ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

ข้าราชการปรับเปลี่ยนเป็น พนง.มข. 1 ปี แล้วขอลาออก

สอบถามเงิน PP ค่ะ

ตุลาคมจะมีการขึ้นเงินเดือนไหมครับ

ขอตำแหน่งวิชาการ

ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นต้องติดต่อที่ไหน

ไปเที่ยวส่วนตัว ตปท. ต้องทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งหรือไม่

ทุนการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รับสมัครเข้าทำงานหรือไม่

พนักงานราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานราชการ

เปลี่ยนชื่อนามสกุล

วันเวลา สถานที่สอบ

ประกาศสถานที่สอบ ตามประกาศรับสมัคร ฉบับ 917

อยากทราบว่าประกาศเรื่อระเบียบวิธีการและวันที่สอบเข้า สามารถดูได้จากที่ไหนครับ

เครื่องราช

ขอไปเคารพพระบรมศพต้องทำอย่างไร

อัตราเงินเดือน

ทำผลงานเลื่อน ระดับ

ประกาศผลสอบ

คำนำหน้าชื่อในการสมัครสอบผิดค่ะจะมีปัญหาอะไรไหม๊ค่ะ

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงินตกเบิก 4% เม.ย. 2560

ระเบียบการลาบวช

พนักงานราชการทั้วไปกระทรวงอื่นๆ13/3/60

เรียนสอบถามเกี่ยวกับการลาครับ

สามารถทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับได้เมื่อไหร่คะ

เปลี่ยนสถานะเป็น พนง.รอบที่ 3 ได้เงินเดือนอัตราใหม่ประมาณเมื่อไร

ตกเบิก4%

เงินตกเบิก

ภาษีปี 59

เงินตกเบิก .4 ของข้าราชการเปลี่ยนสภาพรอบแรก

สับเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรอกข้อมูลไม่ได้

แจ้งเปลี่ยนชื่อ ในระบบสมัครงานออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

จรรยาบรรณของการบริหารงานในหน่วยงาน

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากไหนคะ

สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินทดแทนลูกจ้างชัวคราวที่ทุพลภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสมัครงาน

การสมัครงาน

นำรายชื่อเข้าประกันสังคม

จัดสอบเอง

การยื่นใบลาออก

สมัครงาน

การปรับเงินเดือนพยาบาลจบปริญญาโท

ปรับฐานเงินเดือน

ยื่นใบลาออก แต่ผู้บังคับบัญชายังไม่เซ็นต์อนุมัติ

ก.ฌ.มข. บุคลากร มข. ทำไมเสียเดือนละ 90 ทุกเดือนเลย ปี 2559

การเลื่อนเงินเดือนที่ผิดพลาด

ระบบสืบค้นบุคลากร รหัส 13 หลัก ทำไมเข้าไปดูข้อมูลตัวเองไม่ได้ครับ

สวัสดิการด้านทุนการศึกษาหรับอาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

เปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุล

บัตรพนักงานราชการ

สถานะพนักงานราชการหลังจาก4ปีนี้

ประกาศผลสอบ

หากติด พนง จะเรียกสำรอง ไปบรรจุเป็น ลูกจ้างได้หรือไม่

หากติด พนง จะเรียกสำรองไปบรรจุเป็น ลูกจ้าง หรือไม่?

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การทำผลงานปรับระดับ

ปรับเลื่อนเงินเดือน พนักงานราชการ

เงินตกเบิกปรับ 4%

รับตรง

เงินเดือนใหม่ ตุลาคม 2559

การตรวจสอบการโอนเงินบุคคลากร มข.

เงินเดือนใหม่พนักงานเงินรายได้

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ

ปรับ 4% และเลื่อนเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนพนักงานราชการ

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จหรือยังครับ และจะได้ตกเบิกสิ้นธันวาคมหรือเปล่าครับ

วันลาพักร้อน

การลาศึกษาและปรับเงินเดือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับฐานเงินเดือน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม

ผิดกฏห้องสมุด

บัตรพนักงานราชการ

การลาคลอด สามารถลาล่วงหน้าก่อนคลอดได้หรือไม่

ใบสมัครสอบพนักงานหาย

พนักงานราชการ สะสมวันลาได้ไหมคะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือผลการสอบของ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือผลการสอบของ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์

รอประกาศผลสอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สอบถามการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การเริ่มทำงานของการสมัครสอบรอบนี้

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

สอบถามวันเวลาสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เรียนสอบถามการสอบครับ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ขอทราบระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศผลสอบ

เป็นนักศึกษาป.โทสามารถเข้าร่วมกีฬาบุคลากรได้มั้ยครับ?

การปรับตำแหน่งชำนาญการ

จะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมคะ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

การกลับมารายงานตัว หลังจากสำเร็จการศึกษา

การปรับเงินเดือนพนักงานที่บรรจุเดือนกุมภาพันธ์

การปรับเงินเดือน

บทสรุป

ขออนุญาติสสอบถาม

ปรับเงินเดือน

การปรับเงินเดิอน

การทำบัตรพนักงานราชการ

การปรับเงินเดือน2559

เปลี่ยนแผนการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บรรจุครูผู้ช่วยแต่เดือนเเรกยังไม่ไดเงินเดือน

การจัดสรรบ้านพัก ปี 2559

ขออนุญาติสอบถามคะ

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2560

การปรับเงินเดือน

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สอนและวิจัยต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

ขึ้นเงินเดือนและโบนัส

คืนเครื่องราช

ส่งคืนเครื่องราช

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวคนงานจะขึ้นไหม

ยังมีความหวังไหมคะ

ชก และ ชก พิเศษ

การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นและโบนัส

การปรับฐานเงินเดือน 4% และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม

การขอทำชำนาญการ

4% ของพนักงานเดิม

สัญญาจ้าง

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การขึ้นเงินเดือน

พนักงานราชการ

การขึ้นเงินเดือน

การขึ้นเงินเดือน พนักงานราชการ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานราชการ

การขึนเงินเดืือน

การปรับเงินเดือน

เงินตกเบิกของพ.มหาวิทยาลัย รอบ 2 ตค.

เงินเดือนเลื่อนปกติของพนักงานมหาวิทยาลัย(ตุลาคม 2559)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สัญญาจ้างพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อทุนบุตรประกาศที่ 01529 / 2559ลงวันที่21ก.ย. 2559 ไม่สามารถเปิดดูได้ ครับ

สัญญาจ้าง

เลื่อนขั้นเงินเดือน

จ่ายเงินแล้วขึ้นสถานะ

การยืมเงินของบุคลากรสอบบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้าใหม่

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการได้เงินppหรือไม่ค่ะ

ประกาศทุนการศึกษาบุตร

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายละเอียดการรับทุนบุตร

เงินตกเบิก ถ้าลาออก

เงินตกเบิก

พนักงานราชการ

เรื่องทุนบุตร

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอบต.ค.59

ทุนการศึกษา

จนท.คณะแพทยขายของในเวลาราชการเหมาะสมหรือไม่

ทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกษาบุตร

เรื่องทุน

ทุนการศึกษาบุตร

ทุน

ทุนการศึกษาบุตร ปี 2559

ทุนบุตร

เทียบโอนเข้ามข.ได้ไหมครับ

การรับสมัครงาน

การประเมินการสอน (สำหรับขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาลัยที่ว่าประกาศ 13 กันยา 59

ถามวันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ

อยากรู้เกี่ยวกับแต่ละคณะที่มีเรียนภาษาจีน

ข่าวว่ามีการปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 10 %

ทุนการศึกษาบุตร

พนักงานราชการ

เรื่องการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

การตรวจสุขภาพประจำปี

สอบถามเรื่องเงิน -PPปี59

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สอบ พนง สนับสนุนมข

การสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเกษียณได้เงินอะไรบ้างค่ะ

อยากทราบเกี่ยวกับการสมัครงานค่ะ

ทุนการศึกษาบุตร

ทุนบุตร ปี 59

จ่ายค่าเทอมแล้ว ทำไมต้องรอเกรดรีไทร์ครับ

จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันไหนครับ

เรื่องการสมัครงาน

เรื่องขอทุน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 998/2559

เงินเดือน 1.4 ได้เมื่อไร

ตกเบิก

การปรับขึ้นเงินเดือน 4%

สอบถามแนวโน้มการปรับ 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

สอบถามเรื่องการโอนหรือย้าย

สอบวิสัญญีพยาบาล

สมัครงานภายใน29/8/59

ปรับ4%กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ1 ต.ค.59

การคำนวนการให้ความดีความชอบของพนักงาน

ยอดหักเงิน กฌ.มข. ตั้งเเต่เดือน มกราคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2559 มีเเต่ตัวเลข 90

ทุนการศึกษาบุตร

ขอแก้ไขชื่อค่ะ

ความแตกต่างระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เงินงบประมาณ) กับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เงินรายได้)

ทุนการศึกษาบุตร 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สอบถามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ไปถึงไหนแล้วคะ

ทุนการศึกษาบุตร ปี 2559

ประกาศชื่อผู้เปลี่ยนสถานภาพไปหน่วยงานที่สังกัดเมื่อไร

ระเบียบการลา

เรียนสอบถาม

ถอนวิชา

การเลิกโดยไม่ต่อสัญญาจ้าง

การประกาศหลักเกณฑ์ในการจ้าง

สัญญาจ้างพนักงานราชการ

สอบถามเงินเดือนลูกจ้าง

ทุนการศึกษาบุตร

ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย

การรายงานตัว

ขอถามเรื่องออกนอกระบบค่ะ

ได้ข้อสรุปหายังครับว่าบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ จะได้เงินเดือนx1.x เท่าไร

ถามต่อ

อยากทราบว่ารผู้ช่วยพยาบาล จะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการไหมค่ะ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการกอง

ยังทำงานต่อได้หรือไม่

ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สายสนับสนุน สามารถโอนย้านตำแหน่งไปมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่คะ

เรียกสำรองมาได้หรือไหม

ขอสอบถามค่ะ

ใบทรานสคิปหาย

ตำแหน่งพนักงานราชการที่สิ้นสุดสัญญา ก.ย.59

โยกย้ายหน่วยงาน

สิทธิการรักษา

พนักงานองค์การเภสัชกรรมโกงเงิน

อยู่ทะเบียนบ้านมหาลัย สามารถไปรับเอกสารที่ไหนครับ

เมื่อไรเงินเดือน 1.x จะได้สักทีครับ

สอบถามตำแหน่งพนักงานราชการค่ะ

เมื่อไหร่พนักงานราชการจะกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้คะ

อนาคตพนักงานราชการ

การโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล อบต.

เงินชดเชยบุคลากรกรณีพ้นจากราชการ

อนาคตลูกจ้างชั่วคราว

เรียนสอบถาม

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสจะปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมัยคะ

โบนัสของงบปี58

การออกนอกระบบของลูกจ้างประจำ

ลูกจ้าง

ที่พักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส

4%พนักงานมหาวิทยาลัย

คำขอหนังสือผ่านสิทธิ์กู้เงิน

ขออนุญาติสอบถามเรื่องการตรวจร่างกายคะ

ยังใช้ชื่อเดิม คือ พนักงานราชการ อยู่หรือเปล่าค่ะ(หลังต่อสัญญาจ้าง 4 ปี)

ลูกจ้างมหาลัย เงินรายได้

พนักงานราชการ

เงินเดือน

พนักงานราชการ ที่มีอายุสัญญาจ้างหมด ก.ย.59 นี้ค่ะ

อบรมพนักงานใหม่ของมหาลัย

ลาบวช

พนักงานพ.รายได้

เงินเดือน

ปรับเงินเดือนเมษายน59

สัญญาจ้าง

ขอสอบถามค่ะ

ร้องเรียนเรื่องรถเมย์ฟรี ขับเร็วมาก

การปรับขึ้นเงินเดือนเดิอนเมษายน 2559

การขอย้ายคณะ

เงินประจำตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ

พนักงานราชการ

ปรับเงินเดือนเมษายน2559

ยังไม่ได้เงินคืนจากการที่มหาวิทยาลัยยกเลิกสมัครสอบทำงานเลยค่ะ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รถเมล์ฟรี

สอบพนักงานราชการวันที่ 3 เม.ย.59

พนักงานราชการ

เสียภาษี 50ทวิปี58มาแล้วได้เงินคืนมา

สอบพนักงานราชการ

ไม่พบข้อมูลในระบบสืบค้นบุคลากร

กรองข้อมูลในใบสมัคร

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามตำแหน่งพนักงานราชการ

พนักงานราชการก็เหมือนลูกจ้าง

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคำนำหน้าชื่อผิดสามารถขอแจ้งแก้ไขได้ที่ไหน

ขอแก้ข้อมูล

สอบถามเรื่องการลาคลอดมีผลต่อคะแนนประเมินไหมคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ

ถามพนักงานราชการ

พิมพืนามสกุลผิด

ข้อมูลข้อสอบ

โควต้านึกกีฬา

การสอบตำแหน่งพนักงานราชการ

การสอบตำแหน่งพนักงานราชการ

รัฐบาลไม่อุดหนุนการจ้างพนักงานราชการ

พนักงานราชการกว่าจะสอบเข้ามาได้

พนักงานราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าสมัครสอบ

ลาอุปสมบทครับ

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ของ พ.ราชการ

ลูกจ้างโครงการ

ผลการประชุมกบมครั้งล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานราชการ

การจ้าง พ.ราชการ

อยากให้เพิ่มวันเวลาที่ตั้งกระทู้ถาม หรือ/และตอบด้วยครับ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบวันที่เท่าไรและสถานที่สอบที่ไหน(ปรกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพี่เลี้ยง)

ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว แต่ยังขึ้นว่ามียอดค้างชำระอยู่ควรทำอย่างไรคะ

ขอข้อมูลค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของสายผู้สอน (ข้าราชการ)

เงินช่วย50,000บาท

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะขึ้นไหม

พนักงานราชการ หมดสัญญา 30 ก.ย. 59

แก้ไขชื่อไม่ได้ค่ะ

เงินช่วยพิเศษ

เงินสวัสดิการสงเคราะห์

ทำไมแก้ประวัติการสมัครงานไม่ได้ค่ะ

เลขที่บัตร 3609700329541 แก้ไขเป็น วชิรวิชญ์ ลิมรงคพิพัทธ์ ขอบคุณครับ

แก้ไขชื่อ-สกุลให้ด้วยครับ

วุฒิสอบตำแหน่ง คนงาน

การเลือกคณะเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

เข้าระบบไม่ได้ค่ะ

การเขียนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

การเขียนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

ด่วนผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 3300101446782

สอบถามเพื่อตัดสินใจการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมข.

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

พนักงานมหาวิทยาลัย แบบเงินรายได้ กับเงินงบประมาณ ต่างกันอย่างไร

เปิดสอบพนักงานใหม่ เงินเดือนน้อยกว่าเดิม แต่ค้าจ้างแพงกว่าเดิม ??

ศพละ 30 บาท

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชัวคราว

กฌ.มข

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกันสังคม

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

บัตรประกันสังคม

มข ออกนอกระบบแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยทำชำนาญการได้หรือยังครับ

คำสั่ง มข.8336/2558 และ 8337/2558

บัตรประกันสังคม

เมื่อไหร่จะมีรับสมัครงานตำแหน่งในมหาวิทยาลัยคะ

ขึ้นบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2558 ยังจะใช้ไหมคะ หรือจะยกเลิก

รับตรง

จ่ายตังไม่ทันสอบตรง

เรื่อง โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปค่ะ

สมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปค่ะ

การเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

สอบถามวันลาพักผ่อน

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาลูกจ้างช่าวต่างชาติ

ถามเรื่องเงินตกเบิกข้าราชการที่ลาออกรอบแรก

เดือน ธ.ค 58เงินเดือนออกวันไหนคะ

พนักงานมหาวิทยาลัยสิทธิประกันสังคมลาคลอดได้รับเงินเดือนตามปกติหรือไม่

เงินบำนาญ

สวนยางจะเรียกบรรจุเพิ่มอีกเมื่อไหร่ค่ะ ทำไมยากเรียกจังค่ะ

เงินชคบ.ข้าราชการบำนาญ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ขอที่พัก

สอบผ่าน กพ ภาค ก สามารถนำไปยื่นเพื่อสอบ ภาค ข ของกทมได้ไหม

ติดตามสัญญาจ้าง 60 ปี

เงินโบนัส

พนักงานราชการครู

การส่งเอกสารบำนาญ

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการคณะแพทย์ปรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาลัย

ลูกจ้างโครงการ

เรียนสอบถามเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องการส่งเอกสารขอรับเงินคืนกบข.ที่บรรจุ 2ต.ค.58

เมื่อไหร่เงินเดือนใหม่ของ พกส. ที่จะปรับขึ้นให้ตามตารางอัตราเงินเืดือน ของ พกส.

พนักงาน มข. เปิดรับสมัครประมาณช่วงไหน

การปรับเงินเดือนพนักงานเงินรายได้

การจ่ายเงิน กบข.

เงิน กบข

เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการใช้วุฒิ ป.ตรี ในการทำงานทำไมเงินเดือนไม่ได้ตามวุฒิครับทำมา 10ปีกว่าแล้ว

11 ธันวาคม 2558

ข้อบังคับเรื่องเงินเดือนและประจำตน.

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การศึกษาต่อนอกเวลาราชการของสายสนับสนุน

ค่าตอบแทน อาจารย์วุฒิ ป.เอก ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน

วันหยุด 11 ธันวา

โอกาสของลูกจ้างชั่วคราว

มข.ออกนอกระบบแล้ว จะเปิดรับสมัครงานพนักงานอีกช่วงไหนค่ะ

การขอเอกสารออนไลน์

บัตรบำนาญ

การยื่นขอประเมินค่างานเพื่อตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยยังทำได้ปกติไหม

ทำบัตรใหม่

ปรับเงินเดือน 4% พนักงานมหาลัย

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลูกจ้างประจำที่ลาออกเป็นพนักงาน

ลูกจ้างประจำข้าราชการระบบเดิม

ตั้งแต่ออกนอกระบบ มีแต่ข้อเสีย เงินเดือนไม่ขึ้น บุคลากรต่างได้รับผลกระทบ ข้อดีคือ? ใครได้ประโยชน์ ?

เงินบำนาญ

การเปลี่ยนสถานะลูกจ้างโครงการไปเป็นแบบให้outsource

ลูกจ้าง ได้เงินเดือน 7400 บาท จบ ป.ตรี

บัตรจ่ายตรงของลูกและพ่อแม่

ลูกจ้างประจำ จะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มัย

ขอแฟลตที่พัก

เงินเดือนปรับใหม่

ขออนุญาติเรียนถามเรื่องการสมัครงานคะ

สวัสดิการสงเคราะห์เสียชีวิต

ตำแหน่งพนักงานราชการ

เงิน กบข

การเรียกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยากลัย 1/2558

สวัสติการเมื่อเสียชีวิต

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้าประจำ

ไม่ทราบว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อเป็นพนัุกงานมหาวิทยาลัยออกหรือยัง ถ้าอยากได้สำเนาคำสั่งจะขอใคร

เงินกบข

คำสั่งพนักงานรุ่นแรก

แก้ไขข้อมูล

เงิน 4% ของพนักงานมหาลัย งบ จะได้หรือไม่ค่ะ และจริงหรือไม่ที่รัฐบาลไม่ให้เงินส่วนนี้มา

พนักงานมหาลัยเงินรายได้

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินเดือนpn

การเบิกค่ารักษา

กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ

เลือกสถานที่สอบผิด

ค่าสมัครสอบไปรับคืนได้รึยังครับ เข้าปีงยใหม่แล้ว งบใหม่น่าจะอนุมัติแล้ว ใช่มั้ยครับ

ปรับเงินเดือน

กบข

พนักงานมหาวิทยาลัย ยังใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่ หลังมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

คำสั่ง

สิทธิการรักษาญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ในปีงบ59 ขึ้นหรือไม่

คำสั่งพนักงานรุ่นแรก

ลูกจ้างโครงการ

การคำนวณ 4 %

เรื่องเงินเดือนค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว

การจัดสรรบ้านพัก

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

เงินเดือน4%

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิก

โจมตี

ตกเบิก

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับตำแหน่งงานพนักงานราชการ

เงินยืมค่าครองชีพ

จะรับค่าสมัครสอบคืนที่ไหนครับ

การปรับ 4% ของ พนง.เงินงบ

การย้ายสิทธิ์บัตรทองของลูกจ้างประจำที่เกษียรราชการไปแล้ว

การลาพักผ่อน

การเปลี่ยนตำแหน่งงาน พนักงานราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการ รพ.ศรีฯ

สอบถามเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการที่ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครงานพยาบาลครั้งล่าสุด

เงินเดือนลูกจ้าง

เงิน pp

เงินเดือน

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิเบิก

การสะสมวันลาพักผ่อนของพนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีเงินรายได้ ทำอย่างไรหล่ะ

ตำแหน่ง พนง มหาลัยงบแผ่นดิน พนง เงินได้ได้คณะ และพนังงานราชการ ในมหาลัย ทั้งสามตำแหน่งต่างกันอย่างรั

หักเงินประกันสังคม

คลังบริการ

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่

คำสั่งโบนัสของพนักงาน

เงินบำนาญและกบข

เงินตกเบิกค่าคลองชีพเขตห้วยขวางไม่ยอมจ่ายซะที่ติดอะไร

สมัครออนไลน์ไม่ได้

เรื่องคำสั่งฯ โบนัสของพนักงาน

เงิน4%ของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน

การสมัครเข้าเป็นพนักงาน

กองคลัง

การลาป่วยของลูกจ้างชั่วคราว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลูกจ้างชั่วคราวเมื่อ มข ออกนอกระบบแล้วจะมีผลอย่างไร

หลักฐานประจำตัวไม่ตรงกัน

พนักงานมหาวิทยาลัยกับ ชพค.

ความยุติธรรม มันอยู่ที่ไหน

การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสนักงานเงินรายได้จะได้สิ้นเดือน สิงหาคม 58 นี้ไหมค่ะ

โบนัสพนักงาน

กบข

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ครับ

สอบถามเรื่องการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ครับ

การเปลี่ยนสถานะ ม.ในกำกับ

การรับเงินค่าสมัครสอบคืน

กำหนดการจ่ายโบนัส

การลาต่างๆมีผลต่อการคำนวณอายุราชการหรือไม่

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

เงินโบนัสล่าช้า

ทำเรื่องลาออกแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจะทำยังไงครับ

เงินโบนัส

เงินเดือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

นอกระบบ

ข้องใจ

ตำแหน่งที่สอบไปแล้ว แต่ยังไม่ประกาศผล แต่มีประกาศ พรบ.2558 ออกมา ถูกยกเลิกไหม หรือต้องไปรับเงินค่าสม

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้าง วุฒิปวช)

พนักงานมหาวิทยาลัย

รับมัครทำงาน

ไปทำบัตรพนักงานมหาลัยได้เมื่อไหร่ครับหลังจากทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามประกาศเลขที่ 1390/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ

สอบถามเรื่องขอE-mail kku ของบุคลากรคะ

เงินตกเบิกประกันสังคม

โบนัส พนง.มข.

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงิน 4 % พนง.เงินรายได้

ออกนอกระบบสรุปว่าข้าราชการที่ออกเงินเดือน..คูณเท่าไหร่ค่

วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

อยากลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับ4% พนง.มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

เงินเดือน

พรบ.มข.พ.ศ. 2558

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรบ มข 58

ตีค่างาน

กม.ลูก

ค่าตอบแทน

ออกนอกระบบ

ม.ในกำกับ กับการเป็นข้าราชการบำนาญ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินตกเบิกปรับเงินเดือนและเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวะ ออกทันสิ้นเดือนนี้ไหมครับ

พนักงานราชการครับ

อยากทราบรายละเอียดการขอทุนฯส่งเสริมด้านวิชาการฯสายสนับสนุน

ระบุ วัน เดือน ปี กระดานถาม-ตอบ

การทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานตัว สอท.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไหมค่ะ

ทำไม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ่ายเงินเวร เงิน OT ไม่ค่อยตรงเวลา กระทั่งไปถึงพนักงานระดับล่าง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน

เงินโบนัส

อยากทราบลูกจ้างประจำรับเท่าไหร่

ขอความชัดๆ

กรณีเงินตกเบิกลูกจ้างอปท

เงินตกเบิกลูกจ้างประจำกืทม.

เลื่อนขั้นเงินเดือน และโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิการรักษาพยาบาล

โอนย้ายตามประกาศ 1483/ 2558

โบนัส พนง.รายได้

เงินเดือนใหม่

พนักงานราชการ

พนักงานราชการสามารถยืมบัญชีได้ไหม

เงินเดือนใหม่รอบ 1 เม.ย.58

โบนัสพนักงาน

บรรจุเดือน กุมภาพันธุ์

ขอสอบถาม เงินเพิ่ม 4 % ของพนักงานราชการครับ

การปรับเงินเดือน

โบนัส

เงินเดือนใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงิน 4 % พนักงานมหาลัยจะได้รึเปล่าค่ะ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2557

เงิน 4% พนักงานราชการ

พนักงานมหาลัย งบประมาณแผ่นดิน กับ 4%

การขึ้นเงินเดือน 4% ใช้เงินจากส่วนใด

ชำนาญการพิเศษ

เงินตกเบิก4%

เงินตกเบิกของพนักงานราชการ

สัมภาษณ์ พนักงาน ตำแหน่ง นักสารสนเทศ สังกัดคณะเภสัช

เงินเดือนลูกจ้างประจำ4เปอร์เซ็นต์ออกวันพรุ่งนี้หรือไม่

สอบถามเรื่องโบนัสค่ะ

ขอชำนาญการพิเศษ

สอบถามคิวบ้านพักมอดินแดง ของอาจารย์ระดับ 7 ขึ้นไป

พนักงานราชการสามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไหม

พนักงานราชการ กับ4%

ขอทราบคะแนนการสอบประจำปี 1/2558

ตีค่างาน

สสัสดิการอนุบาลสาธิต

ลูกจ้างประจำ

จัดตั้งที่พักเพื่อบุคลากร มข.

เงินเดือนใหม่+โบนัส

ลูกจ้างประจำกทม จะได้ปรับ 4% เหมือนกับข้าราขการหรือเปล่า

การขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

เงินโบนัสของพนักงานมหาลัย

บรรจุหลังวันที่ 1 ธ.ค. 57 ได้ปรับเงินไหมคะ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

เกิดอะไรขึ้น

ปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรอบ เมย. จะขึ้นทันสิ้นเดือนมิย. 58 ไหมคะ

ขึ้นเงินเดือน

ค่าแรงขั้นต่ำ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีไม่สามารถไปสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้

สอบถามเรื่องวุฒิในการสมัครแต่ละตำแหน่ง

โบนัสพนักงานเงินรายได้

การประกาศผลการสัมภาษณ์

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนของ พนง.เงินงบและเงินรายได้ มีที่มาจากเงินเดือนข้าราชการใช่หรือไม่

การจัดการสอบครั้งใหม่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างค่ะคนที่เงินเงินเดือนไม่ถถึง10000มีโอกาสจะปรับตามนโยบาบของรัฐบาลมั้ยคะ

เงินเดือนใหม่

ผลสอบพนักงานราชการธุรการ คณะศึกษาศาสตร์

พนักงานราชการจะได้ปรับ 4% เหมือนข้าราชการหรือไม่คะ

การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิในการขอลดย่อน

ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปรับเงินเดือน 4%

การปรับเงิน4%

คุณวุฒิหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง

ปรับเงินเดือน

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย2557

ปรับเงินเดือน

พนักงานราชการจะนอกระบบของ มข. จะมีสิทธิ์ปรับเป็นพ.มข.ไหมค่ะ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

เงินปรับใหม่+ขั้น เม.ย. 58

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ค่าตอบแทนลูกจ้าง

เงินเลื่อนขั้น พ.มหาลัย

หอพักผู้ช่วยพยาบาล

เรื่องโบนัส

สอบถามเรื่องหนังสือรับรองการผ่านงาน

รายชื่อสอบสัมภาษณ์วิสัญญีพยาบาลรอบ 2 จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

ไม่พบประกาศรายชื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ เลขที่ตำแหน่ง 1714 ครับ

ไม่มีรายชื่อค่ะ

ประกาศฉบับที่ 881/2558 ประกาศออกมาหรือยังคะ หาไม่เจอคะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามประกาศฉบับที่ 656/2558

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 641/2558

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เลื่อนเงินเดือน พ.ราชการ

สอบถามประกาศรายชื่อ

สมัครเปนพนักงานราชการขอฃมหาลัยรอบ2เปิดอีกเมื่อไหร่คับ?

สมัรคพยาบาล รพ.ศูนย์หัวใจสิริกิตย์

โบนัสพนักงาน

สอบถามประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ พนง.เงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 พฤษภาคม

การปรับเงินเดือน

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ

ผลสอบ ที่ประกาสผลวันที่30 เมษายน http://www.md.kku.ac.th/ personal

พนักงานราชการ

ยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

แจ้งเปลี่ยนชื่อ

สมัครงานไม่ได้

เงินเดือนใหม่

แจ้งปัญหาเว็บไม่สมบูรณ์

สอบถามการประกาศผลสอบ

เงินโบนัส

เงินโบนัส

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล

โบสัสลูกจ้างชั่วคราว

เกี่ยวกับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วย

เงินโบนัสของพนักงานเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะออกเดือนไหน

ตีค่างาน

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

พบปัญหาในการสมัครงานออนไลน์

สอบถามเรื่อง สมัครพยาบาล

พนักงานราชการขอที่พัก

กบข

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารคำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงาน

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

Undoอีกครั้ง

๊Undo

เงินเดือน พนักงานราชการ

เปลี่ยนตำแหน่งลุกจ้างประจำ

บุคคลค้ำประกันลจ ชั่วคราว(พกส)สหกรณ์ออมทัพย์ สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ

สอบถามเรื่องมหาลัยออกนอกระบบ

เอกสารคำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย

สอบพนักงานมหาลัย

บ้านพัก

รบกวนสอบถามค่ะ

ขอสอบถามการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มหรือเปล่าค่ะ

พนักงานราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินตกเบิก

เลื่อนเงินเดือน

โบนัสลูกจ่ายชั่วคราว

สิทธิบัตรทอง

พ.ร.บ ออกนอกระบบ

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดืน

ก.พ.ร. เตรียมขยายพื้นที่เปิดศูนย์บริการร่วม สาขา 2

อยากทราบเรื่องการรับสมัครพยาบาลค่ะ

กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผิด แก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วจะมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ

ปพ.1

ลูกจ้างชั่วคราว

ระยะเวลาทั้งหมดในการสอบคัดเลือก

หาอ่านร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ

รับสมัครพนักงานรัฐ

วัน เวลา ในการสอบที่แน่ชัด

พนักงานราชการ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครสอบในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่

การย้ายสิทธิ์ญาติสายตรง

ลูกจ้างชั่วคราว กับ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การออกนอกระบบ

สอบถามสถานที่สอบค่ะ

ตำแหน่งเวชสถิติสมัครออนไลด์ได้มั้ยคะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบเสร็จสมัครสอบหาย

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สอบข้อเขียนของมหาลัยที่จะจัดสอบวันที่ 15 มี.ค. 58

การขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเงินเดือนพ.รายได้

ประกาศเลื่อนเงินเดือนพ.งบประมาณและพ.รายได้

การปรับเงินเดือน

มข. 62 อัตรา

ประกาศผลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327

ยังกดเข้าดูประกาศไม่ได้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ มข ครั้งที่1 เอกสารหน้า 36 หายไปครับ

ถามวันสอบ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2558

โบนัสประจำปีงบประมาณ 2557

คำนำหน้าชื่อพิมพ์ผิด ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งต่าง ๆ

ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สอบถามวัน เวลา สถานที่สอบ

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

การออกข้อสอบพนักงาน มข.

