงการ

ลูกจ้างโครงการขึ้นเงินเดือนหรือไม่

พนักงานราชการ

พ.มหาวิทยาลัยวุฒิป.ตรี โดยเรียนจบปวสและต่อป.ตรีหลักสูตรไม่ถึง 4 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ใหนค๊ะ

กระดานถาม-ตอบ ของกองคลัง

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะปรับขึ้นหรือเปล่า

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวถึง9000หรือเปล่าครับหรือแล้วแต่ตำแหน่งทีทำอยู่ปัจจุบัน

ดูประกาศแล้วงง

เงินเดือน

พนักงานมหาวิทลัยที่บรรจุหลัง 1 ม.ค. 2555

ลูกจ้างชั่วคราวปรับไหมค่ะ

สอบถามประกาศ ก.บ.ม. (8/2555) พ.เงินรายได้ ได้รับการปรับเงินเดือนด้วยหรือไม่ แจ้งด่วนคะ

ตามประกาศ กบม.ฉบับที่ 8

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2555 หมายความรวมถึงพนักงานประเภทใดบ้างคะ

เงินเดือน พนักงาน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือน

ประกาศขึ้นเงินเดือน ของ มข.

สอบถามคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน

ตัวสำรอง

สอบถามเรื่องการสอบเข้าทำงานครับ

กบข/กสจ ในสลิปเงินเดือน

ถามต่อคะ สอบ2/55

สอบถาม ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

สอบ พนังงานราชการ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 55

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งออกไม่เกี่ยวกับตำแหน่งเท่ารั้ย โปรดพิจารณาข้อสอบด้วย

อยากทราบผลประกาศเรื่องทุนการศึกษาบุครของบุคลากรในมข.ค่ะ

อยากทราบประกาสผลสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์

อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

สกอ.15000

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ความหวังการปรับเงินเดือน

ขอบคุณสำหรับคำตอบ

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ

ถามเรื่องเงินเดือนพนักงานราชการครับ

นามสกุลในคำสั่ง

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์

อยากสอบถามเรื่องหนังสือคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ตกหล่นคะ

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เรื่องประกาศรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์พยาบาล ที่ศูนย์หัวใจคะ (13 มิย. 55)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (พยาบาล 13 มิย.55)

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพนักงานราชการ

เงินเดือนขึ้นรึป่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

สมัครงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รอคำสั่งบรรจุ

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

เงินตกเบิก

คำสั่งที่รอมานาน

เงินตกเบิก

พนักงานมหาวืทยาลัยและพนักงานราชการ

มีแนวโน้มจะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาไหมครับ

เงินตกเบิก

เปลี่ยนตำแหน่งใหม่

เงินเดือนใหม่

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่างกันอย่างไรครับ

ขอถามใหม่อีกรอบคะ

เงินเดือน15000

สอบถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

15000 และ 9000

เงินเดือนใหม่และเงินตกเบิก

สมัครออนไลน์

สมัครงานมข.

ตกเบิก

การปรับเงินเดือนใหม่ค่ะ

ยืมเงินระหว่างรอทำสัญญาจ้างได้รึป่าวคับ

ประกาศผลสอบ

เงินตกเบิก

การปรับเงินเดือนของพ.การแพทย์ลูกจ้างชั่วคราว

ฐานเงินเดือนใหม่พนักงานเงินารยได้

เรียนถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

เวลาประกาศผล

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

อยากทราบว่าวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส.

สอบถามเงินเดือนที่จะปรับใหม่

เงืนเดือน 15000

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน

การสมัครงาน

เรื่องสมัครสอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่ปรับขึ้น สรุปแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนค่ะ ทุกคนกำลังสับสนกันมากค่ะ

ที่ว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น9000บาทตกลงว่าเป็นลูกจ้างเงินงบประมานหรือว่าเงินรายได้ครับ

เปลี่ยน นามสกุลแล้วสมัครสอบไม่ได้ค่ะ

อยากทราบว่าตกลง ลจ.ชั่วคราว ปวชได้ปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่คะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องบ้านพักราชการคะ

คำสั่งลาออก

15000-9000

เงินเดือนป. เอก

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน

อัตาการปรับเงินเดือน เก่า-ใหม่

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี

การปรับเงินเดือน พ.ราชการ

อยากทราบว่าเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนค่ะ

ปวส.และปวช.

เงินเดือนตามวุฒิ

เงินเดือน

เงินเดือนที่จะปรับใหม่ ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่จะปรับขึ้นนะค่ะ ไม่ทราบว่าจะเริ่มได้เดือนไหนค่ะ ที่ไม่ใช่เงินตกเบิกนะค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำกว่า ปวช ละคะ ได้เท่าไร

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(วุฒิ ป.ตรี)=ลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิ ป.ตรี)

ลจ. ปวช-ปวส ได้ 9000 บาทเท่ากันหรือค่ะ

การปร้บเงินเดือน

เงินเดือน

ขอบคุณ

เงินกู้เพื่อการศึกษา

เรื่องเงินเดือนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เงินเดือน ป. เอก จะปรับตาม ป. ตรีไหมครับ ป.ตรีได้หมื่นห้า ฐานป. เอกจะปรับขึ้นไหมครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

เข้าระบบสมัครแล้ว ไม่สามารถสมัครตามที่ประกาศได้

วุฒิ ป.ตรี พ.มหาวิทยาลัยเงินรายได้

เงินเดือนพนักงานเงินงบ

ว่าด้วยเรื่องเงินเดือน

จริงหรือป่าวครับ

เรียนถามหน่อยคะ

ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เกี่ยวกับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิ ปวช.,ปวส.

พนักงานทางการแพทย์

พนักงานประจำห้อง สังกัดโครงการให้บริการน้ำดื่ม

ต้องการปรับวุฒิ

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่สมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์

สอบถามข้อมูลผลการสอบคัดเลือก

สอบถามข้อมูลประกาศรับสมัครงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถามข้อมูล

ทำไมไม่ประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว มข.

บรรจุพนักงานใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกครับ

เงินโบนัส

ต้องการสมัครงานในสาขาการโรงแรม

เงินโบนัส

ประกาศผลพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการ

อยากทราบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใ มข. ครั้งที่ 2/55

การประกาศผลสอบ

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนพนักงานลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555

ค่าแรงขั้นต่ำ300

ถามมาคือ ไม่ตอบคับ

อยากทราบว่าทำไมไม่มีประกาศผลการสอบนักพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันไหนครับ

ผลการคัดเลือก

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบพนักงาน ตำแหน่งนักพลศึกษา

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทย์ ประกาศวันไหนค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานในองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ทำไมไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล

สอบสัมภาษณ์แล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555) ไม่ทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่คะ

อยากทราบว่า ตามประกาศ คำสั่ง 238/2555 จะประกาศผลสอบ วันไหน

ขอที่พักอาศัย

เรื่องเงินโบนัส

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศวันนี้ไ

การเลื่อนสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่พนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งเลขที่ 1170 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรร ประกาษรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบยังครั

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ตำแหน่งวุฒิ ปวช.

สอบถามประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เงินโบนัส

เรื่องเงินเดือน พนง.เงินรายได้

เงินเดือนวุฒิ ป.ตรี

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทำไมผมถึงไม่มีสิทธื์เข้าสอบ ทั้งที่วุฒิที่ใช่สมัครก้ตรงครับ

หนังสือคำร้องทั่วไป

ประกาศผลสอบคอมฯ ครั้งที่ 1/2555 จะประกาศก่อนหมดเวลาราชการ 16.30 น. หรือเปล่าคะ

27 มี.ค.55 บ่ายแล้วคะ รายชื่อผู้สอบผ่านคอมฯ การสอบพนักงานมหา'ลัย 1/2555 ยังไม่ออกเลยคะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555 ประกาศวันที่ 27 มี.ค.55 ยังไม่เห็นเลย

เงินเดือนใหม่มีค่าครองชีพไหมค่ะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 จะรู้ผลเมื่อไรคับ

ระบบซี

ผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 15,000 บาท

ปรับวุฒิงานธุรการ

ว่าด้วยเรื่อง 17 เมษา

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นหรือเปล่า

วันที่ 17 เมษายน 2555 หยุดไหม

เมื่อรัยจะได้ครับ

เงินเดือน15000

พนักงานราชการที่ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครในตำแหน่งวุฒิ ปวช.

เรื่องปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน 15000

ประกาศผลสอบ

อยากดูรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 อีครั้งค่ะ

เงินเดือนแรก 15000

ขอสวัสดิการที่พักอาศัย

รายละเอียดสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผ่านรอบแรก

การสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สามารถปรับวุฒิได้รึเปล่าค่ะ

ฐานเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ คุณวุฒิ ปวช.

พยาบาล

เรื่องการปรับเงินเดือน

สอบคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบ

เรื่องสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์

ต้องการร้องเรียนค่ะ

สอบข้อเขียนพนักงานธุรการ

ทำใบเสร็จแสดงการชำระเงิน ที่นำมาใช้แสดงก่อนเข้าสอบหาย

ผลสอบ

โครงการ วมว (รอฟังผลครับ)

สอบลูกจ้างชั่วคราว แต่บอกวุฒิไม่ตรงจริงหรือครับ

การสวมเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยในการรับปริญญา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบ ของวันที่ 5 ก.พ. 55 รึป่าวค่ะ???

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

ผลสอบ

ลองทำตามแล้วค่ะ

ถ้าเราเปลี่ยนชื่อจริง แต่ว่าในระบบเป็นชื่อเก่าจะต้องแก้ไขยังไง

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเรื่องประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้และลูกจ้างโครงการมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม 9000 บาทหรือไม่

สอบถามเรื่องสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี สรุปสอบวันที่ 24/02/2555

สอบถามเกี่ยวกับการประเมินลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดีค่ะ

ผลการสอบ

ถามเรื่องผลการสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15000 พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

บัตรประกันสังคม

ขอรบกวนสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรสมาชิกฌาปนกิจ มข.

อยากให้พิจารณาด้วยครับ

จะประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อไรครับ

เงินสวัสดิการ

ขอสอบถามเรื่องเงินโบนัส

สมัครงานพยาบาล

สอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจฯ

ลูกจ้างชั่วคราวปรับวุฒิได้หรือเปล่าคะ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สามารถได้รับเงิน 5% มั้ยครับ และ เงินค่าครองชีพเพิ่มเป็น 15000 มั้ยครั

ถ้าอยากดูประกาศย้อนหลัง ได้หรือไม่คะ ทำไมหายังไงก็ไม่เห็นคะ?

สมัครงาน

การปรับเงินเดือน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณของพยาบาลจะประกาศวันไหนค่ะ

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์

เรียนถามว่าเงินเดือนพนักงานราชการได้ปรับเหมือนลูกจ้างประจำอย่างไร

สมัครงาน

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัตร

เงินเดือน

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะปรับเพิ่มค่าครองชีพ+เงินเดือนให้ถึง15,000บาทไม๊คะ

เงินเดือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รบกวนถามเรื่องผลการสอบสัมภาษณ์

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงบปม.สนง.เขตจะได้ปรับเงินเดือนไหมคะ

จะสอบวันที่ 5 ก.พ.55 นี้แต่ทำไบจ่ายเงินกับทางธนาคารหาย

พนักงานราชการมีสิทธิ์ได้เงินค่าตอบแทน 15000 บาท หรือไม่

การจ่ายเงินเดือนตกเบิก

ค่าแรง 300 ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับไหมครับ

การสอบ

โอนข้าราชการ

อยากทราบข้อมูล การปรับขั้นเงินเดือนครับ

อยากทราบว่าเงินเดือน 15000 จะได้สิ้นเดือน ม.ค.นี้ รึเปล่าค่ะ

เรื่องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 แล้วค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานก๊่โมงค่ะ

เงินเดือน 15000

ประกาศรายชื่อ

ต้องสอบ กพ ภาค ก ?

พนง.งบฯ กับ พนง.รายได้ (15000) (2)

พนักงานฯเงินรายได้+พนักงานฯเงินงบฯ (15,000) (1)

ขอสอบถามเรื่องตำแหน่งวุฒิปวส เเต่มีวุมิปริญญตรี สามารถสมัครได้ไหมค่ะ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามประกาศ 2082/2554 วันไหนคะ

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลสอบวิศวกร

ทำไมเวลาสมัครงานออนไลน์ อายุในใบสมัครขึ้นผิด

ขอทราบผลการสอบ ตำแหน่งวิศวกรสังกัดกองอาคารและสถานที่ ด้วยครับ

สอบถามเรื่องสมัครสอบค่ะ

ขอประกาศ

ยังไม่เห็นประกาศ รายชื่อ

ไม่แน่ใจเรื่องวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน

อยากถามเรื่องข้อสอบพนักงานเปล

กรอกคำนำหน้าชื่อผิดแต่จ่ายค่าสมัครไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

อยากทราบเรื่องเงินตกเบิกที่หายไปค่ะ

ชื่อนำหน้าผิด

วุฒิ ป.โท

ชำระเงินค่าสมัครล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะชำระตามได้ไหมค่ะ

พนักงานราชการเมื่อลาออก

อยากทราบแนวข้อสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิไ้ด้รับการคัดเลือกมีสิทธิสอบ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเงินตามประกาศของ กพ.และ 5%

สอบถามเรื่องผลการสอบ

เงินตกเบิกพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือ/ใบรับรองผ่านงาน

ต่อจากหัวข้อ--วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามเรื่องทุนการศึกษา

ผลการพิจารณากองทุนกู้ยิมซื้อคอมฯ

ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ถามเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

สมัครงานออนไลน์ผิดตำแหน่ง

เรียนถามค่ะ

ในสมัครงานออนไลน์ ไม่มีเลขอัตราขึ้นค่ะ

วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ฐานเงินเดือน ป. โท พนักงานมหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน

ผู้ช่วยเภสัชศูนย์หัวใจ

ลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครออนไลน์ตรงไหนค่ะ

ชื่อผิดทำไงค่ะ

สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยเภสัชกร คณะแพทย์ ไม่มีประกาศสอบสัมภาษ์หรอครับวันนี้

ฐานเงินเดือน

เงินตกเบิก

วิสัยทัศน์ขององค์กร

คำสั่งลาออกจากราชการออกหรือยังคะ

รับนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน

การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆของมข.

เงินสวัสดิการ

ตามระเบียบราชการ ข้าราชการ

ภาระงาน สายสนับสนุน

ขอชำนาญงาน พนักงานเงินรายได้

สมัครสอบอาจารย์

การปรับฐานเงินเดือน

พนักงานเงินรายได้ทำงานมานาน ปรับฐานเงินเดือนอย่างไรครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

เงินเดือนตกเบิก

คำสั่ง

สมัครงานออนไลน์ ตรงไหนครับ

รับรองเงินเดือน

ฐานเงินเดือน

ปรับขึ้นเงินเดือน

ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. และ ปวช. เดือนมกราคม เงินเดือนได้เท่าไรครับ

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา สายสนับสนุน

ประกาศผลสอบ จนท.ธุรการ เมื่อไหร่

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานเงินรายได้

การลาออก

การปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ

เงินลูกจ้างชั่วคราว

การยืมเงินซื้อคอมฯ

ปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

เงินที่จะปรับให้ ป.ตรี 15,000 มีความเป็นไปได้เมื่อไร

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยื คณะแพทย์ศาสตร์ ได้ที่ไหนคะ

อยากทราบเบอร์ติดต่อบุคคลที่ทำเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น

สมัครงาน online มีหน้าสมัครแค่หน้าเดียวหรอ

เรียน ถามการคำนวณคะแนนเพื่อเป็นร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลากรเมื่อไร?

