ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา

การโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล อบต.

เงินชดเชยบุคลากรกรณีพ้นจากราชการ

อนาคตลูกจ้างชั่วคราว

เรียนสอบถาม

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสจะปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมัยคะ

โบนัสของงบปี58

การออกนอกระบบของลูกจ้างประจำ

ลูกจ้าง

ที่พักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส

4%พนักงานมหาวิทยาลัย

คำขอหนังสือผ่านสิทธิ์กู้เงิน

ขออนุญาติสอบถามเรื่องการตรวจร่างกายคะ

ยังใช้ชื่อเดิม คือ พนักงานราชการ อยู่หรือเปล่าค่ะ(หลังต่อสัญญาจ้าง 4 ปี)

ลูกจ้างมหาลัย เงินรายได้

พนักงานราชการ

เงินเดือน

พนักงานราชการ ที่มีอายุสัญญาจ้างหมด ก.ย.59 นี้ค่ะ

อบรมพนักงานใหม่ของมหาลัย

ลาบวช

พนักงานพ.รายได้

เงินเดือน

ปรับเงินเดือนเมษายน59

สัญญาจ้าง

ขอสอบถามค่ะ

ร้องเรียนเรื่องรถเมย์ฟรี ขับเร็วมาก

การปรับขึ้นเงินเดือนเดิอนเมษายน 2559

การขอย้ายคณะ

เงินประจำตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ

พนักงานราชการ

ปรับเงินเดือนเมษายน2559

ยังไม่ได้เงินคืนจากการที่มหาวิทยาลัยยกเลิกสมัครสอบทำงานเลยค่ะ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รถเมล์ฟรี

สอบพนักงานราชการวันที่ 3 เม.ย.59

พนักงานราชการ

เสียภาษี 50ทวิปี58มาแล้วได้เงินคืนมา

สอบพนักงานราชการ

ไม่พบข้อมูลในระบบสืบค้นบุคลากร

กรองข้อมูลในใบสมัคร

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามตำแหน่งพนักงานราชการ

พนักงานราชการก็เหมือนลูกจ้าง

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคำนำหน้าชื่อผิดสามารถขอแจ้งแก้ไขได้ที่ไหน

ขอแก้ข้อมูล

สอบถามเรื่องการลาคลอดมีผลต่อคะแนนประเมินไหมคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ

ถามพนักงานราชการ

พิมพืนามสกุลผิด

ข้อมูลข้อสอบ

โควต้านึกกีฬา

การสอบตำแหน่งพนักงานราชการ

การสอบตำแหน่งพนักงานราชการ

รัฐบาลไม่อุดหนุนการจ้างพนักงานราชการ

พนักงานราชการกว่าจะสอบเข้ามาได้

พนักงานราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าสมัครสอบ

ลาอุปสมบทครับ

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ของ พ.ราชการ

ลูกจ้างโครงการ

ผลการประชุมกบมครั้งล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานราชการ

การจ้าง พ.ราชการ

อยากให้เพิ่มวันเวลาที่ตั้งกระทู้ถาม หรือ/และตอบด้วยครับ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบวันที่เท่าไรและสถานที่สอบที่ไหน(ปรกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพี่เลี้ยง)

ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว แต่ยังขึ้นว่ามียอดค้างชำระอยู่ควรทำอย่างไรคะ

ขอข้อมูลค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของสายผู้สอน (ข้าราชการ)

เงินช่วย50,000บาท

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะขึ้นไหม

พนักงานราชการ หมดสัญญา 30 ก.ย. 59

แก้ไขชื่อไม่ได้ค่ะ

เงินช่วยพิเศษ

เงินสวัสดิการสงเคราะห์

ทำไมแก้ประวัติการสมัครงานไม่ได้ค่ะ

เลขที่บัตร 3609700329541 แก้ไขเป็น วชิรวิชญ์ ลิมรงคพิพัทธ์ ขอบคุณครับ

แก้ไขชื่อ-สกุลให้ด้วยครับ

วุฒิสอบตำแหน่ง คนงาน

การเลือกคณะเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

เข้าระบบไม่ได้ค่ะ

การเขียนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

การเขียนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

ด่วนผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 3300101446782

สอบถามเพื่อตัดสินใจการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมข.

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

พนักงานมหาวิทยาลัย แบบเงินรายได้ กับเงินงบประมาณ ต่างกันอย่างไร

เปิดสอบพนักงานใหม่ เงินเดือนน้อยกว่าเดิม แต่ค้าจ้างแพงกว่าเดิม ??

ศพละ 30 บาท

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชัวคราว

กฌ.มข

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ประกันสังคม

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

บัตรประกันสังคม

มข ออกนอกระบบแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยทำชำนาญการได้หรือยังครับ

คำสั่ง มข.8336/2558 และ 8337/2558

บัตรประกันสังคม

เมื่อไหร่จะมีรับสมัครงานตำแหน่งในมหาวิทยาลัยคะ

ขึ้นบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2558 ยังจะใช้ไหมคะ หรือจะยกเลิก

รับตรง

จ่ายตังไม่ทันสอบตรง

เรื่อง โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปค่ะ

สมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปค่ะ

การเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

สอบถามวันลาพักผ่อน

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาลูกจ้างช่าวต่างชาติ

ถามเรื่องเงินตกเบิกข้าราชการที่ลาออกรอบแรก

เดือน ธ.ค 58เงินเดือนออกวันไหนคะ

พนักงานมหาวิทยาลัยสิทธิประกันสังคมลาคลอดได้รับเงินเดือนตามปกติหรือไม่

เงินบำนาญ

สวนยางจะเรียกบรรจุเพิ่มอีกเมื่อไหร่ค่ะ ทำไมยากเรียกจังค่ะ

เงินชคบ.ข้าราชการบำนาญ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ขอที่พัก

สอบผ่าน กพ ภาค ก สามารถนำไปยื่นเพื่อสอบ ภาค ข ของกทมได้ไหม

ติดตามสัญญาจ้าง 60 ปี

เงินโบนัส

พนักงานราชการครู

การส่งเอกสารบำนาญ

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการคณะแพทย์ปรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาลัย

ลูกจ้างโครงการ

เรียนสอบถามเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องการส่งเอกสารขอรับเงินคืนกบข.ที่บรรจุ 2ต.ค.58

เมื่อไหร่เงินเดือนใหม่ของ พกส. ที่จะปรับขึ้นให้ตามตารางอัตราเงินเืดือน ของ พกส.

พนักงาน มข. เปิดรับสมัครประมาณช่วงไหน

การปรับเงินเดือนพนักงานเงินรายได้

การจ่ายเงิน กบข.

เงิน กบข

เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการใช้วุฒิ ป.ตรี ในการทำงานทำไมเงินเดือนไม่ได้ตามวุฒิครับทำมา 10ปีกว่าแล้ว

11 ธันวาคม 2558

ข้อบังคับเรื่องเงินเดือนและประจำตน.

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การศึกษาต่อนอกเวลาราชการของสายสนับสนุน

ค่าตอบแทน อาจารย์วุฒิ ป.เอก ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน

วันหยุด 11 ธันวา

โอกาสของลูกจ้างชั่วคราว

มข.ออกนอกระบบแล้ว จะเปิดรับสมัครงานพนักงานอีกช่วงไหนค่ะ

การขอเอกสารออนไลน์

บัตรบำนาญ

การยื่นขอประเมินค่างานเพื่อตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยยังทำได้ปกติไหม

ทำบัตรใหม่

ปรับเงินเดือน 4% พนักงานมหาลัย

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลูกจ้างประจำที่ลาออกเป็นพนักงาน

ลูกจ้างประจำข้าราชการระบบเดิม

ตั้งแต่ออกนอกระบบ มีแต่ข้อเสีย เงินเดือนไม่ขึ้น บุคลากรต่างได้รับผลกระทบ ข้อดีคือ? ใครได้ประโยชน์ ?

เงินบำนาญ

การเปลี่ยนสถานะลูกจ้างโครงการไปเป็นแบบให้outsource

ลูกจ้าง ได้เงินเดือน 7400 บาท จบ ป.ตรี

บัตรจ่ายตรงของลูกและพ่อแม่

ลูกจ้างประจำ จะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มัย

ขอแฟลตที่พัก

เงินเดือนปรับใหม่

ขออนุญาติเรียนถามเรื่องการสมัครงานคะ

สวัสดิการสงเคราะห์เสียชีวิต

ตำแหน่งพนักงานราชการ

เงิน กบข

การเรียกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยากลัย 1/2558

สวัสติการเมื่อเสียชีวิต

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้าประจำ

ไม่ทราบว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อเป็นพนัุกงานมหาวิทยาลัยออกหรือยัง ถ้าอยากได้สำเนาคำสั่งจะขอใคร

เงินกบข

คำสั่งพนักงานรุ่นแรก

แก้ไขข้อมูล

เงิน 4% ของพนักงานมหาลัย งบ จะได้หรือไม่ค่ะ และจริงหรือไม่ที่รัฐบาลไม่ให้เงินส่วนนี้มา

พนักงานมหาลัยเงินรายได้

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินเดือนpn

การเบิกค่ารักษา

กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ

เลือกสถานที่สอบผิด

ค่าสมัครสอบไปรับคืนได้รึยังครับ เข้าปีงยใหม่แล้ว งบใหม่น่าจะอนุมัติแล้ว ใช่มั้ยครับ

ปรับเงินเดือน

กบข

พนักงานมหาวิทยาลัย ยังใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่ หลังมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

คำสั่ง

สิทธิการรักษาญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ในปีงบ59 ขึ้นหรือไม่

คำสั่งพนักงานรุ่นแรก

ลูกจ้างโครงการ

การคำนวณ 4 %

เรื่องเงินเดือนค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว

การจัดสรรบ้านพัก

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

เงินเดือน4%

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิก

โจมตี

ตกเบิก

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับตำแหน่งงานพนักงานราชการ

เงินยืมค่าครองชีพ

จะรับค่าสมัครสอบคืนที่ไหนครับ

การปรับ 4% ของ พนง.เงินงบ

การย้ายสิทธิ์บัตรทองของลูกจ้างประจำที่เกษียรราชการไปแล้ว

การลาพักผ่อน

การเปลี่ยนตำแหน่งงาน พนักงานราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการ รพ.ศรีฯ

สอบถามเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการที่ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครงานพยาบาลครั้งล่าสุด

เงินเดือนลูกจ้าง

เงิน pp

เงินเดือน

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิเบิก

การสะสมวันลาพักผ่อนของพนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีเงินรายได้ ทำอย่างไรหล่ะ

ตำแหน่ง พนง มหาลัยงบแผ่นดิน พนง เงินได้ได้คณะ และพนังงานราชการ ในมหาลัย ทั้งสามตำแหน่งต่างกันอย่างรั

หักเงินประกันสังคม

คลังบริการ

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่

คำสั่งโบนัสของพนักงาน

เงินบำนาญและกบข

เงินตกเบิกค่าคลองชีพเขตห้วยขวางไม่ยอมจ่ายซะที่ติดอะไร

สมัครออนไลน์ไม่ได้

เรื่องคำสั่งฯ โบนัสของพนักงาน

เงิน4%ของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน

การสมัครเข้าเป็นพนักงาน

กองคลัง

การลาป่วยของลูกจ้างชั่วคราว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลูกจ้างชั่วคราวเมื่อ มข ออกนอกระบบแล้วจะมีผลอย่างไร

หลักฐานประจำตัวไม่ตรงกัน

พนักงานมหาวิทยาลัยกับ ชพค.

ความยุติธรรม มันอยู่ที่ไหน

การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสนักงานเงินรายได้จะได้สิ้นเดือน สิงหาคม 58 นี้ไหมค่ะ

โบนัสพนักงาน

กบข

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ครับ

สอบถามเรื่องการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ครับ

การเปลี่ยนสถานะ ม.ในกำกับ

การรับเงินค่าสมัครสอบคืน

กำหนดการจ่ายโบนัส

การลาต่างๆมีผลต่อการคำนวณอายุราชการหรือไม่

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

เงินโบนัสล่าช้า

ทำเรื่องลาออกแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจะทำยังไงครับ

เงินโบนัส

เงินเดือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

นอกระบบ

ข้องใจ

ตำแหน่งที่สอบไปแล้ว แต่ยังไม่ประกาศผล แต่มีประกาศ พรบ.2558 ออกมา ถูกยกเลิกไหม หรือต้องไปรับเงินค่าสม

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้าง วุฒิปวช)

พนักงานมหาวิทยาลัย

รับมัครทำงาน

ไปทำบัตรพนักงานมหาลัยได้เมื่อไหร่ครับหลังจากทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามประกาศเลขที่ 1390/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ

สอบถามเรื่องขอE-mail kku ของบุคลากรคะ

เงินตกเบิกประกันสังคม

โบนัส พนง.มข.

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงิน 4 % พนง.เงินรายได้

ออกนอกระบบสรุปว่าข้าราชการที่ออกเงินเดือน..คูณเท่าไหร่ค่

วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

อยากลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับ4% พนง.มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

เงินเดือน

พรบ.มข.พ.ศ. 2558

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ พรบ มข 58

ตีค่างาน

กม.ลูก

ค่าตอบแทน

ออกนอกระบบ

ม.ในกำกับ กับการเป็นข้าราชการบำนาญ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินตกเบิกปรับเงินเดือนและเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวะ ออกทันสิ้นเดือนนี้ไหมครับ

พนักงานราชการครับ

อยากทราบรายละเอียดการขอทุนฯส่งเสริมด้านวิชาการฯสายสนับสนุน

ระบุ วัน เดือน ปี กระดานถาม-ตอบ

การทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานตัว สอท.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไหมค่ะ

ทำไม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ่ายเงินเวร เงิน OT ไม่ค่อยตรงเวลา กระทั่งไปถึงพนักงานระดับล่าง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน

เงินโบนัส

อยากทราบลูกจ้างประจำรับเท่าไหร่

ขอความชัดๆ

กรณีเงินตกเบิกลูกจ้างอปท

เงินตกเบิกลูกจ้างประจำกืทม.

เลื่อนขั้นเงินเดือน และโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิการรักษาพยาบาล

โอนย้ายตามประกาศ 1483/ 2558

โบนัส พนง.รายได้

เงินเดือนใหม่

พนักงานราชการ

พนักงานราชการสามารถยืมบัญชีได้ไหม

เงินเดือนใหม่รอบ 1 เม.ย.58

โบนัสพนักงาน

บรรจุเดือน กุมภาพันธุ์

ขอสอบถาม เงินเพิ่ม 4 % ของพนักงานราชการครับ

การปรับเงินเดือน

โบนัส

เงินเดือนใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงิน 4 % พนักงานมหาลัยจะได้รึเปล่าค่ะ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2557

เงิน 4% พนักงานราชการ

พนักงานมหาลัย งบประมาณแผ่นดิน กับ 4%

การขึ้นเงินเดือน 4% ใช้เงินจากส่วนใด

ชำนาญการพิเศษ

เงินตกเบิก4%

เงินตกเบิกของพนักงานราชการ

สัมภาษณ์ พนักงาน ตำแหน่ง นักสารสนเทศ สังกัดคณะเภสัช

เงินเดือนลูกจ้างประจำ4เปอร์เซ็นต์ออกวันพรุ่งนี้หรือไม่

สอบถามเรื่องโบนัสค่ะ

ขอชำนาญการพิเศษ

สอบถามคิวบ้านพักมอดินแดง ของอาจารย์ระดับ 7 ขึ้นไป

พนักงานราชการสามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไหม

พนักงานราชการ กับ4%

ขอทราบคะแนนการสอบประจำปี 1/2558

ตีค่างาน

สสัสดิการอนุบาลสาธิต

ลูกจ้างประจำ

จัดตั้งที่พักเพื่อบุคลากร มข.

เงินเดือนใหม่+โบนัส

ลูกจ้างประจำกทม จะได้ปรับ 4% เหมือนกับข้าราขการหรือเปล่า

การขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

เงินโบนัสของพนักงานมหาลัย

บรรจุหลังวันที่ 1 ธ.ค. 57 ได้ปรับเงินไหมคะ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

เกิดอะไรขึ้น

ปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรอบ เมย. จะขึ้นทันสิ้นเดือนมิย. 58 ไหมคะ

ขึ้นเงินเดือน

ค่าแรงขั้นต่ำ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีไม่สามารถไปสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้

สอบถามเรื่องวุฒิในการสมัครแต่ละตำแหน่ง

โบนัสพนักงานเงินรายได้

การประกาศผลการสัมภาษณ์

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนของ พนง.เงินงบและเงินรายได้ มีที่มาจากเงินเดือนข้าราชการใช่หรือไม่

การจัดการสอบครั้งใหม่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างค่ะคนที่เงินเงินเดือนไม่ถถึง10000มีโอกาสจะปรับตามนโยบาบของรัฐบาลมั้ยคะ

เงินเดือนใหม่

ผลสอบพนักงานราชการธุรการ คณะศึกษาศาสตร์

พนักงานราชการจะได้ปรับ 4% เหมือนข้าราชการหรือไม่คะ

การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิในการขอลดย่อน

ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปรับเงินเดือน 4%

การปรับเงิน4%

คุณวุฒิหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง

ปรับเงินเดือน

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย2557

ปรับเงินเดือน

พนักงานราชการจะนอกระบบของ มข. จะมีสิทธิ์ปรับเป็นพ.มข.ไหมค่ะ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข

เงินปรับใหม่+ขั้น เม.ย. 58

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ค่าตอบแทนลูกจ้าง

เงินเลื่อนขั้น พ.มหาลัย

หอพักผู้ช่วยพยาบาล

เรื่องโบนัส

สอบถามเรื่องหนังสือรับรองการผ่านงาน

รายชื่อสอบสัมภาษณ์วิสัญญีพยาบาลรอบ 2 จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

ไม่พบประกาศรายชื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ เลขที่ตำแหน่ง 1714 ครับ

ไม่มีรายชื่อค่ะ

ประกาศฉบับที่ 881/2558 ประกาศออกมาหรือยังคะ หาไม่เจอคะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามประกาศฉบับที่ 656/2558

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 641/2558

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เลื่อนเงินเดือน พ.ราชการ

สอบถามประกาศรายชื่อ

สมัครเปนพนักงานราชการขอฃมหาลัยรอบ2เปิดอีกเมื่อไหร่คับ?

สมัรคพยาบาล รพ.ศูนย์หัวใจสิริกิตย์

โบนัสพนักงาน

สอบถามประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ พนง.เงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 พฤษภาคม

การปรับเงินเดือน

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ

ผลสอบ ที่ประกาสผลวันที่30 เมษายน http://www.md.kku.ac.th/ personal

พนักงานราชการ

ยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

แจ้งเปลี่ยนชื่อ

สมัครงานไม่ได้

เงินเดือนใหม่

แจ้งปัญหาเว็บไม่สมบูรณ์

สอบถามการประกาศผลสอบ

เงินโบนัส

เงินโบนัส

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล

โบสัสลูกจ้างชั่วคราว

เกี่ยวกับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วย

เงินโบนัสของพนักงานเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะออกเดือนไหน

ตีค่างาน

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

พบปัญหาในการสมัครงานออนไลน์

สอบถามเรื่อง สมัครพยาบาล

พนักงานราชการขอที่พัก

กบข

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารคำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงาน

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

Undoอีกครั้ง

๊Undo

เงินเดือน พนักงานราชการ

เปลี่ยนตำแหน่งลุกจ้างประจำ

บุคคลค้ำประกันลจ ชั่วคราว(พกส)สหกรณ์ออมทัพย์ สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ

สอบถามเรื่องมหาลัยออกนอกระบบ

เอกสารคำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย

สอบพนักงานมหาลัย

บ้านพัก

รบกวนสอบถามค่ะ

ขอสอบถามการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มหรือเปล่าค่ะ

พนักงานราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินตกเบิก

เลื่อนเงินเดือน

โบนัสลูกจ่ายชั่วคราว

สิทธิบัตรทอง

พ.ร.บ ออกนอกระบบ

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดืน

ก.พ.ร. เตรียมขยายพื้นที่เปิดศูนย์บริการร่วม สาขา 2

อยากทราบเรื่องการรับสมัครพยาบาลค่ะ

กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผิด แก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วจะมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ

ปพ.1

ลูกจ้างชั่วคราว

ระยะเวลาทั้งหมดในการสอบคัดเลือก

หาอ่านร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ

รับสมัครพนักงานรัฐ

วัน เวลา ในการสอบที่แน่ชัด

พนักงานราชการ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สมัครสอบในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่

การย้ายสิทธิ์ญาติสายตรง

ลูกจ้างชั่วคราว กับ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การออกนอกระบบ

สอบถามสถานที่สอบค่ะ

ตำแหน่งเวชสถิติสมัครออนไลด์ได้มั้ยคะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบเสร็จสมัครสอบหาย

เลื่อนขั้นเงินเดือน

สอบข้อเขียนของมหาลัยที่จะจัดสอบวันที่ 15 มี.ค. 58

การขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเงินเดือนพ.รายได้

ประกาศเลื่อนเงินเดือนพ.งบประมาณและพ.รายได้

การปรับเงินเดือน

มข. 62 อัตรา

ประกาศผลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327

ยังกดเข้าดูประกาศไม่ได้ครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ มข ครั้งที่1 เอกสารหน้า 36 หายไปครับ

ถามวันสอบ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2558

โบนัสประจำปีงบประมาณ 2557

คำนำหน้าชื่อพิมพ์ผิด ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งต่าง ๆ

ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สอบถามวัน เวลา สถานที่สอบ

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

การออกข้อสอบพนักงาน มข.

ประกาศผลสอบ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานไปแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าสอบ

กองการเจ้าหน้่ที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แก้ไขชื่อค่ะ

สอบถามเรื่องขอทราบว่าเงินเดือนจะเข้าบัญชีวันใหนในกรณีได้รับการบรรจุใหม่

ผู้ช่วยพยาบาล

หนังสือโอนย้าย

สมัครงานพยาบาล

ประกาศผล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176

พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ประกาศ 23/2558

พนักงานการเงินเเละบัญชี จำนวน 3 อัตรา เลขที่ประกาศ 3062/2557

การเบิกค่าที่พัก

ต้องการร้องเรียนจรรยาบรรณ ระบบคัดเลือกบุคลากรที่ไม่โปร่งใส ทำไมไม่มีช่องทางส่งจดหมายผ่าน email

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้คะ..สมัครพยาบาล

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนครับเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลอง

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์คับ

สมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

จ่ายเงินค่าสมัครสอบไม่ทัน

รบกวนแก้ไขชื่อให้ด้วยครับ 3409901041105

ตรวจสอบดูรายชื่อว่ามีสิทธิสอบไหมดูได้ที่ไหนค่ะเจ้าหน้าบริหารง่านทั่วไปคณะแพทย์ค่ะ

ขอสอบถามประกาศรับสมัครอาจารย์ เลขที่ 1493/2555 ค่ะ

แก้ไขชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชนค่ะ

ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชน นางสาวเกวลีย์ พละสาร

สมัครเข้าทำงานไม่ได้ครับขึ้นว่าชื่อไม่ตรง

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

เข้าระบบสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สมัครงานไม่ได้ค่ะ

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยค่ะ

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทันตแพทย์

กรอกใบสมัครไม่ได้

ที่รับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค 58

ขอเเก้ไขข้อมูล

แก้ไขนามสกุล

สอบถาม ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมวันที่สอบค่ะ

แก้ไขนามสกุล รหัสบัตร 3409900197632

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ด้วยครับ

สมัครงานออนไลน์ เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ค่ะ

รบกวนตรวจสอบขอ้มูลการสมัครให้ด้วยครับ

ขอความกรุณาช่วยแก้ไขข้อมูลชื่อให้ด้วยครับ

ปรับเงินเดือนใหม่

สมัครงานพยาบาล

พนักงานธุรการ สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ

เพื่อนร่วมงานดื่มสุราขณะปฎิบัติราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ มข. โด่งดัง

อยากทราบแนวออกข้อสอบ

กรอกชื่อ-สกุลผิดค่ะ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ต้องทำยังไงคะ

ประกาศรับสมัครงาน หน้าจอแสดงค่ะ 6 รายการ ถ้าจะดูทั้งหมด ก่อนหน้านี้ด้วย อยู่ตรงไหนค่ะ

จบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อยากทราบเรื่องการประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แก้ไขชื่อในการสมัครงานค่ะ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์ครับ

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในระบบสมัครงานออนไลน์คะ

สมัครงาน

ต้องการแก้ไขชื่อในระบบสมัครค่ะ ต้องทำอย่างไรคะรบกวนด้วยคะ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1341500099304 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่

สมัครสอบพนักงานมหาลัยไม่ได้ครับ บอกว่าชื่อไม่ตรงกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แก้ชื่อ

เงินเดือนขึ้นตามที่รัฐบาลประกาศ

ไม่สามารถแก้ไขชื่อในการสมัครได้คะ (ผิดที่ตัวการันต์ตรงชื่อคะ)

พึ่งแจ้งสำเร็จการศึกษาไป จะสมัครงานได้ไหม

สมัครไม่ได้ (ชื่อ-สกุลกับหมายเลขประชาชนไม่ตรงกัน)

1409900404232 สมัครสอบไม่ได้ครับขึ้นเหมือนกันเลยช่วยที่ครับ

นามสกุลใหม่ สมัครงานไม่ได้ค่ะ

เปลี่ยนนามสกุลใหม่ แต่เข้าระบบไม่ได้ ต้องใช้นามสกุลเดิมค่ะ

ขอเปลี่ยนชื่อในระบบสมัครงาน

มีปัญหาการสมัครสอบออนไลน์

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น 1/2557

อยากทราบแนวข้อสอบคะ

การขอกลับเข้ารับราชการ หลังเกษียณอายุก่อนกำหนด

มีปัญหาสมัครสอบครับ

มีปัญหาการสมัครสอบ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการสมัตรสอบนะคะ

ลิ้งประกาศไม่ตรงกับหัวข้อ

มีปัญหาการสมัครสอบค่ะ

ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบค่ะ

ข้อแก้ไขรายชื่อ

กรอกชื่อผิดค่ะ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร และแจ้งชื่อได้ทางไหนครับ

สมัครไม่ได้ค่ะ

ตำแหน่ง นักสารสนเทศ

การรับสมัคร 1/2558 1คนสามารถสมัครได้กี่ตำแหน่งครับ

มีปัญหาการสมัครสอบครับ

ถ้ากรอกใบสัครสอบ แล้วลงชื่อผิด จะแก้ไขได้อย่างไร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

ปรับเงินเดือน 4%

การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2558 จะมีขึ้นเมื่อไหร่

โบนัสข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกษาบุตร

สอบถามเรื่องโบนัสครับ

เรื่องทำใบเสร็จค่าสมัครสอบหาย

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยต่ำกว่าปริญญาตรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล

โบว์นัสลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตอนใหนค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทุนการศึกษาบุตร

ชำนาญงานพิเศษ

จังหวัดที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก 20ตุลาคม 25520

การขอชำนาญการพิเศษ

การประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เรื่องเงินขึ้น 4-10%

ทุนบุตร

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครับ

ไม่มีช่องทางส่งคำร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรับเงินเดือน 4%

ประกาศรับตรง

สอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักอธิการบดี ตามประกาศ2719/2557

ปรับเงินเดือนข้าราชการ4-10%

ทุนการศึกษาบุตร

เรื่องการใส่เครื่องแบบของพนักงานราชการ

การออกประกาศต่างๆ

สอบถามประกาศรายชื่อต่างๆ

เงินโบนัส

สอบถามเรื่องแบบสำรวจ โรงเรียนสาธิต

ประกาศรายชื่อ

สอบถามการแต่งกาย พนักงานองค์กรในกำกับ ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อยากทราบว่าผลสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง 3876 จะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับ

ดูรายละเอียด พรบ.ออกนอกระบบ มข. ได้ที่ไหนครับ

ม.นอกระบบ

สมัครในระบบออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ปรับเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

การสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (เลขประจำตำแหน่ง 2454)

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

ปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวส่วนงานปี 2558

สอบถามการ สมัครงาน ของภาควิชาสัตวศาตร์ ครับ

ขอความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นโดยการทำชำนาญงาน

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิการศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์

รับสมัคร พนักงาน วุฒิ ปวส สาขาสัตวศาตร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ (ยังเปิดรับอยู่ไหมครับ)

หนังสือผ่านสิทธิ์ ธอส.

การหักเงินชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กฌมข.ของลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกจากราชการแล้ว

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2557

จ่ายค่าสมัครทางธนาคารแล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไหนคะ

เรื่อง เรียกบรรจุเพิ่ม

ทุนการศึกษาบุตร

การใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็น พ. มหาวิทยาลัย เงินงบแผ่นดิน อยากโอนย้ายไปอยู่คณะอื่นต้องเริ่มอย่างไรบ้างคะ

ขอทราบรายละเอียดครับ

บ้านพัก

ลงชื่อจองลูกเข้าอนุบาลสาธิต

ประกาศรับสมัคร 2580/2557 เปิดสมัครทางเน็ตไหมครับ

บ้านพัก

สิทธิการรักษาพยาบาล

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

ไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำหนังสือขออนุญาติก่อนไหมครับ

ปรับฐานลูกจ้าง

ตุลาคมนี้พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการเลื่อนเงินเดือนตามรอบประเมินใช่หรือไม่ครับ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยากโอนย้ายเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไหมค่ะ

ถามต่อ ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

ทุนการศึกษาบุตร

ทุนการศึกา

ทำบัตรพนักงานในหน่วยงานในกำกับ

กู้เคหะสงเคราะห์

ข้าราชการจะได้ปรับเงินเดือนอีกมั๊ยคะ

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มข. ปี 2557

ปรับเงินเดือน พ.ราชการ

มีวิธีไหนบ้างเยี่ยวยาตำแหน่งครูเดิม

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์. คณะแพทย์ศาสตร์

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

สอบถามเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวด 2/2557

ข้าราชการโบนัสออกวันไหนค่ะ

ลาอบรม 3 เดือนเงินเดือนไม่ขึ้นหรอคะ

สอบถามเรื่องโบนัสค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด งานบริการพยาบาล

มข.ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่รึยังคะ

ประกาศผลสอบผู้ช่วยวันไหนค่ะ

ประกาศผลสอบ

ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทุนการศึกษาบุตร

เอกสารไม่ครบ ในการขอทุนการศึกษาบุตร

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ที่ วิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือน

สอบถามผลสอบต่ำแหน่งคนครัว

เงินเดือนไม่เข้าครับ

เงินเดือน

ข่าวว่าปรับเงินเดือนใหม่ ต.ค.57

ตอบข้อสงสัย

การปรับเงินเดือน

ตอบข้อสงสัย

สอบถามเกี่ยวกับทุน การศึกษาบตร

เงินค่าตอบแทน

การตอบข้อสงสัย

ข้อสังเกต

ลูกจ้างชั่วคราว

เบิกค่าที่พักคณะแพทย์ ของผู้ชช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พ งบประมาณเมื่อไรจะมีตำแหน่งครับ

ข้อสังเกต

สอบถามการจัดสรรบ้านพัก

คำถามที่ไร้คำตอบ

เอกสารและขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลให้คู่สมรส

เอกสารขอทุนบุตร

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

การสมัครรับนักศึกษาปี 25558

ปีก่อนเงินเปลออกวันที่25 ก.ย2556

ประกาศรายชื่อตำแหน่งอาจารย์ 2341 วิทยาเขตหนองคาย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ ที่วิทยาเขตหนองคาย

ถามต่อจากรื่องเดิม เรื่องเงินค่าตอบแทน

ข้อสังเกต

ไม่ทราบว่าปีนี้ จะ​ให้เงิน​ค่าตอบแทน

ข้อเสนอ

ข้อสังเกต(ต่อ)

ขั้นตอนสมัครงาน

wab สืบค้นบุคคลากรทำไมเข้าไม่ได้ครับ

การสอบลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ

การสอบเข้าทำงาน

ถามปัญหา

เงิเดือน

การลาพักผ่อนลูกจ้างชั่วคราว ค่ะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ผู้ทรงฯ ใช้ระยะเวลาในการอ่านผลงาน กี่เดือน

ประกาศผลสอบ อ มนุษย์จีน

ขอสอบถามต่อเรื่องพนักงานหน่วยงานในกำกับ

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานสังกัด มข.ประกาศ ฉบับที่ 1265 /2557

โบนัสพนักงานเมื่อไรจะได้

สอบผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งหน่วยงานในกำกับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามประกาศที่ 1899/2557 สอบทฤษฎีไปแล้ว เห็นว่าจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันนี้ยังไม่เห็นครับ

อยากจะทราบว่าถ้าจะเข้าดูประกาศ1845/2557

ผลประกาศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่องเงินโบนัส

การคิดคะแนนโบนัส

ทุนการศึกษาบุตร

ขอเปลี่ยนชื่อตัวค่ะ

ห้องสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สวัสดิการบ้านพักของพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สำรองเลี้ยงชีพ

เข้าสมัครงานออนไลน์ไม่ได้

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทขที่ตำแหน่ง 37

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ระเบียบการได้รับโบนัสของพ.รายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

หาผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ไม่เจอ

ทำไมไม่เห็นมีประกาสผลสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เลยค่ะ

การจราจรของคณะแพทยฯ ติดยาวมาก

ประกาศผลสอบวันที่ 20 ก.ค. 57 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือยังค่ะ

โบนัส

โบนัสพนักงานหลังลาออก

ประกาศผลสอบข้อเขียน ของประกาศ ฉบับที่ 1265/2557

สวัสดิการพนักงานราชการ ที่พักอาศัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 786/2557 วันไหนครับ

ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบวันที่ 20 ก.ค.57 ยังคะ

ปรับขึ้นเงินเดือน 8%

อ ภาษาจีนคณะมนุษย์

การประกาศผลสอบ1558/2557

โบนัส

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามประกาศรับสมัครพนักงานธุรการที่ 1504

ตามประกาศ 1409 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอ่ะครับ

สอบบรรจุพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตติ์

ทำไมรายชื่อนักประชาสัมพันธ์ตามประกาศ เลขที่ 1409/2557 ยังไม่ประกาศครับ

อยากทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1398/2557 ตำแหน่งเลขที่ 2720

เพิ่มเงินเดือน 8 เปอร์เซ็นน์ใน ข้าราชการ พนักงานมหาลัย

ร้องเรียนครับ

สอบถามการประกาศผลสอบตามประกาศรับสมัคร1226/2557 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ แต่หาประกาศไม่เจอค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อยากทราบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จะประกาศตอนไหนครับ

เรียน ขอทราบผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการบัญชีและการเงิน มข.วิทยาเขตหนองคาย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับฐานเงินเดือนต.ค.57

การย้ายสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

หนังสือรับรอง

ย้ายสิทธิประกันสังคม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลครับ

ลาศึกษาต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนตกเบิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มข.

สอบถามเรื่องบ้านพักค่ะ

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล หน่อยค่ะ

ตามประกาศ 1569/2557 มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 142 ราย ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ตรวจสอบเงินเดือน

สอบถามประกาศผลสอบ ตามประกาศรับสมัคร2602/2556

ตำแหน่งพนักงานราช ช่างกลโรงงาน เลขที่ตำแหน่ง 320 ไม่ทราบว่าสังกัดหน่วยงานคณะอะไรครับ

ประกาศ 1569/2557 และ 1570/2557

คุณสมบัติการสมัครพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสั่งออกยังคะ

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัส

การจัดสรรที่พักอาศัย

เงินเดือน

รายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เป็นพนักงานชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาธิตศึกษาศาสตร์ที่จะประกาศวันที่ 10 ก.ค.

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

ของขวัญพนักงาน

เงินเดือนใหม่

อยากทราบระเบียบพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอสอบถามแนวปฏิบัติ

ไม่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศ

การขอตำแหน่ง ผศ.

การสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย คณะแพทย์

โบนัสคณะแพทย์

ไม่เห็นประกาศ พนักงานบริการเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์

พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป ของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อหรือยังครับ

เรื่องผลการสอบ

เรียน หัวหน้างานธุรการ

เรียนถามเรื่องบ้านพัก

จากประกันสังคมเป็นเบิกได้

โบนัส

ประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตามประกาศฉบับที่ 1224 / 2557 นั้นระบุไว้ว่าจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่เวบ perso

โบนัสพนักงาน

สอบถามผลการคัดเลือกบุคคลในประกาศฉบับที่ 1178/2557

1147/2557 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบยังครับ ดูได้ที่ไหน

พนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบ ตามประกาศฉบับที่ 1178/2557 นักวิชาการคอมฯ สังกัดคณะวิทย์

ตามประกาศ ฉบับที่ 1148/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 3253

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่ตำแหน่ง 3253 ดูได้ที่ไหนครับ

โบนัสข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนคะ ในประกาศบอกว่าจะประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 57

ประกาศเลขที่ 1147/2557 ตกหล่นหรือป่าวครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือยังครับ

ลงลิ้งประกาศผลสอบผิด

ลูกจ้างชั่วคราวทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป จะได้ขึ้นเงินเดือนตามประเมินผลงานมัยค่ะ

รู้สึกว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ละตำแหน่งช้ามากนะคะ

ตำแหน่ง พขร.

จะเปิดรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อีกช่วงไหนคะ ขอบคุณคะ

ย้ายที่ทำงาน

ลำดับคะแนนบ้านพัก

การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดของประกาศเลขที่ 1148/2557 สามารถดูได้ที่ไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องเวชระเบียนหาไม่เจอครับ

ทำบัตรข้าราชการ

ทำใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระค่ากับธนาคารหายค่ะ

ประกาศกฎอัยการศึก ลูกจ้างประจำได้อายุราชการทวีคูณเหมือนข้าราชการหรือไม่ และอย่างไร

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคาร หาย ต้องทำอย่างไรครับ

ตามประกาศที่ 786/2557 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์สอบวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ

อ้างอิงจาก

เงินเดือน

ต่อสัญญาจ้าง

ธุรการคณะพยาบาล

แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลครับ

ประกาศที่ฉบับที่1220/2557 และประกาศฉบับที่1222/2557

สอบถามเรื่องการเข้าศึกษาครับ

ตำแหน่ง พขร.

ค่าตอบแทนเงินใบนัส

โบนัสพนักงานมหาลัย

ประกาศ786/57

เรื่องวันที่สภาฯอนุมัติจบกับการสมัครเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯสังกัดมหาวิทยาลัย 1/2557

ขอสอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

เรื่องทุนการศึกษาบุตร

แจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล ครับ

ดีใจจังครับ

พขร.

สมัคร online ไม่ได้ครับ

สมัคร online ไม่ได้ครับ

เงินโบนัส

สอบถามความคืบหน้าโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศผลสอบพ.รายได้ผู้ช่วยพยาบาล

ขอสอบถามเรื่องลาพักผ่อน พ.ราชการครับ

โบนัส 5 ปี

รายชื่อแนบท้ายประกาศไม่เห็น ลูกจ้างชั่คราว พนักงานประจำห้องตำแหน่งเลขที่2723

ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุลคลหาย ใช้หลังฐานอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศที่1220/2557

ถามเรื่องการเลือกคณบดี

ตำแหน่ง พขร.

บัตรพนักงาน

สอบถามรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกสอบตามประกาศ982/2557

ผมต้องทำเรื่องขอลาออกไหมครับ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบนักวิชาการสาธารณสุข

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 982/2557

สอบถามผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การรับสมัครนักการภารโรง

การเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย1/2557

บ้านพัก

ตำแหน่ง พขร.

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกตามประกาศ786/2557

เงินโบนัส พนักงานมหาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ 2602/2556

สอบถามเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศฉบับที่ 986/2557 ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้นที่ 28 พ.ค. 57

หากในหน่วยงานมีบุคลากร พนง.เงินรายได้ ลาออกจากราชการ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบหรือไม่

สอบ พ.มหาลัย 1/57

การประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

สมัครผู้ช่วยพยาบาล

ลาป่วย

เรียน หัวหน้างานธุรการ

การขาดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบตรงไหน

ประกาศ กบม 12/55 และ 20/52

ผู้ช่วยพยาบาล

ช่วยพยาบาล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลาป่วยของลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับเงินโบนัสมั๊ย

ตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบาย

โบนัส

โบนัสพนักงาน

สอบถามเรื่องการขี้นบัญชีชื่ออันดับสำรอง

ลาบวช

เรื่อง สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องลาออก

บ้านพักมหาวิทยาลัย

เงินโบนัส 5 ปี ลูกจ้าง

สอบถามประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อเขียน

สอบถามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

ขวัญเเละกำลังใจ

โบนัสพนักงาน

การลาออกกับโบนัสของพนักงานมหาลัยเงินงบ

ชุดปกติขาว

เปลี่ยนตำแหน่งสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอถามเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยเภัชกร ในประกาศเลขที่ 798/2557 ครับ

ขอทราบครับ

ลาศึกษา

จัดสรรที่พัก

ไม่ทราบว่าผลสอบ เขียน/ปฎิบัติ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวบริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรึยังครับ

เรียนสอบถามครับ

เงินโบนัส

เรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่เดือนถึงจะได้ครับหลังจากลาออกงาน

สอบพนักงานมหาลัย 2557

ความผิดพลาดในการลงฐานข้อมูลบุคลากร

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครพนักงานมหาลัย 2557

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผุ้สมัครตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

หักเงินประกันสังคม

เงินตอบแทนคณะแพทย์น่าจะได้ทุกคนทั่วมหาลัยบุคลากรทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยมากผลตอบรับคือทำไมไม

โบนัส 5 ปี ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การปรับเลื่ิอนขั้น พมข

ขอยกเลิกประกันสังคม

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 748/2557 สอบถามเรื่องสถานที่และเวลาสอบ ของคณะศึกษาศาสตร์

ยังเกิดข้อผิดพลาดเดิมอยู่ครับ

พอจะมีโอกาสรับโอนราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บ้างไหม

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

โบนัสลูกจ้างชั่วคราวปี56

เลขบัตรประชาชนของ ผู้สม้คร นงค์ลักษณ์

เงินโบนัสพนักงาน

การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เกิดปัญหาขัดข้องในการสมัครงาน online ค่ะ

สอบถามเรื่องเงินโบนัสพนักงานมหาล้ย

ที่เคยแจ้งไปว่าสมัครไม่ได้ครับ มีข้อผิดพลาดของระบบ

ประกาศผลสอบ

จะประกาศผลการสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เมื่อไหร่ ที่ใหนค่ะ

จากประกาศ รับสมัครงาน 786/2557

เสนอแนะกระดานถามตอบคะ

เกิดปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัครงานออนไลน์ครับ!!!

สอบถามการสมัครสอบวันที่ 4-30 เมย.ค่ะ

สอบถามค่ะ

สอบถามเรื่อง สอบปรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลค่ะ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสมัครสอบคะ

รบกวนสอบถามเรื่องสมัครงานค่ะ

ขอสอบถามค่ะ

มีปัญหาในการสมัครงานออนไลน์ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/25

ใส่ชุดปกติขาว

โบนัส

สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบให้ เรื่องพึ่งส่งไป8เมษา

ลาคลอดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 56 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปรับค่าแรง

เปลี่ยนนามสกุล

ลูกจ้างโครงการ

สอบถามโบนัสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

โบนัส 5 ปี ของลูกจ้างชั่วคราว

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

พนักงานราชการเลื่อนขั้นงินดือนปีละกี่ครั้งคะ

สมัครสอบพนักงานเปลตำแหน่งเลขที่316

พนักงานเงินรายได้ต่างจะพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไร

ลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถามว่าจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาได้หรือไม่ครับ

กำหนดคุณสมบัติ "ดีเด่น" 3 ปีย้อนหลัง

วุฒิปริญญาตรีกับการสมัครตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัย

สอบถามการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินโบนัสเงินรายได้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษนักประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ออกรึยังคะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว 3 ปี 6 รอบ

บัตรประจำตัว

เงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาส

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2557

ขอความกรุณาช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมเว็บไหนค่ะ

เกี่ยวกับ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา

ความเป็นอยู่ของบุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

พนักงานมหาลัย

การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2557

จัดสรรที่พัก

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินโบนัส

บ้านพัก

โบนัส

โบนัส

ประกาศผลการจัดสรรที่พัก

สอบถามงานในช่วงปิดเทอมนี้

ผู้ช่วยพยาบาลไม่เห็นมีตำแหน่ง เงินงบประมาณเลยครับ ทำงานมา7ปีแล้วครับช่วยบอกหน่อย

บ้านพัก

บ้านพัก

จะเปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการของปีนี้เมื่อไหร่คะ

ปรับเงินเดือน

สอบถามเรื่องการเรียกบัญชีอันดับสำรองปริญญาโท

ขอบ้านพัก

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส

ระบบตรวจสอบลำดับการจองบ้านพักสวัสดิการ

สอบถามเรื่องการขอเอกสาร หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน

จัดสรรที่พัก

โบนัส

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

ขอปรับวุฒิ

ประกาศรายชื่อพ.แพทย์พ.ราชการ

การแต่งตั้งผู้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ถ้าต้องการดูอ้างอิงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการต้องดูจากไหนค่ะ

ถามกรอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

รบกวนขอคุณสมบัติของการรับสมัครนักวิชาการศึกษาด้วยนะคะ

ไม่พบรายชื่อ สอบคอมฯ..

เดือน มีนาคมนี้ โบนัสออกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่คะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการคณะแพทยศาสตร์

โบนัสพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนปรับฐานใหม่ลูกจ้างประจำ

เดือนเมษายนเงินเดือนข้าราชการปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหม

มัครงานของคณะนิติศาสตร์ไว้ค่ะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ หมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 26 กพ

เมษายน2557จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นของพนักงานเงินรายได้ไหมครับ

โบนัสเงินรายได้คับ

ไม่พบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ค่ะ แต่เลยกำหนดการประกาศมาแล้วค่ะ

เมษายนนี้เงินเดือนขึ้นไม่ครับของพนักงานเงินรายได้และโบนัดออกวันไหนครับ

ข้าราชการป.ตรี

ใบจ่ายภาษี

ประกาศสมัครงาน

ฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวตุลา57

ถ้าจะลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องติดต่อที่ไหนครับ

โบนัดพนักงาน

ประกาศแต่ละฉบับ

สมัครสอบเป็นพนักงานการแพทย์

ฐานเงินเดือนใหม่ 2557 ของลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

เงินโบนัสพนักงงานมหาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิิน

การปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาลัยมีวิธีไหนบ้าง

สอบถามการทำชำนาญการ

เงินเดือน

สอบถามเรื่องการสอบอาจารย์ รหัส 1342 สังกัด โรงเรียนสาธิต มข คณะศึกษาศาสตร์

เ้ิงิืนโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามจบป.ตรีไม่มีวุฒิปวส. สอบ ธุรการได้ไหมค่ะ

การตกเบิกเงินเดือน

การเงินคณะแพทย์แย่ค่ะ

โบนัสพนักงานราชการ

ทำไมไม่มีลิ้งค์ไฟล์ครับ

รับเงินเดือนใหม่ไม่คับก พ57

การเทียบขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ไหมคะ

ฐานเงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ฐานเงินเดือนใหม่คือเท่าไร

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถมเรื่อง 50 ทวิ

ผู่ช่วยพยาบาล

เงินเดือนปรับใหม่จะออกทันสิ้นเดือน ก.พ.รึึป่าว

การรับสมัครพยาบาลตำแหน่งพนักงานมหาลัย

หนังสือการปรับเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการ มข 57

เงินเดือนปรับใหม่

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2556

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สังสัย

การเงินแย่มาก

ช่วยด้วยค่ะ พยาบาลเงินเวรไม่ออกหลายเดือนแล้ว เดือดร้อนมากคะ

การส่งสลิปรายการต่างๆของการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนของลูกจ้างสหกรณ์

อยากสอบถามว่า มข. จะมีการเปิดรับสมัคร พนักงาน ประมาณช่วงไหนครับ

คำสั่งปรับขั้นเงินเดือน

เรียกสำรอง ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 774/2556

สอบถามเรื่องบ้านพัก

เงินเดือนใหม่ของพ.ราชการ

เงินโบนัส

การเรียกบัญชี ฉบับที่ 870/2556

อยากทราบวันสอบค่ะ

เดือดร้อนมาก ..!!!!

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างโครงการ

บัตรพนักงาน

ใบเสร็จหาย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

โบนัสพนักงาน

เงินโบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โบนัสและเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนชื่อ-สกุลในระบบสมัครงาน online

สมัครงานพนักงานชั่วคราว2557

เวลาในการขอตำแหน่งวิชาการ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

สมัครงานตำแหน่งธุรการ ตำแหน่ง 1932 สำนักงานอธิการบดี

การเรียกตัวสำรอง

สอบถามเรื่องเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่พึ่งเข้าทำงานใหม่ค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

จะสมัครงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์แต่หาประกาศไม่เจอ

ใบรับรองการผ่านงาน

ปรับวุฒิ ปวส. เป็น ปริญญาตรี

คำสั่งเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย -57

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ต้องการขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลับขอนแก่น จะต้องติดต่อขอที่พักได้ที่ไหนค่ะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัดพนักงานและการขึ้นเงินเดือน

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

มีนโยบายปรับวุฒิให้ลูกจ้างชั่วคราวมั้ยครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

การสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ตามโครงการกขคจ สำนักงานอธิการบดี

การเคหะแห่งชาติจะใช้รายชื่อที่สำรองไว้ หมดทุกคนมั้ยค่ะ

การเคหะแห่งชาติจะเรียกบรรจุพนักงานที่ขึ้นบัญชีไว้หมดหรือไม่ค่ะ

โบนัสพนักงาน

การปรับวุฒิ

การรับสมัคร รอบ 1/2557

เงินโบนัสประจำปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมาชิกสมทบ สหกรณ์ มข.

ผลการสอบลูกจ้างชั่่วคราว คณะมนุษฯ

ผลการสอบเจ้าหน้าบัญชีการเงินค่ะ

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน พ.ราชการ

เงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ปี 57

สอบถามผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามผลการสัมภาษณ์ พนง.เก็บข้อมูล ค่ะ

สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

กรสมัครงาน

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 57

อยากทราบความคืบหน้าเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าทำศพของบิดามารดา

เงินโบนัสและเงินเดือนใหม่ที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1961/2556)

เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2557

สอบถามผลการสัมภาษณ์ค่ะ

เลื่อนตำแหน่ง

คำสั่งบรรจะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัคร

สอบถามเรื่องการแก้ไขข้อมูล

สอบถามประกาศรายชื่อสอบค่ะ

ปรับเงินเดือนปี 2557

การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ กบม 6/2554

วุฒิที่ใช้สมัครงาน

เงินบำนาญข้าราชการทหาร

สมัครไม่ได้ครับ

เงินเวณ

การขอปรับวุฒิ

เงินเดือน

ทำธุรกรรมกับธนาคาร

เงินตกเบิกนักการภารโรง

การปรับเงิน ม.ค.57

เงินเดือน

ประกันสังคม

โบนัลลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัช

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอเรียนถามว่า เงินเดือนที่จะปรับขึ้นใหม่ในเดือน มกราคม 2557

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เงินกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา

คำสั่ง

ลูกมือช่าง

การปรับเงินเดือน

เงินเดือนที่ได้เมื่อมีคำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษ

ยุบสภา

เช็ดข้อมูลในประวัติทำไมเป็นลาออกครับ

เงินเดือนใหม่ ปี 57

ข้าราชการจะมีการปรับเงินเดือนในเดือนมกราคมปี57รึเปล่าคะ

ไม่เห็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักวิชาการคอม สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ใบเร็จหาย

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่งลูกมือช่าง เลขที่ตำแหน่งตามประกาศเลขที่ 2633/2556ประกาศรึหยังครับ

ปรับเงินเดือน มกราคม 2557

ดูรายชื่อผู้เข้าสอบที่เวบไหนคะ

เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งชำนาญการ

อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวครับ

ผลประกาศรายชื่อตำแหน่งงาน ลูกมือช่าง

การแจ้งเวียนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

อยากทราบวันประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเมื่อไรค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล มช.เปิดรับสมัครปี2557เมื่อไร

ถ้า มข ออกนอกระบบ

การปรับตำแหน่ง

ไม่ทราบว่า มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสารสนเทศ มีไหมครับ

มข.จะออกนอกระบบเมื่อไรคัรบ

คุณสมบัติการโอนย้ายรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ

กู้ ชพค.

ย้ายหน่วยงาน

สมัคร ชพค.

ประกาศรับสมัครงาน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2557

ไม่เข้าใจ

สอบถามเรื่องวุฒิ

สอบถามเรื่องวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาลัย

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาจารย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการยิ้มสดใสใจอิ่มบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก

ประกาศผลสอบพนักงานเวชสถิติ

ยังไม่ได้บัตรประกันสังคม

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ปรับวุฒิ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยปรับฐานใหม่ปี2557

ยุบตำแหน่งพนักงานมหาลัยเงินรายได้ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามผลสอบนายช่างโยธา

เงินเดือนพนักงานราชการที่จากเดิม 11160 บาทรวมค่าครองชีพแล้วไม่เกิน12285บาทผมเข้าใจถูกต้องไหม๊ครับ

ประกาศผลสอบ

เมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เลขที่ 1403

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวปี 57

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบพนักงานได้หรือไม่คะ

ค้นหาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบค่ะ เลขที่ประกาศรับสมัคร2208/2556

กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบไม่ได้

เรียกคนติดสำรอง

โอนย้ายสังกัด

ชพค.

สมัครงานทาง Online ไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุลผู้สมัครได้ ทำไงดีคะ

พนักงานเวชสถิติ ของศุนย์หัวใจสิริกิต์

พนักงานหอพักกิจการนักศึกษา สังกัดตึกอธิการ

โบนัสพนักงาน

จองล็อคขายกระทงที่บึงสีฐาน

เงินเดือนปี 57

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องสมัครสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เรื่องเงินโบนัสปี2555

กู้ชพค.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศ 2416/2556 เพื่อคัดเลือก 1 อัตรา ไม่สอดคล้องกับการประกาศรับ 12 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ

ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวสอบพนักงานราชการได้ผมต้องลาออกหรือโอนย้ายหน่วยงานได้ไหม๊ครับ

โบนัสพนักงาน

เปิดรับสมัครสอบ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครงาน

ชพค

อยากทราบตำแหน่งงานว่าง

แก้ไขข้อมูล บุคคลให้ถูกต้องครับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ

การปรับเงินเดือนพนังงานราชการปี 2557

ผลสอบพนง.มหาวิทยาลัย ถเาไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเปิดรับสมัครใหม่อีกเมื่อไหร่ครับ

ใบเสร็จชำระเงินหาย ทำอย่างไรครับ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

USER ในการล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ต มข

เงินเดือนพนักงานราชการ

ปัญหาการสมัครงาน ออนไลน์

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยแบบใหม่

การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ

โบนัส1.4เท่า

ข้อสอบคอมย์ พ.ราชการ

เงินเดือน

ออกนอกระบบ58จริงมั้ย

ข่าวการออกนอกระบบ

วุฒิไม่ตรงสอบพนักงานราชการ

อยากทราบคะแนนคอมย์

สอบถามเรื่องบ้านพัก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ลูกจ้างโครงการ

ขอตำแหน่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน

การปรับเงินเดือนลูกจ้่งขั่วคราวโครงการ

ตกเบิกหรือไม่ครับ

สวัสดิการที่พักอาศัย

รายชื่อสอบธุรการงานบริการ โรงพยาบาลศรีฯ

เงินเดือน

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อสอบพนักงานธุรการ

สอบถามวันประกาศผล ตามประกาศ 2076/2556

สอบถามเรื่องการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

การทำบัตรข้าราชการใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามคำสั่ง( 1961/2556 ) ประกาศยังครับ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลงไฟล์ PDF ผิดอันหรือเปล่าคะ

มข.ออกนอกระบบหรือเปล่าค่ะ

การขึ้นเงินเดือน พนักงานมหาลัยเงินรายได้

สอบถามเงินเดือน

การเรียกลำดับสำรองในแต่ละตำแหน่ง

ทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบายจะเรียกอีกใหมค่ะเรียกถึงไหนแล้วคะ

สิทธิ์ประโยชน์ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)

สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม

พนักงานราชการ ได้รับโบนัส เหมือนกับ ข้าราชการและลูกจ้างประจำหรือไม่ครับ

เลื่อนเงินเดือนตุลาคม

การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ผู้ช่วยพยาบาล

โบนัสข้าราชการ 1.4 พันล้าน

เรียกอันดับสำรองพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนั

ถ้าจบสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จะสามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

การสอบพนักงานราชการ

สอบถามเรื่องการบรรจุเข้าทำงานของพนักงานราชการ

บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุครบ 65 ปี

สอบถามเรื่องโบนัสข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

ขอดรอปในเทอมสอง

เงินสงเคราะห์บุตรเปิดไม่ได้

สอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สอบถาม

สมัครอาจารย์พนักงาน

ขอบทราบผู้สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครที่ 1737/2556

การสอบ

สมัครเป็นอาจารย์

ถามสถานที่สอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ 57

ปรับเงินเดือน 57

ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

คำสั่งออกยังคะ

ทุนการศึกษาบุตร

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์

เรียน หัวหน้างานธุรการ อยากทราบผลสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัยฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก

อยากทราบผลการสอบครูและพี่เลี้ยงค่ะ

สิทธิของ พนง.องค์กรณ์ในกำกับ มข.

ทุนการศึกษาบุตร

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันชาวต่างชาติมั้ยค่ะ

ไม่มีประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ไม่ทราบว่า รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่่วคราวจะได้ปรับเงินในเดือน ตค 2556 หรือไม่คะ

ลำดับการเรียกใช้บัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้

สอบถามวันประกาศผลสอบข้อเขียน

ถามหาคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยพยาบาลที่สอบสัมภาษ์21ส.ค.56

ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงานยังไงคะ

ที่พักอาศัย

อยากทราบเรื่องทุนบุตร

การรับโอนอาจารย์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเภสัชกร

ขอทราบเงินเดือนใหม่

อยากทราบวุฒิของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาบุตร

บัตรประจำตัวพนักงานราชการ

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

โครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย

แผนการไปศึกษาต่อ

ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก

การโอนข้าราชการ

ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกัน

ทำบัตรพนักงานใหม่

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราวลาบวช

เงินเดือน

รบกวนด้วยครับ กรอกข้อมูลในหน้าสมัครงาน ไม่ผ่าน

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ขอถามหลายเรื่องครับ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สอบถามเรื่องเงินเดือนผู้ช่วยพยาบาลครับ

ตำแหน่งบุคลากร

ตรวจสอบการจัดสรรที่พัก

วิชาที่ใช้สอบตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ

ลูกจ้างชั่วคราว

การเลื่อนขั้น ระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลค่ะ

ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ

การออกนอกระบบ

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

สอบถามเรื่องสอบนักบัญชี วันที่ 18 ส.ค.56 ค่ะ

สอบถามสถานที่สอบ ค่ะ

ข้อสงสังเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ

ตกเบิกเงินเดือน

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อสอบนิติกร

ประกาศผลสอบ

ออกนอกระบบ

ข้อสงสัย

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

ผลเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่งช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วใกล้ประกาศยังครับ

อีกนานแค่ไหนจะประกาศการออกนอกระบบของมข.