ประกาศผลสอบ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานไปแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าสอบ

กองการเจ้าหน้่ที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แก้ไขชื่อค่ะ

สอบถามเรื่องขอทราบว่าเงินเดือนจะเข้าบัญชีวันใหนในกรณีได้รับการบรรจุใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล

หนังสือโอนย้าย

สมัครงานพยาบาล

ประกาศผล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176

พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ประกาศ 23/2558

พนักงานการเงินเเละบัญชี จำนวน 3 อัตรา เลขที่ประกาศ 3062/2557

การเบิกค่าที่พัก

ต้องการร้องเรียนจรรยาบรรณ ระบบคัดเลือกบุคลากรที่ไม่โปร่งใส ทำไมไม่มีช่องทางส่งจดหมายผ่าน email

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้คะ..สมัครพยาบาล

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนครับเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์คับ

สมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

จ่ายเงินค่าสมัครสอบไม่ทัน

รบกวนแก้ไขชื่อให้ด้วยครับ 3409901041105

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนค่ะเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไปคณะแพทย์ค่ะ

ขอสอบถามประกาศรับสมัครอาจารย์ เลขที่ 1493/2555 ค่ะ

แก้ไขชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชนค่ะ

ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชน นางสาวเกวลีย์ พละสาร

สมัครเข้าทำงานไม่ได้ครับขึ้นว่าชื่อไม่ตรง

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สมัครงานไม่ได้ค่ะ

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยค่ะ

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทันตแพทย์

กรอกใบสมัครไม่ได้

ที่รับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค 58

ขอเเก้ไขข้อมูล

แก้ไขนามสกุล

สอบถาม ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมวันที่สอบค่ะ

แก้ไขนามสกุล รหัสบัตร 3409900197632

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยครับ

สมัครงานออนไลน์ เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ค่ะ

รบกวนตรวจสอบขอ้มูลการสมัครให้ด้วยครับ

ขอความกรุณาช่วยแก้ไขข้อมูลชื่อให้ด้วยครับ

ปรับเงินเดือนใหม่

สมัครงานพยาบาล

พนักงานธุรการ สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ

เพื่อนร่วมงานดื่มสุราขณะปฎิบัติราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ มข. โด่งดัง

อยากทราบแนวออกข้อสอบ

กรอกชื่อ-สกุลผิดค่ะ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ต้องทำยังไงคะ

ประกาศรับสมัครงาน หน้าจอแสดงค่ะ 6 รายการ ถ้าจะดูทั้งหมด ก่อนหน้านี้ด้วย อยู่ตรงไหนค่ะ

จบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อยากทราบเรื่องการประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แก้ไขชื่อในการสมัครงานค่ะ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์ครับ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์คะ

สมัครงาน

ต้องการแก้ไขชื่อในระบบสมัครค่ะ ต้องทำอย่างไรคะรบกวนด้วยคะ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่

สมัครสอบพนักงานมหาลัยไม่ได้ครับ บอกว่าชื่อไม่ตรงกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แก้ชื่อ

เงินเดือนขึ้นตามที่รัฐบาลประกาศ

ไม่สามารถแก้ไขชื่อในการสมัครได้คะ (ผิดที่ตัวการันต์ตรงชื่อคะ)

พึ่งแจ้งสำเร็จการศึกษาไป จะสมัครงานได้ไหม

สมัครไม่ได้ (ชื่อ-สกุลกับหมายเลขประชาชนไม่ตรงกัน)

1409900404232 สมัครสอบไม่ได้ครับขึ้นเหมือนกันเลยช่วยที่ครับ

นามสกุลใหม่ สมัครงานไม่ได้ค่ะ

เปลี่ยนนามสกุลใหม่ แต่เข้าระบบไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมค่ะ

ขอเปลี่ยนชื่อในระบบสมัครงาน

มีปัญหาการสมัครสอบออนไลน์

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557

อยากทราบแนวข้อสอบคะ

การขอกลับเข้ารับราชการ หลังเกษียณอายุก่อนกำหนด

มีปัญหาสมัครสอบครับ

มีปัญหาการสมัครสอบ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการสมัตรสอบนะคะ

ลิ้งประกาศไม่ตรงกับหัวข้อ

มีปัญหาการสมัครสอบค่ะ

ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบค่ะ

ข้อแก้ไขรายชื่อ

กรอกชื่อผิดค่ะ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร และแจ้งชื่อได้ทางไหนครับ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ตำแหน่ง นักสารสนเทศ

การรับสมัคร 1/2558 1คนสามารถสมัครได้กี่ตำแหน่งครับ

มีปัญหาการสมัครสอบครับ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

ปรับเงินเดือน 4%

การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2558 จะมีขึ้นเมื่อไหร่

โบนัสข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องโบนัสครับ

เรื่องทำใบเสร็จค่าสมัครสอบหาย

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยต่ำกว่าปริญญาตรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล

โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทุนการศึกษาบุตร

ชำนาญงานพิเศษ

จังหวัดที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก 20ตุลาคม 25520

การขอชำนาญการพิเศษ

การประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เรื่องเงินขึ้น 4-10%

ทุนบุตร

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครับ

ไม่มีช่องทางส่งคำร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรับเงินเดือน 4%

ประกาศรับตรง

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักอธิการบดี ตามประกาศ2719/2557

ปรับเงินเดือนข้าราชการ4-10%

ทุนการศึกษาบุตร

เรื่องการใส่เครื่องแบบของพนักงานราชการ

การออกประกาศต่างๆ

สอบถามประกาศรายชื่อต่างๆ

เงินโบนัส

สอบถามเรื่องแบบสำรวจ โรงเรียนสาธิต

ประกาศรายชื่อ

สอบถามการแต่งกาย พนักงานองค์กรในกำกับ ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อยากทราบว่าผลสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง 3876 จะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับ

ดูรายละเอียด พรบ.ออกนอกระบบ มข. ได้ที่ไหนครับ

ม.นอกระบบ

สมัครในระบบออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ปรับเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

การสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (เลขประจำตำแหน่ง 2454)

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวส่วนงานปี 2558

สอบถามการ สมัครงาน ของภาควิชาสัตวศาตร์ ครับ

ขอความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นโดยการทำชำนาญงาน

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิการศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์

รับสมัคร พนักงาน วุฒิ ปวส สาขาสัตวศาตร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ (ยังเปิดรับอยู่ไหมครับ)

หนังสือผ่านสิทธิ์ ธอส.

การหักเงินชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กฌมข.ของลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกจากราชการแล้ว

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2557

จ่ายค่าสมัครทางธนาคารแล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไหนคะ

เรื่อง เรียกบรรจุเพิ่ม

ทุนการศึกษาบุตร

การใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็น พ. มหาวิทยาลัย เงินงบแผ่นดิน อยากโอนย้ายไปอยู่คณะอื่นต้องเริ่มอย่างไรบ้างคะ

ขอทราบรายละเอียดครับ

บ้านพัก

ลงชื่อจองลูกเข้าอนุบาลสาธิต

ประกาศรับสมัคร 2580/2557 เปิดสมัครทางเน็ตไหมครับ

บ้านพัก

สิทธิการรักษาพยาบาล

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

ไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำหนังสือขออนุญาติก่อนไหมครับ

ปรับฐานลูกจ้าง

ตุลาคมนี้พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการเลื่อนเงินเดือนตามรอบประเมินใช่หรือไม่ครับ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยากโอนย้ายเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไหมค่ะ

ถามต่อ ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

ทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกา

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

กู้เคหะสงเคราะห์

ข้าราชการจะได้ปรับเงินเดือนอีกมั๊ยคะ

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มข. ปี 2557

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

มีวิธีไหนบ้างเยี่ยวยาตำแหน่งครูเดิม

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์. คณะแพทย์ศาสตร์

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

สอบถามเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

ข้าราชการโบนัสออกวันไหนค่ะ

ลาอบรม 3 เดือนเงินเดือนไม่ขึ้นหรอคะ

สอบถามเรื่องโบนัสค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด งานบริการพยาบาล

มข.ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่รึยังคะ

ประกาศผลสอบผู้ช่วยวันไหนค่ะ

ประกาศผลสอบ

ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทุนการศึกษาบุตร

เอกสารไม่ครบ ในการขอทุนการศึกษาบุตร

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ที่ วิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือน

สอบถามผลสอบต่ำแหน่งคนครัว

เงินเดือนไม่เข้าครับ

เงินเดือน

ข่าวว่าปรับเงินเดือนใหม่ ต.ค.57

ตอบข้อสงสัย

การปรับเงินเดือน

ตอบข้อสงสัย

สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบตร

เงินค่าตอบแทน

การตอบข้อสงสัย

ข้อสังเกต

ลูกจ้างชั่วคราว

เบิกค่าที่พักคณะแพทย์ ของผู้ชช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พ งบประมาณเมื่อไรจะมีตำแหน่งครับ

ข้อสังเกต

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

คำถามที่ไร้คำตอบ

เอกสารและขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลให้คู่สมรส

เอกสารขอทุนบุตร

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

ปีก่อนเงินเปลออกวันที่25 ก.ย2556

ประกาศรายชื่อตำแหน่งอาจารย์ 2341 วิทยาเขตหนองคาย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ ที่วิทยาเขตหนองคาย

ถามต่อจากรื่องเดิม เรื่องเงินค่าตอบแทน

ข้อสังเกต

ไม่ทราบว่าปีนี้ จะ​ให้เงิน​ค่าตอบแทน

ข้อเสนอ

ข้อสังเกต(ต่อ)

ขั้นตอนสมัครงาน

wab สืบค้นบุคคลากรทำไมเข้าไม่ได้ครับ

การสอบลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ

การสอบเข้าทำงาน

ถามปัญหา

เงิเดือน

การลาพักผ่อนลูกจ้างชั่วคราว ค่ะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ประกาศผลสอบ อ มนุษย์จีน

ขอสอบถามต่อเรื่องพนักงานหน่วยงานในกำกับ

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานสังกัด มข.ประกาศ ฉบับที่ 1265 /2557

โบนัสพนักงานเมื่อไรจะได้

สอบผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งหน่วยงานในกำกับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามประกาศที่ 1899/2557 สอบทฤษฎีไปแล้ว เห็นว่าจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันนี้ยังไม่เห็นครับ

อยากจะทราบว่าถ้าจะเข้าดูประกาศ1845/2557

ผลประกาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องเงินโบนัส

การคิดคะแนนโบนัส

ทุนการศึกษาบุตร

ขอเปลี่ยนชื่อตัวค่ะ

ห้องสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สวัสดิการบ้านพักของพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สำรองเลี้ยงชีพ

เข้าสมัครงานออนไลน์ไม่ได้

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทขที่ตำแหน่ง 37

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ระเบียบการได้รับโบนัสของพ.รายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

หาผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ไม่เจอ

ทำไมไม่เห็นมีประกาสผลสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เลยค่ะ

การจราจรของคณะแพทยฯ ติดยาวมาก

ประกาศผลสอบวันที่ 20 ก.ค. 57 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือยังค่ะ

โบนัส

โบนัสพนักงานหลังลาออก

ประกาศผลสอบข้อเขียน ของประกาศ ฉบับที่ 1265/2557

สวัสดิการพนักงานราชการ ที่พักอาศัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 786/2557 วันไหนครับ

ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบวันที่ 20 ก.ค.57 ยังคะ

ปรับขึ้นเงินเดือน 8%

อ ภาษาจีนคณะมนุษย์

การประกาศผลสอบ1558/2557

โบนัส

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามประกาศรับสมัครพนักงานธุรการที่ 1504

ตามประกาศ 1409 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอ่ะครับ

สอบบรรจุพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตติ์

ทำไมรายชื่อนักประชาสัมพันธ์ตามประกาศ เลขที่ 1409/2557 ยังไม่ประกาศครับ

อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1398/2557 ตำแหน่งเลขที่ 2720

เพิ่มเงินเดือน 8 เปอร์เซ็นน์ใน ข้าราชการ พนักงานมหาลัย

ร้องเรียนครับ

สอบถามการประกาศผลสอบตามประกาศรับสมัคร1226/2557 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ แต่หาประกาศไม่เจอค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อยากทราบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จะประกาศตอนไหนครับ

เรียน ขอทราบผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการบัญชีและการเงิน มข.วิทยาเขตหนองคาย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับฐานเงินเดือนต.ค.57

การย้ายสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

หนังสือรับรอง

ย้ายสิทธิประกันสังคม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลครับ

ลาศึกษาต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนตกเบิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มข.

สอบถามเรื่องบ้านพักค่ะ

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล หน่อยค่ะ

ตามประกาศ 1569/2557 มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 142 ราย ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ตรวจสอบเงินเดือน

สอบถามประกาศผลสอบ ตามประกาศรับสมัคร2602/2556

ตำแหน่งพนักงานราช ช่างกลโรงงาน เลขที่ตำแหน่ง 320 ไม่ทราบว่าสังกัดหน่วยงานคณะอะไรครับ

ประกาศ 1569/2557 และ 1570/2557

คุณสมบัติการสมัครพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสั่งออกยังคะ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัส

การจัดสรรที่พักอาศัย

เงินเดือน

รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เป็นพนักงานชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาธิตศึกษาศาสตร์ที่จะประกาศวันที่ 10 ก.ค.

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

ของขวัญพนักงาน

เงินเดือนใหม่

อยากทราบระเบียบพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอสอบถามแนวปฏิบัติ

ไม่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศ

การขอตำแหน่ง ผศ.

การสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย คณะแพทย์

โบนัสคณะแพทย์

ไม่เห็นประกาศ พนักงานบริการเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์

พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป ของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อหรือยังครับ

เรื่องผลการสอบ

เรียน หัวหน้างานธุรการ

เรียนถามเรื่องบ้านพัก

จากประกันสังคมเป็นเบิกได้

โบนัส

ประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตามประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ perso

โบนัสพนักงาน

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลในประกาศฉบับที่ 1178/2557

1147/2557 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบยังครับ ดูได้ที่ไหน

พนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1178/2557 นักวิชาการคอมฯ สังกัดคณะวิทย์

ตามประกาศ ฉบับที่ 1148/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 3253

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่ตำแหน่ง 3253 ดูได้ที่ไหนครับ

โบนัสข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนคะ ในประกาศบอกว่าจะประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 57

ประกาศเลขที่ 1147/2557 ตกหล่นหรือป่าวครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือยังครับ

ลงลิ้งประกาศผลสอบผิด

ลูกจ้างชั่วคราวทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป จะได้ขึ้นเงินเดือนตามประเมินผลงานมัยค่ะ

รู้สึกว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละตำแหน่งช้ามากนะคะ

ตำแหน่ง พขร.

จะเปิดรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อีกช่วงไหนคะ ขอบคุณคะ

ย้ายที่ทำงาน

ลำดับคะแนนบ้านพัก

การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดของประกาศเลขที่ 1148/2557 สามารถดูได้ที่ไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องเวชระเบียนหาไม่เจอครับ

ทำบัตรข้าราชการ

ทำใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระค่ากับธนาคารหายค่ะ

ประกาศกฎอัยการศึก ลูกจ้างประจำได้อายุราชการทวีคูณเหมือนข้าราชการหรือไม่ และอย่างไร

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคาร หาย ต้องทำอย่างไรครับ

ตามประกาศที่ 786/2557 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์สอบวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ

อ้างอิงจาก

เงินเดือน

ต่อสัญญาจ้าง

ธุรการคณะพยาบาล

แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลครับ

ประกาศที่ฉบับที่1220/2557 และประกาศฉบับที่1222/2557

สอบถามเรื่องการเข้าศึกษาครับ

ตำแหน่ง พขร.

ค่าตอบแทนเงินใบนัส

โบนัสพนักงานมหาลัย

ประกาศ786/57

เรื่องวันที่สภาฯอนุมัติจบกับการสมัครเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯสังกัดมหาวิทยาลัย 1/2557

ขอสอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล ครับ

ดีใจจังครับ

พขร.

สมัคร online ไม่ได้ครับ

สมัคร online ไม่ได้ครับ

เงินโบนัส

สอบถามความคืบหน้าโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศผลสอบพ.รายได้ผู้ช่วยพยาบาล

ขอสอบถามเรื่องลาพักผ่อน พ.ราชการครับ

โบนัส 5 ปี

รายชื่อแนบท้ายประกาศไม่เห็น ลูกจ้างชั่คราว พนักงานประจำห้องตำแหน่งเลขที่2723

ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุลคลหาย ใช้หลังฐานอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศที่1220/2557

ถามเรื่องการเลือกคณบดี

ตำแหน่ง พขร.

บัตรพนักงาน

สอบถามรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกสอบตามประกาศ982/2557

ผมต้องทำเรื่องขอลาออกไหมครับ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบนักวิชาการสาธารณสุข

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 982/2557

สอบถามผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การรับสมัครนักการภารโรง

การเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2557

บ้านพัก

ตำแหน่ง พขร.

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกตามประกาศ786/2557

เงินโบนัส พนักงานมหาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 2602/2556

สอบถามเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศฉบับที่ 986/2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้นที่ 28 พ.ค. 57

หากในหน่วยงานมีบุคลากร พนง.เงินรายได้ ลาออกจากราชการ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบหรือไม่

สอบ พ.มหาลัย 1/57

การประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

สมัครผู้ช่วยพยาบาล

ลาป่วย

เรียน หัวหน้างานธุรการ

การขาดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบตรงไหน

ประกาศ กบม 12/55 และ 20/52

ผู้ช่วยพยาบาล

ช่วยพยาบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลาป่วยของลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับเงินโบนัสมั๊ย

ตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบาย

โบนัส

โบนัสพนักงาน

สอบถามเรื่องการขี้นบัญชีชื่ออันดับสำรอง

ลาบวช

เรื่อง สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องลาออก

บ้านพักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส 5 ปี ลูกจ้าง

สอบถามประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อเขียน

สอบถามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

ขวัญเเละกำลังใจ

โบนัสพนักงาน

การลาออกกับโบนัสของพนักงานมหาลัยเงินงบ

ชุดปกติขาว

เปลี่ยนตำแหน่งสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอถามเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยเภัชกร ในประกาศเลขที่ 798/2557 ครับ

ขอทราบครับ

ลาศึกษา

จัดสรรที่พัก

ไม่ทราบว่าผลสอบ เขียน/ปฎิบัติ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรึยังครับ

เรียนสอบถามครับ

เงินโบนัส

เรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่เดือนถึงจะได้ครับหลังจากลาออกงาน

สอบพนักงานมหาลัย 2557

ความผิดพลาดในการลงฐานข้อมูลบุคลากร

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครพนักงานมหาลัย 2557

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผุ้สมัครตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

หักเงินประกันสังคม

เงินตอบแทนคณะแพทย์น่าจะได้ทุกคนทั่วมหาลัยบุคลากรทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยมากผลตอบรับคือทำไมไม

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การปรับเลื่ิอนขั้น พมข

ขอยกเลิกประกันสังคม

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 748/2557 สอบถามเรื่องสถานที่และเวลาสอบ ของคณะศึกษาศาสตร์

ยังเกิดข้อผิดพลาดเดิมอยู่ครับ

พอจะมีโอกาสรับโอนราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บ้างไหม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราวปี56

เลขบัตรประชาชนของ ผู้สม้คร นงค์ลักษณ์

เงินโบนัสพนักงาน

การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เกิดปัญหาขัดข้องในการสมัครงาน online ค่ะ

สอบถามเรื่องเงินโบนัสพนักงานมหาล้ย

ที่เคยแจ้งไปว่าสมัครไม่ได้ครับ มีข้อผิดพลาดของระบบ

ประกาศผลสอบ

จะประกาศผลการสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เมื่อไหร่ ที่ใหนค่ะ

จากประกาศ รับสมัครงาน 786/2557

เสนอแนะกระดานถามตอบคะ

เกิดปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัครงานออนไลน์ครับ!!!

สอบถามการสมัครสอบวันที่ 4-30 เมย.ค่ะ

สอบถามค่ะ

สอบถามเรื่อง สอบปรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลค่ะ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสมัครสอบคะ

รบกวนสอบถามเรื่องสมัครงานค่ะ

ขอสอบถามค่ะ

มีปัญหาในการสมัครงานออนไลน์ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/25

ใส่ชุดปกติขาว

โบนัส

สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบให้ เรื่องพึ่งส่งไป8เมษา

ลาคลอดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 56 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปรับค่าแรง

เปลี่ยนนามสกุล

ลูกจ้างโครงการ

สอบถามโบนัสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราว

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

พนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ

สมัครสอบพนักงานเปลตำแหน่งเลขที่316

พนักงานเงินรายได้ต่างจะพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไร

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถามว่าจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาได้หรือไม่ครับ

กำหนดคุณสมบัติ "ดีเด่น" 3 ปีย้อนหลัง

วุฒิปริญญาตรีกับการสมัครตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัย

สอบถามการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินโบนัสเงินรายได้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษนักประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ออกรึยังคะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว 3 ปี 6 รอบ

บัตรประจำตัว

เงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาส

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2557

ขอความกรุณาช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมเว็บไหนค่ะ

เกี่ยวกับ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา

ความเป็นอยู่ของบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

พนักงานมหาลัย

การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2557

จัดสรรที่พัก

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินโบนัส

บ้านพัก

โบนัส

โบนัส

ประกาศผลการจัดสรรที่พัก

สอบถามงานในช่วงปิดเทอมนี้

ผู้ช่วยพยาบาลไม่เห็นมีตำแหน่ง เงินงบประมาณเลยครับ ทำงานมา7ปีแล้วครับช่วยบอกหน่อย

บ้านพัก

บ้านพัก

จะเปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการของปีนี้เมื่อไหร่คะ

ปรับเงินเดือน

สอบถามเรื่องการเรียกบัญชีอันดับสำรองปริญญาโท

ขอบ้านพัก

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส

ระบบตรวจสอบลำดับการจองบ้านพักสวัสดิการ

สอบถามเรื่องการขอเอกสาร หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน

จัดสรรที่พัก

โบนัส

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

ขอปรับวุฒิ

ประกาศรายชื่อพ.แพทย์พ.ราชการ

การแต่งตั้งผู้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ถ้าต้องการดูอ้างอิงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการต้องดูจากไหนค่ะ

ถามกรอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

รบกวนขอคุณสมบัติของการรับสมัครนักวิชาการศึกษาด้วยนะคะ

ไม่พบรายชื่อ สอบคอมฯ..

เดือน มีนาคมนี้ โบนัสออกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่คะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการคณะแพทยศาสตร์

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนปรับฐานใหม่ลูกจ้างประจำ

เดือนเมษายนเงินเดือนข้าราชการปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหม

มัครงานของคณะนิติศาสตร์ไว้ค่ะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ หมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 26 กพ

เมษายน2557จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นของพนักงานเงินรายได้ไหมครับ

โบนัสเงินรายได้คับ

ไม่พบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ค่ะ แต่เลยกำหนดการประกาศมาแล้วค่ะ

เมษายนนี้เงินเดือนขึ้นไม่ครับของพนักงานเงินรายได้และโบนัดออกวันไหนครับ

ข้าราชการป.ตรี

ใบจ่ายภาษี

ประกาศสมัครงาน

ฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตุลา57

ถ้าจะลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องติดต่อที่ไหนครับ

โบนัดพนักงาน

ประกาศแต่ละฉบับ

สมัครสอบเป็นพนักงานการแพทย์

ฐานเงินเดือนใหม่ 2557 ของลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

เงินโบนัสพนักงงานมหาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิิน

การปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาลัยมีวิธีไหนบ้าง

สอบถามการทำชำนาญการ

เงินเดือน

สอบถามเรื่องการสอบอาจารย์ รหัส 1342 สังกัด โรงเรียนสาธิต มข คณะศึกษาศาสตร์

เ้ิงิืนโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามจบป.ตรีไม่มีวุฒิปวส. สอบ ธุรการได้ไหมค่ะ

การตกเบิกเงินเดือน

การเงินคณะแพทย์แย่ค่ะ

โบนัสพนักงานราชการ

ทำไมไม่มีลิ้งค์ไฟล์ครับ

รับเงินเดือนใหม่ไม่คับก พ57

การเทียบขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหมคะ

ฐานเงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ฐานเงินเดือนใหม่คือเท่าไร

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถมเรื่อง 50 ทวิ

ผู่ช่วยพยาบาล

เงินเดือนปรับใหม่จะออกทันสิ้นเดือน ก.พ.รึึป่าว

การรับสมัครพยาบาลตำแหน่งพนักงานมหาลัย

หนังสือการปรับเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการ มข 57

เงินเดือนปรับใหม่

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2556

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สังสัย

การเงินแย่มาก

ช่วยด้วยค่ะ พยาบาลเงินเวรไม่ออกหลายเดือนแล้ว เดือดร้อนมากคะ

การส่งสลิปรายการต่างๆของการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนของลูกจ้างสหกรณ์

อยากสอบถามว่า มข. จะมีการเปิดรับสมัคร พนักงาน ประมาณช่วงไหนครับ

คำสั่งปรับขั้นเงินเดือน

เรียกสำรอง ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 774/2556

สอบถามเรื่องบ้านพัก

เงินเดือนใหม่ของพ.ราชการ

เงินโบนัส

การเรียกบัญชี ฉบับที่ 870/2556

อยากทราบวันสอบค่ะ

เดือดร้อนมาก ..!!!!

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างโครงการ

บัตรพนักงาน

ใบเสร็จหาย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

โบนัสพนักงาน

เงินโบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โบนัสและเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนชื่อ-สกุลในระบบสมัครงาน online

สมัครงานพนักงานชั่วคราว2557

เวลาในการขอตำแหน่งวิชาการ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

สมัครงานตำแหน่งธุรการ ตำแหน่ง 1932 สำนักงานอธิการบดี

การเรียกตัวสำรอง

สอบถามเรื่องเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่พึ่งเข้าทำงานใหม่ค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

จะสมัครงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์แต่หาประกาศไม่เจอ

ใบรับรองการผ่านงาน

ปรับวุฒิ ปวส. เป็น ปริญญาตรี

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ต้องการขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลับขอนแก่น จะต้องติดต่อขอที่พักได้ที่ไหนค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัดพนักงานและการขึ้นเงินเดือน

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

มีนโยบายปรับวุฒิให้ลูกจ้างชั่วคราวมั้ยครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

การสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ตามโครงการกขคจ สำนักงานอธิการบดี

การเคหะแห่งชาติจะใช้รายชื่อที่สำรองไว้ หมดทุกคนมั้ยค่ะ

การเคหะแห่งชาติจะเรียกบรรจุพนักงานที่ขึ้นบัญชีไว้หมดหรือไม่ค่ะ

โบนัสพนักงาน

การปรับวุฒิ

การรับสมัคร รอบ 1/2557

เงินโบนัสประจำปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมาชิกสมทบ สหกรณ์ มข.

ผลการสอบลูกจ้างชั่่วคราว คณะมนุษฯ

ผลการสอบเจ้าหน้าบัญชีการเงินค่ะ

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ปี 57

สอบถามผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามผลการสัมภาษณ์ พนง.เก็บข้อมูล ค่ะ

สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

กรสมัครงาน

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 57

อยากทราบความคืบหน้าเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าทำศพของบิดามารดา

เงินโบนัสและเงินเดือนใหม่ที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1961/2556)

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2557

สอบถามผลการสัมภาษณ์ค่ะ

เลื่อนตำแหน่ง

คำสั่งบรรจะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัคร

สอบถามเรื่องการแก้ไขข้อมูล

สอบถามประกาศรายชื่อสอบค่ะ

ปรับเงินเดือนปี 2557

การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ กบม 6/2554

วุฒิที่ใช้สมัครงาน

เงินบำนาญข้าราชการทหาร

สมัครไม่ได้ครับ

เงินเวณ

การขอปรับวุฒิ

เงินเดือน

ทำธุรกรรมกับธนาคาร

เงินตกเบิกนักการภารโรง

การปรับเงิน ม.ค.57

เงินเดือน

ประกันสังคม

โบนัลลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัช

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอเรียนถามว่า เงินเดือนที่จะปรับขึ้นใหม่ในเดือน มกราคม 2557

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เงินกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา

คำสั่ง

ลูกมือช่าง

การปรับเงินเดือน

เงินเดือนที่ได้เมื่อมีคำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษ

ยุบสภา

เช็ดข้อมูลในประวัติทำไมเป็นลาออกครับ

เงินเดือนใหม่ ปี 57

ข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนในเดือนมกราคมปี57รึเปล่าคะ

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิชาการคอม สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ใบเร็จหาย

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่งลูกมือช่าง เลขที่ตำแหน่งตามประกาศเลขที่ 2633/2556ประกาศรึหยังครับ

ปรับเงินเดือน มกราคม 2557

ดูรายชื่อผู้เข้าสอบที่เวบไหนคะ

เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งชำนาญการ

อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวครับ

ผลประกาศรายชื่อตำแหน่งงาน ลูกมือช่าง

การแจ้งเวียนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

อยากทราบวันประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเมื่อไรค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล มช.เปิดรับสมัครปี2557เมื่อไร

ถ้า มข ออกนอกระบบ

การปรับตำแหน่ง

ไม่ทราบว่า มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสารสนเทศ มีไหมครับ

มข.จะออกนอกระบบเมื่อไรคัรบ

คุณสมบัติการโอนย้ายรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ

กู้ ชพค.

ย้ายหน่วยงาน

สมัคร ชพค.

ประกาศรับสมัครงาน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2557

ไม่เข้าใจ

สอบถามเรื่องวุฒิ

สอบถามเรื่องวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาลัย

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาจารย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการยิ้มสดใสใจอิ่มบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก

ประกาศผลสอบพนักงานเวชสถิติ

ยังไม่ได้บัตรประกันสังคม

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ปรับวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยปรับฐานใหม่ปี2557

ยุบตำแหน่งพนักงานมหาลัยเงินรายได้ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามผลสอบนายช่างโยธา

เงินเดือนพนักงานราชการที่จากเดิม 11160 บาทรวมค่าครองชีพแล้วไม่เกิน12285บาทผมเข้าใจถูกต้องไหม๊ครับ

ประกาศผลสอบ

เมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เลขที่ 1403

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวปี 57

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบพนักงานได้หรือไม่คะ

ค้นหาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบค่ะ เลขที่ประกาศรับสมัคร2208/2556

กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบไม่ได้

เรียกคนติดสำรอง

โอนย้ายสังกัด

ชพค.

สมัครงานทาง Online ไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุลผู้สมัครได้ ทำไงดีคะ

พนักงานเวชสถิติ ของศุนย์หัวใจสิริกิต์

พนักงานหอพักกิจการนักศึกษา สังกัดตึกอธิการ

โบนัสพนักงาน

จองล็อคขายกระทงที่บึงสีฐาน

เงินเดือนปี 57

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องสมัครสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องเงินโบนัสปี2555

กู้ชพค.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศ 2416/2556 เพื่อคัดเลือก 1 อัตรา ไม่สอดคล้องกับการประกาศรับ 12 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวสอบพนักงานราชการได้ผมต้องลาออกหรือโอนย้ายหน่วยงานได้ไหม๊ครับ

โบนัสพนักงาน

เปิดรับสมัครสอบ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครงาน

ชพค

อยากทราบตำแหน่งงานว่าง

แก้ไขข้อมูล บุคคลให้ถูกต้องครับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ

การปรับเงินเดือนพนังงานราชการปี 2557

ผลสอบพนง.มหาวิทยาลัย ถเาไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปิดรับสมัครใหม่อีกเมื่อไหร่ครับ

ใบเสร็จชำระเงินหาย ทำอย่างไรครับ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

USER ในการล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ต มข

เงินเดือนพนักงานราชการ

ปัญหาการสมัครงาน ออนไลน์

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยแบบใหม่

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

โบนัส1.4เท่า

ข้อสอบคอมย์ พ.ราชการ

เงินเดือน

ออกนอกระบบ58จริงมั้ย

ข่าวการออกนอกระบบ

วุฒิไม่ตรงสอบพนักงานราชการ

อยากทราบคะแนนคอมย์

สอบถามเรื่องบ้านพัก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างโครงการ

ขอตำแหน่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน

การปรับเงินเดือนลูกจ้่งขั่วคราวโครงการ

ตกเบิกหรือไม่ครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

รายชื่อสอบธุรการงานบริการ โรงพยาบาลศรีฯ

เงินเดือน

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อสอบพนักงานธุรการ

สอบถามวันประกาศผล ตามประกาศ 2076/2556

สอบถามเรื่องการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

การทำบัตรข้าราชการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามคำสั่ง( 1961/2556 ) ประกาศยังครับ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลงไฟล์ PDF ผิดอันหรือเปล่าคะ

มข.ออกนอกระบบหรือเปล่าค่ะ

การขึ้นเงินเดือน พนักงานมหาลัยเงินรายได้

สอบถามเงินเดือน

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบายจะเรียกอีกใหมค่ะเรียกถึงไหนแล้วคะ

สิทธิ์ประโยชน์ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)

สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม

พนักงานราชการ ได้รับโบนัส เหมือนกับ ข้าราชการและลูกจ้างประจำหรือไม่ครับ

เลื่อนเงินเดือนตุลาคม

การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

โบนัสข้าราชการ 1.4 พันล้าน

เรียกอันดับสำรองพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนั

ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จะสามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

การสอบพนักงานราชการ

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุครบ 65 ปี

สอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

ขอดรอปในเทอมสอง

เงินสงเคราะห์บุตรเปิดไม่ได้

สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สอบถาม

สมัครอาจารย์พนักงาน

ขอบทราบผู้สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครที่ 1737/2556

การสอบ

สมัครเป็นอาจารย์

ถามสถานที่สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ 57

ปรับเงินเดือน 57

ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งออกยังคะ

ทุนการศึกษาบุตร

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์

เรียน หัวหน้างานธุรการ อยากทราบผลสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัยฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก

อยากทราบผลการสอบครูและพี่เลี้ยงค่ะ

สิทธิของ พนง.องค์กรณ์ในกำกับ มข.

ทุนการศึกษาบุตร

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันชาวต่างชาติมั้ยค่ะ

ไม่มีประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ไม่ทราบว่า รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่่วคราวจะได้ปรับเงินในเดือน ตค 2556 หรือไม่คะ

ลำดับการเรียกใช้บัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้

สอบถามวันประกาศผลสอบข้อเขียน

ถามหาคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยพยาบาลที่สอบสัมภาษ์21ส.ค.56

ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงานยังไงคะ

ที่พักอาศัย

อยากทราบเรื่องทุนบุตร

การรับโอนอาจารย์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเภสัชกร

ขอทราบเงินเดือนใหม่

อยากทราบวุฒิของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาบุตร

บัตรประจำตัวพนักงานราชการ

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

โครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย

แผนการไปศึกษาต่อ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก

การโอนข้าราชการ

ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกัน

ทำบัตรพนักงานใหม่

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราวลาบวช

เงินเดือน

รบกวนด้วยครับ กรอกข้อมูลในหน้าสมัครงาน ไม่ผ่าน

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ขอถามหลายเรื่องครับ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สอบถามเรื่องเงินเดือนผู้ช่วยพยาบาลครับ

ตำแหน่งบุคลากร

ตรวจสอบการจัดสรรที่พัก

วิชาที่ใช้สอบตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ

ลูกจ้างชั่วคราว

การเลื่อนขั้น ระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลค่ะ

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

การออกนอกระบบ

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

สอบถามเรื่องสอบนักบัญชี วันที่ 18 ส.ค.56 ค่ะ

สอบถามสถานที่สอบ ค่ะ

ข้อสงสังเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ

ตกเบิกเงินเดือน

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อสอบนิติกร

ประกาศผลสอบ

ออกนอกระบบ

ข้อสงสัย

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

ผลเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่งช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วใกล้ประกาศยังครับ

อีกนานแค่ไหนจะประกาศการออกนอกระบบของมข.