เรียน ถามประกาศผลสอบ 3/2554

ประกาศรับเทคนิคการแพทย์ศูนย์หัวใจ

พนักงานเปลศูนย์หัวใจสิริกิตติฺ์

เรียนถามผลการสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร 1262/2554

จะสมัครตำแหน่งอาจารย์ค่ะแต่หาเลขที่บัญชีไม่เจอค่ะ

การนับวันลาในการประเมิน

สอบถามคะแนนสอบ

ปี2554มีบุคลากรที่เกษียรอายุในแต่ละคณะ/หน่วยงานมีใครบ้าง? ควรขึ้นwebให้ทราบทุกปี

วิธีสมัครสอบ เข้า มข


คำถาม ตามที่ประกาศรับสมัคร พนักงานการแพทย์ สังกัด ฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ ฉบับที่ 685/2558 เป็นพนักงานมหาลัยถูกต้องใช่ไหมครับเพราะวุฒิต่ำกว่า ป.ตรีจะเป็นพนักงานราชการไม่ใช่เหรอครับ
คำตอบ ถูกต้องแล้วครับ เป็นอัตราว่างเดิมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราไว้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตรวจสอบคิวบ้านพักได้ที่ไหนคะ
คำตอบ โทร 40100 งานสวัสดิการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้นอีก 4% ตามที่รัฐบาลประกาศไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ การปรับขึ้น 4% เป็นการปรับฐานเงินเดือนที่มีอยู่เดิม ฉะนั้น คุณบรรจุ 1 เมษายน จะเป็นฐานเงินเดือนใหม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การออกนอกระบบ มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ในตำแหน่งวุฒิปริญญายังเหมือนเดิมไหมค่ะ และอัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามระเบียบเดียวกันหรือไม่ คือ จากฐานเงินเดือนเดิมคือ 15000 มาเป็น 21000 เหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ การออกนอกระบบ หมวดเงินเดือนค่าจ้าง รัฐบาลให้เงินสนับสนุนเป็นก้อน โดยจ่ายให้เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น มิได้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น ลูกจ้างชั่วคราวก็ยังคงมีสถานะเช่นเดิม เป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบค่ะว่า พนักงานราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากันค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุผู้มีวุฒิต่ำว่าปริญญาตรี เงินเดือนตามระเบียบสำนักนายกฯ ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 2 ประเภทคือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างถึงวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปัจจุบันจ้างสูงกว่าอัตราของทางราชการ สรุป พนักงานมหาวิทยาลัย ดีกว่าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเดือนเมษายน 58 โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยจะออกไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลชำนาญการพิเศษ นานมากเลยคะ อยู่ในขั้นตอน สกอ ตรวจสอบและอนุมัติ อยากทราบว่าติดขัดที่ตรงไหน สกอ ไม่ทำหน้าที่ เดือดร้อนนะคะ ทำเลื่อนระดับก็หวังจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
คำตอบ กรณีขั้นตอน สกอ ตรวจสอบและอนุมัติ ก็จะต้องทำหนังสือสอบถามถึงขั้นตอนการดำเนินการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การชะลอการขึ้นเงินเดือน 1 เมย. นี้ ไม่ทราบว่าจะเสร็จทันเดือน พ.ค. มั้ยคะหรือประมาณเดือนไหน
คำตอบ คงไม่ทันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าภายในเดือนนี้โบนัสลูกจ่ายชั่วคราวจะออกไหมค่ะ
คำตอบ น่าจะเป็นเดือนเมษายนครับ เพราะคำสั่งพึ่งจะออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คืออยากทราบว่า คนตั้งท้องไปคลอดบุตรใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่แล้ว บัตรทองช่วยในด้านใดบ้างเรื่องค่าคลอดบุตรด้วยหรือไม่
คำตอบ ใช้ได้ครับ เพราะเป็นการเหมาจ่าย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า จะอ่านพรบ.ออกนอกระบบได้ที่ไหนครับ
คำตอบ ลองค้นหาที่หน้า Web มข นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ตามมติที่ให้ปรับเงินเดือน พ. ราชการตั้งแต่ปีที่แล้ว จะปรับเดือนไหนครับ 2.มข.ออกนอกระบบแล้ว สิทธิต่างๆของ พ.ราชการ จะปรับไหมครับ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
คำตอบ 1. กฎ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการเลือนเงินเดือนยังไม่แล้วเสร็จ ครับ ซึ่งอ่านได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 2. ในร่าง พ.ร.บ ยังเป็นตัวร่างอยู่นะครับ ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เพิ่งบรรจุใหม่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ไม่ทราบว่ากี่เดือนเงินถึงจออก
คำตอบ การเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จะอยู่ที่การเงินของโครงการแต่ละโครงการซึ่งจะเบิกจ่ายให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ซึ่งให้บริการงานของกรมการจัดหางาน รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศ รับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้บริการรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และให้บริการข้อมูลอาชีพ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งในขณะนี้ได้อำนวยความสะดวกประชาชนมากขึ้น โดยประชาชนสามารถยื่นและรับแบบต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแบบ ทั้งนี้ การรับหรือจ่ายเงินยังคงต้องทำผ่านธนาคารเช่นเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชนผ่านตู้ KIOSK บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของบุคคล นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการ G-Service Point ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าเซ็น โซนเครื่องนอน ภายในวันที่ 23 มีนาคม นี้ ซึ่งให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ งานออกบัตรประจำตัวประชาชน งานชำระภาษีรถยนต์ สำหรับการให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ประเภทตลอดชีพโดยให้บริการเปลี่ยนจากบัตรอ่อนเป็นบัตรแข็งจะมาให้บริการเป็นช่วงๆ ซึ่งทางศูนย์บริการร่วมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ประชาชนสามารถมาให้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. และในเร็วๆ นี้จะมีขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลต่อไป นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสาขาที่ 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ในหลายๆ พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันตก โดยจะมีรูปแบบงานบริการที่แตกต่างออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ 2.บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ สาขาบางแค และกำลังพิจารณาพื้นที่ในสาขาอื่นๆ เพื่อขยายศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม 3.ศูนย์การค้าธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ และ 4.ศูนย์การค้าโลตัส ประชาชนสารมารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gpointthailand
คำตอบ ขอบคุณครับที่แจ้งข่าว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีรอดูในเว็ป ของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่เห็นมีการรับสมัครพยาบาลอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่า จะรับสมัครพยาบาล ช่วงเดือนไหนค่ะ (รอดูตั้งแต่เดือน มค 58 แล้วค่ะ)
คำตอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างของทางคณะหน่วยงานที่จะต้องการรับสมัคร คงจะต้องคอยติดตามข่าวทาง Web ของกองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผิด แก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วจะมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ
คำตอบ วุฒิการศึกษา จะต้องตรงตามประกาศรับสมัคร หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงถือว่าไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ จะไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบครับ หากต้องการแก้ไข ให้เข้าสมัครงานในระบบใหม่ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าได้ ปพ.1 ช้า อ่ะคะ ใช้ ปพ.7 ในการมอบตัวก่อนได้มั๊ยคะ เพราะ โรงเรียน จะเปิด ให้ แก้ 0 ร มส ใน เดือน พฤษภาคม คะ
คำตอบ ไม่เข้าใจคำถามครับ โปรดให้รายละเอียดอีกครั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวสามารถปรับเป็นพนักงานได้ไหมค่ะ
คำตอบ ก็ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเช่นเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าการสอบบรรจุเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย ที่พึ่งผ่านไป(สอบข้อเขียนรอบแรก 15 มี.ค) โดยรวมแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นได้บุคคลากรเข้าประจำตำแหน่ง น่าจะสำเร็จในช่วงเดือนใดคะ
คำตอบ ทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า สามารถหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับร่างพรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ไหนคะ ที่เป็นฉบับล่าสุดค่ะ
คำตอบ ไม่มีร่าง พ.ร.บ. ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช่วงนี้มีรับสมัครพนักงานรัฐ ตำแหน่ง พยาบาลไหมคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่มีรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่เห็นรายละเอียดวันที่จะสอบในตำแหน่งงานต่างๆ สังกัด ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 แต่เห็นในกระทู้ถามตอบว่า วันที่ 15 มีนาคม 2558 อยากทราบว่าจริงไหมคะ เวลาในการสอบด้วยคะ
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 417/2558 มีรายละเอียดครบ สอบหลายโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น นะครับ ให้เข้าที่ Web ของกองการเจ้าหน้าที่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะยังคงมีพนักงานราชการรึเปล่าค่ะ หรือว่าจะมีโอกาศปรับเป็นพนักงานมหาลัยไหมค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ ก็ยังคงมีสถานเป็นพนักงานราชการเหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าปีนี้ใกล้จะได้รับโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยหรือยังคะ หรือจะรอให้ข้ามปีเหมือนปีที่แล้ว รบกวนเรียนถามท่านหัวหน้าด้วยค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของบประมาณที่จะใช้จ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การสมัครสอบบุคคลภายนอกไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปทำเหรอถึงได้มีแต่นอก-ในกัน ถ้าต้องการคนทำงานจริงทำไม พนักงานที่รับเข้าไปถึงออกกันหละ เปิดโอกาศให้คนภายนอกได้ใช้ความรู้ความสามารถบ้างเพราะถ้ายังยึดการรับญาติพี่น้องคงได้ความเกรงใจแบบญาติพี่น้องอยู่นั่นหละ
คำตอบ การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเปิดแบบทั่วไป เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง มิได้ปิดกั้นโอกาสคนใดคนหนึ่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมคะ ต้องทำงานกี่ปีถึงจะสมัครได้คะ ขอบคุนคะ
คำตอบ ในข้อบังคับของกองทุน ให้เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน หัวหน้างานธุรการ ค่ะ อยากรบกวนสอบถามเป็นข้อมูลค่ะ ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไหมคะ หลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติราชการมากี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ปรับคะ
คำตอบ ไม่มีระเบียบให้ปฏิบัติ บุคลากรที่เกี่ยวข้องน่าจะมีเพียงข้าราชการ และลูกจ้างประจำเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ยังปฏิบัติตามระเบียบต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการมีสิทธิ์ย้ายสิทธิ์การรักษาของญาติสายตรงมา รพ.ศรีฯได้หรือไม่
คำตอบ สิทธิ์การรักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลศรี ต้องอยู่ที่ภูมิลำเนา หากอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้สิทธิ์สำหรับญาติได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมขออนุญาตถามครับ 1. พรบ.มข.ออกนอกระบบนี้ ลูกจ้างชั่วคราวจะได้บรรจุ เพื่อเพิ่มเงินเดือนไหมครับ 2. หากยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของการกำหนดข้อคุณสมบัติ ทางมหาวิทยาลัยต้องร่างระเบียบเพื่อการนี้(บริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว) ใช่ไหมครับ? 3. คุณภาพชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวจะดีขึ้นใช่ไหมครับ? (ถ้าไม่พูดในแง่ของตัวบุคคลที่ทำงาน) ผมอยากให้เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เรื่องออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราว ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ก็ยังคงเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบสิทธิ์ประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับ หลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว
คำตอบ ยังไม่เหมือนเดิมและเท่าเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวสามารถเป็นสมาชิคได้ไหมครับ ถ้าเป้นได้ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ
คำตอบ ได้ครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบความคืบหน้าการออกนอกระบบ. ข้าราชการ. พนักงาน. ความแตกต่างของเงินเดือน. การทำงาน
คำตอบ ปัจจุบันรัฐบาลรับหลักการ ซึ่งจะต้องนำเรื่องเสนอที่ประชุมสภา สนช. และสนช.แต่งตั้งกรรมการศึกษารายละเอียด กว่างจะผ่านวาระต่าง ๆ ต้องใช้เวลา ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่ทราบรายชะเอียดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตรวจสอบแล้ว ไม่เจอหน้าที่แจ้งเวลาและสถานที่สอบค่ะ จะเข้าเช็คตรงหัวข้อไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 ระบุสถานที่สอบและสนามสอบไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งเวชสถิติสมัครออนไลด์ได้มั้ยคะ เพราะไม่เห็นตำแหน่งนี้ในสมัครงานออนไลด์ค่ะ
คำตอบ ช่วงนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสมาชิกมาแล้ว 5 ปี สามารถลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ แต่ยังปฏิบัติงานเหมือนเดิม สิทธิประโยชน์ในการลาออกจะได้รับอย่างไรบ้าง
คำตอบ ตามข้อบังคับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบุคลากร มข ข้อ 39 จะได้รับเงินสะสม และเงินผลประโยชน์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใบเสร็จที่สมัครสอบหายต้องทำยังไง ค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า กรณีที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในเดือน ก.พ.58 ไม่ทราบว่า รอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.58 จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นหรือไม่
คำตอบ ไม่มีสิทธิ์ครับ เพราะการปฏิบัติงานในรอบประเมินที่จะต้องปฏิบัติงานครบ 4 เดือน ถึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน (รอบประเมินคือ 1 พฤศจิกา ถึง 30 เมษายน)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในประกาศบอกว่า "สอบข้อเขียน" เป็นการสอบเเบบอัตนัยหรือปรนัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ น่าจะมีทั้งสองประเภทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากรู้ว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงินเดือนมั้ยค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างปีต่อปี และไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รวมพนักงานพ.รายได้ที่บรรจุใหม่ไหมครับ
คำตอบ หากได้เพิ่มก็จะเพิ่มเหมือนกันหมดครับ ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พึ่งได้บรรจุงานใหม่พ.รายได้เดือน ธ.ค. 2557 จะได้เลื่อนเงินเดือนกับคนอื่นไหมครับ
คำตอบ รอบการประเมิน มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่าง 1 พ.ค - 31 ต.ค. และรอบที่ 2 ระหว่าง 1 พ.ย - 30 เม.ย. ซึ่งการบรรจุคุณอยู่ในรอบที่ 2 ซึ่งจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 4 เดือน จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากถามว่าเงินเดือนที่ข้าราชการปรับใหม่ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ แล้วขึ้งกี่ % ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงบประมาณนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไม่สามารถเข้าดูได้ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 นะครับ เข้าไปที่หัวข้อสืบค้นคำสั่งประกาศก็ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้างานธุรการ อยากสอบถามประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327 เห็นว่าจะประกาศวันที่ 24 กพ 58 ยังไม่เห็นประกาศเลยคะ
คำตอบ ผลสอบข้อเขียน อยู่ในกระบวนการสอบของคณะศึกษาศาสตร์ ต้องติดต่อทางคณะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวัน เวลาสอบ ของรอบที่ 1/2558 จำนวน 62 อัตรา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
คำตอบ คนสอบ 8 พันครับ เครื่องนี้ดูไม่ได้ ก็เปิดคอมเครื่องใหม่ดูนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ มข ครั้งที่1 เอกสารหน้า 36 หายไปครับ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว เอกสารหน้า 36 มีครบนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไหนบอกประกาศวันสอบวันที่ 20 กุมภาคับแล้วประกาศ 417/2558 ไปดูที่ไหนคับ
คำตอบ ดูที Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ หัวข้อ "ประกาศรายชื่อ"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่บอกไว้ว่าประกาศวันที่ 20 ก.พ.58 เข้าดูไม่ได้เลยคะ ไม่ทราบว่าจะประกาศวันไหนคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า ไม่ทราบว่าโบนัสข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ2557 ใกล้คลอดหรือยังคะ
คำตอบ โบนัส ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาล ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการ ส่วนโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนพนักงานราชการ ไม่มีโบนัสนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนายจันทร์ทิรา วราฤทธิพงษ์ เป็น นางสาวจันทร์ทิรา วราฤทธิพงษ์ ให้ด้วยได้ไหมค่ะ สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทย์ค่ะ
คำตอบ ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Fax ให้ด้วยครับ โทร 043 202338
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสอบ เมื่อแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ลงใน Web ให้ตรงเวลาด้วยค่ะ เช่น ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ คณะแพทยศาสตร์ จะสอบ 26 ก.พ.58 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะสอบ 2มีค58 เนื่องจากได้มีผุ้สม้คร โทรมาที่คณะแพทยศาสตร์ หลายสายมากค่ะ
คำตอบ พยายามอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามว่า ทำไม? ไม่มีรหัส 58250007 เลยครับ วัดเกณฑ์กันยังไง ไม่เข้าใจช่วยอธิบายที ว่าคุณสมบัติไม่ตรงหรือว่าจำกัดคน?
คำตอบ ตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจนก่อนนะครับ และหากไม่มีจริงส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Fax ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ เบอร์ 043-202338 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยบอกจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 28 กพ ซึ่งนี้ก็วันที่ 20 กพ แล้ว แต่ ยังไม่มีประกาศหรือดิฉันหาไม่เจอ กรุณาแจ้งด้วยค่ะ และที่บอกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินมหาวิทยาลัย มันหมายถึงยังไงค่ะ และสัญญาจ้างกี่ปี รบกวนด้วยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2558 นะครับ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย หมายถึง จ้างโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย และสัญญาจ้างถึงเกษียณอายุราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเห็นว่า วันที่ 20 ก.พ. 58 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง 1618-1627 ค่ะ เข้ามาดูแล้วยังไม่เห็นประกาศค่ะ ช่วยอัพโหลดให้หน่อยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าที่เราได้สมัครงานออนไลน์ไป(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 51/2558) สามารถเช็คข้อมูลความถูกต้องได้ไหมค่ะ ถ้าได้ เช็คทางไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมถึงออกแบบนี้ ไม่ใช่คนจบ ม.6 นะคะ ควรออกข้อสอบที่ผู้สอบมีความรู้ความสามารถเพื่อมาปฏิบัติงานจริง เช่น รายงานการประชุม หนังสือราชการ ไม่มีเรื่องที่นักวิชาการได้ปฏิบัติจริง เอ่อ รึว่้าจะวัดเฉพาะคนที่จบใหม่ๆ แต่ทำงานไม่อึดไม่ทน เหมือนคนที่ปฏิบัติหรือทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่แล้ว ควรออกข้อสอบให้ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับระดับและเขามีทักษะในการทำงานอยู่แล้ว ไม่ใช่ออกข้อสอบเอ็นทรานนะคะ อยากฝากให้แก่ผู้ออกข้อสอบและเลือกข้อสอบด้วยคะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรระดับชั่วคราวให้มีความมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องยึดหลักความเก่งและมีความสามารถในตำแหน่งงานนั้นๆ ที่ประกาศรับสมัคร
คำตอบ สอบกลางเดือนมีนาคมนะครับ การออกข้อสอบเป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ดำเนินการออกข้อสอบครับ ต้องให้สิทธิ์ของท่าน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ม.ค. 2558 เห็นในกระดานถามตอบบอกว่า ประกาศฉบับที่199/2558 แต่ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ สืบค้นที่หัวข้อ สืบค้นคำสั่งประกาศก็ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คำสั่งหรือหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือยังคับ และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตอนไหนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ยังรอหนังสือจากทางส่วนกลาง(กรมบัญชีกลาง) ให้ดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเกินกำหนดแล้วยังจ่ายได้หรือไม่คะ สมัครไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าสอบ ที่รับ 62 อัตรา อ่ะค่ะ
คำตอบ ไว้สมัครในโอกาสหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคณบดีคณะนิติศาสตร์เลิกจ้างจ้างพนักงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 เดือนแล้วไม่มีค่าเยียวยาใดๆๆ หรือว่าคณบดีเลือกปฎิบัติค่ะคณะอื่นมีแบบนี้ไม่คะ
คำตอบ การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2549
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำเรื่องลาออกตอนต้นเดือนธันวาคม 57 บอกเงินจะเข้าสิ้นเดือนมกราคม 58 แต่ก็ไม่เข้าโทรถามบอกต้นเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3 ก.พ.โทรถามบอกปลายสัปดาห์นี้แน่นอนแต่แล้ววันศุกร์ที่ 6 กพ.ก็ยังไม่เข้าอยากทราบว่าประมาณกี่เดือนนะค่ะเงินถึงจะเข้า
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนแก้ไขรายชื่อที่ใช้สมัครงานให้ด้วยค่ะเนื่องจากพี่เขาสมัครงานแล้วพิมพ์ผิด3400100766944 นางจารุณี เปลี่ยนเป็นจรุณีค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ในระบบเป็น จรุณี ถูกต้องแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เมือวันที่30 ธค 57 แต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนไม่ทราบจะติดต่อหน่วยงานใหนในการสอบถามข้อมูลครับ
คำตอบ สอบถามที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด หากยังไม่ได้จริง ก็ต้องยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อค่าครองชีพ สอบถามที่การเจ้าหน้าที่ของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลตำแหน่งพนักงานเงินรายได้จะประกาศผลสอบวันไหนคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉัน นางสาวฉวี เย็นใจ ต้องการทราบวัน/เดือน/ปี ที่โอนย้ายจากคณะเภสัชศาสตร์ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ค้นแล้ว ไม่มีหนังสือฉบับนี้ค่ะ (ทราบว่าราว ต้นปี 2546) หาไม่เจอจริงๆนะคะ รบกวนหน่อยนะคะ
คำตอบ คำสั่งที่ 691/2546 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ย้ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 มีคำสั่งให้สืบค้นที่เวบกองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีจะสมัครพยาบาลระหว่างปี ต้องสมัครที่ใหนค่ะ..ต้องรอประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆในเวบเท่านั้นหรือไม่ค่ะ
คำตอบ ประกาศรับสมัครทาง Web เท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศวันไหน เมื่อไหร่ หรือประกาศไปแล้วคะ ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 199/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถดูรายชื่อได้จากที่ใหนได้บ้างค่ะ นอกจากในweb เพราะเข้าไปดูเเล้วไม่มีประกาศเลยค่ะ กลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 23 มกราคม รายชื่อยังไม่เห็นประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเลยค่ะ มีอะไรขัดข้องหรือเปล่า เกรงว่าจะไม่ทันเเละไม่ได้เข้าสอบพร้อมกับเพื่อนๆ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 269/2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านอธิการบดีคะเรื่องการเบิกค่าที่พัก ตามที่ประกาศของทางคณะแพทย์ให้เบิกค่าที่พักได้เพียงแค่ 5 ปี นอกจากนั้นเบิกไม่ได้ แล้วมีนโยบายที่จะหาหอพักให้แก่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเห็นมีแต่โครงการรื้อและทุบทิ้ง และเคยลงมาสำรวจจริงๆๆจังๆๆหรือเปล่าว่าบุคลากรเหล่านี้เขาเดือนร้อนแค่ไหน ถามเจ้าหน้าที่หน่วยที่อยู่อาศัยก็ตอบแบบกวนๆๆไม่ให้คำตอบอะไรเลย ส่วนคนที่ไม่อยู่บ้านพักก็ไม่แจ้งแต่ให้คนอื่นเช่าอยู่ ถ้าทำแบบนี้มันก็เอาเปรียบกันมากๆๆๆ อยากให้ลงมาสำรวจจริงๆจังๆหน่อยคะ และขอให้เบิกคาที่พักได้ตลอดจนกว่าจะได้ที่พักของมหาวิยาลัดและคณะแพทย์จัดสันให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 211/2551 เป็นประกาศช่วยเหลือบุคลากรคณะแพทย์และศูนย์หัวใจฯ ส่วนบ้านพัก กลุ่ม ก ซึ่งเป็นของส่วนกลาง ก็ต้องรอจัดคิวตามลำดับครับ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม องการร้องเรียนจรรยาบรรณ ระบบคัดเลือกบุคลากรที่ไม่โปร่งใส ทำไมไม่มีช่องทางส่งจดหมายผ่าน email มี Icon และ Link ก็เข้าไม่ได้ สรุปว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทรงเกียรติจะไม่รับรู้การทุจริตและการปรับปรุงองค์กรใดๆเลยใช่ไหม
คำตอบ ทำหนังสือถึงสำนักงานจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะคะ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน1449900187860 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อที่ถูกคือ นางสาวปรางทิพย์ ชาญพานิชย์ สมัครตำแหน่งพยาบาล คณะเเพทย์ศาสตร์ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้องครับ ไม่มีแก้ไข สามารถสมัครงานได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เลขอัตรา 1605,1628-33,1635 วันที่เท่าไหร่ค่ะ
คำตอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา (สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา) สักการะ และดิฉันสามารถตรวจสอบราชื่อได้ช่องทางใด
คำตอบ ทาง Web กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์คอมพิวเตอร์)เลขที่ตำแหน่ง 1713 ประกาศยังครับ เปิดดูประกาศไม่ได้เลยรบกวนขอข้อมูลครับ
คำตอบ รอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนครับเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง
คำตอบ รอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหนบ้างคับ สมัครทาง online ไปแล้วคับ เลขที่ตำแหน่ง 1398 ตามประกาศเลขที่ 51/2558 ขอบพระคุณมากคับ
คำตอบ รอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัคไปวันที่ 30 มค ซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน จะชำระวันทราคา31 มค ได้ไหมค่ะ
คำตอบ ไม่ได้ครับเพราะหมดเขตวันที่ 30 มกราคม 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบไว้แล้วค่ะ แต่เนื่องจากติดภาระกิจงานหลายอย่างมาก เลิกงานดึกทุกวันค่ะ จนลืมไปจ่ายค่าสมัครสอบภายในวันที่30 ไม่ทราบว่ามีต่อเวลารับการชำระเงินมั้ยคะ รู้สึกแย่มากค่ะ
คำตอบ ไว้โอกาสหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนแก้ไขชื่อ เลขบัตรประชาชน 3409901041105 รบกวนแก้ไขชื่อจากเดิม ณัฐพงษ์ บุตรจันทร์ แก้ไขเป็น อัฐพงษ์ บุตรจันทร์ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ แก้เป็น อัฐพงษ์ บุตรจันทร์ เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 192 - 194/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามประกาศรับสมัครอาจารย์ เลขที่ 1493/2555 ค่ะ ปัจจุบันยังรับสมัครอยู่รึเปล่าคะ เพราะเห็นว่าประกาศตั้งแต่ปี 55 ปัจจุบันอัตราค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นจากประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว ไม่ทราบว่าสามารถสมัครอาจารย์อัตรานี้ได้อยู่หรือไม่คะ
คำตอบ ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ สามารถสมัครได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รหัสบัตรประชาชน1460300144690นางสาวเกวลีย์ พละสาร ไม่ตรงกันค่ะ จะสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์แพทย์ทดลอง)
คำตอบ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่แจ้งถูกต้องทุกอย่าง ไม่มีแก้ไข สามารถสมัครงานได้ครับ หรือกรณีที่ ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลใหม่ได้ ให้สมัครในชื่อและนามสกุลเดิมไปก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รหัสบัตรประชาชนไม่ตรงกับชื่อ-สกุล จะสมัครสอบในส่วนของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์สัตว์ทดลองฯ)
คำตอบ แจ้งรหัสบัตรประชาชนและชื่อสกุลมาครับ จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1409900518599 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นายศุภฤกษ์ สุนทรียศาสตร์ รหัสบัตรประชาชน 1409900597413 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ //ขออภัยถ้าส่งซ้ำนะครับ พอดีเน็ตมันไม่ค่อย