เมื่อไรข้าราชการใน มข. จะได้ปรับเงินเดือนบ้าง

ขออนุญาตสอบถามครับ

ธุรการคณะวิศวกรรม

ผลสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมฯ กับ พนักงานเครื่องคอมฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ จะประกาศเมื่อไหร่ครับ

การขอทุนศึกษาต่อสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานการแพทย์ไม่แนบรายชื่อ

ทุนการศึกษาบุตร

ปรับเงินเดีอนลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบุคลากร

ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวต.ค. 57-58

ประกาศผลสอบ เจ้ากน้าที่่ห้องปฏิัติการสังกัดคณะวิทย์

หลังสมัครสอบจะประกาศสอบ พยาบาล พ เงินงบประมาณวันไหนคะ

รับเข็มประจำเดือนเกิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เงินตกเบิก

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ลาบวช

ยื่นเรื่องขอชำนาญการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

เงินเดือนตกเบิกพนักงานเงินรายได้

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สอบนักวิชาการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษาบุตรหรือยังค่ะ

บรรณารักษ์

ประกาศผลสอบนักโภชนาการ

ขอถามค่ะ

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

พนักงานการเงินและบัญชีคณะแพทยศาสตร์

ไม่มีเบอร์โทรสำหรับติดต่อทางโทรศัพท์เหรอคะ

จัดสรรบ้านพักหลังเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ

ที่ปรับเงินเดือน2556 เดือนมกราคมลูกจ้างชั่วคราวจะได้ตกเบิกไหมคะ

ขอทุนมหาวิทยาลัย

จัดสรรบ้านพัก

ทำไมสอบพนักงานการเงินและบัญชีของคณแพทย์

สมัครงานผ่านเว็บนี้ทำยังไงคะ หาที่สมัครไม่เจอ

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอบ

สอบถามครับ

การแก้ไขทะเบียนประวัติ

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงาน

พยาบาล พ รายได้ ควรเปลี่ยนเป็น พ มข ไหมคะ

ขอเสนอแนะเรื่องการเปิดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (โครงการ วมว.-มข)

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

พ มข และ พ รายได้ แตกต่างกันอย่างไรคะ

สอบถามวุฒิสำหรับตำแหน่งสอบค่ะ

ถ้าไม่ได้ไปสอบ ขอเงินคืนได้ไหมครับ

เรื่อง การ การสิบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ทันตะ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบตำแห่งครูและพี่เลี้ยง

ขอสอบถาม ตามประกาศ 1191/2556

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว มข)

สอบถามเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พ.มขและพ.รายได้คะ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 1191/2556

หากสนใจงาน แต่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารสามารถอนุโลมได้มั้ยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2556

หารายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่เจอค่ะ

จำวันสอบไม่ได้ค่ะ

เงินยืมสวัสดิการมหาวิทยาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

สอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบถามครับ ใบชำระเงินที่ธนาคารหาย

กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ด้วยค่ะ

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล จะเข้าแก้ไขข้อมูลอย่างไรคะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้สอบ จนท.บริหารงานทั่วไป ตามประกาศ 1277/2556

สอบถามประกาศรายชื่อค่ะ

ตรวจสอบหัวข้อประกาศ กับรายละเอียดด้วยนะครับ ผิดพลาดบ่อยจังครับ

ขอสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะ

ขอสอบถามวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) ครับ

หัวข้อ กับ รายละเอียดด้านในผิดนะครับ ตรวจสอบด้วยครับ

ตำแหน่ง

บรรจุพนักงาน

สงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาในการสมัครงาน

ขออนุญาติสอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เรื่องหัวข้อการรับสมัครสอบ ไม่สามารถเปิดเข้าดูรายละเอียดได้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออยู่ไหนครับ

วิชาที่สอบไม่ระบุชัดเจนเหมือนหน่วยงานของรัฐอื่น

สมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งพนักงาน

บรรจุพนักงาน

ัธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวกับพนักงานต่างกันอย่างไร

ผิดพลาด ( อีกแล้ว )

รบกวนสอบถามค่ะ

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

สอบถาม

มหาลัยออกนอกระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2556

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกของพนักงานราชการครับ

รายละเอียดหัวข้อที่สอบนักโภชนาการ วันที่ 2ก.ค.56 ตามประกาศที่ 1266/2556

อยากทราบรายละเอียด

การเลื่อนเงินเดือน

สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ Up dateของพนักงานมหาวิทยาลัยหาอ่านได้ที่ไหนคับ

เงินเดือนตกเบิก

ข้อมูลประวิติส่วนบุคคล

สัญญาจ้างหายค่ะ

การปรับเงินเดือนพนักงานราชการ 2556

สอบถามเวลาสอบของนักโภชนาการ วันที่ 2 ก.ค. 56 ตามประกาศฉบับที่ 1266/2556

สมัครสอบพิมพ์แต่ชื่อลืมใส่นามสกุล

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วันลา

สมัครงานตำแหน่งช่าง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัต

สอบถามเรื่อง ประกาศฉบับที่ 1271/2556

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อ

นามสกุลผิด

การเรียกตำแหน่งบุคลากร

การจัดสรรบ้านพัก

ประผลผู้ได้รับคัดเลือกครูและพี่เลี้ยง

วุฒิการรับสมัคร

ชื่อ-สกุล ไม่ตรงสมัครงานไม่ได้ค่ะ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

สมัครไม่ได้ครับ ก่อนหน้านี้เคยสมัคร

ช่วยแก้ไขหมายเลขบัตรประชาชน

ทำไมลากิจไม่ได้ครับ

จบคอมธุรกิจสามารถสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมได้หรือไหม

วันลา

กรอกข้อมูลสมัครงานตำแหน่งอาจารย์นิติศาสตร์ไม่ได้ครับ

สอบถามเรื่องการสมัครงานค่ะ

เงินเดือนพนักงานราชการ

สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์

ไม่ทราบว่าเงินเดือนพนักงานราชการจะปรับเพิ่มอีกหรือป่าวคะ ที่ไม่ใช่การเลื่อนเงินเดือน 56

กรอกชื่อตอนสมัครผิดสามารถแก้ไขได้มั๊ยคะ

ประวัติ

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจนท.วิเคราะนโยบายฯ คณะทันตแพทยฯ ตามประกาศ ฉบับที่982/2555 ประกาศผลสอบยังครับ

ข่าวการออกนอกระบบ

ข่าวการออกนอกระบบ

ยังไม่ได้รับเงินเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่งช่างพนักงานราชการ

ทำงานผิพลาด

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขบัตรประชาชน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน พ.ราชการ

นักวิชาการคอม คอมธุรกิจสามารถสมัครได้หรือไหม

เป็นลูกจ้างประจำอายุงาน 28 ปี

อยากทราบเรื่อง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

เงินเดือนพนักงานราชการ ตุลาคม 56 จะปรับขึ้นอีกมั๊ยคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การสมัครงานพนักงานราชการค่ะ

ประกาศผลตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดคณะทันตแพทย์ฯเลขประจำตำแหน่ง 2496 แล้วหรือยังครับ

สอบพนักงานราชการ

สมัครงานออนไลน์

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่ว

พยาบาล

ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อไรจะได้บรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ค่ะ น่าจะทำงานครบ1 ปีบรรจุให้เลยนะค่ะจะเป็นพระ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน

ย้ายหน่วยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามประกาศ 961/2556

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง

ปรับเป็นพนักงาน

ปรับตำแหน่งพนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่งคราว

การลาออกจากตำแหน่ง

ปรับฐานเงินเดือนพนักงาน มข. 2556

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์

การจัดสรรที่พัก

สอบถามรายชื่อผู้เข้าสอบ จนท. สารสนเทศ อธิการบดี

เงินเดือนปรับใหม่

การส่งเอกสารเรียกตัวไปถึงอันดับสำรอง

นักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ จ. บริหาร คณะสัตวแพทย์

สมัครงานในเว็บ ยังไงคะ

ประกาศผลสอบพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลสอบ

เลื่อนเงินเดือนลูกจ้าง

พขร.

ประกาศผลสอบ. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่437/2556

ขอเรียนถามประกาศผลการคัดเลือก

บ้านพัก

อยากถามรายละเอียด

ประกันสังคม

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถามวันเวลาสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลเงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับ พอใช้ 2 ครั้งติดต่อกัน

เรื่องแจ้งศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

สมัคร ป เอก ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อคนงาน

รายชื่อคนงาน

สอบถามการเลื่อนระดับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลระดับชำนาญงาน

ประกาศฉบับที่ 848/2556 ไม่ใช่ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

หัวข้อไม่ตรงกับ link ที่เป็นเอกสารค่ะ

เรียนถามเรื่องการปรับวุฒิครับ

ปรับค่าจ้างต.ค.56

พนักงานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์

ตามที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2556

ปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง

สอบถามประกาศผล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานการแพทย์ และ คนงาน ของคณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

นักวิชาการพัสดุ คณะแพทย์

พนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก วันที่ 15 ทำไมไม่มีชื่อค่ะ

ประกาศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสคร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์

กาเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

สอบถามเรื่องการรับสมัครงาน พนง รอบ2/2556

การเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556

การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.

ประกาศรายชื่อการสมัครงานของคณะแพทย์

ขึ้นบัญชีอันดับสำรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน)

ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ มข.

ดูประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราวตำแหน่งบริหารงานทั่วไปคณะแพทย์ได้ที่ไหนครับ

การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามรายชื่อและวันที่ สถานที่สอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลสอบพนักงานประจำห้อง สังกัดงานเภสัชกรรม (สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 56)

ตำแหน่งบุคลากร

สอบถามสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์

รายงายตัว

การโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

ผลการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ใกล้ประกาศยังครับ

การรายงานตัว

การประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงาน มข. พ.งบประมาณ ตำแหน่งบุคลากร

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร

สอบถามเรื่องการเรียกตัวสำรอง

ผลสอบ พนักงงานมข.โดยใช้เงินรายได้ ต. จ. บริหาร 6 ตำแหน่ง ทำใมไม่ประกาศ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์(คำสั่ง 6787/2555)

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ตำแหน่งบุคลากรจะประกาศวันไหนครับท่านหัวหน้า

ประกาศผลสอบ 1/2556

อยากทราบหลักเกณฑ์การคืนเงิน "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

รบกวนสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะ

เรียนสอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาลัยตำแหน่งบุคลากรครับ

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

ทำงาน กี่เดือน ถึงจะได้เงินเดือน

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

การเรียกตัว

โบนัสอิงจากการเลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน

การปรับฐานเงินเดือน

การประเมินและโบนัส

รับสมัครพยาบาล

สมัครงานตรงไหนครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ปี 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง (19 เม.ย. 2556)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ?

เงินเดือนใหม่

ผลการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 1/2556 ไม่ทราบว่าจะป

การเลิกจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เรื่องอัตรากำลังของหน่าวยงาน

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ครับ

ประกาศรายชื่อตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

อยากทราบเรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบคอม ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสต์

ขอสอบถามเรื่องการรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2556

เรียนถามคะ

การประกาศผลสอบนักวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ี 517/2556)

สอบพนักงานมหาลัย

เรียนสอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการค่ะ

สมัครงาน

การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ 14/2555

คำสั่งเงินตกเบิก

การสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย

การปรับเงินเดือน

ฐานเงินเดือนปี56

สอบเป็นพนักงานมหาลัย

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สิทธิการลาคลอดของพนักงานราชการ

การรับสมัครสอบ

ผลการสอบ

สอบพนักงาน

ขาดราชการเกิน 15 วัน

บรรจุพนักงาน

ตอบคำถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2553) และ (ฉบับที่ 5/2554)

หลักเกณฑ์การสอบพนักงานมข.

สอบถามการปรับบวุฒิการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครตำแหน่งพนักงาน

วุฒิกรมศุลกากร

การปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

เรียนสอบถามหัวหน้าครับ

เรียนสอบถามการเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการปี 2556

ปรับฐานเงินเดือน

สอบถามการปรับวุฒิทางการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ขอสอบถาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากผ่านข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ โดยได้คะแนนสูงสุดใช่หรือไม่ครับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มาจากเกณฑ์ไห

การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนใหม่ปี 2556

เรื่องหนังสือแต่งตั้งตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

เงินเดือนใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตามประกาศฉบับที่ 212/2556

ตามประกาศรับสมัครงานฉบับที่ 212/2556

สอบถาม

เงินเดือนใหม่ปี56

สอบถามเรื่องการเข้าไปรายงานตัว

การสมัครตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ ของ สวพ.

เอ้อ..ยังไง

วันหยุด

ประกาศราขชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์

ทำไมช้าจัง

ค่าแรงขั้นตึ่า300ทั่วประเทศได้เฉพาะเอกชนหรือครับ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เปิดดูรายละเอียดการรับสมัครงานไม่ได้ค่ะ

ความคืบหน้าเงินเดือนใหม่

สอบถามเรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ผิดพลาด

ประกาศผลสอบ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สอบถามการปรับวุฒิพนักงานราชการ ปวส. เป็น ป.ตรี

ประกาศปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการปี56-57 (ฉบับที่6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 กพ. 56

โบนัสพนักงาน

เงินเดือน

พี่ตกลงออกประกาสที่ไหนค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการ ที่สอบวันที่ 3 กพ เนี่ย

ยังหาผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาษาจีนไม่เจอค่ะ หาตั้งแต่วันที่ 19 จนถึงวันนี้วันที่24 มันไปอยู่หัว

พนักงานที่ลาออกจะได้เงินเดือนเมื่อไหร่ค่ะ

การสมัครงาน online

ผลสอบการคัดเลือก

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

กระบวนการทำชำนาญการ

โบนัส พนง.

ประกาศข้อเขียนหรือยัง

ลิ้งค์รับสมัครพนักงาน ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้

ขอสอบถามคะแนนสอบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556

เงินเดือนเดือน ก.พ.56 ออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เพื่อนสอบคอมพิวเตอร์ วันนี้จะเข้าดูได้กี่โมง เพราะเข้่ามาดูแต่เช้าก็ยังไม่เห็นป

โบนัสพนักงาน

การปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

ที่พัก

เลื่อน

สอบถาม

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สาธิตมอดินแดง 5 อัตราเมื่อไหร่จะประกาศครับ

สอบถามการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

สมัครงาน Online ไม่ผ่าน

ประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับ

ได้ยินข่าว

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เรื่องยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ใบเสร็จแสดงการชำระเงินธนาคารหาย

เรื่องการปรับอัตราเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและอัตราเงินเดือนใหม่

ค้นหาหนังสือกระทรวงการคลัง

การลาออก

สืบค้นคำสั่ง ประกาศ

สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้างานคณะวิศวะ

สอบถามเรื่องสิทธิการเข้าสอบตำแหน่งหัวหน้างาน

เรียนถาม ตำแหน่ง อาจารย์ โรงเรียนสาธิต

ผลการสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกาศเลขที่ 148/2556

การประกาศรายชื่อ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

เงินตกเบิก

สอบถามวันสอบค่ะ

โบนัส

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อวันไหนค่ะ

สอบถามประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นเวรเปล

คะแนนการขอบ้านพัก

มีการประกาศสอบ ตำแหน่งธุรการใหม่ ก่อนประกาศพนักงานธุรการติดสำรองอีกตำแหน่ง

ติดตามความคืบหน้าการปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ

การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน

เงินเดือนปี 2556

สวัสดิการค่ารักษาพยายาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ไม่ทราบว่า ลูกจ้างชัวคราวโครงการ กับ ลูกจ้างชัวคราว แตกต่างกันยังไงค่ะ

เรื่อง เพิ่มค่าครองชีพ

จัดงานวันเกิดบุคลากรมข.(ตามราศี)ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ค่ะ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

....

ฐานเงินเดือนนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

มีระเบียบหรือหลักเกฎท์อะไรถ้าจะขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ2556

การเข้าศึกษาระดับอนุบาลสาธิต ของลุกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลม.ข.

เงินเดือนใหม่

คำสั่งเงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราว

โบนัส พนง.

ขออยู่แฟลตครอบครัว

การขอหนังสือรับรองการทำงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

ราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/255

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องเงินโบนัส

การโอนย้าย

โบนัส

ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่

นักวชาการศึกษา(ภาษาจีน) เลขที่ตำแหน่ง 1507

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สอบถามเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกค่ะ

ขอสอบถามเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 2046/255

ประกันสังคม

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การหักเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์ นิติศาสตร์

สอบถามคะ

ประกาศวันสอบของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศธ.0514.1.3.1/5060 ลงวันที่ 16 ก.ค.55

โบนัส พนักงานงบ

เรื่องเลขตำแหน่ง ที่สมัคร

ทำงานไม่ครบ 5 ปี

หนังสือที่ ศธ 0514.1.3.19115 ลงวันที่ 3 ธ.ค.55

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

การสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2556

กู้สวัสดิการไมโครคอมพิวเตอร์

โอกาสและความก้าวหน้าของลูกจ้างชั่วคราว

เรื่องการสมัครสอบ

ผู้ช่วยพนักงานครูเทศบาล

คำสั่งจ้างพนักงานราชการ

การลาออกของลูกจ้างประจำ

การแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในฐานข้อมูลสมัครงาน online

สอบถาม

โครงการเงินตั้งตัวรัฐบาล

ใส่เครื่องเเบบพนักงานมหาวิทยาลัยรับปริญญา

ถ้าเกษียณราชการแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน มีเงินบำนาญให้เหรอครับ แล้วเกณฑ์การคิดแบบใหน

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิ์ เพื่อให้บุตรเข้าโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลปี2556(ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2046/2555)

สอบถามเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน ม.ค. 56

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และ เงินงบประมาณแผ่นดิน

เรียนสอบถาม

สัญญาจ้างและคำสั่งต่อสัญญาจ้างเมื่อไหร่จะออก เข้าเดือนที่ 3 แล้ว

เงินเวรคนงานกับพนักงานการแพทย์แตกต่างกัน

การสอบเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ เป็นนักบัญชี

ผลการคัดเลือก

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครบางตำแหน่งไม่พบซึ่งประกาศรับไปยังไม่นานเพราะเหตุใด

ใบรับรองแพทย์

สมัครงานออนไลน์ ไม่ได้เลยค่ะ มันขึ้นให้ใส่คำตอบอย่างเดียว

การเรียกบรรจุตำแหน่งบุคลากร

เรื่องพนักงานของมหาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

บัตรประกันสังคม

นักวิชาการเงินและบัญชี (สอบขึ้นบัญชีไว้)

สอบถามเรื่องเงินกองทุนสำรองฃีพเลี้ยงค่ะ

ตามประกาศเลขที่ 1862/2555 พนง.ธุรการ สังกัดสำนักงานอธิกานบดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

การเลื่อนขั้นเงินเดือนต้นปี56

พนักงานเงินรายได้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

ถามเรื่องการสมัครสอบ

งานมหามงคล 5 ธันวาคม 2555

สอบถามว่า ประกาศสอบของมหาวิทยาลัย ล่าสุดไม่มีบอกหรอคะว่าตำแหน่งนั้ๆ ทำงานที่ไหน

วิธีเลื่อนเงินเดือนพ.มหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 เม.ย.56

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนวุฒิ ปวช. ปี 56

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการเปิดรับสมัครงานรอบ1/2556 ครับ

สอบถามเรื่องสาขาวิชาที่ใช้ในการสมัครงานครับ

ประกาศรับสมัคร

สอบถามเรื่องเกณฑ์การปรับเงินเดือนของ มข

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครต่ำแหน่งอาจารย์

สอบถามการสมัครงาน อ้างอิง ประกาศ มข. 1994/2555

ขอรายละเอียดการเข้าบรรจุรับราชการในมข.

สงสัยผลสอบ

ตามประกาศฉบับที่ 1908/2555

สัญญาจ้าง

เรื่องการสมัครงานแบบ Online

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

ยังไม่พบการแจ้งชื่อลาออกในฐานข้อมูลประกันสังคม

ทำชำนาญการหรือชำนาญงาน

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

สอบถามเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวพนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์

เปิดดู คำสั่ง-ประกาศ

โบนัส

บัตรประกันสังคม

ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำห้องสมุด คณะแพทยศาตร์

ขอทราบข้อมูลจำนวนบุคลากร รปภ มข

วันลา

คำสั่งบรรจุุ

ขอสอบถาม การปรับวุฒิพนักงานมหาลัยสายสนับสนุนครับ

บัตรประกันสังคม

เรียนสอบถาม

ขอสอบถามการปรับเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกลุ่มส1 เป็น ส2

สอบถามเรื่องสวัสดิการ

เรียนสอบถาม

ประกาศ "สอบ" มีวันหมดอายุหรือไม่ค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การประกาศผลสอบ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

เงินเดือนลูกจ้่งชั่วคราว56 ขั้นมั้ยคะ่

บ้านพัก

สอบถาม ประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

เรียน ท่านหัวหน้า ขอถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การขอปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้

อยากทราบผลการรับสมัครครับ

เรื่องการประกาศผลการคัดเลือก นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

ขอทราบระเบียบการรายงานตัว

เงินโบนัส

ผลสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลสอบ

สัญญาจ้าง 60 ปี

เงินเดือนพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาสพนักงานมหาลัยเงินรายได้

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน จะขึ้นอีกแล้วหรอ

เงินเดืน พนักงานราชการจะปรับมั๊ยคะ

ปรับตำแหน่ง

โบนัส

ลูกจ้างประจำ

ทำงานไม่ตรงกับสายงานจะมีผลต่อการประเมินไหม

พนักงานฯ จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนอีกรอบประมาณมกราคม 56 นี้ คืออะไรครับ

เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบอาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์

การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

สอบถามเรื่องการลาพักผ่อนครับ

เงินโบนัสลูกจ้างฯ

สอบถาม

ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

แก้ไข ระเบียบทะเบียนชื่อในการรับสมัครงงาน

เงินค่าตอบแทน ตามภาระงานกรณีพิเศษ

พนักงานราชการ

เงิน pp

อยากทราบผลการสอบวัดผลการสอบนิติกร

เงินเดือนพนักงานราชการ

บัตรประกันสังคม

การปรับเงินเดือนรอบปีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบฯ และ เงินรายได้

ผลการประเมินกับการปรับขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

การขึ้นบัญชี

ฌาปณกิจ มข

อยากจะทราบประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักสารสนเทศ ครับ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่อง ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

ระบบพนักงาน

ลูกจ้างโครงการ

การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบแผ่นดินและเงินรายได้

ระบบ "สืบค้น คำสั่ง/ประกาศ"

รบกวนถามเรื่องโบนัสลูกจ้างประจำอีกครั้งค่ะ

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ปรับเงินเดือน

เอกสารสมัคร ชพค สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องใช้สัญญาจ้างมั้ยครับ

โบนัสลูกจ้างประจำ

ค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่า ลูกจ้างชั่วคราว

ความแตกต่าง

เงินเดือน เดือน มกราคม 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลศูนย์สิริกิตติ์ รึยังคะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ผลสอบพนักงานธุรการ

หัวหน้าคะวูฒิ ม6 กับ ปวช ได้เงินเดือนเท่ากันมั๊ยค่ะ

กู้ชพค.

ทำไมลูกจ้างชั่วคราวโครงการถึงไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือน

ขอบคุณค่ะ

เงินเดือนใหม่

ขอบคุณมากๆๆนะคะ

เรื่องการต่อสัญญาของพนักงานราชการ

สิทธิการลา

เงินเดือนลูกจ้างชั้วคราว

สอบถามเงินเดือนขั้นต่ำระดับชำนาญการค่ะ

การคืนบ้านพัก

เงินเดือนเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเท่าไหร่คะ

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

อยากทราบกรอบของพนักงานราชการครับ

ลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

การลาบวช

ขอขอบพระคุณยิ่ง

ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนพยาบาล

การประกาศผลสอบ

การนับเวลาอายุราชการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

คำสั่งออกรึยังคะ

โบนัสลูกจ้างชั่วคราว

วันเริ่มทำงาน

คุณสมบัติในการรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

การนับอายุราชการของพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศผลสอบ

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดคณะแพทยศาสตร์

นโยบายมหาวิทยาลัย

พนักงานห้องผ่าตัด

อยากทราบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

สอบถามเรื่องการคลอกพนักงานมหาวิทยาลัย

มีตำแหน่งว่างบ้างไหมคะ

อยากทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

สมัครพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ

เงินตกเบิก

ปรับระดับตำแหน่งงาน

ขอทราบ ประกาศผลสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน สังกัดตึกอธิการบดี

รับสมัครพยาบาลจบใหม่ช่วงเดือนไหน

ทุนการศึกษาบุตร

รบกวนถามฐานเงินเดือนพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ค่ะ

ใบรับรองแพทย์

การค้นหาข้อมูลที่เราสมัครงาน

ปรับเงินเดือน ต.ค. 55

สอบถามเงินเดือนพนักงานราชการวุฒิ ปวส ค่ะ

วุฒิ ป.ตรี ลูกจ้างชั่งคราว เดือน ต.ค นี้ จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ?

ระบบสืบค้นประวัติบุคลากร

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา

ความก้าวหน้าของพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบพนักงานการแพทย์

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร

สอบถามข้อมูล

นักบัญชี

1 ต.ค. 55

จัดประชุม/อบรมความก้าวหน้าลูกจ้างประจำบ้างนะครับ

อยากให้ผู้บริหารพิจารณา

การต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

ระบบเงินเดือน

ระบบเงินเดือน

เงินโบนัส

ยังไม่มีประกาศผู้ได้เข้ารับการคัดเลือกเลยค่ะ

พนักงานขับรถ

รายชื่อ

เกณฑ์การขอทุนการศึกษาบุตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนิติกร

ในประกาศรับสมัครนิติกรแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 11 กันยายน 2555 แต่มาถึงวันนี้ยังไม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นิติกร

เกณฑ์การให้ทุนบุตรบุคลากร สวัสดิการ ฐานเงินเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ วิทยาเขตหนองคาย

สอบถามเรื่องประกาศผลสอบสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์

สอบถามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

อนุมัติเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวหรือยัง

ถ้ามเรื่องโบนัส

เงินทุนการศีกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ต่ำแหน่ง นักสารสนเทศ

ข้อสอบถาม

อยากสอบถามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฉบับ 1353/2555

การสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบถามเรื่องายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

สอบถามข้อมูล

แก้ไขชื่อสกุลใน สมัครงานออนไลน์ไม่ได้

การทำบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทร

ฝากถึงคนอื่น ๆ ค่ะ

สอบถามเรื่องตำแหน่ง

อยากให้ระบุวันที่ตั้งคำถามคำตอบจะได้รู้ว่ากำลังดำเนินการใช้เวลานานเท่าใด

สอบถามค่ะ

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิกพนักงานมหาลัยเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินทุนการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่ว

วันลาพักผ่อนลูำกจ้างโครงการ

วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการ สะสมได้แบบไหนครับ

พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน สายสนับสนุน เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี แต่จบป. โท

ขอทราบรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 872/2555

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ทุนบุตร

วันลาพักผ่อน

การรับสมัครงาน ตำแหน่งพนังงานมหาลัย

รบกวนสอบถามค่ะ

โครงการเออรี่

สอบถามถึงสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

1257/2555 ลูกจ้างโครงการ ช่างเทคนิค สังกัด สำนักงานอธิการบดี

การปรับตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราวพอมีสิทธิ์ขอที่พักได้ไหมคับ

ขอทุนเรียนต่อ

อยากทราบข้อกำหนดเรื่องการโอน/ย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ปรับค่าจ้างเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดีในวันศุกร์นี้ ได้ข้อสรุปหรือยัง

นักโภชนาการ ป.โท

เรื่องวันลาพักผ่อน

การเปลี่ยนชื่อในฐานข้อมูลการสมัครงานออนไลน์ทำอย่างไรคะ

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ผลสอบนักนิเทศของเทคนิคการแพทย์

ทุนการศึกษาบุตร

ประกาศผลสอบ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

ประกาศผลสอบ 6 สค 55 ที่เลือนทำไมไม่เห็นประกาศเลยครับ

ผลสอบ

ขอทราบผลการสอบ

การประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบคอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่ได้ประกาสจะประกาศวันไหน

สิทธิวันลาพักผ่อน

มีประกาศรับสมัครงานแต่สมัครไม่ได้ค่ะ

ไม่เห็น link สมัครครับ

การประกาศรับสมัครงาน และการประกาศผลการสอบ

สมัครงาน 0nline

รับสมัครงาน

เงินทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เดือนเต็ม ๆ คำสั่งบรรจุยังไม่ออก

เงินเดือน

บัตรทอง

สอบถามข้อมูล

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน

สรุปแล้วลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีการปรับเงินขึ้นทุกประเภทภายในปีนี้ไช่หรือไม่

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินตกเบิก

การขึ้นเงินเดือน

ความก้าวหน้า

มติ ครม.

เงินตกเบิก

ขอทราบเบอร์ส่วนตัวของ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

ลูกจ้าง

อยากทราบหัวข้อการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ต้องขอข้อมูลที่ไหนคะ

พนักงานเงินรายได้มีสิทธิ์เทียมเท่าพนักงานงบแผ่นดิน

มีเฟสบุ๊ครึเปล่า

เงินเดือนผิด

สอบถามเรื่องเงินตกเบิกค่ะ

เงินตบเบิกลูกจ้างชั่วคราว

ความชัดเจนการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.55

เงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนเพื่อน

สอบถามการสอบ

ปรับเงินเดือน

ขอดูผลคะอนนสอบพนักงานย้อนหลังได้ไหมค่ะ ละจะส่งเป็นความลับไหม

ทำไมขึ้นเงินเดือนให้แต่พนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ตามข่าวประชาสัมพันธ์การปรับค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนใหม่จะออก เดือน ตุลานี้ ใช่ใหม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันหยุดเดือน สิงหาคม

เวปไซด์ภายในของ กจ. เปิดดูไม่ได้ค่ะ

ขอสอบถามว่าทำไมลูกจ้างชั่วคราวถึงเงินเดือนขึ้นช้าจังเลยค่ะ

สอบถามเรื่องวันประกาศผลสอบ

อยากทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือนคิดจากฐานคิดอะไร หรือเทียบสัดส่วนครับ มีตารางเทียบปะครับ

ดิฉันได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของ กจ. เรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกจ้างชั่วคราว เห็นว่าจะออกในปีงบประมาณ 56 ก

เงินเดือนลูกจ้างมข.