เมื่อไรข้าราชการใน มข. จะได้ปรับเงินเดือนบ้าง

ขออนุญาตสอบถามครับ

ธุรการคณะวิศวกรรม

ผลสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมฯ กับ พนักงานเครื่องคอมฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ จะประกาศเมื่อไหร่ครับ

การขอทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานการแพทย์ไม่แนบรายชื่อ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดีอนลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบุคลากร

ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวต.ค. 57-58

ประกาศผลสอบ เจ้ากน้าที่่ห้องปฏิัติการสังกัดคณะวิทย์

หลังสมัครสอบจะประกาศสอบ พยาบาล พ เงินงบประมาณวันไหนคะ

รับเข็มประจำเดือนเกิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เงินตกเบิก

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ลาบวช

ยื่นเรื่องขอชำนาญการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

เงินเดือนตกเบิกพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สอบนักวิชาการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษาบุตรหรือยังค่ะ

บรรณารักษ์

ประกาศผลสอบนักโภชนาการ

ขอถามค่ะ

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

พนักงานการเงินและบัญชีคณะแพทยศาสตร์

ไม่มีเบอร์โทรสำหรับติดต่อทางโทรศัพท์เหรอคะ

จัดสรรบ้านพักหลังเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ

ที่ปรับเงินเดือน2556 เดือนมกราคมลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตกเบิกไหมคะ

ขอทุนมหาวิทยาลัย

จัดสรรบ้านพัก

ทำไมสอบพนักงานการเงินและบัญชีของคณแพทย์

สมัครงานผ่านเว็บนี้ทำยังไงคะ หาที่สมัครไม่เจอ

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอบ

สอบถามครับ

การแก้ไขทะเบียนประวัติ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงาน

พยาบาล พ รายได้ ควรเปลี่ยนเป็น พ มข ไหมคะ

ขอเสนอแนะเรื่องการเปิดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (โครงการ วมว.-มข)

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

พ มข และ พ รายได้ แตกต่างกันอย่างไรคะ

สอบถามวุฒิสำหรับตำแหน่งสอบค่ะ

ถ้าไม่ได้ไปสอบ ขอเงินคืนได้ไหมครับ

เรื่อง การ การสิบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ทันตะ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบตำแห่งครูและพี่เลี้ยง

ขอสอบถาม ตามประกาศ 1191/2556

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว มข)

สอบถามเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พ.มขและพ.รายได้คะ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1191/2556

หากสนใจงาน แต่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารสามารถอนุโลมได้มั้ยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2556

หารายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่เจอค่ะ

จำวันสอบไม่ได้ค่ะ

เงินยืมสวัสดิการมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

สอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามครับ ใบชำระเงินที่ธนาคารหาย

กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ด้วยค่ะ

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล จะเข้าแก้ไขข้อมูลอย่างไรคะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้สอบ จนท.บริหารงานทั่วไป ตามประกาศ 1277/2556

สอบถามประกาศรายชื่อค่ะ

ตรวจสอบหัวข้อประกาศ กับรายละเอียดด้วยนะครับ ผิดพลาดบ่อยจังครับ

ขอสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) ครับ

หัวข้อ กับ รายละเอียดด้านในผิดนะครับ ตรวจสอบด้วยครับ

ตำแหน่ง

บรรจุพนักงาน

สงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาในการสมัครงาน

ขออนุญาติสอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เรื่องหัวข้อการรับสมัครสอบ ไม่สามารถเปิดเข้าดูรายละเอียดได้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออยู่ไหนครับ

วิชาที่สอบไม่ระบุชัดเจนเหมือนหน่วยงานของรัฐอื่น

สมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งพนักงาน

บรรจุพนักงาน

ัธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวกับพนักงานต่างกันอย่างไร

ผิดพลาด ( อีกแล้ว )

รบกวนสอบถามค่ะ

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

สอบถาม

มหาลัยออกนอกระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2556

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกของพนักงานราชการครับ

รายละเอียดหัวข้อที่สอบนักโภชนาการ วันที่ 2ก.ค.56 ตามประกาศที่ 1266/2556

อยากทราบรายละเอียด

การเลื่อนเงินเดือน

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ Up dateของพนักงานมหาวิทยาลัยหาอ่านได้ที่ไหนคับ

เงินเดือนตกเบิก

ข้อมูลประวิติส่วนบุคคล

สัญญาจ้างหายค่ะ

การปรับเงินเดือนพนักงานราชการ 2556

สอบถามเวลาสอบของนักโภชนาการ วันที่ 2 ก.ค. 56 ตามประกาศฉบับที่ 1266/2556

สมัครสอบพิมพ์แต่ชื่อลืมใส่นามสกุล

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วันลา

สมัครงานตำแหน่งช่าง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัต

สอบถามเรื่อง ประกาศฉบับที่ 1271/2556

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

นามสกุลผิด

การเรียกตำแหน่งบุคลากร

การจัดสรรบ้านพัก

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วุฒิการรับสมัคร

ชื่อ-สกุล ไม่ตรงสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

สมัครไม่ได้ครับ ก่อนหน้านี้เคยสมัคร

ช่วยแก้ไขหมายเลขบัตรประชาชน

ทำไมลากิจไม่ได้ครับ

จบคอมธุรกิจสามารถสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมได้หรือไหม

วันลา

กรอกข้อมูลสมัครงานตำแหน่งอาจารย์นิติศาสตร์ไม่ได้ครับ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์

ไม่ทราบว่าเงินเดือนพนักงานราชการจะปรับเพิ่มอีกหรือป่าวคะ ที่ไม่ใช่การเลื่อนเงินเดือน 56

กรอกชื่อตอนสมัครผิดสามารถแก้ไขได้มั๊ยคะ

ประวัติ

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจนท.วิเคราะนโยบายฯ คณะทันตแพทยฯ ตามประกาศ ฉบับที่982/2555 ประกาศผลสอบยังครับ

ข่าวการออกนอกระบบ

ข่าวการออกนอกระบบ

ยังไม่ได้รับเงินเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่งช่างพนักงานราชการ

ทำงานผิพลาด

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขบัตรประชาชน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน พ.ราชการ

นักวิชาการคอม คอมธุรกิจสามารถสมัครได้หรือไหม

เป็นลูกจ้างประจำอายุงาน 28 ปี

อยากทราบเรื่อง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

เงินเดือนพนักงานราชการ ตุลาคม 56 จะปรับขึ้นอีกมั๊ยคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

ประกาศผลตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะทันตแพทย์ฯเลขประจำตำแหน่ง 2496 แล้วหรือยังครับ

สอบพนักงานราชการ

สมัครงานออนไลน์

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่ว

พยาบาล

ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อไรจะได้บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ค่ะ น่าจะทำงานครบ1 ปีบรรจุให้เลยนะค่ะจะเป็นพระ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน

ย้ายหน่วยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามประกาศ 961/2556

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง

ปรับเป็นพนักงาน

ปรับตำแหน่งพนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่งคราว

การลาออกจากตำแหน่ง

ปรับฐานเงินเดือนพนักงาน มข. 2556

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์

การจัดสรรที่พัก

สอบถามรายชื่อผู้เข้าสอบ จนท. สารสนเทศ อธิการบดี

เงินเดือนปรับใหม่

การส่งเอกสารเรียกตัวไปถึงอันดับสำรอง

นักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ จ. บริหาร คณะสัตวแพทย์

สมัครงานในเว็บ ยังไงคะ

ประกาศผลสอบพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลสอบ

เลื่อนเงินเดือนลูกจ้าง

พขร.

ประกาศผลสอบ. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่437/2556

ขอเรียนถามประกาศผลการคัดเลือก

บ้านพัก

อยากถามรายละเอียด

ประกันสังคม

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามวันเวลาสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลเงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับ พอใช้ 2 ครั้งติดต่อกัน

เรื่องแจ้งศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

สมัคร ป เอก ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อคนงาน

รายชื่อคนงาน

สอบถามการเลื่อนระดับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลระดับชำนาญงาน

ประกาศฉบับที่ 848/2556 ไม่ใช่ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

หัวข้อไม่ตรงกับ link ที่เป็นเอกสารค่ะ

เรียนถามเรื่องการปรับวุฒิครับ

ปรับค่าจ้างต.ค.56

พนักงานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์

ตามที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2556

ปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

สอบถามประกาศผล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานการแพทย์ และ คนงาน ของคณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

พนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก วันที่ 15 ทำไมไม่มีชื่อค่ะ

ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

กาเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

สอบถามเรื่องการรับสมัครงาน พนง รอบ2/2556

การเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556

การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.

ประกาศรายชื่อการสมัครงานของคณะแพทย์

ขึ้นบัญชีอันดับสำรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน)

ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ มข.

ดูประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราวตำแหน่งบริหารงานทั่วไปคณะแพทย์ได้ที่ไหนครับ

การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามรายชื่อและวันที่ สถานที่สอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลสอบพนักงานประจำห้อง สังกัดงานเภสัชกรรม (สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 56)

ตำแหน่งบุคลากร

สอบถามสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์

รายงายตัว

การโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

ผลการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ใกล้ประกาศยังครับ

การรายงานตัว

การประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงาน มข. พ.งบประมาณ ตำแหน่งบุคลากร

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร

สอบถามเรื่องการเรียกตัวสำรอง

ผลสอบ พนักงงานมข.โดยใช้เงินรายได้ ต. จ. บริหาร 6 ตำแหน่ง ทำใมไม่ประกาศ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์(คำสั่ง 6787/2555)

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ตำแหน่งบุคลากรจะประกาศวันไหนครับท่านหัวหน้า

ประกาศผลสอบ 1/2556

อยากทราบหลักเกณฑ์การคืนเงิน "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

รบกวนสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะ

เรียนสอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาลัยตำแหน่งบุคลากรครับ

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

ทำงาน กี่เดือน ถึงจะได้เงินเดือน

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

การเรียกตัว

โบนัสอิงจากการเลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน

การปรับฐานเงินเดือน

การประเมินและโบนัส

รับสมัครพยาบาล

สมัครงานตรงไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (19 เม.ย. 2556)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ?

เงินเดือนใหม่

ผลการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556 ไม่ทราบว่าจะป

การเลิกจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เรื่องอัตรากำลังของหน่าวยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ครับ

ประกาศรายชื่อตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบเรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบคอม ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสต์

ขอสอบถามเรื่องการรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2556

เรียนถามคะ

การประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ี 517/2556)

สอบพนักงานมหาลัย

เรียนสอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการค่ะ

สมัครงาน

การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ 14/2555

คำสั่งเงินตกเบิก

การสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย

การปรับเงินเดือน

ฐานเงินเดือนปี56

สอบเป็นพนักงานมหาลัย

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สิทธิการลาคลอดของพนักงานราชการ

การรับสมัครสอบ

ผลการสอบ

สอบพนักงาน

ขาดราชการเกิน 15 วัน

บรรจุพนักงาน

ตอบคำถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2553) และ (ฉบับที่ 5/2554)

หลักเกณฑ์การสอบพนักงานมข.

สอบถามการปรับบวุฒิการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครตำแหน่งพนักงาน

วุฒิกรมศุลกากร

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

เรียนสอบถามหัวหน้าครับ

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

ปรับฐานเงินเดือน

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากผ่านข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ โดยได้คะแนนสูงสุดใช่หรือไม่ครับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากเกณฑ์ไห

การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนใหม่ปี 2556

เรื่องหนังสือแต่งตั้งตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

ตามประกาศรับสมัครงานฉบับที่ 212/2556

สอบถาม

เงินเดือนใหม่ปี56

สอบถามเรื่องการเข้าไปรายงานตัว

การสมัครตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ ของ สวพ.

เอ้อ..ยังไง

วันหยุด

ประกาศราขชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์

ทำไมช้าจัง

ค่าแรงขั้นตึ่า300ทั่วประเทศได้เฉพาะเอกชนหรือครับ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เปิดดูรายละเอียดการรับสมัครงานไม่ได้ค่ะ

ความคืบหน้าเงินเดือนใหม่

สอบถามเรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ผิดพลาด

ประกาศผลสอบ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สอบถามการปรับวุฒิพนักงานราชการ ปวส. เป็น ป.ตรี

ประกาศปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการปี56-57 (ฉบับที่6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 กพ. 56

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน

พี่ตกลงออกประกาสที่ไหนค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการ ที่สอบวันที่ 3 กพ เนี่ย

ยังหาผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาษาจีนไม่เจอค่ะ หาตั้งแต่วันที่ 19 จนถึงวันนี้วันที่24 มันไปอยู่หัว

พนักงานที่ลาออกจะได้เงินเดือนเมื่อไหร่ค่ะ

การสมัครงาน online

ผลสอบการคัดเลือก

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

กระบวนการทำชำนาญการ

โบนัส พนง.

ประกาศข้อเขียนหรือยัง

ลิ้งค์รับสมัครพนักงาน ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้

ขอสอบถามคะแนนสอบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556

เงินเดือนเดือน ก.พ.56 ออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เพื่อนสอบคอมพิวเตอร์ วันนี้จะเข้าดูได้กี่โมง เพราะเข้่ามาดูแต่เช้าก็ยังไม่เห็นป

โบนัสพนักงาน

การปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

ที่พัก

เลื่อน

สอบถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

สอบถามการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครงาน Online ไม่ผ่าน

ประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับ

ได้ยินข่าว

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เรื่องยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินธนาคารหาย

เรื่องการปรับอัตราเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและอัตราเงินเดือนใหม่

ค้นหาหนังสือกระทรวงการคลัง

การลาออก

สืบค้นคำสั่ง ประกาศ

สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้างานคณะวิศวะ

สอบถามเรื่องสิทธิการเข้าสอบตำแหน่งหัวหน้างาน

เรียนถาม ตำแหน่ง อาจารย์ โรงเรียนสาธิต

ผลการสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกาศเลขที่ 148/2556

การประกาศรายชื่อ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินตกเบิก

สอบถามวันสอบค่ะ

โบนัส

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

สอบถามประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นเวรเปล

คะแนนการขอบ้านพัก

มีการประกาศสอบ ตำแหน่งธุรการใหม่ ก่อนประกาศพนักงานธุรการติดสำรองอีกตำแหน่ง

ติดตามความคืบหน้าการปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน

เงินเดือนปี 2556

สวัสดิการค่ารักษาพยายาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ไม่ทราบว่า ลูกจ้างชัวคราวโครงการ กับ ลูกจ้างชัวคราว แตกต่างกันยังไงค่ะ

เรื่อง เพิ่มค่าครองชีพ

จัดงานวันเกิดบุคลากรมข.(ตามราศี)ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ค่ะ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

....

ฐานเงินเดือนนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

มีระเบียบหรือหลักเกฎท์อะไรถ้าจะขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ2556

การเข้าศึกษาระดับอนุบาลสาธิต ของลุกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลม.ข.

เงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัส พนง.

ขออยู่แฟลตครอบครัว

การขอหนังสือรับรองการทำงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

ราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

การโอนย้าย

โบนัส

ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่

นักวชาการศึกษา(ภาษาจีน) เลขที่ตำแหน่ง 1507

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สอบถามเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกค่ะ

ขอสอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 2046/255

ประกันสังคม

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การหักเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์ นิติศาสตร์

สอบถามคะ

ประกาศวันสอบของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศธ.0514.1.3.1/5060 ลงวันที่ 16 ก.ค.55

โบนัส พนักงานงบ

เรื่องเลขตำแหน่ง ที่สมัคร

ทำงานไม่ครบ 5 ปี

หนังสือที่ ศธ 0514.1.3.19115 ลงวันที่ 3 ธ.ค.55

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

การสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2556

กู้สวัสดิการไมโครคอมพิวเตอร์

โอกาสและความก้าวหน้าของลูกจ้างชั่วคราว

เรื่องการสมัครสอบ

ผู้ช่วยพนักงานครูเทศบาล

คำสั่งจ้างพนักงานราชการ

การลาออกของลูกจ้างประจำ

การแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในฐานข้อมูลสมัครงาน online

สอบถาม

โครงการเงินตั้งตัวรัฐบาล

ใส่เครื่องเเบบพนักงานมหาวิทยาลัยรับปริญญา

ถ้าเกษียณราชการแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน มีเงินบำนาญให้เหรอครับ แล้วเกณฑ์การคิดแบบใหน

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิ์ เพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลปี2556(ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2046/2555)

สอบถามเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน ม.ค. 56

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และ เงินงบประมาณแผ่นดิน

เรียนสอบถาม

สัญญาจ้างและคำสั่งต่อสัญญาจ้างเมื่อไหร่จะออก เข้าเดือนที่ 3 แล้ว

เงินเวรคนงานกับพนักงานการแพทย์แตกต่างกัน

การสอบเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ เป็นนักบัญชี

ผลการคัดเลือก

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครบางตำแหน่งไม่พบซึ่งประกาศรับไปยังไม่นานเพราะเหตุใด

ใบรับรองแพทย์

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้เลยค่ะ มันขึ้นให้ใส่คำตอบอย่างเดียว

การเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

เรื่องพนักงานของมหาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

บัตรประกันสังคม

นักวิชาการเงินและบัญชี (สอบขึ้นบัญชีไว้)

สอบถามเรื่องเงินกองทุนสำรองฃีพเลี้ยงค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 1862/2555 พนง.ธุรการ สังกัดสำนักงานอธิกานบดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การเลื่อนขั้นเงินเดือนต้นปี56

พนักงานเงินรายได้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

ถามเรื่องการสมัครสอบ

งานมหามงคล 5 ธันวาคม 2555

สอบถามว่า ประกาศสอบของมหาวิทยาลัย ล่าสุดไม่มีบอกหรอคะว่าตำแหน่งนั้ๆ ทำงานที่ไหน

วิธีเลื่อนเงินเดือนพ.มหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เม.ย.56

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนวุฒิ ปวช. ปี 56

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการเปิดรับสมัครงานรอบ1/2556 ครับ

สอบถามเรื่องสาขาวิชาที่ใช้ในการสมัครงานครับ

ประกาศรับสมัคร

สอบถามเรื่องเกณฑ์การปรับเงินเดือนของ มข

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครต่ำแหน่งอาจารย์

สอบถามการสมัครงาน อ้างอิง ประกาศ มข. 1994/2555

ขอรายละเอียดการเข้าบรรจุรับราชการในมข.

สงสัยผลสอบ

ตามประกาศฉบับที่ 1908/2555

สัญญาจ้าง

เรื่องการสมัครงานแบบ Online

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ยังไม่พบการแจ้งชื่อลาออกในฐานข้อมูลประกันสังคม

ทำชำนาญการหรือชำนาญงาน

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

สอบถามเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวพนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์

เปิดดู คำสั่ง-ประกาศ

โบนัส

บัตรประกันสังคม

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำห้องสมุด คณะแพทยศาตร์

ขอทราบข้อมูลจำนวนบุคลากร รปภ มข

วันลา

คำสั่งบรรจุุ

ขอสอบถาม การปรับวุฒิพนักงานมหาลัยสายสนับสนุนครับ

บัตรประกันสังคม

เรียนสอบถาม

ขอสอบถามการปรับเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกลุ่มส1 เป็น ส2

สอบถามเรื่องสวัสดิการ

เรียนสอบถาม

ประกาศ "สอบ" มีวันหมดอายุหรือไม่ค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การประกาศผลสอบ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เงินเดือนลูกจ้่งชั่วคราว56 ขั้นมั้ยคะ่

บ้านพัก

สอบถาม ประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

เรียน ท่านหัวหน้า ขอถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้

อยากทราบผลการรับสมัครครับ

เรื่องการประกาศผลการคัดเลือก นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

ขอทราบระเบียบการรายงานตัว

เงินโบนัส

ผลสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลสอบ

สัญญาจ้าง 60 ปี

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน จะขึ้นอีกแล้วหรอ

เงินเดืน พนักงานราชการจะปรับมั๊ยคะ

ปรับตำแหน่ง

โบนัส

ลูกจ้างประจำ

ทำงานไม่ตรงกับสายงานจะมีผลต่อการประเมินไหม

พนักงานฯ จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนอีกรอบประมาณมกราคม 56 นี้ คืออะไรครับ

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์

การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

สอบถามเรื่องการลาพักผ่อนครับ

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

สอบถาม

ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

แก้ไข ระเบียบทะเบียนชื่อในการรับสมัครงงาน

เงินค่าตอบแทน ตามภาระงานกรณีพิเศษ

พนักงานราชการ

เงิน pp

อยากทราบผลการสอบวัดผลการสอบนิติกร

เงินเดือนพนักงานราชการ

บัตรประกันสังคม

การปรับเงินเดือนรอบปีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบฯ และ เงินรายได้

ผลการประเมินกับการปรับขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

การขึ้นบัญชี

ฌาปณกิจ มข

อยากจะทราบประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักสารสนเทศ ครับ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่อง ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

ระบบพนักงาน

ลูกจ้างโครงการ

การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบแผ่นดินและเงินรายได้

ระบบ "สืบค้น คำสั่ง/ประกาศ"

รบกวนถามเรื่องโบนัสลูกจ้างประจำอีกครั้งค่ะ

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ปรับเงินเดือน

เอกสารสมัคร ชพค สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องใช้สัญญาจ้างมั้ยครับ

โบนัสลูกจ้างประจำ

ค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่า ลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

เงินเดือน เดือน มกราคม 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลศูนย์สิริกิตติ์ รึยังคะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบพนักงานธุรการ

หัวหน้าคะวูฒิ ม6 กับ ปวช ได้เงินเดือนเท่ากันมั๊ยค่ะ

กู้ชพค.

ทำไมลูกจ้างชั่วคราวโครงการถึงไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือน

ขอบคุณค่ะ

เงินเดือนใหม่

ขอบคุณมากๆๆนะคะ

เรื่องการต่อสัญญาของพนักงานราชการ

สิทธิการลา

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

สอบถามเงินเดือนขั้นต่ำระดับชำนาญการค่ะ

การคืนบ้านพัก

เงินเดือนเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเท่าไหร่คะ

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

อยากทราบกรอบของพนักงานราชการครับ

ลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

การลาบวช

ขอขอบพระคุณยิ่ง

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนพยาบาล

การประกาศผลสอบ

การนับเวลาอายุราชการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

คำสั่งออกรึยังคะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

วันเริ่มทำงาน

คุณสมบัติในการรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

การนับอายุราชการของพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศผลสอบ

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดคณะแพทยศาสตร์

นโยบายมหาวิทยาลัย

พนักงานห้องผ่าตัด

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

สอบถามเรื่องการคลอกพนักงานมหาวิทยาลัย

มีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

สมัครพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ

เงินตกเบิก

ปรับระดับตำแหน่งงาน

ขอทราบ ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

รับสมัครพยาบาลจบใหม่ช่วงเดือนไหน

ทุนการศึกษาบุตร

รบกวนถามฐานเงินเดือนพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ค่ะ

ใบรับรองแพทย์

การค้นหาข้อมูลที่เราสมัครงาน

ปรับเงินเดือน ต.ค. 55

สอบถามเงินเดือนพนักงานราชการวุฒิ ปวส ค่ะ

วุฒิ ป.ตรี ลูกจ้างชั่งคราว เดือน ต.ค นี้ จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ?

ระบบสืบค้นประวัติบุคลากร

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ความก้าวหน้าของพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบพนักงานการแพทย์

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร

สอบถามข้อมูล

นักบัญชี

1 ต.ค. 55

จัดประชุม/อบรมความก้าวหน้าลูกจ้างประจำบ้างนะครับ

อยากให้ผู้บริหารพิจารณา

การต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

ระบบเงินเดือน

ระบบเงินเดือน

เงินโบนัส

ยังไม่มีประกาศผู้ได้เข้ารับการคัดเลือกเลยค่ะ

พนักงานขับรถ

รายชื่อ

เกณฑ์การขอทุนการศึกษาบุตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนิติกร

ในประกาศรับสมัครนิติกรแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 11 กันยายน 2555 แต่มาถึงวันนี้ยังไม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นิติกร

เกณฑ์การให้ทุนบุตรบุคลากร สวัสดิการ ฐานเงินเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ วิทยาเขตหนองคาย

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

อนุมัติเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวหรือยัง

ถ้ามเรื่องโบนัส

เงินทุนการศีกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ต่ำแหน่ง นักสารสนเทศ

ข้อสอบถาม

อยากสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฉบับ 1353/2555

การสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบถามเรื่องายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

สอบถามข้อมูล

แก้ไขชื่อสกุลใน สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

การทำบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทร

ฝากถึงคนอื่น ๆ ค่ะ

สอบถามเรื่องตำแหน่ง

อยากให้ระบุวันที่ตั้งคำถามคำตอบจะได้รู้ว่ากำลังดำเนินการใช้เวลานานเท่าใด

สอบถามค่ะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิกพนักงานมหาลัยเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่ว

วันลาพักผ่อนลูำกจ้างโครงการ

วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการ สะสมได้แบบไหนครับ

พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี แต่จบป. โท

ขอทราบรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 872/2555

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ทุนบุตร

วันลาพักผ่อน

การรับสมัครงาน ตำแหน่งพนังงานมหาลัย

รบกวนสอบถามค่ะ

โครงการเออรี่

สอบถามถึงสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

1257/2555 ลูกจ้างโครงการ ช่างเทคนิค สังกัด สำนักงานอธิการบดี

การปรับตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราวพอมีสิทธิ์ขอที่พักได้ไหมคับ

ขอทุนเรียนต่อ

อยากทราบข้อกำหนดเรื่องการโอน/ย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ปรับค่าจ้างเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดีในวันศุกร์นี้ ได้ข้อสรุปหรือยัง

นักโภชนาการ ป.โท

เรื่องวันลาพักผ่อน

การเปลี่ยนชื่อในฐานข้อมูลการสมัครงานออนไลน์ทำอย่างไรคะ

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศผลสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

ประกาศผลสอบ 6 สค 55 ที่เลือนทำไมไม่เห็นประกาศเลยครับ

ผลสอบ

ขอทราบผลการสอบ

การประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบคอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่ได้ประกาสจะประกาศวันไหน

สิทธิวันลาพักผ่อน

มีประกาศรับสมัครงานแต่สมัครไม่ได้ค่ะ

ไม่เห็น link สมัครครับ

การประกาศรับสมัครงาน และการประกาศผลการสอบ

สมัครงาน 0nline

รับสมัครงาน

เงินทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เดือนเต็ม ๆ คำสั่งบรรจุยังไม่ออก

เงินเดือน

บัตรทอง

สอบถามข้อมูล

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน

สรุปแล้วลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีการปรับเงินขึ้นทุกประเภทภายในปีนี้ไช่หรือไม่

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิก

การขึ้นเงินเดือน

ความก้าวหน้า

มติ ครม.

เงินตกเบิก

ขอทราบเบอร์ส่วนตัวของ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

ลูกจ้าง

อยากทราบหัวข้อการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ต้องขอข้อมูลที่ไหนคะ

พนักงานเงินรายได้มีสิทธิ์เทียมเท่าพนักงานงบแผ่นดิน

มีเฟสบุ๊ครึเปล่า

เงินเดือนผิด

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกค่ะ

เงินตบเบิกลูกจ้างชั่วคราว

ความชัดเจนการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.55

เงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนเพื่อน

สอบถามการสอบ

ปรับเงินเดือน

ขอดูผลคะอนนสอบพนักงานย้อนหลังได้ไหมค่ะ ละจะส่งเป็นความลับไหม

ทำไมขึ้นเงินเดือนให้แต่พนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ตามข่าวประชาสัมพันธ์การปรับค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนใหม่จะออก เดือน ตุลานี้ ใช่ใหม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันหยุดเดือน สิงหาคม

เวปไซด์ภายในของ กจ. เปิดดูไม่ได้ค่ะ

ขอสอบถามว่าทำไมลูกจ้างชั่วคราวถึงเงินเดือนขึ้นช้าจังเลยค่ะ

สอบถามเรื่องวันประกาศผลสอบ

อยากทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือนคิดจากฐานคิดอะไร หรือเทียบสัดส่วนครับ มีตารางเทียบปะครับ

ดิฉันได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของ กจ. เรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกจ้างชั่วคราว เห็นว่าจะออกในปีงบประมาณ 56 ก

เงินเดือนลูกจ้างมข.

ลูกจ้างโครงการ

ตกเบิกลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนงบปี 56

อยากทราบคะแนนสอบ 2/55

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช.

ประกาศผล ตามประกาศ 1042/2555

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนวุฒิ ปวช.

ปรับเงินเดือน

ทุนการศึกษาบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขอชำนาญการ

ประกาศผลสอบนิติกร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555

จะประกาศรายชื่อผู้มีสอบ

การทำหนังสือภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 761/2555 ประกาศหรือยังครับ

การปรับเงินเดือน

การทำหนังสือภายใน

เงินเดือนใหม่

ทุนการศึกษาบุตร

คำสั่ง

พนักงานราชการ

สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษาบุคร

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 5/2555

เงินเดือนใหม่

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเรื่องงบประมาณ

ลูกจ้างชั่ว วุฒิ ม6 ขึ้นเท่าไหร่ครับ

ประกาศ ก.บ.ม. 5/2555

ถามเรื่องลูกจ้างประจำ

การปรับฐานเงินเดือน

สวัสดิการณืลุกจ้างชั่วคราวในการคลอดบุตร

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้่างชั่วคราว

เลขที่คำสั่ง

ประกาศ ก.บ.ม ฉบับที่ 5/2555

เงินตกเบิกยังไม่ได้

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นเมื่อไรคะ

การลาป่วย

เงินเดือน

เกณฑ์การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

กบม.8/2555

เงินเดือนใหม่ พนง.

เงินเดือนปรับใหม่

ระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการจะมีสิทธิ์ได้สิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างประจำ หรือประเมินเลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้งไหมค่ะ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพ.เงินรายได้

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบว่าทำไมพนักงานราชการจึงไม่มีวันลาพักผ่อนสะสมเหมือนตำแหน่งอื่น

เงินเดือนตามนโยบายรัฐ+การปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือน..ใหม่

สอบถามเรื่องการปรับค่าครองชีพ ในการทำนิิติกรรม

คำสั่งปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลืมเงินเดือน

พ.งบ ขององค์กรในกำกับ

เงินตกเิบิก

อยากทราบว่าเงินตกเบิกของนาย ศุภชาติ ศรีเรือง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อเมื่อไรคับ

สงสัยบัญชีเงินเพิ่มข้อ 21 ค่ะ

เงินลืมเงินเดือน

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ นานเหลือเกิน

อายุในการสมัครงาน

โอนย้ายเป็นพ.แผ่นดินบรรจุ 14ตุลาคม 2554 เงินเดือน 14,370 จะได้ปรับตามข้อ 21 ไหมคะ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาณ์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มค 55 ไหมค่ะ

ตำแหน่งเลขที่ 3494

ลูกจ้างโครงการ

ลูกจ้างโครงการขึ้นเงินเดือนหรือไม่

พนักงานราชการ

พ.มหาวิทยาลัยวุฒิป.ตรี โดยเรียนจบปวสและต่อป.ตรีหลักสูตรไม่ถึง 4 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ใหนค๊ะ

กระดานถาม-ตอบ ของกองคลัง

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะปรับขึ้นหรือเปล่า

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวถึง9000หรือเปล่าครับหรือแล้วแต่ตำแหน่งทีทำอยู่ปัจจุบัน

ดูประกาศแล้วงง

เงินเดือน

พนักงานมหาวิทลัยที่บรรจุหลัง 1 ม.ค. 2555

ลูกจ้างชั่วคราวปรับไหมค่ะ

สอบถามประกาศ ก.บ.ม. (8/2555) พ.เงินรายได้ ได้รับการปรับเงินเดือนด้วยหรือไม่ แจ้งด่วนคะ

ตามประกาศ กบม.ฉบับที่ 8

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2555 หมายความรวมถึงพนักงานประเภทใดบ้างคะ

เงินเดือน พนักงาน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือน

ประกาศขึ้นเงินเดือน ของ มข.

สอบถามคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน

ตัวสำรอง

สอบถามเรื่องการสอบเข้าทำงานครับ

กบข/กสจ ในสลิปเงินเดือน

ถามต่อคะ สอบ2/55

สอบถาม ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

สอบ พนังงานราชการ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 55

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งออกไม่เกี่ยวกับตำแหน่งเท่ารั้ย โปรดพิจารณาข้อสอบด้วย

อยากทราบผลประกาศเรื่องทุนการศึกษาบุครของบุคลากรในมข.ค่ะ

อยากทราบประกาสผลสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์

อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

สกอ.15000

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ความหวังการปรับเงินเดือน

ขอบคุณสำหรับคำตอบ

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ

ถามเรื่องเงินเดือนพนักงานราชการครับ

นามสกุลในคำสั่ง

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์

อยากสอบถามเรื่องหนังสือคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ตกหล่นคะ

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เรื่องประกาศรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์พยาบาล ที่ศูนย์หัวใจคะ (13 มิย. 55)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (พยาบาล 13 มิย.55)

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพนักงานราชการ

เงินเดือนขึ้นรึป่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

สมัครงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รอคำสั่งบรรจุ

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

เงินตกเบิก

คำสั่งที่รอมานาน

เงินตกเบิก

พนักงานมหาวืทยาลัยและพนักงานราชการ

มีแนวโน้มจะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาไหมครับ

เงินตกเบิก

เปลี่ยนตำแหน่งใหม่

เงินเดือนใหม่

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่างกันอย่างไรครับ

ขอถามใหม่อีกรอบคะ

เงินเดือน15000

สอบถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

15000 และ 9000

เงินเดือนใหม่และเงินตกเบิก

สมัครออนไลน์

สมัครงานมข.

ตกเบิก

การปรับเงินเดือนใหม่ค่ะ

ยืมเงินระหว่างรอทำสัญญาจ้างได้รึป่าวคับ

ประกาศผลสอบ

เงินตกเบิก

การปรับเงินเดือนของพ.การแพทย์ลูกจ้างชั่วคราว

ฐานเงินเดือนใหม่พนักงานเงินารยได้

เรียนถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

เวลาประกาศผล

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

อยากทราบว่าวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส.

สอบถามเงินเดือนที่จะปรับใหม่

เงืนเดือน 15000

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน

การสมัครงาน

เรื่องสมัครสอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่ปรับขึ้น สรุปแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนค่ะ ทุกคนกำลังสับสนกันมากค่ะ

ที่ว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น9000บาทตกลงว่าเป็นลูกจ้างเงินงบประมานหรือว่าเงินรายได้ครับ

เปลี่ยน นามสกุลแล้วสมัครสอบไม่ได้ค่ะ

อยากทราบว่าตกลง ลจ.ชั่วคราว ปวชได้ปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่คะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องบ้านพักราชการคะ

คำสั่งลาออก

15000-9000

เงินเดือนป. เอก

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน

อัตาการปรับเงินเดือน เก่า-ใหม่

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี

การปรับเงินเดือน พ.ราชการ

อยากทราบว่าเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนค่ะ

ปวส.และปวช.

เงินเดือนตามวุฒิ

เงินเดือน

เงินเดือนที่จะปรับใหม่ ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่จะปรับขึ้นนะค่ะ ไม่ทราบว่าจะเริ่มได้เดือนไหนค่ะ ที่ไม่ใช่เงินตกเบิกนะค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำกว่า ปวช ละคะ ได้เท่าไร

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(วุฒิ ป.ตรี)=ลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิ ป.ตรี)

ลจ. ปวช-ปวส ได้ 9000 บาทเท่ากันหรือค่ะ

การปร้บเงินเดือน

เงินเดือน

ขอบคุณ

เงินกู้เพื่อการศึกษา

เรื่องเงินเดือนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เงินเดือน ป. เอก จะปรับตาม ป. ตรีไหมครับ ป.ตรีได้หมื่นห้า ฐานป. เอกจะปรับขึ้นไหมครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

เข้าระบบสมัครแล้ว ไม่สามารถสมัครตามที่ประกาศได้

วุฒิ ป.ตรี พ.มหาวิทยาลัยเงินรายได้

เงินเดือนพนักงานเงินงบ

ว่าด้วยเรื่องเงินเดือน

จริงหรือป่าวครับ

เรียนถามหน่อยคะ

ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เกี่ยวกับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิ ปวช.,ปวส.