คำตอบ คุณพิมพ์นามสกุลผิดนะครับ ผมแก้ไขให้แล้ว เป็น สุนทรียศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1409900518599 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นางสาวศิรินันท์ ประเสริฐสังข์ รหัสบัตรประชาชน 1409900518599 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ //ขออภัยถ้าส่งซ้ำนะคะ พอดีเน็ตมันไม่ค่อยดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แก้ไขแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในระบบ บอกชื่อสกุล ไม่ตรงตามรหัสบัตรประชาชนค่ะ ชื่อ ศิรินันท์ ประเสริฐสังข์ รหัส 1409900518599 ค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แก้ไข เป็น ศิรินันท์ ประเสริฐสังข์ เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ระบบบอกว่าชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชนค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งรายละเอียด เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะคะ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1409900849218 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อที่ถูกคือ นางสาวปวีณา เกิดกลาง สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเเพทย์ศาสตร์ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ แก้ไขให้แล้ว นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นักศึกษาทันตฯที่ถูกพักการเรียนในปี 6 สามารถออกมาทำคลีนิคได้หรือไม่ การแอบอ้างชื่อทันตแพทย์ท่านอื่นมาใช้ในการทำคนไข้ จะมีความผิดหรือไม่
คำตอบ สอบถามข้อมูลทางคณะทันตแพทยศาสตร์ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนด้วยคะจะเข้าไปกรกใบสมัครแต่พอพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วขึ้นว่า ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1440100106301 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล คลิ๊กที่นี่ ชื่อ นางสาวศรัญญา เฉวียงวาศ สมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (คณะแพทยศาสตร์) ค่ะ
คำตอบ แก้ไขนามสกุล ให้เรียบร้อยแล้ว เป็น เฉวียงวาศ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามว่า สอบพร้อมกันทุกตำแหน่งเปล่าค่ะ
คำตอบ สอบพร้อมกันทุกตำแหน่งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะคะ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1409900849218 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อที่ถูกคือ นางสาวปวีณา เกิดกลาง สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะแพทยศาสตร์) รบกวนด้วยนะคะ ว่าจะปริ้นใบจ่ายตัง จะไปจ่ายพอดีมันจะหมดเขตก่อนค่ะ
คำตอบ แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว เป็น ปวีณา เกิดกลาง เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขรหัสบัตรประชาชน 3409900197632 ชื่อพันทิพา หานนท์ ขอรบกวนแก้ไขเป็น เหลืองอุบล ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แก้ไขนามสุกล เป็น เหลืองอุบล เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศเลขที่ 51/2558 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) เลขที่ตำแหน่ง 145
คำตอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปลี่ยนนามสกุลกับทางมหาวิทยาลัย ในการสมัครสอบ เราต้องใช้นามสกุลใหม่หรือนามสกุลเดิมคะ
คำตอบ แจ้งนามสกุลใหม่มาครับ จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะครับ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1409900146195 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อที่ถูกคือ นายไชยา สุภมาตย์ สมัครตำแหน่งช่างเทคนิค คณะพยาบาล ครับ รบกวนด้วยนะครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีป้อนชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน มันขึ้นนามสกุลเก่านะค่ะ พอเข้าไปแก้ไขแล้วบอกไม่ถูกต้อง ชื่อธัญลักษณ์ ญาติสม 5401700005496 รบกวนแก้ไขในระบบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ เปลี่ยนเฉพาะนามสกุล เป็น ญาติสม เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขประจำตัวประชาชน 1409900146195 ชื่อ นายไชยา สุภมาตย์ จะกดเข้าไปกรอกข้อมูลเเล้วเข้าไม่ได้ครับระบบแจ้งว่าชื่อสกุลกับเลขบัตรไม่ตรงกัน รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ แก้ไขเป็น นายไชยา สุภมาตย์ เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตร 3340400161119 ชื่อในระบบ เป้น นาย นายณรงค์ศักดิ์ บุญอุ้ม มีนายเพิ่มมาอีกตัว ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ ใบชำระเงินที่พิมพ์ก่อนแก้ไขชื่อสามารถใช้ได้เลยใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ลบ คำว่า นาย ให้เรีบร้อยแล้ว ลองสมัครใหม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ได้ปรับหรือไม่ และปรับเมื่อไหร่?????
คำตอบ มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางส่วนกลาง ลูกจ้างชั่วคราวจะได้ปรับด้วยหรือไม่ ต้องอยู่ที่นโยบายมหาวิทยาลัย และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าตำแหน่งพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์จะเปิดรับสมัครช่วงไหนอีกบ้างค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบที่ระบบรับสมัครงาน หากยังไม่มี ต้องรอทางคณะหน่วยงานแจ้งมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 14099 01146032พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก รบกวนด้วยนะค่ะ
คำตอบ ลองเข้าใหม่ครับพิมพ์ให้ถูกครับ ชื่อ ปัญรวี หมั่นหินลาด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หาเราพบว่าเพื่อนร่วมงานดื่มสุราขณะเป็นเวลาปฎิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่เอาเรื่อง แต่รบกวนการทำงานของผู้อื่น ควรแจ้งใครครับ ต้องการให้มาตรวจสอบและตักเตือน
คำตอบ ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดระเบียบของทางราชการครับ หน่วยงานต้องทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชา หากผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการแจ้งสำนักงานรักษาความปลอดภัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กองการเจ้าหน้าที่ มข. มีชื่อเสียง โด่งดังในเรื่องความล่าช้าของประกาศรายชื่อ ประกาศผล และประกาศอื่นๆ ทำไมมหาลัยอื่นๆเค้าถึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ไม่ล่าช้าเหมือน มข. จะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหน ทั้งๆที่ มข. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน
คำตอบ ขอบคุณครับ เรื่องนี้ ไม่ยากครับก็ต้องอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ออกข้อสอบมีหัวข้ออะไรบ้างค่ะ
คำตอบ วิชาที่สอบ มีวิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รหัสบัตร3400100852735 นางสาวเนาวรัตน์ ซื่อสัตย์เบญจกุล ในระบบพิมพ์นามสกุลผิด เป็นซื้อสัตย์
คำตอบ เปลี่ยนเป็น ซื่อสัตย์เบญจกุล เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรับสมัครงาน หน้าจอแสดงค่ะ 6 รายการ ถ้าจะดูทั้งหมด ก่อนหน้านี้ด้วย อยู่ตรงไหนค่ะ
คำตอบ จะมีคำว่า "ดูทั้งหมด" อยู่ด้านขวามือครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถสมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) ได้ไหมคะ
คำตอบ จบรัฐศาสตร์ สาขาใดก็สมัครได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ม.ค. 2558 ประกาศวันไหน เมื่อไหร่ หรือประกาศไปแล้วคะ ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขที่บัตรประชาชน 1400400011896 ใส่ชื่อผิดไปในช่องนามสกุล ลลินทิพย์ ญาติปราโมทย์ ชื่อ ลลินทิพย์ นามสกุล ญาติปราโมทย์
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องด้วย ผมจะเข้าไปสมัครงานออนไลน์ แต่บังเอิญพิมพ์ผิดในช่องชื่อ ผมชื่อ "สิบเอก อภิชาติ เทรักสี" ครับ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะครับจะได้เข้ากรอกข้อมูลต่อไป
คำตอบ แก้เป็น สิบเอก ให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตรประชาชน 1459900249831 เปลี่ยนชื่อเป็น ฐิตาภรณ์ เปลี่ยนนามสกุลเป็น มีสิงห์กรกระโทก ขอรบกวนด้วยนะค่ะ
คำตอบ แก้ไขให้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถสมัครหลายตำแหน่งได้หรือไม่ สมัครไปแล้วสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ส่งไปได้หรือไม่
คำตอบ จะต้องเลือกตำแหน่งที่ต้องการสอบและจ่ายเงินเพียงตำแหน่งเดียวครับ เพราะสอบพร้อมกันทุกตำแหน่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1459900249831 ขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลเป็น ฐิตาภรณ์ มีสิงห์กรกระโทก คะหลังจากแก้ไขแล้วจะสามารถปรินส์ใบชำระเงินใหม่ได้เลยไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชื่อ นรภัทร ทองสว่าง ข้อมูลตำแหน่งงานที่สมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อมูลผิดพลาดครับ สามารถสมัครงานได้ หากเครื่องที่ใช้ไม่สามารถสมัครได้ ให้ไปสมัครที่เครื่องอื่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะครับ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก รบกวนด้วยนะครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับที่2939/2557 ระบุว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 แต่หาประกาศรายชื่อไม่พบค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 3100800229294 กตัญณ์ดนัย อุทัยวนิชวัฒนา
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครัว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนขึ้นตามที่รัฐบาลประกาศไม่ทราบว่าพนง.เงินงบประมาณได้ไหมค่ะถ้าได้แล้วจะได้เดือนไหนค่ะ
คำตอบ ได้ปรับขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลครับ เพียงแต่ปัจจุบันแนวปฏิบัติ หนังสือแจ้งจากทางส่วนกลาง (สำนักงบประมาณ) ยังไม่มีมาถึง จึงไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่สามารถแก้ไขชื่อในการสมัครได้คะ เพราะใส่ผิดตอนเเรกคะ นางสาวพัชรินทรฺ สุขแสน ขอแก้เป็น นางสาวพัชรินทร์ สุขแสน (ผิดที่ตัวการันต์ตรงชื่อคะ) รหัสบัตรประชาชน 1450700103273 ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชี (ศุนย์คอมพิวเตอร์) เลขที่ตำแหน่ง 2196
คำตอบ แก้ไขชื่อเป็น พัชรินทร์ สุขแสน เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 51/2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ คือตอนนี้เกรดตัวสุดท้ายพึ่งออก และพึ่งแจ้งสำเร็จการศึกษาไป ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะสามารถสมัครงานได้ไหมคะ เพราะตามประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร ถ้ารอจนสภาอนุมัติคงไม่ทัน หรือจะใช้หนังสือรับรองสมัครก่อนได้ไหมคะ
คำตอบ การสมัครงานผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบก่อนวันปิดรับสมัคร ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ยังไม่ต้องส่ง จะส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ประมาณ ปลายมีนาคม ถึงต้นเมษายน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนหน่อยนะครับ พอดีกรอกชื่อ-สกุล กับหมายเลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า ชื่อ กับหมายเลข ไม่ตรงกัน จึงยังไม่สามารถกรอกข้อมูลอะไรได้เลย..... หมายเลข 1470500067184 นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ ... รบกวนด้วยนะครับ
คำตอบ แก้ไขชื่อ ไวทย์ทัพพ์ เรียบร้อยแล้ว ทดลองสมัครนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช่วยที่ครับ
คำตอบ พิชญตต์ แซงบุญเรือง ตรวจสอบแล้ว สามารถสมัครสอบได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะ ใช้นามสกุลใหม่สมัครไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมถึงเข้าสมัครงานได้ ต้องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องค่ะกลัวว่าจะมีผลต่อการประกาศผลสอบ ต้องทำอย่างไรค่ะ เลขบัตร 1401000121661 นามสกุลเดิม มั่งเมือง ต้องการเปลี่ยนให้เป็น สมีดี ชื่อตามบัตรประชาชนที่ถูกต้อง นางสาววิไลลักษณ์ สมีดี ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แก้ไขนามสกุล เป็น สมีดี เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามนะค่ะ ดิฉันเปลี่ยนนามสกุลใหม่ค่ะ แต่สมัครงานออนไลน์ไม่ได้ ต้องกรอกนามสกุลเดิม ถึงจะเข้าสมัครได้ ดิฉันต้องการเปลียนนามสกุลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรค่ะ ระบบไม่ให้เปลี่ยน ตอนนี้ก็สมัครงานออนไลน์ใช้นามสกุลเดิมค่ะ พิมพ์ใบชำระเงินแล้ว จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะตอนสอบ
คำตอบ ต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างครับ แจ้ง ข้อมูลที่จะเปลี่ยนพร้อมเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ แต่สมัครงานไปแล้วในชื่อเก่า แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ เลขบัตร 1302300016643 เปลี่ยนเป็น พิมพ์ลดา
คำตอบ เปลี่ยนจาก พิมพ์ภัทรชา เป็น พิมพ์ลดา เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คณะวิทยาการจัดการ) แล้วจะเข้าไปปริ้นใบชำระเงินไม่ได้ ชื่อ นางสาวณิชชาอร จันทรา "1309900539813" รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ ทดลองแล้ว สมัครได้และพิมพ์ใบเสร็จได้ครับ หากไม่ได้ลองพิมพ์ที่เครื่องอื่นดูนะครับ และได้ส่ง Mail ให้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557 จะสามารถาสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ไหมค่ะ
คำตอบ คาดว่าจะจบไม่สามารถที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้ เพราะจะต้องมีคุณสมบัติครบ (คือจบการศึกษา) ก่อนวันปิดรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะสอบวิชาอะไรบ้าง หาแนวข้อสอบอ่านได้จากที่ไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ วิชาที่จะสอบภาคเช้า ความรู้ทั่วไป ภาคบ่าย จะเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดปี2555 ตำแหน่งพยาบาล ระดับ6 ข้าราชการ สังกัดงานบริการพยาบาล โดยรับเงินบำนาญอยากจะกลับเข้ารับราชการใหม่ จะทำได้หรือไม่คะ ขั้นตอนอย่างไร ติดต่อที่ไหน จะต้องคืนเงินบำนาญหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ การกลับเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนเดิม ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีเฉพาะตำแหน่งที่รับโอนย้ายเท่านั้น ตำแหน่งซึ่งเกิดจากการเกษียณอายุราชการ จะถูกยุบอัตราไปหมด ส่วนกรณีที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนั้น เคยมีข้อกำหนดตามโครงการห้ามบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1460700090864 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก แก้ไขชื่อ - สกุล ***ชาญชัย สุขภิบาล
คำตอบ พิมพ์ชื่อและนามสกุลผิด แก้ไขให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1361000145331 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ***อนันต์ อิ่มสวัสดิ์
คำตอบ แก้ไขให้แล้วครับ ตก ไม้เอก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือดิฉันได้สมัครสอบ ตำแหน่งนักสารสนเทศและชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว แต่พอดูคุณสมบัติและภาระงานแล้ว ไม่น่าจะตรงกับที่จบมา อยากจะขอเปลี่ยนตำแหน่งในการสมัครจะได้ไหมคะ
คำตอบ จะชำระเงินกีตำแหน่งก็ได้ ถือว่ามีสิทธิ์สอบ แต่สุดท้าย ณ วันสอบจะต้องเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพียงตำแหน่งเดียว และไม่สามารถเรียกคืนเงินในตำแหน่งที่ไม่ต้องการได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ม.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2558 แต่พอคลิกลิ้ง ปรากฎว่าเป็นประกาศผลสอบ ของตำแหน่งคนครัว คับ
คำตอบ ขอบคุณมากครับ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกสมัครสอบแล้วมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะ บัตรประชาชน 1309700092319 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ภัทรา บรรดาศักดิ์
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีกรอกชื่อกับบัตรประชาชนแลัวขึ้นแจ้งประมาณนี้ค่ะ บัตรประชาชน ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ค่ะ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อ-สกุลหรือหมายเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หนูกรอกเลขบัตร กับชื่อไป แล้วระบบบอกว่า เลขบัตรกับ ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกันตามที่บันทึก แล้วจะมีให่กลับไปแก้ไข พอถึงหน้าแก้ไข ระบบให้ใส่คำตอบ แต่ว่ามันไม่เห็นคำถามค่ะ เลขที่บัตร 1430100130041 ชื่อที่ถูกต้อง น.ส. ชฎาทิพย์ จันตะนี
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีกรอกชื่อตอนสมัครงานออนไลน์ผิดนะค่ะ ต้องการที่จะแก้ไขแต่ทำไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อ-สกุลหรือหมายเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสมัครตำแหน่งที่ประกาศรับค่ะ แต่กรอกชื่อและเลขบัตรประชาขนแล้ว ระบบบอกไม่ถูกต้องค่ะ ต้องทำยังไงคะ ขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อ-สกุลหรือหมายเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะแจ้งชื่อ ในการแก้แก้ไขการสมรัครสอบได้ทางไหนครับ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อ-สกุลหรือหมายเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามนะค่ะ พอดีเห็นในประกาศรับสมัครเลยได้เข้าไปสมัครงานออนไลน์ แล้วกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า จากข้อมูลบัตรประชาชน พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรง ต้องติดต่อที่ไหนคะ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อ-สกุลหรือหมายเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่ง นักสารสนเทศ ที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มีภาระงานอย่างบ้างคะ พอดี เห็นในประกาศกำหนดคุณสมบัติว่า มีวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
คำตอบ โดยหน้าที่จะควบคุมดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ออกแบบการใช้งาน พัฒนาเว็ป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อยากทราบว่า 1คน สามารถสมัครได้กี่ตำแหน่งครับ แล้วถ้าสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง จะมีค่าสมัคร ตำแหน่งละ200 หรือ ค่าสมัคร200ครั้งเดียว จะสมัครกี่ตำแหน่งก็ได้ครับ
คำตอบ เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งครับ เพราะทุกตำแหน่งสอบพร้อมกัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมกรอกเลขบัต กับชื่อไป แล้วระบบบอกว่า เลขบัตรกับ ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกันตามที่บันทึก แล้วจะมีให่กลับไปแก้ไข พอถึงหน้าแก้ไข ระบบให้ใส่คำตอบ แต่ว่ามันไม่เห็นคำถามครับ ......แล้วจะทำยังไงแก้ไขด้วย (ตอนกรอกข้อมูลก็ยังไม่คบเลย เด้งหลุดหายไปซะเฉยๆ.....รอบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ไม่อยากเสียสิทธิในการสอบ)
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อสกุลมา จะดำเนินการให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ระบบอกให่ใส่คำตอบที่ถูกต้อง....แต่มันไม่เห็นมีคำถาม ลองดูหลายทีแล้วไม่เห็นได้ช่วยแก้ไขด้วยครับ จะได้ไม่เสียสิทธิ
คำตอบ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง หรือแจ้งชื่อสกุลมา จะดำเนินการให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ เรื่องทุนการศึกษาบุตร เมื่อไหร่จะประกาศค่ะ รอนานเกินไปนะค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 70/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามนะค่ะ พอดีเห็นในประกาศรับสมัครเลยได้เข้าไปสมัครงานออนไลน์ แล้วกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน แล้วระบบบอกว่า จากข้อมูลบัตรประชาชน พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ทำให้ไม่สามมารถที่จะสมัครได้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกก็ไม่ได้ผิด ทั้งชื่อนามสกุล และเลขบัตรประชาชนก็ตรงหมด พอให้เพื่อนลองกรอกชื่อเพื่อนกับได้ อยากทราบว่าพอจะมีวิธีไหนแนะนำหรือต้องทำอย่างไรจึงจะทำการสมัครและกรอกข้อมูลต่อได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งชื่อ-สกุลหรือเลขบัตรประชาชนมาครับ จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับเงินเดือน 4% เมื่อไรจะออกท่านหัวหน้างานธุรการ เพราะมติ ครม. มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 57 แล้ว
คำตอบ ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางสำนักงบประมาณ ซึ่งอาจจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา คาดว่าคงจะได้รับตกเบิกย้อนหลังครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะมีการรับสมัครและจัดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2558 เมื่อไหร่
คำตอบ เปิดรับสมัครสอบแล้วครับ รับระหว่างวันที่ 12 - 30 มกราคม 58 นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 จะออกเมื่อไหร่คะ
คำตอบ โบนัสข้าราชการ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณ ส่วนโบนัสพนักงานรอนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีมีน้อง พึ่งจบ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร ฝากถาม ครับผม ที่รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ที่ระบุ คุณสมบัติ จะต้องมีวุฒิ ปวส. (หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้) ทาง บริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน้อง จบเศรษฐศาสตร์ การเกษตร สามารถ สมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ นี้ได้มั้ยครับ
คำตอบ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่รับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผลประชุม เรื่องทุนการศึกษาบุตรออกหรือยังค่ะ น่าจะประมาณเดือนไหนค่ะ ขอโทษน่ะค่ะ จะได้มั๊ยค่ะ
คำตอบ เร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตรจะประกาศผลเมื่อไรและประกาศทางเวปกองการเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่า..
คำตอบ เร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามครับ คือ ผมบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 และได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป ผมจะได้รับโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557)ไหมครับ
คำตอบ การจ่ายเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 6/2556 ครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปไว้น่ะค่ะ แต่ทำใบเสร็จจ่ายเงินค่าสมัครหาย ต้องทำไงคะหมดสิทธิ์สอบอย่างเดียวหรอคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรรมการสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าผลจะออกวันไหนคะ
คำตอบ ตามประกาศรับสมัครที่เท่าไหรครับ หากเป็นฉบับที่ 2579/2557 ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันขอสอบถามว่าเรื่องการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกในครั้งนี้ ตามที่ได้ติดตามข้อมูลของกองการมหาลัยเห็นแจ้งว่า ทางมหาลัยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 26 ธค. 2557 และการประกาศรายชื่อก็จะประกาศรายตามการชำระเงินเท่านั้น แต่ทำไมดิฉันไม่มีรายชื่อในประกาศเลยค่ะ ดิฉันชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรบินสัน อ.ศรีราชา วันที่ 8 ธ.ค.2557 ค่ะ ** สังกัดคณะแพทยศาตร์ ตำแหน่ง พยาบาล ตามประกาศเลขที่ 2792/2557 ค่ะ รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ดิฉัน น.ส. ไพรศร ภูมิสะอาด ระหัสการสมัครงาน 1350400026657-572500067 บึ ขอบคุณค่ะ.
คำตอบ ประกาศรับสมัครพยาบาล ฉบับที่ 2792/2557 ยังไม่ประกาศรายชื่อครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2722/2557 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ยังไม่เห็นประกาศตามวันที่ระบุเลยครับ ไม่ทราบว่าจะประกาศรายชื่อวันไหนครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 3023/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร คาดว่าจะประกาศผลเมือไหร่คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งจะประชุมในปลายสัปดาห์นี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชำนาญงานพิเศษทำไมไม่ได้เงิน3500เหมือนกับชำนาญการพิเศษ
คำตอบ เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึง สกอ. แล้ว และ สกอ.จะรวบรวมข้อมูลจากทุกมหาวิทยาลัยเสนอไปยังสำนักงบประมาณ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจังหวัดการจนบุรีได้อายุราชการวันทวีคูณหรือไม่อย่างไร
คำตอบ ตรวจสอบข้อมูลจากทาง Web ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 7 ตุลาคม 2519 - 5 มกราคม 2520 ได้เวลาทวีคูณทั่วราชอาณาจักร ส่วนกรณีที่ถาม 20 ตุลาคม 2520 ไม่มีข้อมูลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อได้รับทราบผลการตีค่างานแล้วว่าผ่าน. มีกำหนดกี่วันต้องส่งผลงานที่เหลือทั้งหมด
คำตอบ ไม่ได้กำหนดกี่วัน สำหรับความคิดเห็นของผมควรที่จะยื่นภายในปี58 เพราะปี 59 คาดว่าจะเป็นการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ใหม่ตามแนวทางของ สกอ.
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่จะประกาศผลการสอบ พนักงานขับรถยนต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสที่จะได้รับขึ้นหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ การปรับเงินขึ้น 4 - 10 % กองการเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้รับเรื่อง โดยปกติที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลมีการปรับขึ้นเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราวก็ปรับด้วย ซึ่งจะช้าหรือเร็วอยู่ที่นโยบายของมหาวิทยาลัย เพราะต้องดูเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามหน่อยค่ะทุนสวัสดิการบุตรยังไม่ออกเลยเหรอค่ะปีนี้ทำไมช้าจัง
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากประกาศฉบับที่ 2889/2557 แจ้งปิดรับสมัครอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เลขประจำตำแหน่ง 1568 โดยแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 แต่ผมเข้ามาดูเช้านี้ (13 ธันวาคม 2557) ยังไม่เห็นประกาศเลยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นประกาศฉบับไหนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2915/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ร้องเรียนจรรยาบรรณระบบการคัดเลือกอาจารย์ที่ไม่เป็นธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
คำตอบ ทำหนังสือแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนปรับ 4% จะได้สิ้นเดือนธันวาคมหรือเปล่าครับ
คำตอบ ธันวาคมนี้ ไม่ทันอย่างแน่นอนครับ เพราะปัจจุบันต้องรอหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณ ถึงจะดำเนินการต่อไปได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 คืออยากทราบว่า ปวช.สามารถสมัครคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทยได้ไหมคะ
คำตอบ สอบถามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าประกาศหรือยังคะ ประกาศที่ไหน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2929/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้า ตามที่รัฐบาลประกาศปรับเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ 4-10 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ไม่ทราบว่าในส่วนของพนักงานเงินงบประมาณ และเงินรายได้ มีผลเหมือนกันหรือเปล่าคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐบาลสนับสนุนมหาวิทยาลัยโดยให้เงินเป็นก้อน ซึ่งก็ต้องรอหนังสือจากทางส่วนกลางแจ้งแนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไมทราบว่าจะประกาศเรื่องทุนการศึกษาบุตรตอนไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มีระเบียบให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบชุดสีกากี ทุกวันจันทร์ ซึ่งหน่วยงานอื่นก็เริ่มกันไปหลายหน่วยงานแล้ว ไม่ทราบว่า มข. มีแนวทาง หรือได้เห็นระเบียบนี้หรือยังคะ http://www3.djop.moj.go.th/UserFiles/File/GovernmentOfficer_all%20unifrom.pdf
คำตอบ ส่วนราชการภายนอก ข้าราชการ พนักงานถือปฏิบัติ แต่งกายชุดสีกากีในวันจันทร์ ครับ แต่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้บังคับหรือมีหนังสือเวียนต้องให้ปฏิบัติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กระผมเชื่อว่า ขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้แจ้งมานั้น สามารถดำเนินการได้ทันกรอบเวลาที่ได้วางเอาไว้ครับ ไม่ว่ากรณีใดๆ กระผมคิดว่า ทางผู้ดำเนินการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศครับ ถ้าหากคาดว่าจะไม่ทัน ควรกำหนดระยะเวลาให้นานออกไปอีก เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทัน หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เกรงว่ากองการเจ้ากน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ (ด้วยความหวังที่จะเห็นการปรับปรุงของการดำเนินงาน) ขอบคุณครับ
คำตอบ ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามถึงขั้นตอนการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ มข. น่ะครับ ไม่ทราบว่า มีขั้นตอนการออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับคัดเลือกฯ แบบไหนครับ ทำไมมาดูประกาศทีไร ไม่เคยตรงตามวันที่แจ้งไว้เลย เป็นแบบนี้ทุกครั้ง สมมติว่าแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯว่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มกราคม 2557 แต่มาดูวันที่ 1 มกราคม 2557 ประกาศก็ไม่ออก จะออกก็วันที่ 2 - 4 มกราคม 2557 โน่น เป็นแบบนี้ตลอด อย่างเช่นล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคนครัว แจ้งว่าจะประกาศวันที่ 3 ธ.ค. 57 แต่เพิ่งจะมาประกาศวันที่ 4 ธ.ค. 57 ทำไมทางกองการเจ้าหน้าที่ไม่มีการปรับปรุงบ้าง ทำไมที่อื่นๆเค้าถึงประกาศตรงตามวันที่ได้แจ้งไว้ได้ ทำไมที่นี่ไม่เคยได้ ยังไงรบกวนพิจารณาด้วยนะครับ การทำงานต้องให้ตรงประกาศ ไม่ใช่เลื่อนไปเลื่อนมาจนเคยชิน
คำตอบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังนี้ 1. กรณีที่ตำแหน่งมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จะรู้ผลว่ามีผู้สมัครมากเมื่อหลังวันปิดรับสมัคร เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการสอบเอง ซึ่งจะต้องประสานกับคณะหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง ดำเนินการจัดสอบจะสอบที่ไหนวันไหน และจะต้องให้ประสานกับคณะกรรมการว่าท่านว่างวันไหนที่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งบางครั้งกว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งรายละเอียดมาทำให้เลยวันประกาศรายชื่อก็มี 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่มีอำนาจในการลงนามในประกาศ ต้องนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนาม ซึ่งบางครั้งกว่าเรื่องจะลงมาทำให้เลยวันประกาศรายชื่อ จึงเรียนมาเพื่อทราบหวังว่าคงจะเข้าใจในการดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.เป็นลูกจ้างชั่วคราวมา 3 ปี 5 เดือนและได้ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานเงินรายได้บรรจุ1 ธันวาคม 2557อยากจะทราบว่าปีหน้าจะได้เงินโบนัสหรือเปล่าคะ 2.ถ้าจะเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาพ่อ-แม่-ลูกจะสามารถทำได้ตอนไหนคะ ขออณุญาติถาม 2 คำถามนะคะขอบคุณค่ะ
คำตอบ 1. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับบิดามารดา พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถามนิดนึงค่ะ พอดีพึ่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จะเอาลูกมาเรียนได้มั๊ยค่ะ หรือต้องรอกี่เดือน ลูกจะเข้าป.1 ค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ การเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองแห่ง โรงเรียนสาธิตจะรับเด็กเข้าเรียนในระดับอนุบาล โดยรับอายุจาก 4 ปี - 5 ปี ซึ่งรับบุตรสวัสดิการและบุคคลภายนอก โดยเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เมื่อจบชั้นอนุบาล 2 จะขึ้นชั้น ป.1 บุตรสวัสดิการจะแยกไปเรียนที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนบุคคลภายนอกจะเรียนที่โรงเรียนสาธิต ซึ่งหากจะเข้าเรียนชั้น ป.1 จะไม่มีเปิดรับสมัครอีก แต่ก็ลองสอบถามที่ทางโรงเรียนสาธิตดูอีกครั้งนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 959 แจ้งว่าจะประกาศรายชื่อวันนี้ ยังไม่เห็นประกาศiค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2830/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ไม่ทราบว่าสามารถใส่เครื่องแบบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่ค่ะ
คำตอบ ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเครื่องแบบของพนักงานองค์กรในกำกับไว้ ฉะนั้น จึงไม่สามารถใส่เครื่องแบบพนักงานเข้ารับพระราชทานปริญญาได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าผลสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง 3876 จะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับ
คำตอบ ยังไม่ประกาศผลสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เพื่อตัดสินใจลาออกจาก กบข.
คำตอบ พรบ. มข. นอกระบบ ยังเป็นร่างไม่ได้เป็นกฎหมาย หรือมีผลใช้บังคับ หากเผยแพร่ อาจเกิดความเสียหายทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มข.จะออกนอกระบบเมื่อไร ทำไมไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้บุคลากรรับทราบ(ตอบในmailก็ได้นะครับ)
คำตอบ พรบ. ยังไม่ออกมาเป็นทางการ จึงไม่สามารถชี้แจงได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกข้อมูลสมัคร ชื่อ สกุล รหัสบัตรประชาชนเข้าไปแล้วสมัครงานไม่ได้ค่ะ บอกว่า ชื่อสกุลไม่ตรงตามเลขที่บัตรประชาชน ต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุล หรือเลขบัตรประชาชนมาครับ จะดำเนินการให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พลเอกประยุทธ ได้สั่งปรับค่าครองชีพข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการที่ไม่ถึง9000 บาท ให้ได้ 10000 บาท และเงินเดือนเกิน 9000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มไม่เกิน 13285 บาท ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มให้ตอนไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่มีหนังสือยื่นยันแจ้งมาจากทางส่วนกลางครับ ต้องรอก่อนครับ มาเมื่อไหรจะแจ้งให้ทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กระผมอยากเรียนสอบถามว่า หากกระผมมีตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วในปัจจุบัน คือ ผศ. ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง แล้วมาสมัครในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (เลขประจำตำแหน่ง 2454) หากผ่านการคัดเลือก จะบรรจุเข้ามาโดยยังคงตำแหน่ง ผศ. หรือไม่ หรือต้องเริ่มต้นขอตำแหน่ง ผศ. ใหม่เลย ครับ
คำตอบ ตำแหน่เลขที่ 2454 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งไม่สามารถรับโอนย้ายจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันแห่งอื่นได้ หากอาจารย์จะต้องมา ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทุนการศึกษาบุตร จะทราบผลเมื่อไรค่ะ
คำตอบ ยังไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มกราคม58 จะได้ปรับฐานเงินเดือนจริงหรือเปล่าคะ
คำตอบ ปรับเมื่อเดือนตุลาคม ไปแล้วคับ ไม่มีปรับอีก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนนี้ยังเปิดรับ วุฒิปวส. ดูแลฟาร์มหรือปล่าวครับ เห็นว่าไม่มีคนมาสมัครครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2486/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเป็นพนักงานราชการอยากทราบว่าสามารถทำชำนาญงานได้ไหมหรือทำได้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยกับข้าราชการ ครับ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ในระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.พ.กับความก้าวหน้าของพนักงานราชการ ไม่มีระบุไว้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศ ฉบับที่ 2461/2557 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตอนนี้ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2747/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานในฟาร์ม เห็นว่าไม่มีคนมาสมัคร เลยอยากถามว่ายังเปิดอยู่ไหมครับ
คำตอบ กรุณาตรวจสอบที่ประกาศรับสมัครนะครับ ถ้ามีหากยังไม่หมดเขตสามารถสมัครได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวสามารถขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธอส. ได้ไหมคะ
คำตอบ ได้สิทธิ์เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เท่านั้น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่ามีการหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกจากราชการทางบัญชีธนาคารไหมค่ะ เพราะบิดาของข้าพเจ้าลาออกได้2ปีแล้วได้นำเงินสดไปชำระเองจึงอยากให้ทางกองการเจ้าหน้าที่มีบริการหักเงินบัญชีค่าจ้างของข้าพเจ้าเลยได้ไหมค่ะเพราะข้าพเจ้าก็เป้นสมาชิกและหักเงินเดือนค่าเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเห็นข้าราชการบำนาญยังหักบัญชีได้ ขอบคุณค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
คำตอบ ยังไม่มีโครงการหักเงินจากบัญชีของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งลาออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงาน 5 ปี ขึ้นไป ไม่ทราบว่าประจำปีงบประมาณ 2557 จะได้ช่วงไหนค่ะ
คำตอบ อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย เพื่อใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แจ้งว่า ตรวจสอบที่ personweb.kku.ac.th แต่ไม่ทราบว่าเช็คที่ตรงไหน รบกวนช่วยตอบด้วยคะ
คำตอบ ที่หัวข้อข่าวต่าง ๆ คำว่า "ประกาศรายชื่อ"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามว่าที่สอบผู้ชวยพยาบาล บรรจุเป็นพนักงานมหาลัยที่ประกาศผล 17 ตค.57สำรองทั้งหมด 16 คน มีโอกาสจะเรียกเพิ่มมั๊ยค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของทางหน่วยงานต้นสังกัดจะเรียกตัวเพื่อบรรจุครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าใกล้วันประกาศทุนการศึกษาบุตรหรือยังคะ
คำตอบ อยู่ระหว่างดำเนินการและสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้ยื่นแจ้งสิทธิ์ตอนสำรวจปีการศึกษา 2558 แต่ย้ายหน่วยงานต้นสังกัดจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมาเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ขอยืนยันการใช้สิทธิ์บุตรยังไงค่ะในเมื่อยังไม่มีหนังสือสำรวจมาถึงคณะเลย
คำตอบ การสำรวจข้อมูลความต้องการของโรงเรียนสาธิต เป็นการต้องการทราบจำนวนเพื่อใช้ในการวางแผนรับนักเรียนของทางโรงเรียนสาธิต ส่วนการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต้องรอประกาศรับสมัครของทางโรงเรียนประมาณต้นปี 58 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาออกจากกองทุน จะ 2 เดือน แล้ว ทำไมเงินยังไม่เข้า ดทร. ไป 40100 บอก เงินจะเช้าตอนสิ้นเดือน ต.ค. 57 ก็ยังไม่เข้า ทำไมค่ะ นัดเขาจ่ายเงินก็ไม่ตรงตามเวลา เสียเวลา เสียคำพูด ไม่ชัดเจนเลย บางคนลาออกเป็น 5 เดือนเงินไม่ได้ก็มี แล้วจะบอกเราทำไมว่า ใช้เวลา 1 เดือนถึงจะได้เงิน คนเดือดร้อนจริงๆ เขาจะรอไปนานแค่ไหนค่ะ
คำตอบ 1 เดือนหลังจากที่บริษัทได้รับเรื่อง ซึ่งหมายถึงข้อมูลของบริษัทจะต้องครบถูกต้อง จึงจะจ่ายเงินได้ แต่ที่มีปัญหาคือ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ 3 แห่งคือ 1. งานสวัสดิการกองการเจ้าหน้าที่ จะต้องส่งข้อมูลการชำระเงินแจ้งให้บริษัท 2. กองคลัง จะต้องส่งเงินพร้อมรายชื่อตามจำนวนเงินที่ส่งเข้าบัญชีของบริษัท 3.หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่นำส่งเงินเองพร้อมบัญชีรายชื่อ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทจะตรวจสอบว่ามีรายชื่อการนำส่งเงินที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลครบจึงจะสามารถจ่ายเงินได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็น พ. มหาวิทยาลัย เงินงบแผ่นดิน อยากโอนย้ายไปอยู่คณะอื่นต้องเริ่มอย่างไรบ้างคะ ...จะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานไหนมีอัตรากำลังในตำแหน่งเรา ..เพื่อจะได้ไปสอบถามคณะนั้นๆได้ถูกต้องคะ
คำตอบ 1. จะต้องทราบว่าหน่วยงานที่ต้องการย้ายไปมีอัตราตำแหน่งที่เราต้องการย้าย เรามีคุณสมบัติตรง 2. จะต้องไปติดต่อ ณ หน่วยงานที่ต้องการย้าย 3. หน่วยงานที่จะรับจะต้องนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และหน่วยงานของเราจะต้องให้ความยินยอมในการโอนย้าย โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ รอสอบคัดเลือกและย้ายตามวิธีดำเนินการสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือผม ได้สมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2281/2557 ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แต่จนถึงวันนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 แล้ว ผมยังไม่เห็นประกาศรายชื่อเลย ทั้งทางหน้าบอร์ดการเจ้าหน้าที่ หรือ ทางเวปไซต์ของการเจ้าหน้าที่ จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันนี้ ได้ประกาศผลผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบแล้วหรือยัง เนื่องจาก ผมรอสอบตำแหน่งนี้มา แล้วก็เกิดกลัวว่า ประกาศนี้ จะหายไป ถ้าอย่างไร ขอความกรุณา การเจ้าหน้าที่ มาประกาศให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2643/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรบ้านพักแล้วเนี๊ยะ มีกำหนดหรือเปล่าคะว่าต้องทำการซ่อมแซมหรือเข้าอยู่ภายในกี่เดือน เพราะบางหลังเห็นบอกว่าจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่เห็นทำอะไร หรือไม่มีการเข้าอยู่ ถ้าไม่กำหนด น่าจะกำหนดนะคะว่าต้องแล้วเสร็จหรือเข้าอยู่ภาพในกี่เดือน เพราะบางคนอาจจะมีบ้านอยู่แล้วแต่ รับจัดสรรเพื่อการอื่นก็มี เห็นใจคนที่เค้าอยากอยู่กันจริงๆๆเถอะค่ะ
คำตอบ งานสวัสดิการ จะทำการตรวจสอบการเข้าพักอาศัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าต้องไปลงชื่อจองบุตรเข้าเรียนอนุบาลสาธิตได้ที่ใหน เมื่อไหร่อยู่คณะแพทย์ครับ
คำตอบ ต้องรอประกาศรับสมัครของโรงเรียนสาธิตครับ จึงยื่นไปสมัคร ซึ่งประมาณเดือนมกราคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อยากสมัครตำแหน่งนี้ แต่ไม่เห็นในส่วนของสมัครออนไลน์ครับ..
คำตอบ สมัครทาง ออนไลน์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าทางหน่าวยบ้านพักได้สำรวจและตรวจพวกบ้านพักที่เจ้าของจริงๆๆ ไม่อยู่แล้วให้คนอื่นเข้ามาอยู่แทนเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองหรือทำการให้เช่าเดือนละหลายพันบาททั้งๆที่ตัวเองก็ไปซื้อบ้านอยู่ แบบนี้มีเยอะเคยตรวจแบบจริงๆๆจังๆๆรึป่าวคะ พวกที่เค้ามีสิทธิ์และรอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาสิบกว่าปีแล้วยังไม่มีสิทธิก็เยอะให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรที่เค้ามีสิทธิ์และเดือดร้อนและทำงานให้กับหน่วยงานจริงๆๆๆด้วยค่ะ
คำตอบ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่..มหาวิทยาลัยจะให้สิทธิญาติสายตรงของบุคลากรที่ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยย้ายสิทธิ์เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ครับ เพราะเห็นพนักงานมหาลัยได้รับสิทธินี้กันแล้ว เพราะบุคลากรทุกประเภทที่ทำงานในมหาวิทยาลัยก็อยากได้สิทธิ์นี้เหมือนกันครับ เพื่อความสะดวกเมื่อเกิดการเจ็บป่วยของญาติ
คำตอบ ทุกคนสามารถใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ครับ ส่วนสิทธิการเบิกค่ารักษา ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละบุคคล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำบัตรพนักงานหน่วยงานในกำกับต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
คำตอบ ไปแต่ตัวได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เดือนหน้าจะไปเที่ยวต่างประเทศ 6 วัน ยื่นใบลากับทางคณะและได้รับอณุมัติแล้วเรียบร้อย ต้องทำหนังสือขออนุญาติไปต่างประเทศอีกไหมครับ ถ้าต้องทำสามารถทำได้ที่ไหนครับ
คำตอบ คณะหน่วยงานจะต้องทำหนังสือรายงานการอนุญาตไปต่างประเทศถึงอธิการบดี ผ่าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้ยินข่าวว่าลูกจ้างชั่วคราว ป ตรี ปรับฐาน 15000 บาท ไม่ทราบว่าเป้นความจริงไหมครับหาดูคำสั่งก็ยังไม่เห็นเลยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ปรับไปแล้วครับ คำสั่งที่ 6312/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเช็คข้อมูลส่วนตัว ตรงข้อมูลเงินเดือนมันมีการปรับ แต่ในกองคลังเงินเดือนตุลาคมยังได้เงินเดือนเท่าเดิม ตกลงเดือนตุลาคมนี้จะได้เลื่อนเดือนไหม หรือว่าจะตกเบิกให้เดือนหน้าครับ รบกวนช่วยตอบด้วยครับ
คำตอบ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติครับ และเงินเลื่อนขั้นออกแล้วครับ น่าจะยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งยังไม่เรียบร้อยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อยากโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อยากทราบว่าพอจะมีตำแหน่งว่างบ้างไหมค่ะ ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่พัสดุก็ได้ การเงิน,ธุรการ ไปได้หมดค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ส่วนกลางลำบากเรื่องค่าครองชีพสูงเกินไปค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถโอนย้ายได้ครับ เพราะมีหนังสือเวียนให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องโอนย้ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แสดงว่า พ.ราชการปรับอีกเหรอครับ
คำตอบ ยังไม่มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ เพราะโดยหลักการแล้ว หากระบบราชการปรับ ก็จะปรับไปตามกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะประกาศผลขอทุนการศึกษาบุตรวันไหน
คำตอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตรจะประกาศผลวันไหนคะ
คำตอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้บรรจุเป็นพนักงานในหน่วยงานในกำกับต้องทำบัตรพนักงานไหมครับ
คำตอบ ติดต่อทำบัตรที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันกู้ซิ้อบ้านจากสหกรณ์ออมทรัพย์มข..ต้องการขอใช้สวัสดิการกู้เคหะสงเคาะห์จากมหาลัย จึงเตรียมเอกสารมายื่น เจ้าหน้าที่ที่รับยื่นบอกว่าสหกรณ์ไม่ใช่สถาบันการเงินจึงไม่มีสิทธิยื่น ควรทำอย่างไรดีคะ
คำตอบ ควรยื่นกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสิน ซึ่งนำหลักฐานติดต่อที่งานสวัสดิการได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ จะได้ปรับเมื่อไหร่คะ
คำตอบ ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาจากทางส่วนกลาง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มข. ปี 2557 เมื่อไรครับ
คำตอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปว่าพ.ราชการ พ.มหาลัย จะได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหมครับ ตามนโยบายรัฐบาล
คำตอบ พ.มหาวิทยาลัย ไม่ปรับอีกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านอธิการครับ มีวิธีไหนบ้างเยี่ยวยาตำแหน่งครูเดิม ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นช่างฯกับผู้ปฎิบัติงานฯ อยากให้ช่วยพวกเขาบ้างปร้บเป็นตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังดี โดยให้เงินเดือนและฐานคำนวนต้วคูณไม่ต่ำกว่าเดิมหรือเทียบเท่าซีเดิม ทุกคนส่วนใหญ่มีการพัฒนาตัวเองฝึกอบรมตัวเองต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท.ป.เอกและยังทำหน้าที่สอนนิสิต นักศึกษาเหมือนเดิมรบกวนฝากผู้ใหญ่ช่วยดูพวกเขาด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เรื่องตำแหน่งครู ผ่านมาหลายปีแล้วไม่ใช่หรือครับ นึกว่าจบไปแล้วไม่ใช่หรือครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบกำหนดการสอบ วันเวลาและสถานที่จะสอบครับ. ในใบประกาศแจ้งว่าจะประกาศวันที่ 17 ต.ค 2557 นี้อะครับ แต่ยังไม่เห็นประกาศหรือกำหนดการแจ้งมาเลยอะครับ มีใครพอจะทราบกำหนดการบ้างไหมครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2454/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะว่ากองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557 ประกาศผลผู้ได้รับทุนหรือยังคะ
คำตอบ งานสวัสดิการจะแจ้งผลไปยังผู้ขอรับทุนภายในสัปดาห์นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557 ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือยังคะ
คำตอบ งานสวัสดิการจะแจ้งผลไปยังผู้ขอรับทุนภายในสัปดาห์นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557 ไม่ทราบว่าประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนหรือยังคะ
คำตอบ งานสวัสดิการจะแจ้งผลไปยังผู้ขอรับทุนภายในสัปดาห์นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัส
คำตอบ โบนัสข้าราชการ ออกเมื่อตอนต้นปี 57 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่ง พยาบาล ร.พ.ศรีนครินทร์ ลาอบรมเฉพาะทาง ตั้งแต่เดือน ก.พ.57-เมษายน 2557 ถึงรอบปรับเงินเดือน ตุลา 57 ปรากฏว่าเงินเดือนไม่ขึ้น(คะแนนประเมินรอบนั้น 83 คะแนน) อยากทราบเหตุผลที่เงินเดือนไม่ขึ้น หรือระเบียบการปรับเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ กรณีนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนแบบลาศึกษาฝึกอบรม เนื่องจากในรอบการประเมิน (ตั้งแต่ 1 พ.ย.56-30 เม.ย.57) ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน แต่การเลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ยังไม่มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากต้องรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนก่อน
ผู้ตอบ มนูญ สุดใด ตำแหน่ง บุคลากร
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินนี่ได้เงินโบนัสไหมคะ พยายามหา web กองคลังแล้วไม่เจอ เลยมาถามที่นี่ค่ะ รบกวนด้วย ขอบคุณค่ะ
คำตอบ โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ออกเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม ครับ ตรวจสอบที่บัญชีธนาคารของท่านมีเงินโอนเข้าหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าประการผลสอบผู้ช่วยพยาบาล เป็นพนักงานมหาลัย สังกัดคณะแพทย์ปฎิบัติงานที่งานบริการพยาบาล ที่รับ 1 อัตรา สอบำปแล้ว ไม่ทราบว่าประกาศผลสอบวันไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ตามประกาศรับสมัครฉบับที่ 2186 จะประกาศรายชื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทาง มข.ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่รึยังคะ เพราะข่าวมาจากเพื่อนต่างคณะ บอกว่าจะหยุด 9 วัน ไม่ทราบจริงเท็จอย่างไร จึงอยากทราบว่ามีประกาศวันหยุดช่วงปีใม่ ออกมาเป็นทางการรึยังคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ มติคณะรัฐมนตรี มีมติให้หยุดในวันที่ 2 มกราคม 2558 รวมจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็น 5 วันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประการผลสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาลัย วันไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2357/2557 สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าที่สมัครสอบพนักงานธุรการของกองกิจการนักศึกษาวันที่ 30 กันยายน ประกาศตอนไหนคะ
คำตอบ หน่วยงานยังไม่แจ้งผลมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยื่นเอกสารลาออกจากทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 2 เดือน แล้วทำไมยังไม่ได้รับเงินคืนค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่ 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าการส่งเอกสารขอทุนการศึกษาบุตรหมดเขตวันที่เท่าไหร่คะบุตร
คำตอบ คณะหน่วยงานจะมีคณะกรรมการคัดเลือกทุนและกำหนดวันส่งเอกสารในส่วนของคณะเอง และคณะหน่วยงานจะส่งผลการขอทุนในส่วนของคณะหน่วยงานให้กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การยื่นขอทุนการศึกษาบุตร จำเป็นต้องมี ใบภาษี หรือไม่คะ ถ้าไม่มี จะได้รับการพิจารณาทุนหรือไม่คะ หรือมีอย่างอื่นทดแทนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ให้ดูหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับที่ 2148/2557 ครับ หลักฐานเช่น หนังสือรับรองจากสถานศึกษา สลิปเงินเดือนรวมของคู่สมรส กรณีเช่าบ้านต้องมีใบเสร็จค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนส่งบ้านต้องนำหลักฐานการทำสัญญาซื้อบ้านของธนาคาร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศฉบับที่1973/57 ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง สังกัดภาควิชารังสิวิทยา และประกาศฉบับที่1972/57 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดงานพัสดุ สำนักงานคณบดี ว่าจะลงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 ตุลาคม 57 แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นลงประกาศเลย
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือมีความสงสัยมากเลยค่ะว่า ตามประกาศการรับตำแหน่งอาจารย์ วิทยาเขตหนองคาย หลายประกาศที่ระบุว่าให้วุฒิการศึกษาวุฒิใดวุฒิหนึ่งต่อไปนี้ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยคนที่จะสมัครได้ถ้าเรียนตรีจะต้องมีแผนเรียนต่อโทและเอก แต่ถ้าเรียนโทจะต้องมีแผนเรียนต่อเอก หลายครั้งที่ดิฉันได้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งถ้ามีวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้เกียรตินิยม และดิฉันก็คิดว่าตนเองน่าจะเข้าข่าย แต่พอตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบุว่าดิฉันขาดวุฒิปริญญาโท จึงได้โทรไปถามเจ้าหน้าซึ่งดิฉันได้ระบุไปด้วยว่าประกาศนั้นเลขที่เท่าไหร่ของอะไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งก็ตอบว่า "จะต้องใช้วุฒิปอโทในการสมัครจะใช้วุฒิปอตรีไม่ได้" แล้วสงสัยว่าในประกาศหลายๆ ประกาศที่ผ่านมา บอกว่าให้ใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่งในการสมัคร หมายความว่าอย่างไรคะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีคะ ข้องใจมาก .....
คำตอบ การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ จะยึดหลักการใช้วุฒิปริญญาเอก และหากไม่มีวุฒิปริญญาเอกถึงใช้วุฒิปริญญาโท และตรีตามลำดับโดยผู้สมัครจะต้องดูคุณสมบัติตามประกาศที่รับสมัครให้ชัดเจน หรือหากสงสัยให้สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัครโดยตรง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เดือนตุลาคม พนักงานเงินงบประมาณจะได้ปรับเงินเดือนหรือเปล่าคะ
คำตอบ เป็นการเลื่อนเงินเดือน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาติสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องติดตามผลสอบ ต่ำแหน่งคนครัว สังกัดคณะแเพทย์ ได้จากเว็ปได บ้าง เนื่องจากเข้าสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ทางในเอกสารการสอบกำหนดว่าจะประกาศผลสอบวันที่29 กันยายน2557 แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบข่าวเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ติดต่อทางคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 6 ครัว งานการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเข้าทำงานที่คลังเลือดกลางมาตั้งแต่ 14 ตค 56 หมดสัญญาจ้าง 30 กย 57 เป็นลูกจ้างโครงการ ตลอดที่ำงานมาเงินเดือนเข้าช้าตลอด จนถึง วันนี้ 30 กย 57 เงินเดือนก็ยังไม่เข้า อยากทราบว่าลูกจ้างโครงการเขาจัดการการจ่ายเงินเดือนอย่างไรครับ เดือดร้อนตรงที่เงินเดือนเข้าช้่า ค่าใช้จ่ายบางเรื่องต้องเลื่อน ลำบากครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโครงการส่งเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างในโครงการเองครับ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะถามเรื่องเงินเดือนค่ะ หนูมาเริ่มงานตั้งแต่ 1 กค 57 ทำเอกสารเรื่องเงินเดือน การเปิดบัญชี ส่งเสร็จก่อน 15 กค 57 เงินเดือนที่เข้าของ เดือน สค 57 และ กย 57 อยากทราบว่า เงินเดือนของ กค 57 จะเข้าเมื่อไรค่ะ
คำตอบ แต่ละหน่วยงานจะทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน ซึ่งต้องรอตกเบิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข่าวว่าเดือนตุลาคม 2557 จะได้ปรับเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง มีความจริงแค่ไหนครับ
คำตอบ ต้องรอหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติและวิธีการปรับเป็นทางการจากทางส่วนกลางก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศฉบับที่1948/2557ในรายละเอียดการประกาศรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไม่มีให้โทรสอบถามข้อสงสัยเท่ากับว่าเป็นการบังคับใช้ในตัว กรณีนี้มันเลยไม่เปิดโอกาสให้สอบถามถึงได้มาลงในกระทู้นี้ไง เอาเป็นว่าถ้าไม่สามารถตอบได้ในกรณีนี้ก็จะถือว่าวัฒนธรรมการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ มข เป็นแบบนี้ สังคมที่สนใจเรื่องนี้จะได้รับทราบและเข้าใจกันตามนี้ว่าความโปร่งใสของการสมัครงานของ มข ไม่มี การประเมินมาตรฐาน สมศ อาจจะผ่าน แต่ในสายตาของสังคมทั่วไป ไม่ผ่าน
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1948/2557 เป็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานไปยื่นในวันสอบ ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888 ตามประกาศที่รับสมัคร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตุลาคม 57 นี้ไม่ทราบว่า มีการปรับฐานเงินเดือนของ พ. เงินรายได้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ ด้วยไหมค่ะ
คำตอบ ไม่ได้ปรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงประเด็นอาจารย์มนุษย์จีนที่มีปัญหาเอาเป็นว่าทางกองจะไม่ชี้แจงผ่านกระทู้ให้สอบถามเองหรือไม่ก็ทำหนังสือถึงผอกองเพื่อขอคำชีี้แจงใช่ไหมจะได้รับทราบไว้ว่าวัฒนธรรมการทำงานของกองเป็นแบบนี้ทั้งที่่ปัญหามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแต่ไม่ให้ความสำคัญกับการชี้แจงต่อสาธารณะทั้งที่มีเวทีให้กลับให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่เป็นในทางไม่เปิดเผย
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบุตร มีหนังสือออกมารึยังค่ะ พอดียังเห็นหนังสือค่ะ แต่เคยเจอที่ คำสั่ง ประกาศค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนครับ ยังไม่ได้แจ้งเวียนให้คณะหน่วยงาน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินpp.ออกวันไหนค่ะ
คำตอบ เงิน pp. หมายถึงเงินอะไรครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอาจารย์มนุษย์จีนตามที่ท่านได้แนะนำให้ทำหนังสือถึง ผอ กอง เพื่อตอบข้อสงสัยนั้น เนื่องจากประเด็นนี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและกระทบถึงภาพลักษณ์ของ มข โดยตรง ถ้าเป็นแบบนี้ขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ผอ กอง ออกมาตอบข้องสัยประเด็นนี้ผ่านกระทู้เพื่อที่จะได้รับทราบกัน ไม่เช่นนั้นข้อสงสัยก็จะไม่เคลียร์ และแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการทำงานของท่าน
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประเด็นคการแก้ไขคุณสมบัติอาจารย์จีนคณะมนุษย์เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของกองการเจ้าหน้าที่การทำหนังสือถึงผอเพื่อให้ตอบเป็นรายบุคคลนั้นข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยออกมาให้เป็นที่รับทราบของคนทั่วไปที่สนใจในประเด็นนี้ดังนั้นถ้าจะให้โปร่งใสแก้ข้อสงสัยนี้และทำให้ภาพลักษณ์ดีีขึ้นควรจะตอบผ่านกระทู้โดยขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผอกองการเจ้าหน้าที่ออกมาตอบประเด็นนี้