ลูกจ้างโครงการ

ตกเบิกลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนงบปี 56

อยากทราบคะแนนสอบ 2/55

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช.

ประกาศผล ตามประกาศ 1042/2555

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนวุฒิ ปวช.

ปรับเงินเดือน

ทุนการศึกษาบุตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขอชำนาญการ

ประกาศผลสอบนิติกร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555

จะประกาศรายชื่อผู้มีสอบ

การทำหนังสือภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ 761/2555 ประกาศหรือยังครับ

การปรับเงินเดือน

การทำหนังสือภายใน

เงินเดือนใหม่

ทุนการศึกษาบุตร

คำสั่ง

พนักงานราชการ

สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษาบุคร

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 5/2555

เงินเดือนใหม่

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามเรื่องงบประมาณ

ลูกจ้างชั่ว วุฒิ ม6 ขึ้นเท่าไหร่ครับ

ประกาศ ก.บ.ม. 5/2555

ถามเรื่องลูกจ้างประจำ

การปรับฐานเงินเดือน

สวัสดิการณืลุกจ้างชั่วคราวในการคลอดบุตร

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้่างชั่วคราว

เลขที่คำสั่ง

ประกาศ ก.บ.ม ฉบับที่ 5/2555

เงินตกเบิกยังไม่ได้

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นเมื่อไรคะ

การลาป่วย

เงินเดือน

เกณฑ์การปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

กบม.8/2555

เงินเดือนใหม่ พนง.

เงินเดือนปรับใหม่

ระเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการจะมีสิทธิ์ได้สิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างประจำ หรือประเมินเลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้งไหมค่ะ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพ.เงินรายได้

คำสั่งปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบว่าทำไมพนักงานราชการจึงไม่มีวันลาพักผ่อนสะสมเหมือนตำแหน่งอื่น

เงินเดือนตามนโยบายรัฐ+การปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือน..ใหม่

สอบถามเรื่องการปรับค่าครองชีพ ในการทำนิิติกรรม

คำสั่งปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลืมเงินเดือน

พ.งบ ขององค์กรในกำกับ

เงินตกเิบิก

อยากทราบว่าเงินตกเบิกของนาย ศุภชาติ ศรีเรือง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อเมื่อไรคับ

สงสัยบัญชีเงินเพิ่มข้อ 21 ค่ะ

เงินลืมเงินเดือน

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ นานเหลือเกิน

อายุในการสมัครงาน

โอนย้ายเป็นพ.แผ่นดินบรรจุ 14ตุลาคม 2554 เงินเดือน 14,370 จะได้ปรับตามข้อ 21 ไหมคะ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาณ์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราวจะได้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มค 55 ไหมค่ะ

ตำแหน่งเลขที่ 3494

ลูกจ้างโครงการ

ลูกจ้างโครงการขึ้นเงินเดือนหรือไม่

พนักงานราชการ

พ.มหาวิทยาลัยวุฒิป.ตรี โดยเรียนจบปวสและต่อป.ตรีหลักสูตรไม่ถึง 4 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ใหนค๊ะ

กระดานถาม-ตอบ ของกองคลัง

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไมค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะปรับขึ้นหรือเปล่า

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวถึง9000หรือเปล่าครับหรือแล้วแต่ตำแหน่งทีทำอยู่ปัจจุบัน

ดูประกาศแล้วงง

เงินเดือน

พนักงานมหาวิทลัยที่บรรจุหลัง 1 ม.ค. 2555

ลูกจ้างชั่วคราวปรับไหมค่ะ

สอบถามประกาศ ก.บ.ม. (8/2555) พ.เงินรายได้ ได้รับการปรับเงินเดือนด้วยหรือไม่ แจ้งด่วนคะ

ตามประกาศ กบม.ฉบับที่ 8

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2555 หมายความรวมถึงพนักงานประเภทใดบ้างคะ

เงินเดือน พนักงาน

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

การปรับเงินเดือน

ประกาศขึ้นเงินเดือน ของ มข.

สอบถามคะ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน

ตัวสำรอง

สอบถามเรื่องการสอบเข้าทำงานครับ

กบข/กสจ ในสลิปเงินเดือน

ถามต่อคะ สอบ2/55

สอบถาม ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

สอบ พนังงานราชการ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 55

สอบถามเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งออกไม่เกี่ยวกับตำแหน่งเท่ารั้ย โปรดพิจารณาข้อสอบด้วย

อยากทราบผลประกาศเรื่องทุนการศึกษาบุครของบุคลากรในมข.ค่ะ

อยากทราบประกาสผลสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์

อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

สกอ.15000

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ความหวังการปรับเงินเดือน

ขอบคุณสำหรับคำตอบ

คำสั่ง บรรจุพนักงานราชการ

ถามเรื่องเงินเดือนพนักงานราชการครับ

นามสกุลในคำสั่ง

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์

อยากสอบถามเรื่องหนังสือคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวค่ะ

ตกหล่นคะ

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เรื่องประกาศรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์พยาบาล ที่ศูนย์หัวใจคะ (13 มิย. 55)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (พยาบาล 13 มิย.55)

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนพนักงานราชการ

เงินเดือนขึ้นรึป่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

ประกาศผลสอบ

สมัครงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รอคำสั่งบรรจุ

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

เงินตกเบิก

คำสั่งที่รอมานาน

เงินตกเบิก

พนักงานมหาวืทยาลัยและพนักงานราชการ

มีแนวโน้มจะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาไหมครับ

เงินตกเบิก

เปลี่ยนตำแหน่งใหม่

เงินเดือนใหม่

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่างกันอย่างไรครับ

ขอถามใหม่อีกรอบคะ

เงินเดือน15000

สอบถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

15000 และ 9000

เงินเดือนใหม่และเงินตกเบิก

สมัครออนไลน์

สมัครงานมข.

ตกเบิก

การปรับเงินเดือนใหม่ค่ะ

ยืมเงินระหว่างรอทำสัญญาจ้างได้รึป่าวคับ

ประกาศผลสอบ

เงินตกเบิก

การปรับเงินเดือนของพ.การแพทย์ลูกจ้างชั่วคราว

ฐานเงินเดือนใหม่พนักงานเงินารยได้

เรียนถามเรื่องคำสั่งจ้างคะ

เวลาประกาศผล

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

อยากทราบว่าวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส.

สอบถามเงินเดือนที่จะปรับใหม่

เงืนเดือน 15000

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน

การสมัครงาน

เรื่องสมัครสอบค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่ปรับขึ้น สรุปแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนค่ะ ทุกคนกำลังสับสนกันมากค่ะ

ที่ว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น9000บาทตกลงว่าเป็นลูกจ้างเงินงบประมานหรือว่าเงินรายได้ครับ

เปลี่ยน นามสกุลแล้วสมัครสอบไม่ได้ค่ะ

อยากทราบว่าตกลง ลจ.ชั่วคราว ปวชได้ปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่คะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องบ้านพักราชการคะ

คำสั่งลาออก

15000-9000

เงินเดือนป. เอก

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน

อัตาการปรับเงินเดือน เก่า-ใหม่

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี

การปรับเงินเดือน พ.ราชการ

อยากทราบว่าเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนค่ะ

ปวส.และปวช.

เงินเดือนตามวุฒิ

เงินเดือน

เงินเดือนที่จะปรับใหม่ ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ

เงินเดือนใหม่ที่จะปรับขึ้นนะค่ะ ไม่ทราบว่าจะเริ่มได้เดือนไหนค่ะ ที่ไม่ใช่เงินตกเบิกนะค่ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำกว่า ปวช ละคะ ได้เท่าไร

ปรับเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(วุฒิ ป.ตรี)=ลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิ ป.ตรี)

ลจ. ปวช-ปวส ได้ 9000 บาทเท่ากันหรือค่ะ

การปร้บเงินเดือน

เงินเดือน

ขอบคุณ

เงินกู้เพื่อการศึกษา

เรื่องเงินเดือนค่ะ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เงินเดือน ป. เอก จะปรับตาม ป. ตรีไหมครับ ป.ตรีได้หมื่นห้า ฐานป. เอกจะปรับขึ้นไหมครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

เข้าระบบสมัครแล้ว ไม่สามารถสมัครตามที่ประกาศได้

วุฒิ ป.ตรี พ.มหาวิทยาลัยเงินรายได้

เงินเดือนพนักงานเงินงบ

ว่าด้วยเรื่องเงินเดือน

จริงหรือป่าวครับ

เรียนถามหน่อยคะ

ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

เกี่ยวกับฐานเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิ ปวช.,ปวส.

พนักงานทางการแพทย์

พนักงานประจำห้อง สังกัดโครงการให้บริการน้ำดื่ม

ต้องการปรับวุฒิ

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่สมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์

สอบถามข้อมูลผลการสอบคัดเลือก

สอบถามข้อมูลประกาศรับสมัครงาน

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

สอบถามข้อมูล

ทำไมไม่ประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบ

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ

ผลที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว มข.

บรรจุพนักงานใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกครับ

เงินโบนัส

ต้องการสมัครงานในสาขาการโรงแรม

เงินโบนัส

ประกาศผลพนักงานราชการ

ประกาศผลสอบ

พนักงานราชการ

อยากทราบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใ มข. ครั้งที่ 2/55

การประกาศผลสอบ

เงินเดือนใหม่

เงินเดือนพนักงานลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555

ค่าแรงขั้นต่ำ300

ถามมาคือ ไม่ตอบคับ

อยากทราบว่าทำไมไม่มีประกาศผลการสอบนักพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันไหนครับ

ผลการคัดเลือก

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบพนักงาน ตำแหน่งนักพลศึกษา

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทย์ ประกาศวันไหนค่ะ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานในองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ทำไมไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล

สอบสัมภาษณ์แล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555) ไม่ทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่คะ

อยากทราบว่า ตามประกาศ คำสั่ง 238/2555 จะประกาศผลสอบ วันไหน

ขอที่พักอาศัย

เรื่องเงินโบนัส

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศวันนี้ไ

การเลื่อนสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

เงินเดือนใหม่พนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งเลขที่ 1170 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรร ประกาษรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบยังครั

เงินเดือนใหม่พนักงานราชการ ตำแหน่งวุฒิ ปวช.

สอบถามประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เงินโบนัส

เรื่องเงินเดือน พนง.เงินรายได้

เงินเดือนวุฒิ ป.ตรี

โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทำไมผมถึงไม่มีสิทธื์เข้าสอบ ทั้งที่วุฒิที่ใช่สมัครก้ตรงครับ

หนังสือคำร้องทั่วไป

ประกาศผลสอบคอมฯ ครั้งที่ 1/2555 จะประกาศก่อนหมดเวลาราชการ 16.30 น. หรือเปล่าคะ

27 มี.ค.55 บ่ายแล้วคะ รายชื่อผู้สอบผ่านคอมฯ การสอบพนักงานมหา'ลัย 1/2555 ยังไม่ออกเลยคะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555 ประกาศวันที่ 27 มี.ค.55 ยังไม่เห็นเลย

เงินเดือนใหม่มีค่าครองชีพไหมค่ะ

ผลสอบคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 จะรู้ผลเมื่อไรคับ

ระบบซี

ผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 15,000 บาท

ปรับวุฒิงานธุรการ

ว่าด้วยเรื่อง 17 เมษา

เงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นหรือเปล่า

วันที่ 17 เมษายน 2555 หยุดไหม

เมื่อรัยจะได้ครับ

เงินเดือน15000

พนักงานราชการที่ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครในตำแหน่งวุฒิ ปวช.

เรื่องปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนใหม่

เงินเดือน 15000

ประกาศผลสอบ

อยากดูรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 อีครั้งค่ะ

เงินเดือนแรก 15000

ขอสวัสดิการที่พักอาศัย

รายละเอียดสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผ่านรอบแรก

การสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สามารถปรับวุฒิได้รึเปล่าค่ะ

ฐานเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ คุณวุฒิ ปวช.

พยาบาล

เรื่องการปรับเงินเดือน

สอบคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบ

เรื่องสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์

ต้องการร้องเรียนค่ะ

สอบข้อเขียนพนักงานธุรการ

ทำใบเสร็จแสดงการชำระเงิน ที่นำมาใช้แสดงก่อนเข้าสอบหาย

ผลสอบ

โครงการ วมว (รอฟังผลครับ)

สอบลูกจ้างชั่วคราว แต่บอกวุฒิไม่ตรงจริงหรือครับ

การสวมเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยในการรับปริญญา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบ ของวันที่ 5 ก.พ. 55 รึป่าวค่ะ???

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการคอมฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

ผลสอบ

ลองทำตามแล้วค่ะ

ถ้าเราเปลี่ยนชื่อจริง แต่ว่าในระบบเป็นชื่อเก่าจะต้องแก้ไขยังไง

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะเรื่องประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

อยากทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้และลูกจ้างโครงการมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม 9000 บาทหรือไม่

สอบถามเรื่องสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี สรุปสอบวันที่ 24/02/2555

สอบถามเกี่ยวกับการประเมินลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดีค่ะ

ผลการสอบ

ถามเรื่องผลการสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15000 พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

บัตรประกันสังคม

ขอรบกวนสอบถามเรื่องการทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรสมาชิกฌาปนกิจ มข.

อยากให้พิจารณาด้วยครับ

จะประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อไรครับ

เงินสวัสดิการ

ขอสอบถามเรื่องเงินโบนัส

สมัครงานพยาบาล

สอบถามการประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจฯ

ลูกจ้างชั่วคราวปรับวุฒิได้หรือเปล่าคะ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สามารถได้รับเงิน 5% มั้ยครับ และ เงินค่าครองชีพเพิ่มเป็น 15000 มั้ยครั

ถ้าอยากดูประกาศย้อนหลัง ได้หรือไม่คะ ทำไมหายังไงก็ไม่เห็นคะ?

สมัครงาน

การปรับเงินเดือน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณของพยาบาลจะประกาศวันไหนค่ะ

รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์

เรียนถามว่าเงินเดือนพนักงานราชการได้ปรับเหมือนลูกจ้างประจำอย่างไร

สมัครงาน

สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัตร

เงินเดือน

สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะปรับเพิ่มค่าครองชีพ+เงินเดือนให้ถึง15,000บาทไม๊คะ

เงินเดือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รบกวนถามเรื่องผลการสอบสัมภาษณ์

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงบปม.สนง.เขตจะได้ปรับเงินเดือนไหมคะ

จะสอบวันที่ 5 ก.พ.55 นี้แต่ทำไบจ่ายเงินกับทางธนาคารหาย

พนักงานราชการมีสิทธิ์ได้เงินค่าตอบแทน 15000 บาท หรือไม่

การจ่ายเงินเดือนตกเบิก

ค่าแรง 300 ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับไหมครับ

การสอบ

โอนข้าราชการ

อยากทราบข้อมูล การปรับขั้นเงินเดือนครับ

อยากทราบว่าเงินเดือน 15000 จะได้สิ้นเดือน ม.ค.นี้ รึเปล่าค่ะ

เรื่องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 แล้วค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานก๊่โมงค่ะ

เงินเดือน 15000

ประกาศรายชื่อ

ต้องสอบ กพ ภาค ก ?

พนง.งบฯ กับ พนง.รายได้ (15000) (2)

พนักงานฯเงินรายได้+พนักงานฯเงินงบฯ (15,000) (1)

ขอสอบถามเรื่องตำแหน่งวุฒิปวส เเต่มีวุมิปริญญตรี สามารถสมัครได้ไหมค่ะ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามประกาศ 2082/2554 วันไหนคะ

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลสอบวิศวกร

ทำไมเวลาสมัครงานออนไลน์ อายุในใบสมัครขึ้นผิด

ขอทราบผลการสอบ ตำแหน่งวิศวกรสังกัดกองอาคารและสถานที่ ด้วยครับ

สอบถามเรื่องสมัครสอบค่ะ

ขอประกาศ

ยังไม่เห็นประกาศ รายชื่อ

ไม่แน่ใจเรื่องวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน

อยากถามเรื่องข้อสอบพนักงานเปล

กรอกคำนำหน้าชื่อผิดแต่จ่ายค่าสมัครไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

อยากทราบเรื่องเงินตกเบิกที่หายไปค่ะ

ชื่อนำหน้าผิด

วุฒิ ป.โท

ชำระเงินค่าสมัครล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะชำระตามได้ไหมค่ะ

พนักงานราชการเมื่อลาออก

อยากทราบแนวข้อสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิไ้ด้รับการคัดเลือกมีสิทธิสอบ

เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเงินตามประกาศของ กพ.และ 5%

สอบถามเรื่องผลการสอบ

เงินตกเบิกพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือ/ใบรับรองผ่านงาน

ต่อจากหัวข้อ--วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามเรื่องทุนการศึกษา

ผลการพิจารณากองทุนกู้ยิมซื้อคอมฯ

ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ถามเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

สมัครงานออนไลน์ผิดตำแหน่ง

เรียนถามค่ะ

ในสมัครงานออนไลน์ ไม่มีเลขอัตราขึ้นค่ะ

วุฒิในการสมัครงาน-อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ฐานเงินเดือน ป. โท พนักงานมหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน

ผู้ช่วยเภสัชศูนย์หัวใจ

ลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครออนไลน์ตรงไหนค่ะ

ชื่อผิดทำไงค่ะ

สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยเภสัชกร คณะแพทย์ ไม่มีประกาศสอบสัมภาษ์หรอครับวันนี้

ฐานเงินเดือน

เงินตกเบิก

วิสัยทัศน์ขององค์กร

คำสั่งลาออกจากราชการออกหรือยังคะ

รับนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน

การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆของมข.

เงินสวัสดิการ

ตามระเบียบราชการ ข้าราชการ

ภาระงาน สายสนับสนุน

ขอชำนาญงาน พนักงานเงินรายได้

สมัครสอบอาจารย์

การปรับฐานเงินเดือน

พนักงานเงินรายได้ทำงานมานาน ปรับฐานเงินเดือนอย่างไรครับ

เงินเดือน

เงินเดือน

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

เงินเดือนตกเบิก

คำสั่ง

สมัครงานออนไลน์ ตรงไหนครับ

รับรองเงินเดือน

ฐานเงินเดือน

ปรับขึ้นเงินเดือน

ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. และ ปวช. เดือนมกราคม เงินเดือนได้เท่าไรครับ

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา สายสนับสนุน

ประกาศผลสอบ จนท.ธุรการ เมื่อไหร่

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานเงินรายได้

การลาออก

การปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ

เงินลูกจ้างชั่วคราว

การยืมเงินซื้อคอมฯ

ปรับฐานเงินเดือนใหม่

เงินเดือนใหม่

เงินที่จะปรับให้ ป.ตรี 15,000 มีความเป็นไปได้เมื่อไร

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยื คณะแพทย์ศาสตร์ ได้ที่ไหนคะ

อยากทราบเบอร์ติดต่อบุคคลที่ทำเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น

สมัครงาน online มีหน้าสมัครแค่หน้าเดียวหรอ

เรียน ถามการคำนวณคะแนนเพื่อเป็นร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลากรเมื่อไร?