พนักงานทางการแพทย์

พนักงานประจำห้อง สังกัดโครงการให้บริการน้ำดื่ม

ต้องการปรับวุฒิ

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่สมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์

สอบถามข้อมูลผลการสอบคัดเลือก

สอบถามข้อมูลประกาศรับสมัครงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถามข้อมูล

ทำไมไม่ประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว มข.

บรรจุพนักงานใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกครับ

เงินโบนัส

ต้องการสมัครงานในสาขาการโรงแรม

เงินโบนัส

ประกาศผลพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการ

อยากทราบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใ มข. ครั้งที่ 2/55

การประกาศผลสอบ

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนพนักงานลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555

ค่าแรงขั้นต่ำ300

ถามมาคือ ไม่ตอบคับ

อยากทราบว่าทำไมไม่มีประกาศผลการสอบนักพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันไหนครับ

ผลการคัดเลือก

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบพนักงาน ตำแหน่งนักพลศึกษา

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทย์ ประกาศวันไหนค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานในองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ทำไมไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล

สอบสัมภาษณ์แล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555) ไม่ทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่คะ

อยากทราบว่า ตามประกาศ คำสั่ง 238/2555 จะประกาศผลสอบ วันไหน

ขอที่พักอาศัย

เรื่องเงินโบนัส

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศวันนี้ไ

การเลื่อนสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่พนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งเลขที่ 1170 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรร ประกาษรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบยังครั

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ตำแหน่งวุฒิ ปวช.

สอบถามประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เงินโบนัส

เรื่องเงินเดือน พนง.เงินรายได้

เงินเดือนวุฒิ ป.ตรี

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทำไมผมถึงไม่มีสิทธื์เข้าสอบ ทั้งที่วุฒิที่ใช่สมัครก้ตรงครับ

หนังสือคำร้องทั่วไป

ประกาศผลสอบคอมฯ ครั้งที่ 1/2555 จะประกาศก่อนหมดเวลาราชการ 16.30 น. หรือเปล่าคะ

27 มี.ค.55 บ่ายแล้วคะ รายชื่อผู้สอบผ่านคอมฯ การสอบพนักงานมหา'ลัย 1/2555 ยังไม่ออกเลยคะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555 ประกาศวันที่ 27 มี.ค.55 ยังไม่เห็นเลย

เงินเดือนใหม่มีค่าครองชีพไหมค่ะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 จะรู้ผลเมื่อไรคับ

ระบบซี

ผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 15,000 บาท

ปรับวุฒิงานธุรการ

ว่าด้วยเรื่อง 17 เมษา

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นหรือเปล่า

วันที่ 17 เมษายน 2555 หยุดไหม

เมื่อรัยจะได้ครับ

เงินเดือน15000

พนักงานราชการที่ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครในตำแหน่งวุฒิ ปวช.

เรื่องปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน 15000

ประกาศผลสอบ

อยากดูรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 อีครั้งค่ะ

เงินเดือนแรก 15000

ขอสวัสดิการที่พักอาศัย

รายละเอียดสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผ่านรอบแรก

การสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สามารถปรับวุฒิได้รึเปล่าค่ะ

ฐานเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ คุณวุฒิ ปวช.

พยาบาล

เรื่องการปรับเงินเดือน

สอบคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบ

เรื่องสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์

ต้องการร้องเรียนค่ะ

สอบข้อเขียนพนักงานธุรการ

ทำใบเสร็จแสดงการชำระเงิน ที่นำมาใช้แสดงก่อนเข้าสอบหาย

ผลสอบ

โครงการ วมว (รอฟังผลครับ)

สอบลูกจ้างชั่วคราว แต่บอกวุฒิไม่ตรงจริงหรือครับ

การสวมเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยในการรับปริญญา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบ ของวันที่ 5 ก.พ. 55 รึป่าวค่ะ???

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

ผลสอบ

ลองทำตามแล้วค่ะ

ถ้าเราเปลี่ยนชื่อจริง แต่ว่าในระบบเป็นชื่อเก่าจะต้องแก้ไขยังไง

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเรื่องประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้และลูกจ้างโครงการมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม 9000 บาทหรือไม่

สอบถามเรื่องสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี สรุปสอบวันที่ 24/02/2555

สอบถามเกี่ยวกับการประเมินลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดีค่ะ

ผลการสอบ

ถามเรื่องผลการสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15000 พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

บัตรประกันสังคม

ขอรบกวนสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรสมาชิกฌาปนกิจ มข.

อยากให้พิจารณาด้วยครับ

จะประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อไรครับ

เงินสวัสดิการ

ขอสอบถามเรื่องเงินโบนัส

สมัครงานพยาบาล

สอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจฯ

ลูกจ้างชั่วคราวปรับวุฒิได้หรือเปล่าคะ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สามารถได้รับเงิน 5% มั้ยครับ และ เงินค่าครองชีพเพิ่มเป็น 15000 มั้ยครั

ถ้าอยากดูประกาศย้อนหลัง ได้หรือไม่คะ ทำไมหายังไงก็ไม่เห็นคะ?

สมัครงาน

การปรับเงินเดือน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณของพยาบาลจะประกาศวันไหนค่ะ

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์

เรียนถามว่าเงินเดือนพนักงานราชการได้ปรับเหมือนลูกจ้างประจำอย่างไร

สมัครงาน

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัตร

เงินเดือน

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะปรับเพิ่มค่าครองชีพ+เงินเดือนให้ถึง15,000บาทไม๊คะ

เงินเดือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รบกวนถามเรื่องผลการสอบสัมภาษณ์

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงบปม.สนง.เขตจะได้ปรับเงินเดือนไหมคะ

จะสอบวันที่ 5 ก.พ.55 นี้แต่ทำไบจ่ายเงินกับทางธนาคารหาย

พนักงานราชการมีสิทธิ์ได้เงินค่าตอบแทน 15000 บาท หรือไม่

การจ่ายเงินเดือนตกเบิก

ค่าแรง 300 ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับไหมครับ

การสอบ

โอนข้าราชการ

อยากทราบข้อมูล การปรับขั้นเงินเดือนครับ

อยากทราบว่าเงินเดือน 15000 จะได้สิ้นเดือน ม.ค.นี้ รึเปล่าค่ะ

เรื่องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 แล้วค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานก๊่โมงค่ะ

เงินเดือน 15000

ประกาศรายชื่อ

ต้องสอบ กพ ภาค ก ?

พนง.งบฯ กับ พนง.รายได้ (15000) (2)

พนักงานฯเงินรายได้+พนักงานฯเงินงบฯ (15,000) (1)

ขอสอบถามเรื่องตำแหน่งวุฒิปวส เเต่มีวุมิปริญญตรี สามารถสมัครได้ไหมค่ะ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามประกาศ 2082/2554 วันไหนคะ

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลสอบวิศวกร

ทำไมเวลาสมัครงานออนไลน์ อายุในใบสมัครขึ้นผิด

ขอทราบผลการสอบ ตำแหน่งวิศวกรสังกัดกองอาคารและสถานที่ ด้วยครับ

สอบถามเรื่องสมัครสอบค่ะ

ขอประกาศ

ยังไม่เห็นประกาศ รายชื่อ

ไม่แน่ใจเรื่องวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน

อยากถามเรื่องข้อสอบพนักงานเปล

กรอกคำนำหน้าชื่อผิดแต่จ่ายค่าสมัครไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

อยากทราบเรื่องเงินตกเบิกที่หายไปค่ะ

ชื่อนำหน้าผิด

วุฒิ ป.โท

ชำระเงินค่าสมัครล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะชำระตามได้ไหมค่ะ

พนักงานราชการเมื่อลาออก

อยากทราบแนวข้อสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิไ้ด้รับการคัดเลือกมีสิทธิสอบ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเงินตามประกาศของ กพ.และ 5%

สอบถามเรื่องผลการสอบ

เงินตกเบิกพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือ/ใบรับรองผ่านงาน

ต่อจากหัวข้อ--วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามเรื่องทุนการศึกษา

ผลการพิจารณากองทุนกู้ยิมซื้อคอมฯ

ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ถามเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

สมัครงานออนไลน์ผิดตำแหน่ง

เรียนถามค่ะ

ในสมัครงานออนไลน์ ไม่มีเลขอัตราขึ้นค่ะ

วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ฐานเงินเดือน ป. โท พนักงานมหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน

ผู้ช่วยเภสัชศูนย์หัวใจ

ลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครออนไลน์ตรงไหนค่ะ

ชื่อผิดทำไงค่ะ

สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยเภสัชกร คณะแพทย์ ไม่มีประกาศสอบสัมภาษ์หรอครับวันนี้

ฐานเงินเดือน

เงินตกเบิก

วิสัยทัศน์ขององค์กร

คำสั่งลาออกจากราชการออกหรือยังคะ

รับนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน

การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆของมข.

เงินสวัสดิการ

ตามระเบียบราชการ ข้าราชการ

ภาระงาน สายสนับสนุน

ขอชำนาญงาน พนักงานเงินรายได้

สมัครสอบอาจารย์

การปรับฐานเงินเดือน

พนักงานเงินรายได้ทำงานมานาน ปรับฐานเงินเดือนอย่างไรครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

เงินเดือนตกเบิก

คำสั่ง

สมัครงานออนไลน์ ตรงไหนครับ

รับรองเงินเดือน

ฐานเงินเดือน

ปรับขึ้นเงินเดือน

ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. และ ปวช. เดือนมกราคม เงินเดือนได้เท่าไรครับ

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา สายสนับสนุน

ประกาศผลสอบ จนท.ธุรการ เมื่อไหร่

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานเงินรายได้

การลาออก

การปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ

เงินลูกจ้างชั่วคราว

การยืมเงินซื้อคอมฯ

ปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

เงินที่จะปรับให้ ป.ตรี 15,000 มีความเป็นไปได้เมื่อไร

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยื คณะแพทย์ศาสตร์ ได้ที่ไหนคะ

อยากทราบเบอร์ติดต่อบุคคลที่ทำเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น

สมัครงาน online มีหน้าสมัครแค่หน้าเดียวหรอ

เรียน ถามการคำนวณคะแนนเพื่อเป็นร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลากรเมื่อไร?