คำตอบ ประกาศรับสมัครทุกฉบับระบุชัดในหน้าสุดท้าย แจ้งว่า "หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 081-26044888"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากให้ผู้บริหารมีแนวทางในให้ลูกจ้างชั่วคราวที่วุฒิต่ำอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ธุรการถ้ามีสอบในตำแหน่งพนักงานธุรการที่วุฒิสูงขึ้นภายในคณะหรือมหาวิทยาลัยอยากจะให้พิจารณาเจ้าหน้าที่มข.ก่อนเพราะว่าสอบข้อเขียนก็ผ่านสอบคอมก็ดี (คณะกรรมการบอก) แต่ว่าจะตกตอนสัมภาษณ์ทุกครั้งและคนที่ได้เป็นคนภายในจะไม่ว่าเลยแต่เป็นคนภายนอกที่ทำงานที่อื่น เราทำงานที่มข.ตั้งหลายปีบรรจุวุฒิ ปวช. แต่ บุคคลภายนอกมาปุ๊บได้บรรจุวุฒิ ปวส. แล้วอย่างนี้จะให้บุคลากร มข. มีแรงจูงใจก็จะทำงานที่มข. ได้นานเท่าไหร่ ในเมื่อมองไม่เห็นอนาคตเลย เราทำงานที่ไหนก็ไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่ เท่าที่ได้ยินและสังเกตุมข.ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานมากับท่านตั้งหลายปี แต่กลับไม่เลือกบุคคลาภายนอกมาทำงานในตำแหน่งที่สูง อยากจะให้ผู้บริหารแต่ละคณะฯ ให้โอกาสบุคลากรทัี่ไปสอบในหน่วยงานของท่านหน่อย ถ้าหน่วยงานของท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ไปสอบในนั้นไปสอบไม่ใช่รับแต่ข้างนอกมาแล้วบอกว่าถ้ารับเราเข้าทำงานจะทำให้หัวหน้าของเราไม่พอใจหรือมองว่าเรามีปัญหาก็ที่เดิมหรือเปล่าเราก็แค่อยากสอบวุฒิที่มันสูงเงินเดือนเพิ่มถ้าเขามอบแบบนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปสอบก็ไม่ได้สักทีสิ
คำตอบ บุคคลภายนอกก็แจ้งว่า สอบไม่ได้สักที รับแต่บุคคลภายใน แต่ท่านกลับแจ้งว่ารับแต่บุคคลภายนอก ซึ่งสวนทางกันครับ สรุปคือ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกก็มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมิได้ปิดกั้นโอกาสคนใดคนหนึ่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเป็ผู้ช่วยพยาบาลค่ะ อยากทราบว่าทำไมต้องเบิกค่าที่พักได้ถึงแค่ 5 ปีด้วยค่ะ ในเมื่อหาห้องพักให้ไม่ได้ ทำไมต้องมีระเบียบมาแบบนี้ด้วย ถ้ายังไม่มีห้องพักให้น่าจะให้เบิกค่าที่พักได้ต่อไปนะค่ะ
คำตอบ น่าจะเป็นระเบียบของทางคณะแพทย์ครับ ทางส่วนกลางหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสวัสดิการค่าตอบแทนที่พักให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานมาแล้ว 7 ปีครับ อยากได้ตำแหน่ง พ.งบ ครับ
คำตอบ อยู่เฉย ๆ คงไม่ได้ครับ ต้องสอบแข่งขับกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อลงตำแหน่งครับ ส่วนเรื่องตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับทางคณะหน่วยงานที่มีตำแหน่งและแจ้งการเปิดรับสมัครมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประเด็นอาจารย์คณะมนุษย์จีนที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีการประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนั้นสำหรับที่ มข สามารถทำได้ไม่ผิดกฎระเบียบข้อไหนใช่ไหนหรือว่าเนื่องจากไม่มีระเบียบบังคับไว้เลยถือโอกาสเอามาใช้ ตอบด้วยสังคมกำลังจับตามองอยู่ถ้าไม่มีคำตอบแสดงว่าการสมัครงานของ มข ไม่โปร่งใสเหมือนกับที่พวกท่านประกาศไว้
คำตอบ หากยังข้องใจในรายละเอียด กรุณาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดทั้งหมด จะได้ตอบเป็นลายลักษณอักษรถึงท่านโดยตรงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยยื่นขอบ้านพักระดับ 7 ขึนไป ไปตั้งแต่สมัยที่กองอาคารรับผิดชอบเรื่องบ้านพัก ตอนนี้เปลี่ยนหน่วยงานเลยไม่ทราบว่าเรื่องยังคงอยู่ไหม และลำดับคิดของเราเป็นเท่าไหร่แล้ว(ตอนนั้นประมาณสิบกว่าๆ) จะสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ไหนคะ หรือต้องทำเรื่องยื่นขอไปใหม่หรือเปล่าคะ โปรดแจ้งด้วย ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์มนุษย์จีนให้มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสามจุดห้าซึ่งได้คำตอบว่าเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ประเด็นคือทำไมไม่แจ้งไว้ในตอนประกาศรับสมัครตั้งแต่แรกกลับมีการเพิ่มเติมภายหลังคำถามนี้ยังไม่ใครตอบจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แบบนี้จะให้เข้าใจว่ายังไงท่าน ท่านบอกว่ามีระเบียบกำหนดไว้แต่กลับไม่ประกาศให้ชัดเจนตั้งแต่แรกสมัครมีมาเปลี่ยนแปลงทีหลังพร้อมกับรายชื่อ มันหมายถึงอะไร
คำตอบ หากยังข้องใจในรายละเอียด กรุณาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดทั้งหมด จะได้ตอบเป็นลายลักษณอักษรถึงท่านโดยตรงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ มีเอกสารการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ ต้องการยื่นขอใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลให้คู่สมรส จะต้องเตรียมเอกสารและมีระเบียบขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อประกอบการยื่นใช้สิทธิ์ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ แจ้งเพิ่มการใช้สิทธิ์ ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐาน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม -อยากถามเรื่องเอกสารค่ะการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยสามีเป็นคนกู้เราไม่ได้กู้ร่วมจะถือว่าอยู่ในข้อ 2 ไหมค่ะ เพราะมีเช่าที่อยู่และผ่อยชำระ (เพราะปีที่แล้วเอาไปยื่นคณะไม่รับเพราะเป็นของสามีเราไม่ได้กู้ร่วม ) ถ้าเป็นแบบนี้เราก้ไม่ได้คะแนนในส่วนของข้อนี้เลยค่ะเพราะไม่ได้เช่าและไม่ได้ผ่อน
คำตอบ เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทราบว่าหากนักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจ ทางโรงเรียนต้องลงทะเบียนให้กับนักเรียนจึงอยากทราบรายละเอียดทั้งหมด เพราะโรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนประสงค์จะสอบเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยจำนวน 4 คน เกรงว่าถ้าดำเนินการช้าอาจทำให้นักเรียนเสียโอกาสได้ ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆเลย ช่วยส่ง mail ให้ด้วยครับ
คำตอบ ติดต่อทางสำนักทะเบียนและประมวลผลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทราบว่าหากนักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจ ทางโรงเรียนต้องลงทะเบียนให้กับนักเรียนจึงอยากทราบรายละเอียดทั้งหมด เพราะโรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนประสงค์จะสอบเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยจำนวน 4 คน เกรงว่าถ้าดำเนินการช้าอาจทำให้นักเรียนเสียโอกาสได้ ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆเลย ช่วยส่ง mail ให้ด้วยครับ
คำตอบ ต้องติดต่อทางสำนักทะเบียนและประมวลผล ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าปีนี้จะออกวันไหน เดือนไหนครับ
คำตอบ คนละปีนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากที่ได้ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แล้วพบว่ารายชื่อของตัวเองไม่ผ่านคุณสมบัติด้วยวุฒิการศึกษา จึงทำให้ดิฉันสงสัยเป็นอย่างมาก เพราะว่าดิฉันได้ใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัคร แต่โดนตัดสิทธิ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และตามประกาศได้ระบุว่าใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่ง รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีนะคะ เพราะดิฉันสงสัยเป็นอย่างมากค่ะ
คำตอบ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศที่รับสมัคร เช่น วุฒิปริญญาตรี ต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และตรงตามสาขาที่ระบุในประกาศ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือพึ่งไปดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคาย ตำแหน่ง 2341 คือเงื่อนใขคือใช้วุฒิการศึกษาตรีโท หรือเอกก้ได้แล้วดิฉันก็ใช้วุฒิปริญญาตรี ในการสมัคร แต่โดนตัดสิทธิ์ว่าขาดคุณสมบัติคือวุฒิปริญญาโท ทั้งๆที่เงื่อนไขก็บอกว่าใช้วุฒิใดก็ได้ เลยสงสัยในการพิจารณาด้วนคุณสมบัติของวุฒิการศึกษาค่ะ
คำตอบ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศที่รับสมัคร เช่น วุฒิปริญญาตรี ต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และตรงตามสาขาที่ระบุในประกาศ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลืมถามว่าเข้าเหมือนเดิมมั๊ยค่ะ25 เดือนกันยายน เงินโบนัสน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เงินโบนัสต้องสอบถามที่กองคลัง นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในเมื่อมีข้อบังคับให้ผู้สมัครต้องได้คะแนนตามที่กำหนดแล้วทำไมไม่ประกาศตั้งแต่แรกในการประกาศรับสมัคร ทำไมต้องประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นี่คือประเด็นที่่ไม่เคลียร์ กองการเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือว่าละเลยไม่ปฏิบัติ หรือไม่ใส่ใจกันแน่พอแสดงความเห็นก็บอกว่าเป็นข้อบังคับ แต่การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับคืออะไรไม่ทราบการจะพัฒนาระบบเพื่อถูกใจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสม แต่คำตอบที่เหมาะสมคือจะต้องให้รอบรับกับทุกระบบการศึกษาที่จะมีเข้ามาในอนาคตไม่ใช่หรือ
คำตอบ ระบบรับสมัครเป็นระบบรวมใช้รับสมัครจากผู้มีวุฒิการศึกษา ป.4 จนถึงปริญญาเอก และใช้รับสมัครร่วมกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน และเงินรายได้ และพนักงานราชการ การที่จะทำให้ถูกใจทุกคนตามที่ต้องการทุกอย่าง ก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าปีนี้ จะ​ให้เงิน​ค่าตอบแทน ที่เรียกว่าเงินเปน่ะค่ะ ปีนี้จะได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เงินโบนัส ให้ทุกปีอยู่แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับการรับสมัครอาจารย์ภาษาจีนคณะมนุษย์ไม่อยากคิดว่ามีการล็อคสเป็คกันไว้เพราะยังไงท้ายที่สุดก็ไม่มีใครออกมาชี้แจงอยู่ดีเรื่องการกำหนดคุณสมบัติควรทำให้ชัดเจนตั้งแต่แรการยอมรับระบบผลการเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่ใช้ระบบเกรดควรแยกไว้ในระบบการรับสมัครผ่านอินเตอร์เนตให้ชัดเจน จะดีกว่ายังไงเสียในอนาคตก็ย่อมจะต้องมีอีกมากที่จะต้องเป็นแบบนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะต้องเปิดใจและยอมรับความหลากหลายของระบบการศึกษาแบบนี้ถึงจะเรียกว่างานได้มีการพัฒนาการมีระบบสมัครงานผ่านอินเตอร์เนตแต่ไม่สามารถรองรับความหลากหลายแบบนี้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ มข เองก็มีนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศมากมายในเมื่อจะพัฒนาระบบก็ควรรองรับเหล่านี้ด้วยไม่ใช่หรือ
คำตอบ ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ จะพยายามปรับปรุงระบบให้ถูกใจท่านครับ เรื่องผลการเรียนเฉลี่ยน 3.50 เป็นคุณสมบัติในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 ออกข้อบังคับไว้เป็นแนวปฏิบัติทุกตำแหน่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรื่องผลการเรียนที่ไม่ใช่ระบบเกรดไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแต่ที่แปลกคือระบบการรับสมัครของกองการเจ้าหน้าที่ต่างหากที่ไม่มีตัวรองรับแล้วก็มากำหนดให้ผู้สมัครต้องทำตามระบบที่มีอยู่แล้วอาจารย์ต่างชาติหรืออาจารย์ของมขที่จบจากต่างประเทศมาก็ต้องเข้าระบบเกรดเหมือนกันอย่างนั้นหรือการศึกษามีความหลากหลายการรายงานผลการเรียนก็ย่อมแตกต่างกันไม่ทราบกองการเจ้าหน้าที่เข้าใจและรับรู้ถึงเรื่องเหล่านี้หรือไม่ในขณะที่กำลังก้าวย่างเข้าสู่AECแต่บางทีเห็นแล้วยังอยู่ที่เดิม
คำตอบ การศึกษาต่างประเทศซึ่งมีหลายระบบ ซึ่งความหลากหลายเกี่ยวกับระบบเกรด ซึ่งหากมีปัญหาก็สามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้อ่านประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์คณะมนุษย์สาขาภาษาจีนรู้สึกแปลกใจที่กำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะผลการเรียนที่ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแต่พอประกาศรายชื่อผู้สมัครกลับมีข้อกำหนดเพิ่มเข้ามาโดยกำหนดให้ผู้สมัครที่มีผลการเรียนไม่ใช่ระบบเกรดให้คำนวณผลออกมาเองโดยต้องได้ไม่ต่ำกว่า3.50นั้นเท่ากับว่ารายชื่อที่ประกาศออกมานั้นถึงแม้จะได้สมัครแล้วแต่ถ้าไม่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้สอบถึงแม้ว่าจะพยายามแล้วก็ตามคำถามคือทำไมไม่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกตอนประกาศรับสมัคร
คำตอบ เรื่องผลการเรียนเฉลี่ยน 3.50 เป็นคุณสมบัติในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 ออกข้อบังคับไว้เป็นแนวปฏิบัติทุกตำแหน่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าหัวข้อสืบค้นบุคคลากร เพื่อดูประวัติของตัวเองทำไมถึงเข้าไม่ได้ครับ
คำตอบ การเข้าดูประวัติตนเอง ปัจจุบันยังไม่ให้สิทธิ์ จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ในสังกัดคณะหน่วยงานเท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของท่านครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าพเจ้าได้สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง ผ่านสอบข้อเขียนแต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ทุกตำแหน่งเช่นกัน อยากทราบว่าสามรถยื่นขอตรวจสอบคะแนนต่างๆได้เหมือนนักศึกษาหรือไม่(ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่าเคยตรวจสอบคะแนนสอบหลายครั้ง) เลยอยากทราบว่าสามารถตรวจสอบได้เหมือนนักศึกษาหรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ การสอบสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ต้องการเลือกใคร ต้องการใครเข้าทำงาน เช่น พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ท่าทาง การคิดหาเหตุผล นอกจากนั้น ก็จะมีส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานที่ต้องการบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ต้องการคนเช่นไร บางหน่วยงานคนเก่งมาก อาจจะไม่รับ หรือแก่มากก็ไม่รับ หรือรูปร่างกายทำงานหนักไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บุคคลภายนอกสอบเข้าทำงานไม่ค่อยจะได้เลยน่ะค่ะ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้ส2มานานแล้วแต่ทำไมไม่ได้ขึ้นเงินเดือนได้รับเงินเดือนเต็มขั้นตั้งแต่เมษาฯ57มาแล้วและได้รับเป็นเปอร์เซ็นมา5เดือนแล้ว ตรวจสอบให้ผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุลมาครับจะตรวจสอบให้ ส่วนเงินเดือนเต็มขั้นปัจจุบัน ส1 เต็มขั้นสูงที่ 19,100 บาท ส2 เต็มขั้นสูงที่ 23,340 บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนพขร.ส2ตันเท่าไหรครับ
คำตอบ ตอบไปแล้วหลายครั้งครับ ส1 เต็มขั้นสูงที่ 19,100 บาท ส2 เต็มขั้นสูงที่ 23,340 บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานเกิน 6 เดือนมีสิทธิ์ลาพักผ่อนได้กี่วันค่ะ และสะสมวันลาพักผ่อนไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไปได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ บรรจุครบ 6 เดือน มีสิทธิลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ และหากปีใดที่ไม่ได้ลาหรือลาไม่หมด ให้สะสมวันลาส่วนที่เหลือไปใช้ในปีถัดไปไม่เกิน 10 วัน และเมือรวมกันแล้ว ไม่เกิน 20 วัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์คนเดิมและอยากเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ค่ะ สามารถติดต่อที่ไหนได้ค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่งานทะเบียนประวัติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ดิฉัน นส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร ได้ยื่นขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ไปเมื่อ28-กันยายน-2555 อยู่ระหว่างอ่านผลงาน 1 ท่าน อ่านผลงานเสร็จแล้ว 2 ท่าน เมื่อ 28-พฤษภาคม-2557 ไม่ทราบว่า ผู้ทรงมีระยะเวลาในการอ่านกี่เดือนค่ะ เพราะอีก 1 ท่านใช้เวลาค่อนข้างนาน รบกวนติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้โทรติดตามทวงถามให้แล้ว น่าจะเร็ว ๆ นี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามผู้ทรง ฯที่อ่านผลงานของผู้ขอตำแหน่งชำณาญการพิเศษ ไม่ทราบกี่เดือนค่ะ ที่ใช้ระยะเวลาอ่านผลงาน และมีระบบติดตามทวงถามหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไรว่าอ่านเสร็จแล้ว หรือ จะส่งเมื่อไหร่ เพราะผู้ทรง 2 ท่านอ่านเสร็จแล้ว แต่อีก 1 ท่าน ยังไม่ส่งมาเลยค่ะ รบกวนติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ โดยปกติ หลังจากที่ผู้ทรงตอบรับอ่านผลงานแล้ว จะอยู่ในช่วง 3 - 6 เดือน ปัญหาจะติดอยู่ที่ตำแหน่งบางตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธ หาผู้อ่านผลงานไม่ได้ ต้องทาบทามหลายครั้ง จึงทำให้การพิจารณาผลงานล่าช้าออกไป แต่เมื่อตอบรับการอ่านแล้ว หากล่าช้าทางกองการเจ้าหน้าที่จะโทรติดตามทวงถามเป็นราย ๆ ไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อ มนุษย์จีน ประกาศผลสอบเมื่อไหร่
คำตอบ ต้องรอแจ้งผลจากคณะหน่วยงานก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้สอบถามแล้วเรื่องพิมพ์ลายนิ้วมือขึ้นทะเบียนประวัติกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานในกำกับแล้ว เขาบอกว่ารอเอกสารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมาว่าจะให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือขึ้นทะเบียน ตกลงว่าต้องทำอย่างไรต่อดี
คำตอบ ติดต่อที่งานทะเบียนประวัติ เพื่อรับหนังสือแจ้งพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานสังกัด มข.ประกาศ ฉบับที่ 1265 /2557 แจ้งว่าจะประกาศผลวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ดูในเวบละคะ ยังไม่มีไม่ทราบว่าประกาศผลยังคะ
คำตอบ วันที่ 15 กันยน 2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยถามและตอบว่าจะได้ภายในปีงบประมาณ 57 ทำไมงช้ามากจะสิ้นปีแล้ว ปี 58 กำหนดเป็นแผนปฏิบัติได้หรือไม่ หากทำไม่ได้จะได้ประเมินผู้ตอบ
คำตอบ เขารับไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม2557 นี้ครับ ท่านต้องตรวจสอบสลิปเงินเดือนของท่านครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าตกลงผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเงินรายได้ปิดรับสมัคถึงวันที่เท่าไรคะเห็นในประกาศเปลี่ยนแปลงถึงวันที่ 27 สิงหาคม 57 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 กันยนยน แต่ในประกาศรับสมัครถึง 30 กันยายน 57
คำตอบ ตามประกาศ 1763/2557 รับสมัครถึง 27 สิงหาคม 2557 และประกาศรายชื่อวันที่ 3 กันยายน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับแล้ว รายงานตัวที่สถานที่ที่ทำงาน แต่ยังไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือขึ้นทะเบียนประวัติที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากทราบว่าต้องทำอย่างไร
คำตอบ ขั้นตอนการดำเนินการเป็นเรื่องของหน่วยงานกำกับ ครับ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านบุคคลของหน่วยงานนั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ภาษาจีนคณะมนุษย์ประกาศเมื่อไหร่เข้าดูแล้วไม่เจอ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1948/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เห็นว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันนี้ แต่ยังไม่เห็นประกาศเลยครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1940/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะทราบว่าถ้าจะเข้าดูประกาศ1845/2557 จะต้องเข้าดูตรงไหนค่่ะหาไม่เจอกลายวันแล้ว
คำตอบ หน้า Web กองการเจ้าหน้าที่ "ระบบสารสนเทศภายใน" สืบค้นข้อมูลที่คำว่า "คำสั่ง/ประกาศ เลือกประเภท "ประกาศ" เลขที่คำสั่ง/ประกาศ 1845 ปี 2557 คลิกที่คำว่า "ค้นหา"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากตามกำหนกการในประกาศตำแหน่งเจ้าหน้าทีนักวิเคราห์นโยบายและแผน จะต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่าน แต่เท่าทีค้นดูตามหน้าเว็บไซต์ ไม่มีประกาศผลตัวนี้ นับตั้งแต่วันที่จะต้องประกาศผล ถึงวันนี้ ไม่ทราบว่าจะต้องเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ใด จึงจะเห็นว่ามีผู้ใดมีรายชื่อสัมภาษณ์บ้าง หากมีการเลื่อนประกาศ เลื่อนไปเป็นวันไหน รบกวนแจ้งด้วยค่ะ
คำตอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตำแหน่งที่สอบรวมใหญ่ (สอบแข่งขัน) ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ประกาศฉบับที่ 1845/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการทราบว่า รายละเอียดในการให้โบนัสของแต่ละบุคคลคืออะไรค่ะ ที่ผ่านมาบอกว่าต้องทำงานครบ 1 ปีถึงจะมีโบนัส แต่นี้ทำงานมาจะครบ 2 ปีแล้วทำไมยังไม่ได้โบนัสค่ะ สงสัย อยากทราบคำตอบ
คำตอบ มีตัวอย่างการคำนวนเงินที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสปี56เขาคิดคะแนนแบบไหนค่ะทำไหมปี56ประเมิน 2 รอบคะแนนได้เอยะกว่าทั้ง2 รอบแต่ทำไหมถึงได้โบนัสน้อยกว่าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเรา
คำตอบ มีตัวอย่างการคำนวนเงินที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปีนี้ไม่มี การให้ขอทุนการศึกษาบุตรเลยเหรอคะ ฝ่ายบริหาร ชุดนี้บริหารเงินได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ นะคะปีนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลังเลย เรื่องราวเยอะแยะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ คงมอบทุนในปีงบประมาณนี้ไม่ทัน น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตร 1409600003186 ชื่อเดิม พัฒนา สกุล ลาดี เปลี่ยนเป็น ณัฐณิชา สกุล ลาดี ค่ะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นประกาศว่าสอบที่ ห้องประชุมสิริคุณากร3ชั้น2 ไม่ทราบว่าพิมผิดรึเปล่าคับผมเหนแต่ห้องสิริคุณากร ไม่มีคำว่าห้องประชุม รึว่าสอบห้องประชุมกัลปพฤกษ์คับ
คำตอบ ใช้ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามเรื่องเบิกค่าที่พักของ พ.เงินรายได้ทำไมต้องเบิกได้ถึงแค่ 5 ปีค่ะน่าจะแก้ไขระเบียนใหม่นะค่ะ เพราะยังไม่ได้ที่พักข้างในเลยและไม่รู้จะได้เมื่อไร
คำตอบ เรื่องเบิกค่าที่พักของ พ.เงินรายได้ ไม่มีระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ การเบิกค่าที่พักครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนถามเห็นมียอดเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินโบนัส หรือเงินตกเบิก ถ้าเป็นเงินโบนัสน่าจะถูกปรับลดลงมาครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นเงินตกเบิกก็ไม่ทราบว่าตกเบิกอะไร กรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เงินโบนัสสอบถามได้ที่การเจ้าหน้าที่ หรือการเงินของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านหัวหน้าค่ะ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ยินกะแสข่าวลือต่างๆนาๆ อยากทราบว่าณปัจจุบันมีการแก้ไขระเบียบยังงัยบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ยังไม่มีแก้ไขระเบียบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทำไมถึงเข้าสมัครงานออนไลน์ไม่ได้ทั้งๆที่ใส่ถูกทุกอย่างยังบอกผิดแล้วมีทางอื่นไหมค่ะที่จะสมัครได้
คำตอบ โทรแจ้ง 0812604488
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 37 ตามประกาศเลขที่ 1741/2557
คำตอบ ประกาศ 1899/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทำงานมา5 ปี พนักงานมหาลัย ลาออกตอน กพ. 57 จะได้รับเงินโบนัสไหมคะ
คำตอบ คำสั่งแจ้งไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดครับ ตรวจสอบได้ที่คณะหน่วยงานของท่านครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ 1741/2557 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาสนทั่วไป และประกาศ 1013/2557 รับสมัครงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระบุจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 แต่ยังไม่เห็นประกาศออกมา ไม่ทราบว่าจะประกาศวันไหนแน่ชัดคะ
คำตอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฉบับที่ 1899/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า ถ้าในปีงบนั้น มีการลาคลอด หรือ ลาป่วย จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสไหมค่ะ
คำตอบ มีประกาศ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง คือ 3-2554 และ 5/2555
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือยังครับ เพราะเห็นบอกจะประกาศผลวันนี้ 22/08/2557 ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1899/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เข้ามาหาผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่สอบไปเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 57 นะค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1632/2557 ลงวันที่ 22 ก.ค.57
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หาประกาศไม่เจอเลยค่ะ สอบไปเมื่อ 20 กรกฎาคา 2557 รอลุ้นอยู่นะค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1845/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใช้เจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความรู้เรื่องการจราจรหรือมีน้อย ทำให้การจราจรติดยาวโดยใช่เหตุ แก้ไขด้วยครับขอบคุณครับ
คำตอบ ทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า ประกาศผลการสอบวันที่ 20 ก.ค. 57 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปีะกาศหรือยังค่ะ เข้ามาหาแล้วไม่เจอค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1632/2557 ลงวันที่ 22 ก.ค.57
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะทราบว่าที่ว่าโบนัสออกเดือนนี้ ไม่ทราบว่าพนักงานเงินรายได้จะได้รับเดือนนี้ด้วยรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะที่ตอบคำถาม
คำตอบ ได้รับเช่นกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้า ดิฉันรบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันบรรจุเป็นพนักงานเงินงบแผ่นดิน ทำงานมาห้าปีแล้ว ลาออกไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไม่ทราบว่ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสที่กำลังจะออกนี้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ โบนัสที่จ่ายเป็นรอบปีที่ผ่านมาครับ มีสิทธิ์ได้รับ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่การเงินของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลสอบข้อเขียน ของประกาศ ฉบับที่ 1265/2557 ประกาศหรือยังคะ? หรือว่ามีการเลื่อนประกาศผลคะ?
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1845/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากให้แก้ระเบียบที่พักอาศัย แฟสในมหาวิทยาลัยให้กับพนักงานราชการค่ะ ไปสอบถามขอที่พักในมหาวิทยาลัยพี่เค้าบอกว่าไม่มีสิทธิขอที่พัก จึงอยากทราบว่าจะมีทางไหนช่วยให้พนักงานราชการมีสิทธิเรื่องขอที่พักอาศัยหรือสวัสดิการที่เทียบเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยได้อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ก็ต้องรอให้แก้ไขระเบียบทีพักอาศัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากประกาศรับสมัครงาน 786/2557 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1265/2557 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วันไหนครับ (ตำแหน่งนักสารสนเทศ เลขประจำตำแหน่ง 1595)
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1845/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบวันที่ 20 ก.ค.57 ยังคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1845/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้า อยากทราบว่าถ้ามีการปรับขึ้นเงินเดือน8%ของข้าราชการ ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้หรือเปล่าคะ
คำตอบ ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีความประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งอาจารย์คณะมนุษย์ที่เปิดรับสมัคร แต่พอเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วมีปัญหากรอกไม่ได้คือช่องคะแนนเฉลี่ย เนื่องจากว่าสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษานั้นจากประเทศจีนจะไม่คิดคะแนนเฉลี่ยจะมีแต่ตัวคะแนนในแต่ละวิชา ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไง
คำตอบ ต้องสรุปว่าได้คะแนนรวมเท่าไหร่ และสรุปออกมาเป็นเกรดเฉลี่ย มีปัญหาสอบถามได้ที่ 081-2604488
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลสอบ 1558/2557 ประกาศผลหรือยังค่ะ เราต้องติดต่อทางคณะเองหรือรอดูประกาศทางหน้าเวฟอย่างเดียว
คำตอบ ประกาศผลสอบยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับสิงหาคมนี้มีข่าวจะได้รับโบนัสพนักงานใช่ไหมครับ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลงานปีงบประมาณ 2556) ทำไมถึงออกช้าจัง ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรครับ เพราะจะสิ้นปีงบประมาณ 2557 แล้วยังไม่ได้รับกันเลย ไหนจะต้องมีของปีงบประมาณ 2557 อีก ปกติจะออกsหลังจากสิ้นปีงบนั้นๆ ประมาณ 6 เดือน (ถือว่าช้ามาก)
คำตอบ ยังไม่ออกครับ ประมาณกันยายนหรือตุลาคม ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8/8/2557 ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ รบกวนด้วย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1793/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมประกาศไม่ครบล่ะ จ่ายเงินไปแล้วด้วย จากหน้าแรก กระโดดมาหน้า สาม เลยมันยังไงนิครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1776/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ มีสอบบรรจุพยาบาลในปีนี้รึเปล่าค่ะ แล้วถ้ามีต้องไปสมัครที่ไหนคะ พอดีทำงานที่สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี แล้วอยากกลับไปอยู่บ้านคะ
คำตอบ มีตำแหน่งพยาบาลของคณะทันตแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมรายชื่อนักประชาสัมพันธ์ตามประกาศ เลขที่ 1409/2557 ยังไม่ประกาศครับ รอตั้งแต่วันที่ 6 แล้วนะครับจ่ายเงินไปแล้วด้วย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1776/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1398/2557 ตำแหน่งเลขที่ 2720 ไม่ทราบว่าประกาศหรือยังค่ะ พอดีโทรสอบถามว่าจะประกาศวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ทุกตำแหน่ง แต่ยังไม่เห็นเลยค่ะ ต้องเข้าไปดูที่ลิงค์ไหนค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นประกาศว่าจะเพิ่มเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานมหาลัย ขึ้น 8 %ใน ปี 58 นี้ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ จะได้เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ ตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ครับ ถ้าขึ้นจริง ก็ต้องดูเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ(บางท่าน)พูดไม่เพราะ ไม่น่าฟังเลยครับ(บ่เป็นตาสีแตก)ถ้าไม่มีจิตบริการก็อย่ามาอยู่จุดนี้เลยครับ(ขอร้องเสียความรู้สึก)ไปติดต่อตอนไหนก็บอกว่าไม่อยู่