เรียน ถามประกาศผลสอบ 3/2554

ประกาศรับเทคนิคการแพทย์ศูนย์หัวใจ

พนักงานเปลศูนย์หัวใจสิริกิตติฺ์

เรียนถามผลการสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร 1262/2554

จะสมัครตำแหน่งอาจารย์ค่ะแต่หาเลขที่บัญชีไม่เจอค่ะ

การนับวันลาในการประเมิน

สอบถามคะแนนสอบ

ปี2554มีบุคลากรที่เกษียรอายุในแต่ละคณะ/หน่วยงานมีใครบ้าง? ควรขึ้นwebให้ทราบทุกปี

วิธีสมัครสอบ เข้า มข


คำถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับการ โอน ย้าย คะ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อบต. ได้ส่งเรื่องขอโอนย้ายไปยังหน่วยงานปลายทางที่ว่างประมาณ เดือนเมษายน แล้วหนังสือตอบรับ พร้อม มติก. จากหน่วยงานปลายส่งตอบรับมาเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนที่ลาคลอดพอดี อยากทราบว่าบุคลากร สามารถดำเนินเรื่องเข้า ก จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่อบต. คนดังกล่าวได้ตามปกติหรือไม่
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินชดเชยได้กรณีจะต้องเกษียณเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรให้ขวัญกำลังใจลูกจ้างที่ทำงานมานานอายุราชการมากกว่า 20 ปี ถ้าลาออกสมควรจะมีเงินชดเชยอย่างน้อยก็ได้นะครับ
คำตอบ ยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว อนาคตจะมีทางก้าวหน้าหรือมีแรงจูงใจเช่นโบนัสเงินเดือนจะขึ้นตามไหม แต่ถ้ามีแต่เงินเดือนไม่ขยับ จะได้บอกลูกหลานที่เข้ามาใหม่ไม่ให้มาเสียเวลากับมหาลัย แต่สงสารคนทำงานจนได้โล่ ได้ใบประกาศรับรองเกิยรติบัตร แต่สิ่งเหล่านี้มันกินไม่ได้ครับ
คำตอบ ในแต่ละปีจะมีลูกจ้างชั่วคราวเกษียณทุกปีครับ ยิ่งในอนาคตจะมีมากขึ้นทุกปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กทม ) มีประเด็นคำถามและต้องการคำชี้แนะ 1 ในกรณีที่หน่วยงานต้องปิดตัวลง โดยพนักงานมีสัญญาจ้างอยู่ พนักงานคนนั้นจะได้สิทธิหรือการชดเชยอย่างไรบ้างจากต้นสังกัด หรือมหาวิทยาลัยฯ และในส่วนของเงินสะสมหรือเงินกองทุนต่างๆจะให้หรือเปล่า รบกวนครับ
คำตอบ วิทยาลัยลัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นหน่วยงานในกำกับ การจ่ายเงินชดเชย จะต้องดูในรายละเอียดของสัญญา ให้ท่านติดต่อที่หน่วยงานของท่านสังกัด ส่วนเงินสะสมหรือเงินกองทุน หากเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป้็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ปี มีความซื่อสัตย์ รักษ์องค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำไม่ไม่พิจารณากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนี้บ้าง ขอความอนุเคราะห์ให้ดูแลเขาบ้าง ต้องกินต้องใช้ ต้องการความก้าวหน้า เหมือนๆกับพวกท่าน
คำตอบ ในประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ได้กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกไว้ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสของงบปี58 จะได้ไหมค่ะ
คำตอบ งดจ่ายโบนัสตามมติที่ประชุมของผู้บริหารครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นลูกจ้างประจำครับอีก4ปีจะเกษียญถ้าไม่เปลี่ยนสถานภาพจะมีผลยังไงครับ
คำตอบ ไม่มีผลครับ อยู่ในตำแหน่งของลูกจ้างประจำไปจนเกษียณก็ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวต้องทำงานกี่ปีจึงจะได้เป็นลูกจ้างประจำคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องหาหนทางก้าวหน้าด้วยตนเองครับ เพราะตำแหน่งลูกจ้างประจำ ปัจจุบันอัตราว่างจะถูกยุบตามนโยบายของรัฐบาลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบได้ที่คณะอื่น พักในที่พักมหาวิทยาลัย ต่อมาทำงานที่คณะอื่นไม่ถึง 3 เดือน มีหนังสือให้คืนที่พัก ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตาม อยากถามท่านทั้งหลายหน่อยว่าแค่ย้ายไปทำงานที่คณะอื่น แต่ก็มหาวิทยาลัยเดียวกัน มันผิดมากหรอ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเดียวกันรึยังไง ทั้งๆห้องว่างก็เยอะ ไม่มีใครไปอยู่ ปล่อยว่างไว้ ขอขยายเวลาหน่อยก็ไม่ได้ เก็บของแถบไม่ทัน หาที่ใหม่ก็ไม่ทัน เพื่ออะไรคะ อยากทราบ
คำตอบ น่าจะเป็นโค้วต้าที่พักของคณะที่ท่านสังกัดครับ ต้องร้องเรียนไปที่คณะเดิมที่ท่านเคยสังกัด ทางส่วนกลางไม่เคยทวงคืนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับอยากทราบว่าเงินโบนัสพนักงานเงินรายได้ที่รับทุกปีที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมขออนุญาตเรียนถามท่านว่าเดือนสิงหาคม 2559 จะได้รับไหมครับ
คำตอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ปีนี้งดจ่ายโบนัสครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สืบเนื่องจากการปรับ 4% ของข้าราชการ จึงมีผลให้มีการปรับ 4%พนักงานมหาวิทยาลัย นั้นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ปรับหรือไม่ ทางผู้บริหารได้ประชุมหารือ รึเปล่าครับ มติ ครมได้สั่งให้ปรับขึ้นทั่วประเทศ จากข้อมูลบอกว่าให้ตั้งงบเบิกงบประมาณ หรือตั้งงบในงบประมาณปีถัดมา ทำไมทาง ม ขอนแก่นจึงไม่ตั้งงบงบ เพื่อขวัญและกำลังใจบุคคลากรครับ ผมสอบถามผ่านสำนักรํฐมนตรีที่ดูแล ท่านแนะนำให้ตั้งเบิกนะครับ
คำตอบ รัฐบาลอนุมัติให้ปรับ แต่ให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเท่าที่ทราบคือ เงินพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะจ่ายให้ยังติดลบอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายการคำขอหนังสือผ่านสิทธิ์กู้เงินซึ่งผมส่งคำขอผ่านระบบออนไลน์เเล้ว สามารถโหลดเอาได้ไหมครับ หรือต้องไปรับเองที่ตึกอธิการเท่านั้น
คำตอบ ติดต่อขอรับได้ที่ จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้แล้วต้องใช้ผลตรวจร่างกายเพื่อไปรายงานตัวดิฉันต้องตรวจอะไรบ้างคะหรือมีแบบฟอร์มเฉพาะหรือป่าวหรือเป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไปแผ่นเดียวคะ ขอบพระคุณคะ
คำตอบ ใช้ใบรับรองแพทย์ทั่วไปแผ่นเดียวได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการ ภายใน 4 ปีที่ทางมหาวิทยาลัยจ้างต่อนั้น ยังคงเรียก พนักงานราชการ อยู่หรือเปล่าค่ะ เพราะคงต้องทำบัตรประจำตัวพนักงานใหม่เมื่อหมดสัญญาจ้าง มีทางที่จะบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยบ้างไหมค่ะ หรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะปรับบรรจุให้ หรือ เราต้องสอบกันไหมค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
คำตอบ อยู่ในขั้นตอนของการออกระเบียบหลักเกณฑ์การจ้างต่อครับ และคงไม่ต้องสอบอีก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีสิทธิ์เงินเงินขึ้นทุกปีไหมคะ หรือเท่าเดิมตลอดชีวิต
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เงินเดือนเท่าเดิมจนถึงเกษียณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างก.ย59ต่อสัญญาจ้างอีก 4 ปีหมายความว่า เดือนตุลาเงินเดือนจะปรับขึ้นตามปกติไช่ไหมคะ
คำตอบ ยังมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว มีเลขที่ตำแหน่ง เงินเดือนจะขึ้นบ้างมั้ยคะ
คำตอบ เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นการออกคำสั่งจ้างปีต่อปี (ปีงบประมาณ) จึงไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามพนักงานราชการ ที่มีอายุสัญญาจ้างหมด ก.ย.59 นี้ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางช่วยเหลือบ้างหรือยังค่ะ (หวังลึกๆ เช่นกันค่ะ)
คำตอบ มหาวิทยาลัยต่อสัญญาจ้างไปอีก 4 ปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไปอบรมพนักงานใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นวันทำการหรือเปล่าคะ?พอดีเห็นว่าอบรมอยู่ในมหาลัยด้วยก็เลยอยากทราบค่ะ
คำตอบ ถือเป็นวันปฏิบัติราชการปกติครับ โดยแจ้งคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กระผม พ มหาลัยเงินเเผ่นดิน วางเเผนว่าจะลาบวชช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือน ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยื่นทางช่องทางไหน ใช้เวลาประมานเท่าไรจะมีหนังสืออนุมัติ(ได้ข่าวว่าเป็นการบวชเเบบพระราชทาน) ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกผิดยังไง ขอบคุณครับ
คำตอบ การลาบวช จะต้องยื่นหนังสือก่อนบวชล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ซึ่งมีแบบฟอร์มการขอลาบวช โดยยื่นผ่านคณะหน่วยงานที่สังกัด ถึงอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยท่านจะต้องรอหนังสืออนุญาต การลาบวช
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขออนุญาตค่ะ มีการสอบพ.รายได้มาหลายรอบอยู่มา 4ปีแล้วนังไม่ได้ปรับเป็น พ.รายได้ เลยค่าสมัครก้อเพิ้มจาก110..เป็น410ไม่มีหวังเลยหรอคะน่าจะปรับหรือหาทางให้พนักงานที่เป็นล๔กจ้างคราวได้บ้าง ทำงานไม่ได้แต่งต่างกันแถมลูกจ้างชั่วคราวอาจจะทำดีกว่า พ.รายได้เดิมๆเก่าด้วยซ้ำเพราะกลัวจะไม่ได้บรรจุ.ไม่ผ่านประเมิน.รบกวนให้พิจารณาบ้างเถอะคะ
คำตอบ ไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานนะครับ จะต้องหาทางสอบบรรจุเป็นพนักงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า.ผู้ช่วยพยาบาล.ลูกจ้างชั่วคราวทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้บ้างคะ ทำงานก้อไม่ได้แตกต่างกะคนที่บรรจุรึไม่บรรจน่าจะสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องผุู้ช่วยพยาบาลขึ้นเวรก้อหนักแล้วน่าจะจึ้นเงินเดือนให้บ้างอย้างน้อย..ที่น้องๆมาทำงานก้ออยากเงินเดือนที่พัฒนาขึ้นไปเพื่องคนในครอบครัวที่จ้องจุนเจือ
คำตอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เป็นการจ้างปีต่อปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในเดือนเมษายน 59นี้หรือเปล่าคะ
คำตอบ เฉพาะรอบที่ 3 ซึ่งออกรอบ 2 เมษายน จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน ส่วนรอบที่ 1 และ 2 ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่มหาลัยถึงจะออกสัญญาจ้างที่มีค่าเงินเดือนมาให้ใหม่คะ อันเก่าที่ออกมาไม่มีค่าเงินเดือน...ข้อมูลไม่มีค่ะ
คำตอบ ขอบคุณครับ จะได้แจ้งผู้รับผิดชอบพิจารณาต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอยากสอบถามว่าถ้าจ้างต่อจะจ้างในตำแหน่งลูกจ้างมหาลัยหรือพนักงานมหาลัยค่ะ
คำตอบ เป็นคำถามที่ต้องการความชัดเจน แต่ต้องรอหนังสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยเป็นทางการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รถเมย์ฟรีสายต่างๆ ที่ขับตามกันมาขับเร็วมาก ไม่ยอมชลอเลย ไม่ว่าจะเข้าวงเวียนหรือทางแยก หลังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขับปาดและขับเบียด ก็บ่อยครั้ง รถพวกนี้จำพวกนี้จำกัดความเร็วมั๊ยคะ ปกติที่ มข.มีป้ายจำกัดความเร็วนี่คะ ร้องเรียนถ฿งใครได้
คำตอบ แจ้งไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การปรับขึ้นเงินเดือนเดิอนเมษายน 2559 ที่ว่าปรับขึ้นตามปกติรวมถึงตำแหน่งพนังานมหาลัยด้วยใช่หรือไม่คะ
คำตอบ เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามค่ะ ว่าเราสามารถย้ายคณะเรียนจากวิศวกรรมศาสตร์ไปวิทย์สายสุขภาพได้มั้ยคะ
คำตอบ สอบถามทางสำนักพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยังไม่แล้วเสร็จตั้งแตปี2554-2559น่าจะพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน
คำตอบ เรื่องนี้ เห็นทางคณะแพทย์ทำหนังสือแจ้งทางมหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ฝากท่านถึงผู้เกี่ยวข้องถ้าทางมหาวิทยาลัยจะจ้างต่อพนักงานราชการ ขอเห็นสัญญาจ้างก่อนวันสิ้นสุดสัญญาด้วยนะคะถ้าคนที่ไม่ต่อสัญญาจะได้ดำเนินการลาออกหลังสิ้นสุดสัญญาคะ่
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับผมอยากทราบว่ามีการปรับเงินเดือนขึ้นของตำแหน่งใดบ้างของเดือนเมษายน59ไม่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติครับ สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพรอบที่ 3
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขั้นตอนทำอย่างไรคะ หมดเขตการรับเงินคืนหรือยัง
คำตอบ แจ้งรายชื่อและส่งเอกสารมาครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีการปรับขึ้นเงินเดือนไหมครับ แรกบรรจุ 8,690
คำตอบ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จะปรับขึ้นค่าจ้างเฉพาะกลุ่มลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวต่างกันยังไงค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ลูกจ้างประจำเดิม ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ซึ่งจะแตกต่างที่การจ้างคือ ลูกจ้างชั่วคราวเป็นการจ้างปีต่อปี คือออกคำสั่งจ้างปีต่อปี ส่วนลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เป็นการจ้างตามระยะเวลาของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ฝากท่านถามผู้เกียวข้องถ้าจะเลิกจ้าพนักงานราชการเอางบประมาณของรถเมล์ฟรีมาจ้างบุคลากรทำงานแทนได้ไหมคะบางที่วิ่งตามหลังกัน5คันไม่มีคนนั่งซักคน
คำตอบ เรื่องพนักงานราชการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถามหน่อยค่ะขนาดพนักงานราชการในมข ยังจะเลิกจ้างถ้าไม่เลิกจ้างก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วยังจะเปิดสอบอีกถ้าคนที่เขาสอบได้จะให้ไปบรรจุยุไหนในเมื่อจะไม่มีพนักงานราชการแล้วทำไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
คำตอบ ยังมีการจัดสอบและบรรจุพนักงานราชการอยู่เช่นเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการ ก่อนหมดสัญญาจ้างใน 30 ก.ย.59 นั้ค่ะ มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำอย่างไรค่ะ
คำตอบ ต้องรอผลจากทางมหาวิทยาลัยแจ้งเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำงานมา 4 ปี 11 เดือน ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ไปเสียภาษีของปี2558ทางออนไลน์มาเมื่อเดือนมีนาคม 2559 รายรับทั้งหมดไม่เกิน 200000 บาทค่าประกันสังคม 5387 บาท แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558 หลังจากยื่นเสียภาษีประมาณ 1 สัปดาห์ ได้รับเช็คคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เท่ากับค่าประกันสังคม อยากทราบว่าเงินส่วนที่ได้มาเป็นเงินที่เราควรได้รับกลับคืนมาหรือไม่
คำตอบ การชำระภาษีเงินได้ คำนวณจากเงินที่ได้รับมาในรอบปีภาษี ซึ่งมีระบบคำนวณ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามระบบ ทั้งเงินได้ ภาษีที่จ่ายไป และเงินค่าลดหย่อนต่าง ๆ หากกรอกข้อมูลได้ครับ ระบบจะคำนวณให้เอง การได้รับเงินคืนหรือจ่ายเงินเพิ่ม ระบบจะแจ้งให้ทราบ ส่วน การที่คิดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องกรมสรรพากร จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พี่ค่ะ..ทำไมเราจะดูสถานที่สอบ พนักงานราชการ ทำไมเราไปหาไม่เจอค่ะ..เราต้องดูที่เวฟไหนค่ะ พอเข้าไปดูในบอกประกาศวันที่ 16 มีนาคม มันก็เข้าเวฟไม่ได้ค่ะ
คำตอบ อยู่ที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อประกาศรายชื่อ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกเลขที่บัตรปชช.เข้าไปแล้วขึ้นว่า ไม่พบรายการ ค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ เป็นระบบสืบค้นประวัติบุคลากรนะครับ เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีประวัติจัดเก็บเอกสารครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรองข้อมูลในใบสมัครแล้วเน็ลล้มค่ะพอจะเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบ ลองเปลี่ยนเครื่องเข้าไปบันทึกข้อมูลใหม่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่มีสมัครสอบพนังงานมหาลัยงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนั้นที่มีกำหนดเงินเดือน 11600 บาทนั้นถ้าได้รับการคัดเลือกแล้วจะได้รับเงินเดือนตามประกาศหรือเงินเดือนเดิมที่เป็นตำแหน่งพนังงานเงินรายได้ที่ได้มากกว่า คือ13160 คะ
คำตอบ ได้รับเงินเดือนตามที่ประกาศระบุนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ยังจัดสอบเหมือนเดิมมั้ยคะ สำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ
คำตอบ สอบตามวันเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.มหาวิทยาลัยทราบหรือไม่ค่ะว่าทางมหาลัยออกนอกระบบปีไหนเดือนไหนแล้วถ้าทราบทำไมไม่เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกพนักงานราชการค่ะ 2.ในเมื่อไม่รับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการแล้วค่าสมัคร400บาท จะทำยังไงค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังหาทางออกในเรื่องนี้อยู่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปี 2559 โบนัสลูกจ้างชั่วคราวมีหรือป่าวค่ะ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2559) ลูกจ้างมหาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2471,2478,2484 และ 2582 จำนวน 4 อัตรา กรอกข้อมูลการสอบ คำนำหน้าชื่อผิด เปลี่ยนจากนาย เป็นนางสาว นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง เลขบัตรประชาชน 1-4099-00619-56-5 ขอบคุณคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอความกรุณาแก้ข้อมูลในการสมัครสอบเนื่องจากพิมพ์นามสกุลผิดครับ แก้ไขจาก ไชยนาม ให้แก้เป็น ไชยการ ครับ เลขที่บัตรประชาชนคือ1460500032569 ครับและได้สมัครสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามประกาศสมัครงานครั้งที่1/2559 ขอบคุณครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาคลอด ช่วงเดือนเมษายน 2558 - มิ.ย.58 แต่มีประเมินช่วง 1พ.ค.58-31ต.ค.58 มีผลต่อคะแนนประเมินไหมคะ ถ้ามีมากน้อยขนาดไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ การลาคลอดเป็นไปตามระเบียบของการลาอยู่แล้ว ไม่มีผลต่อการประเมิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมบางคณะออกมาบอกว่ามีคนให้เซ็นต์รับทราบว่าจะไม่พูดถึง เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น1.3 เท่า ซึ่งหมายความว่าคนที่ออกนอกระบบจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คำตอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ปัจจุบันยังรอเงินที่จะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้กี่เท่านั้น มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศครับ เพราะต้องรอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1ทางมหาวิทยาลัย(ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าเมื่อเป็น ม.นอกระบบแล้ว ทางรํฐบาลจะไม่สนับสนุนเงินจ้างพนักงานราชการ 2.และถ้าคณะ/หน่วยงานใดไม่มีเงินรายได้เพียงพอในการจ้างพนักงานจะทำอย่างไรครับ
คำตอบ เรื่องนี้ ไม่มีเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอื่นที่ออกนอกระบบ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ ส่วนเรื่องการจ้างพนักงานราชการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พิมพ์นามสกุลในข้อมูลการสมัครงานผิดจะแก้ไขยังไงครับ
คำตอบ แจ้ง นามสกุล ที่ถูกต้อง และบัตรประชาชนมาครับ จะแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบข้อมูลข้อสอบพนักงานการเกษตรพอมีไหมครับ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายการกีฬาที่ไช้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รึป่าว ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่มได้มั้ย
คำตอบ ติดต่อสอบถามทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในเมื่อรัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างของตำแหน่ง และจะสิ้นสุดการจ้าง ก.ย. 59 นี้ แล้วทำไมยังประกาศสอบตำแหน่งพนักงานราชการ?..แล้วถ้าหากสอบในตำแหน่งพนักงานราชการดำเนินการเสร็จสิ้นและเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อถึง ก.ย. 59 จะยังจ้างงานต่อหรือไม่ และถ้ารัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างแล้วหากตำแหน่งงานมีความจำเป็นต้องจ้างต่อแล้วใครจะเป็นผู้จ้าง..ขอความชัดเจนค่ะ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในเมื่อรัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างของตำแหน่ง และจะสิ้นสุดการจ้าง ก.ย. 59 นี้ แล้วทำไมยังประกาศสอบตำแหน่งพนักงานราชการ?..แล้วถ้าหากสอบในตำแหน่งพนักงานราชการดำเนินการเสร็จสิ้นและเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อถึง ก.ย. 59 จะยังจ้างงานต่อหรือไม่ และถ้ารัฐไม่สนับสนุนเงินจ้างแล้วหากตำแหน่งงานมีความจำเป็นต้องจ้างต่อแล้วใครจะเป็นผู้จ้าง..ขอความชัดเจนค่ะ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนการจ้างพนักงานราชการ ทำไมมหาลัยจึงประกาศรับสมัครอยู่คะ มีกำหนดระยะเวลาการจ้างกี่ปีคะ
คำตอบ ข้อมูลการสิ้นสุดสัญญาจ้างของรัฐบาล ได้รับหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครไปแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.ได้ทราบข่าวมาว่าพนักงานราชการจะเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง30กันยา59ทุกคนแต่เห็นมหาลัยเปิดรับพนักงานราชการ9อัตราไม่เข้าใจค่ะ 2.ถ้าเลิกจ้าง30กันยายน59 มีแนวทางแก้ไขหรือช่วยบ้างมั้ยค่ะเพราะไม่อยากตกงานกว่าจะสอบเข้มมาได้
คำตอบ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรับสมัครก่อนได้ข้อมูลการเลิกจ้างครับ 2. ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงแล้ว พนักงานราชการอนาคตจะเป็นยังไง เลิกจ้าง ต่อสัญญา เปลี่ยนสถานะ จ้างต่อหรือยังไง สวัสดิการยังไง ขอรายละเอียดหน่อยครับ
คำตอบ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการขอคงอัตราตำแหน่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหัก3% ของเงินเดือน ถ้าต้องการให้หักมากกว่า3% ได้ใหมครับ
คำตอบ ได้ครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมค่าสมัครสอบพ.รายได้และพ.งบประมาณแผ่นดินปัจจุบันถึงแพงจังครับ 400 บาทแต่เดิมแค่100 บาทเองครับ
คำตอบ เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม 4/2558 ลว 19 ธค 58 ข้อ 14
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพ.เงินรายได้ ถ้าลาอุปสมบทได้ทั้งหมดกี่เดือนครับ ระหว่างลาได้เงินเดือนใหมครับ
คำตอบ ลาโดยได้รับเงินเดือน 120 วัน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าพนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้วจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอะไรให้คะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างโครงการที่จะถูกเลิกจ้างในวันที่ 30 เม.ย 59 มีแนวทางไปในทิศทางใดคะ ถ้าสอบกลับมาในตำแหน่งเดิมไม่ได้จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ปลดกันแบบฟ้าผ่าเลยหรือคะ
คำตอบ ลูกจ้างโครงการ เป็นการจ้างตามระยะเวลาของโครงการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอทราบผลการประชุมกบม.ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเมื่อ 2ตค 58 ว่าสรุปแล้วเป็นเช่นไร ขอบคุณมาก
คำตอบ ให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลการจ้างต่อไปยังกองแผนงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การจ้าง พ.ราชการได้ยินว่าให้ส่งภาระงานว่าจำเป็นต้องจ้างต่อไปหรือไม่ ที่ว่าจะหมดสัญญา ก.ย.59นี้ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะ
คำตอบ เนื่องจากกลุ่มพนักงานราชการ รัฐบาลไม่อุดหนุนงบประมาณ ทำให้พนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 ครับ ปัจจุบัน กองแผนงาน ให้คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลตำแหน่งพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากให้เพิ่มวันเวลาที่ตั้งกระทู้ และตอบด้วยครับ เพราะไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือไม่อย่างไร บางครั้ง เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง แล้วไม่รู้ว่า ถามไว้นานหรือยัง มีแต่คำถามและคำตอบ ซึ่งระเบียบและข้อบังคับปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งคำตอบก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย เคยเห็นคนตั้งกระทู้ถามลักษณะเดียวกันกับผม แต่ก็เงียบหายครับ ฝากหัวหน้าพิจารณาด้วย
คำตอบ ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเรื่องโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558ยังคงมีมั้ยค่ะ
คำตอบ ไม่มีแล้วครับ ยกเลิกโดยข้อบังคับเงินเดือนและค่าตอบแทน ปี 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งพี่เลี้ยง เลขที่ตำแหน่ง37,53ตามประกาศเลขที่143/2559
คำตอบ 16 มีนาคม 2559 จะประกาศรายชื่อนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม -
คำตอบ ติดต่อหน่วยงาน สำนักบริหารพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบที่ไปที่มาหรือประกาศที่เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่สายผู่้สอน (ข้าราชการไม่ใช่พนักงาน ) ขาที่ 2 ค่ะ ที่มข.ดับเบิ้ลให้มาคะ่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในระบบสารสนเทศภายใน หัวข้อ เงินประจำตำแหน่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2,3)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในปัจจุบันขณะนี้ข้าราชการ. พนักงานมหาวิทยาลัยหากเสียชีวิต. ยังได้รับเงินช่วย50,000บาทอยู่หรือไม่(เงินสวัสดิการสวเคราะห์)
คำตอบ ยังมีระเบียบการจ่ายอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งคนงาน
คำตอบ ไม่มีระเบียบการขึ้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีข่าวว่าจะเลิกจ้างพนักงานราชการ เมื่อหมดสัญญา 30 ก.ย. 59 นี้ จริงหรือไม่หรือมีแนวทางการจ้างต่ออย่างไรครับ
คำตอบ ไปได้ข่าวมาจากไหนครับ เพราะการเลิกจ้างจะต้องมีหนังสือหลักฐานเป็นทางการครับ ปัจจุบันยังไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขบัตร1361100006449 จากเดิม รัตนาภรณ์ ภูพาที เปลี่ยนเป็น รินทร์ธนัน ภูพาที ค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันอยู่ในฐาน เป็น รินทร์นัน ภูพาที นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แล้วเงินช่วยพิเศษ แตกต่างกับ สวัสดิการสงเคราะห์ยังไง แล้วกรณีไหนที่จะได้รับ
คำตอบ เงินช่วยเหลือพิเศษไม่มีครับ เพราะปัจจุบันการจ่ายเงินต้องมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินถึงจะจ่ายได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินสวัสดิการสงเคราะห์ที่แสดงอยู่ในประวัติของบุคลากรหมายถึงเงินอะไรและจะได้รับในกรณีใด
คำตอบ เงินบำเหน็จตกทอดครับ เป็นเงินที่ทาญาตของท่านจะได้รับเมื่อบุคลากรเสียชีวิต
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แก้ไขประวัติไม่ได้ค่ะคืออยากเปลี่ยนวุฒิการศึกษาค่ะ
คำตอบ เปิดให้แก้ไขอยู่นะครับ แก้ไขไม่ได้เฉพาะชื่อและนามสกุล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ชื่อ-สกุลเดิม ธัญญะเดช ลิ้มปัญญาณิชกุล ครับ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลขที่บัตร 3609700329541 แก้ไขเป็น วชิรวิชญ์ ลิมรงคพิพัทธ์ ขอบคุณครับ
คำตอบ ชื่อและนามสกุลที่มีอยู่ในระบบ ไม่ตรงกันกับที่คุณแจ้งใช่หรือไม่ กรุณาแจ้ง ชื่อและนามสกุลเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม วุฒิที่ใช้สอบ ใช้วุฒิม3 ได้ไหมครับ แต่วุฒิที่กำหนดเป็น ป 6 อ่ะครับ
คำตอบ ใช้ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีจะสมัครระบบรับตรงรอบสองค่ะ แล้วจะเลือกคณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ แต่ในเวบที่สมัครมันเป็นสาขาประมงอ่ะค่ะ ต้องเลือกอันไหนคะ แล้วคณะศึกษาศาสตร์ไม่มีหรอคะ ?
คำตอบ ต้องเข้าWeb ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากข้อมูลบัตรประชาชน 1100200783251 ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นางสาว กนกวรรณ ชำนาญกูล รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 2 ตค. 58 ผมต้องเขียนสัญญาจ้างปีต่อปีหรือเขียนครั้งเดียวจนอายุครบ 60 ปี
คำตอบ เขียนครั้งเดียวใช้ได้จนอายุครบ 60 ปี
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 2 ตค.58 ผมต้องเขียนสัญญาต่อสัญญาจ้างอย่างไร ปีต่อปีหรือเขียนตอนเปลี่ยนสถานภาพแล้วยาวถึงเกษียน
คำตอบ เขียนยื่นครั้งเดียวครับ และใช้ได้จนถึงเกษียณอายุราชการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ ฉบับที่ 143/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทจ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน สัญญาการจ้างกี่ปีคะ
คำตอบ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญาจ้างถึงปีงบประมาณสุดท้ายที่แต่ละบุคคลเกษียณอายุราชการ (60ปี)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 3300101446782 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นางสาวทิพย์วรินทร์ วงษ์วาลย์ รหัสบัตรประชาชน 3300101446782 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ //
คำตอบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ขอข้อมูลบัญชีเงินเดือนที่สร้างความเชื่อมั่นให้ในการตัดสินใจ ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ของสายวิชาการ 2. ขอข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการให้ เงินประจำตำแหน่ง1 ขา และให้ 2 ขาของ มข. ที่กำหนดไว้เดิม หาได้จากไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ สืบค้นข้อมูลได้ที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ "สืบค้นหนังสือราชการ" สำหรับคำค้น "ทั้งหมด" ให้แก้ไขเป็น "เอกสารมหาวิทยาลัยในกำกับ" ซึ่งจะมีระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผิดพลาด !! จากข้อมูลบัตรประชาชน 1102200110585 พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก ชื่อ นายณัฐศักดิ์ อามาตมนตรี รหัสบัตรประชาชน 1102200110585 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ //
คำตอบ แก้ไขให้แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามหัวข้อ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร สิทธิเท่ากันหรือไม่ พนักงานมหาวิทยาลัยแบบเงินรายได้ มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนและได้รับโบนัสหรือไม่
คำตอบ ต่างกันที่ประเภทเงินอุดหนุนครับ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยจ้างครับ ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้รับเหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เปิดสอบพนักงานใหม่ เงินเดือนน้อยกว่าเดิม แต่ค้าจ้างแพงกว่าเดิม ?? เจริญละ.
คำตอบ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมาชิก 7079 คูณด้วย 30 จะต้องเป็นเงิน 212,370 บาท หากมหาวิทยาลัยหักไว้ 5 % ก็คือ 10,619 บาทเอง จะต้องได้รับ 201,752 บาท จึงจะถูกต้อง แต่บอกว่าได้รับ 160,000 บาท ข้อมูลของท่านถูกต้องหรือไม่ อย่าตอบสงเดชมั่วๆ ต้องมีข้อมูลอ้างอิงด้วย คนเขาไม่เข้าใจ คิดว่ามหาวิทยาลัยหักไว้ 52,370 บาท จะหักอะไรมากขนาดนี้
คำตอบ ต้องขออภัยที่แจ้งข้อมูลผิดพลาด ได้สอบถามข้อมูลจากงานสวัสดิการแล้ว ข้อมูลที่แจ้งสมาชิก 7079 เป็นลำดับข้อมูลสมาชิกซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งตายและลาออกจากการเป็นสามาชิกจึงเป็นลงลำดับเลขไป แต่สมาชิกจริงมีเพียง 5,646 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีสมาชิกที่ไม่นำเงินมาจ่าย ซึ่งเป็นสมาชิกภายนอก(หมายถึงบุคคลที่ลาออกหรือเกษียณ แต่ยังคงมีสถานเป็นสมาชิกอยู่) แต่ไม่สามารถหักเงินผ่านบัญชีได้ จำนวนประมาณสามร้อยกว่าราย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชัวคราว แตกต่างกันอย่างไรคับ
คำตอบ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 หมายถึงบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ให้ปฏบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และมีกำหนดเวลาจ้าง โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมาชิก 7079 ทำไมได้เงินแค่ 160,000 ศพละ 30.-
คำตอบ ได้แสนหกกว่าครับ ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยหลักเข้ากองทุนไว้ 5 %
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไมทราบว่าตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัยมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
คำตอบ ลูกจ้าง ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างประจำ เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จะได้รับการเลือนขั้นเงินเดือน ส่วนลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมไม่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบด้วยว่าผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องไปขอใบรับรับรองตนเอง และที่ไหน และนำไปยื้นต่อที่ใด นี้หายเงียบไปเลย หากเราถูกโอนสิทธิ์ไป รพ.ศูนย์ขอนแก่นแล้วจะทำอย่างไร มีผู้ที่ไม่ได้ทราบอีกเป็นจำนวนมาก หาวิธีแจ้งด่วนด้วยก่อนที่จะถูกโอนสิทธิ์ไป