เรียน ถามประกาศผลสอบ 3/2554

ประกาศรับเทคนิคการแพทย์ศูนย์หัวใจ

พนักงานเปลศูนย์หัวใจสิริกิตติฺ์

เรียนถามผลการสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร 1262/2554

จะสมัครตำแหน่งอาจารย์ค่ะแต่หาเลขที่บัญชีไม่เจอค่ะ

การนับวันลาในการประเมิน

สอบถามคะแนนสอบ

ปี2554มีบุคลากรที่เกษียรอายุในแต่ละคณะ/หน่วยงานมีใครบ้าง? ควรขึ้นwebให้ทราบทุกปี

วิธีสมัครสอบ เข้า มข


คำถาม ขรก.ที่ปรับเปลี่ยนเป็น พนง.มข. เมื่อทำงานครบ 1 ปี แล้ว จะขอลาออกจะสามารถทำได้หรือไม่ ? และจะได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง?
คำตอบ สามารถลาออกได้ครับ ส่วนค่าตอบแทนหากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะได้เงินสะสมของท่านคืน ส่วนเงินชดเชยก็ไม่ได้เพราะไม่เกษียณ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปีนี้จะมีเงิน pp (เงินตอบแทนพิเศษ) ไหมค่ะ ถ้ามีประมาณเดือนไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เงินตอบแทนพิเศษ หรือเงินโบนัส ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือน
คำตอบ ขั้นเงินเดือนตามปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีย้ายมาทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขอตำแหน่งวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยใช้งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในมหาวิทยาลัยเดิม ได้หรือไม่
คำตอบ กรณีที่บรรจุในสายวิชาการ โดยทำหน้าที่สอนนักศึกษา สามารถนำผลงาน ที่ทำและสอนในระดับอุดมศึกษามาประกอบการขอผลงานได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นต้องติดต่อ กจ.หน่วยงาน หรือ กจ.ส่วนกลางคะ
คำตอบ การปรับวุฒิการศึกษา ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา โดยดำเนินการตามขึ้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ติดต่อที่การเจ้าหน้าที่คณะหน่วยงานของท่านครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมแพลนจะไปเที่ยวส่วนตัวที่ เขตปกครองพิเศษ มาเก๊า ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ (ไปช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์) ผมต้องทำบันทึกขออนุญาตเดินทางไป ตปท. กับ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ผ่านไปถึงท่านอธิการบดีใช่หรือไม่ครับ
คำตอบ การไปเที่ยวส่วนตัว ซึ่งเป็นการลาพักผ่อน หรือลากิจ เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ส่วนการลาไปเทียวต่างประเทศเป็นอำนาจของคณบดี หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติ และเมื่อกลับมาให้รายงานการไปต่างประเทศให้อธิการบดีผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะทุนการศึกษาจะประกาศผลวันไหนคะ
คำตอบ ไม่น่าจะเกินเดือนกันยายน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูลห ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้มีตำแหน่งวิชาการ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เมื่อเข้ามาทำงานใน มข จะมีวิธีเทียบตำแหน่งหรือไม่ครับ
คำตอบ มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดที่ไหนเรอครับ หน่วยงานอะไรเรอครับ ตำแหน่งเลขที่ 350,840, 2804 917/2560
คำตอบ สังกัดคณะแพทย์ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีสมัครเป็นอาจารย์ โรคที่ กพอ กำหนด นั้นรวมตับอักเสบบี ที่ไม่ติดต่อทางน้ำลาย หรือไม่ครับ (ผู้สนใจ รักษาโรค ไม่พบเชื้อในเลือดแล้ว ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ยังตรวจติดตามสม่ำเสมอทุก 6 เดือน)
คำตอบ วัณโรคระยะแพร่เชื้อ โรคเท้าช้าง ติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรง ตามกฎ ก.พ. 2553 ฉะนั้น หากไม่ปรากฎอากร สามารถสมัครสอบได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้ามหาลัยไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ เหตุผลไม่ได้มาจากสถานประกอบการล้มละลายหรือขาดทุน พนักงานราชการมีสิทธิเรียกร้องเงินชดเชยจากมหาลัยได้ไหมคะเพราะถ้าเป็นบริษัทถึงเขาจะขาดทุนเขาก็ยังต้องชดเชยให้ลูกจ้างเนื่องจากพนักงานไม่ได้มีความผิดแต่เป็นความผิดพลาดของผู้บริหารเองที่คำนึงแต่ประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยไม่นึกถึงตำแหน่งพนักงานราชการเลยทำให้เกิดปัญญหาดังกล่าว และพนักงานราชไม่เคยทราบผลกระทบก่อนออกนอกระบบ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการชี้แจงจะพูดถึงค่าตอบแทนที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับ (ตำแหน่งพนักงานราชการก็บอกว่าเป็นตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำ)
คำตอบ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 ซึ่งมีระยะเวลาจ้างเพียง 4 ปี คือ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2563 เท่านั้น ส่วนเงินชดเชยระบุไว้ในข้อ 11 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณี ลาออกจากการเป็นสมาชิก จะสามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ครับ ตามข้อ 11 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากตุลา59พนักงานราชการไม้ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน มหาลัยบอกว่าเป็นปีเริ่มทำสัญญาใหม่ แต่จากการทำงานตั้งแต่ตุลา58-สิ้นกันยา59เป็นการทำงานของสัญญาเดิมทำไมมหาลัยจึงเอาข้อสัญญา60มาเป็นข้ออ้างในการไม่ปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการในปีนั้นพนักงานราชการมีสิทธิฟ้องร้องได้ตามกฎหมายใช่หรือไม่คะ
คำตอบ พนักงานราชการ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นเงินที่จ้างจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน ส่วนพนักงานราชการที่จ้างใหม่ ซึ่งเร่ิมจาก 1 ตุลาคม 2559 ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะแจ้งเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้หน่วยงาน(งานบริการพยาบาล คณะแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์) ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ บุคลากรมหาวิทยาลัย หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรุณา ทำหนังสือแจ้งผ่านหน่วยงาน พร้อมส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1202 ที่จะประกาศวันเวลา สถานที่สอบ วันที่17 ก.ค.2560 ให้เข้าดูได้ที่ไหนคะ พอดีค้นหาไม่เจอ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่หน้า Web กองการเจ้าหน้าที่ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบสถานที่สอบตามประกาศรับสมัครงาน ฉบับ 917 ไม่ทราบว่าประกาศออกมาหรือยังคะ เนื่องจากเห็นบอกจะประกาศ 17 ก.ค. 60 แต่ยังไม่เห็นประกาศออกมาค่ะ
คำตอบ อยู่ที่ หน้า Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมสมัครสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่22ม มิ.ย. ที่ผ่านมาตามที่แจ้งว่า จะมีการแจ้งวิธีการ วัน เวลา แลสถานที่ ในวันที่17 ก.ค. นี้ สามารถดูได้จากที่ไหนครับ เข้าไปดูในกองการเจ้าหน้าที่แล้วหาไม่เจอครับ รบกวนช่วยตอบหรอส่ง link .shsojvpwfh,yhpiy[
คำตอบ อยู่ หน้า Web กองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการสืบค้นระดับเครื่องราชฯ ไม่ทราบจะค้นได้จากเมนูไหนคะ
คำตอบ อยู่ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ผู้ได้รับสิทธิเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากบุคลากรภายในหน่วยงานต้องการเดินทางไปเคารพพระบรมศพโดยใช้เงินส่วนตัวจะต้องเขียนใบลาหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณครับ
คำตอบ ต้องเขียนใบลาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนสอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เคยได้ติดข่าวการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนก่อนหน้าที่ ทราบมาว่าอัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 21,000 แต่ทำไม ณ ปัจจุบันถูกปรับลดลงเหลือเพียง 18,000 บาท ครับ
คำตอบ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าเงินเดือน และค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและสนับสนุน พ.ศ. 2558 สำหรับสายสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี 18,000 บาท ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับการ ทำผลงานเลื่อนระดับ สายสนับสนุน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ทำได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องปรับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณก่อน
คำตอบ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังชลอไว้อยู่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสอบสัมภาษณ์ไปตั้งเเต่7มิถุนายน2560 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนค่ะ ฉบับที่655/2560 พนักงานการเเพทย์
คำตอบ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีหนังสือแจ้งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสมัครตำแหน่งพนักงานมหาลัย(เงินรายได้)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตัว 601201109 คำนำหน้าชื่อเป็นนายค่ะ ต้องไปติดต่อหรือแก้ไขอะไรรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่ 081 2604488 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครไปเมื่อวันที่21/06/2560อยากดูรายชื่อและวันเวลาที่จะไปสอบ เนื่องจากเข้าดุไม่ได้
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1202 - 1205 นะครับ ดูรายชื่อได้ ส่วนวันเวลาและสถานที่สอบจะประกาศในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ผู้บริหาร มข.แจ้งผ่านทาง e-mail ว่า เงินตกเบิก 4 % 22 เดือน ที่จะจ่ายให้เดือน เม.ย. 2560 นั้น ได้เฉพาะข้าราชการที่เปลียนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่1 และรอบที่ 2 ใช่หรือไม่ครับ โปรดตอบให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ ได้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การลาบวช ได้140วัน ตลอดเป็นพนักงาน ถ้าเราเคยบวชแล้วครังนึง1เดือน ปัจจุบันเราอยากบวชอีก1เดือนได้ใหมครับ ผมอ่านเจอว่าตลอดการเป็นพนักงานลาบวชได้ครังเดียวคับ
คำตอบ การลาบวช ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ข้อ 14 สามารถลาได้ 120 วัน และการลาบวช สามารถลาได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น กรณีที่สอบถามว่าเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่ง นั้น ได้ขออนุญาตลาถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ถ้ายังไม่เคยก็สามารถขออนุญาตลาได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามครับพนักงานราช4ปีในกรมฯหรือดระทรวงต่างๆจะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ด้วยไหมครับ.และคาดว่าประมาณซักเท่าไร
คำตอบ การปรับโครงสร้างเงินเดือนจะต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะฐานเงินเดือนบุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐบาลควบคุมดูแล ฉะนั้นในระยะนี้ ยังไม่มีข่าวการปรับฐานเงินเดือนนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนสอบถามเหตุในการลาเนื่องจากที่ปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานภายในกำกับแห่งหนึ่งมีระเบียบปฏิบัติในการลาไม่สามารถให้ลากิจได้เว้นแต่ต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการลาได้แก่บัตรเชิญร่วมงานจึงจะสามารถทำเรื่องขอลากิจได้ต้องยื่นลาก่อน3วันทำการ หากไม่เข้าข่ายลากิจผู้ปฏิบัติงานจะสามารถลาได้เพียงลาพักผ่อนและต้องยื่นเรื่องลาก่อน7วันทำการเท่านั้นครับ จึงขอสอบถามครับนโยบาลการบริหารดังกล่าวนี้เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ครับ
คำตอบ หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย แยกเป็นอิสระในการบริหารงาน การออกระเบียบการบริหารงานบุคคลเอง และแนวการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานในกำกับเอง แต่ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถนำข้อมูล เช่น มีประกาศหรือแนวทางปฏิบัติร้องเรียนได้ที่ สำนักงานประสานงานและจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับได้เมื่อไหร่คะ
คำตอบ สายสนับสนุนยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเป็นข้าราชการ และได้เปลี่ยนสถานะเป็น พนง.มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 จะได้รับเงินเดือนอัตราใหม่ประมาณเมื่อไร และรวมทั้งเงินตกเบิกด้วย โปรดตอบให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะได้เงินเดือนอัตราพนักงานใหม่ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560) ส่วนเงินตกเบิกจะได้ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามความคืบหน้าเงินตกเบิก4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม(22เดือน) ไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนดำเนินการใดแล้วครับ เงียบมาก ขอบคุณครับ (ปล.ขอคำตอบที่ชัดเจน)
คำตอบ ประมาณเดือนตุลาคม 2560 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเงินตกเบิก 4 % ของพนักงานมหาลัยจะได้วันไหนคะ
คำตอบ ประมาณเดือนตุลาคม 2560 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบรอบแรก ปี 2559 มีรายได้ที่กองคลังแจ้งมามี 2 ส่วน คือ 1 เงินบำเน็จบำนาญ 2. เงินเดือนนอกระบบ ถามว่าการจะจ่ายภาษี ปี 2559 เงิน 2 ส่วนนี้จะต้องนำมารวมกันคำนวณภาษีทั้งหมดเลย หรือแยกนำไปคำนวณภาษีส่วนบำนาญต่างหาก เงินเดือนต่างหาก ขอให้ท่านหัวหน้าหาข้อมูลมาตอบให้ด้วย เพราะท่านหัวหน้าก็คงจะไดรับมา 2 ส่วนเช่นกัน ภาษีที่กองคลังหักไว้นิดเดียว หากนำมาคำนวณรวมกันแต่ละคนคงจะต้องจ่ายภาษีปีนี้หนักมากแน่นอน
คำตอบ รายได้ซึ่งเป็นเงินเดือนรวมทั้งปี และเงินบำนาญรวมทั้งปี ทั้งสองส่วนรวมกันนะครับ ส่วนภาษีก็เช่นกันครับ รวมทั้งสองส่วนนะครับ ซึ่งกองคลังหักไว้น้อยมากต้องเสียเพิ่มเติมอีกมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินตกเบิก .4 ของข้าราชการเปลี่ยนสภาพรอบแรก จะออกเดือนไหน จำนวน 12 เดือน
คำตอบ รอบแรกและรอบสองประมาณตุลาคม 2560 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงค่ะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนไหน อย่างไรค่ะ
คำตอบ เปลี่ยนแปลงได้ปีละครั้ง ต้องยื่นเอกสารก่อนเดือนธันวาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ ดิฉันได้ทำการสมัครงานออนไลน์ด้านอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไป แต่ไม่สามารถกรอกข้อมูลการศึกษาได้เพราะเวลากดถัดไปข้อมูลไม่ได้บันทึก แต่สามารถกรอกหัวข้ออื่นได้ ดิฉันได้ปริ้นใบสมัครจ่ายทางธนาคารไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะส่งผลต่อการประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือไม่คะ ดิฉันได้เข้าไปสอบถามทางกองการฯมาแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถนำเอกสารไปยื่นในวันประกาศได้เลย แต่ดิฉันต้องการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเป็นรายลักษณ์อักษรป้องกันการผิดพลาดค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง
คำตอบ ขอทราบ ชื่อ นามสกุลด้วยครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชื่อเดิม จินตหรา เสนาวัง เปลี่ยนเป็น อรณิชชา เสนาวัง เลขบัตรประชาชน 1460600120281
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากมีผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานประพฤติและบริหารงานในทางมิชอบ สามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ
คำตอบ แจ้งข้อมูลและส่งหลักฐานไปได้ที่ สำนักงานประสานจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอธิการบดี นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบวิธีการดาวน์โหลดสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ
คำตอบ อยู่ในหัวข้อ "ข่าวด่วน" ประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 1/2560 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ประเภทต่าง ๆ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยอดเงินค่าสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงมข.ชำระสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ
คำตอบ รวมกับเงินที่หักไว้ 3 % แล้ว ไม่เกิน 15%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใช้ใบเสร็จกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลดหย่อนภาษีได้มั้ย
คำตอบ ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องเงินทดแทนลูกจ้างชัวคราวป่วยทุพพลภาพแขนขาอ่อนแรงสามารถยื่นคำขอเงินทดแทนได้หรือไม่อยูส่วนป้องกันกรมป่าไม้ป่วยก่อนการตั้งตำแหน่งพนักงายราชการ
คำตอบ การจ่ายเงินทดแทนการทุพพลภาพ จะต้องติดต่อที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการ นะครับ หากการทุพพลภาพเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีโอกาสที่จะขยายเวลาสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มสำหรับคนที่ลาออกแล้วแล้วสมัครไม่ทันวันที่ 1 มี.ค.59 ไม่ค่ะ เพราะไม่ได้รับเอกสารว่าต้องสมัครภายในวันที่ 1 มี.ค. 59 ค่ะ น่าจะเปิดให้อีกรอบนะค่ะ
คำตอบ ยังไม่เปิดรับครับ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะแก้ไขข้อบังคับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกชื่อ นามสกุล และเลขประชาชน แต่ระบบแจ้ง ข้อมูลผิดพลาดค่ะ ชื่อนางสาวณัฐสุดา ยลพันธุ์ ค่ะ ควรทำไงค่ะ ถึงสามารถดำเนินการต่อและในใบสมัครไปชำระเงินได้
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ชื่อและนามสกุลไม่ผิดครับ ลองเข้าใหม่อีกครั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าเข้าไปสมัครงานในระบบสมัครออนไลน์ แล้วกดบันทึกข้อมูล แต่ยังไม่ยืนยันการสมัคร แล้วกดกากบาทออกเลย พอจะเข้าไปสมัครใหม่ ระบบเจ้าว่าชื่อกะเลขบัตรปชชไม่ตรงกัน ควรทำไงดีค่ะ ถึงจะดำเนินการสมัครต่อได้
คำตอบ คุณอาจจะพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลผิดก็ได้ แจ้งชื่อ สกุลมาครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะว่าต้องทำงานกี่เดือนทาง คณะแพทย์ถึงจะเอารายชื่อเข้าประกันสังคมค่ะทำงานตั้งแต่วันที่1กันยายน2559ถึงปัจจุบันทางประกันสังคมแจังว่าจะไม่มีมาแจ้งเลยค่ะพอดีจะทำเรื่องขอเงินสงเคราะห์บุตรไม่สามารถทำได้ถ้าทางนายจ้างไม่แจ้งรายชื่อเข้าให้ค่ะแล้วถ้าจะสอบถามทางหน่วยงานจะต้องโทรไปเบอร์ไหนที่รับผิดชอบค่ะ
คำตอบ ติดต่อที่ 48699 คุณประภาพร นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากต้องการรับ ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ สามารถสอบเองที่คณะได้หรือไม่ เพราะต้องการเร่งด่วน
คำตอบ การดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2559 ข้อ 11.3 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำเป็นต้องยื่นใบลาออกก่อน 30 วันทำการ หรือไม่ครับ
คำตอบ ใช้เหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีโอกาสจะเปิดรับเจ้าหน้าทีวุฒิ ปวส.-ป.ตรี บ้างไหมคะ ประสบการณ์ทำงานด้านประกันสุขภาพถ้วนหน้าคะ
คำตอบ กำลังจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 ในเร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พยาบาลที่จบปริญญาโทปี 2559 มีการปรับฐานเงินเดือนให้ใหม่ไหมคะ เนื่องจากเงินเดิอนเดิมยังไม่ถึงเทียบเท่าวุฒิปริญญาโท ไปสอบถามที่ฝ่ายบุคคลของจังหวัดแล้ว เขาแจ้งว่ายังไม่มีหนังสือมา ต้องรอหนังสือมาก่อนหรอคะ ถึงจะยื่นปรับฐานเงินเดือนได้
คำตอบ การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ จ่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จะมีการปรับฐานไหมค่ะ
คำตอบ ไม่มีการปรับฐานเงินเดือนครับ หากมีต้องมาจากนโยบายของรัฐบาลมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยื่นใบลาออก วันที่ 26 มกราคม 2560 ทำงานวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องและพูดคุยอนุญาติให้ออก แต่ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ เนื่องจากติดราชการ ทางผู้ขอลาออกสามารถนำเอกสาร ไปดำเนินการก่อนได้หรือไม่คะ เกรงว่าจะไม่ทันตามกำหนด 30 วัน
คำตอบ ตรวจสอบภาระหนี้สินกับหน่วยงานอื่นให้ครบ สุดท้ายก็ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการตามขั้นตอนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ก.ฌ.มข. บุคลากร มข. ทำไมเสียเดือนละ 90 ทุกเดือนเลย ปี 2559 สรุปตายเดือนละ 3 รายทุกเดือนหรือครับ
คำตอบ มีสมาชิกเสียชีวิตทุกเดือนครับ บางเดือน 5 รายก็มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาลัยเงินรายได้ได้ปรับ 4 % และการขึ้นเดือนรอบเดือนตุลาคมที่มีการคีย์เข้าระบบผิดพลาดแล้วได้แก้คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559พอถึงสิ้นเดือนมกราคมเงินเดือนออกแต่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนที่ถูกต้องหนึ่งเดือนสมควรที่จะเรียบร้อยแล้วพร้อมเงินตกเบิกแต่ก็ยังคงเป็นเงินเดือนเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไขอยากทราบค่ะว่ามันล่าช้าตรงไหนค่ะ
คำตอบ การแก้ไขเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคณะหน่วยงานที่แจ้งมา เมื่อออกคำสั่งแล้ว ทางกองคลังจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ซึ่งโดยหลักจะไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือนทางกองคลังจะส่งฎีกาเบิกจ่าย แต่หากไม่ทันก็จะเบิกจ่ายในเดือนถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ระบบสืบค้นบุคลากร รหัส 13 หลัก ทำไมเข้าไปดูข้อมูลตัวเองไม่ได้ครับ
คำตอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปิดระบบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ไม่มีสวัสดิการหรือช่องทางใดเลยที่บ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ทั้ง ๆ ที่ก็สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชั่วโมงสอนทั้งนักเรียนและนักศึกษา แต่เมื่อจะพัฒนาตนเองหรือเพิ่มวิทยฐานะตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับสูงสุด กลับไม่มีช่องทางใดที่เอื้อให้เลยแม้แต่นิดเดียว ....บอกว่าคุณสมบัติไม่เข้าตามเกณฑ์ที่ประกาศ....ไม่เข้าใจมากเลยค่ะ....นั่นหมายความว่าหากอาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตอยากจะพัฒนาตนเอง จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเรียนเงินนอกระบบมาเรียนเอง???? หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยมองเห็นว่าไม่สำคัญอะไร เป็นเพียงส่วนย่อยๆ ในองค์กร .....อย่าลืมว่ามันก็คือ KPI ของมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะ ในการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ หรือจะให้เขาเป็นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนไปจนตาย ไม่ต้องพัฒนาตนเองในวิชาชีพเลย??????? ทุนการศึกษาต่อก็ไม่มีให้แล้ว กองทุนสวัสดิการในการกู้ยิมเพื่อการศึกษาสำหรับอาจารย์ ก็ไม่มีอีกด้วย (แต่ของสายสนับสนุนมี) .....สรุปว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพัฒนาเฉพาะอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ส่วนอาจารย์ที่สอนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา กู้หนี้นอกระบบมาศึกษาต่อเอง....ใช่ไหมคะ ท่านอธิการบดี
คำตอบ สรุปคือไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุน ครับ เห็นควรเสนอแนะให้ทางมหาวิทยาลัย พิจารณาออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการทราบว่าจะแก้ไขคำนำหน้าจากนางเป็นนางสาว และเปลี่ยนนามสกุลด้วยค่ะ ต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณคะ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุล มาครับ จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลังจากทาง มข.ได้ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการแล้ว แต่ระเบียบการทำบัตรพนักงานยังไม่ได้มีข้อกำหนดให้สามารถทำบัตรต่อไปได้ ไม่ทราบว่าตอนนี้พนักงานราชการสามารถทำบัตรพนักงานได้หรือยังค่ะ
คำตอบ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระเบียบการจัดทำบัตรพนักงานราชการยังไม่ออกใช้บังคับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเลิกจ้างพนักงานราชการหรือจะจ้างในตำแหน่งใดหลังจาก4ปีนี้
คำตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัยชุดต่อไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ตามประกาศฉบับที่ 1833/2559 ซึ่งได้รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ แต่เมื่อประกาศผลสอบตามประกาศฉบับที่ 223/2559 นั้นประกาศผลสอบให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ตรงนี้เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดประการใดหรือเปล่าคะ 2. ต้องเริ่มงานภายในกี่วัน นับจากวันที่ไปรายงานตัวคะ 3. หากอยากโทรติดต่อกองเจ้าหน้าที่ ซึ่งโทรศัพท์ภายนอก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะ
คำตอบ 1. เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่ให้ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2. รายงานตัวระหว่างวันที่ 4 - 23 มกราคม 2560 ส่วนการเริ่มปฏิบัติงาน แจ้งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมอดินแดง 3. กองการเจ้าหน้าที่ โทร 043 202338 หรือมือถือ 081-2604488
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากดิฉันติดสำรองอันดับ 1 ตำแหน่ง นักวิเทศ (พนง) และภายใน1 ปีมีตำแหน่งว่างเป็น นักวิเทศ เช่นกัน ( แต่เป็นลูกจ้าง ) หากเกิดการเรียกลำดับสำรอง ดิฉันจะโดนเรียกไปแทนที่ตำแหน่งนั้นหรือไม่ อย่างไรคะ? (หรือการเรียกลำดับสำรองนั้นจะเป็นตำแหน่งที่มีเงื่อนไขเดิม(พนง)เหมือนตอนสมัครคะ?)
คำตอบ การเรียกสำรอง พนักงานมหาวิทยาลัย มาเป็นตำแหน่งลูกจ้าง ซึ่งเป็นคนละประเภท และอัตราเงินเดือนก็ต่างกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากดิฉันติดสำรองอันดับ 1 ตำแหน่งนักวิเทศ (พนง เงินเดือน 18,000) ตามประกาศ 2228/2559 และหากคณะอื่นๆมีตำแหน่งว่างเป็นนักวิเทศเช่นกัน ( ลูกจ้าง 15,000 ) หากเกิดการเรียกลำดับสำรอง ดิฉันจะโดนเรียกไปแทนที่ตำแหน่งนั้นหรือไม่ อย่างไรคะ (หรือการเรียกลำดับสำรองนั้นจะเป็นไปตามงื่อนไขเดียวกันกับตอนสมัคร (พนง) คะ?)
คำตอบ การเรียกสำรองจะต้องเรียกในตำแหน่งเดียวกันและเงินประเภทเดียวกัน จะเรียกข้ามประเภทเงิน จะต้องขออนุมัติอธิการบดี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศเลขที่ 1991 ตำแหนงผู้ช่วยเภสัช สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ ในเว็บไซ แจ้งว่าจะประกาศในวันที่ 28 ธ.ค.59 แต่เข้าไปหาแล้วไม่เจอค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 2233/2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การส่งงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ หลักเกณฑ์ใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นม.ในกำกับ เมื่อไรถึงจะประกาศหลักเกณฑ์ หรือส่งประเมินได้เมื่อไรค่ะ
คำตอบ ยังไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมตำแหน่งพนักงานราชการไม่ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.59
คำตอบ พนักงานราชการ สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ฉะนั้น พนักงานราชการที่จ้างต่อในปี 2560 ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ้างเป็นปีงบประมาณแรก จึงยังไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินปรับ 4% ปี 57 ที่ได้รับเดือน ธ.ค 59 นี้ ไม่ทราบว่าจะได้เงินตกเบิกเมื่อไรคะ
คำตอบ เมื่อสำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตถามนะครับ คือผมติดคณะศึกษาศาสร์สาขาวิทยาศาสตร์อ่ะครับอยากจะสอบถามว่ามันจะแยกสาขาเป็น เคมี ชีวะ ฟิสิก ทีหลังไหมครับหรือเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปตลอดเลย อีกคำถามคือถามผมไปสัมภาษร์แล้วสามารถยื่นรอบ2ได้มั๊ยครับ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จะทราบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ รอบตุลาคม 2559 วันไหนคะ เปิดดูทะเบียนประวัติยังไม่เห็นมีค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับฐานข้อมูล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การตรวจสอบการโอนเงินบุคคลากร มข.ทำไมไม่มีข้อมูลครับ
คำตอบ การตรวจสอบการโอนเงินบุคคลากร มข. ใช้สำหรับตรวจสอบบุคคลที่ยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เดินทางไปราชการ ยืมเงินจัดโครงการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมเงินเดือนใหม่ของพนักงานเงินรายได้ยังไม่ได้ตั้งเป็นฐานเงินเดือนใหม่ค่ะทั้งๆที่พนักงานมหาลัยได้กันหมดแล้วอย่างนี้พนักงานเงินรายได้จะได้เงินเดือนใหม่ไหมค่ะถ้าได้เมื่อไหร่จะได้ค่ะจะได้วันที่27พร้อมกันหมดไหมค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ มีประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น ประกาศ ก.บ.มฉบับที่ 10/2559 เรื่อง กำหนดขั้นสูงขั้นต่ำเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2559 การกำหนดฐานการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้ตกเบิกของเดือนตุลาคม 59 - พฤศจิกายน 59 จำนวน 2 เดือน และได้รับเงินตกเบิกภายใน 27 ธันวาคม หรือไม่ค่ะ
คำตอบ ถูกต้องครับ รวมเดือนธันวาคมด้วยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านไปสอบสัมภาท2/2559 ในประกาศไม่ได้บอกว่า จะประกาศผู้สอบผ่าน ในวันเวลาใด มีระยะเวลาที่ชัดเจนไหมครับ ว่าจะเเจ้งผลช่วงไหน
คำตอบ เป็นการทยอยประกาศผลสอบทีละตำแหน่งครับ ไม่รอประกาศรวมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ มีความคืบหน้ามั้ยคะ ว่าได้ทันเงินเดือนออกภายใน27 ธันวาคม 2559 นี้
คำตอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าพนักงานราชการมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
คำตอบ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จหรือยังครับ และจะได้ตกเบิกสิ้นธันวาคมหรือเปล่าครับ (คส.เลื่อน ง/ด ...1 ต.ค.59)
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนสอบถามท่านหัวหน้าครับเวลาย้ายหน่วนงานในหน่วยงานมีวันลาพักร้อนเหลือผมจะสระสมได้ไหมครับพนักงาน ขอบคุณครับ
คำตอบ ย้ายโดยที่ไม่ได้ลาออก สามารถสะสมวันลาพักผ่อนไปใช้หน่วยงานใหม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่ลาศึกษาต่อในระดับป.โท จะได้รับการปรับ 4% ในรอบเดือนธันวาคม ปี 2559 นี้ ด้วยมั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2557 จะได้รับการปรับ 4% ซึ่งรวมผู้ลาศึกษาด้วยครับ โดยการปรับต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเคยถามเรื่องการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มากกว่า3%จากที่นี่พี่เคาบอกว่าได้ ผมไปติดต่อเรื่องการห้กเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่หน่วยสวัสดิการ ชั้น 6 กองการเจ้าหน้าที่ ว่าสามารถหักเพิ่มจาก 3%ได้ใหม เขาบอกว่าไม่ได้ ผมเลยไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้
คำตอบ จะต้องยื่นคำร้องให้หักเงินเพิ่มได้ ไว้ก่อนล่วงหน้าระหว่างนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ปีหน้า ซึ่งปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าดำเนินการทันภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้หรือไม่ค่ะ
คำตอบ คำสั่งปรับ 4% ออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกำลังดำเนินการอยู่ น่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม วันนี้ผมทำผิดกฏห้องสมุดอย่างร้ายเเรงเลยครับ ผมเอาอาหารมาทานในห้อง แล้วมีเจ้าหน้าที่มาเห็น ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้มั้ยครับว่าเขามีการลงโทษยังไงบ้าง ถ้าเกิดมีโทษทางวินัยต้องทำอย่างไรบ้าง ผมยังปีหนึ่งอยู่เลย ผมยอมรับผิดครับว่าไม่คิดจริงๆ
คำตอบ คงไม่ลงโทษอะไรครับ เป็นเพียงการห้ามนำอาหารไปรับประทานเท่านั้น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช่วงที่รอบัตรพนักงานราชการ สามารถขอเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นพนักงานได้ไหมครับ มีความจำเป็นต้องใช้บัตรครับ
คำตอบ สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การลาคลอดสามารถลาล่วงหน้าได้ไหม แต่อยู่ในระยะเวลา 90 วันที่มีสิทธิ์ลาคลอด เช่น ลาคลอดก่อนกำหนดคลอด จำนวน 30 วัน
คำตอบ การลาคลอดให้นับตั้งแต่วันที่หมอนัดให้ไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอด เช่น พรุ่งนี้จะคลอดหมอนัดวันนี้ให้ไปนอน ก็ต้องนับจากวันนี้ ส่วนกรณีลาก่อนกำหนดคลอด เป็นการรอเตรียมคลอดให้ลาพักผ่อน หรือลากิจ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมทำใบสมัครสอบพนักงานหาย ผมดำเนินการแจ้งความแล้ว จะสามารถใช้ใบแจ้งความเข้าห้องสอบคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับ หรือต้องปฎิบัติอย่างไร หรือหมดสิทธิ์สอบครับ ขอบพระคุณคนับ
คำตอบ นำใบแจ้งความ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบคอมพิวเตอร์ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามคำสั่ง ที่ 5224/2559 พนักงานราชการ สะสมวันลาได้ไหมคะ มีสิทธิการลาอะไรได้บ้าง
คำตอบ ลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ ไม่สามารถสะสมวันลาได้ ลาคลอดบุตร 90 วันแต่ได้รับค่าจ้าง 45 วัน ลากิจ 10 วัน ลาป่วย ไม่เกิน 30 วัน ตามที่ป่วยจริง เกิน 3 วันผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอ link ประกาศผลสอบที่ (file pdf.)ได้สอบไป เมื่อ 9 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ
คำตอบ อยู่ที่หัวข้อ "ประกาศรายชื่อ" นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่มีการสอบไปวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่แจ้งว่าจะประกาศผลสอบนะคะ ไม่ทราบว่าประกาศหรือยังคะ ถ้าประกาศแล้วขอ link หน้าประกาศที่เป็นไฟล์ pdf. หน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ อยู่ที่หัวข้อข่าว "ประกาศรายชื่อ" นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รอประกาศผลสอบของพยาบาลศูนย์หัวใจค่ะ โทรไปถามที่ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้นานแล้ว แต่ยังไม่เห็นประกาศชึ้นหน้าเว็ปค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามค่ะ คือมีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราชฯ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มิ.ย.58 และเห็นมหาวิทยาลัยมีพิธีมอบ แต่เราไม่ได้รับการติดต่อให้ไปรับ แล้วจะติดต่อรับเครื่องราชฯได้ที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับตัวเครื่องราชฯ การแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัด ซึ่งในแต่ละปีตัวเครื่องราชฯจะได้รับมาน้อยมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ จะให้มา ปัจจุบันการจ่ายเครื่องราชฯ จ่ายถึงปี 2557 ครับ แต่ถ้าหากผ่านไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับ จะได้รับอีกทีก็คงเป็นใบกำกับเครื่องราชฯ ซึ่งปัจจุบันถึงปี 2552
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติหรือสอบปฏิบัติอย่างเดียวคะ
คำตอบ เป็นการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามครับ ถ้าสอบสัมภาษณ์ผ่าน เจ้าหน้าที่จะเรียกทำงานเลยหรือไม่ หรือมีเวลาในการลาออกจากที่ทำงานเดิม ขอบคุณครับ
คำตอบ การประกาศผลสอบและเรียกให้รายงานตัว ซึ่งโดยปกติจะให้เวลาในการรายงานตัวเป็นระยะเวลา 15 วัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับพนักงานครั้งที่ 2/2559 ใช้ระยะเวลาในการประกาศผลสอบสัมภาษณ์นานเท่าไหร่ค่ะ
คำตอบ ไม่เกิน 5 วัน ครับ โดยทยอยประกาศแต่ละตำแหน่งที่สอบสัมภาษณ์เสร็จ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามเวลาที่ต้องไปสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่11 พฤศจิกายน 2559 ค่ะ ว่าตกลงให้ทุกตำแหน่งไปสอบตั้งแต่09.00น. หรือไปตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางตามเอกสารหมายเลข1แนบท้ายประกาศคะ
คำตอบ สอบตามเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งผู้เข้าสอบควรไปถึงก่อนเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่9ต.ค.59มีเนื้อหาในการสอบหรือรายละเอียดในการสอบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เป็นการสอบการใช้งานของผู้เข้าสอบ มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมการปฏิบัติงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่สามารถเปิดได้ ไม่ทราบจะมีทางลัดใดที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1884/2559 เปิดได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ มีสิทธิ ลา อะไรได้บ้างคะ แล้วมีสิทธิลาพักผ่อนหรือไม่คะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ยังอ้างอิงใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 อยู่ ซึ่งสรุปคือ สามารถลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำการ ลาป่วยไม่เกิน 15 วันทำการ ลาคลอดบุตรได้ 90 วันแต่จ่ายค่าจ้างเพียง 45 วันส่วนที่เกินให้เบิกจากประกันสังคม ส่วนการลากิจ มีสิทธิ์ลาแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดการประกาศผลสอบเข้าทำงาน พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่สอบไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาค่ะ หาประกาศไม่เจอ โทรติดต่อก็ไม่มีผู้รับสาย ไม่ทราบว่าประกาศผลที่ลิ้งค์ไหนคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กำลังศึกษาป.โท อยู่ที่ มข. สามารถเข้าร่วมกีฬาบุคลากรได้มั้ยครับ?
คำตอบ กีฬาบุคลากร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีเป็นนักศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วย ไม่สามารถร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนสอบถามค่ะ กรณีที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเลยมั้ยค่ะ หรือจะมีผลเกี่ยวกับเงินเดือนตรงส่วนไหนมั้ยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ ปรับเลื่อนตำแหน่งจากปฏิบัติการ เป็นชำนาญการ โดยปกติ คำสั่งจะต้องออกก่อนการเลื่อนเงินเดือน หรือหากมีคำสั่งเลื่อนแล้ว ก็จะต้องปรับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมตามภายหลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปี2544 ถ้าจะขิลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ ตามข้อบังคับ 2558 ลาออกไม่ได้ครับ จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากการปฏิบัติงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามนะคะ ตามประกาศ (ฉบับที่ 1777/2559) คุณสมบัติของผู้สมัครระบุว่า เป็นวุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก หากจบสาขาจิตวิทยาคลินิก แต่วุฒิระบุเป็น วท.บ.จิตวิทยา สามารถสมัครได้หรือไม่คะ
คำตอบ นับหน่วยกิจทางจิตวิทยา ครบ จำนวน 30 หน่วยกิจ สามารถสมัครได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามว่า ลาศึกษาต่อต่างประเทศและจบการศึกษาแล้ว ไม่สามารถกลับมารายงานตัวทันเวลาที่ระเบียบกำหนด จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ
คำตอบ ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งเหตุผลความจำเป็น กรณีที่ไม่กลับมาปฏิบัติงาน ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน หรือหากไม่รับทุน แต่รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา ต้องชดใช้เงินที่รับไปตามสัญญาลาศึกษา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานที่บรรจุ17 กุมภาพันธ์ 2558จะได้ปรับเงินเดือน 4% มั้ยคะหือจะได้แค่ปรับรอบเดือนตุลาคม
คำตอบ ได้รับเพียงเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบตุลาคม 2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานที่บรรจุ17 กุมภาพันธ์ 2558จะได้ปรับเงินเดือน 4% มั้ยคะ
คำตอบ ไม่ได้ครับ เพราะบรรจุหลัง 1 ธันวาคม 2557
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปแล้วข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพรอบแรก เดือนธันวาคม..จะได้เงินเดือน..อัตราไหนค่ะ
คำตอบ คาดว่า 1.4 น่าจะออกทันครับ (ระหว่าง 1 ตุลาคม - ธันวาคม 59)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาติสอบถามนะคะ หลังจากสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยขอนแก่นแล้ว ประมาณกี่วันจะประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์คะ พอดีในรายละเอียดไม่มีบอกวันประกาศเลย
คำตอบ ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานแจ้งผลการคัดเลือกมาที่กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งโดยประมาณ 7 วัน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือตอนนี้บรรจุเป็นพนังานมหาลัยเงินรายได้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ค่ะจะได้ปรับ 4 % หรือเปล่าคะ หรือจะได้เฉพาะการปรับเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559 อย่างเดียว
คำตอบ บรรจุ 1 ธันวาคม 2557 ได้รับการปรับ 4% เช่นกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออณุญาตสอบถามค่ะ แต่ก่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานเงินรายได้ 1 ธันวาคม 2557 จะได้ปรับเพิ่ม 4 %หรื่อไม่คะ หรือจะได้เฉพาะการขึ้นเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้รับการปรับเงิน หรือขึ้นเงินเดือนนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยสอบถามไปแล้วคะ เรื่องการทำบัตรพนักงานราชการและได้สอบถามไปแล้ว ในกระดาน ถาม-ตอบ ว่าสามารถทำได้เลย แต่พอไปทำแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องรอระเบียบการทำบัตรพนักงานราชการ ทางเคาเตอร์ one stop serice แจ้งว่าเราต้องรอก่อนใช่ไหมค่ะ