คำตอบ ขอบคุณครับที่ให้คำชม จะแจ้งให้หัวหน้างานดังกล่าวรับทราบและแจ้งบุคคลภายในงานปรับปรุงตัวเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามการประกาศผลสอบตามประกาศรับสมัคร1226/2557 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เนื่องจากได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 24กรกฎาคม 2557ซึ่งล่วงเลยประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่พบประกาศผลสอบเลยค่ะ ผลออกวันไหน และเว็บไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศผลฉบับที่ 1753/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มีการรับสมัคร และระบุวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 สิงหาคม2557 ยังไม่เห็นประกาศค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ฉ1410/2557 จะประกาศวันไหนคะ เห็นในระเบียบประกาศ ในเว็บวันนึ้ แต่ยังไม่เห็นลงเว็บเลยค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะประกาศตอนไหนครับ เห็นบอกจะประกาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัย คำสั่ง ตามฉบับ 1409/2557
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการบัญชีและการเงิน มข.วิทยาเขตหนองคาย รบกวนสอบถามวันประกาศผลที่ชัดเจน เว็บไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1753/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากเรียนถามว่าปีนี้จะได้โบนัสอยู่ใช่ไหมค่ะ เพราะดิฉันไปยืมเงินมาจ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และต้องให้คำตอบในการนำเงินโบนัสมาคืนเจ้าหนี้ ดิฉันไม่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่งปกติดิฉันจะมีเงินโบนัส มาจ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อน วันที่ 5 ก. ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันหมดเขตชำระ ตลอดการทำงานมา 5 ปี ดิฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องการชำระเงินเลย ยอมรับว่าได้รับความเดือดร้อนมากค่ะ ไม่ทราบว่าติดขัดที่ขั้นตอนไหนกรุณาเร่งให้หน่อยได้ไหมค่ะ และปีหน้าพอจะระบุเดือนที่โบนัสออกได้ไหมค่ะ จะได้วางแผนการชำระหนี้ได้ ขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างรอหนังสือจากทุกคณะหน่วยงาน ซึ่งกำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคมเป็นช่วงจัดทำคำสั่ง ซึ่งคาดว่าประมาณกันยายน หรือตุลาคม ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าการปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างชัั่วคราวตามที่เคยแจ้งไว้ ต.ค.57 นี้ ลจ.จะได้เงินเดือนใหม่หรือป่าวค่ะ
คำตอบ ข่าวก็แจ้งไว้ตามนั้นครับ แต่ต้องรอหนังสือคำสั่งจ้างเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การย้ายสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามารถย้ายได้ไหมค่ะ จากสถานพยาบาลอื่นเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลศรีณครินทร์ และถ้าย้ายได้ต้ิงติดต่ออย่างไรค่ะ
คำตอบ จะต้องรอสิ้นปีก่อนครับ โดยตามระเบียบสามารถแจ้งย้ายได้ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี แจ้งได้ที่ คุณนิภาพร งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานประกันสังคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องหนังสือรับรองภาระหนี้สินจากงานสวัสดิการมหาลัย มีอายุ กี่เดือนค่ะ
คำตอบ มีอายุ 3 เดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการย้ายสิทธิรักษาพยาบาลจาก รพ.ศรี เป็น รพ.หนองเรือ ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ จะต้องรอสิ้นปีก่อนครับ โดยตามระเบียบสามารถแจ้งย้ายได้ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี แจ้งได้ที่ คุณนิภาพร งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักงานประกันสังคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับโบนัสภายในเดือน สิงหาคม นี้ หรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันรอผลจากคณะหน่วยงานแจ้งผลการจ่ายเงินโบนัส ซึ่งทุกคณะหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ครับ น่าจะกันยายนเป็นต้นไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทำไมโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยถึงได้ช้ามากปีนี้ค่ะ ปกติเดือนมกราคมของทุกปีก็ได้แล้ว ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน หรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะ ขอทราบเหตุผลค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันรอผลจากคณะหน่วยงานแจ้งผลการจ่ายเงินโบนัส ซึ่งทุกคณะหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน อยู่อาคาร เรียนรวมแพทย์ ใช่ไหมครับ
คำตอบ ต้องสอบถามทางคณะแพทยศาสตร์ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี ต้องการลาศึกษาต่อโท เมื่อเรียนจบแล้วสามารถปรับวุฒิ ในตำแหน่งเดิมได้มั้ยคะ
คำตอบ มีประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 14/2555 กำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าหลังจากยื่นเรื่องขอลาออกจากกองทุนแล้ว นานไมค่ะถึงจะได้รับเงินคืน
คำตอบ จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่านครับ ประมาณ 1 - 2 เดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเขเาทำงานได้ จะสี่เดือนแล้วครับ แต่ได้รับเงินเดือนแค่ 1 เดือนคือเดือนมิถุนายน 2557 แล้วอีสองเดือนที่ทำก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับเลยคือเดือน เม.ย และ พ.ค 2557 เลยอยากทราบว่าจะได้รับตอนไหนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ตรวจสอบยอดการโอนเงินที่ Web ของกองคลัง ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีเจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่โทรเข้าเบอร์มือถือของดิฉัน แต่ดิฉันไม่ได้รับโทรศัพท์ ดิฉันจึงได้โทร..กลับไปยังเบอร์นี้ แต่มีเจ้าหน้าที่บางท่านรับโทรศัพท์ และพูดจาไม่สุภาพ และใช้คำพูดที่ไม่ดี เหมือนกับไม่เต็มใจที่จะรับฟังว่าดิฉันจะสอบถามเรื่องอะไร
คำตอบ กรุณาแจ้งเบอร์โทรกลับครับ จะได้นำเรียนผู้บริหารของหน่วยงานทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำเรื่องขอบ้านพักไว้ค่ะ และเคยได้รับหนังสือแจ้งให้ไปตรวจสอบห้องพัก เพราะอยู่ในลำดับที่ 1-10 ในหนังสือระบุว่าปฏิเสธไม่ขอรับได้ 5 ครั้ง พอดีไปดูห้องแล้วก็เลยตอบไม่ขอรับการจัดสรรห้องนั้น พึ่งปฏิเสธครั้งที่ 1 ค่ะ คำถาม จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเราถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้ว เพราะเรื่องผ่านมาแล้วประมาณ 1 ปี และเพื่อนที่ตอบรับพร้อมกันได้ห้องพักแล้ว แล้วก็มีเพื่อนที่เคยไปดูห้องแล้วปฏิเสธครั้งที่ 1 เรื่องก็หายไปเลย ขอรบกวนถามแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ที่จะกรุณาตอบคำถาม
คำตอบ โทร งานสวัสดิการ 40100 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ไปสอบสัมภาษณ์ ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ค่ะ **ไม่ทราบว่า ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ อยู่ตรงไหนเหรอค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ อยู่ที่อาคารข้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีกำหนดการสอบข้อเขียนวันที่ 31 กค 57 หากไม่สามารถมาสอบได้ในวันนี้เนื่องจากเป็นวันรับปริญญา ต้องสละสิทธิ์ใช่มั้ยคะ
คำตอบ ถูกต้องครับ หากไม่ไปสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่พึ่งทำงานได้ 3 เดือนค่ะ อยากทราบวิธีการตรวจสอบเงินเดือน หรือดูสลิปเงินเดือนตัวเอง ต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบที่ https://finance.kku.ac.th/ ซึ่งเป็นweb ของกองคลัง หัวข้อ ค้นหารายรับ-รายจ่าย เงินเดือนค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามการประกาศผลสอบตามประกาศรับสมัคร2602/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เนื่องจากได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่12มิถุนายน 2557ซึ่งล่วงเลยมากว่าเดือนแล้ว แต่ยังไม่พบประกาศผลสอบเลยค่ะ
คำตอบ เรื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอประกาศผลสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพนักงานราช ช่างกลโรงงาน เลขที่ตำแหน่ง 320 ไม่ทราบว่าสังกัดหน่วยงานคณะอะไรครับ
คำตอบ เป็นการสอบรวมใหญ่ทั้งมหาวิทยาลัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ 1569/2557 มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 142 ราย และมีการปะกาศ 1570/2557 เปลี่ยนแปลงการคัดเลือก เหลือ 21 ราย อยากทราบว่า ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นการคัดเลือก ในโครงการจ้างผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นโครงการเดียวกันหรือเปล่า หากเป็นโครงการเดียวกัน ทำไม ใน 21 ราย ที่เหลือที่มีการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกตามประกาศ 1570/2557 จึง ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน 142 ราย มาก่อน
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1569/2557 ประกาศรายชื่อตามประกาศรับสมัครฉบับที่ 1317/2557 ซึ่งรับจำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ส่วนประกาศฉบับที่ 1570 ประกาศรายชื่อตามประกาศรับสมัครฉบับที่ 1316/2557 รับจำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวช ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในการสมัครนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาลทำไมต้องกำหนดอายุด้วยคะเพราะว่าทำงานมาหลายปีอายุเกิน 35 ปี ก็ไม่มีสิทธ์สมัครและไม่มีสิทธ์ได้เป็นพนังงานเหรอคะ ช่วยเห็นใจด้วยนะคะทำงานมาหลายปียังเป็นลูกจ้างอยู๋
คำตอบ คณะหน่วยงานเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามประกาศสมัคร 1143/2557และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 1394/2557 16/7/57 ยังไม่พบประกาศเลยครับ
คำตอบ ประกาศ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ www.md.kku.ac.th/personal
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรื่องเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราว ทุกวุฒิได้ยินว่ามาแล้วใช่ไหมคะ ขอรายละเอียดเงินเดือนตามวุฒิที่ปรับใหม่ด้วยนะคะ
คำตอบ มีแต่ข่าวครับ แต่หนังสือแจ้งเป็นทางการยังไม่มีครับ ต้องรอความชัดเจนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามครับ ว่าคำสั่งออกก่อนวันที่ 10 รึเปล่าครับ หรือมีข่าวคราวว่าจะออกเดือนนี้ใหมครับ อยากทราบความคืบหน้า ขอบคุณครับ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยได้สิ้นเดือน ก.ค.57 มั้ยคะ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตเรียนถามค่ะ ว่า ยื่นขอที่พักไปนานแล้ว ถ้าสถานะตอนนั้นยังไม่แต่งงาน แต่ปัจจุบันแต่งงานมีลูก จะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคะแนนได้หรือไม่อย่างไรคะ
คำตอบ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเข้าทำงานใหม่ ครบ 3 เดือนแล้ว แต่ได้รับเงินเดือนแค่ 1เดือนอยากทราบว่าเงินเดือนอีกสองเดือนที่เหลือจะได้วันไหนคับ
คำตอบ จะได้รับตกเบิกครับ ซึ่งจะออกตามภายหลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์ สังกัด แพทย์
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1468/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รอดูประกาศตามกำหนดคือวันที่ 10 ก.ค. ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ มีอะไรผิดพลาด/เลื่อนออกไปหรือเปล่าคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1521/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามวันที่ระบุในเอกสาร คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1372/2557) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1521/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับอยากทราบว่าคําสั่งโบนัสพนักงานมาหรึอยังครับจะได้รับสิ้นเดือน กค57ไหมครับ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวเดือนตุลาคมนี้จะได้ป่าวคะ ปวส 12500 ป.ตรี 15000
คำตอบ ต้องรอรับนโยบายและงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย ก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานราชการ ดิฉันสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกย์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคายคะ ปฎิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ อยากทราบว่ากฎระเบียบของพนักงานราชการขึ้นกับต้นสังกัดที่อยู่ หรือใช้กฎระเบียบเหมือนกันทั่วประเทศคะ เห็นกล่าวถึงแต่พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีพนักงานราชการเลย เวลาสงสัยจึงไม่รู้จะสอบถามได้กับใคร จึงขอให้ช่วยชี้แนะสำหรับการหาข้อมูลด้วยคะ
คำตอบ พนักงานราชการ ใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามแนวปฏิบัติและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ ระบบจัดเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://personweb.kku.ac.th/e-administration/SearchDocOrg.php)ครับ
คำตอบ เป็นระบบจัดเก็บเอกสารที่เปิดให้คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเอกสารจัดเก็บเอกสารเป็นของคณะหน่วยงานของตนเองครับ ซึ่งการใช้งานจะต้องได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานจากกองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ มข. เลขที่ 1337/2557 เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในประกาศบอกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์นี้ และจะจัดสอบในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 นี้ แต่วันนี้วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 แล้ว ยังไม่เห็นประกาศรายชื่อดังกล่าวเลย อีกทั้ง เมืื่่อกลับไปค้นหาประกาศเดิม ก็หายไป (ลองหาหลายรอบพอสมควร ใช้วิที Search ผ่านหน้าเว็บด้วยเช่นกัน แต่ก็ยังไม่พบประกาศรับสมัครดังกล่าวอีก)
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1505/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการ ระบุว่าอาจารย์จบปริญญาเอก 2 ปี สามารถขอตำแหน่ง ผศ. ได้ แต่ในแบบฟอร์มต้องกรอกผลงานย้อนหลัง 3 ปี สรุปแล้วต้องรอ 3 ปี ใช่หรือไม่
คำตอบ กรณีที่เป็นข้าราชการ หากย้ายมาจากสายอื่น มาดำรงตำแหน่งอาจารย์และในวันที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกแล้ว 2 ปี สามารถขอตำแหน่ง ผศ.ได้ ส่วนผลงานย้อนหลัง ให้นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ปีได้ หากสงสัยติดต่อที่ 40093 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เพิ่งจะมาสอบครั้งแรก พอจะบอกแนวทางการสอบมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ ทั้งการสอบข้อเขียนและสอบคอม
คำตอบ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ออกข้อสอบครับ และเป็นเรื่องลับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คณะแพทย์โบนัสพนักงาน ถึงขั้นไหนแล้ว รอนานมาก จะออกช่วงไหนครับ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในรายละเอียดบอกว่าวันที่ 4 กรกฎาคม นี่วันที่ 5 แล้วยังไม่เห็นเลยครับ หรือประกาศแล้ว รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1481/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามครับ พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป ของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อหรือยังครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1481/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามหน่อยค่ะ พอดีไปสัมภาษณ์คนเดียวค่ะ แล้วทางคณะกรรมการจะเลือกไหมค่ะ เปนไปได้ไหมค่ะว่าจะเปนโมฆะ ค่ะ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์ จะเลือกคุณหรือไม่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอท่วงติงกรณีสิทธิประโยชน์ กรณีเดิมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆ จากประกันสังคม แล้วมาแต่งงานจดทะเบียนสมรส โดยคู่สมรสเป็นข้าราชการ จะไปขอใช้สิทธิใหม่กับคู่สมรสไม่ได้ครับ แต่กรณีมีบุตรถึงจะใช้สิทธิเบิกจ่ายจากคู่สมรสที่เป็นข้าราชการได้ครับผม
คำตอบ ท่านตอบถูกต้องแล้วครับ ให้ใช้สิทธิ์ทางประกันสังคมก่อน แต่ถ้าหากส่วนไหนที่เบิกไม่ได้ ให้ไปใช้สิทธิ์ทางข้าราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าช่วงนี้มีการจัดสรรบ้านพักหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ มีอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ จากเดิมเป็นประกันสังคม(ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย)แล้วแต่งงานกับสามีที่เป็นข้าราชการแล้วจะสามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์เบิกได้กับสามี ได้หรือไม่คะ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร ขอบคุณคะ
คำตอบ สามีแจ้งใบสำคัญการสมรส ณ หน่วยงานตันสังกัด เมื่อได้รับการรักษาพยาบาลก็ใช้ใบเสร็จเบิกจ่าย โดยสามีทำเบิกจ่าย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าสิ้นเดือนก.ค นี้ พนักงานมหาลัยจะได้รับเงินโบนัสหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ หากคำสั่งออกก่อนวันที่ 10 จะได้ตกเบิกสิ้นเดือน แต่ถ้าหากส่งไม่ทันจะได้เดือนถัดไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ personweb.kku.ac.th ไม่ทราบจะไปตรวจรายชื่อได้ที่ไหน ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1460/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ personweb.kku.ac.th ไม่ทราบจะไปตรวจรายชื่อได้ที่ไหน ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัส พนักงานออกวันไหนค่ะ ระบุวันได้ไหมค่ะ
คำตอบ คณะหน่วยงานยังแจ้งข้อมูลไม่ครบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบผลการรับคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง นักการวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เลขประจำตำแหน่ง 1194 หรือลิงค์ที่บอก เนื่องจากตามเอกสารได้ประกาศว่าจะทราบผลในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 แต่ยังไม่สามารถหาผลการรับคัดเลือกได้
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1429/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1147/2557 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบยังครับ ดูได้ที่ไหน
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1430/2557 ดูที่หัวข้อข่าวต่าง ๆ ประกาศรายชื่อ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานคอมพิวเตอร์ ที่บอกว่า จะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตอนนี้ประกาศหรือยังครับ ?
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1430/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1178/2557 นักวิชาการคอมฯ สังกัดคณะวิทย์ เลขที่ตำแหน่ง 1194 ตามประกาศที่ออกมาจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่เว็บ http://personweb.kku.ac.th แต่ก็ยังไม่เห็นประกาศสักที
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1429/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบวันที่ 27 มิ.ย.57 คะเข้าไปดูแล้วยังไม่เห็นประกาศคะ รบกวนช่วยดูให้ด้วยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1431/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หารายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน และสถานที่สอบไม่เจอครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1431/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าข้าราชการจะได้โบนัสช่วงไหนคะ
คำตอบ เงินรางวัล(โบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ออกตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศฉบับที่ 1148/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 3253 สังกัดพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1431/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศเลขที่ 1147/2557 นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ personweb.kku.ac.th แต่ถึงวันแล้วยังไม่เห็นประกาศรายชื่อดังกล่าว จึงรบกวนขอรายละเอียดและสาเหตุที่ไม่มีประกาศรายชื่อด้วยครับ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะแพทย์ศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 2712 รหัสการสมัคร 3409700130411-574100054 ทั้งนี้กระผมได้ชำระค่าสมัครสอบแล้ว ตามรหัสการสมัครข้างต้น และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1430/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศเลขที่ 1148/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป .ได้มีการประกาศรายชื่อหรือยังครับ..ผมเข้ามาหาดูรายชื่อ..ปรากฏว่าไม่มีครับผม..ถ้ามีรบกวนขอลิงค์หน่อยครับ.. หรือถ้ายังไม่ประกาศจะประกาศได้วันไหนครับผม... ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1431/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลิ้งที่ลงประกาศผลสอบผู้ช่วยนักวิจัยคณะแพทย์ ลงลิ้งผิดนะคะ ลงเมื่อวัน 25 มิถุนายน 57
คำตอบ ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป จะได้ขึ้นเงินเดือนตามประเมินผลงานมัยค่ะ หรือเงินเดือนเท่าเดิมตลอดชีวิต
คำตอบ เงินเดือนเท่าเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1394/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ส1เงินเดือนตันเท่าไหรครับ ส2เงินเดือนตันเท่าไหรครับ
คำตอบ ตอบไปแล้วหลายครั้งครับ ส1 เต็มขั้นสูงที่ 19,100 บาท ส2 เต็มขั้นสูงที่ 23340 บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ึพยาบาลวิชาชีพward ทั่วไป ใน รพ ศรีนครินทร์ ยังรับสมัครเพิ่มไหมคะ
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่มีรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานมหาิวิทยาลัยสามารถขอย้ายตำแหน่งไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ต้องสอบใหม่ได้หรือไม่คับ
คำตอบ ตามหลักการ(ระเบียบปฏิบัติ) ต้องสอบครับ แต่ถ้าไม่สอบก็ต้องเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัยให้ย้าย (ตามนโยบาย)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเมือไหร่ลำดับคะแนนบ้านพักจะเช็คในหน้าเว็ปไซด์สักทีคะ
คำตอบ ทำยังไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยทราบว่า จะมีการให้ลาอออกจากการเป็นสมาชิก กบข. จริงเท็จประการใด ขอความกรุณาตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ รัฐบาลยุบสภา และไม่มีรัฐบาล พรบ. จึงยังไม่ออกกฎหมายบังคับ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเงินโบนัสพนักงานมหาวัิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วค่ะ เพราะเดือน มิย 57 นี้ก็ยังไม่ได้ค่ะ
คำตอบ คณะหน่วยงานยังส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบครับ คำสั่งโบนัสจึงยังไม่เสร็จ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีต้องการดูรายละเอียดเรื่องวันสอบ แต่หาไม่เจอเลยครับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศเลขที่ 786/2557 ตำแหน่งนักสารสนเทศ เลขที่ตำแหน่ง 1595 ตามประกาศเลขที่ 786/2557 ตำแหน่งนักวิชาการโสตฯ เลขที่ตำแหน่ง 1331 ตามประกาศเลขที่ 786/2557 ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 323 ตำแหน่งเหล่านี้..ได้มีการประกาศรายชื่อหรือยังครับ..ผมเข้ามาหาดูรายชื่อ..ปรากฏว่าไม่มีครับผม..ถ้ามีรบกวนขอลิงค์หน่อยครับ.. หรือถ้ายังไม่ประกาศจะประกาศได้วันไหนครับผม... ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1265/2557 ครับ สอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องเวชระเบียนหาไม่เจอครับ เห็นว่าจะประกาศทางเวปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์หัวใจก็ไม่มีครับ
คำตอบ ประกาศ 1293/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บัตรข้าราชการหาย ขอทำใหม่ ใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะ ตัองเอารูปถ่ายไปมั้ยค่ะ
คำตอบ แจ้งความ ณ สถานีตำรวจ และนำหลักฐานขอทำบัตรใหม่ ไม่ต้องนำรูปถ่าย ปัจจุบันมีเครื่องแบบให้พร้อมครับ ถ่ายรูปและรอรับบัตรได้เลย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระค่ากับธนาคารหายค่ะ ไม่ทราบต้องทำยังไงถึงจะมีสิทธฺิ์สอบค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนหัวหน้า การที่มีการปฏิวัติและประกาศกฎอัยการศึกนั้นข้าราชการได้อายุราชการทวีคูณ แต่สำหรับลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการจะได้เช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่ และอย่างไร
คำตอบ ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 3.เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบ (ข้อเขียน) แจ้งใว้ว่า 3.1ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคาร 3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ 31. 3.2 หากไม่นำมาแสดงถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คำตอบ ต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความไปแสดงกับเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศที่ 786/2557 จะประกาศรายสิทธิื์สอบ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ค่ะ ช่วยประกาศให้ทราบหน่อยค่ะ
คำตอบ ประกาศแล้วครับ ฉบับที่ 1265/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อ้างอิงจาก "ตามที่ได้ลงประกาศตามเอกสารประกาศเลขที่ 786/2557 ไว้ ตามเอกสารที่จะมีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งงานต่างๆ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึงตอนนี้ ยังไม่มีการประกาศรายชื่อเลย....ผมขอทราบความคืบหน้า หน่อยครับ" หาประกาศรายชื่อของวันที่ 16 ไม่เจอค่ะ
คำตอบ ประกาศแล้วครับ ฉบับที่ 1265/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จะมีการปรับเงินเดือนให้ไหมค่ะของปี2557
คำตอบ ต้องรอนโยบายครับ ประมาณ ตุลาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เราประเมินบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ผ่าน ok จ้างต่อ แล้วสัญญาจ้างใหม่จะเราได้ช่วงไหนค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันสัญญาจ้างมอบให้คณะหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ต้องติดต่อที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไม่ประกาศผลช้าจังเลยค่ะใกล้หรือยัง
คำตอบ รอผลจากคณะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตร 1411400150978 ชื่อเดิม อภิศักดิ สกุล ทัพทะมาตย์ เปลี่ยนเป็น ฤทธิภพ ทัพทะมาตย์ ครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเปิดดูแล้วกับเพื่อนสงสัยว่าทำไมสอบสถานที่ วันเวลาเดียวกันครับ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับทางคณะหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการจัดสอบ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนแรกผมเรียนในคณะเภสัชของมหาลัยรังสิตแต่ได้ดรอปไว้ ถ้าผมมาเรียนที่มข ผมต้องลาออกก่อนไหมครับหรือสามารถดรอปของมหาลัยเก่าไปได้อยู่
คำตอบ ติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผลนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ส1 เงินเดือนตันเท่าไหรครับ ส2 เงินเดือนตันเท่าไหรครับ
คำตอบ ส1 เต็มขั้นสูงที่ 19,100 บาท ส2 เต็มขั้นสูงที่ 23340 บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามว่าเกณฑ์ได้เงินใบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน1 ครั้งของปีงบประมาณนั้น เพราะเข้ามารับราชการช่วงเดือนกันยายน 2555 จะได้ใบนัสไหมครับ
คำตอบ จะต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 รอบคือ รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2556 รอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งผลการประเมินไม่ต่ำกว่าดีทุกรอบการประเมิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามค่ะ 12มิย.57โบนัสลุกจ้างชั่วคราวออกแล้ว พนักงานงหาลัยอีกนานมั้ยค่ะ
คำตอบ รอรายงานผลจากคณะหน่วยงาน เพื่อจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศที่ 786/2557 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์สอบ 28 พค.57 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คับ พอดีหาไม่เจอ
คำตอบ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กระผมเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2556 และได้สอบปลายภาคของภาคการศึกษาสุดท้ายเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557แต่เนื่องจากมีรายวิชาหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ ที่อาจารย์ออกเกรดล่าช้ามาก ซึ่งได้ตามเรื่องและยื่นคำร้องจนกระทั้งอาจารย์ส่งเกรดมาในเดือนพฤษภาคม กระผมมีความตั้งใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนแรกที่ประกาศรับถึง 30 เมษายน รู้สึกเสียดายมากและพลาดโอกาสดีๆไปเพราะเกรดวิชาดังกล่าวยังไม่ออก แต่พอรู้ว่าขยายเวลารับสมัคร ความหวังก็กลับมาอีกครั้ง จนได้ไปสมัครและจ่ายเงินเรียบร้อย และรอลุ้นว่า ทางสภาจะอนุมิติก่อนวันที่16 พฤษภาคม 2557 เพราะอาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลว่าส่งเกรดไปวันที่2 พค แต่ผลการลุ้นก็ทำให้ผิดหวังอีกครั้ง เมื่อสุดท้ายสภาอนุมัติเป็นวันที่29 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายและผิดหวังอย่างมากเลยครับ ถ้าเป็นเช่นนี้คือตัดสิทธิ์เลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร หากสำเร็จหลังจากวันปิดรับสมัครถือว่าขาดคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์เข้าทำการสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ เมื่อจะเข้าสอบสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ได้ลงประกาศตามเอกสารประกาศเลขที่ 786/2557 ไว้ ตามเอกสารที่จะมีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งงานต่างๆ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึงตอนนี้ ยังไม่มีการประกาศรายชื่อเลย....ผมขอทราบความคืบหน้า หน่อยครับ
คำตอบ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปีนี้ไม่มีใช่มั๊ยค่ะ ปีที่แล้วเห็นมีช่วงเดือน พ.ค.