คำตอบ แจ้งผู้รับผิดชอบทราบแล้ว ขอบคุณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมมหาวิทยาลัยฯ ไม่แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตกองทุนฌาปนกิจฯ มข.ให้คนที่เป็นสมาชิกทราบ มีแต่หักเงินสมาชิกไปโดยไม่แจ้งชื่อเลยว่าใครเสียชีวิตบ้าง รู้สึกว่ากองทุนนี้ไม่มีการ update ข่าวสารเลยว่า มีสมาชิกเท่าไร เสียชีวิตแล้วได้เงินเท่าไร และนานแค่ไหนครอบครัวถึงจะได้รับเงิน กรุณาตอบให้ครบทุกข้อด้วย มีสมาชิกหลายคนรอฟังคำตอบครับ
คำตอบ สมาชิกทั้งหมด 7,079 คน เสียชีวิตได้เงินประมาณ 160,000 บาท และใช้เวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากหักเงินจากสมาชิก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตอนแจ้งที่งานสวัสดิการออกเป็นพนักงานก็ให้ระบุ รพ.ได้เขียนไว้ว่า รพ.ศรีนครินทร์ และเดือนต่อมาก็หักเงิน750บาททันทีทำไมไม่แจ้งไปที่ รพ.ศรีนครินทร์ให้ครับทำไมต้องแจ้งประกันสังคมหักเงินอย่างเดียว ไม่ออนไลด์หรือครับผ่านมา4เดือนโดนปลดไป รพ.ศูนย์ก็แย่สิครับ
คำตอบ การหักเงินประกันสังคม ซึ่งจะต้องหักตามระเบียบของทางราชการครับ ซึ่งจะต้องหักทุกคน ส่วนรายชื่อทางกองแจ้งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่แล้วครับ แต่เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของท่าน ซึ่งจะต้องไปยืนยันอึกครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าระเบียบใหม่ออกหรือยังครับ
คำตอบ ปลดล็อกยังไม่แล้วเสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่ง มข.8336/2558 ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อเปลี่ยนสภานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย และรายละเอียดในบัญชีแนบท้าย ทำไมตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการ เงินประจำตำแหน่งเดิมที่ได้รับในปัจจุบัน 3500 บาท กลายเป็น 0 บาท (มีเพียงคนเดียว ที่ข้อมูลแสดงว่าได้ 3500 บาท) และคำสั่ง มข. 8336/2558 ให้บรรจุผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ที่ได้รับบรรจุได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ได้รับอยู่เดิมไปก่อน และในบัญชีแนบท้าย เงินประจำตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการ 3500 บาทก็หายไปเช่นกัน (มีเพียงคนเดียว ที่ยังได้ 3500 บาทเช่นเดิม) แถมลำดับยังมีพิมพ์ซ้ำกันอีกด้วย ไม่ทราบเกิดควาามผิดพลาดอะไรขึ้น
คำตอบ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแจ้งกองคลัง และทางคณะแพทย์ เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากวันที่ 2 ต.ค. 58 - 20 ม.ค. 59 เป็นเวลาจะ 4 เดือนแล้ว และเงินประกันสังคมก็หักมาทุกเดือน 750 บาท แต่ถึงขณะนี้บัตรประกันสังคมยังไม่ได้รับเลย ไม่ทราบว่าบัตรออกมาหรือยัง หรือจะให้ดำเนินการอย่างไรอีก ช่วยตอบและแนะนำวิธีให้ด้วย เพราะมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์ประจำ แต่ช่วงรอบัตรประกันสังคมไม่ได้ไปพบแพทย์เลย
คำตอบ จะต้องขอหนังสือรับรองตนเองที่จุดบริการ One Stop Service อาคารสิริคุณากร และนำไปขึ้นทะเบียนที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อขอใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หากดำเนินการล่าช้า สิทธิของท่านจะถูกปลดจะต้องย้ายไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รอเปิดรับสมัครมานานมากเลยค่ะ จะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่คะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการเปิดรับสมัคร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการทราบว่ามีแนวโน้มจะยกเลิกไหมคะ เพราะได้ข่าวมาว่าจะเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2559 ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ยกเลิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือหนูอยากสอบถามค่ะว่า หนูติดโควตาพื้นที่ของม.อุบล แล้วหนูจะลงของมข.ได้มั้ยคะ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบวันจันทร์แต่ต้องจ่ายวันอังคารกับจ่ายไม่ทัน มีผลอย่างไร
คำตอบ จะต้องดูวันสิ้นสุดการชำระเงินในใบชำระเงิน หากชำระเลยวันที่กำหนดจะต้องเสียเงินฟรี แถมไม่มีสิทธิ์สอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะได้รับโบนัสหรือเปล่าค่ะ เพราะรู้สึกว่าปีนี้ยังไม่เห็นเรื่องเลยค่ะ ธรรมดาจะได้รับหนังสือแจ้งถึงเจ้าตัวแล้วค่ะ ว่าจะได้รับประมาณเท่าไร แต่ปีนี้เห็นเรื่องเงียบ ๆ ไปค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัยต้องดูเงินก่อนครับ จะมีเงินจ่ายหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะ อยากสมัครงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าดูรายละเอียดและตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครทางไหนคะ ของลิ้งเว็บด้วยคะ
คำตอบ ช่วงนี้ยังไม่มีรับสมัคร ต้องคอยติดตามข่าวที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบ เรื่องเงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวค่ะ ไม่ทราบว่าปีนี้จะได้หรือเปล่าค่ะ เพราะยังไม่เห็นหนังสือแจ้งให้ทางหน่วยงานทำเรื่องยืนยันไปยัง มข. เลยว่าแต่ละหน่วยงานมีจำนวนบุคลากรที่ได้โบนัสเท่าไหร่
คำตอบ มหาวิทยาลัยต้องดูเงินก่อนครับ จะมีเงินจ่ายหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ คืออยากทราบว่าถ้าหากเราเป็นบุคลากรใน มข. แต่มีสิทธิประกันสังคมที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ต้องการจะแจ้งเปลี่ยนสิทธิมารักษาที่ รพ.ศรีฯ จะต้องแจ้งที่ กจ.ส่วนกลางหรือหน่วยงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ครับ ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่มีสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลาออกจากกองทุนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินตอนไหนค่ะ
คำตอบ จะต้องยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการ และหลังจากนั้น หากไม่มีปัญหาในเรื่องหลักฐาน จากนั้น งานสวัสดิการจะส่งเรื่องไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดำเนินการ ประมาณ 1 เดือนครับหลังจากที่ได้รับเรื่อง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือน เม.ย 59 นี้จะไม่มีการเลือนเงินเดือนใช่ไหมค่ะ
คำตอบ ประกาศ กบม ฉบับที่ 8/2558 ข้อ 8 ให้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินบำเหน็จดำรงชีพ จะออกอีกวันใหนคะในคนที่ออกนอกระบบรอบ 2ตุลาคม 2558
คำตอบ น่าจะประมาณ 22 มกราคม 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บุคลากรที่เปลี่ยนเป็นพนักงาน วันลาพักผ่อนที่เหลือของปี 2557สะสม ปี2558ได้หรือไม่ครับ
คำตอบ การสะสมวันลาพักผ่อน ปีที่แล้ว หมายถึงปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2558) กรณีที่มีวันลาคงเหลือ สะสมมาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2559) ได้ไม่เกิน 10 วัน สำหรับผู้ที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุราชการเกิน 10 ปีขึ้นไป สะสมได้ไม่เกิน 20 วัน เมื่อรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะมีการจัดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ1/2559 เมื่อไหร่คะ
คำตอบ ปีหน้าครับ ต้องรอติดตามข่าวทาง Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชาวต่างชาติลากิจ โดยทำงานยังไม่ถึง 6 เดือน ต้องหักเงินเดือนมั๊ย
คำตอบ กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือชั่วคราวโครงการ งดจ่ายค่าจ้าง กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอโทษนะครับ ข้าราชการที่ลาออกรอบแรก บรรจุวันที่ 2 ตุลาคม 2558 บางคนทำไมได้เงินตกเบิกแล้ว และบางคนยังไม่ได้แปลว่าอะไรครับ ใช่กองการเจ้าหน้าที่ทำให้เฉพาะคนในหน่วยงานของตนเองก่อนหรือเปล่าครับ อย่างของผม ผมลาออกรอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 แล้วทำไมยังไม่ได้เงินตกเบิก กองการเจ้าหน้าที่ทำไม่เสร็จพร้อมกันหรือครับ ทำไมไม่ให้คนที่ลาออกรอบแรก ได้พร้อมกันครับ
คำตอบ การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำนาญรายเดือน ขึ้นอยู่กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดูสลิปในเว็บยังไม่ขึ้นเลยค่ะ ปรกติ เว็บจะอัพสลิป ก่อนรับเงินเดือน 2-3วัน
คำตอบ ออกวันที่ 25 ธันวาคม 58 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้สิทธิประกันสังคมในระหว่างลาคลอด3เดือนจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนตามปกติใช่มั้ยคะ
คำตอบ ได้รับเงินเดือนตามปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินบำนาญของข้าราชการที่ออกนอกระบบมีแนวโน้มจะจ่ายได้เมื่อไหร่ครับ
คำตอบ 23 ธันวาคม 2558 รอบแรก ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวนยาง
คำตอบ ตำแหน่งของหน่วยงานใหนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช้าราชการบำนาญ ปี 58 ที่ ได้เพิ่ม 4 % เมื่อลาออกจาก กบข ได้รับเงินเดือนใหม่ ถาม จะมีการปรับเปลี่ยน เป็น ฐานเงินเดือนใหม่ มาคิด 4%ใหม่หรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมา แต่ถ้าได้ก็จะต้องแก้ไขเงินเดือนใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนถามเรื่องโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2558 จะยังมีหรือไม่คะ
คำตอบ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ม.ในกำกับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างปรับอกาศหลายอัตราไม่ทราบว่าแนวโน้มจะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าจะมีการเรียกตัวมาต่อสัญญาใหม่ในอีก 1-2 เดือน
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหน่วยงาน และงบประมาณของทางคณะหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พยายามลดค่าใช้จ่ายลงครับ
ผู้ตอบ ตำแหน่ง
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการในปัจจุบันมีสิทธิ์ขอที่พักอาศัยในมอได้หรือไม่คับ ปฏิบัติราชการมา 4 ปี กว่าครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ระเบียบการขอบ้านพักยังไม่ได้รับการแก้ไขให้พนักงานราชการขอที่พักอาศัยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบผ่าน กพ ภาค ก สามารถนำไปยื่นเพื่อสอบ ภาค ข ของกทมได้ไหม
คำตอบ จะต้องดูที่คุณสมบัติของประกาศรับสมัคร นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากกระผมได้ย้ายหน่วยงาน จากคณะฯ มายังสำนักงานอธิการบดี แต่ยังไม่รับสำเนาสัญญาจ้างฉบับใหม่ จึงขอเรียนถามว่าต้องติดตามได้ที่หน่วยงานไหน ขอบคุณครับ
คำตอบ สัญญาจ้าง มี 3 ฉบับคือ มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ คณะหน่วยงานที่สังกัด 1 ฉบับ และเจ้าตัว 1 ฉบับ ซึ่งตัวสัญญาจ้าง ถึง 60 ปี ก็ไม่ต้องทำสัญญาใหม่อีก กรณีย้ายหน่วยก็ทำเพียงข้อตกลงการปฏิบัติงานเท่านั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามท่านหัวหน้าธุรการ ไม่ทราบว่าปีนี้ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานครบ 5 ปี ยังมีโบนัสอยู่หรือเปล่าคะ
คำตอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปัจจุบันการบริหารงานบุคคล จะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ใหม่หมดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าพนักงานราชการครูลาออกจะได้รับหรือมีสิทธิ์รับเงินอะไรหรือเปล่าครับ
คำตอบ พนักงานราชการ เมื่อลาออก จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคนส่งเอกสารวันแรกๆๆยังไม่ได้คำสั่งรุ่นที่ไปส่งวันสุดท้ายได้หมดแล้วคะ
คำตอบ การสั่งจ่ายเงินบำนาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพ จะออกเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางที่จะสั่งจ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าจากเดิมที่คณะแพทย์จ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการแล้วทางคณะได้เปลี่ยนให้ทางมหาลัยเป็นคนจ้างและได้เซ็นสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่12 พ.ย.58 ไปแล้ว อยากเรียนถามว่าเงินเดือนจะออกวันไหน เดือนไหน ค่ะ เพราะตอนนี้เงินเดือนยังไม่เข้าเลยค่ะ
คำตอบ คณะแพทย์จะทำการเบิกจ่ายเงินเดือนของท่านเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างโครงการที่ทำงานมาหลายปีให้คณะทำไมถึงเลิกจ้างแล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าปกติถ้าจะเลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้าไม่ใช่เหรอ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือระยะเวลาการจ้างก็เลิกจ้างไปตามข้อตกลงจ้างครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องด้วย มหาวิยาลัยออกนอกระบบ ทำให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการก็เช่นเดียวกัน เห็นต้องเป็นสัญญาจ้างไปขึ้นกับมหาวิทยาลัยโดยตรง...เลยอยากสอบถามว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนยังไงครับ มีโอกาสก้าวหน้ากว่านี้ไหม หรือเท่าเดิมแค่เปลี่ยนให้มันไปอยู่ในระบบเฉยๆ..แล้วเรีนยสอบถามอีกข้อครับ ลูกจ้างโครงการตอนรับปริญญามีสิทธ์ใส่ชุดปกติขาวไหมครับ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ก็ยังอยู่ในระบบเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร และไม่มีระเบียบการแต่งกายรองรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะรู้ได้ไงว่าเอกสารเราไม่ตกหล่น เพราะคนที่เขาไปส่งพร้อมกับเราวันแรกเลยเขาได้เงินมาใช้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.58 ไปส่งพร้อมกันเลย กรุณาตรวจสอบให้ด้วยคะ
คำตอบ สอบถามที่งานสวัสดิการครับ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงฯ แต่ยังรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวอยู่ ปี 59 นี้มีโอกาสปรับขึ้นให้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงาน พกส. ไม่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม (เห็นว่าตอนนี้กำลังร่างคำสั่งแบบใหม่) พอจะให้ช่วงของเดือนได้ไหมครับ ว่า มข. จะเปิดรับสมัครงานรอบปีงบประมาณใหม่ในช่วงประมาณเดือนไหน ขอช่วงเดือนก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ประมาณ มกราคม 2559
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านธุรการอยากทราบว่า 4%ของส่วนเงินรายได้จะปรับตอนไหนครับ
คำตอบ ไม่น่าจะมีครับ เพราะเงินงบประมาณแผ่นก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า ระบบจ่ายเงิน กบข. เป็นอย่างไร ทำไมได้รับเป็นบางส่วน ตามปกติคิดว่าน่าจะมีคิววันที่ตามยื่นก่อน-หลัง หรือจ่ายพร้อมกันเหมือนกลุ่ม Undo แต่ปรากฎว่าคนยื่นหลังได้เงินก่อน ไม่เข้าใจในระบบ น่าจะมีระบบคิวเหมือนกการทำธุรกรรมอื่นๆ เพราะคนจำนวนมาก
คำตอบ ขึ้นอยู่กับ กบข. ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เอกสารขอร้บเงีนคืนจาก กบข กลุ่มข้าราชการ เปลี่ยนสถานภาพ กองการเจ้าหน้าที่ส่ง กบขครบทุกคนหรือยังคะ
คำตอบ ส่งออกหมดแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เทศบาล
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จ้างตามระยะเวลาของโครงการ และค่าจ้างจ่ายตามที่ขออนุมัติไว้ตามโครงการ หรือตามประกาศรับสมัครที่ตนเองสอบบรรจุได้ เช่น รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ถึงแม้ใช้วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท มาสมัครก็จ้างเพียง 8,690 บาทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ ครม ประกาศให้หยุดราชการ มข.ออกนอกระบบแล้วได้หยุดหรือไม่
คำตอบ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันทำงานปกติครับ ไม่ใช่วันหยุดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้อบังคับเรื่องเงินเดือนและประจำตน.สายสนับสนุน เมื่อดูข้อบังคับจะได้เงินเฉพาะเชี่ยวชาญ 9900 คำถามคือ คนที่เป็นข้าราชการแล้วออกนอกระบบรุ่น 2 ตุลามาแล้วและได้ชก.พิเศษมาก่อน ออกนอกระบบแล้วจะได้ต่อไหม 3500
คำตอบ เป็นเงินค่าตอบแทน นะครับ ยังได้รับอยู่ต่อไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและสนับสนุน พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น ให้มีผลบังคับใช้กับพนักงานมหาลัยทุกคนที่บรรจุมานานก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ หรือใช้บังคับเฉพาะพนักงานมหาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพและพนักงานมหาลัยที่บรรจุใหม่หลังจากข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้เท่านั้น ขอบคุณครับ
คำตอบ ตามข้อบังคับ ข้อ 4 มีผลบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 (หมายถึงพนักงานที่บรรจุใหม่) และข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงาน มข. ทำไมไม่ให้ลาออกจากกองทุนฯ ได้เหมือนกันทั้งหมดครับ เพราะสามารถสมัครใหม่ก็ได้นี่ครับ เพราะว่าบางคนก็ต้องการนำเงินมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
คำตอบ เนื่องจากข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ พ.ศ.2540 ข้อ 11 กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะวิชาภายใน มข. และมีเวลาเรียนนอกเวลาราชการ(เรียนเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์) จะต้องให้หน่วยงานที่สังกัดออกหนังสือยินยอมให้ไปศึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ขอบพระคุณครับ
คำตอบ การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับตนเองเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากทางหน่วยงาน ยกเว้นว่า จะใช้เวลาราชการบางส่วน จะขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดว่า ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก ที่เป็นพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2558 จะได้รับเงินตอบแทน 5,000 บาท อยากทราบว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการและเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ มีวุฒิ ป.เอก จะได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาท นี้ด้วยหรือไม่ครับ
คำตอบ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานะภาพยังไม่ออก ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปหรือยังว่า 11 ธันวาคม 58 เป็นวันหยุดหรือไม่
คำตอบ การจะหยุด ต้องเป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วไม่มี สรุปคือ ไม่หยุดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถาม เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวจะมีโอกาสก้าวหน้าไมคะ คำว่าจ้างต่อจะเป็นบุคลากรของมหาลัยในรูปแบบไหน แล้วโอกาสจะปรับขึ้น(ตำแหน่ง/เงินเดือน) มีโอกาศไม หรือว่าต้องสอบแข่งขันอย่างเดียว แล้วทางมหาลัยจะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่คะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ยังใช้ระบบเดิมครับ คือจ้างปีต่อปีอยู่ ส่วนการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการออกข้อบังคับระบบการสรรหาและคัดเลือกอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มข.ออกนอกระบบแล้ว จะเปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่อีกประมาณช่วงไหนค่ะ แล้วที่ว่าพนักงานใหม่จะได้เรทเงินเดือน 18000 จริงหรือเปล่าค่ะ รุ่นก่อนๆเห็น 21000 ออกนอกระบบ แล้วลดเงินเดือนลงเหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ข้อบังคับใช้งานเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานและการบรรจุพนักงานใหม่ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าเร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในเว็บ reg หลังจากชำระเงินแล้วกี่วันถึงจะสามารถไรับเอกสารได้ครับ
คำตอบ ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คนที่ออกนอกระบบไปแล้วจะมำบัตรข้าราชการบำนาญได้เมื่อไร
คำตอบ ทำได้ครับ ต้องติดต่อจองคิวที่จุดบริการ One Stop ชั้น 1 อาคารสิริคุณากรนะครับ เนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อ ออกนอกระบบแล้ว พ.มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์แล้วสามารถยื่นคำขอประเมินค่างานได้เลยไหมค่ะ หรือว่าต้องรอ ประกาศฝระเบียบใหม่ก่อนจึงจะดำเนินการได้
คำตอบ การประเมินค่างาน ต้องรอมหาวิทยาลัยประกาศแจ้งไปยังคณะหน่วยงานก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่ลาออกเป็นพนักงาน ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญ ให้ไปทำบัตรข้าราชการ บำนาญได้หรือยัง และจะต้องทำบัตรพนักงานพร้อมด้วยหรือไม่
คำตอบ ทำได้ครับ ต้องติดต่อจองคิวที่จุดบริการ One Stop ชั้น 1 อาคารสิริคุณากรนะครับ เนื่องจากมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ ครม มีมติให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานงานมหาลัย 4% ตามข้าราชการ ย้อนหลัง ธค 57 ถึง ก ย 58 รวม 10 เดือนนั้น อยากทราบแนวทางการดำเนินการเนื่องจากเป็นงบประมาณใหม่แล้ว ทางมหาลัยได้ตั้งงบเบิกจ่าย งบ 59 หรือว่า ต้องรอต่อไปครับ
คำตอบ เท่าที่ได้รับแจ้งคือ กรมบัญชีกลางแจ้งหนังสือมาคือ อนุมัติให้ปรับ 4% โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ครับ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยต้องมาพิจารณาว่ามีเงินรายได้เพียงพอหรือไม่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่หลายๆคนเป็นสมาชิก ทำไมไม่มีการปชส.ว่าตอนนี้มีสมาชิกเท่าไร เห็นว่ามีคนตายได้จำนวนเท่ากันหมดคือ 150,000 บาท ทั้งที่จริงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เข้าดูในฐานระบบก็ไม่ได้ แล้วเงินส่วนเงินจาก 150,000 ไปไหน
คำตอบ สอบถามที่งานสวัสดิการ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รุ่นออก 2 ตุลาคม บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญอีกประมาณกี่เดือนถึงจะได้ค่ะ ก่อนปีใหม่ไหมคะ..จาได้เป็นของขวัญ
คำตอบ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางครับ เพราะกองการเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน ทยอยส่งข้อมูลและเอกสารไปมากแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เดือนเม.ย 59 นี้ พนักงานมหาลัยเงินรายได้ และเงิน งบประมาณ จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปกติ ใช่ไหมค่ะ
คำตอบ ณ วันนี้ (29 ตุลาคม 2558) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังเป็นปีละ 2 ครั้งอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือน ตุลาคม โดนหักเงินประกันสังคมไว้แล้ว แสดงว่าเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้แล้วใช่ไหมคะ และยังมีหักเงิน กสจ.อีกนิดหน่อย 30 บาทเป็นค่าอะไรคะ ไม่ทราบว่าเงิน กสจ.จะได้ตอนไหนคะ
คำตอบ เงินประกันสังคม เดือนตุลาคม ลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานภาพ กองคลังเริ่มหักไว้ครับ ส่วนการใช้สิทธิ์ จะใช้ได้เมื่อครบ 3 เดือนก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีลูกจ้างประจำและข้าราชการระบบราชการเดิมเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะใช้สวัสดิการบัตรจ่ายตรงเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพ ยังสามารถใช้สวัสดิการได้เหมือเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตั้งแต่ออกนอกระบบ มีแต่ข้อเสีย เงินเดือนไม่ขึ้น บุคลากรต่างได้รับผลกระทบ ข้อดีคือ? ใครได้ประโยชน์ ? เท่าที่รู้มา ผลกระทบอยู่กับบุคลากร แล้วจะออกมาทำไหม ก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้ว หรือประโยชน์ได้ฉะเพราะคนกลุ่มหนึ่งแต่กระทบคนส่วนมาก ชั่งไม่มีน้ำใจเอาซะเลย
คำตอบ การเปลี่ยนสถานภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองครับ ไม่ได้มีการบังคับให้ออก ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็เลื่อนตามรอบซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับอยู่แล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่ากจ.ส่งเอกสารหลีกฐานไปยังกรมบ/ช กลางรุ่น2 ตคครบหมดมึกคนรึยัง
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบข้อมูลมาว่าลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะได้ต่อสัญญาถึงสิ้นเดิอนธันวาคม2558นี้ แล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนระบบไปเป็นลูกจ้างโดยมีรูปแบบให้เอกชนดูแลแบบoutsource นี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง รวมถึงสวัสดิการต่างๆจะเหมือนเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิ์การรักษาพยาบาลประกันสังคมจะขึ้นตรงต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพราะถ้าในลักษณะนี้เป็นลูกจ้างบริษัทไม่ใช่ลูกจ้างของคณะอีกต่อไปจะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง รวมถึงในอนาคตคงไม่มีโอกาสเลื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาลัยอีกแล้วใช่มั้ยครับ เพราะได้ออกมาเป็นลูกจ้างของบริษัทแล้ว ปล.เสียขวัญและกำลังใจมากครับตอนนี้
คำตอบ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จะมีคำสั่งระบุการจ้างจากวันที่ถึงวันที่สิ้นสุดตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ครับ โดยปกติจะจ้างปีต่อปีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นไหมค่ะ
คำตอบ ไม่ปรับขึ้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรณีที่ข้าราชการที่เปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว รุ่น 2 ตุลาคม ระหว่างนี้ บัตรจ่ายตรงของบุตร และ ของพ่อแม่ จะยังใช้ได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ระงับการใช้ชั่วคราวครับ จนกว่าจะมีการสั่งจ่ายบำนาญเสร็จ จึงจะใช้ได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ทราบว่าจะลาออกไดมัย
คำตอบ ลาออกได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์หัวใจฯ อยากขอแฟลตหรือบ้านพัก สามารถไปยื่นคำขอได้ที่กองการเจ้าหน้าได้เลยหรือไม่ หรือต้องยื่นขอผ่านต้นสังกัดขอบคุณคะ
คำตอบ ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มการขอที่พักผ่านผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่เปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะทราบเงินเดือนใหม่เมื่อไหร่คะ
คำตอบ เมื่อมหาวิทยาลัยออกประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขณะนี้ มข ออกนอกระบบ ทางมขจะเริ่มสมัครงานในตำแหน่งที่ว่างหรือยกเลิกสอบไปครั้ง ก่อนตอนไหนคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ การสรรหาบุคคล อยู่ในระหว่างรอระเบียบการสรรหา เมื่อประกาศออกใหม่ จะเริ่มรับสมัครอีกครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปัจจุบันยังมีสวัสดิการสงเคราะห์เสียชีวิตหรือไม่. ปัจจุบันเป้นพนีกงานมข.รุ่น2 ตค
คำตอบ ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อนาคตตำแหน่งพนักงานราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน กบข ของข้าราชการที่ลาออกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นแรก จะได้รับเมื่อไหร่คะ กบข จ่ายให้โดยโอนเข้าบัญชีหรือต้องไปรับด้วยตนเอง
คำตอบ โอนเข้าบัญชีให้บุคลากรครับ ตามบัญชีที่แจ้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อ มข.ออกนอกระบบแล้วยังจะเรียกใช้บัญชีอยู่ไหมคะ แล้วตั้งแต่ประกาศชะลอการรับพนักงานไป มีการเรียกใช้บัญชีบ้างแล้วหรือยังคะ
คำตอบ ยังไม่ยกเลิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าปัจจุบันนี้สวัสดิการ 1.เงินช่วยพิเศษ 2. เงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ยังมีอยู่ไหม หลายคนไม่ทราบ แต่จริงๆ แล้วก็คงต้องมีอยู่ น่าจะปชส.ออกมาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบบ้างนะ
คำตอบ 1.ฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับบุคลากรที่เป็นสมัครเป็นสมาชิก 2. เงินสงเคราะห์บุคลากรที่เสียชีวิต 3. บำเหน็จตกทอด หรือศึกษาในหัวข้อ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่ไม่ออกนอกระบบอยู่ในระบบเดิมเมื่อทำงานจนเกษียณแล้วสามารเลือกรับเงินบำเน็จรายเดือนไปจนเสียชีวิตได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ยังเลือกได้เหมือเดิมครับ ไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้าประจำที่ไม่ออกนอกระบบราชการยังใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
คำตอบ กลุ่มที่ยังไม่เปลี่ยนสถานที่ภาพ ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ทุกกอย่างได้เหมือเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากได้สำเนาคำสั่งให้ออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คำตอบ คำสั่งจะแจ้งไปที่คณะหน่วยงาน เพื่อให้คณะหน่วยงานจัดทำสัญญาจ้างพนักงานต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าตอนนี้กจ.ส่งคำสั่งออกนอกระบบรุ่นแรกไปยังกรมบัญชีกลาง และ กบข. หรือยัง
คำตอบ เริ่มทยอยส่งครับ เนื่องจากเอกสารมีมาก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งพนักงานที่ออกนอกระบบรุ่นแรก จะถึงมือเจ้าตัวทุกคนเมื่อไร และการรักษาพยาบาล การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร แนวปฏิบัติเป็นอย่างไร ทำไมไม่มีการชี้แจงแนวปฏิบัติ เหตุการณ์อึมครึม เงียบ และวังเวง ชอบกล แล้วพนักงานส่วนนี้เค้าจะทำอย่างไรกัน
คำตอบ คำสั่งพนักงานรุ่นแรก จะแจ้งไปยังคณะหน่วยงาน พร้อมให้จัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนการรักษาพยาบาล จะต้องชำระเงินสดก่อน และนำมาเบิกที่กองคลัง กรณีที่ไม่มีเงินสดโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะให้เขียนหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก่อน และนำเงินสดชำระตามภายหลัง และนำหลักฐานส่วนเบิกที่กองคลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครสอบรับตรง มข 59ไปแล้ว แล้วหมดเขตการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว เปลี่ยนชื่อนามสกุลเมื่อวานเราต้องแก้ไขข้อมูลยังไงคะ
คำตอบ สมัครสอบรับตรง เข้าศึกษา ต้องแจ้งที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครับ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน 4% ของพนักงานมหาลัย งบ จะได้หรือไม่ค่ะ และจริงหรือไม่ที่รัฐบาลไม่ให้เงินส่วนนี้มา
คำตอบ ถูกต้องครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อไปนี้พนักงานมหาลัยเงินรายได้ยังจะมีเงินโบนัสอยู่ไหมคับ
คำตอบ ปัจจุบันยังมีอยู่ครับ อนาคตหากไม่มีต้องระเบียบข้อบังคับออกมาก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อไปนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาลัยจะเลื่อนปีจะครั้่งจริงหรือเปล่าค่ะ และจะเลื่อนเดือนไหนค่ะ สิ้น เม.ย หรือ สิ้น ต.ค
คำตอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับ ถ้ามีจริงต้องรอระเบียบและแนวปฏิบัติบังคับใช้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลปรับตำจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้วัน 3/4/58 เดือนตุลาคมนี้เงินเดือนจะปรับขึ้นรึป่าวคะ
คำตอบ ในรอบการประเมินการปฏิบัติงาน ไม่ครบ 4 เดือน ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครับ รอบที่ 1 คือ 1 พ.ค - 31 ต.ค. รอบที่ 2 คือ 1 พ.ย. - 30 เม.ย.ของปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อีกนานไหมค่ะกว่าข้าราชการที่ลาออกไปเป็นพนักงานของรัฐ จะเบิกค่ารักษาในสิทธิ์ข้าราชการบำนาญและอีกนานไหมคะที่เราจะได้รับเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เพราะต้องหาหมอประจำค่ะ
คำตอบ จะต้องรอจนกว่ากรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายเงินบำนาญให้ และคืนสิทธิให้เป็นข้าราชการบำนาญครับ ประมาณ 3 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามครับ ผมได้ลาออกจากงานตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.58 ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินคืน ในใบลาออกบอกว่า 30 วันหลังจากได้รับคำสั่ง คำสั่งผมถึงที่ งานสวัสดิการ 15 ส.ค.58 ครับ
คำตอบ สอบถามที่งาน สวัสดิการ 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เลือกสถานที่สอบผิดค่ะ สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ
คำตอบ สถานที่สอบตำแหน่งอะไรครับ ไม่มีรายละเอียด