คำตอบ ขออภัย ต้องรอระเบียบการทำบัตรพนักงานราชการ ซึ่งงานทะเบียนประวัติกำกังดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับ ผมดูประกาศการปรับเงินเดือนในวันที่25ตุลาคม2559ของกลุ่มเงินรายได้และเปลี่ยนสถานภาพนั่น ผมไม่เข้าใจ วิธีการคำนวณเงินเดือนของกลุ่มเงินรายได้ เช่น 15280 วิธีคูณอย่างไร มีประกาศ 4% เเละ 3% จะต้องได้ขึ้นเท่าไรครับ มีตกเบิกย้อนหลัง กี่เดือนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่ม เดิม ได้ปรับ 4 %ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 แต่จะต้องรองบประมาณจัดสรรมาให้ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จะเป็นเงินที่ปรับ 4% ให้ บวกเงินเลื่อนขั้นของท่าน ซึ่งรวมแล้วจะได้ตกเบิกประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 59 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่ม ในรอบที่ 1และรอบที่ 2 จะได้ปรับ 1.4 เท่า จากวันที่เปลี่ยนสถานภาพจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จะต้องรองบประมาณจัดสรรเงินมาให้ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จะเป็นเงินที่ปรับ 1.4 บวกเงินเลื่อนขั้น จะได้ตกเบิกประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 59 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะหน่วยงานจะต้องแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทางกองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งภายในต้นเดือนธันวาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และสามารถเปลี่ยนได้ช่วงไหน ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
คำตอบ เปลี่ยนแปลงได้รับ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยยื่นตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป้นตกเบิกป่าวคับ
คำตอบ แต่ละหน่วยงาน ต้องมีเงินสำรองจ่าย โดยสามารถยืมเงินเดือนสำรองจ่ายเป็นค่าครองชีพ น่าจะสอบถามดูนะครับ อนึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าปีนี้จะมีการจัดสรรบ้านพักเมื่อไหร่คะ และอยากให้สร้างเว็บไซต์ที่สามารถติดตามคะแนนการสมัครบ้านพักเหมือนตอนที่กองอาคารรับผิดชอบ อยากทราบลำดับที่ขอ และ เพื่อความโปร่งใสด้วยค่ะ
คำตอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นบริเวณหมู่บ้านสีฐานใต้ ซึ่งทำให้ผู้พักอาศัยบริเวณหมู่บ้านสีฐานใต้ ได้รับผลกระทบ ต้องย้ายออกโดยจัดให้บ้านพักหลังใหนที่จะว่างโดยการเกษียณอายุ หรือลาออก ซึ่งต้องส่งคืนบ้านไปพักอาศัยทดแทน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หนูติดตัววำรองพนักงานที่คณะแพทย์เค้าโทรมาเรียกตัวคุยทุกอย่างแล้วแต่ลืมถามสถานที่รายงานตัวไม่ทราบว่าดิฉันต้องไปรายงานตึวที่ตึกอธิการเหมือนกลุมตัวจริงหรือมารายงานตัวที่คณะแพทย์เลยคั
คำตอบ ต้องมีหนังสือเรียกตัวจากกองการเจ้าหน้าที่ และมารายงานที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 ครับ หรือโทรสอบถามที่ 081 2604488
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560 จะได้ทำเมื่อไหร่ เงินเดือนตุลาคม 2559 ปีงบประมาณใหม่จะออกแล้ว
คำตอบ คำสั่งที่ 5095/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุระการครับการปรับขึ้นเงินเดือนของเงินรายได้จะโชในสลิปไหมครับในเดือนตุลาคม2559ครับ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานสายวิชาการ ที่ทำการสอนและวิจัยต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา (ชำนาญการ เชี่ยวชาญและเชียวชาญพิเศษ) ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์ ไม่เห็นมีเอกสารหรือข้อมูลใด ๆให้ศึกษาทางเว็บไซต์ของกจ.เลย ไม่เหมือนกับข้อมูลการกำหนดกำแหน่งของ ผศ.รศ.....เลยค่ะ เหมือนไม่มีความสำคัญอะไรเลย เป็นติ่งเล็ก ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีอาจารย์ที่กำหนดตำแหน่งนี้แล้ว (ชำนาญการ)เพียงคนเดียวเอง ซึ่งก็เทียบเท่ากับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมือนกันทุกประการ แต่ทำไมมหาวิทยาลัยไม่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้พนักงานกำหนดตำแหน่งนี้บ้างคะ??? :ซึ่งพนักงานใหม่ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ก็มีมากเหมือนกัน อยากฝากนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในกลุ่มระเบียบบุคลากร คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย บทที่ 7 เส้นทางความก้าวหน้า
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นบอกแต่ว่าการขึ้นเงินเดือนและโบนัสอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอทราบวัน เดือน ปี ที่ชัดเจนได้ไหมคะว่าเดือนใด??? เพราะปีหนึ่งแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเลยค่ะ....ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประมาณเดือนธันวาคม ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการส่งคืนเครื่องราช เหรียญที่เคยได้มาก่อน จะติดต่อที่ใดครับ
คำตอบ คุณสุวรรณ สะท้าน งานทะเบียนประวัติ 40096
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา (คงเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตรับราชการ) ทีนี้เหรียญที่เคยได้มาก่อนจะส่งคืนอย่างไรครับ
คำตอบ เครื่องราชฯ เช่น หาก ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท่านจะต้องส่งคืนชั้นรอง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แล้วจะขึ้นเมื่อไหร่
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างปีต่อปีครับ จึงไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบกับไม่มีระเบียบและข้อบังคับการเลื่อนเงินเ้ดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่พวกเรายังมีความหวังกันไหมคะ ทำไหมเลื่อนตลอด ทำงานก็หวังสิ่งนี้ ขอความชัดเจนที่ทุกคนรอคอย
คำตอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ต้องดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้ กรณีออกช้า ก็จะต้องได้รับตกเบิกย้อนหลังครับ ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนธันวาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อใดจะทำ ชำนาญการ และ/หรือ ชำนาญการพิเศษ ได้
คำตอบ การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จเรียบร้อย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามเกี่ยวกับระบบการประเมิน ซึ่งจุดประสงค์ของการประเมินคือ...เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของงาน และประเมินเพื่อพิจารณาผลตอบแทนการปฏิบัติงาน (เลื่อนขั้นและโบนัส) ซึ่งตอนหลังได้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นการประเมินเพียงเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของงานเท่านั้น แต่ไม่มีการเลื่อนขั้นและโบนัสเหมือนกับระบบการประะมินที่ผ่านมา....จากข้อความนี้จริงเท็จแค่ไหน? ทำไมระบบการประเมินไม่ได้ช่วยให้คุณภาพของทั้งบุคลากรและงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยคะ????
คำตอบ การนำผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ 1. การปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2. การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 4. การจ้างต่อ 5.การพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 6. อื่น ๆ ที่ ก.บ.ม.กำหนด สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2559 อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ชัชวาล หนองนา ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.เห็นมีคนถามหรือตั้งกระทู้เรื่องการปรับเงินเดือน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม จะมีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มให้หรือไม่ค่ะ ถ้ามีการปรับจะเริ่มปรับให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม ปีนี้ตกเบิกใช่หรือๆไม่ค่ะ ถ้าใช่พอจะทราบมั้ยคะว่าจะนานแค่ไหน 3. ถ้าข้อ 1 และ 2 ที่ถามไปถ้าใช่ แสดงว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ปรับฐานเงินเดือน 4% และเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งสองอย่างใช่มั้ยคะ
คำตอบ ทุกอย่างอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนนี้สามารถเริ่มขั้นตอนการยื่นขอทำชำนาญการได้หรือยังครับ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปสิ้นเดือนตุลาคมนี้ พนักงานเดิม จะได้ปรับขั้นเงินเดือน 4% หรือไม่คะ
คำตอบ 4% ของพนักงานเดิม และ 1.4 ของพนักงานใหม่กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการเช่นกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบมาตั้งแต่ 2 ตุลาคม 58 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างเลย ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรอยู่ และจะมีการทำสัญญาจ้างหรือไม่หรือให้ผ่านไปเลย และเงินเดือนใหม่จะได้รับแบบเต็มไม่มีคำว่าตกเบิกจะเริ่มได้เดือนไหน
คำตอบ สัญญาจ้างยังไม่เรียบร้อยครับ หากเรียบร้อยเมื่อไหร จะแจ้งให้คณะดำเนินการแจ้งเจ้าตัวต่อไป ส่วนเรื่องเงินเดือนใหม่และเงินตกเบิก ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเช่นกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมั้ยคะ ภายในเดือนตุลาคม 2559 นี้ค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนขั้นเงินเดือนครับ แต่คำสั่งจะออกช้าครับ ก็คงตกเบิกย้อนหลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเดือนต.ค นัี้จะมีการขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนขั้นเงินเดือนครับ แต่คำสั่งจะออกช้าครับ ก็คงตกเบิกย้อนหลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มหาลัยแจ้งว่าพนักงานราชการจะไม่ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยา 59 ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาน 59 พนักงานราชการก็ทำงานมาตลอดทั้งปีทั้งยังทำโครงการพัฒนางานจนได้รับการประเมินดีเด่นทำไมไม่ได้รับการ เลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณไม่เข้าใจคะ่ ต่อไปทุกปีที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก้ไม่ต้องทำโครงการพัฒนางานขอแค่คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ไช่ไหมคะ
คำตอบ พนักงานราชการซึ่ีงสิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 59 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ้าง แต่ในปีงบประมาณ 2560 รัฐไม่อุดหนุนงบประมาณในหมวดพนักงานราชการ ซึ่งจ้างตามคำสั่งที่ 5224/2559 เป็นคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ซึ่งใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้เลื่อนเงินเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามหัวหน้าครับว่าพนักงานเงินรายได้ขึ้นกี่ เปอร์เซ็นครับของเงินแดือน ขอบคุณครับ
คำตอบ ประมาณ 4 - 6 %
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการเยี่ยวยาพนักงานราชการในการจ้างต่อ 4 ปีนั้น จะมีการขึ้นเงินเดือนให้กับทาง พ.ราชการ ด้วยมั้ยค่ะ ตามประกาศที่ทาง มหาวิทยาลัยออกให้แล้วในการจ้างต่อนะคะแล้วเราสามารถนำประกาศที่แจ้งนี้นำมาทำบัตรพนักงานได้เลยมั้ยค่ะ หรือว่าเราต้องรอสัญญาจ้างด้วยค่ะ
คำตอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ เป็นไปตามข้อบังคับของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ข้อ 8 ส่วนการจัดทำบัตรประจำตัว สามารถจัดทำได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามคำสั่ง ที่ 5224/2559 เดือน ตุลาคม นี้ ตำแหน่งพนักงานราชการจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไหมคะ
คำตอบ พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน จึงไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ส่วนการจ้างตามคำสั่งที่ 5224/2559 เป็นคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ซึ่งใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้เลื่อนเงินเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนของกลุ่มพนักงานที่เปลี่ยนสถานะ ปกติที่ต้องเพิ่มปีละครั้ง ปีนี้ตุลาคมจะขึ้นหรือเปล่าคะ หรือรอเดือนธันวาคมคะ?
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ขึ้นเงินเดือนปีละครั้งครับ ส่วนการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหากไม่ทันในเดือนตุลาคมจะต้องจัดทำคำสั่งย้อนหลังให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กลุ่มพนักงานมหาลัยปรับเงินเดือนขึ้นพร้อมกันหมายถึงทั้งกลุ่มพนักงานเดิมและกลุ่มที่เปลี่ยนสถานภาพใช่มั้ยคะแล้วขึ้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้มั้ยคะ คือรู้สึกว่าถามกี่ครั้งก็คำตอบไม่เคลียร์เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ ต้องรอไปก่อน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พ.มหาลัยที่ออกนอกระบบรอบ 2 ตค.เงินเดือนขึ้นตอนเดือนธันวา 59 แล้วตกเบิก1.4ตั้งแต่เดือนตค.58 จะได้ ตค.59 เลยหรือไม่ หรือจะได้รับพร้อมกันตอน ธันวา 59
คำตอบ เป็นการประมาณการเดือนธันวาคม ซึ่งทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามค่ะ คำว่า(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ)หมายถึงข้าราชการที่ออกนอกระบบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ใช่ไหมคะ ที่เงินเดือนขึ้นเลื่อนออกไปเป็นเดือนธันวาคม แสดงว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นพนักงานรุ่นเก่าๆ อยู่แล้ว เงินเดือนก็ขึ้นตามปกติใช่ไหมคะ หรือว่าต้องรอเหมือนกันกับกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ รบกวนสอบถามท่านหัวหน้าค่ะ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ
คำตอบ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือนคงออกพร้อมกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน อายุงาน 8 ปี 9 เดือน ในฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุวันที่ได้รับคือ 5 ธ.ค.2556 แต่วันที่จ่ายจริงและวันที่ส่งคืนในฐานข้อมูลไม่ได้ระบุ เลยอยากจะทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนดำเนินการในการแจ้งเจ้าตัวให้ทราบหรือไม่ อย่างไร เพราะเพิ่งจะทราบว่าตัวเองได้รับ
คำตอบ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับตัวเครื่องราชฯ การแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัด ซึ่งในแต่ละปีตัวเครื่องราชฯจะได้รับมาน้อยมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ จะให้มา ปัจจุบันการจ่ายเครื่องราชฯ จ่ายถึงปี 2557 ครับ แต่ถ้าหากผ่านไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับ จะได้รับอีกทีก็คงเป็นใบกำกับเครื่องราชฯ ซึ่งปัจจุบันถึงปี 2552
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สัญญาจ้างพนักงานราชการ เลขที่ 5224/2559 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำไมโหลดดูไม่ได้คะ
คำตอบ แนบไฟล์แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อันดับที่ 105ประกาศ01529 / 2559 21 ก.ย. 2559 ผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ไม่สามารถกดเข้าดูได้นะครับ
คำตอบ สามารถดูได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่สัญญาจ้างของพนักงานราชการจะแล้วเสร็จค่ะ
คำตอบ เป็นคำสั่งจ้างพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่คำสั่ง 5224/2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากมีข่าวว่าการขึ้นเงินเดือนตค.59จะเลื่อนเป็นธค.59จริงไหมคะ
คำตอบ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จ่ายผ่านเคาวเตอร์ค่ะ800ตอนนี้ยังไม่ขึ้นสถานะเลยค่ะกลุ้มใจหนักมาก
คำตอบ ค่าใช้จ่ายอะไรครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าทางคณะแพทย์มีระเบียบเกี่ยวกับการยืมใช้ก่อน ก่อนที่จะได้รับเงินเดือนใช้ก่อนมั๊ยครับ
คำตอบ ติดต่อประสานงานที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวโครงการของมหาลัยจะได้เงินppมั้ยค่ะ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้สืบค้นข้อมูลตามที่ท่านหัวหน้าแจ้งคือ ประกาศ มข. ที่ 01529 / 2559 แต่ไม่สามารถเข้าดูราชื่อได้คะ จะดูได้จากที่ไหนคะ
คำตอบ ขออภัยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แนบไฟล์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559 ไม่ทราบว่าประมาณเดือนไหนค่ะ
คำตอบ เป็นคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวปี2560 นะครับ คงเร็ว ๆ นี้ครับ (ต้นเดือนตุลาคม)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ท่านหัวหน้าค่ะ เห็นในประกาศแจ้งว่าจะโอนเงินทุนการศึกษาบุตรเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน ไม่ได้โอนเข้าพร้อมเงินเดือนใช่ไหมค่ะเพราะเดือนกันยายนไม่เห็นมีการโอนเข้านะค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ที่กองคลัง เป็นหน่วยงานโอนเงินครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามค่ะ เป็น พนง.มหาลัยเงินงบ ถ้าลาออกก่อน ธ.ค.59 ไม่ทราบว่าจะได้เงินตกเบิก 4% ย้อนหลังมั้ยคะ ทางหน่วยงานจะโอนเงินตกเบิกให้มั้ยคะ
คำตอบ กรณีเงินปรับ 4% สมมุติว่าย้อนหลังไปประมาณเดือนธันวาคม 58 ในช่วงระหว่างธันวาคม 58 - ก่อนธันวาคม 59 ท่านยังปฏิบัติงานอยู่ ก็จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ เช่น เลื่อนเงินเดือน และเงินตกเบิกตามสิทธิ์ ส่วนเงินมหาวิทยาลัยจะโอนเข้าบัญชีของท่านต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินตกเบิกเงินเดือนค่ะ ถ้าลาออกก่อนธันวาคม 59 (เห็นข่าวว่าจะตกเบิกให้ประมาณเดือนธันวา) มีสิทธิ์จะได้เงินตกเบิกมั้ยคะ
คำตอบ เป็นกลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานใช่หรือไม่ครับ หากเป็นกลุ่มนี้ เงินเดือนใหม่จะได้ประมาณเดือนธันวาคม ส่วนเงินตกเบิกยังไม่ทราบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อนาคตของพนักงานราชการจะเป็นอย่างไรบ้างจะสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว สัญญาจ้างใหม่ก็ยังไม่เห็นวันที่ 1 ต.ค 59 ต้องมาทำงานมั้ยมหาลัยจะจ้างต่อมั้ย จ้างอย่างไร ขอความกระจ่างได้กับใครค่ะ
คำตอบ ยังจ้างต่อเหมือเดิมครับ คำสั่งออกแล้ว เลขที่ 5224/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ใช่ประกาศที่ 1529/2559 เหรอค่ะ
คำตอบ ใช่ครับ 1529/2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่ารอบเดือนต.ค.59 จะมีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนใหม่มั้ยเพราะได้ยินข่าวมาว่าจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนรอบเดือน ต.ค.59
คำตอบ เลื่อนเงินเดือนเดือนเหมือนเดิมครับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมค้นหาประกาศ 529/2559 ไม่เจอเลยค่ะ
คำตอบ ประกาศผลทุนการศึกษา กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับทุน ตามประกาศฉบับที่ 1529/2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จนท.นำของจากที่บ้านมาขายในเวลาราชการเหมาะสมหรือฝากผู้มีอำนาจพิจารณาด้วยแล้วเวลาทำงานจะมีสมาธิในการทำงานหรือเปล่าหัวหน้าหน่วยก็ปล่อยเฉย แล่วพอประเมินก็ได้ดีเยี่ยม
คำตอบ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของผู้ใช้เวลาราชการไปขายสินค้า จะต้องคอยกำกับดูแล หรือว่ากล่าวตักเตือน นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เข้าดูใน สืบค้น/ประกาศ แล้ว ไม่เจอเลยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 529/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับทุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ค้นดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะ 529/2559
คำตอบ เข้าที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อสืบค้นประกาศ/คำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมเข้าดูประกาศทุนบุตรไม่ได้ค่ะ ต้องเข้า web ไหนค่ะ ตรงweb ส่วนไหนของ มหาวิทยาลัย
คำตอบ เข้าที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อสืบค้นประกาศ/คำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตร ดูได้จากไหนค่ะ
คำตอบ เข้าที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อสืบค้นประกาศ/คำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าทุนการศึกษาบุตรมหาลัยจะโอนให้ในเดือนไหนค่ะ
คำตอบ น่าจะภายในเดือนนี้ครับ เพราะแจ้งกองคลังไปแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร ปี 2559 จะประกาศเมื่อไรและดูได้จากทางไหนครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 529/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับทุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หัวหน้าเรื่องทุนบุตรจะประกาศเดือนไหนค่ะ ทำไมนานจังเลย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 529/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับทุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเรียนสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจที่มหาลัยศรีปทุม ผมจะเทียบโอนไปสาขาอังกฤษธุรกิจที่มข.ได้ไหมครับ ตอนนี้ผมอยู่ปี2ครับ
คำตอบ ติดต่อสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องการสมัครงานเป็นพนักงานของ รพ.ศรีนครินทร์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะสมัครที่ไหนได้คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ติดตามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ hr.kku.ac.th หัวข้อ สมัครงาน Online
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้ทำการสอนมาเป็นระยะเวลา 6 ปี แล้วได้มีการลาศึกษาต่อ อยากถามว่า เมื่อกลับมารายงานตัวกลับเข้าทำงานแล้วสามารถประเมินการสอนในรายวิชาที่เคยสอนก่อนลาศึกษาต่อได้เลยไหมครับหรือว่าจะต้องทำการสอนก่อนเป็นเวลา 1 เทอมแล้วถึงสามารถประเมินการสอนได้ครับ
คำตอบ เนื่องจากมีรายละเอียดในการดำเนินการ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงที่หมายเลข 081-9657506 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาลัยที่ว่าประกาศ 13 กันยา 59 เข้าไปดูตรงประกาศรายชื่อแล้ว ไม่มีไรเลย เป็นหน้าขาวๆ
คำตอบ มีประกาศอยู่ 3 ฉบับ นะครับ ฉบับที่ 1185/2559 มี 126 หน้าครับ และมีประกาศฉบับที่ 1186, 1187/2559 กรุณาตรวจดูอีกทีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเวลาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาลัยที่ว่าประกาศ 13 กันยา 59 นี้ดูตรงไหนคะ
คำตอบ หัวข้อ ประกาศรายชื่อ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบที่แจ้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศที่1185/2559 ที่แจ้งว่าจะประกาศรายชื่อวันที่13 กันยา ไม่ทราบประกาศหรือยังคะพอดีเปิดดูยังไม่เห็นเลยค่ะ
คำตอบ สืบค้นที่หัวข้อ ประกาศรายชื่อ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ค้นหาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่เจอค่ะ แจ้งไว้ว่าจะประกาศในวันที่ 13/09/59 ต้องเข้าไปดูที่ไหนคะ
คำตอบ สืบค้นที่หัวข้อ ประกาศรายชื่อ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดของแต่ละคณะ/สาขาที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ว่าแต่ละสาขาวิชาของจีนนั้นแตกต่างอย่างไร แล้วเปิดรับสมัครนักศึกษาปี60 วันไหน มี่สอบแบบไหนบ้าง
คำตอบ สอบถามที่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข่าวว่าจะมีการปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 10 % ไม่รู้ว่าดูได้ที่ไหน หรือประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่เท่าไรครับ
คำตอบ ยังไม่มีประกาศออกมาเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเรื่องทุนการศึกษาบุตร ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อรับรองและประกาศผลต่อไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สัญญาจ้างของพนักงานราชการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วจะต่อสัญญาเป็นพนักงานมหาลัยหรือลูกจ้างค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำใบจ่ายเงินในส่วนที่ต้องใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบหาย แต่ถ่ายรูปเก็บไว้ สามารถปริ้นรูปไปแทนได้มั้ยคะ ถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจและนำหลักฐานการแจ้งความ แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การตรวจสุขภาพประจำปีของคณะต่างๆ พนักงานมหาวิทยาลั พนักงานราชการ ลูกจ้างต่างๆ ต้องออกค่าตรวจเอง มหาวิทยาลัยไม่ได้ออกให้ใช่ใหมครับ
คำตอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ครับ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เบิกไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน ค่าตอบแทนตามภาระงาน-PPปี59 ของคณะแพทย์ ปีนี้จะได้หรือไม่คะ
คำตอบ ผมไม่มีระเบียบหรือประกาศเรื่องการจ่ายเงินตามที่สอบถาม ควรสอบถามทางคณะแพทย์ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าหลังสมัครออนไลน์แล้ว จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้อย่างไรครับ
คำตอบ ทอลองเข้าสมัครงานในตำแหน่งใดก็ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบวันเวลาสอบ พนง สนับสนุน ว่าวันเวลาได ขอบคุณครับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 13 กันยายน 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องการสมัครงาน ที่พึ่งปิดรับสมัครไปในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาครับ ว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบฯ เมื่อไหร่ ทางใด และจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวทาง e-mail หรือเปล่าครับ
คำตอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ Web กองการเจ้าหน้าที่ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวเกษียณได้เงินอะไรบ้างค่ะ
คำตอบ มีของที่ระลึกที่จะมอบในงานเกษียณอายุ และร่วมทัศนศึกษาต่างประเทศ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การสมัครงานให้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง5122 อยากทราบว่าจะติดตามเรื่องการสอบได้ทางไหนหรอค่ะ พอดีกดเข้าดูทางเว็ปที่แจ้งแล้วhttp://personweb.kku.ac.th แต่ไม่ขึ้นหน้าเว็ปค่ะ ขึ้นว่าเว็ปเออเรอนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศรายชื่อวันที่ 13กันยายน 2559 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไรจะประกาศคะ เพราะเหลืออีก 1 เดือน ก็จะหมดงบประมาณปี 58 แล้ว
คำตอบ น่าจะเป็นปีงบประมาณหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านหัวหน้าค่ะ เรื่องทุนการศึกษาบุตรปี59จะประกาสผลตอนไหนค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมจ่ายค่าเทอม 35000 ทำไมก่อนจ่ายเกรดถึงไม่ออกครับ ทำไมเกรดรีไทร์ต้องออกหลังจ่ายเงินแล้ว ? แล้วถ้าหากถูกรีไทร์ คนที่จ่ายเงินเพื่อดูเกรดตัวเองจะคืนไหมครับ เพราะได้เรียนแค่อาทิตย์เดียวเอง
คำตอบ ติดต่อทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลังจากปิดรับสมัคร 29สิงหา2559
คำตอบ 13 กันยายน 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกไปแล้วในใบสมัครออนไลน์ได้ไหมคะ
คำตอบ ตรวจสอบได้ครับ โดยเข้าไปสมัครงานในตำแหน่งใหนก็ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนนี้ขั้นตอนพิจารณาการขอทุนบุตรถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ ถ้าจะประกาศผู้มีสิทธิ์ได้จะประกาศทางเว็ปไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ยังไม่เสร็จครับ เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีเป็นจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ ได้สมัครงานในตำแหน่ง พนักงานการแพทย์ ตามประกาศเลขที่ 998/2559 แต่หาประกาศไม่พบ ไม่ทราบว่าประกาศวันสอบ หรือผู้ผ่านข้อเขียนไปรึยังค่ะ คือเพิ่งเห็นใบเสร็จค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศรายชื่อ ตามประกาศฉบับที่ 1209/2559 และสอบวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันยังไม่ประกาศผลสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตค.58 บุคลากรที่ออกนอกระบบรอบแรก จะได้ปรับ 1.4 เลยหรือป่าว
คำตอบ ยังดำเนินการไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บุคลากรที่ออกนอกระบบรอบแรก จะได้เงินตกเบิกเงินเดือนตั้งแต่ ตค.58 เดือนไหน
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การปรับเงินเดือน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ จะมีการปรับให้จริงหรือเปล่าค่ะ ถ้าจริงไม่ทราบว่าจะปรับได้ตอนไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ทราบเหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามแนวโน้มการปรับ 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยครับ
คำตอบ เรื่องการปรับเงิน 4 % อยู่ในระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมมุติว่าผมเป็นคนงานเก็บขนมูลฝอยลูกจ้างชั่วคราวของเขตใดเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วอยากย้ายไปอยู่สำนักสิ่งแวดล้อมตำแหน่งเดียวกันสามารถทำได้ไหมคับละมีข้อบังคับอะไรบ้างพอดีพึ่งเข้ามาได้ไม่นานคับจึงอยากทราบ
คำตอบ สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่ครับ คิดว่า คงไม่มีระเบียบการโอนย้ายครับ เพราะเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว หากมีตำแหน่งว่าง น่าจะเป็นการไปติดต่อหรือสอบแล้วแต่วิธีการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะมีการเปิดสอบวิสัญญีพยาบาล สำหรับบุคคลภายใน เมื่อไหร่คะ?
คำตอบ ติดตามที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครและจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำยังไงต่อคะ
คำตอบ รอดูประกาศรายชื่อ ในตำแหน่งที่ตนเองสมัคร และตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามเรื่องการปรับ4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน1ธค.57 มีผลพร้อมกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ1ตค.59นี้มั๊ยคะ
คำตอบ รอบ 1 ตุลาคม 59 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติครับ ไม่เกี่ยวกับ 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ถามการคำนวนฐาน การให้ความดีความชอบ ของพนักงานใหม่(พนักงานที่มาจากข้าราชการเดิม) เขาคิดการคำนวนแบบไหนครับและวิธีคิดฐานคำนวนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ คำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีใช่หรือไม่ครับ เพราะปัจจุบันอยู่ในระหว่างกำหนดรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนเรียนสอบถามผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กฌ.มข. ซักหน่อยครับ ว่าตัวเลขการหัก กฌ.มข. ตั้งเเต่เดือน มกราคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2559 มีตัวเลขคงที่มาตลอดที่ 90 เป็นระยะเวลา 7 เดือนติดต่อกัน ไม่ทราบว่าเป็นที่สลิปของผมคนเดียวหรือเปล่า เเต่หากว่ามีการเสียชีวิตของเพื่อสมาชิกจริงๆ ก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ถาม เพราะตัวเลขมันประหลาดมาก ในขณะที่ปี 58 มค 30 กพ 30 มีค 90 เมษ 60 พค 90 มิย 90 กค 90 สค 90 กย 60 ตค 90 พย 90 ธค 60 ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ
คำตอบ ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - ปัจจุบัน สมาชิก กฌ.มข. เสียชีวิตทุกเดือนครับ ซึ่งบางเดือน 2 - 3 รายหรือมากกว่านั้น ซึ่งการหักเงินจะสมทบรายละ 30 บาทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมพิจารณานานจังเลยคะ หรือว่ามข. ไม่มีเงินจัดสรรในขณะนี้ต้องรอเงินจากงบประมาณหน้า ก็ให้คำตอบแบบเดิมๆ เรื่อยไป
คำตอบ เนื่องจากผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและรวบรวมผลคะแนนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่สมัครงานไปโดยรหัสบัตรประชาชน 1409900960836 รบกวนแก้ไขชื่อเป็น นางสาว สุรางค์ ณ นคร ค่ะ พอดีเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าชื่อไม่ตรงกันกับรหัสค่ะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ความแตกต่างระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เงินงบประมาณ) กับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เงินรายได้) มีความแตกต่างกันอย่างไร่ ระยะเวลาการจ้าง ฐานเงินเดือน สวัสดิต่าง ๆ อยากทราบว่าแตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ แตกต่างที่เงินจ้างครับ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าจ้าง สวัสดิการ เงินเดือน ระยะเวลาการจ้าง เหมือนกันทุกอย่างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม น่าจะประกาศผลช่วงไหน
คำตอบ ยังทำไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่ไม่ได้ยื่นจำนงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน มข. อยากจะลาออกจากกองทุนฯเดิม และมาสมัครกองทุนฯใหม่ จะได้ไหมครับ เนื่องจากต้องการใช้เงินมาลงทุนเป็นอาชีพเสริม และมหาวิทยาลัยจะบริหารในส่วนนี้ได้ไหมครับ ถ้าทำได้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
คำตอบ ไม่ได้ครับ เพราะกองทุนนี้ ดูแลโดยรัฐบาล ซึ่งมีกระทรวงการคลังควบคุมดูแล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลาออกจากกองทุนจะได้ไหม
คำตอบ ได้ครับ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อ 11. และการจ่ายเงินคืนชดเชย ข้อ 40 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจาก พนักงานราชการต้องการสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองสัญญาจ้างประกอบการยื่นกู้สหกรณ์ค่ะ
คำตอบ สัญญาจ้าง ยังไม่เรียบร้อย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร ปี 2559 จะประกาศผลเมื่อไรครับท่านหัวหน้างานธุรการ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้สมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 3 เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 ทางกองการเจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้เปลี่ยนสถานภาพไปหน่วยงานที่สังกัดเมื่อไรครับ
คำตอบ ต้องรอหนังสือจากทางคณะหน่วยงานแจ้งให้ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานจัดทำสัญญาจ้างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาติทบmวนระเบียบการลาและสะสมวันลาของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ใช้ประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกระเบียบว่าด้วยการจ่าย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 มานั้น มีข้อสงสัยขอเรียนถามในกรณีที่เป็นพนักงานของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะนี้มีการอนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ยุติการรับสมัคร นศ และ ดำเนินการยุบหน่วยงาน ดังกล่าว ไม่ทราบระเบียบฉบับนี้ ฯ ครอบคลุมถึงการจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานในหน่วยงานด้วยหรือเปล่าครับ จึงขอเรียนถามเพื่อความกระจ่าง
คำตอบ ขอตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวครับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.2559 คำว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.2558 ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ซึ่งไม่ได้รวมถึงพนักงานองค์กรในกำกับ ครับ ซึ่งไม่น่าจะได้รับเงินชดเชยดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีข้อ 9 วรรคสอง ครับซึ่งเป็นทางออกนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถอนวิชาภาคพิเศษ 59/3 แล้วแต่มันไม่ขึ้นว่าถอนทำไงดีครับ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามในกรณีการเลิกโดยไม่ต่อสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่นั้น มีสิทธิ์รับเงินสะสมหรือเปล่า และต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง
คำตอบ กรณีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถติดต่อที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานการเลิกจ้าง เพื่อขอรับเงินคืนได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากเคยสอบถามไปบ้างแล้ว เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จะประกาศได้ภายใน เดือน ก.ย.59 นี้เลยหรือไม่ค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า กระบวนการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามมติที่ประชุม ไปถึงไหนแล้วคะ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และคำที่ใช้เรียกชื่อในสัญญาจ้าง คืออะไรคะ ลูกจ้างชั่วคราว หรือ ลูกจ้างอะไร
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ต้องทำงานครบ3เดือน ถึงได้รับเงินเดือนใช่ใหมครับ ทำไมจังนานครับ
คำตอบ กรณีที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ออกคำสั่งบรรจุ ในการดำเนินการออกคำสั่งบรรจุ ต้องใช้เวลา 1 - 2 เดือน และกว่าหน่วยงานจะส่งเบิกจ่ายเงินหลังคำสั่งออกก็ประมาณ 3 เดือนตามที่คุณเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว แต่ปัจจุบัน ก็สามารถยืมเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเป็นค่าครองชีพได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าจะประกาศผลทุนการศึกษาบุตรตอนไหนคะ
คำตอบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างสรุปคะแนน และนำเสนอที่ประชุมก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย เเพราะได้งานใหม่ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องตรวจสอบหนี้สินหรือไม่ ถ้ามีต้องเคลียร์ส่วนไหนอย่างไรค่ะ
คำตอบ ต้องยื่นใบลาออกก่อนล่วงหน้า 30 วัน กรณีที่ไม่ถึงต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และต้องตรวจสอบหนี้สินตามหน่วยงานในแบบฟอร์มที่แจ้ง ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันได้รับคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 626 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในประกาศฉบับที่ 988/2559 ได้แจ้งให้เข้าไปรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 อยากสอบถามว่า ต้องเริ่มปฏิบัติงานเมื่อไหร่คะ เพราะจะได้ทำเรื่องลาออกจากที่ทำงานเดิมค่ะ หรือถ้าต้องติดต่อประสานกับทางคณะ ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะ ในส่วนของใบรับรองแพทย์จำเป็นต้องขอจากโรงพยาบาลภาครัฐหรือไม่คะ ถ้าขอจากคลินิคที่กรุงเทพนำไปยื่นได้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ การรายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2556 ตามประกาศ ส่วนการเริ่มปฏิบัติงานให้เจ้าตัวพูดคุยกับหน่วยงานต้นสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เมื่อไหร่ ส่วนใบรับรองแพทย์ สามารถใช้จากคลินิกก็ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นลูกจ้างประจำเหลือเวลาอีก4ปีจะเกษียญถ้าไม่ออกนอกระบบจะได้มั๊ยเนื่องจากยังเบิกค่าเรียนให้บุตรที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ค่ะ
คำตอบ ถ้ายังมีภาระที่จะต้องเบิกค่าใช้จ่าย เช่น การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสถานะ สามารถเป็นลูกจ้างประจำได้จนถึงเกษียณอายุราชการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้ข้อสรุปหายังครับว่าบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ จะได้เงินเดือนx1.x เท่าไร
คำตอบ ยังไม่ทราบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าเคยต้องโทษเป็นเวลานาน ยังจะทำงานต่อได้หรือไม แล้วจะดำเนินการอย่างไร และคณะสามารถช่วยเหลือได้หรือเปล่า
คำตอบ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเข้าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณา ผลเป็นประการใดขึ้นอยู่กับที่ประชุม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันอยากทราบว่าตำแหน่งประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีจะมีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานราชการบ้างไหม
คำตอบ ปัจจุบันตำแหน่งพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยจะไม่มีบรรจุอีกนะครับ หากมีตำแหน่งคงเป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าตำแหน่งประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีจะมีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานราชการบ้างไหมค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันตำแหน่งพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยจะไม่มีบรรจุอีกนะครับ หากมีตำแหน่งคงเป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการกองด้วยค่ะ ว่ามีวิธีการประเมินอย่างไร
คำตอบ ใช้ประกาศ กบม 1/2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าเคยต้องโทษมาก่อน แล้วได้เข้ามาทำงานในมหาลัย ทางตำรวจส่งหลักฐานมา ทางหน่วยงานที่ทำงานอยู่สามารถช่วยอะไรได้บ้าง
คำตอบ ข้อบังคับ มข. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 หมวด 2 ข้อ 11 (7) เคยถูกต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ กรณีถูกจำคุก ต้องเลิกจ้างเพราะขาดคุณสมบัติ แต่หากถูกจำคุกเพราะเป็นการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ยังสามารถปฏิบัติงานได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือไหม. และเท่าไร
คำตอบ 1. เงินช่วยเหลือบุคลากรกรณีเสียชีวิต รายละ 50,000 บาท 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ต้องสมัครเป็นสมาชิก) ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินสะสมเข้ากองทุนและเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบ 3. เงินประกันสังคม ให้ญาติติดต่อสำนักงานประกันสังคม ได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเงินที่ส่งประกันสังคม 4. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ต้องสมัครเป็นสมาชิก) ได้ประมาณ 160,000บาท