คำตอบ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1411400093028 ชื่อ ปานชนะ สกุล รัตนกิจ ขอบคุณครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับผมขอเรียนถามว่ามีข่าวทราบกันว่าเงินโบนัสพนักงานจะออกภายในเดือนมิ. ย57ใช่ใหมครับ ( ขอบคุณครับ )
คำตอบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างคณะหน่วยงานส่งข้อมูลผู้ได้รับเงินโบนัสให้กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือน พขร.ส.1ดันเท่าไหร่ครับ ส.2ตันเท่าไหร่ครับ
คำตอบ ส1 เต็มขั้นสูงที่ 19,100 บาท ส2 เต็มขั้นสูงที่ 23340 บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมกรอกชื่อเสร็จ ขึ้นข้อความดังนี้ครับ ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1411400093*** พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล คลิ๊กที่นี่ พอคลิ๊กเปลี่ยนชื่อ สกุล ขึ้นให้ตอบคำถาม แต่ไม่มีคำถามให้ตอบ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุลมาครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมสมัครงาน online ไม่ได้ครับ บอกว่าชื่อสกุลไม่ตรง กดเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ แก้ไขยังไงครับ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุลมาครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเงินงบประมาณปีนี้จะได้โบนัสไหมค่ะ
คำตอบ ในปีงบประมาณนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามความคืบหน้าโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยครับ ว่าถึงขั้นตอนใหนแล้ว ขอบคุณมากครับ ออกเดือนนี้รึเปล่าครับ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างคณะหน่วยงานส่งผลให้ทางกองการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าผลสอบพ.รายได้ ผู้ช่วยพยาบาลที่สอบวันที่3 เม.ย.57 ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจประกาศรึยังคะไม่เห็นประกาศเป็นทางการทางเนตเลย เห็นแต่ประกาศที่เป็นพ.มหาลัยซึ่งสอบวันเดียวกัน แต่ได้ยินว่ามีการเรียกตัวแล้วแต่ไม่เห็นมีประกาศเลย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1017/2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อายุการทำงาน 6 เดือนมีสิทลาพักผ่อนได้กี่วันครับ แล้วต้องลาล่วงหน้าไหมครับ ขอบคุณครับ พัศยศ สิทธิพล ช่างเทคนิค
คำตอบ ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ลาพักผ่อนได้ 10 วันทำการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะได้รับเงินโบนัสภายในเดือนนี้หรือเปล่าค่ะ
คำตอบ คำสั่งออกเรียบร้อยแล้ว น่าจะได้เร็วๆ นี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นประกาศวันสอบและบอกว่ามี32คน รายชื่อตามแนบท้ายประกาศ แต่ยังไม่เห็นแนบท้ายประกาศครับ และทำไมวันสอบตรงกันกับวันสอบตรงกับตำแหน่งพนักงานธุรการเลขที่372 วันและเวลาเดียวกันและห้องสอบเดียกันครับ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว สอบคนละวัน และคนละสถานที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุลคลหาย ใช้หลังฐานอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศที่1220/2557 ค่ะ พอดีในเวปไม่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบท้าย
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานงานรายได้-เงินแผ่นดิน สามารถเลือกคณบดีได้ ถาม.ทำไมลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์เลือก ครับ
คำตอบ ต้องดูที่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแต่งพขร.มีอยู่กี่ขั้นครับ แต่ขั้นเงินเดือนตันเท่าไหร่ครับ ในเมื่อไดส2แล้วทำมัยเงินเดือนถึงตันอยู่ 19100บาทครับ ผมขอถามเท่านี้ก่อนครับ ขอบคถุณครับ
คำตอบ ติดต่อที่คุณพัสพร กาสี โทร 40091
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปัจจุบันติดต่อทำ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่ห้องไหนคะ แล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่จุดบริการ One Stop Service อาคารสิริคุณากร ชั้น 1 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ หลักฐานไม่ต้องครับ มีชุดให้พร้อม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถาม รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง372 ต่ามประกาศเลขที้ 982/2557 เป็นวันไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1222/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมติดคณะนิติศาสตร์ และชำระค่ารายงานตัวไปแล้วครับ แล้วทีนี้ผมสอบติด ม สารคาม ผมก็เลยว่าจะเรียน สารคาม แล้วที่หนองคายผมต้องทำเรื่องขอลาออกไหมครับ
คำตอบ จะต้องทำหนังสือแจ้งสละสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นว่าจะประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่4 มิย. แต่หาไม่เจอ ไม่ทราบว่าเลื่อนวันประกาศหรืออย่างไรคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1187/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า สอบคัดเลือกวันไหนคะ เปิดดูหลายทีแล้วไม่เห็นมีเลยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1222/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถาม ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU-Publication Clinic) สังกัดกองงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีสอบภาคความเหมาะสม เมื่อ 3 มิ.ย ไม่ทราบว่าจะประกาศผลวันที่เท่าไหร่ และจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าคำสั่งเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยใกล้จะออกหรือยังคะ เพราะโบนัสลูกจ้างชั่คราวก็ได้กันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สินเดือนพฤษภาคม
คำตอบ อยู่ในระหว่างคณะหน่วยงานแจ้งผลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมมีความประสงค์จัสมัครตำแหน่งนักการภารโรง ไม่ทราบว่ายังรับหรือไม่
คำตอบ ต้องดูที่ประกาศรับสมัคร ทาง Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขยายการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย1/2557 และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแต่ไม่เห็นประกาศทางเว็บไซต์
คำตอบ ประกาศรายชื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าที่มีจดหมายให้ไปดูบ้านพัก 2 หลัง เลขที่ 175 กับ 195 ตอนนี้ดำเนินถึงไหนแล้วคะ จัดสรรลงแล้วหรือยัง แล้วถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้ว บ้านพักก็เห็นว่างมานานแล้วหลายหลังทำไมไม่จัดสรรลง ปล่อยให้ร้างเฉยๆๆๆๆ
คำตอบ ปัจจุบันจัดให้บุคลากรเข้าพักอาศัยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมจะขอถามตำแหน่งพขร.ส1,เงินเดือนตันเท่าไหร่ครับแล้ว ส2,ตันที่เท่าไหร่แล้วในกรณีผมปรับมาเป็น ส2 แล้วทำไม ถึงได้เงินเดือน19,100บาทและค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 382บาทได้มา2เดือนแล้วครับ หรือว่า ส2 เต็มขั้นมันเท่านั้น ช่วยตอบให้ผมหายข้องใจด้วยครับ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
คำตอบ ติดต่อที่คุณพัสพร กาสี โทร 40091
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดที่แน่นอนค่ะ เงินโบนัสจะได้เดือนไหนค่ะ
คำตอบ คำสั่งออกเรียบร้อยแล้วครับ น่าจะได้เดือนนี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจากกำหนดการเดิมคือประกาศรายชื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 แต่มีการแก้ไขประกาศไปใช้ฉบับใหม่อยากทราบว่า จะเลื่อนไปประกาศวันที่เท่าไหร่ครับ (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
คำตอบ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามความคืบหน้าพนักงานมหาลัยหน่อยค่ะไม่ทราบถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ
คำตอบ อยู่ระหว่างรวบรวมหนังสือจากคณะหน่วยงานแจ้งผล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้างานธุรการ เมื่อไหร่โบนัสลูกจ้างชั่วคราวจะออกซะทีคะ เห็นว่าคณะส่งเรื่องตั้งแต่เดือนเมษายน ทำไมยังไม่ออกซักที
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศรับสมัคร 2602/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 29 พ.ค.2557(ประกาศปิดรับสมัคร 1074/2557)แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ รบกวนแจ้งด้วยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1156/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักสารสนเทศ เลขที่ตำแหน่ง 1595 ครับผม...คือในเว็บเอกสารรับสมัครบอกว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบในวันที่ 27 พ.ค. 57 แต่ผมหาในเว็บดูแล้วไม่เจอครับ...ไม่ทราบว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทางไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ไม่มี ประกาศฉบับที่เท่าไร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศฉบับที่ 986/2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามเอกสารต้องประกาศตั้งแต่ วันที่ 27 พ.ค. 57 แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นประกาศเลยหรือประกาศตรงไหนรบกวนแจ้งทีค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1164/2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 1/57 จากวันที่ 28 พ.ค. 57 เลื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่คับ เพราะอะไรถึงเลื่อนครับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากในหน่วยงานมีบุคลากร พนง.เงินรายได้ ลาออกจากราชการ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบหรือไม่ และหน่วยงานจะสามารถดำเนินการเปิดสอบได้เองหรือไม่
คำตอบ ต้องดูที่สาเหตุของการลาออก หากลาออกเพราะสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดินในหน่วยงานเดียวกัน ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้จะต้องถูกยุบ แต่ถ้าหากลาออกสาเหตุอื่น เช่น ไปบรรจุในหน่วยงานอื่น หรือประกอบอาชีพส่วนตัวตำแหน่งที่ว่างจะไม่ยุบ และจะต้องตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ว่างนั้น มีขึ้นบัญชีสำรองไว้หรือไม่ ถ้ามีจะต้องเรียกตัว หากไม่มีก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรับสมัคร ซึ่งก็จะต้องแล้วแต่วิธีการสรรหา เช่น หากเป็นตำแหน่งที่ไม่ขาดแคลน ก็จะต้องเปิดรับสมัครทั่วไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 1/57 จากวันที่ 28 พ.ค. 57 เลื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่คับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากประกาศฉบับที่ 1068/2557 ที่ประกาศรายชื่อตามผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งดิฉัน นางสาววิลาสินี ยืนยง ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง แต่ไม่สามารถตรวจพบรายชื่อ จึงใคร่ขอให้ฝ่ายดูแลช่วยชี้แนะว่าทำไมดิฉันไม่มีรายชื่อในการสอบคัดเลือกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่ 0812604488 ด่วน หรือนำใบเสร็จรับเงินของธนาคารติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ ด่วนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวรขอสอบถามค่ะ เร็วๆนี้จะมีการรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่มีเปิดรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปถึงจะต้องขอใบรับรองแพทย์ เพื่อมาประกอบการยื่นใบลา
คำตอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ระบุ 3 วันขึ้นไป ผู้มีอำนาจอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ ประกอบใบลา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวทำงานครบ 5 ปี จะได้รับโบนัสพร้อมกับพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคะ
คำตอบ น่าจะก่อนพนักงานมหาวิทยาลัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการ อายุราชการ 3 ปี แต่ในปีงบประมาณ 2557 ขาดราชการ 3 วัน จะมีเงินต่อการขึ้นเงินเดือนไหม จะมีผลต่อการประเมินไหม หรือจะมีผลอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ
คำตอบ การขาดราชการ จะไม่ได้รับสิทธิในการขึ้นเงินเดือนในปีที่ขาดราชการ ครับ ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะออกมาดี หรือดีเด่นก็ตามครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศฉบับที่ 969/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ตามเอกสารต้องประกาศตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค. 57 แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นประกาศเลยหรือประกาศตรงไหนรบกวนแจ้งทีค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตเรียนถามว่า ประกาศ กบม 12/55 และ 20/52 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้น ครอบคลุมในส่วนของลูกจ้างโครงการต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นคำสั่งคณะหรือไม่ครับ
คำตอบ หมายถึงลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และหากเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ก็เป็นคำสั่งมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะจัดสรรช่วงไหนคะพอจะทราบหรือเปล่าคะเห็นเพื่อนที่เข้าทำงานพร้อมกันได้บรรจุเกือบหมดแล้วรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจในการทำงานมากค่ะทำงานมา 3 ปี ยังไม่ได้บรรจุ เงินเดือนก็น้อย และเงินไม่ขึ้นอยากให้ทางผู้บริหารเห็นใจบ้างค่ะขอบคุณนะคะที่มีที่ให้ถามและมีคำตอบให้คะ
คำตอบ ประมาณ 3 เดือน /ครั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาลมีมาหรือยังคะช่วยสอบถามให้ได้มั้ยคะขอบคุณมากคะ่
คำตอบ ตรวจสอบที่การจัดสรรกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ยังไม่ได้รับการจัดสรร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำเรื่องลาจากการเป็นสมาชิกออกตั้งแต่ 17 เม.ย.57 ไม่ทราบจะได้รับเงินคืนตอนไหนค่ะ ติดต่อไปทาง TSD ก็ยังไม่ได้รับเรื่องจากทางมหาลัยเลยโทรไปสอบถามก็บอกว่าเสนอผู้บริหารไม่ทราบระยะเวลาดำเนินนานแค่ไหน
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ มีสิทธิ์ ลาได้ถึง 120 วันทำการโดยได้รับเงินเดือน และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ มีสิทธิ์ ลาได้กี่วัน โดยได้รับเงินเดือน
คำตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ในปีหนึ่งลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 15 วันทำการ ปีแรกที่บรรจุก่อน หกเดือนมีสิทธิ์ลาได้ไม่เกิน 8 วันทำการ ส่วนการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับ โบนัสกับเค้ามั๊ยค่ะ พอดีเห็นเค้าพูดกันค่ะ บรรจุ ตั้งแต่ 1 กย 54 ค่ะ
คำตอบ ประกาศ ก.บ.ม. 12/2546 กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินโบนัสไว้ จะต้องดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป ฉะนั้น บรรจุ 1 กย 54 จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามวันเวลา ประกาศรายชื่อสถานที่สอบค่ะ ไม่ทราบประกาศวันไหน หรือประกาศไปแล้ว ของตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบายและแผน 4 อัตรา ตามประกาศเลขที่ 786/2557
คำตอบ วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสจะได้รับในเดือนนี้ไหมค่ะ หรือต้องรอเดือนหน้า ขอทราบเดือนที่ออกหน่อยค่ะ
คำตอบ มีหนังสือแจ้งให้คณะหน่วยงาน แจ้งรายละเอียดของพนักงานที่ได้จะได้รับเงินโบนัสส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับโบนัสเดือน พ.ค.57 นี้มั้ยคะ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีดิฉันเคยไปสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ไปแล้วนั้น แต่ดิฉันจำไม่ได้ว่าเลขที่เท่าไหร่ ผลการคัดเลือกปรากฏว่าดิฉันติดอันดับสำรองที่ 1 และขึ้นบัญชีเอาไว้เป็นเวลา 1 ปี แต่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะ แล้วก้อทำการประการใหม่ แล้วทำไหมทางคณะแพทย์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ไม่เลือกดิฉันค่ะ เพราะดิฉันมีชื่อขึ้นบัญชีเอาไว้ รึยังงัยค่ะ รึว่ามีคนอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ตำแหน่งที่สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว การขึ้นบัญชีไว้ไม่มีผลบังคับจะต้องเรียกสำรองครับ หากหน่วยงานต้องการเปิดรับสมัครใหม่สามารถทำได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบรายละเอียดการลาบวชของพนังงานมหาวิทยาลัย หน่อยครับ เเละขอสอบถาม ลูกจ้างชั้วคราวโครงการ สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ เเละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ ข้อ 1 การลาบวช ลามารถลาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 ในหมวดที่ 6 ข้อ 2. ส่วนการเป็นสมาชิกของสหกรณ์สำหรับลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เป็นสมาชิกสมทบได้ ข้อ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการไม่รับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถาม 2 เรื่อง ครับ 1.ความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท มีมั้ยครับ นานหรือไม่? 2.ขอใช้สิทธิพักในที่พักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่า ขอบพระคุณครับ
คำตอบ ตอบ 1. ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 57 2. ลูกจ้างชั่วคราว จะขอที่พักอาศัย จะต้องได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พี่เขาออกจากราชการไปประมาณ 9 เดือน แล้ว แต่ยังไม่ได้เขียนใบลาออก จะมาเดินเรื่องลาออกย้อนหลังได้ไหมครับ ตอนนี้
คำตอบ การไม่มาปฏิบัติราชการ ภายใน 15 วันติดต่อกัน ถือว่าเป็นการขาดราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา จะรายงานให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบของราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ขอบ้านพักขอมหาวิทยาลัยรึเปล่าค่ะ
คำตอบ มีสิทธิ์ขอที่พักอาศัยครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าคำสั่งเงินโบนัส 5 ปีลูกจ้างชั่วคราวออกยังค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขสังกัดคณะแพทย์อยากทราบว่าถ้าเราจบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มาสมัครได้หรือเปล่าค่ะ
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 954/2557 คุณสมบัติตามข้อ 1.4 ระบุ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าในการประกาศบอกว่า สอบข้อเขียนนี้จะเป็น สอบปรนัยหรืออัตนัย ค่ะ (ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ไม่ทราบครับ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการติดต่อลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องติดต่อได้ที่ไหนค่ะ
คำตอบ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครงานออนไลน์ไม่ได้บอกว่าเลขบัตรไม่ตรงกับข้อมูลและถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อจะทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุลมาครับ หรือเลขบัตรประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนหน้าหัวหน้าธุระการครับผมอยากทราบว่าสิ้นเดือนนี้โบนัสพนักงานจะออกไม่ครับผมเดือดร้อนเงินมากครับเงินร่วงเวลาไม่ออก2เดือนเเล้วเงินเดือนก็เหลือน้อยไม่พอใช้งวดรถเลยครับใหนจะค่าเช่าบ้านอีกขอบคุณครับที่รับฟังปัญหาของผม
คำตอบ มีหนังสือแจ้งไปยังคณะหน่วยงาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 พฤษภาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสตอนนี้รอแค่คำสั่งออกมาใช่ไหมค่ะ อยากทราบว่าจะได้ชัวร์ไหม รอคำสั่งนี่คือคำสั่งให้จ่ายหรือคำสั่งไม่ให้จจ่ายโบนัสค่ะ
คำตอบ มีหนังสือแจ้งไปยังคณะหน่วยงาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 พฤษภาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานเป็น พนักงานมหาลัยและได้ประเมินไปทั้งหมด 2 รอบ การประเมินล่าสุดคือ สิ้นรอบเมษาที่ผ่านมา หากลาออกจากราชการ สิ้นเดือน ตุลา57 หรือสิ้น ธันวา57 จึงจะได้โบนัส และหากลาออกไปแล้ว เงินโบนัสยังคงจะเข้าบัญชีเราใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ บุคคลที่จะได้โบนัสในปีนี้ คือผู้ที่ปฏิบัติงานจาก 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานเงินรายได้สมามรถใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่คะ
คำตอบ ได้ครับ โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเครืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันได้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และได้จ่ายเงินไปแล้ว อยากจะเปลี่ยนมาสมัครอิกตำแหน่งนึง จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ จะเปลี่ยนสมัครตำแหน่งอื่น ก็ต้องชำระเงินอีกครับ โดยสมัครใหม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้สมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเภสัชกร ตามประกาศเลขที่ 798/2557 เขาบอกว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 8 พ.ค. 2557 ผมไปดูที่การเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีติด ดูทางอินเตอร์เนต ก็ไม่มี จึงอยากทราบว่าเพราะอะไรครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1011/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้สมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร ตามประกาศที่ 798/2527 เขาบอกว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 พ.ค. ผมขึ้นไปดูที่ประกาศกองการเจ้าหน้าที่หลายรอบก็ไม่มีประกาศ รอดูทางอินเตอร์เนต ก็ไม่มี จึงอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมยังไม่มีประกาศรายชื่อ หรือว่าเขาปิดสอบไปแล้ว จึงขอคำชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1011/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีประกาศมหาวิทยาลัยฉบับไหนที่บอกว่าตำแหน่งไหนลาศึกษาได้ ตำแหน่งไหนลาไม่ได้บ้างคะ และขอทราบประกาศฉบับไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ และผลจากการลาศึกษาต่อ เช่นการสามารถขอกำหนดตำแหน่ง และการปรับวุฒิ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศ ก.บ.ม 2/2553 ข้อ 9.1 กำหนดให้สายวิชาการ หรือตำแหน่งทางวิชาชีพที่ขาดแคลนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมีประกาศ อ.ก.ม. ฉบับที่ 5/2546 กำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพไว้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มข.จะจัดสรรที่พักให้กับบุคลากร ช่วงไหนอีกบ้างครับ เพราะขับรถผ่านดูจากสภาพไม่น่าจะมีคนพักอาศัยเห็นอยู่หลายจุด
คำตอบ จัดสรรที่พักทุกเดือนครับ โดยจัดสรรตามคิว สำหรับที่พักที่ยังจัดสรรอยู่ ได้แก่ หมู่บ้านมอดินแดงกลางและเหนือ หมู่บ้านป่าดู่ หมู่บ้านสีฐานเหนือและใต้ และแฟลตต่าง ๆ ส่วนหมู่บ้านหนองแวงงดการจัดสรร และหมู่บ้านหลังหอพักนักศึกษา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อวันที่ 25 เมษายน สอบข้อเขียนและปฎิบัติ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ 1. เจ้าหน้าที่เค้าแจ้งภายในวันสอบว่า เดี๋ยวจะแจ้งผลสอบผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในอาทิตย์หน้า แต่ผ่านมา 1 อาทิตย์แล้ว ผมยังไม่เห็นประกาศ ไม่ทราบว่าประกาศรึยังครับเพราะผมหาไม่เจอ 2. ข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(ที่ผ่านข้อเขียน/ปฎิบัติแล้ว) จะประกาศในหมวดไหนครับ หมวดประกาศผลสอบ หรือประกาศรายชื่อ ขอคุณครับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องติดต่อทางการเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเห็นประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขสังกัดคณะแพทย์อยากทราบว่าถ้าเราจบทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาสมัครได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องเป็นวุฒิทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 154 ข้อ 1.4 ปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ครับ ทางด้านอื่นจึงไม่มีสิทธิ์สอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทำไหมโบนัสพนักงานไม่ออกสักทีค่ะไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะช่วยระบุเดือนหน่อยค่ะ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออก จึงยังระบุเดือนที่จะได้รับไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมลาออกจากงานตั้งแต่วันที่1เมษายน 2557 อยากทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้ประมาณเดือนไหนครับ นี่ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วครับ
คำตอบ จะต้องติดต่อและยื่นเรื่องขอรับเงินที่งานสวัสดิการกองการเจ้าหน้าที่ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือหนูจบ มนุษย์สเปน เพื่อนจบนิติ หนูสองคนสอบตำแหน่งอะไรได้บ้างคะ งงไปหมดแล้วคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ มนุษยศาสตร์ สามารถสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนิติศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งที่จะสมัครตามประกาศฉบับที่ 965/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมไปใช้บริการรับยาที่รพ.ทันตกรรมซึ่งปกติผมใช้สิทธิสวัสดิการจ่ายตรงมาโดยตลอด วันนี้ (1 พค. 2557) ผมไปรับยาและแจ้งสิทธิตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนแจ้งว่า สิทธิของผมเป็นสิทธิบัตรทอง ผมเลยต้องตรวจสอบไปทางกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากทางต้นสังกัด ผมตรวจสอบกับทาง กจ มหาวิทยาลัย พบว่ามีการลงข้อมูลส่วนตัวของผมผิดพลาด (ระยะเวลารับราชการ) ทำให้ฐานข้อมูลของผมผิดพลาด และสิทธิสวัสดิการหายไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและปรับปรุงการทำงานด้วยครับ
คำตอบ กรุณาแจ้งชื่อสกุล เพื่อจะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำว่า "หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง" หมายถึงอะไรครับ เช่น ผมจบนิติศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ นักวิชาการศึกษาได้หรือไม่
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 965/2557 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการศึกษา ไม่มีวุฒิทางนิติศาสตร์ จึงไม่มีสิทธิ์สอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน หัวหน้างานธุรการ ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี มีผลการประเมินดีเด่น แต่ลาป่วยในปีงบประมาณนั้น 9 วัน มีสิทธิ์ได้รับ โบนัสหรือไม่ และขอประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ตามประกาศ อ.ก.ม ฉบับที่ 12/2546 ข้อ 5.7 กำหนดไว้ดังนี้ ดีเด่น ลาป่วยไม่เกิน 6 วันทำการ ดี ลาป่วยไม่เกิน 8 วันทำการ กรณีที่ลาป่วย 9 วันทำการ มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินโบนัสหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา อาจพิจารณาให้ได้รับเงินดังกล่าวได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึง16 พ.ค นี้นั้น ต้องโทรสอบถามเท่านั้นหรือมีประกาศออกมาด้วย
คำตอบ ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 965/2557 มีประชาสัมพันธ์ ที่ Web
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าคณะแพทย์คิดการหักประกันสังคมของบุคลากรยังไงค่ะ คิดกี่%ของเงินเดือน คือมีข้อสงสัยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันหัก 5% และหน่วยงานสมทบ 5%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินรายได้เงินโบนัสค่าตอบแทน
คำตอบ คณะแพทย์มีระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของคณะต่างหาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าคำสั่งออกยังค่ะ ปีนี้เรื่องช้ามากๆ
คำตอบ ปัจจุบันกำหนดให้คณะหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบวิธีและขั้นตอนการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน พมข ค่ะ สอบถามได้ที่ไหนได้คะ
คำตอบ มีประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ กบม. ฉบับที่ 15/2552, 19/2552, 2/2554, และ 5/2555 ซึ่งว่าด้วยเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สืบค้นข้อมูลได้ที่หัวข้อสืบค้นหนังสือราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันเป็นเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้สิทธ์รักษาประกันสังคม.. แต่อยากขอลาออกจากประกันสังคม เพื่อใช้สิทธิ์จ่ายตรงกับสามีซึ่งเป็นข้าราชการ ในตรงนี้ดิฉันสามารถลาออกจากประกันสังคมได้หรือไม่ค่ะ...(เคยได้ยินว่า มหาวิทยาลัยของเราไม่ให้ลาออกจากประกันสังคม) ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งบังคับให้ส่วนราชการต้องหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล คลิกดำเนินการต่อแล้ระบบแจ้งว่าผิดพลาดค่ะ ข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล หรือเลขบัตรประชาชนครับ จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนสอบถามค่ะ พอดียังไม่เข้าใจระบบการขึ้นเงินเดือนของนักงานราชการ เห็นพนักงานมหาลัย ลูกจ้างประจำ ข้าราชการเค้าได้ปรับขึ้นเงินเดือนกันในรอบประเมินนี้ พนักงานราชการมีปรับขึ้นไหมค่ะ เพราะยังไม่เห็นแจ้งมาเลย
คำตอบ การขึ้นเงินเดือนของพนักงานราชการ ใช้ระบบของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ของรัฐบาล ซึ่งในระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง (ขึ้นเงินเดือน) 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อดิฉันทำการใส่ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนและคลิกดำเนินการค่ะ ระบบแจ้งว่า "ผิดพลาด จากข้อมูลบัตรประชาชน xxxxxxxxxxxxx พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล คลิ๊กที่นี่" ดิฉันกรอกข้อมูลถูกต้องค่ะ แต่เมื่อลองคลิก คลิกที่นี่ ก็จะมีหมายเลขบัตรประชาชนของดิฉัน ช่องว่างให้ตอบคำถาม แต่ไม่มีคำถามให้ ไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล หรือเลขบัตรประชาชนครับ จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ทราบว่าสอบวันที่ 25 เม.ย นี้ สอบที่ไหนคะ และเวลาเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ สอบวันที่ 25 เมษายน เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง 1108 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากครับที่แก้ไขข้อผิดพลาดให้ แต่ก็ยังมีอาการเดิมครับ คือหมายเลขบัตรผมกับชื่อไม่ตรงในระบบดังเดิม เหมือนที่เคยแจ้งไปครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถสมัครในตำแหน่งใด ๆ ได้เลยครับ มีช่องทางการสมัครอื่น ๆ หรือไม่ครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณมากครับ นายอิทธิพล พลราษฎร์ล้ำ 1430200125081