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินงบประมาณ สายสนับสนุน มีความต้องการที่อยากจะย้านไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ หากทำได้ต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ติดต่อที่งานส่วนไหน ขอบพระคุณสำหรับคำตอบค่ะ
คำตอบ ไม่สามารถโอนย้ายไปต่างมหาวิทยาลัยได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามหน่อยคะ ถ้าสำรองขึ้นชื่อไว้หนึ่งปีแต่หน่วยงานสามารถเรียกเข้ามารายงานตัวเพื่อทำงานได้หรือเปลาคะ โดยตัวจริงที่ได้ตำแหน่งยังไม่ลาออก แบบนี้สามรถทำได้มั้ย
คำตอบ ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีเงิน และเป็นตำแหน่งเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือหนูลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ล่าช้าในวันที่ 16 มิ.ย. 2559 แต่ลืมจ่ายเงิน ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะ
คำตอบ ติดต่อทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาหลายปีแล้ว ถ้าผมทำใบทรานสคิปหาย ผมจะขอใบทรานสคิปใหม่ได้ไหมครับ
คำตอบ แจ้งความหาย และนำหลักฐานขอใบแทนที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากที่สอบถามไปเมื่อพนักงานราชการที่สิ้นสุดสัญญา ก.ย.59 นี้ค่ะ จะประกาศหลักเกณฑ์ในการจ้าง9jvนั้น จะประกาศได้เมื่อไรค่ะและจะติดตามได้ที่ไหนได้บ้างค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากย้ายหน่วยงานไปตึกกำลังสร้างใหม่ มีโครงการเปิดรับสมัครรึยังคะ?
คำตอบ ต้องติดตามข่าวทาง Web กองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หนูเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สามารถโอนสิทธิืการรักษาของมารดาจากสิทธิ30บาทที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาเป็นสิทธิ์30บาทโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ไหมคะ
คำตอบ ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ น.ส.มะลิ พรายแก้ว รับปากกับที่ศาลว่าจะคืนเงินให้กับเจ้าของเงินที่นำไปปล่อยให้กับพนักงานภายในองค์การเภสัชกรรมทุกสิ้นเดือนนั้นจนครบตามจำนวนที่ยืมไป จนบัดนี้เจ้าของเงินยังไม่ได้รับเงินคืนเลย จึงเรียนมาเพ่ื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
คำตอบ ได้ตรวจสอบแล้ว คุณมะลิ พรายแก้ว ไม่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามครับ ถ้าอยู่บ้านเลขที่ 123/2001 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น สามารถไปรับเอกสารได้ที่ไหนครับ กรณีส่งเอกสารเข้าที่อยู่นี้ ขอบคุณครับ
คำตอบ ติดต่อที่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์อาหารและบริการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไรเงินเดือน 1.x จะได้สักทีครับ จะขึ้นเงินเดือนรอบใหม่แล้ว ...
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากเรียนถามว่าพนักงานราชการสิ้นสุดสัญญา30/9/59 จะต่ออีก4ปียังคงตำแหน่งพนักงานราชการหรือลูกจ้างมหาลัยแต่ยังเงินเดือนเท่าเดิมค่ะ
คำตอบ เป็นตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตอบแทนได้รับไม่เกินอัตราที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้เลย ทำธุรกรรมทางการเงินไม่สักอย่างเลยค่ะ ทั้งที่มีหุ้นอยู่แล้วก็ไม่สามารถกู้ได้ แม้แต่กู้ฉุกเฉิน เมือไหร่จะกู้ได้คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากเรียนถามเกี่ยวกับพนักงานราชการค่ะ คนที่จะหมดสัญญา ก.ย.59 นี้ทางมหาลัยจะต่อสัญาให้อีก.4 ปี แล้วหลังจาก 4 ปีนี้ อนาคตพนักงานราชการจะเป็นยังไงต่อไปคะ คือ ได้ยินข่าวมาหลายกระแสมาก ทั้งจะเลิกจ้าง ทั้งจะปรับเป็นพนักงานมหาลัย คือ อยากทราบข้อมูลที่เป็นเป็นข้อเท็จจริงค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะให้คำตอบได้ไหมคะ คือกังวลมากเพราะมีภาระที่ต้องดูแลอะค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัยต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ 4 ปี โดยปรับเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในระหว่างออกระเบียบและหลักเกณฑ์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับการ โอน ย้าย คะ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อบต. ได้ส่งเรื่องขอโอนย้ายไปยังหน่วยงานปลายทางที่ว่างประมาณ เดือนเมษายน แล้วหนังสือตอบรับ พร้อม มติก. จากหน่วยงานปลายส่งตอบรับมาเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนที่ลาคลอดพอดี อยากทราบว่าบุคลากร สามารถดำเนินเรื่องเข้า ก จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่อบต. คนดังกล่าวได้ตามปกติหรือไม่
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินชดเชยได้กรณีจะต้องเกษียณเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรให้ขวัญกำลังใจลูกจ้างที่ทำงานมานานอายุราชการมากกว่า 20 ปี ถ้าลาออกสมควรจะมีเงินชดเชยอย่างน้อยก็ได้นะครับ
คำตอบ ยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว อนาคตจะมีทางก้าวหน้าหรือมีแรงจูงใจเช่นโบนัสเงินเดือนจะขึ้นตามไหม แต่ถ้ามีแต่เงินเดือนไม่ขยับ จะได้บอกลูกหลานที่เข้ามาใหม่ไม่ให้มาเสียเวลากับมหาลัย แต่สงสารคนทำงานจนได้โล่ ได้ใบประกาศรับรองเกิยรติบัตร แต่สิ่งเหล่านี้มันกินไม่ได้ครับ
คำตอบ ในแต่ละปีจะมีลูกจ้างชั่วคราวเกษียณทุกปีครับ ยิ่งในอนาคตจะมีมากขึ้นทุกปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กทม ) มีประเด็นคำถามและต้องการคำชี้แนะ 1 ในกรณีที่หน่วยงานต้องปิดตัวลง โดยพนักงานมีสัญญาจ้างอยู่ พนักงานคนนั้นจะได้สิทธิหรือการชดเชยอย่างไรบ้างจากต้นสังกัด หรือมหาวิทยาลัยฯ และในส่วนของเงินสะสมหรือเงินกองทุนต่างๆจะให้หรือเปล่า รบกวนครับ
คำตอบ วิทยาลัยลัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นหน่วยงานในกำกับ การจ่ายเงินชดเชย จะต้องดูในรายละเอียดของสัญญา ให้ท่านติดต่อที่หน่วยงานของท่านสังกัด ส่วนเงินสะสมหรือเงินกองทุน หากเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป้็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ปี มีความซื่อสัตย์ รักษ์องค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำไม่ไม่พิจารณากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนี้บ้าง ขอความอนุเคราะห์ให้ดูแลเขาบ้าง ต้องกินต้องใช้ ต้องการความก้าวหน้า เหมือนๆกับพวกท่าน
คำตอบ ในประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ได้กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกไว้ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสของงบปี58 จะได้ไหมค่ะ
คำตอบ งดจ่ายโบนัสตามมติที่ประชุมของผู้บริหารครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นลูกจ้างประจำครับอีก4ปีจะเกษียญถ้าไม่เปลี่ยนสถานภาพจะมีผลยังไงครับ
คำตอบ ไม่มีผลครับ อยู่ในตำแหน่งของลูกจ้างประจำไปจนเกษียณก็ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำงานกี่ปีจึงจะได้เป็นลูกจ้างประจำคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องหาหนทางก้าวหน้าด้วยตนเองครับ เพราะตำแหน่งลูกจ้างประจำ ปัจจุบันอัตราว่างจะถูกยุบตามนโยบายของรัฐบาลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบได้ที่คณะอื่น พักในที่พักมหาวิทยาลัย ต่อมาทำงานที่คณะอื่นไม่ถึง 3 เดือน มีหนังสือให้คืนที่พัก ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตาม อยากถามท่านทั้งหลายหน่อยว่าแค่ย้ายไปทำงานที่คณะอื่น แต่ก็มหาวิทยาลัยเดียวกัน มันผิดมากหรอ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเดียวกันรึยังไง ทั้งๆห้องว่างก็เยอะ ไม่มีใครไปอยู่ ปล่อยว่างไว้ ขอขยายเวลาหน่อยก็ไม่ได้ เก็บของแถบไม่ทัน หาที่ใหม่ก็ไม่ทัน เพื่ออะไรคะ อยากทราบ
คำตอบ น่าจะเป็นโค้วต้าที่พักของคณะที่ท่านสังกัดครับ ต้องร้องเรียนไปที่คณะเดิมที่ท่านเคยสังกัด ทางส่วนกลางไม่เคยทวงคืนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับอยากทราบว่าเงินโบนัสพนักงานเงินรายได้ที่รับทุกปีที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมขออนุญาตเรียนถามท่านว่าเดือนสิงหาคม 2559 จะได้รับไหมครับ
คำตอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ปีนี้งดจ่ายโบนัสครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สืบเนื่องจากการปรับ 4% ของข้าราชการ จึงมีผลให้มีการปรับ 4%พนักงานมหาวิทยาลัย นั้นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ปรับหรือไม่ ทางผู้บริหารได้ประชุมหารือ รึเปล่าครับ มติ ครมได้สั่งให้ปรับขึ้นทั่วประเทศ จากข้อมูลบอกว่าให้ตั้งงบเบิกงบประมาณ หรือตั้งงบในงบประมาณปีถัดมา ทำไมทาง ม ขอนแก่นจึงไม่ตั้งงบงบ เพื่อขวัญและกำลังใจบุคคลากรครับ ผมสอบถามผ่านสำนักรํฐมนตรีที่ดูแล ท่านแนะนำให้ตั้งเบิกนะครับ
คำตอบ รัฐบาลอนุมัติให้ปรับ แต่ให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเท่าที่ทราบคือ เงินพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะจ่ายให้ยังติดลบอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายการคำขอหนังสือผ่านสิทธิ์กู้เงินซึ่งผมส่งคำขอผ่านระบบออนไลน์เเล้ว สามารถโหลดเอาได้ไหมครับ หรือต้องไปรับเองที่ตึกอธิการเท่านั้น
คำตอบ ติดต่อขอรับได้ที่ จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้แล้วต้องใช้ผลตรวจร่างกายเพื่อไปรายงานตัวดิฉันต้องตรวจอะไรบ้างคะหรือมีแบบฟอร์มเฉพาะหรือป่าวหรือเป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไปแผ่นเดียวคะ ขอบพระคุณคะ
คำตอบ ใช้ใบรับรองแพทย์ทั่วไปแผ่นเดียวได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการ ภายใน 4 ปีที่ทางมหาวิทยาลัยจ้างต่อนั้น ยังคงเรียก พนักงานราชการ อยู่หรือเปล่าค่ะ เพราะคงต้องทำบัตรประจำตัวพนักงานใหม่เมื่อหมดสัญญาจ้าง มีทางที่จะบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยบ้างไหมค่ะ หรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะปรับบรรจุให้ หรือ เราต้องสอบกันไหมค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
คำตอบ อยู่ในขั้นตอนของการออกระเบียบหลักเกณฑ์การจ้างต่อครับ และคงไม่ต้องสอบอีก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีสิทธิ์เงินเงินขึ้นทุกปีไหมคะ หรือเท่าเดิมตลอดชีวิต
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เงินเดือนเท่าเดิมจนถึงเกษียณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างก.ย59ต่อสัญญาจ้างอีก 4 ปีหมายความว่า เดือนตุลาเงินเดือนจะปรับขึ้นตามปกติไช่ไหมคะ
คำตอบ ยังมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว มีเลขที่ตำแหน่ง เงินเดือนจะขึ้นบ้างมั้ยคะ
คำตอบ เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นการออกคำสั่งจ้างปีต่อปี (ปีงบประมาณ) จึงไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามพนักงานราชการ ที่มีอายุสัญญาจ้างหมด ก.ย.59 นี้ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางช่วยเหลือบ้างหรือยังค่ะ (หวังลึกๆ เช่นกันค่ะ)
คำตอบ มหาวิทยาลัยต่อสัญญาจ้างไปอีก 4 ปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไปอบรมพนักงานใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นวันทำการหรือเปล่าคะ?พอดีเห็นว่าอบรมอยู่ในมหาลัยด้วยก็เลยอยากทราบค่ะ
คำตอบ ถือเป็นวันปฏิบัติราชการปกติครับ โดยแจ้งคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กระผม พ มหาลัยเงินเเผ่นดิน วางเเผนว่าจะลาบวชช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือน ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยื่นทางช่องทางไหน ใช้เวลาประมานเท่าไรจะมีหนังสืออนุมัติ(ได้ข่าวว่าเป็นการบวชเเบบพระราชทาน) ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกผิดยังไง ขอบคุณครับ
คำตอบ การลาบวช จะต้องยื่นหนังสือก่อนบวชล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ซึ่งมีแบบฟอร์มการขอลาบวช โดยยื่นผ่านคณะหน่วยงานที่สังกัด ถึงอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยท่านจะต้องรอหนังสืออนุญาต การลาบวช
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตค่ะ มีการสอบพ.รายได้มาหลายรอบอยู่มา 4ปีแล้วนังไม่ได้ปรับเป็น พ.รายได้ เลยค่าสมัครก้อเพิ้มจาก110..เป็น410ไม่มีหวังเลยหรอคะน่าจะปรับหรือหาทางให้พนักงานที่เป็นล๔กจ้างคราวได้บ้าง ทำงานไม่ได้แต่งต่างกันแถมลูกจ้างชั่วคราวอาจจะทำดีกว่า พ.รายได้เดิมๆเก่าด้วยซ้ำเพราะกลัวจะไม่ได้บรรจุ.ไม่ผ่านประเมิน.รบกวนให้พิจารณาบ้างเถอะคะ
คำตอบ ไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานนะครับ จะต้องหาทางสอบบรรจุเป็นพนักงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า.ผู้ช่วยพยาบาล.ลูกจ้างชั่วคราวทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้บ้างคะ ทำงานก้อไม่ได้แตกต่างกะคนที่บรรจุรึไม่บรรจน่าจะสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องผุู้ช่วยพยาบาลขึ้นเวรก้อหนักแล้วน่าจะจึ้นเงินเดือนให้บ้างอย้างน้อย..ที่น้องๆมาทำงานก้ออยากเงินเดือนที่พัฒนาขึ้นไปเพื่องคนในครอบครัวที่จ้องจุนเจือ
คำตอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เป็นการจ้างปีต่อปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในเดือนเมษายน 59นี้หรือเปล่าคะ
คำตอบ เฉพาะรอบที่ 3 ซึ่งออกรอบ 2 เมษายน จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน ส่วนรอบที่ 1 และ 2 ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่มหาลัยถึงจะออกสัญญาจ้างที่มีค่าเงินเดือนมาให้ใหม่คะ อันเก่าที่ออกมาไม่มีค่าเงินเดือน...ข้อมูลไม่มีค่ะ
คำตอบ ขอบคุณครับ จะได้แจ้งผู้รับผิดชอบพิจารณาต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอยากสอบถามว่าถ้าจ้างต่อจะจ้างในตำแหน่งลูกจ้างมหาลัยหรือพนักงานมหาลัยค่ะ
คำตอบ เป็นคำถามที่ต้องการความชัดเจน แต่ต้องรอหนังสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยเป็นทางการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รถเมย์ฟรีสายต่างๆ ที่ขับตามกันมาขับเร็วมาก ไม่ยอมชลอเลย ไม่ว่าจะเข้าวงเวียนหรือทางแยก หลังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขับปาดและขับเบียด ก็บ่อยครั้ง รถพวกนี้จำพวกนี้จำกัดความเร็วมั๊ยคะ ปกติที่ มข.มีป้ายจำกัดความเร็วนี่คะ ร้องเรียนถ฿งใครได้
คำตอบ แจ้งไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การปรับขึ้นเงินเดือนเดิอนเมษายน 2559 ที่ว่าปรับขึ้นตามปกติรวมถึงตำแหน่งพนังานมหาลัยด้วยใช่หรือไม่คะ
คำตอบ เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามค่ะ ว่าเราสามารถย้ายคณะเรียนจากวิศวกรรมศาสตร์ไปวิทย์สายสุขภาพได้มั้ยคะ
คำตอบ สอบถามทางสำนักพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยังไม่แล้วเสร็จตั้งแตปี2554-2559น่าจะพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน
คำตอบ เรื่องนี้ เห็นทางคณะแพทย์ทำหนังสือแจ้งทางมหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ฝากท่านถึงผู้เกี่ยวข้องถ้าทางมหาวิทยาลัยจะจ้างต่อพนักงานราชการ ขอเห็นสัญญาจ้างก่อนวันสิ้นสุดสัญญาด้วยนะคะถ้าคนที่ไม่ต่อสัญญาจะได้ดำเนินการลาออกหลังสิ้นสุดสัญญาคะ่
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับผมอยากทราบว่ามีการปรับเงินเดือนขึ้นของตำแหน่งใดบ้างของเดือนเมษายน59ไม่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติครับ สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพรอบที่ 3
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขั้นตอนทำอย่างไรคะ หมดเขตการรับเงินคืนหรือยัง
คำตอบ แจ้งรายชื่อและส่งเอกสารมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีการปรับขึ้นเงินเดือนไหมครับ แรกบรรจุ 8,690
คำตอบ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จะปรับขึ้นค่าจ้างเฉพาะกลุ่มลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวต่างกันยังไงค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ลูกจ้างประจำเดิม ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ซึ่งจะแตกต่างที่การจ้างคือ ลูกจ้างชั่วคราวเป็นการจ้างปีต่อปี คือออกคำสั่งจ้างปีต่อปี ส่วนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เป็นการจ้างตามระยะเวลาของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ฝากท่านถามผู้เกียวข้องถ้าจะเลิกจ้าพนักงานราชการเอางบประมาณของรถเมล์ฟรีมาจ้างบุคลากรทำงานแทนได้ไหมคะบางที่วิ่งตามหลังกัน5คันไม่มีคนนั่งซักคน
คำตอบ เรื่องพนักงานราชการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถามหน่อยค่ะขนาดพนักงานราชการในมข ยังจะเลิกจ้างถ้าไม่เลิกจ้างก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วยังจะเปิดสอบอีกถ้าคนที่เขาสอบได้จะให้ไปบรรจุยุไหนในเมื่อจะไม่มีพนักงานราชการแล้วทำไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
คำตอบ ยังมีการจัดสอบและบรรจุพนักงานราชการอยู่เช่นเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการ ก่อนหมดสัญญาจ้างใน 30 ก.ย.59 นั้ค่ะ มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ ต้องรอผลจากทางมหาวิทยาลัยแจ้งเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานมา 4 ปี 11 เดือน ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ไปเสียภาษีของปี2558ทางออนไลน์มาเมื่อเดือนมีนาคม 2559 รายรับทั้งหมดไม่เกิน 200000 บาทค่าประกันสังคม 5387 บาท แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558 หลังจากยื่นเสียภาษีประมาณ 1 สัปดาห์ ได้รับเช็คคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เท่ากับค่าประกันสังคม อยากทราบว่าเงินส่วนที่ได้มาเป็นเงินที่เราควรได้รับกลับคืนมาหรือไม่
คำตอบ การชำระภาษีเงินได้ คำนวณจากเงินที่ได้รับมาในรอบปีภาษี ซึ่งมีระบบคำนวณ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามระบบ ทั้งเงินได้ ภาษีที่จ่ายไป และเงินค่าลดหย่อนต่าง ๆ หากกรอกข้อมูลได้ครับ ระบบจะคำนวณให้เอง การได้รับเงินคืนหรือจ่ายเงินเพิ่ม ระบบจะแจ้งให้ทราบ ส่วน การที่คิดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องกรมสรรพากร จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พี่ค่ะ..ทำไมเราจะดูสถานที่สอบ พนักงานราชการ ทำไมเราไปหาไม่เจอค่ะ..เราต้องดูที่เวฟไหนค่ะ พอเข้าไปดูในบอกประกาศวันที่ 16 มีนาคม มันก็เข้าเวฟไม่ได้ค่ะ
คำตอบ อยู่ที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อประกาศรายชื่อ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกเลขที่บัตรปชช.เข้าไปแล้วขึ้นว่า ไม่พบรายการ ค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ เป็นระบบสืบค้นประวัติบุคลากรนะครับ เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีประวัติจัดเก็บเอกสารครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรองข้อมูลในใบสมัครแล้วเน็ลล้มค่ะพอจะเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบ ลองเปลี่ยนเครื่องเข้าไปบันทึกข้อมูลใหม่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่มีสมัครสอบพนังงานมหาลัยงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนั้นที่มีกำหนดเงินเดือน 11600 บาทนั้นถ้าได้รับการคัดเลือกแล้วจะได้รับเงินเดือนตามประกาศหรือเงินเดือนเดิมที่เป็นตำแหน่งพนังงานเงินรายได้ที่ได้มากกว่า คือ13160 คะ
คำตอบ ได้รับเงินเดือนตามที่ประกาศระบุนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยังจัดสอบเหมือนเดิมมั้ยคะ สำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ
คำตอบ สอบตามวันเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.มหาวิทยาลัยทราบหรือไม่ค่ะว่าทางมหาลัยออกนอกระบบปีไหนเดือนไหนแล้วถ้าทราบทำไมไม่เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกพนักงานราชการค่ะ 2.ในเมื่อไม่รับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการแล้วค่าสมัคร400บาท จะทำยังไงค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังหาทางออกในเรื่องนี้อยู่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปี 2559 โบนัสลูกจ้างชั่วคราวมีหรือป่าวค่ะ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2559) ลูกจ้างมหาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2471,2478,2484 และ 2582 จำนวน 4 อัตรา กรอกข้อมูลการสอบ คำนำหน้าชื่อผิด เปลี่ยนจากนาย เป็นนางสาว นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง เลขบัตรประชาชน 1-4099-00619-56-5 ขอบคุณคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอความกรุณาแก้ข้อมูลในการสมัครสอบเนื่องจากพิมพ์นามสกุลผิดครับ แก้ไขจาก ไชยนาม ให้แก้เป็น ไชยการ ครับ เลขที่บัตรประชาชนคือ1460500032569 ครับและได้สมัครสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามประกาศสมัครงานครั้งที่1/2559 ขอบคุณครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาคลอด ช่วงเดือนเมษายน 2558 - มิ.ย.58 แต่มีประเมินช่วง 1พ.ค.58-31ต.ค.58 มีผลต่อคะแนนประเมินไหมคะ ถ้ามีมากน้อยขนาดไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ การลาคลอดเป็นไปตามระเบียบของการลาอยู่แล้ว ไม่มีผลต่อการประเมิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมบางคณะออกมาบอกว่ามีคนให้เซ็นต์รับทราบว่าจะไม่พูดถึง เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น1.3 เท่า ซึ่งหมายความว่าคนที่ออกนอกระบบจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คำตอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ปัจจุบันยังรอเงินที่จะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้กี่เท่านั้น มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศครับ เพราะต้องรอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1ทางมหาวิทยาลัย(ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าเมื่อเป็น ม.นอกระบบแล้ว ทางรํฐบาลจะไม่สนับสนุนเงินจ้างพนักงานราชการ 2.และถ้าคณะ/หน่วยงานใดไม่มีเงินรายได้เพียงพอในการจ้างพนักงานจะทำอย่างไรครับ
คำตอบ เรื่องนี้ ไม่มีเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอื่นที่ออกนอกระบบ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ ส่วนเรื่องการจ้างพนักงานราชการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พิมพ์นามสกุลในข้อมูลการสมัครงานผิดจะแก้ไขยังไงครับ
คำตอบ แจ้ง นามสกุล ที่ถูกต้อง และบัตรประชาชนมาครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบข้อมูลข้อสอบพนักงานการเกษตรพอมีไหมครับ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายการกีฬาที่ไช้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รึป่าว ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่มได้มั้ย
คำตอบ ติดต่อสอบถามทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในเมื่อรัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างของตำแหน่ง และจะสิ้นสุดการจ้าง ก.ย. 59 นี้ แล้วทำไมยังประกาศสอบตำแหน่งพนักงานราชการ?..แล้วถ้าหากสอบในตำแหน่งพนักงานราชการดำเนินการเสร็จสิ้นและเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อถึง ก.ย. 59 จะยังจ้างงานต่อหรือไม่ และถ้ารัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างแล้วหากตำแหน่งงานมีความจำเป็นต้องจ้างต่อแล้วใครจะเป็นผู้จ้าง..ขอความชัดเจนค่ะ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในเมื่อรัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างของตำแหน่ง และจะสิ้นสุดการจ้าง ก.ย. 59 นี้ แล้วทำไมยังประกาศสอบตำแหน่งพนักงานราชการ?..แล้วถ้าหากสอบในตำแหน่งพนักงานราชการดำเนินการเสร็จสิ้นและเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อถึง ก.ย. 59 จะยังจ้างงานต่อหรือไม่ และถ้ารัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างแล้วหากตำแหน่งงานมีความจำเป็นต้องจ้างต่อแล้วใครจะเป็นผู้จ้าง..ขอความชัดเจนค่ะ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนการจ้างพนักงานราชการ ทำไมมหาลัยจึงประกาศรับสมัครอยู่คะ มีกำหนดระยะเวลาการจ้างกี่ปีคะ
คำตอบ ข้อมูลการสิ้นสุดสัญญาจ้างของรัฐบาล ได้รับหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครไปแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.ได้ทราบข่าวมาว่าพนักงานราชการจะเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง30กันยา59ทุกคนแต่เห็นมหาลัยเปิดรับพนักงานราชการ9อัตราไม่เข้าใจค่ะ 2.ถ้าเลิกจ้าง30กันยายน59 มีแนวทางแก้ไขหรือช่วยบ้างมั้ยค่ะเพราะไม่อยากตกงานกว่าจะสอบเข้มมาได้
คำตอบ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรับสมัครก่อนได้ข้อมูลการเลิกจ้างครับ 2. ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงแล้ว พนักงานราชการอนาคตจะเป็นยังไง เลิกจ้าง ต่อสัญญา เปลี่ยนสถานะ จ้างต่อหรือยังไง สวัสดิการยังไง ขอรายละเอียดหน่อยครับ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหัก3% ของเงินเดือน ถ้าต้องการให้หักมากกว่า3% ได้ใหมครับ
คำตอบ ได้ครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมค่าสมัครสอบพ.รายได้และพ.งบประมาณแผ่นดินปัจจุบันถึงแพงจังครับ 400 บาทแต่เดิมแค่100 บาทเองครับ
คำตอบ เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม 4/2558 ลว 19 ธค 58 ข้อ 14
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพ.เงินรายได้ ถ้าลาอุปสมบทได้ทั้งหมดกี่เดือนครับ ระหว่างลาได้เงินเดือนใหมครับ
คำตอบ ลาโดยได้รับเงินเดือน 120 วัน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าพนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้วจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอะไรให้คะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างโครงการที่จะถูกเลิกจ้างในวันที่ 30 เม.ย 59 มีแนวทางไปในทิศทางใดคะ ถ้าสอบกลับมาในตำแหน่งเดิมไม่ได้จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ปลดกันแบบฟ้าผ่าเลยหรือคะ
คำตอบ ลูกจ้างโครงการ เป็นการจ้างตามระยะเวลาของโครงการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบผลการประชุมกบม.ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเมื่อ 2ตค 58 ว่าสรุปแล้วเป็นเช่นไร ขอบคุณมาก
คำตอบ ให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการจ้างต่อไปยังกองแผนงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การจ้าง พ.ราชการได้ยินว่าให้ส่งภาระงานว่าจำเป็นต้องจ้างต่อไปหรือไม่ ที่ว่าจะหมดสัญญา ก.ย.59นี้ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะ
คำตอบ เนื่องจากกลุ่มพนักงานราชการ รัฐบาลไม่อุดหนุนงบประมาณ ทำให้พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 ครับ ปัจจุบัน กองแผนงาน ให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลตำแหน่งพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากให้เพิ่มวันเวลาที่ตั้งกระทู้ และตอบด้วยครับ เพราะไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือไม่อย่างไร บางครั้ง เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง แล้วไม่รู้ว่า ถามไว้นานหรือยัง มีแต่คำถามและคำตอบ ซึ่งระเบียบและข้อบังคับปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งคำตอบก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย เคยเห็นคนตั้งกระทู้ถามลักษณะเดียวกันกับผม แต่ก็เงียบหายครับ ฝากหัวหน้าพิจารณาด้วย
คำตอบ ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558ยังคงมีมั้ยค่ะ
คำตอบ ไม่มีแล้วครับ ยกเลิกโดยข้อบังคับเงินเดือนและค่าตอบแทน ปี 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพี่เลี้ยง เลขที่ตำแหน่ง37,53ตามประกาศเลขที่143/2559
คำตอบ 16 มีนาคม 2559 จะประกาศรายชื่อนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม -
คำตอบ ติดต่อหน่วยงาน สำนักบริหารพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบที่ไปที่มาหรือประกาศที่เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่สายผู่้สอน (ข้าราชการไม่ใช่พนักงาน ) ขาที่ 2 ค่ะ ที่มข.ดับเบิ้ลให้มาคะ่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในระบบสารสนเทศภายใน หัวข้อ เงินประจำตำแหน่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2,3)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในปัจจุบันขณะนี้ข้าราชการ. พนักงานมหาวิทยาลัยหากเสียชีวิต. ยังได้รับเงินช่วย50,000บาทอยู่หรือไม่(เงินสวัสดิการสวเคราะห์)
คำตอบ ยังมีระเบียบการจ่ายอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งคนงาน
คำตอบ ไม่มีระเบียบการขึ้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีข่าวว่าจะเลิกจ้างพนักงานราชการ เมื่อหมดสัญญา 30 ก.ย. 59 นี้ จริงหรือไม่หรือมีแนวทางการจ้างต่ออย่างไรครับ
คำตอบ ไปได้ข่าวมาจากไหนครับ เพราะการเลิกจ้างจะต้องมีหนังสือหลักฐานเป็นทางการครับ ปัจจุบันยังไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตร1361100006449 จากเดิม รัตนาภรณ์ ภูพาที เปลี่ยนเป็น รินทร์ธนัน ภูพาที ค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันอยู่ในฐาน เป็น รินทร์นัน ภูพาที นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แล้วเงินช่วยพิเศษ แตกต่างกับ สวัสดิการสงเคราะห์ยังไง แล้วกรณีไหนที่จะได้รับ
คำตอบ เงินช่วยเหลือพิเศษไม่มีครับ เพราะปัจจุบันการจ่ายเงินต้องมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินถึงจะจ่ายได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินสวัสดิการสงเคราะห์ที่แสดงอยู่ในประวัติของบุคลากรหมายถึงเงินอะไรและจะได้รับในกรณีใด
คำตอบ เงินบำเหน็จตกทอดครับ เป็นเงินที่ทาญาตของท่านจะได้รับเมื่อบุคลากรเสียชีวิต
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แก้ไขประวัติไม่ได้ค่ะคืออยากเปลี่ยนวุฒิการศึกษาค่ะ
คำตอบ เปิดให้แก้ไขอยู่นะครับ แก้ไขไม่ได้เฉพาะชื่อและนามสกุล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชื่อ-สกุลเดิม ธัญญะเดช ลิ้มปัญญาณิชกุล ครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขที่บัตร 3609700329541 แก้ไขเป็น วชิรวิชญ์ ลิมรงคพิพัทธ์ ขอบคุณครับ
คำตอบ ชื่อและนามสกุลที่มีอยู่ในระบบ ไม่ตรงกันกับที่คุณแจ้งใช่หรือไม่ กรุณาแจ้ง ชื่อและนามสกุลเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม วุฒิที่ใช้สอบ ใช้วุฒิม3 ได้ไหมครับ แต่วุฒิที่กำหนดเป็น ป 6 อ่ะครับ
คำตอบ ใช้ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีจะสมัครระบบรับตรงรอบสองค่ะ แล้วจะเลือกคณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ แต่ในเวบที่สมัครมันเป็นสาขาประมงอ่ะค่ะ ต้องเลือกอันไหนคะ แล้วคณะศึกษาศาสตร์ไม่มีหรอคะ ?
คำตอบ ต้องเข้าWeb ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1100200783251 ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นางสาว กนกวรรณ ชำนาญกูล รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 2 ตค. 58 ผมต้องเขียนสัญญาจ้างปีต่อปีหรือเขียนครั้งเดียวจนอายุครบ 60 ปี
คำตอบ เขียนครั้งเดียวใช้ได้จนอายุครบ 60 ปี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 2 ตค.58 ผมต้องเขียนสัญญาต่อสัญญาจ้างอย่างไร ปีต่อปีหรือเขียนตอนเปลี่ยนสถานภาพแล้วยาวถึงเกษียน
คำตอบ เขียนยื่นครั้งเดียวครับ และใช้ได้จนถึงเกษียณอายุราชการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ ฉบับที่ 143/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทจ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน สัญญาการจ้างกี่ปีคะ
คำตอบ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญาจ้างถึงปีงบประมาณสุดท้ายที่แต่ละบุคคลเกษียณอายุราชการ (60ปี)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 3300101446782 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นางสาวทิพย์วรินทร์ วงษ์วาลย์ รหัสบัตรประชาชน 3300101446782 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ //
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ขอข้อมูลบัญชีเงินเดือนที่สร้างความเชื่อมั่นให้ในการตัดสินใจ ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ของสายวิชาการ 2. ขอข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการให้ เงินประจำตำแหน่ง1 ขา และให้ 2 ขาของ มข. ที่กำหนดไว้เดิม หาได้จากไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ สืบค้นข้อมูลได้ที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ "สืบค้นหนังสือราชการ" สำหรับคำค้น "ทั้งหมด" ให้แก้ไขเป็น "เอกสารมหาวิทยาลัยในกำกับ" ซึ่งจะมีระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1102200110585 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นายณัฐศักดิ์ อามาตมนตรี รหัสบัตรประชาชน 1102200110585 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ //
คำตอบ แก้ไขให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามหัวข้อ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร สิทธิเท่ากันหรือไม่ พนักงานมหาวิทยาลัยแบบเงินรายได้ มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนและได้รับโบนัสหรือไม่
คำตอบ ต่างกันที่ประเภทเงินอุดหนุนครับ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยจ้างครับ ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้รับเหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เปิดสอบพนักงานใหม่ เงินเดือนน้อยกว่าเดิม แต่ค้าจ้างแพงกว่าเดิม ?? เจริญละ.
คำตอบ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมาชิก 7079 คูณด้วย 30 จะต้องเป็นเงิน 212,370 บาท หากมหาวิทยาลัยหักไว้ 5 % ก็คือ 10,619 บาทเอง จะต้องได้รับ 201,752 บาท จึงจะถูกต้อง แต่บอกว่าได้รับ 160,000 บาท ข้อมูลของท่านถูกต้องหรือไม่ อย่าตอบสงเดชมั่วๆ ต้องมีข้อมูลอ้างอิงด้วย คนเขาไม่เข้าใจ คิดว่ามหาวิทยาลัยหักไว้ 52,370 บาท จะหักอะไรมากขนาดนี้
คำตอบ ต้องขออภัยที่แจ้งข้อมูลผิดพลาด ได้สอบถามข้อมูลจากงานสวัสดิการแล้ว ข้อมูลที่แจ้งสมาชิก 7079 เป็นลำดับข้อมูลสมาชิกซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งตายและลาออกจากการเป็นสามาชิกจึงเป็นลงลำดับเลขไป แต่สมาชิกจริงมีเพียง 5,646 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีสมาชิกที่ไม่นำเงินมาจ่าย ซึ่งเป็นสมาชิกภายนอก(หมายถึงบุคคลที่ลาออกหรือเกษียณ แต่ยังคงมีสถานเป็นสมาชิกอยู่) แต่ไม่สามารถหักเงินผ่านบัญชีได้ จำนวนประมาณสามร้อยกว่าราย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชัวคราว แตกต่างกันอย่างไรคับ
คำตอบ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 หมายถึงบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ให้ปฏบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และมีกำหนดเวลาจ้าง โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมาชิก 7079 ทำไมได้เงินแค่ 160,000 ศพละ 30.-
คำตอบ ได้แสนหกกว่าครับ ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยหลักเข้ากองทุนไว้ 5 %
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไมทราบว่าตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัยมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
คำตอบ ลูกจ้าง ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างประจำ เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จะได้รับการเลือนขั้นเงินเดือน ส่วนลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมไม่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบด้วยว่าผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องไปขอใบรับรับรองตนเอง และที่ไหน และนำไปยื้นต่อที่ใด นี้หายเงียบไปเลย หากเราถูกโอนสิทธิ์ไป รพ.ศูนย์ขอนแก่นแล้วจะทำอย่างไร มีผู้ที่ไม่ได้ทราบอีกเป็นจำนวนมาก หาวิธีแจ้งด่วนด้วยก่อนที่จะถูกโอนสิทธิ์ไป
คำตอบ แจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมมหาวิทยาลัยฯ ไม่แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตกองทุนฌาปนกิจฯ มข.ให้คนที่เป็นสมาชิกทราบ มีแต่หักเงินสมาชิกไปโดยไม่แจ้งชื่อเลยว่าใครเสียชีวิตบ้าง รู้สึกว่ากองทุนนี้ไม่มีการ update ข่าวสารเลยว่า มีสมาชิกเท่าไร เสียชีวิตแล้วได้เงินเท่าไร และนานแค่ไหนครอบครัวถึงจะได้รับเงิน กรุณาตอบให้ครบทุกข้อด้วย มีสมาชิกหลายคนรอฟังคำตอบครับ
คำตอบ สมาชิกทั้งหมด 7,079 คน เสียชีวิตได้เงินประมาณ 160,000 บาท และใช้เวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากหักเงินจากสมาชิก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนแจ้งที่งานสวัสดิการออกเป็นพนักงานก็ให้ระบุ รพ.ได้เขียนไว้ว่า รพ.ศรีนครินทร์ และเดือนต่อมาก็หักเงิน750บาททันทีทำไมไม่แจ้งไปที่ รพ.ศรีนครินทร์ให้ครับทำไมต้องแจ้งประกันสังคมหักเงินอย่างเดียว ไม่ออนไลด์หรือครับผ่านมา4เดือนโดนปลดไป รพ.ศูนย์ก็แย่สิครับ
คำตอบ การหักเงินประกันสังคม ซึ่งจะต้องหักตามระเบียบของทางราชการครับ ซึ่งจะต้องหักทุกคน ส่วนรายชื่อทางกองแจ้งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่แล้วครับ แต่เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของท่าน ซึ่งจะต้องไปยืนยันอึกครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าระเบียบใหม่ออกหรือยังครับ
คำตอบ ปลดล็อกยังไม่แล้วเสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่ง มข.8336/2558 ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อเปลี่ยนสภานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย และรายละเอียดในบัญชีแนบท้าย ทำไมตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการ เงินประจำตำแหน่งเดิมที่ได้รับในปัจจุบัน 3500 บาท กลายเป็น 0 บาท (มีเพียงคนเดียว ที่ข้อมูลแสดงว่าได้ 3500 บาท) และคำสั่ง มข. 8336/2558 ให้บรรจุผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ที่ได้รับบรรจุได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ได้รับอยู่เดิมไปก่อน และในบัญชีแนบท้าย เงินประจำตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการ 3500 บาทก็หายไปเช่นกัน (มีเพียงคนเดียว ที่ยังได้ 3500 บาทเช่นเดิม) แถมลำดับยังมีพิมพ์ซ้ำกันอีกด้วย ไม่ทราบเกิดควาามผิดพลาดอะไรขึ้น
คำตอบ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแจ้งกองคลัง และทางคณะแพทย์ เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากวันที่ 2 ต.ค. 58 - 20 ม.ค. 59 เป็นเวลาจะ 4 เดือนแล้ว และเงินประกันสังคมก็หักมาทุกเดือน 750 บาท แต่ถึงขณะนี้บัตรประกันสังคมยังไม่ได้รับเลย ไม่ทราบว่าบัตรออกมาหรือยัง หรือจะให้ดำเนินการอย่างไรอีก ช่วยตอบและแนะนำวิธีให้ด้วย เพราะมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์ประจำ แต่ช่วงรอบัตรประกันสังคมไม่ได้ไปพบแพทย์เลย
คำตอบ จะต้องขอหนังสือรับรองตนเองที่จุดบริการ One Stop Service อาคารสิริคุณากร และนำไปขึ้นทะเบียนที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อขอใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หากดำเนินการล่าช้า สิทธิของท่านจะถูกปลดจะต้องย้ายไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รอเปิดรับสมัครมานานมากเลยค่ะ จะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่คะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการเปิดรับสมัคร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการทราบว่ามีแนวโน้มจะยกเลิกไหมคะ เพราะได้ข่าวมาว่าจะเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2559 ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ยกเลิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือหนูอยากสอบถามค่ะว่า หนูติดโควตาพื้นที่ของม.อุบล แล้วหนูจะลงของมข.ได้มั้ยคะ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบวันจันทร์แต่ต้องจ่ายวันอังคารกับจ่ายไม่ทัน มีผลอย่างไร
คำตอบ จะต้องดูวันสิ้นสุดการชำระเงินในใบชำระเงิน หากชำระเลยวันที่กำหนดจะต้องเสียเงินฟรี แถมไม่มีสิทธิ์สอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะได้รับโบนัสหรือเปล่าค่ะ เพราะรู้สึกว่าปีนี้ยังไม่เห็นเรื่องเลยค่ะ ธรรมดาจะได้รับหนังสือแจ้งถึงเจ้าตัวแล้วค่ะ ว่าจะได้รับประมาณเท่าไร แต่ปีนี้เห็นเรื่องเงียบ ๆ ไปค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัยต้องดูเงินก่อนครับ จะมีเงินจ่ายหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะ อยากสมัครงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าดูรายละเอียดและตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครทางไหนคะ ของลิ้งเว็บด้วยคะ
คำตอบ ช่วงนี้ยังไม่มีรับสมัคร ต้องคอยติดตามข่าวที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบ เรื่องเงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวค่ะ ไม่ทราบว่าปีนี้จะได้หรือเปล่าค่ะ เพราะยังไม่เห็นหนังสือแจ้งให้ทางหน่วยงานทำเรื่องยืนยันไปยัง มข. เลยว่าแต่ละหน่วยงานมีจำนวนบุคลากรที่ได้โบนัสเท่าไหร่