คำตอบ ขออภัย น่าจะเข้าใจผิด ผมแก้ไข ตัว "ฎ" ซึ่งเป็นตัวยกให้แล้ว และผมลองสมัครดูแล้ว สมัครได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอจะมีโอกาสรับโอนราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บ้างไหม
คำตอบ เป็นข้าราชการใช่ใหมครับ หากเป็นข้าราชการ ปัจจุบันยังไม่มีตำแหน่งว่างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า คำสั่งจะออกเดือนไหนค่ะ
คำตอบ ต้องรอคำสั่งออกถึงจะตอบได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในปีงบประมาณนี้จะได้ไหมคะ
คำตอบ แน่นอนครับปีงบประมาณนี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1460500156705 ค่ะ ของคุณมากค่ะ
คำตอบ คุณนงค์ลักษณ์ แก้ไขให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีข่าวออกมาว่าปีนั้ทางมหาวิทยาลัยไม่มีเงิน จ่ายเงินโบนัสพนักงานใช่หรือไม่ เห็นบางคณะ พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกัน ถึงสาเหตุของการล่าช้า เพราะไม่มีเงิน
คำตอบ ไม่มีหลักฐานเป็นทางการ ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านหัวหน้าว่า กรณีทำบัตรหาย แต่บัตรยังไม่หมดอายุสามารถไปทำบัตรใหม่ได้เลยไหมคะ ต้องมีใบแจ้งความไปด้วยหรือไม่
คำตอบ นำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเป็นหลักฐานขอทำบัตรใหม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากใส่ชื่อในการสมัครผิดช่อง และต้องการแก้ไข ระบบแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน แล้วให้เราใส่คำตอบลงไป แต่ดิฉันไม่ทราบคำตอบค่ะ เนื่องจากระบบไม่ได้แจ้งว่าคำถามคืออะไร ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งเลขบัตรประชาชนมาครับ จะตรวจสอบและแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินโบนัสภายในเดือนไหนค่ะ
คำตอบ ต้องดูที่คำสั่งจะออกในเดือนไหน จึงจะสามารถตอบได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นายอิทธิพล พลราษฎร์ล้ำ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1430200125081 ขอบคุณมากครับ
คำตอบ แก้ไขให้แล้ว นายอิทธิพล พลราษฏร์ล้ำ หมายเลขบัตรเดิมครับ ทดลองสมัครดูอีกครั้งครับ ผมลองสมัครหลายตำแหน่งแล้วเข้าสมัครได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศผลสอบคณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งพนักงานขับรถจะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ สอบวันที่ 28 มีนาคม 2557 นี้ก็จะเข้า3สัปดาห์แล้วค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศผลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 3781
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 851/2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในตำแหน่งต่างๆ ที่รับสมัครแจ้งให้ทราบได้ไหมครับว่า - ปฏบัติงานที่คณะอะไร? - ส่วนงานไหน? ไหนๆก็มีการจัดสรรไว้แล้ว ขอบคุณครับ
คำตอบ ปัจจุบันเป็นการสอบรวมทุกคณะหน่วยงาน เมื่อคณะหน่วยงานมีตำแหน่งว่าง จะต้องเรียกสำรองในตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากในการตอบคำถามแต่ละครั้ง เวลาเข้าไปสืบคืนกระดานถามตอบ อยากให้แสดงวัน/เดือน/ปี ที่ถามตอบด้วยคะ บางครั้งเวลาสืบค้นไม่ทราบว่าข่าวไหนอันเก่าอันใหม่
คำตอบ ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ ข่าวใหม่จะอยู่ลำดับต้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีครับ ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ ผมกรอกข้อมูลขั้นตอนแรกลงไป คือการกรอก ชื่อ - สกุล และหมายเลขบัตรลงไป แต่ระบบขึ้นว่า ผิดพลาด ครับ บอกรายละเอียดมาว่า ชื่อ - สกุลของผมไม่ตรงกัลที่ระบบมีอยู่ เลยอยากทราบว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ 1. ผมไม่เคยเปลี่ยนชื่อ - สกุลมาก่อน ชื่อ-สกุลผม ใช้มาตั้งแต่ผมกำเนิดครับ เคสผมเลยไม่มีเหมือนท่านอื่น ๆ 2. ผมเคยกรอกการสมัครนี้ไปแล้ว และถึงขั้นตอนที่ 3 แต่เกิดปัญหาขึ้นคือ ระบบอินเตอร์เทนตของผมขัดข้อง จึงไม่สามารถทำการสมัครได้จนสำเร็จขั้นตอนครับ พอกลับคืนสภาวะปกติ ผมจึงทำการสมัครใหม่ แต่ผลที่ได้มาคือมีการขัดข้องอย่างที่เรียนมาข้างต้นครับ ผมจึงอยากทราบวิธีแก้ไขหรือผมสามารถติดต่อใครได้บ้างครับเพื่อแก้ไขในจุดจุดนี้ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ แจ้งชื่อและนามสกุล หรือหมายเลขบัตรประชาชนมาครับ จะตรวจสอบและแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครผิดตำแหน่งค่ะ จบมนุษย์ศาสตร์เอกสื่อสารมวลชน แต่ชือคณะคือศิลปศาสตร์ พอดีสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กดสมัครแล้วแต่ยังไม่ชำระเงิน สามรถสมัครใหม่ได้มั้ยค๊ะ ตำแหน่งอะไรค๊ะ
คำตอบ เมื่อยังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีสิทธิสอบ สามารถสมัครในตำแหน่งที่ต้องการได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จบบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิขาการศึกษาได้รึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ สามารถสมัครในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลใกล้เปิดสอบปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใกล้เปิดสอบรึยังค่ะ ทำงานงานจะครบ 3 ปีแล้ว สิทธิอะไรก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเลยค่ะ
คำตอบ อัตราใหม่ยังไม่มีครับ ส่วนอัตราเดิมหากว่าง หน่วยงานจะต้องตรวจดูก่อนมีขึ้นบัญชีไว้หรือไม่ ถ้ามีจะต้องเรียกสำรอง ถ้าไม่มีก็จะต้องขอเปิดรับสมัครใหม่ ต้องขึ้นอยู่กับคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์และนโยบายแผน จบคณะมนุษยศาสตร์ฯ แต่ชื่อหลักสูตรเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต สามารถสมัครได้มั้ยคะ
คำตอบ ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครไม่มี จึงสมัครในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไม่ได้นะครับ ต้องสมัครในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือเมื่อวานสมัครงานพนักงานงานมหาวิทยาลัย และทำตามระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และกำลังจะสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อไปจ่ายเงิน แต่ไฟดับก่อน พอเปิดเครื่องขึ้นมาอีกทีหน้านั้นก็หายไปแล้ว ต้องทำยังไงคะ สมัครใหม่หรือไปค้นหาใบสมัครอันเดิมได้ยังไง ขอบคุณค่ะ
คำตอบ สมัครใหม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะสมัครสอบนักวิชาการศึกาา แต่ในฐานข้อมูลเดิมยังเป็นชื่อเก่าอยู่ แล้วใช้ชื่อใหม่ไปสมัครระบบไม่ให้สมัครค่ะ แบบนี้ใช้ชื่อเก่าสมัครไปก่อนได้มั้ยคะ เพราะว่าชื่อเก่าระบบไม่ขึ้น error ค่ะ
คำตอบ ใช้ชื่อและนามสกุลเดิมไปก่อนครับ หากต้องการแก้ไข แจ้งชื่อและนามสกุล จะดำเนินการให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ มีปัญหาในการสมัครงานออนไลน์ค่ะ กรอกข้อมูลหน้าแรกที่ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน พอกรอกไปแล้วขึ้นฟ้องข้อผิดพลาดว่า "ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 34703002xxxxx พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก" แต่ใช้ชื่อเก่าระบบให้ผ่านไม่พบข้อผิดพลาดค่ะ (ชื่อเก่าคือชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันค่ะ ใช้ชื่ออันใหม่ที่เปลี่ยนมาแล้วระบบบอกว่าผิดพลาด แต่ใช้ชื่อเก่าระบบกลับให้ผ่านไปยังขั้นอนต่อไปได้) สรุปคือต้องใช้ชื่อเก่าสมัครหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ชื่อและนามสกุลเดิมสมัครได้ ให้สมัครในชื่อและสถานเดิมไปก่อน หากต้องการแก้ไข แจ้งชื่อและนามสกุล จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันจบคณะนิติศาสตร์มาค่ะ เลยสนใจอยากจะสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แต่ในระเบียบการระบุวุฒิรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น ดิฉันเลยอยากจะถามว่าถ้าจบคณะนิติศาสตร์ สามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้มั้ยคะ ...ขอบคุณค่ะ....
คำตอบ ในคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครไม่ได้ระบุทางนิติศาสตร์ จึงสมัครไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนถามว่าพนักงานเงินรายได้มีสิทธิได้ใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่ ไม่ได้เพราะอะไร ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ได้ครับ โดยมีข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สิ้นเดือนเมษาน่าจะได้โบนัสมั้ยค่ะ พนักงานมหาลัย
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะทราบว่าถ้าสภาฯยังไม่อนุมัติจบให้ สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/2557 ได้ไหมคะ เพราะกลัวว่าจะไม่ทันวันสมัครค่ะ
คำตอบ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบ ก่อนปิดรับสมัคร ฉะนั้น หากยังไม่จบถือว่ายังไม่มีคุณสมบัติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาคลอดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 56 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปรับค่าแรง แต่ทำไมเราถึงไม่ได้ ค่าแรงตกเบิกค่ะ ทั้งๆที่ บริษัทจ่ายค่าแรงรายวันเลตเก่ามาให้เรา
คำตอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ พอดีว่าเปลี่ยนนามสกุล แล้วจะสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ในฐานเดิมยังเป็นนามสกุลเก่าอยู่ สามารถแปลงเปลี่ยนแก้ไข อย่างไรได้บ้างค่ะ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุล เก่า และสกุลใหม่ที่จะเปลี่ยน จะดำเนินการให้ หรือไม่ก็สมัครในชื่อและสกุลเดิมไปก่อน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวโครงการที่ส่งปรับเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรรายได้ใกล้ปรับให้หรือยังค่ะ
คำตอบ ไม่มีระเบียบหรือหนังสือเวียนถือปฏิบัติครับ เพราะลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการก็เลิกจ้างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเดือนไหนค่ะถึงจะได้รับเงินโบนัส
คำตอบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอผลคณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลผู้ได้รับเงินโบนัส ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 57
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าโบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราวจะออกตอนไหนค่ะ ปีนี้ออกล่าช้ามากๆ จะออกประมาณเดือนไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวใกล้จะคลอดหรือยังค่ะ เห็นบอกว่าต้องรอประกาศก่อน พวกเราก็รอมานานมากแล้วค่ะ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือนก็ขึ้นเอา ๆ สวนลูกจ้างก็รอมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จนจะสิ้นปีงบประมาณอีกรอบแล้วค่ะ ต้องรอไปอีกนานขนาดไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ จะเหมือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมั้ยคะที่เลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้งค่ะ
คำตอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กำหนดให้มีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนจากผลการประเมินปฏิบัติราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี (เลื่อนปีละครั้ง)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพนักงานราชการรับสมัครสอบกำหนดวุฒิม.6และ ปวชแต่นำวุฒิอนุปริญญาสอบได้ไหมครับ
คำตอบ รับเฉพาะวุฒิตามที่ประกาศแจ้งไว้ วุฒิสูงกว่า ไม่รับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นมีการเปิดสอบ นักวิชาการศึกษา แต่แตกต่างกันตรงที่ พนักงานเงินรายได้ กับพนักงานมหาวิทยาลัย ช่วยอธิบายหน่อยคะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หมายถึง พนักงานที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ตำแหน่งที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จากรัฐบาล จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ปรับวุฒิก้ไม่ปรับให้ สอบที่ไหนเข้ารอบสัมภาษณ์อยู่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็เอาเขาบอกอยากได้คนที่ตกงานหรือคนข้างนอก ถ้าเลือกเราแล้วเขากลัวหน่วยงานจะต้องเสียเวลาเปิดสอบไหม แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรช่วยตอบที จะพึ่งหน่วยงานให้เปิดสอบก็ริบรี่ มองไม่เห็นแสงสว่าง จะไปทำงานที่อื่นก็กลัวไม่มั่นคง แต่มั่นคงก็ไม่พอกิน โอ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คำตอบ เป็นคำถามที่ตอบยากครับ อย่างนี้ต้อง "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากจะเรียนถามผู้บริการหรือคนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่าข้าพเจ้าทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ สังกัดงานบริการพยาบาล ที่หน่วยงานไม่เคยเปิดสอบตำแหน่งพนักงานธุรการเลยเปิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นวุฒิ ปวช. คนที่เขาทำงานนานตั้งหลายปีก็ไม่เคยได้สอบปรับ เป็น ปวส. ทีสังกัดอื่น หน่วยงานอื่น คณะอื่นเขายังเปิดสอบสวนมากจะเป็น ปวส. ถึงเป็น ปวช. พอทำงานไปได้สักพักก็ปรับสอบให้เป็น ปวส.หรือ ไม่ก็ ป.ตรี คณะแพทยงานก็เยอะ โดยเฉพาะสังกัดงานบริการพยาบาล ทุกอย่างอันไหนไม่ใช่งานธุรการก็ได้ทำทุกอย่าง หน่วยงานอื่นจ.บริหารเขายังนั่งติดเก้าอี้เฉย ๆ อันนี้วุฒิ ปวช. ทำทุกอย่าง ไม่เคยคิดปรับให้ บางคนอยู่จน 30 ปี จนได้รับโล่เกียติยศ แล้วยังไม่ได้ปรับ ทำเอกสารขึ้นไปก็ไม่ดำเนินการอะไรถ้าจะลาออกก็ไม่มีอันจะกิน อย่างน้อยไม่บรรจุให้ก็เห็นใจลูกจ้างชั่วคราวให้เขาสอบปรับให้เป็นวุฒิ ปวส. หน่อยก็ยังดีค่ะ จ.ธุรการ เงินเวรหรือเงินค่าตอบแทนอะไรก็ไม่มี ขอขอบพระคุณที่ให้ระบายความอัดอั่นตันใจ
คำตอบ ไม่เฉพาะหน่วยงานของคุณครับ หน่วยงานอืน หรือหน่วยงานของผมก็มีเหมือนกันครับ ไม่มีที่ไปก็จะต้องทนอยู่ต่อไป ซึ่งในแต่ละปีจะมีลูกจ้างชั่วคราวเกษียณอายุราชการ อยู่ทุกปีเหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามครับ ไม่ทราบว่าจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา หรือตำแหน่งอื่นๆที่เปิด ครั้งที่ 1/2557 ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
คำตอบ ในประกาศระบุ วุฒิ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ ฉะนั้น สาขาอื่นจึงไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่รับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ด้วยความเคารพ เคยถามแล้ว แต่อยากที่จะลงรายละเอียด 5/2554 กบม.ขก. แก้ไขเพียงรายละเอียดของ 6/2553 ข้อ 7. (ให้ใช้ตาม 5/2554) 6/2553 ในข้อ 6 ให้คณะมีส่วนร่วมในการจัดสรรตำแหน่ง สมมุติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง(คณะวิศวฯมี ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เดิมอยู่แล้ว 1 ตำแหน่ง) ลูกจ้างชั่วคราวคณะศึกษาศาสตร์ และคณะแพทยฯ มีสิทธิ์ที่จะสอบ รวมเป็น 3 คน แล้วถ้า คนของวิศวฯ สอบตกข้อเขียน แล้วอีก 2 คณะสอบผ่าน จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งไหม? กรณีผ่านข้อเขียนมา 2 และเหลือสอบสัมภาษณ์ ข้อ 2 ถ้าดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง 1 ใน 2 ผู้ที่สอบข้อเขียน แล้วต้องทำงานร่วมกับ จนท.ชั่วคราวคนเดิมซึ่งมีภาระงานอยู่แล้ว งานเท่าเดิม/คนเพิ่มขึ้น? ข้อ 3 หากแย่ที่สุด บรรจุให้คนเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือครับ? ขอบคุณครับ
คำตอบ การคัดเลือกอยู่ที่คณะกรรมการ ซึ่งโดยหลักแล้ว หากมีผู้สอบผ่านเข้ามาสัมภาษณ์ จะต้องมีผู้ได้รับการค้ดเลือก เพราะหากรอเปิดสอบในรอบต่อไป จะต้องรออีกนาน เพราะหน่วยงานก็ต้องการคนมาทำงานในตำแหน่งที่ว่าง หากรอก็จะเสียเวลา และหากตำแหน่งว่างนานไม่ได้ใช้อาจจะถูกยึดตำแหน่ง หรือย้ายไปที่อื่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานตำแหน่งอะไรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บ้างคะ ส่วนมากในการคัดเลือกรับมีแต่ต้องจบทางบริหาร ไม่ก็การจัดการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียน ห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศ ต้องจบทางด้านไหนมาคะ อยากมีโอกาสทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบ้าง
คำตอบ จะต้องดูที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแต่ละตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสมัครสอบคัดเลือกเป็นครั้งแรกในการสอบคัดเลือก ลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติอย่างไร ช่วยยกตัวอย่างหรืออธิบายเป็นแนวทางในการสอบของทั้ง 2 แบบ ด้วยค่ะ
คำตอบ การสอบโดยทั่วไป จะมีอยู่ 3 ภาคคือ 1. สอบข้อเขียน ซึ่งมีเป็นอัตนัย หรือปรนัย 2. สอบภาคปฏิบัติ ส่วนมากจะสอบคอมพิวเตอร์ 3. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์การสอบ ข้อ1 - 2 )
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้างานธุรการดิฉันอยากทราบว่าโบนัสออกก่อนสงกรานต์ไม่ค่ะสิ้นเดือนนี้จะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มด้วยไม่ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำภาษนักประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ออกรึยังคะเพราะตามกำหนดเป็นวันที่3มีนาคมค่ะ
คำตอบ ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การประเมินลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ที่มีผลการประเมินในระดับ "ดีเด่น" ต่อเนื่องกัน 1. ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง? 2. ได้มีการประเมินและปรับพนักงานมาบ้างแล้วหรือยัง? 3. จะได้อยู่ในตำแหน่งเดิม สังกัดเดิม ใช่หรือไม่? ขอบคุณครับ
คำตอบ ข้อ 1. ผลการประเมินลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีผลประเมินในระดับ"ดีเด่น" 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อที่จะใช้สมัครสอบเท่านั้น มิใช่จะปรับให้เป็นพนักงานเลย ซึ่งหลักเกณฑ์การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2553 และ 5/2554 ข้อ 2. ยังไม่มี ต้องดำเนินการตามประกาศ ก.บ.ม.ตามข้อ 1 ข้อ 3. ตำแหน่งที่เปิดสอบ จะต้องเป็นอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรร หรืออัตราว่างของคณะหน่วยงาน ซึ่งจะต้องกำหนดคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สามารถทำบัตรประจำตัวได้ไหวครับ
คำตอบ ถ้ามีคำสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถทำได้ครับ ติดต่อที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่ว่าลูกจ้างชั่วคราวถ้าทำงานครบ 5 ปีจะได้รับโบนัส 5-10% ตอนนั้นดิฉันทำตำแหน่งพนักงานธุรการได้ 4 ปี และปรับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ปี เคยสอบถามงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแล้วได้คำตอบว่า ต้องทำงานในตำแหน่งนั้นๆครบ 5 ปีเลยไม่ได้ (ทั้งที่ จ.ธุรการและจ.บริหารก็อยู่ในสายงานเดียวกัน) ตอนนี้ดิฉันทำงานในตำแหน่ง จ.บริหารครบ 5 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรคะถึงจะได้รับโบนัส...ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันยังต้องรอประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ซึ่งจะมีรายละเอียดและคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ไหนค่ะ เห็นว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
คำตอบ สัมภาษณ์ใช่ใหม่ครับ ต้องสอบถามทางคณะแพทยศาสตร์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากปีงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของคณะแพทยศาสตร์ ออกล่าช้ามาก ซึ่งเคยเข้ามาสอบถามแล้ว และได้รับคำตอบว่าต้องสอบถามที่คณะฯ แต่ทางคณะฯไม่มีช่องทางให้สอบถามเหมือนส่วนกลางค่ะ เคยเขียนสอบถามผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน คือเงินเดือนไม่ปรับขึ้นเราพอทน เพราะต้องตามนโยบาย แต่ค่าตอบแทนที่ได้ลงแรงปฏิบัติงานไปออกล่าช้า น่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความสนใจเร่งรัดให้ออกทันท่วงทีบ้างจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
คำตอบ ขออนุญาตยกตัวอย่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ น่าจะเป็นดังนี้ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม 2. รวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายและจัดทำเรื่องประมาณ 5 วัน 3. ส่งเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 10 เมษายน จะสามารถรับเงินภายในเดือนสิ้นเดือนเมษา กรณีส่งเบิกล่าช้าหลังวันที่ 10 เมษายน จะได้เงินสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึงโดยหลักแล้ว อย่างช้าที่สุดไม่น่าจะเกิน 2 เดือนหลังจากส่งเบิกจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับเป็นพนักงานราชการก็ไม่ปรับ เงินเดือนก็ไม่คิดจะขึ้นให้ แถมงานก็หนักมาก แล้วอย่างนี้ลูกจ้างชั่วคราวจะกินอะไร ขอความเห็นใจบ้างนะคะ
คำตอบ ทางมหาวิทยาลัยก็พยายามจะช่วยเหลือ เช่น การกำหนดคุณสมบัติในตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่าง ๆ สามารถ รับเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินดีเด่น ย้อนหลัง 3 ปี ส่วนเรื่องอื่น ๆ ระเบียบหรือข้อบังคับยังไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเห็นในประกาศ 656/2557 บอกว่า จะ ประกาศผลสอบข้อเขียน ทางเว็บ >>http://www.md.kku.ac.th/personal/ แต่เว็บนี้เข้าไม่ได้อ่าค่ะ ทำไงดี
คำตอบ โทรศัพท์ติดต่อทางงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีที่ มีการกำหนดวุฒิการศึกษา ปวส. ในคนที่จบวุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่ามีสิทธิ์สมัครมั้ย หรือต้อง ปวส. เท่านั้น
คำตอบ ในการณีที่ประกาศระบุว่า "ไม่ต่ำกว่านี้" แสดงว่า มีวุฒิสูงกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกาศสามารถสมัครได้ แต่ถ้าหากกำหนดรับเฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส.เท่านั้น แสดงว่า ผู้มีวุฒิสูงกว่านี้สมัครไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนเรียนสอบถามค่ะว่า ทำไมมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงไม่มีนโยบายด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรเลย เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันและเท่าที่อ่่านกระดานถาม-ตอบ ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนทั้งนั้น ขอกราบเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบว่าทุกวันนี้สถานะความเป็นอยู่ของบุคลากรโดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวคอนแคลนมาก เ้พราะค่าตอบแทนต่างๆ(ยกเว้นเงินเดือน)ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ออกล่าช้ามากๆ อย่างนี้แล้วท่านผู้บริหารสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้บุคลากรได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบรายได้กับอัตราค่าครอบชีพในปัจจุบันนี้ค่ะ ซึ่งการปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวถ้าไม่ปรับตามนโยบายรัฐบาล ก็แทบจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนเลย
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ้างโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และออกคำสั่งจ้างปีละครั้ง หรือจ้างปีต่อปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานต้องอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ไม่มีครับ การขึ้นเงินเดือนแต่ละครั้งก็ต้องดูที่กระเป๋าของมหาวิทยาลัย มีเงินเพียงพอหรือไม่ ฉะนั้น ลูกจ้างชั่วคราว ณ ปัจจุบันจะต้องหาความก้าวหน้าด้วยตนเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสที่จะปรับเป็นลูกจ้างประจำได้ไหมคะ หรือต้องสอบใหม่เลย เห็น รร.สาธิต เขาให้สวัสดิการ บุคลากร มข. คือให้บุตรเข้าเรียนใน รร.สาธิต แต่ต้องเป็นลูกจ้างประจำขึ้นไปถึงจะใช้สิทธิสวัสดิการได้ใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้ลูกจ้างชั่วคราวจะมีโอกาสให้บุตรได้เรียน รร.สาธิตไหมคะ ต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่หรอคะ กว่าจะเข้าได้ แต่ถ้ามีสวัสดิการของ มข. ก็น่าจะมีให้กับลูกจ้างชั่วคราวบ้าง
คำตอบ อัตราทีจะบรรจุใหม่ในตำแหน่งลูกจ้างประจำ ปัจจุบันยุบเลิกแล้ว อัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณและลาออก จะถูกยุบ และให้หน่วยงานตั้งอัตราพนักงานราชการ ทดแทน ส่วนการใช้สิทธิ์สวัสดิการเข้าโรงเรียนสาธิต ซึ่งอยู่ที่คุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต โดยจะรับจากบุตรสวัสดิการซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงาน มข. จะขอลาพักผ่อนและเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ เพื่อไม่ให้ติดปัญหา และใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะทราบผล ขอบคุณครับ
คำตอบ การลาพักผ่อน เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะอนุญาต ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน จะต้องขออนุญาตจากท่านอธิการบดีเป็นพิจารณาอนุญาตครับ ควรดำเนินการก่อนล่วงหน้าประมาณ 15 วัน โดยติดต่อที่การเจ้าหน้าที่ของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาลัย วุฒิ ปวส.สามารถปรับ เป็นวุฒ ป.ตรี..และได้เงินเดือนป.ตรี..ได้ไหมค่ะ
คำตอบ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 14/2555 สำหรับสายสนับสนุนต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีหลายๆคนอยากทราบเงินตกเบิกนะครับ จะออกตอนไหนครับ เห็นบอกว่าคำสั่งออกไปแล้วนะครับ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเบิกจ่ายของกองคลังที่จะสั่งจ่ายเงินตกเบิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม งานสวัสดิการจะมีการปรับปรุงระบบให้บุคลากรสามารถเข้าไปดูความคืบหน้าลำดับการจัดสรรที่พักออนไลน์หรือไม่ หากมี จะทำการจัดสรรทุกกี่เดือนครับ
คำตอบ ยังตรวจสอบผ่านระบบ Online ไม่ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้างานธุรการครับมีน้องๆ พยาบาลถามผมว่าเงินโบนัสจะออกเดือนไหน วันที่เท่าไรครับ สาเหตุ น้องๆๆเงินเวรOT ไม่ออกครับเงินเดือนก็ใช้ค่างวดรถ ค่าเช่าบ้าง ครับ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ออกสักทีค่ะ ตกลงว่าจะได้โบนัสหรือไม่ค่ะ รอต่อไปเพราะกำลังดำเนินการ หรือไม่ได้ค่ะ
คำตอบ ใช่ครับ ยังไม่ออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่จริงบ้านพักใน ม. ถ้าตรวจสอบกันจริงๆๆ มีเยอะค่ะ บางคนไปซื้อบ้านหลังใหญ่โต ไม่ออกไปอยู่ก็มียังอยู่บ้านใน ม. หรือให้ญาติหรือคนอื่นพักมีเยอะแยะเท่าที่เห็นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักก็เลยเป็นคนที่รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไป คนที่มีบ้านตัวเองก็มีไป ฉันไม่ออก บ้านบางหลังไม่มีคนอยู่ก็เยอะก็ไม่เห็นจัดคนเข้าไปอยู่ปล่อยให้บ้านผุพังไปเฉยๆๆก็มี
คำตอบ บ้านพักสร้างมานานก็ผุพังไปตามกาลเวลา ยิ่งไม่มีผู้พักอาศัย ยิ่งทรุดโทรมหนัก ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สิ้นเดือนนี้จะได้รับโบนัสไม่ค่ะ ถ้าไม่ออกเดือนนี้ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ ระบุเดือนได้ไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการผมเงินรายได้อยากทราบว่าโบนัสจะออกวันไหนครับ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้แจ้งความจำนงขอรับจัดสรรที่พักแล้วนั้น จะประกาศให้ทราบเมื่อไรครับ
คำตอบ ไม่มีการประกาศ เพียงแต่รอรับหนังสือเชิญไปดูที่พัก เมื่อถึงคิวที่จะต้องเลือกที่พัก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราว่ามีงานพิเศษให้นักศึกษาทำอะไรบ้างค่ะในช่วงปิดเทอมนี้พอดีอยากทำงานอ่ะค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่ กองกิจการนักศึกษา ครับ เขามีโครงการจ้างงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เงินงบประมาณมีไหมครับ
คำตอบ ยังไม่มีประกาศจัดสรรอัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กองการเจ้าหน้าที่น่าจะมีระบบตรวจสอบลำดับที่การจองบ้านพัก เพื่อจะได้ดูลำดับตัวเองได้ แล้วก็จะได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้อ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เห็นด้วยกับคำถามข้างบนค่ะ เพราะเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่า ลำดับอยู่ใกล้ๆๆๆ เหมือนจะได้เร็วๆๆ แต่นานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก กว่าจะได้หรือยังไม่ได้ก็มี เหมือนมีอะไรอยู่
คำตอบ บ้านพักมหาวิทยาลัย มีจำนวนจำกัด แต่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้รับการจัดสรรที่พักมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องรอคิวจัดสรรตามลำดับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับจดหมายให้ไปดูบ้านพัก ระบุว่าอยู่ลำดับ ที่ 1-10 แล้วเท็จจริง จะยึดหลัดตรงไหน ตอนโทรสอบถาม อยู่ลำดับที่ 100 ช่วยให้ความกระจ่าง ครับ จากคำถามข้างบน เค้าก็บอกว่าอยู่ในลำดับ 100 แต่คำตอบ คือ การได้รับหนังสือให้ไปดูบ้านแสดงว่าคุณอยู่ในลำดับไม่เกิน 1-10 เห็นคำตอบแล้ว งงงงงงงง ค่ะ
คำตอบ คุณโชคดีแล้วครับที่จะได้รับการจัดสรร หากผู้ที่อยู่ในลำดับต้น ๆ กว่าคุณสละสิทธิ์ คุณก็จะโชคดีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะเปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการของปีนี้เมื่อไหร่คะ
คำตอบ รอจัดสรรอัตราใหม่ครับ หรือมีอัตราว่างของตำแหน่งที่ไม่มีขึ้นบัญชีไว้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยปรับไปแล้ว 2 ครั้ง 1 ม.ค.56 และ 1 ม.ค.57 แต่ทำไมข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ+ลูกจ้างชั่วคราว ไม่เห็นได้ปรับสักที แบบนี้มหาวิทยาลัยใชมาตรฐานอะไรมาประเมิน
คำตอบ ลูกจ้างประจำ คำสั่งปรับออกไปแล้วครับ ส่วนราชการข้าราชการ มีเป็นบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ได้รับการปรับวุฒิ ซึ่งต้องดูหลักเกณฑ์การปรับ ส่วนลูกจ้างชั่วคราวต้องรอปีงบประมาณ 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องการเรียกบัญชีอันดับสำรองปริญญาโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะมีโอกาสถูกเรียกมั้ยค่ะ
คำตอบ