คำตอบ มหาวิทยาลัยต้องดูเงินก่อนครับ จะมีเงินจ่ายหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ คืออยากทราบว่าถ้าหากเราเป็นบุคลากรใน มข. แต่มีสิทธิประกันสังคมที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ต้องการจะแจ้งเปลี่ยนสิทธิมารักษาที่ รพ.ศรีฯ จะต้องแจ้งที่ กจ.ส่วนกลางหรือหน่วยงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ครับ ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่มีสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาออกจากกองทุนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินตอนไหนค่ะ
คำตอบ จะต้องยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการ และหลังจากนั้น หากไม่มีปัญหาในเรื่องหลักฐาน จากนั้น งานสวัสดิการจะส่งเรื่องไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดำเนินการ ประมาณ 1 เดือนครับหลังจากที่ได้รับเรื่อง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือน เม.ย 59 นี้จะไม่มีการเลือนเงินเดือนใช่ไหมค่ะ
คำตอบ ประกาศ กบม ฉบับที่ 8/2558 ข้อ 8 ให้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินบำเหน็จดำรงชีพ จะออกอีกวันใหนคะในคนที่ออกนอกระบบรอบ 2ตุลาคม 2558
คำตอบ น่าจะประมาณ 22 มกราคม 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บุคลากรที่เปลี่ยนเป็นพนักงาน วันลาพักผ่อนที่เหลือของปี 2557สะสม ปี2558ได้หรือไม่ครับ
คำตอบ การสะสมวันลาพักผ่อน ปีที่แล้ว หมายถึงปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2558) กรณีที่มีวันลาคงเหลือ สะสมมาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2559) ได้ไม่เกิน 10 วัน สำหรับผู้ที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุราชการเกิน 10 ปีขึ้นไป สะสมได้ไม่เกิน 20 วัน เมื่อรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะมีการจัดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ1/2559 เมื่อไหร่คะ
คำตอบ ปีหน้าครับ ต้องรอติดตามข่าวทาง Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชาวต่างชาติลากิจ โดยทำงานยังไม่ถึง 6 เดือน ต้องหักเงินเดือนมั๊ย
คำตอบ กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือชั่วคราวโครงการ งดจ่ายค่าจ้าง กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอโทษนะครับ ข้าราชการที่ลาออกรอบแรก บรรจุวันที่ 2 ตุลาคม 2558 บางคนทำไมได้เงินตกเบิกแล้ว และบางคนยังไม่ได้แปลว่าอะไรครับ ใช่กองการเจ้าหน้าที่ทำให้เฉพาะคนในหน่วยงานของตนเองก่อนหรือเปล่าครับ อย่างของผม ผมลาออกรอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 แล้วทำไมยังไม่ได้เงินตกเบิก กองการเจ้าหน้าที่ทำไม่เสร็จพร้อมกันหรือครับ ทำไมไม่ให้คนที่ลาออกรอบแรก ได้พร้อมกันครับ
คำตอบ การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำนาญรายเดือน ขึ้นอยู่กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดูสลิปในเว็บยังไม่ขึ้นเลยค่ะ ปรกติ เว็บจะอัพสลิป ก่อนรับเงินเดือน 2-3วัน
คำตอบ ออกวันที่ 25 ธันวาคม 58 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้สิทธิประกันสังคมในระหว่างลาคลอด3เดือนจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนตามปกติใช่มั้ยคะ
คำตอบ ได้รับเงินเดือนตามปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินบำนาญของข้าราชการที่ออกนอกระบบมีแนวโน้มจะจ่ายได้เมื่อไหร่ครับ
คำตอบ 23 ธันวาคม 2558 รอบแรก ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวนยาง
คำตอบ ตำแหน่งของหน่วยงานใหนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช้าราชการบำนาญ ปี 58 ที่ ได้เพิ่ม 4 % เมื่อลาออกจาก กบข ได้รับเงินเดือนใหม่ ถาม จะมีการปรับเปลี่ยน เป็น ฐานเงินเดือนใหม่ มาคิด 4%ใหม่หรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมา แต่ถ้าได้ก็จะต้องแก้ไขเงินเดือนใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนถามเรื่องโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558 จะยังมีหรือไม่คะ
คำตอบ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ม.ในกำกับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างปรับอกาศหลายอัตราไม่ทราบว่าแนวโน้มจะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าจะมีการเรียกตัวมาต่อสัญญาใหม่ในอีก 1-2 เดือน
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหน่วยงาน และงบประมาณของทางคณะหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พยายามลดค่าใช้จ่ายลงครับ
ผู้ตอบ ตำแหน่ง
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการในปัจจุบันมีสิทธิ์ขอที่พักอาศัยในมอได้หรือไม่คับ ปฏิบัติราชการมา 4 ปี กว่าครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ระเบียบการขอบ้านพักยังไม่ได้รับการแก้ไขให้พนักงานราชการขอที่พักอาศัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบผ่าน กพ ภาค ก สามารถนำไปยื่นเพื่อสอบ ภาค ข ของกทมได้ไหม
คำตอบ จะต้องดูที่คุณสมบัติของประกาศรับสมัคร นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากกระผมได้ย้ายหน่วยงาน จากคณะฯ มายังสำนักงานอธิการบดี แต่ยังไม่รับสำเนาสัญญาจ้างฉบับใหม่ จึงขอเรียนถามว่าต้องติดตามได้ที่หน่วยงานไหน ขอบคุณครับ
คำตอบ สัญญาจ้าง มี 3 ฉบับคือ มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ คณะหน่วยงานที่สังกัด 1 ฉบับ และเจ้าตัว 1 ฉบับ ซึ่งตัวสัญญาจ้าง ถึง 60 ปี ก็ไม่ต้องทำสัญญาใหม่อีก กรณีย้ายหน่วยก็ทำเพียงข้อตกลงการปฏิบัติงานเท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านหัวหน้าธุรการ ไม่ทราบว่าปีนี้ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี ยังมีโบนัสอยู่หรือเปล่าคะ
คำตอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปัจจุบันการบริหารงานบุคคล จะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ใหม่หมดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าพนักงานราชการครูลาออกจะได้รับหรือมีสิทธิ์รับเงินอะไรหรือเปล่าครับ
คำตอบ พนักงานราชการ เมื่อลาออก จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคนส่งเอกสารวันแรกๆๆยังไม่ได้คำสั่งรุ่นที่ไปส่งวันสุดท้ายได้หมดแล้วคะ
คำตอบ การสั่งจ่ายเงินบำนาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพ จะออกเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางที่จะสั่งจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าจากเดิมที่คณะแพทย์จ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการแล้วทางคณะได้เปลี่ยนให้ทางมหาลัยเป็นคนจ้างและได้เซ็นสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่12 พ.ย.58 ไปแล้ว อยากเรียนถามว่าเงินเดือนจะออกวันไหน เดือนไหน ค่ะ เพราะตอนนี้เงินเดือนยังไม่เข้าเลยค่ะ
คำตอบ คณะแพทย์จะทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของท่านเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างโครงการที่ทำงานมาหลายปีให้คณะทำไมถึงเลิกจ้างแล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าปกติถ้าจะเลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้าไม่ใช่เหรอ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือระยะเวลาการจ้างก็เลิกจ้างไปตามข้อตกลงจ้างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องด้วย มหาวิยาลัยออกนอกระบบ ทำให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการก็เช่นเดียวกัน เห็นต้องเป็นสัญญาจ้างไปขึ้นกับมหาวิทยาลัยโดยตรง...เลยอยากสอบถามว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนยังไงครับ มีโอกาสก้าวหน้ากว่านี้ไหม หรือเท่าเดิมแค่เปลี่ยนให้มันไปอยู่ในระบบเฉยๆ..แล้วเรีนยสอบถามอีกข้อครับ ลูกจ้างโครงการตอนรับปริญญามีสิทธ์ใส่ชุดปกติขาวไหมครับ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ก็ยังอยู่ในระบบเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร และไม่มีระเบียบการแต่งกายรองรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะรู้ได้ไงว่าเอกสารเราไม่ตกหล่น เพราะคนที่เขาไปส่งพร้อมกับเราวันแรกเลยเขาได้เงินมาใช้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.58 ไปส่งพร้อมกันเลย กรุณาตรวจสอบให้ด้วยคะ
คำตอบ สอบถามที่งานสวัสดิการครับ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงฯ แต่ยังรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวอยู่ ปี 59 นี้มีโอกาสปรับขึ้นให้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงาน พกส. ไม่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม (เห็นว่าตอนนี้กำลังร่างคำสั่งแบบใหม่) พอจะให้ช่วงของเดือนได้ไหมครับ ว่า มข. จะเปิดรับสมัครงานรอบปีงบประมาณใหม่ในช่วงประมาณเดือนไหน ขอช่วงเดือนก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ประมาณ มกราคม 2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านธุรการอยากทราบว่า 4%ของส่วนเงินรายได้จะปรับตอนไหนครับ
คำตอบ ไม่น่าจะมีครับ เพราะเงินงบประมาณแผ่นก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า ระบบจ่ายเงิน กบข. เป็นอย่างไร ทำไมได้รับเป็นบางส่วน ตามปกติคิดว่าน่าจะมีคิววันที่ตามยื่นก่อน-หลัง หรือจ่ายพร้อมกันเหมือนกลุ่ม Undo แต่ปรากฎว่าคนยื่นหลังได้เงินก่อน ไม่เข้าใจในระบบ น่าจะมีระบบคิวเหมือนกการทำธุรกรรมอื่นๆ เพราะคนจำนวนมาก
คำตอบ ขึ้นอยู่กับ กบข. ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เอกสารขอร้บเงีนคืนจาก กบข กลุ่มข้าราชการ เปลี่ยนสถานภาพ กองการเจ้าหน้าที่ส่ง กบขครบทุกคนหรือยังคะ
คำตอบ ส่งออกหมดแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เทศบาล
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จ้างตามระยะเวลาของโครงการ และค่าจ้างจ่ายตามที่ขออนุมัติไว้ตามโครงการ หรือตามประกาศรับสมัครที่ตนเองสอบบรรจุได้ เช่น รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ถึงแม้ใช้วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท มาสมัครก็จ้างเพียง 8,690 บาทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ ครม ประกาศให้หยุดราชการ มข.ออกนอกระบบแล้วได้หยุดหรือไม่
คำตอบ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันทำงานปกติครับ ไม่ใช่วันหยุดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้อบังคับเรื่องเงินเดือนและประจำตน.สายสนับสนุน เมื่อดูข้อบังคับจะได้เงินเฉพาะเชี่ยวชาญ 9900 คำถามคือ คนที่เป็นข้าราชการแล้วออกนอกระบบรุ่น 2 ตุลามาแล้วและได้ชก.พิเศษมาก่อน ออกนอกระบบแล้วจะได้ต่อไหม 3500
คำตอบ เป็นเงินค่าตอบแทน นะครับ ยังได้รับอยู่ต่อไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและสนับสนุน พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น ให้มีผลบังคับใช้กับพนักงานมหาลัยทุกคนที่บรรจุมานานก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ หรือใช้บังคับเฉพาะพนักงานมหาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพและพนักงานมหาลัยที่บรรจุใหม่หลังจากข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้เท่านั้น ขอบคุณครับ
คำตอบ ตามข้อบังคับ ข้อ 4 มีผลบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 (หมายถึงพนักงานที่บรรจุใหม่) และข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงาน มข. ทำไมไม่ให้ลาออกจากกองทุนฯ ได้เหมือนกันทั้งหมดครับ เพราะสามารถสมัครใหม่ก็ได้นี่ครับ เพราะว่าบางคนก็ต้องการนำเงินมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
คำตอบ เนื่องจากข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ พ.ศ.2540 ข้อ 11 กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะวิชาภายใน มข. และมีเวลาเรียนนอกเวลาราชการ(เรียนเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์) จะต้องให้หน่วยงานที่สังกัดออกหนังสือยินยอมให้ไปศึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ขอบพระคุณครับ
คำตอบ การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับตนเองเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากทางหน่วยงาน ยกเว้นว่า จะใช้เวลาราชการบางส่วน จะขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดว่า ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก ที่เป็นพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2558 จะได้รับเงินตอบแทน 5,000 บาท อยากทราบว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการและเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ มีวุฒิ ป.เอก จะได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาท นี้ด้วยหรือไม่ครับ
คำตอบ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานะภาพยังไม่ออก ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปหรือยังว่า 11 ธันวาคม 58 เป็นวันหยุดหรือไม่
คำตอบ การจะหยุด ต้องเป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วไม่มี สรุปคือ ไม่หยุดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถาม เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวจะมีโอกาสก้าวหน้าไมคะ คำว่าจ้างต่อจะเป็นบุคลากรของมหาลัยในรูปแบบไหน แล้วโอกาสจะปรับขึ้น(ตำแหน่ง/เงินเดือน) มีโอกาศไม หรือว่าต้องสอบแข่งขันอย่างเดียว แล้วทางมหาลัยจะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่คะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ยังใช้ระบบเดิมครับ คือจ้างปีต่อปีอยู่ ส่วนการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการออกข้อบังคับระบบการสรรหาและคัดเลือกอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มข.ออกนอกระบบแล้ว จะเปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่อีกประมาณช่วงไหนค่ะ แล้วที่ว่าพนักงานใหม่จะได้เรทเงินเดือน 18000 จริงหรือเปล่าค่ะ รุ่นก่อนๆเห็น 21000 ออกนอกระบบ แล้วลดเงินเดือนลงเหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ข้อบังคับใช้งานเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานและการบรรจุพนักงานใหม่ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าเร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในเว็บ reg หลังจากชำระเงินแล้วกี่วันถึงจะสามารถไรับเอกสารได้ครับ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คนที่ออกนอกระบบไปแล้วจะมำบัตรข้าราชการบำนาญได้เมื่อไร
คำตอบ ทำได้ครับ ต้องติดต่อจองคิวที่จุดบริการ One Stop ชั้น 1 อาคารสิริคุณากรนะครับ เนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อ ออกนอกระบบแล้ว พ.มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์แล้วสามารถยื่นคำขอประเมินค่างานได้เลยไหมค่ะ หรือว่าต้องรอ ประกาศฝระเบียบใหม่ก่อนจึงจะดำเนินการได้
คำตอบ การประเมินค่างาน ต้องรอมหาวิทยาลัยประกาศแจ้งไปยังคณะหน่วยงานก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่ลาออกเป็นพนักงาน ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญ ให้ไปทำบัตรข้าราชการ บำนาญได้หรือยัง และจะต้องทำบัตรพนักงานพร้อมด้วยหรือไม่
คำตอบ ทำได้ครับ ต้องติดต่อจองคิวที่จุดบริการ One Stop ชั้น 1 อาคารสิริคุณากรนะครับ เนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ ครม มีมติให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานงานมหาลัย 4% ตามข้าราชการ ย้อนหลัง ธค 57 ถึง ก ย 58 รวม 10 เดือนนั้น อยากทราบแนวทางการดำเนินการเนื่องจากเป็นงบประมาณใหม่แล้ว ทางมหาลัยได้ตั้งงบเบิกจ่าย งบ 59 หรือว่า ต้องรอต่อไปครับ
คำตอบ เท่าที่ได้รับแจ้งคือ กรมบัญชีกลางแจ้งหนังสือมาคือ อนุมัติให้ปรับ 4% โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ครับ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยต้องมาพิจารณาว่ามีเงินรายได้เพียงพอหรือไม่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่หลายๆคนเป็นสมาชิก ทำไมไม่มีการปชส.ว่าตอนนี้มีสมาชิกเท่าไร เห็นว่ามีคนตายได้จำนวนเท่ากันหมดคือ 150,000 บาท ทั้งที่จริงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เข้าดูในฐานระบบก็ไม่ได้ แล้วเงินส่วนเงินจาก 150,000 ไปไหน
คำตอบ สอบถามที่งานสวัสดิการ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รุ่นออก 2 ตุลาคม บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญอีกประมาณกี่เดือนถึงจะได้ค่ะ ก่อนปีใหม่ไหมคะ..จาได้เป็นของขวัญ
คำตอบ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางครับ เพราะกองการเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน ทยอยส่งข้อมูลและเอกสารไปมากแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เดือนเม.ย 59 นี้ พนักงานมหาลัยเงินรายได้ และเงิน งบประมาณ จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปกติ ใช่ไหมค่ะ
คำตอบ ณ วันนี้ (29 ตุลาคม 2558) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังเป็นปีละ 2 ครั้งอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือน ตุลาคม โดนหักเงินประกันสังคมไว้แล้ว แสดงว่าเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้แล้วใช่ไหมคะ และยังมีหักเงิน กสจ.อีกนิดหน่อย 30 บาทเป็นค่าอะไรคะ ไม่ทราบว่าเงิน กสจ.จะได้ตอนไหนคะ
คำตอบ เงินประกันสังคม เดือนตุลาคม ลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานภาพ กองคลังเริ่มหักไว้ครับ ส่วนการใช้สิทธิ์ จะใช้ได้เมื่อครบ 3 เดือนก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีลูกจ้างประจำและข้าราชการระบบราชการเดิมเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะใช้สวัสดิการบัตรจ่ายตรงเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพ ยังสามารถใช้สวัสดิการได้เหมือเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตั้งแต่ออกนอกระบบ มีแต่ข้อเสีย เงินเดือนไม่ขึ้น บุคลากรต่างได้รับผลกระทบ ข้อดีคือ? ใครได้ประโยชน์ ? เท่าที่รู้มา ผลกระทบอยู่กับบุคลากร แล้วจะออกมาทำไหม ก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้ว หรือประโยชน์ได้ฉะเพราะคนกลุ่มหนึ่งแต่กระทบคนส่วนมาก ชั่งไม่มีน้ำใจเอาซะเลย
คำตอบ การเปลี่ยนสถานภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองครับ ไม่ได้มีการบังคับให้ออก ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็เลื่อนตามรอบซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับอยู่แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่ากจ.ส่งเอกสารหลีกฐานไปยังกรมบ/ช กลางรุ่น2 ตคครบหมดมึกคนรึยัง
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบข้อมูลมาว่าลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะได้ต่อสัญญาถึงสิ้นเดิอนธันวาคม2558นี้ แล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนระบบไปเป็นลูกจ้างโดยมีรูปแบบให้เอกชนดูแลแบบoutsource นี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง รวมถึงสวัสดิการต่างๆจะเหมือนเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิ์การรักษาพยาบาลประกันสังคมจะขึ้นตรงต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพราะถ้าในลักษณะนี้เป็นลูกจ้างบริษัทไม่ใช่ลูกจ้างของคณะอีกต่อไปจะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง รวมถึงในอนาคตคงไม่มีโอกาสเลื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาลัยอีกแล้วใช่มั้ยครับ เพราะได้ออกมาเป็นลูกจ้างของบริษัทแล้ว ปล.เสียขวัญและกำลังใจมากครับตอนนี้
คำตอบ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จะมีคำสั่งระบุการจ้างจากวันที่ถึงวันที่สิ้นสุดตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ครับ โดยปกติจะจ้างปีต่อปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นไหมค่ะ
คำตอบ ไม่ปรับขึ้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีที่ข้าราชการที่เปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว รุ่น 2 ตุลาคม ระหว่างนี้ บัตรจ่ายตรงของบุตร และ ของพ่อแม่ จะยังใช้ได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ระงับการใช้ชั่วคราวครับ จนกว่าจะมีการสั่งจ่ายบำนาญเสร็จ จึงจะใช้ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ทราบว่าจะลาออกไดมัย
คำตอบ ลาออกได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์หัวใจฯ อยากขอแฟลตหรือบ้านพัก สามารถไปยื่นคำขอได้ที่กองการเจ้าหน้าได้เลยหรือไม่ หรือต้องยื่นขอผ่านต้นสังกัดขอบคุณคะ
คำตอบ ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มการขอที่พักผ่านผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่เปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะทราบเงินเดือนใหม่เมื่อไหร่คะ
คำตอบ เมื่อมหาวิทยาลัยออกประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขณะนี้ มข ออกนอกระบบ ทางมขจะเริ่มสมัครงานในตำแหน่งที่ว่างหรือยกเลิกสอบไปครั้ง ก่อนตอนไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ การสรรหาบุคคล อยู่ในระหว่างรอระเบียบการสรรหา เมื่อประกาศออกใหม่ จะเริ่มรับสมัครอีกครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปัจจุบันยังมีสวัสดิการสงเคราะห์เสียชีวิตหรือไม่. ปัจจุบันเป้นพนีกงานมข.รุ่น2 ตค
คำตอบ ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อนาคตตำแหน่งพนักงานราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน กบข ของข้าราชการที่ลาออกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นแรก จะได้รับเมื่อไหร่คะ กบข จ่ายให้โดยโอนเข้าบัญชีหรือต้องไปรับด้วยตนเอง
คำตอบ โอนเข้าบัญชีให้บุคลากรครับ ตามบัญชีที่แจ้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อ มข.ออกนอกระบบแล้วยังจะเรียกใช้บัญชีอยู่ไหมคะ แล้วตั้งแต่ประกาศชะลอการรับพนักงานไป มีการเรียกใช้บัญชีบ้างแล้วหรือยังคะ
คำตอบ ยังไม่ยกเลิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าปัจจุบันนี้สวัสดิการ 1.เงินช่วยพิเศษ 2. เงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ยังมีอยู่ไหม หลายคนไม่ทราบ แต่จริงๆ แล้วก็คงต้องมีอยู่ น่าจะปชส.ออกมาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบบ้างนะ
คำตอบ 1.ฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับบุคลากรที่เป็นสมัครเป็นสมาชิก 2. เงินสงเคราะห์บุคลากรที่เสียชีวิต 3. บำเหน็จตกทอด หรือศึกษาในหัวข้อ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่ไม่ออกนอกระบบอยู่ในระบบเดิมเมื่อทำงานจนเกษียณแล้วสามารเลือกรับเงินบำเน็จรายเดือนไปจนเสียชีวิตได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ยังเลือกได้เหมือเดิมครับ ไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้าประจำที่ไม่ออกนอกระบบราชการยังใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
คำตอบ กลุ่มที่ยังไม่เปลี่ยนสถานที่ภาพ ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ทุกกอย่างได้เหมือเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากได้สำเนาคำสั่งให้ออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คำตอบ คำสั่งจะแจ้งไปที่คณะหน่วยงาน เพื่อให้คณะหน่วยงานจัดทำสัญญาจ้างพนักงานต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าตอนนี้กจ.ส่งคำสั่งออกนอกระบบรุ่นแรกไปยังกรมบัญชีกลาง และ กบข. หรือยัง
คำตอบ เริ่มทยอยส่งครับ เนื่องจากเอกสารมีมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งพนักงานที่ออกนอกระบบรุ่นแรก จะถึงมือเจ้าตัวทุกคนเมื่อไร และการรักษาพยาบาล การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร แนวปฏิบัติเป็นอย่างไร ทำไมไม่มีการชี้แจงแนวปฏิบัติ เหตุการณ์อึมครึม เงียบ และวังเวง ชอบกล แล้วพนักงานส่วนนี้เค้าจะทำอย่างไรกัน
คำตอบ คำสั่งพนักงานรุ่นแรก จะแจ้งไปยังคณะหน่วยงาน พร้อมให้จัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนการรักษาพยาบาล จะต้องชำระเงินสดก่อน และนำมาเบิกที่กองคลัง กรณีที่ไม่มีเงินสดโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะให้เขียนหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อน และนำเงินสดชำระตามภายหลัง และนำหลักฐานส่วนเบิกที่กองคลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบรับตรง มข 59ไปแล้ว แล้วหมดเขตการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว เปลี่ยนชื่อนามสกุลเมื่อวานเราต้องแก้ไขข้อมูลยังไงคะ
คำตอบ สมัครสอบรับตรง เข้าศึกษา ต้องแจ้งที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครับ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน 4% ของพนักงานมหาลัย งบ จะได้หรือไม่ค่ะ และจริงหรือไม่ที่รัฐบาลไม่ให้เงินส่วนนี้มา
คำตอบ ถูกต้องครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อไปนี้พนักงานมหาลัยเงินรายได้ยังจะมีเงินโบนัสอยู่ไหมคับ
คำตอบ ปัจจุบันยังมีอยู่ครับ อนาคตหากไม่มีต้องระเบียบข้อบังคับออกมาก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อไปนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาลัยจะเลื่อนปีจะครั้่งจริงหรือเปล่าค่ะ และจะเลื่อนเดือนไหนค่ะ สิ้น เม.ย หรือ สิ้น ต.ค
คำตอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับ ถ้ามีจริงต้องรอระเบียบและแนวปฏิบัติบังคับใช้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลปรับตำจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้วัน 3/4/58 เดือนตุลาคมนี้เงินเดือนจะปรับขึ้นรึป่าวคะ
คำตอบ ในรอบการประเมินการปฏิบัติงาน ไม่ครบ 4 เดือน ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครับ รอบที่ 1 คือ 1 พ.ค - 31 ต.ค. รอบที่ 2 คือ 1 พ.ย. - 30 เม.ย.ของปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อีกนานไหมค่ะกว่าข้าราชการที่ลาออกไปเป็นพนักงานของรัฐ จะเบิกค่ารักษาในสิทธิ์ข้าราชการบำนาญและอีกนานไหมคะที่เราจะได้รับเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เพราะต้องหาหมอประจำค่ะ
คำตอบ จะต้องรอจนกว่ากรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายเงินบำนาญให้ และคืนสิทธิให้เป็นข้าราชการบำนาญครับ ประมาณ 3 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามครับ ผมได้ลาออกจากงานตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.58 ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินคืน ในใบลาออกบอกว่า 30 วันหลังจากได้รับคำสั่ง คำสั่งผมถึงที่ งานสวัสดิการ 15 ส.ค.58 ครับ
คำตอบ สอบถามที่งาน สวัสดิการ 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลือกสถานที่สอบผิดค่ะ สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ
คำตอบ สถานที่สอบตำแหน่งอะไรครับ ไม่มีรายละเอียด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอความกระจ่างด้วยครับ ถึงจำนวนที่จ่ายไปจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย ถึงไม่ได้คืนก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากมีการประกาศแจ้งชัดเจนว่าจะคืนให้จึงก็ขอทราบกำหนดที่แน่นอน ด้วยครับ เพราะมันเข้าปีงบใหม่แล้ว เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาน่าจะเคลียร์ได้แล้ว จะได้เตรียมการณ์ไว้รอเปิดรับตำแหน่งใหม่ ๆ
คำตอบ ปัจจุบัน ยังรอการอนุมัติเงินเพื่อจ่ายคืนอยู่ครับ ได้รับเมื่อไรจะแจ้งผู้รับเงินคืนทันทีครับผม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาลัยรายได้ 1 ธันวาคม 2557 เดือนตุลานี้จะได้ปรับเงินเดือนหรือไม่คะ
คำตอบ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากคำสั่งพนักงานรุ่นแรกออกแล้ว การดำเนินเรื่องที่กบข. ใครจะดำเนินการให้ และจะเรียบร้อยเมื่อไร
คำตอบ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัย ยังใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่ หลังมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
คำตอบ ยังสามารถใช้ได้ปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งพนีกงานรุ่นแรก 2ตุลาออกวันไหนและสร้างปได้เงิน1.เท่าไร
คำตอบ คำสั่งออกเรียบร้อยแล้วครับ เรื่องเงินได้เท่าไรยังไม่ได้แจ้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะว่าเรื่องย้ายสิทธิการรักษาของญาติสายตรงมาใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมมั้ยคะเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว
คำตอบ ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ในปีงบ59 ขึ้นหรือไม่ ถ้าขึ้น ขึ้นกี่% คะ
คำตอบ ไม่ขึ้นนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่คำสั่งพนักงานรุ่น 2 ตค.จะออก
คำตอบ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานภาพใช่ใหม่ครับ รอบที่ 2 จะออกวันที่ 1 มกราคม 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คณะแพทย์จ้างลูกจ้างโครงการดูจากคำสั่งประกาศแล้วตำแหน่งช่างปรับอากาศไม่มีชื่อแต่ก็ยังปฏิบัติงานต่ออยู่แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาสรุบคือยังงัยคะ
คำตอบ ต้องสอบถามทางหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบครับ ยังจ้างต่อหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานจ้างภารกิจที่จะได้ปรับต้องมีอัตราต่าตอบแทนให้ปรับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.57 (ซึ่งผู้ปรับได้จึงเป็นผู้ที่มีค่าตอบแทนอยู่ในวันที่ 30 พ.ย.57 เพื่อมาเป็นฐานในการคำนวณ 4 %) คือวันที่ 30 พ.ย.57 มันเป็นวันอาทิตย์ คนที่บรรจุและเริ่มทำงานวันที่ 1 ธ. ค.57 ไม่มีสิทธิ์ได้ใช่มั้ยคะ
คำตอบ พนักงานจ้างภารกิจ เป็นการจ้างของส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แล้วเงินเดือนที่รัฐว่าจะขึ้นให้4%สำหรับพนักงานงบประมาณแผ่นดินจะมีโอกาสที่รัฐจะจ่ายให้ทางมหาลัยมั้ยค่ะสรุปว่าถ้ารัฐไม่จ่ายพวกเราก็จะไม่ได้กันเพราะมหาลัยจะไม่จ่ายเองเลยใช่มั้ยคะ เห็นรัฐออกข่าวครึกโครมหลงดีใจคอยกันพอถึงกำหนดกลับไม่มีอะไรเลยค่ะจะต้องรอต่อหรือหมดหวังแล้วคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่น ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนเป็นค่าจ้าง คงไม่มีเงินอื่นสนับสนุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลูกจ้างชั่วคราว ทำงานยังไม่ครบ 10 ปี ไม่มีโอกาส สะสมวันลาได้ใช่ไหมคับ
คำตอบ ปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากมีวันพักผ่อนคงเหลือจะสะสมจำนวนวันที่คงเหลือไปรวมในปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าบ้านพักเลขที่ 123/781 ตอนนี้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยัง เนื่องจากได้รับจดหมายให้ไปดูบ้าน แต่ยังไม่ทราบผลว่าจัดสรรให้ใครไปแล้วหรือยัง ก็ได้รอผลอยู่ น่าจะมีจดหมายแจ้งผลแก่ผู้ที่ยื่นความจำนงไม่สละสิทธิ์ ด้วย จะได้ไม่ต้องรออย่างมีความหวังกันนาน หรือจะได้วางแผนกันต่อไป และน่าจะมีระบบตรวจสอบผู้ที่ได้รับจัดสรรด้วยว่ามีบ้านพักข้างนอกแล้วหรือยัง ซึ่งถ้ามีแล้วก็ไม่ควรจัดให้คนที่อยู่ลำดับถัดไปที่อาจจะจำเป็นมากกว่า และอยากให้รีบทำระบบตรวจสอบลำดับคิวออนไลน์ให้เสร็จเพื่อจะได้เป็นการโปร่งใส่ ในการจัดสรรบ้านพักด้วย
คำตอบ ได้จัดสรรเรียบร้อยแล้ว การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปดูบ้านพัก 123/781 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วและได้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยังคะ แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีการจัดสรรแล้วน่าจะมีการแจ้งให้คนที่ไม่ได้รับจัดสรรทราบด้วย จะได้ไม่ต้องรอกันต่อไปค่ะ
คำตอบ การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปดูบ้านพัก 123/781 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วและได้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยังคะ แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีการจัดสรรแล้วน่าจะมีการแจ้งให้คนที่ไม่ได้รับจัดสรรทราบด้วย จะได้ไม่ต้องรอกันต่อไปค่ะ
คำตอบ การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงเงินเดือนที่จะขึ้น4%ของพนักงานเงินรายได้จะไม่มีโอกาสได้แล้วใช่มั้ยคะ
คำตอบ โดยหลักการ เมื่อพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ได้รับ พนักงานเงินรายได้ ก็ใช้หลักการเดียวกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จริงหรือไม่คับ ลูกจ้างชั่วคราว ทำงานครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิสะสมวันลาได้
คำตอบ มีสิทธิ์สะสมวันลาได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าลูกจ้างมหาวิทยาลัยต่อสัญญามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตกเบิกย้อนหลังและเงินเดือนขึ้น 4%ตามข่าว ครม.ที่แจ้งไว้ไหมคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นการจ้างปีต่อปีครับ จึงไม่มีเงินตกเบิกหรือเงินปรับ 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใน facebook ชมรมพนักงานฯ โจมตีผู้บริหารมากมาย ทั้งเรื่องเงิน 4% เงินโบนัส ฯลฯ ไม่ทราบว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง
คำตอบ เงินโบนัสพนักงาน ก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเงิน 4% รัฐไม่จ่ายเงินให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลาออกก่อนหนึ่งเดือน ที่จะได้เงินตกเบิก 4% ทางหน่วยงานจะโอนให้เงินเราไหมคะ คือจะออกสิ้นเดือนกันยายนนี้ แต่เงินจะได้ย้อนหลัง หกพันกว่าในเดือนตุลาค่ะ
คำตอบ เงินตกเบิก 4 % ไม่ได้นะครับ รัฐไม่ได้จัดสรรเงินให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อจากส ะสมวันลา ทำงานกี่ปีถึงจะสะสมวันลาได้คะ
คำตอบ ปีละ 10 วันทำการ หากลาไม่ครบ ยังมีวันลาที่คงเหลือ สามารถสะสมไปในปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว สะสมวันบาพักผ่อนได้ไหมคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ สามารถสะสมวันลาได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเคยเข้าฟังการอบรมจากทางคณะ ว่าพนักงานราชการที่ประเมินดีเด่น ติดต่อกัน3ปี (6รอบประเมิน)สามารถปรับตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น วุฒิป.ตรี ต้องมีและตรงกับตำแหน่งงาน และทางหน่วยงานมีกรอบอัตรารองรับ สามารถปรับตำแหน่งขึ้นไป โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จริงเท็จเช่นไร ตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่ครับ และตำแหน่งที่ว่าคือพนักงานราชการเหมือนเดิมหรืออะไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ คพร. มิได้กำหนดให้มีการ โอนย้าย ปรับวุฒิ ในระบบพนักงานราชการ เพราะพนักงานราชการ จ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่กำหนด ตามภาระกิจที่มอบหมาย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ เริ่มบรรจุ 1 กย 58 ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมเงินค่าครองชีพเรียบร้อย อยากทราบว่าเงินที่กู้ยืมจะเข้าในวันที่ 25 กย พร้อมกับเงินเดือนของพนักงานคนอื่นๆหรือไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ น่าจะสิ้นเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ค่าสมัครสอบพนักงาน
คำตอบ ต้องรอแจ้งเป็นทางการครับ เพราะยังไม่ได้ส่งจ่ายเงิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่าย ทางรัฐบาลไม่ได้โอนเงินในส่วนที่ปรับให้หรอครับ หรือมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
คำตอบ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินเพิ่มจากรัฐบาลครับ จึงยังไม่ได้ปรับเงิน 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พ่อผมเดิมเป็นลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษียรไปแล้วตอนนี้ใช้สิทธ์บัตรทองโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จะสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีฯได้หรือไม่
คำตอบ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรงทางสำนักงานประกันสังคม โดยรักษา ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ส่วนหากต้องการย้ายสิทธิ์มาทางโรงพยาลศรี บุตรจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีวันลาสะสมได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการสามารถเปลี่ยนตำแหน่งงานได้หรือไม่ครับ ในตำแหน่งที่เท่าเดิม(ไม่ได้ปรับสูงขึ้น) เงินเดือนเท่าเดิม แต่ต้องการที่เปลี่ยนให้ตรงกับวุฒิที่มี และทางหน่วยงานก็มีกรอบอัตรารองรับ แต่ยังไม่มีการเปิดสอบ ขอบคุณครับ
คำตอบ จะต้องสอบคัดเลือกเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ต้องการครับ ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมถอนกองทุนแล้วและก็ได้เช็คมาแล้วไปขึ้นสามารถเบิกได้เลยเปล่าครับ
คำตอบ เบิกได้เลยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามท่านหัวหน้า ผมคนหนึ่งที่ขอเปลี่ยนสถานะแล้ว เดิมผมเป็นลูกจ้างประจำใช้สวัสดิการ รพ.ศรีฯ โดยบัตรจ่ายตรงทุกครั้ง ในวันส่งใบขอเปลี่ยนสถานะทางกองการเจ้าหน้าที่ให้เขียนใบสมัครประกันสังคมไว้ ถามว่าหากไป รพ.ในเดือนตุลาคม นี้จะใช้บัตรจ่ายตรงได้เช่นเดิมหรือไม่ หรือต้องไปทำอย่างไรอีก ช่วยหาข้อมูลและคำตอบให้ด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ ลูกจ้างประจำ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจะต้องใช้บัตรประกันสังคมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากมีข่าวมาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 ว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ออกนอกระบบ ว่า ได้ 1.1 จริงหรือไม่ค่ะ (ผู้ให้ข่าวยืนยันว่าได้ข้อมูลมาจากทาง คณบดี)
คำตอบ มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการครับ ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีสมัครงานตำแหน่งพยาบาลไว้ ไม่แน่ใจว่าฉบับที่เท่าไหร่ แต่รายละเอียดประมาณว่า เปิดรับ 28 สค. 58 - 7 กย. 58 จะประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ 10 กย. 58 พอเปิดดูกลับไม่เจอ และแจ้งว่าปิดรับสมัคร อยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1979/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ม.ออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราวจะขึ้นเงินเดือนให้ไหมครับ
คำตอบ คงไม่ได้ขึ้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าปีนี้จะได้เงิน pp หรือเปล่าคะ แล้วจะได้ตอนไหนคะ
คำตอบ เป็นเงินของทางคณะแพทย์ครับ สอบถามทางคณะแพทย์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเดือนตุลาคม 58 นี้ จะได้ปรับขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าคะ
คำตอบ ขึ้นเงินเดือนเหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพและเงินก้อนจาก กบข ภายในเดือน ตุลาคม มั้ยครับ
คำตอบ ประมาณ 3 เดือน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.เมื่อข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน มข.แล้ว งวดที่ 1 หากตัวเองหรือญาติเจ็บป่วย สถานะการใช้สิทธิเบิกแบบไหน 2.ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ ควรจะให้คลอบคลุมเรื่องสวัสดิการเบิก ไม่ควรเป็นสิทธิลอยหรือจ่ายเงินเอง
คำตอบ ข้าราชการ สวัสดิการยังมีอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไม ตำแหน่งพนักงานราชการสะสมวันลาพักผ่อนไม่ได้
คำตอบ พนักงานราชการ ลาพักผ่อนไม่มีสะสมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อเปลี่ยนจากลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างมหาลัย ถ้าเลือกรับแบบบำนาญ ก็จะได้รับทั้งเงินบำนาญ+เงินเดือน ณ ปัจจุบัน ถูกต้องไหมครับ ตย. เงินเดือนปัจจุบัน 21000 เงินบำนาญ ได้รับ 13000 ก็จะได้ 21000+13000 ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ 60 ปี ก็จะได้รับแค่ เงินบำนาญอย่างเดียว - ไม่เปลี่ยนสถานะก็ได้เหรอครับ จะอยู่ในสถานภาพลูกจ้างประจำจนถึง 60 ปี เพราะสวัสดิการดีกว่า เช่น สิทธิ์จ่ายตรง
คำตอบ ลูกจ้างประจำ เป็นเงินบำเหน็จรายเดือน ซึ่งรับไปจนถึงสิ้นชีวิต ครับ กรณีไม่เปลี่ยนสถานภาพก็ได้ ซึ่งไม่ได้บังคับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 จะได้รับเงินบำนาญประมาณเดือนไหนครับ
คำตอบ ประมาณ 3 เดือนขึ้นไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำมีอายุงาน 30 ปี ประสงค์จะเปลี่ยนสถานะก็ได้และไม่ก็ได้ใช่ไหมครับ
คำตอบ ไม่ได้กำหนดอายุครับ แต่ก็อยากให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการมากที่สุด ตัวอย่าง คือ กรณีที่นับอายุราชการแล้ว เมื่อเกษียณอายุไม่ถึง 25 ปี สามารถสมัครได้ หรือ บุคคลที่อายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำ -พอเปลี่ยนสถานะแล้ว จะได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ทันทีเลยไหมครับ
คำตอบ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 - 3 เดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่มี
คำตอบ ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่ง พนง มหาลัยงบแผ่นดิน พนง เงินได้ได้คณะ และพนังงานราชการ ในมหาลัย ทั้งสามตำแหน่งต่างกันอย่างรัย และตำแหน่งไดมาก่อน และเริ่มมาเมื่อ ปีไหน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็นตำแหน่งที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนตำแหน่งพนักงานราชการ เป็นตำแหน่งที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้ และใช้ระเบียบของ ก.พ.ว่าด้วยการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ จะได้ตกเบิก2-3 เดือนจะมีการหักค่าประกันสังคมย้อนหลังไปถึงเดือนแรกเลยไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เมื่อมีรายได้ก็ต้องหักครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ ทำไมเวปคลังบริการถึงเข้าเช็คยอดเงินไม่ได้เลยค่ะ
คำตอบ ผมเข้าไปตรวจสอบเงินโอนก็ตรวจสอบไม่ได้เช่นเดียวกันครับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