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอความกระจ่างด้วยครับ ถึงจำนวนที่จ่ายไปจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย ถึงไม่ได้คืนก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากมีการประกาศแจ้งชัดเจนว่าจะคืนให้จึงก็ขอทราบกำหนดที่แน่นอน ด้วยครับ เพราะมันเข้าปีงบใหม่แล้ว เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาน่าจะเคลียร์ได้แล้ว จะได้เตรียมการณ์ไว้รอเปิดรับตำแหน่งใหม่ ๆ
คำตอบ ปัจจุบัน ยังรอการอนุมัติเงินเพื่อจ่ายคืนอยู่ครับ ได้รับเมื่อไรจะแจ้งผู้รับเงินคืนทันทีครับผม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาลัยรายได้ 1 ธันวาคม 2557 เดือนตุลานี้จะได้ปรับเงินเดือนหรือไม่คะ
คำตอบ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากคำสั่งพนักงานรุ่นแรกออกแล้ว การดำเนินเรื่องที่กบข. ใครจะดำเนินการให้ และจะเรียบร้อยเมื่อไร
คำตอบ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัย ยังใส่ชุดปกติขาวได้หรือไม่ หลังมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
คำตอบ ยังสามารถใช้ได้ปกติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คำสั่งพนีกงานรุ่นแรก 2ตุลาออกวันไหนและสร้างปได้เงิน1.เท่าไร
คำตอบ คำสั่งออกเรียบร้อยแล้วครับ เรื่องเงินได้เท่าไรยังไม่ได้แจ้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามค่ะว่าเรื่องย้ายสิทธิการรักษาของญาติสายตรงมาใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมมั้ยคะเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว
คำตอบ ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ในปีงบ59 ขึ้นหรือไม่ ถ้าขึ้น ขึ้นกี่% คะ
คำตอบ ไม่ขึ้นนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่คำสั่งพนักงานรุ่น 2 ตค.จะออก
คำตอบ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานภาพใช่ใหม่ครับ รอบที่ 2 จะออกวันที่ 1 มกราคม 2559 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คณะแพทย์จ้างลูกจ้างโครงการดูจากคำสั่งประกาศแล้วตำแหน่งช่างปรับอากาศไม่มีชื่อแต่ก็ยังปฏิบัติงานต่ออยู่แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาสรุบคือยังงัยคะ
คำตอบ ต้องสอบถามทางหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบครับ ยังจ้างต่อหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานจ้างภารกิจที่จะได้ปรับต้องมีอัตราต่าตอบแทนให้ปรับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.57 (ซึ่งผู้ปรับได้จึงเป็นผู้ที่มีค่าตอบแทนอยู่ในวันที่ 30 พ.ย.57 เพื่อมาเป็นฐานในการคำนวณ 4 %) คือวันที่ 30 พ.ย.57 มันเป็นวันอาทิตย์ คนที่บรรจุและเริ่มทำงานวันที่ 1 ธ. ค.57 ไม่มีสิทธิ์ได้ใช่มั้ยคะ
คำตอบ พนักงานจ้างภารกิจ เป็นการจ้างของส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แล้วเงินเดือนที่รัฐว่าจะขึ้นให้4%สำหรับพนักงานงบประมาณแผ่นดินจะมีโอกาสที่รัฐจะจ่ายให้ทางมหาลัยมั้ยค่ะสรุปว่าถ้ารัฐไม่จ่ายพวกเราก็จะไม่ได้กันเพราะมหาลัยจะไม่จ่ายเองเลยใช่มั้ยคะ เห็นรัฐออกข่าวครึกโครมหลงดีใจคอยกันพอถึงกำหนดกลับไม่มีอะไรเลยค่ะจะต้องรอต่อหรือหมดหวังแล้วคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่น ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนเป็นค่าจ้าง คงไม่มีเงินอื่นสนับสนุน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลูกจ้างชั่วคราว ทำงานยังไม่ครบ 10 ปี ไม่มีโอกาส สะสมวันลาได้ใช่ไหมคับ
คำตอบ ปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากมีวันพักผ่อนคงเหลือจะสะสมจำนวนวันที่คงเหลือไปรวมในปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าบ้านพักเลขที่ 123/781 ตอนนี้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยัง เนื่องจากได้รับจดหมายให้ไปดูบ้าน แต่ยังไม่ทราบผลว่าจัดสรรให้ใครไปแล้วหรือยัง ก็ได้รอผลอยู่ น่าจะมีจดหมายแจ้งผลแก่ผู้ที่ยื่นความจำนงไม่สละสิทธิ์ ด้วย จะได้ไม่ต้องรออย่างมีความหวังกันนาน หรือจะได้วางแผนกันต่อไป และน่าจะมีระบบตรวจสอบผู้ที่ได้รับจัดสรรด้วยว่ามีบ้านพักข้างนอกแล้วหรือยัง ซึ่งถ้ามีแล้วก็ไม่ควรจัดให้คนที่อยู่ลำดับถัดไปที่อาจจะจำเป็นมากกว่า และอยากให้รีบทำระบบตรวจสอบลำดับคิวออนไลน์ให้เสร็จเพื่อจะได้เป็นการโปร่งใส่ ในการจัดสรรบ้านพักด้วย
คำตอบ ได้จัดสรรเรียบร้อยแล้ว การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปดูบ้านพัก 123/781 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วและได้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยังคะ แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีการจัดสรรแล้วน่าจะมีการแจ้งให้คนที่ไม่ได้รับจัดสรรทราบด้วย จะได้ไม่ต้องรอกันต่อไปค่ะ
คำตอบ การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปดูบ้านพัก 123/781 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วและได้จัดสรรให้มีผู้เข้าพักหรือยังคะ แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ ถ้ามีการจัดสรรแล้วน่าจะมีการแจ้งให้คนที่ไม่ได้รับจัดสรรทราบด้วย จะได้ไม่ต้องรอกันต่อไปค่ะ
คำตอบ การจัดสรรบ้านพัก เมื่อที่พักว่าง จะเชิญผู้ที่ขอบ้านพักไว้ตามลำดับ โดยจะเชิญจากลำดับที่ 1- 10 เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งความต้องการ โดยผู้ระบุความประสงค์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับ และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับการจัดสรร ส่วนผู้ที่ระบุแล้ว แต่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ก็ต้องรอ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตกลงเงินเดือนที่จะขึ้น4%ของพนักงานเงินรายได้จะไม่มีโอกาสได้แล้วใช่มั้ยคะ
คำตอบ โดยหลักการ เมื่อพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ได้รับ พนักงานเงินรายได้ ก็ใช้หลักการเดียวกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จริงหรือไม่คับ ลูกจ้างชั่วคราว ทำงานครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิสะสมวันลาได้
คำตอบ มีสิทธิ์สะสมวันลาได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าลูกจ้างมหาวิทยาลัยต่อสัญญามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตกเบิกย้อนหลังและเงินเดือนขึ้น 4%ตามข่าว ครม.ที่แจ้งไว้ไหมคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นการจ้างปีต่อปีครับ จึงไม่มีเงินตกเบิกหรือเงินปรับ 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใน facebook ชมรมพนักงานฯ โจมตีผู้บริหารมากมาย ทั้งเรื่องเงิน 4% เงินโบนัส ฯลฯ ไม่ทราบว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง
คำตอบ เงินโบนัสพนักงาน ก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเงิน 4% รัฐไม่จ่ายเงินให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าลาออกก่อนหนึ่งเดือน ที่จะได้เงินตกเบิก 4% ทางหน่วยงานจะโอนให้เงินเราไหมคะ คือจะออกสิ้นเดือนกันยายนนี้ แต่เงินจะได้ย้อนหลัง หกพันกว่าในเดือนตุลาค่ะ
คำตอบ เงินตกเบิก 4 % ไม่ได้นะครับ รัฐไม่ได้จัดสรรเงินให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต่อจากส ะสมวันลา ทำงานกี่ปีถึงจะสะสมวันลาได้คะ
คำตอบ ปีละ 10 วันทำการ หากลาไม่ครบ ยังมีวันลาที่คงเหลือ สามารถสะสมไปในปีถัดไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว สะสมวันบาพักผ่อนได้ไหมคะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ สามารถสะสมวันลาได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมเคยเข้าฟังการอบรมจากทางคณะ ว่าพนักงานราชการที่ประเมินดีเด่น ติดต่อกัน3ปี (6รอบประเมิน)สามารถปรับตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น วุฒิป.ตรี ต้องมีและตรงกับตำแหน่งงาน และทางหน่วยงานมีกรอบอัตรารองรับ สามารถปรับตำแหน่งขึ้นไป โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จริงเท็จเช่นไร ตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่ครับ และตำแหน่งที่ว่าคือพนักงานราชการเหมือนเดิมหรืออะไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ คพร. มิได้กำหนดให้มีการ โอนย้าย ปรับวุฒิ ในระบบพนักงานราชการ เพราะพนักงานราชการ จ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่กำหนด ตามภาระกิจที่มอบหมาย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ เริ่มบรรจุ 1 กย 58 ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมเงินค่าครองชีพเรียบร้อย อยากทราบว่าเงินที่กู้ยืมจะเข้าในวันที่ 25 กย พร้อมกับเงินเดือนของพนักงานคนอื่นๆหรือไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ น่าจะสิ้นเดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ค่าสมัครสอบพนักงาน
คำตอบ ต้องรอแจ้งเป็นทางการครับ เพราะยังไม่ได้ส่งจ่ายเงิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่าย ทางรัฐบาลไม่ได้โอนเงินในส่วนที่ปรับให้หรอครับ หรือมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
คำตอบ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินเพิ่มจากรัฐบาลครับ จึงยังไม่ได้ปรับเงิน 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พ่อผมเดิมเป็นลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษียรไปแล้วตอนนี้ใช้สิทธ์บัตรทองโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จะสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีฯได้หรือไม่
คำตอบ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรงทางสำนักงานประกันสังคม โดยรักษา ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ส่วนหากต้องการย้ายสิทธิ์มาทางโรงพยาลศรี บุตรจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีวันลาสะสมได้หรือไม่ครับ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการสามารถเปลี่ยนตำแหน่งงานได้หรือไม่ครับ ในตำแหน่งที่เท่าเดิม(ไม่ได้ปรับสูงขึ้น) เงินเดือนเท่าเดิม แต่ต้องการที่เปลี่ยนให้ตรงกับวุฒิที่มี และทางหน่วยงานก็มีกรอบอัตรารองรับ แต่ยังไม่มีการเปิดสอบ ขอบคุณครับ
คำตอบ จะต้องสอบคัดเลือกเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ต้องการครับ ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมถอนกองทุนแล้วและก็ได้เช็คมาแล้วไปขึ้นสามารถเบิกได้เลยเปล่าครับ
คำตอบ เบิกได้เลยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามท่านหัวหน้า ผมคนหนึ่งที่ขอเปลี่ยนสถานะแล้ว เดิมผมเป็นลูกจ้างประจำใช้สวัสดิการ รพ.ศรีฯ โดยบัตรจ่ายตรงทุกครั้ง ในวันส่งใบขอเปลี่ยนสถานะทางกองการเจ้าหน้าที่ให้เขียนใบสมัครประกันสังคมไว้ ถามว่าหากไป รพ.ในเดือนตุลาคม นี้จะใช้บัตรจ่ายตรงได้เช่นเดิมหรือไม่ หรือต้องไปทำอย่างไรอีก ช่วยหาข้อมูลและคำตอบให้ด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ ลูกจ้างประจำ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจะต้องใช้บัตรประกันสังคมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากมีข่าวมาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 ว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ออกนอกระบบ ว่า ได้ 1.1 จริงหรือไม่ค่ะ (ผู้ให้ข่าวยืนยันว่าได้ข้อมูลมาจากทาง คณบดี)
คำตอบ มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการครับ ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีสมัครงานตำแหน่งพยาบาลไว้ ไม่แน่ใจว่าฉบับที่เท่าไหร่ แต่รายละเอียดประมาณว่า เปิดรับ 28 สค. 58 - 7 กย. 58 จะประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ 10 กย. 58 พอเปิดดูกลับไม่เจอ และแจ้งว่าปิดรับสมัคร อยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1979/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ม.ออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราวจะขึ้นเงินเดือนให้ไหมครับ
คำตอบ คงไม่ได้ขึ้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าปีนี้จะได้เงิน pp หรือเปล่าคะ แล้วจะได้ตอนไหนคะ
คำตอบ เป็นเงินของทางคณะแพทย์ครับ สอบถามทางคณะแพทย์ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเดือนตุลาคม 58 นี้ จะได้ปรับขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าคะ
คำตอบ ขึ้นเงินเดือนเหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพและเงินก้อนจาก กบข ภายในเดือน ตุลาคม มั้ยครับ
คำตอบ ประมาณ 3 เดือน ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.เมื่อข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน มข.แล้ว งวดที่ 1 หากตัวเองหรือญาติเจ็บป่วย สถานะการใช้สิทธิเบิกแบบไหน 2.ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ ควรจะให้คลอบคลุมเรื่องสวัสดิการเบิก ไม่ควรเป็นสิทธิลอยหรือจ่ายเงินเอง
คำตอบ ข้าราชการ สวัสดิการยังมีอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไม ตำแหน่งพนักงานราชการสะสมวันลาพักผ่อนไม่ได้
คำตอบ พนักงานราชการ ลาพักผ่อนไม่มีสะสมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อเปลี่ยนจากลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างมหาลัย ถ้าเลือกรับแบบบำนาญ ก็จะได้รับทั้งเงินบำนาญ+เงินเดือน ณ ปัจจุบัน ถูกต้องไหมครับ ตย. เงินเดือนปัจจุบัน 21000 เงินบำนาญ ได้รับ 13000 ก็จะได้ 21000+13000 ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ 60 ปี ก็จะได้รับแค่ เงินบำนาญอย่างเดียว - ไม่เปลี่ยนสถานะก็ได้เหรอครับ จะอยู่ในสถานภาพลูกจ้างประจำจนถึง 60 ปี เพราะสวัสดิการดีกว่า เช่น สิทธิ์จ่ายตรง
คำตอบ ลูกจ้างประจำ เป็นเงินบำเหน็จรายเดือน ซึ่งรับไปจนถึงสิ้นชีวิต ครับ กรณีไม่เปลี่ยนสถานภาพก็ได้ ซึ่งไม่ได้บังคับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบแรก บรรจุ 2 ต.ค.58 จะได้รับเงินบำนาญประมาณเดือนไหนครับ
คำตอบ ประมาณ 3 เดือนขึ้นไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำมีอายุงาน 30 ปี ประสงค์จะเปลี่ยนสถานะก็ได้และไม่ก็ได้ใช่ไหมครับ
คำตอบ ไม่ได้กำหนดอายุครับ แต่ก็อยากให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการมากที่สุด ตัวอย่าง คือ กรณีที่นับอายุราชการแล้ว เมื่อเกษียณอายุไม่ถึง 25 ปี สามารถสมัครได้ หรือ บุคคลที่อายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำ -พอเปลี่ยนสถานะแล้ว จะได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ทันทีเลยไหมครับ
คำตอบ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 - 3 เดือนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่มี
คำตอบ ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่ง พนง มหาลัยงบแผ่นดิน พนง เงินได้ได้คณะ และพนังงานราชการ ในมหาลัย ทั้งสามตำแหน่งต่างกันอย่างรัย และตำแหน่งไดมาก่อน และเริ่มมาเมื่อ ปีไหน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็นตำแหน่งที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนตำแหน่งพนักงานราชการ เป็นตำแหน่งที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้ และใช้ระเบียบของ ก.พ.ว่าด้วยการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ จะได้ตกเบิก2-3 เดือนจะมีการหักค่าประกันสังคมย้อนหลังไปถึงเดือนแรกเลยไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เมื่อมีรายได้ก็ต้องหักครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ ทำไมเวปคลังบริการถึงเข้าเช็คยอดเงินไม่ได้เลยค่ะ
คำตอบ ผมเข้าไปตรวจสอบเงินโอนก็ตรวจสอบไม่ได้เช่นเดียวกันครับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะตกเบิก2-3 เดือนเหมือนแต่ก่อนไหมครับ หรือทำงานเดือนแรกเงินเดือนเข้าเลย ขอบคุณมกาครับ
คำตอบ เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ระยะแรกให้ยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ และเมื่อคำสั่งออกจึงจะได้รับเงินตกเบิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวห้นางานฯ ตามปกติเวลาโบนัสฯ พนักงานมหาวิทยาลัยจะออก จะมีคำสั่งแจ้งเจ้าตัวเพื่อทราบ แต่ทำไมปีนี้ไม่เห็นมีแจ้งครับ (ท่านแจ้งว่าสิ้นเดือนสิงหาคม 2558 นี้จะออก)
คำตอบ หน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งให้ท่านรับทราบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประสงค์ออกนอกระบบ และไม่เป็นกบข.ต่อ จำเป็นต้องเป็นเลขที่บัญชีเงินเดือนปัจจุบันหรือไม่ ที่จะให้โอนเงินบำนาญ บำเหน็จดำรงฃีพ และเงินก้อนกบข. เป็นบัญชีใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ ใช้หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีของตนเอง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินตกเบิกค่าคลองชีพเขตห้วยขวางไม่ยอมจ่ายซะที่ติดอะไร ลูกน้องโทรไปถามก็บอกไม่มีคนเซ็นทุกวันนี้4เดือนแล้วที่ไม่ออกลูกน้องต้องไปกู้รายวันร้อยล่ะยี่สิบเดือนร้อนกันจะตายนายนั่งห้องแอร์กันสบายใจ งานล่ะใช้กันดีจังตังไม่อยากจะจ่ายให้สงสัยต้องให้ไปร้องสือเขาจะให้เขาได้รู้กันเยอะๆ
คำตอบ ติดต่อที่หน่วยงานต้นสังกัดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สวัสดีค่ะ ดิฉันเข้าไปสมัครงานออนไลน์ตามระบบไม่ได้ค่ะ ต้องทำยังไงคะ
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะมีคำสั่งแจงไปยังเจ้าตัวเพื่อทราบหรือปล่าวครับ เมื่อก่อนเคยได้ แต่เดี่ยวนี้ (ตั้งแต่ปีที่แล้ว) ไม่ได้รับเลยครับ เราจะเช็คได้ยังงัยครับ ว่าการคิดเงินโบนัวนั้นจะเป็นไปตามคะแนนประเมินของตนเองอ่ะครับ
คำตอบ คณะหน่วยงานจะแจ้งเจ้าตัวให้รับทราบเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน4%ของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินที่บอกว่าจะได้ ตามประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/social/edu/377564จะได้ไหมค่ะ
คำตอบ รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเองครับ โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดูเงินว่ามีเงินจ่ายหรือไม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากลาออกจากข้าราชการ ซึ่งทำงานมา 30 ปี มาเป็นพนักงาน จะได้รับบำเหน็จ/บำนาญ ทันที ใช่หรือไม่ และได้รับเงินเดือนใหม่ ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีข้อมูลอัตราเงินเดือนหรือไม่ ครับ
คำตอบ เมื่อแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ท่านจะต้องยื่นหนังสือขอรับเงินบำเหน็จบำนาญที่กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้รับประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ส่วนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่านจะได้รับในอัตราเงินเดือน ณ ปัจจุบันก่อน ส่วนที่เกินหรือส่วนที่เพิ่มขึ้นจะได้รับตกเบิกตามภายหลัง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมช่วงนี้เวปกองคลัง(สอบถามเงินโอนถึงเข้าไม่ได้คะ)
คำตอบ ติดต่อที่กองคลังโดยตรงครับ 40173, 40176
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวสามารถลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างทั้งหมดกี่วันครับ
คำตอบ ปีงบประมาณละ 15 วันทำการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีระยะเวลาในสมัครสมาชิกไหมค่ะ หมดเขตการสมัครวันไหน สำหรับผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว
คำตอบ ไม่มีครับ สมัครได้เลย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม - สัญญาจ้าง - เงินเดือน - การประเมิน
คำตอบ ปัจจุบันยังมีสถานเหมือเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนปรึกษาท่านผู้รู้ ดิฉันทำงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ มีปัญหาว่าเดือนเกิดในหลักฐานประจำตัวไม่ตรงกัน ทะเบียนบ้านฉบับสมัยมาสมัครเข้าทำงานเดื่อนที่เกิดกับฉบับปัจจุบันไม่ตรงกันไปติดต่อที่อำเภอเขาก็หาหลักฐาน หาว่ามันผิดตอนตรงขั้นตอนใหนให้ไม่ได้ อยากถามว่าขั้นตอนต่อไปดิฉันต้องทำอย่างไร
คำตอบ วิธีแก้ปัญหา ให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ก.ม.1 จากกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีวันเดือนปีเกิด และขอหนังสือรับรองจากกองการเจ้าหน้าที่ และสำเนา ก.ม.1 นำหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นแก้ไขอีกครับที่อำเภอครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีผลต่อ ชพค.หรือไม่คะ
คำตอบ สิทธิตาม พรบ. เขียนไว้ เดิมเคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์อย่างไร เมื่อปรับเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิม หรือไม่น้อยกว่าเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานเงินเดือนขึ้นเอาๆๆ ทำงานสบายจะตาย ส่วนลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างโครงการ เงินไม่ขึ้นแถม ออกนอกระบบก็ไม่มีอะไรได้กับเค้า ปวดตับ
คำตอบ ต้องทำใจครับ ควรหาโอกาสเป็นพนักงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยลาออกไปสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้อีกไหมค่ะ
คำตอบ สมัครได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานเงินรายได้จะได้สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ไหมค่ะ
คำตอบ คงเป็นสิ้นเดือนสิงหาคมครับ เพราะคำสั่งออกแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานมหาลัยกับพนักงานเงินรายได้จะออกพร้อมกันไหมค่ะสิ้้นเดือนนี้
คำตอบ ครับ คงเป็นเช่นนั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เข้าดูระบบคำนวนบำนาญทำไมกรณีที่1 ไม่ได้รับเงินก้อน. กบข
คำตอบ กรณีที่ 1 เป็นกรณีที่เป็นสมาชิก กบข. อยู่ ณ ปัจจุบัน และเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ ก็ยังคงเป็นสมาชิก กบข. ต่อไปจนเกษียณอายุราชการ และเมื่อเกษียณอายุแล้ว จึงจะได้รับเงินก้อนของ กบข. ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 นี้หรือไม่ค่ะ
คำตอบ ครับถูกต้อง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามครับ ไม่ทราบว่าทำไมการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ เลขที่ประกาศ 1269/2558 เลขที่ตำแหน่ง 3253 จึงมีการจัดสอบได้ครับ เพราะถ้าอ้างอิงจากประกาศของกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าให้ยกเลิกการสอบทุกตำแหน่งที่ยังไม่ได้ทำการจัดสอบ ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีการจัดสอบข้อเขียนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ตามลิงค์นี้ http://personweb.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=196546 ซึ่งควรจะถูกยกเลิกการสอบไปแล้ว เพราะยังไม่ได้จัดสอบใดๆ มีเพียงการประกาศรายชื่อเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกองการเจ้าหน้าที่คือ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกไปแล้ว แต่ยังไม่มีการสอบคัดเลือก จะไม่มีการสอบ และกองการเจ้าหน้าที่จะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเต็มจำนวน แต่ได้มีการประกาศผลการสอบตามลิงค์นี้ http://personweb.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=197124 ซึ่งลงประกาศไว้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ผมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ผมได้สมัครไว้ ผมจึงอยากทราบความชัดเจนครับว่า ทำไมจึงมีการจัดสอบได้ทั้งที่มีการประกาศยกเลิกการสอบทุกตำแหน่งไปแล้ว ซึ่งผมได้อ่านประกาศแล้วจึงทราบว่าได้มีการยกเลิกการสอบ แต่กลับมีการประกาศผลสอบ ซึ่งทำให้ผมเสียสิทธิในการสอบไป และไม่ทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่จะมีการคืนเงินค่าสมัครสอบในส่วนนี้ให้หรือไม่ เพราะตำแหน่งนี้ได้มีการจัดสอบไปแล้ว ซึ่งตอนที่ผมไปติดต่อขอคืนเงินค่าสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสิริคุณากร ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมีการสอบแต่อย่างใด
คำตอบ การจัดสอบในตำแหน่งดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งระงับ ตามข้อ 3 คือภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ของหนังสือฉบับดังกล่าว สำหรับตำแหน่งที่ได้จัดสอบไปแล้ว ไม่ได้รับเงินคืน จะคืนเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ได้มีการจัดสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นตำแหน่งตามประกาศเลขที่ 1269/2558 เลขที่ตำแหน่ง 3253 ซึ่งตามประกาศที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งมาคือ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2558 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกไปแล้ว แต่ยังไม่มีการสอบคัดเลือก จะไม่มีการสอบ และกองการเจ้าหน้าที่จะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเต็มจำนวน ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครหรือปิดรับสมัครแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะไม่มีการประกาศรายชื่อ กองการเจ้าหน้าที่จะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเต็มจำนวน ซึ่งตำแหน่งนี้ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ออกประกาศแจ้งเรื่องยกเลิกการสอบออกมา แต่ทำไมจึงยังมีการสอบครับและได้มีการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้วด้วย ตามลิงค์นี้ครับ http://personweb.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=197124 ไม่ทราบว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ครับ ขอความชัดเจนด้วยครับ
คำตอบ เป็นตำแหน่งเดียวกันครับ และประกาศผลสอบแล้วครับ ฉบับที่ 1830/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานไม่ถึง 25 ปี ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานะ จะอยู่ในระบบเดิมจนกว่าเกษียณอายุราชการได้หรือไม่
คำตอบ ได้ครับ สามารถปฏิบัติราชการไปจนเกษียณอายุราชการได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะสามารถรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เมื่อไร และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 2196 ตกลงยกเลิกด้วยไม และสามารถรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ด้วยไม ตามประกาศ
คำตอบ การรับเงินคืนค่าสมัครสอบ ต้องรอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินมาให้ และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ส่วนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของศูนย์คอมจะสอบใหม่ คงประกาศเร็ว ๆ นี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามคะ กำหนดการโบนัสมีแนวโนมจะแจ้งได้เมื่อไหร่คะ
คำตอบ สิ้นเดือนนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าวันลากิจ ลาป่วย ลาต่างๆของข้าราชการมีผลต่อการคำนวณอายุราชการหรือไม่คะ
คำตอบ ไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง 2196 ที่จะจัดสอบข้อเขียนใหม่ ตามประกาศ 881/2558 ได้มีการประกาศสอบข้อเขียนใหม่ วันไหนค่ะ หรือว่าประกาศสอบไปแล้ว
คำตอบ ยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันเวลาสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามเรื่องโบนัสคะเห็นว่ายังไม่มีคำสั่งแล้วคำสั่งจะออกตอนไหน เลื่อนมาหลายเดือนแล้วแล้วจะเอากำลังใจที่ไหนคะทำงาน ขอคำตอบคะและขอให้ผู้บริหารชี้แจงกับพรักงานด้วยคะเดือดร้อนคะ
คำตอบ เหตุผลที่ล่าช้ามาจากหลายคณะ/หน่วยงานส่งข้อมูลให้จัดทำล่าช้ากว่าที่กำหนด และเมื่อก่อนสิ้นเดือนสิงหาก็ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในกรณีทีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่อื่นแต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกในวันที่ขอไว้ ถ้าเราไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่อื่นหลังจากวันที่ได้ขอลาออก จะส่งผลใดๆ ต่องานใหม่รึเปล่าครับ
คำตอบ ตามประกาศ ก.บ.ม.6/2555 จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่เนื่องจากอาจารย์มีเหตุผลความจำเป็นต้องไปบรรจุในหน่วยงานอื่น ก็ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในหนังสือขอลาออก ส่วนการกระบวนการออกคำสั่ง จะต้องตรวจสอบข้อมูล เช่น วินัย หรือการชดใช้ทุน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่งานบริหารงานบุคคล คุณมนูญ สุดใด โทร 40091, 40092
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการมีข่าวเรื่องเงินโบนัสจะออกเดือนสิงหาคมประมาณวันที่13สิงหาคมไหมครับ
คำตอบ ปัจจุบันคำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการที่ออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการตัดสินใจ จะเลือกออกไม่ออก และหลัการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำตอบ เงินเดือนที่จะให้ มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศครับ เช่นเดียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 959 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาไทย จะจัดสอบวัน ที่ 7 สิงหาคมนี้อ่ะค่ะ จะทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตรงไหนคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัย ยกเลิกกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครับ เนื่องจาก พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีสถานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงไม่มีการประกาศรายชื่อ และการรับสมัครในช่วงนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานภาพ มีแต่ข้าราชการ กับ ลจ.ประจำ ไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัยเหรอ หรือว่าพนักงานทั้งหมดไม่ต้องยื่นขอเปลี่ยนสถานะเป็นหลักฐาน
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไม่ต้องยืนขอเปลี่ยนสถานครับ เพราะยังมีสถานเช่นเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามพรบ.มข. 2558 มหาวิทยาในกำกับ ลูกจ้างประจำเมื่อออกไปสู่ ม.ในกำกับแล้วจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ใช้หรือ แต่ดูตามใบสมัครแล้วออกไปเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ดูของจุฬาหรือเชียงใหม่ลูกจ้างประจำของเขาออกไปสู่ ม.ในกำกับ ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ของเราออกไปเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ทำไมมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เป็นอย่างเขา หรืออย่างไร ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามที่เข้าใจน่าจะเป็นพวกลูกจ้างโครงการหรือลูกจ้างหน่วยงานในกำกับไม่ใช้หรือ
คำตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องการเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง พ.ศ.2558 และประกาศ มข.ฉบับที่ 1763/2558 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม2558 โดยลูกจ้างประจำจะต้องยื่นแบบตามทีประกาศระบุ คือ แบบ ปส-มข.5
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งที่สอบไปแล้วแต่ยังไม่ประกอบผล แต่มีประกาศ พรบ.2558 ออกมา ถูกยกเลิกไหมคะ
คำตอบ สอบไปเรียบร้อยแล้ว ต้องรอประกาศผล ซึ่งกองต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้าง วุฒิปวช) แต่ผมใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครตั้งแต่แรก และทำงานจนถึงปัจจุบัน มข.ออกนอกระบบแล้วอาจจะมีการปรับค่าตอบแทนเป็นวุฒิ ป.ตรีไหมครับ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามตำแหน่งเดิมที่ปฏิบัติอยู่ มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำทุกตำแหน่งหากออกไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับจะต้องเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยอย่างเดียว หรือจะมีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย แต่ใบสมัครเขียนไว้ว่าขอเปลี่ยนเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือใบสมัครพิมพ์ผิด
คำตอบ ลูกจ้างประจำที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ใช้แบบ ปส-มข.5
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม พ.ร.บ. จึงมีผลให้การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่งต้องยกเลิกการดำเนินการ อีกนานไหมครับถึงจะมีการเริ่มรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานอีกครั้ง
คำตอบ ปีงบประมาณหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไปทำบัตรพนักงานมหาลัยได้เมื่อไหร่ครับหลังจากทำงาน
คำตอบ ทำได้เลยครับ ติดต่อที่จุดบริการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามประกาศเลขที่ 1390/2558 ไม่ทราบว่าประกาศรายชื่อหรือยังคะ ไม่ทราบว่าประกาศวันไหนคะ
คำตอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม พ.ร.บ. จึงมีผลให้การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่งต้องยกเลิกการดำเนินการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1496/2558) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำตอบ ติดต่อที่การเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ระบบสารสนเทศเงินบำนาญปิดปรับปรุงนานแค่ไหน บุคลากรเข้าดูรายละเอียดของตนเองเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจออกนอกระบบได้เมื่อไร
คำตอบ นานอยู่ครับ แต่ถ้าหากต้องการด่วน ติดต่อที่งานสวัสดิการ ได้เลยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถไปสมัครที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมไหมคะ หรือต้องไปติดต่อที่ไหน
คำตอบ เป็นบุคลากร มข ติดต่อที่ งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินตกเบิกประกันสังคมคืออะไรครับเห็นได้ 2 เดือนแล้ว
คำตอบ ประกันสังคม ไม่มีตกเบิกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัส พนง.มข ยังไม่ออกเลยค่ะ
คำตอบ คณะ/หน่วยงาน ยังส่งข้อมูลอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าปีนี้พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับโบนัสหรือไม่ค่ะ หากได้รับจะเป็นเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงิน 4 % ที่รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่ 21/7/58 พนง.เงินรายได้ จะได้ปรับเหมือนกับ พนง. งบแผ่นดินรึเปล่าค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัย ต้องสำรวจเงินในกระเป๋าตนเองก่อนครับ มีเงินรายได้เพียงพอจ่ายหรือไม่ และต้องนำเสนอผ่านที่ประชุมต่าง ๆ เช่น สภา/คณบดี และ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งคงต้องใช้เวลา ในความเห็นส่วนตัว คิดว่าคงจะได้เช่นเดียวกับพนักงานเงินงบประมาณ เพราะใช้ระเบียบ และบัญชีเงินเดือนฐานเดียวกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ออกนอกระบบสรุปว่าข้าราชการที่ออกเงินเดือน..คูณเท่าไหร่ค่ะ 1.2 1.3 1.4
คำตอบ ยังไม่ประกาศเป็นทางการครับ ต้องรอก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เพราะเหตุผลใด วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำตอบ วุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็มีครับ โดยส่วนมากจะอยู่ที่ทางคณะแพทยศาสตร์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นลูกจ้างประจำ ตอนนี้ต้องการอยากลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ทราบว่าได้สมทบมัย และ จะลาออกได้ที่ไหน
คำตอบ ลาออกได้ครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามมติ ครม.เมื่อวันที่21/7/58เห็นชอบให้ปรับ4% พนง.มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ แล้วในส่วนของพนง.เงืนรายได้ จะได้ปรับตามหรือไม่
คำตอบ ยังไม่มีข้อมูลตามมติ ครม. ครับ ซึ่งโดยหลักการหากมีจริงสำนักงบประมาณจะต้องมีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยถึงแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน และเมื่อพนักงานเงินแผ่นดินได้ปรับ พนักงานเงินรายได้ก็คงจะได้ปรับด้วยเช่นกัน เพราะใช้ระเบียบและบัญชีเงินเดือนเดียวกันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เดือนก.ค นี้เงินเดือนออกวันที่เท่าไหร่ค่ะ
คำตอบ โดยหลักการคือ ออกก่อน 3 วันทำการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตาม พรบ.มข.2558 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน กับ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในส่วนของสิทธิ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งเงินเดือน ยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดิมหรือไม่ เพราะตาม พรบ.มข.ไม่ได้กล่าวถึง พนง.เงินรายได้ จะใช้คำจำกัดความของ พนง.เงินรายได้อย่างไร หรือต้องเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่น
คำตอบ ยังคงมีสถานะอยู่เช่นเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตาม มาตรา ๗๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๗ ผู้ใด (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างอิง มาตรา ๗๗ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานราชการและพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๑ อยากทราบว่ามีแต่ข้าราชการกับลูกจ้างประจำที่สามารถเปลี่ยนสถานภาพได้ แล้ว พนักงานราชการและพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๑ สามารถเปลี่ยนสถานภาพได้ไหมครับ ขอขอบคุณมากครับ
คำตอบ มาตรา 78 "ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 77" วรรคที่ 4 สภามหาวิทยาลัยจะออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพ หรือคำจำกัดความ คำว่า "ข้าราชการหรือลูกจ้าง" ซึ่งในที่นี้หมายถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งรับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไรจะเริ่มให้ตีค่างานเพื่อขอกำหนดตน.ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบเสร็จหรือยัง
คำตอบ ยังไม่เสร็จครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไร กม.ลูกจะคลอดออกมาให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามเรื่องการปรับเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว จะมีโอกาสปรับขึ้นหรือป่าวคับ
คำตอบ การปรับวุฒิของลูกจ้างชั่วคราว จะปรับวุฒิก็ต่อเมือ ก.พ. ปรับฐานเงินเดือนการจ้างขึ้น เช่น ม. 3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี จากเงินเดือน ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว มีการปรับเงินเดือน 1.x ถามว่าพนักงานมหาวิทยาลัยได้ปรับ 1.x ด้วยหรือไม่
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการบรรจุตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ยังใช้ระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เช่นเดิมครับ ส่วนกลุ่มที่จะได้ 1.X นั้น เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประสงค์ที่จะสมัครออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.มข. 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ได้สิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้างครับ ลาออกไปกินบำนาญ กรณีเป็นข้าราชการ เช่น. เงินบำเน็จดำรงชีพ อื่น
คำตอบ สามารถดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าราชการได้ที่ Web กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อข่าวด่วน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า สื้นเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ จะได้รับเงินโบนัสหรือไม่ค่ะ
คำตอบ คงไม่ทันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินตกเบิกปรับเงินเดือนและเงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวะ ออกทันสิ้นเดือนนี้ไหมครับ
คำตอบ เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย คงไม่ทันครับ ส่วนเงินเลื่อนขั้นน่าจะออกทัน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้า พอดีได้ยินข่าวมาว่าพนักงานราชการจากต่อสํญญาจ้าง 4ปี จะปรับเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี จริงรึเปล่าครับ
คำตอบ พนักงานราชการ ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับ หากเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นระเบียบจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ครับ ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบรายละเอียดการขอทุนฯส่งเสริมด้านวิชาการฯสายสนับสนุน ว่ามีรอบใดบ้าง แล้วต้องส่งเอกสารขอทุนฯเวลาใด หรือหากมีหน้าเว็บเพจขอทราบลิงก์ด้วยครับ
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเสนอแนะว่า อยากให้ทางโปรแกรม/หรือผู้ตอบคำถาม กระดานถาม-ตอบ ระบุ วัน/เดือน/ปี ด้วยนะคะ เพราะบางทีเรามีคำถามที่ซ้ำกับคนที่ถามไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่า คำถามนี้ตอบไปนานเท่าไหร่แล้ว อยาก ud date (โดยเฉพาะคำตอบ)ที่เป็นปัจจุบัน ขอบคุณนะคะ
คำตอบ ขอบคุณครับที่ให้ข้อเสนอแนะ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามว่า พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทย์ ทำบัตรของคณะแพทย์ แล้ว อยากไปขอทำบัตร ของพนักงานมหาลัยส่วนกลางได้ไหมครับ
คำตอบ ได้ครับ เป็นบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คือผมรายงานตัวไม่ทัน ของการสอบเข้า สอท 3-7 ก.ค. อ่ะคับ คือผมอยากรู้ว่ายังสามารถรายงานตัวยังทันไหม ครับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่สมัค 8111211 ขอความกรุณาด้วยครับ
คำตอบ ติดต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะปรับขึ้นไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่ปรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ่ายเงินเวร เงิน OT ไม่ค่อยตรงเวลา กระทั่งไปถึงพนักงานระดับล่าง ส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่การบริหารจัดการ ถ้าทำไม่ได้ควรมีการพิจารณาตนเองหรือเปลี่ยนผู็บริหาร อยากให้เปรียบเทียบกับโณงพยาบาลอื่นๆบ้าง ควรให้ความสำคัญกับบุคลากร
คำตอบ ช้าหรือเร็วอยู่ที่การดำเนินการของคณะหน่วยงานเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำใมระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ถึงเข้าดู ฐานข้อมูลตัวเองไม่ได้คะ ปกติเข้าได้โดยใช้ อีเมล์ ตัวเอง
คำตอบ อยู่ในระหว่างปรับปรุงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน คะแนนเท่าไหร่ ถึง เท่าไหร่ อยู่ในเกณฑ์ใด ดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะ?
คำตอบ ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2554 ข้อ 12
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า โบนัส และเงินตกเบิกเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานมหาลัย สังกัดคณะแพทย์ ออกเดือนไหนค่ะ
คำตอบ คณะแพทย์ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในวันที่ 1ธ.ค.57 แบบนี้ผมจะรับเท่าไหร่หรือครับหัวหน้า คิดครา่วหั้ยผมได้ไหมครับ เงินเดือน 8690 บาท รวมแล้วจะได้รับเท่าไหรครัพ รบกวนหัวหน้าอีกครั้งครับ
คำตอบ ลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้บรรจุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบันครับ ปัจจุบันมีเพียงลูกจ้างชั่วคราวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ข้าราชการที่รับบำนาญเมื่อเกษียณแล้วหากทางราชการประกาศปรับขึ้นเงินเดือน เช่น 4 % ที่ผ่านมา ข้าราชการบำนาญได้ปรับด้วยใช้ไหมครับ อยากถามว่าสำหรับลูกจ้างประจำที่ขอรับบำเน็จรายเดือน ในกรณีนี้จะได้รับการปรับด้วยหรือไม่ หรืออย่างไร
คำตอบ ข้าราชการบำนาญได้ปรับแล้วครับ ในส่วนของลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนสอบถามผู้รับผิดชอบแล้ว จะสอบถามทางคลังเขตให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันขอรบกวนสอบถามท่านว่าเมื่อปี57ยังเป้นลูกจ้างทั่วไปและมาปรับเป็นภารกิจปี 58ดิฉันมีสิทธิรับตกเบิกของปี57ครั้นเป้นลูกจ้างทั่วไปหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ ส่วนราชการอื่น ไม่ทราบครับผม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนหัวหน้าครับ ผมอยากทราบว่าเงินตกเบิกของลูกจ้างประจำกทม.จะได้รับในเดือน กค.58หรือป่าวครับ เพราะตกมาสามเดือนแล้วคัพทั้งเงินค่าครองชีพ เงินขั้นและเงินที่จะปรับใหม่ ไม่ทราบว่าจะออกพร้อมกันหรือป่าวคัพ ขอความอนุเคราะห์แจ้งด้วยนะครัพ ขอบพระคุณครับ
คำตอบ ลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับกันไปเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของส่วนราชการอื่นไม่ทราบครับผม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะ ว่าเดือนกรกฏาคมนี้ จะได้เวินเลื่อนขั้นเงินเดือน และเงินโบนัส หรือไม่ค่ะ สำกรับประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ ปัจจุบันข้อมูลจากคณะหน่วยงานยังมาไม่ครบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุงานวันที่ 1 กค.58 มีสิทธิการรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์อะไรบ้างคะ และบิดามารดาใช้สิทธิการรักษาของบุตรได้ไหมคะ
คำตอบ ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นประกาศ 1483/ 2558 รับโอนย้ายเป็นข้าราชการ ตำเเหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันตน เป็นพนงเงินงบประมาณ ตำเเหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิเข้าข่ายตามที่ประกาศ อยากทราบว่าจะสามารถโอนย้ายได้ไหมครับ ถ้าได้ต้องติดดำเนินการอย่างไรบ้าง
คำตอบ ตามประกาศฉบับ 1483 คุณสมบัติข้อ 1.2 จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นะครับ ฉะนั้น หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าโบนัสพนง. รายได้จะได้เดือนนนี้มั้ยค่ะ และเงินเดือนใหม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ ปัจจุบันข้อมูลจากคณะหน่วยงานยังมาไม่ครบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเด่ือนรอบเมษายนทำไมไม่ขึ้นค่ะน่ี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะเคยขึ้นตรงทุกปีทุกรอบแต่ทำไมรอบนี้ถึงยังไม่ได้โบนัสเคยได้แล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเงินที่ได้มามันหายไปไหนหมดค่ะไม่เข้าใจอยากให้เห็นใจมนุษย์เงินเดือนด้วยนะค่ะเดือนร้อนมากเขาจะพากันลาออกกันหมดแล้วเพราะเงินไม่ออกตรงตามเป้าหมายนี่แหละค่ะ
คำตอบ สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลให้ชลอการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อปรับเงิน 4 % ทำให้มีผลกระทบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ม.ออกนอกระบบ มีผลกระทบอะไรต่อพนักงานราชการ บ้างครับ
คำตอบ ไม่มีผลกระทบครับ ยังคงเป็นพนักงานราชการอยู่เช่นเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบพนักงานราชการได้ลำดับที่ 2 ของสถาบันแห่งหนึ่ง แต่สถาบันแห่งนั้นเปิดทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ผ่าน 2 ตำแหน่ง จึงอยากทราบว่าในกรณีนี้ สถาบันสามารถที่จะเอาบุคคลที่ได้สำรองมาลงตำแหน่งว่างได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ส่วนราชการภายนอก ไม่สามารถทราบข้อมูลครับ สำหรับภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเรียกสำรองตามลำดับก่อนหลังครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเงินเดือนใหม่รอบ 1 เม.ย.58 จะได้รับทันเดือนกรกฎาคม นี้หรือเปล่า ...
คำตอบ เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามว่า บรรจุเป็นพนักงานมหาลัยตอน พ.ย.56 จะได้รับโบนัสมั้ยค่ะ
คำตอบ ไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมพนักงานราชการที่บรรจุเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน 4 เปอร๋เซ็นค่ะ
คำตอบ คำสั่งปรับยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนที่ปรับให้ 4 % ของพนักงานราชการ ตั้งแต่ ธ.ค.57 ไม่ทราบว่าย้อนหลังจะได้รับตอนไหนครับ เห็นปรับให้แต่ มิ.ย. เดือนเดียว ขอบคุณครับ
คำตอบ คำสั่งปรับกลุ่มพนักงานราชการ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม บรรจุเป็น พ.รายได้ 1 ธันวาคม 2557 ไม่ทราบว่าจะได้ปรับเงินเดือนเดือน ก.ค. 58 หรือไม่ค่ะ
คำตอบ ไม่ได้ปรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการครับมีข่าวโบนัส ของพนักงานเงินรายได้จะออก ก.ค 2558ใช่ไหมครับ เงินเดือนที่ปรับเมษายนทุกปีจะปรับ เดือน ก.ค 2558ใหมครับ และตกเบิก จากเดือนไหน ถึงเดือนไหน คือที่ได้ยินข่าวไม่รู้ว่าจริง หรึอไม่ครับ จึงเรียนถามท่านหัวหน้าธุรการครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการอยู่ครับ พยายามจะให้ทันเดือนหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สิ้นเดือน ก.ค 58 นี้พนักงานมหาลัยเงินรายได้ และเงินงบประมาณจะได้รับเงินเดือนตามขั้นและโบนัส แน่นอนใช่ไหมค่ะ
คำตอบ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าท่ี่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 921 ตามประกาศ 1016/2558 บอกว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 24 มิ.ย.58 จนวันนี้ (26 มิ.ย.) ยังไม่เห็นมีประกาศเลย ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 1418/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบถึงเรื่องเงิน 4 % พนักงานมหาลัยจะได้เหมือนข้าราชการรึเปล่าค่ะ
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้า ขอทราบรายละเอียดในการจ่ายโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 ไม่ทราบว่ายังใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่6/2556) ลว.19 ธันวาคม 2556 หน้าที่ 4 ข้อ 9.2 ในตารางที่ 2 และ 3 หรือไม่ อย่างไร ขอความชัดเจนด้วยคะ
คำตอบ ครับ ยังใช้บังคับอยู่ ในข้อ 2 ใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามค่ะ เงินตกเบิก 4% ของพน้กงานราชการ ที่ปรับขึ้นเป็นฐานเงินเดือนใหม่ในเดือน มิ.ย. ที่เห็นในสลิปมีการปรับขึ้นเป็นฐานเงินเดือนใหม่จริง แต่ที่ตกเบิกตั้งแต่เดือน ธ.ค.57-พ.ค.58 ยังไม่เห็นมีและในสลิปเงินเดือนก็ไม่มีขึ้นว่า รอตกเบิก เหมือนข้าราชการและพนักงานประจำ ตกลงยังได้รับเงินตกเบิกอยู่ใช่ไหมคะ แต่ต้องรอก่อน ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ คำสั่งยังไม่ออกครับ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาลัย งบประมาณแผ่นดิน ไม่ทราบว่ามีโอกาศได้ปรับ 4% เหมือนข้าราชการหรือไม่ เพราะปกติ ในระเบียบเหมือนใช้คำสั่งอ้างอิง กับข้าราชการได้ในกร๊ที่ไม่มีคำสั่งเกียวกับพนักงานมหาลัย
คำตอบ ยังไม่ได้ปรับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เนื่องจากที่สำนักงานบอกว่าในการเลื่อน 4 % ใช้เม็ดเงินจากเงินที่ใช้เลื่อนขั้นในแต่ละปี ทำให้ในการประเมินขั้นในรอบที่ผ่านมา (ต.ค. 57-มี.ค. 58) มีการปรับเกณฑ์ระดับต่ำลงมามาก จากเดิมที่ระดับดีเด่น จะต้องมีค่าคะแนน 3.00 ขึ้นไป แต่ครั้งนี้ระดับดีเด่น ค่าคะแนนอยู่ที่ 2.7 ขึ้นไป โดยอ้างว่าจะต้องนำเงินมาเฉลี่ยในส่วนที่ขึ้นให้ 4 % อยากทราบว่ามันถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ เงินที่ใช้เป็นตัวเดียวกัน แล้วมันจะมีค่าอะไร เมื่อเอาเงินที่ใช้เลื่อนขั้นในแต่ละปี มาใช้เป็นเงินเพิ่ม 4 %
คำตอบ เงินที่ใช้เลื่อน 4% เป็นเงินจากสำนักงบประมาณ มิได้ใช้เงินเลื่อนขั้นแต่อย่างใดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หมายความว่าถ้ามหาลัยกำหนดกรอบเรียบร้อยแล้ว การตีค่าง่นจะไม่ต้องทำแล้วใช่หรือไม่ ถ้าหน่วยงานสามารถมีตน.ชก.พิเศษได้ใหัทำผลงานได้เลย เข้าใจถูกไหม
คำตอบ มีกรอบตำแหน่งที่หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และตีค่างานผ่านเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุม ก.บ.ม.รับรอง สามารถยื่นขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้เลยครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินตกเบิก4%ของพน้กงานราชการทำไมได้แค่ 2 เดือนไม่ย้อนตั้งแต่ 1 ธันวา 58 เหรอคะรวมถึงค่าครองชีพไม่ตกเบิกหรือคะหรือยังไม่ออก
คำตอบ คำสั่งปรับ 4% ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถาม เนื่องจากได้ตรวจสอบสลิปเงินเดือนของเดือน มิ.ย. 58 นี้ ปรากฏว่าเงินเดือนปรับขึ้น 4% แต่ทำไมไม่พบเงินตกเบิกเหมือนกับของข้าราชการครับ
คำตอบ พนักงานราชการคำสั่งปรับ 4 % ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สัมภาษณ์ พนักงาน ตำแหน่ง นักสารสนเทศ สังกัดคณะเภสัช วันที่ 23 มีเส้นสายเพียบ...วันหลังไม่ต้องประกาศรับสมัครนะ ประกาศไปเลยว่า คุณสมบัติตำแหน่งนี้ ต้องมี ชื่อขึ้นต่นว่า อะไร นามสกุลอะไร จะได้ไม้เป็นภาระเปลืองน้ำมันคนที่อยู่ไกล หอบสังขารมาสอบ ป่วยจิต
คำตอบ ผลสอบยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนลูกจ้างประจำ4เปอร์เซ็นต์ออกวันพรุ่งนี้หรือไม่คะ
คำตอบ น่าจะออกครับ ตรวจดูที่สลิปเงินเดือนได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีบรรจุตอนเดือน พ.ย.56 จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสรอบนี้มั้ยค่ะ
คำตอบ บรรจุเดือนพ.ย.56 จะได้เลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 57 ซึ่งซึ่งเป็นรอบการประเมินครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 57 จะต้องได้รับการเลือนเงินเดือน 2 ครั้งคือรอบ 1 เมษา 57 ด้วย จึงจะได้รับโบนัส
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1.กจ.ส่งเรื่องตีค่างานกลับมา บอกให้รอการกำหนดกรอบใหม่อยากถามว่าเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะดำเนินการต่อได้ ผลงานที่ทำไว้แล้วจะไม่หมดอายุก่อนหรืออย่างไร 2.คนที่ผ่านตีค่างานไปแล้วก่อนประกาศกบม.จะประกาศเค้าทำเรื่องต่อได้เลยไหมหมานถึงส่งผลงานได้เลยหรือไม่
คำตอบ ตำแหน่งที่ได้รับการตีค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เลย ส่วนตำแหน่งที่ยังไม่ได้รับการต่อค่างานจะต้องรอให้มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบตำแหน่งที่ควรจะมีในแต่ละหน่วยงาน แต่ละประเภทตำแหน่ง และชื่อตำแหน่งตามโครงสร้าง และเมื่อได้รับอนุมัติกรอบแล้ว จะสามารถนำผลงานยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะสอบถามข้อมูลคิวบ้านพักได้ที่ไหนคะ เพราะเคยโทรติดต่อไปที่ 40100 แล้วไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ และอยากให้เร่งทำระบบการแจ้งคิวบ้านพักออนไลน์ในเว็บ ให้ด้วยค่ะ เพื่อจะได้สามารถติดตามได้ด้วยตนเอง
คำตอบ ต้องติดต่อที่งานสวัสดิการครับ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อ พรบ ประกาศใช้ พนักงานราชการสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ หรือจะเปลี่ยนได้เป็นแค่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามมาตราที่ 77 ของ พรบ ที่ผ่านความเห็นชอบ
คำตอบ พนักงานราชการ ก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานราชการเหมือเดิม ตามร่าง พรบ มข. ไม่ได้ระบุถึงพนักงานราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนักงานราชการจะได้เงินเพิ่ม4%ไหมค่ะ แล้วถ้าได้เดือนนี้ทันไหมค่ะ
คำตอบ ได้ครับ อยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าคงไม่ทันในเดือนนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมอยากจะทราบถึงคะแนนการสอบในแต่ละรอบของการสอบรับพนักงานราชการตำแหน่งช่างเทคนิค สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รหัส 233 ทางมหาวิทยาลัยสามารถเปิดเผยได้หรือไม่เพื่อความโปร่งใส ผมจึงเรียนสอบถามครับ
คำตอบ หากต้องการทราบข้อมูล ต้องทำหนังสือขอทราบข้อมูลเป็นทางการ โดยทำหนังสือถึงอธิการบดี ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคนที่ส่งเรื่องตีค่างานออกไปก่อนที่ประกาศกบม.จะออก ถึงต้องรอการจัดกรอบตำแหน่งใหม่อีก ทำไมไม่บังคับใช้กับคนที่จะส่งหลังจากประกาศออก แล้วต้องเริ่มขั้นตอนทั้งหมดใหม่อีกเหรอ
คำตอบ ตำแหน่งที่ กบม. รับรองการตีค่างานแล้ว ไม่ต้องตีค่างานอีก ส่วนตำแหน่งที่ กบม.ยังไม่รับรองก็ต้องรอครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปี 2559 ยังเหลือ สิทธิสวัสดิการบุตรลูกจ้างชั่วคราวที่จะได้สอบเข้าเรียนอนุบาลสาธิตหรือไม่ จะเช็คได้อย่างไร
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรครับ ต้องสอบเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ในระบบตามเดิมหรือต้องออกนอกระบบค่ะ
คำตอบ มีสิทธิ์เลือกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบคะว่ามหาลัยมีนโยบายที่จะสร้างที่พักสำหรับบุคลากรเพิ่มเติมหรือไม่คะ โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่า มข.มีพื้นที่มากมาย พอที่จะจัดสรรค์ใหม่แล้วสร้างที่พักใหม่ให้บุคลากรได้หรือไม่คะ ถึงไม่ให้อยู่ฟรี อาจจะให้เช่าในราคาบุคลากร อะไรทำนองนั้น อยากทราบว่าความเป็นไปได้มีไหมคะ ขอความกรุณา เจียดงบก่อสร้างมาสร้างความสุขให้คนในมอบ้างเถิดคะ
คำตอบ ในปีนี ยังไม่เห็นงบประมาณสร้างที่พักครับ ในอนาคตต้องอยู่ที่นโยบายของมหาวิทยาลัย ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินเดือนตามขั้นและโบนัสของพนักงานมหาลัยเงินรายได้จะได้รับในเดือน ก.ค 58 น้ี้ใช่ไหมค่ะ
คำตอบ น่าจะเสร็จทันเดือนกรกฎาคม 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำกทม จะออกพร้อมกับตกเบิกไม่ค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างประจำ ซึ่งรับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินจะออกเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำคำสั่งปรับให้บุคลากร นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าพนง.เงินงบประมาณแผ่นดินได้ 4 เปอร์เซ็นต์ ไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง 2196 ที่จะจัดสอบข้อเขียนใหม่ ตามประกาศ 881/2558 ได้มีการประกาศสอบข้อเขียนใหม่ วันไหนค่ะ หรือว่าประกาศสอบไปแล้ว
คำตอบ ยังไม่ได้ประกาศครับ รอดูประกาศทางหน้า กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าสิ้นเดือน มิ.ย นี้ พนักงานมหาลัยจะได้รับเงินโบนัสหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ เป็นเดือน กรกฎาคม 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ก.พ. อธิบายว่าคนที่บรรจุ 1 ธ.ค.57 (ข้าราชการ) เป็นต้นไป จะไม่ได้ปรับ 4% ต้องบรรจุวันสุดท้าย 30 พ.ย.57 ค่ะ (หนูบรรจุ 26 ม.ค. 58 พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน 16,050) จะได้ปรับอะไรไหมคะหรือว่าได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเหมือนตอนที่บรรจุครั้งแรก ..ขอบคุณมากค่ะ..
คำตอบ คุณบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยครับ หากเป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีตำแหน่งข้าราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยยกเลิกแล้วเหรอคะ ปกติ เปิดให้ขอ พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี
คำตอบ ปีนี้ ทางกองการเจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินการในเรื่องนี้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การปรับเงินเดือนพนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลตั้งแต่ 1ธค58 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น อยากทราบในส่วนของ มข จะปรับขึ้นเมื่อใดครับ มิ.ย58 หรือ ก.ค58 ขอบคุณครับ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ อาจจะเสร็จทันเดือนนี้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ท่านหัวหน้าแจ้งว่ารอบการขึ้นเงินเดือนเม.ย. แต่ละคณะยังส่งมาไม่ครบ เกิดอะไรขึ้นกับระบบการขึ้นเงินเดือน ทุกรอบที่ผ่านมาทัน แต่ทำไมรอบนี้ไม่ทัน ซ้ำยังตอบว่ายังส่งมาไม่ครบ ทั้งๆที่ทุกรอบไม่เคยเกิดปัญหาเหล่านี้ (พูดถึงพนักงานนะ ไม่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะข้าราชการจะปรับเงินเดือน4%)
คำตอบ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ทางกองให้ทุกคณะหน่วยงานส่งข้อมูลเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนเดือนเมษายนภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เหตุที่ล่าช้า มาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการปรับขึ้นเงินเดือน ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกคณะหน่วยงานทราบแล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำไม่ได้ปรับขั้นค่าจ้างเหมือนข้าราชการและพนักงาน มข.หรือครับ ไม่มีข่าวเลย
คำตอบ ปรับครับ คำสั่ง มข ที่ 3820/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรอบ เมย. จะขึ้นทันสิ้นเดือนมิย. 58 ไหมคะ
คำตอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอบเดือนเมษายน อยู่ในระหว่างที่ทุกคณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำคำสั่ง ปัจจุบันยังมาไม่ครบ ฉะนั้น น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคม 2558 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เมื่อไหร่เงินเดือนพนักงานจะปรับค่ะรอบเดือนเมษายน
คำตอบ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะหน่วยงานเพื่อจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามหน่อยค่ะ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายขึ้นเงินเดือนตามที่รับบาลเคยประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมั้ยค่ะ บางตำแหน่งยังได้เงินเดือนไม่ถึง 9000 เลยค่ะ
คำตอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง จึงเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ฉะนั้น การขึ้นค่าแรงจึงไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของส่วนราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากถามว่า สิ้นเดือน ก.ค 58 นี้จะได้เงินเลื่อนขึ้นหรือเปล่าค่ะ สำหรับพนักงาานมหาลัยเงินรายได้นะค่ะ
คำตอบ อาจจะเสร็จครับ เพราะปัจจุบัน คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลมาจนจะครบ คงเหลือการจัดทำคำสั่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะสามารถขอเลื่อนวันได้หรือไม่ครับ หรือจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
คำตอบ ถือว่าสละสิทธิ์ครับ เพราะประกาศได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าเป็นตำแหน่งที่รับปวส. ป.ตรีสามารถสมัครได้หรือไม่ และหากเป็นตำแหน่งที่จำกัดสาขา คนที่จบสาขาอื่นสามารถสมัครได้หรือไม่คะ หรือหากสมัครไปทางผู้คัดเลือกจะตัดรายชื่อออกเลย
คำตอบ กรณีที่ตำแหน่งที่รับวุฒิ ปวส. ผู้สมัครจะต้องใช้วุฒิการศึกษาที่เป็น ปวส. สมัคร และจะต้องตรงตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าหรือไม่ตรงสาขามาสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้าธุรการอยากทราบว่าพนักเงินรายได้จะได้รับโบนัสเหมื่อนทุกปีไหมครับ
คำตอบ ได้รับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อสัมภาษณ์แล้วจะประกาศผลหลังการสัมภาษณ์ ประมาณกี่วันคะ
คำตอบ ประมาณ 1 สัปดาห์ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สิ้นเดือนมิ.ย.ข้าราชการจะได้ปรับเงินเดือนใหม่รึไม่คะ
คำตอบ คงไม่ทันครับ เพราะคำสั่งปรับเงินเดือนยังไม่ออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เคยทราบข้อมูลว่าเงินเดือนของ พนง.เงินงบและเงินรายได้ มีที่มามาจากเงินเดือนข้าราชการ โดยการคำนวนในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากของข้าราชการอีก 1.4 เท่า (วุฒิการศึกษาระดับเดียวกัน) ดังนั้นหากมข.ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เราน่าจะยังใช้ประกาศเดิม ซึ่งก็เท่ากับว่าเงินเดือนที่คำนวนควรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ตามประกาศเดิมใช่หรือไม่
คำตอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะออกนอกระบบ โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำ สมัครใจประสงค์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้เงินเดือนและค่าตอบแทนเท่าไหร ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนด ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง 2196 ของศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีการจัดการสอบครั้งใหม่วันไหนคับ
คำตอบ ยังไม่กำหนดวันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามเงินเดือนลูกจ้างค่ะคนที่เงินเงินเดือนไม่ถถึง10000มีโอกาสจะปรับตามนโยบาบของรัฐบาลมั้ยคะ
คำตอบ หากเป็นลูกจ้างประจำ ต้องรอหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณ เพื่อทราบแนวปฏิบัติ ส่วนลูกจ้างชั่วคราว คงไม่ได้ปรับ เพราะใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สิ้นเดือนมิย 58 นี้พนักงานมหาลัยเงินรายได้และเงินงบประมาณจะได้รับเงินเดือนที่เลื่อนขั้นของพนักงานหรือเปล่า
คำตอบ คงไม่ทันครับ เพราะคณะหน่วยงานยังส่งข้อมูลมายังไม่ครบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ คณะศึกษาศาสตร์ ที่สอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 ประกาศผลวันไหนค่ะ
คำตอบ น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าครับ เพราะจะทยอยประกาศผลสอบไปเรื่อย ๆ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการจะได้ปรับ 4% เหมือนข้าราชการหรือไม่คะ
คำตอบ พนักงานราชการ ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามความเข้าใจของผม น่าจะได้ แต่เพื่อความชัดเจนต้องรอหนังสือเป็นทางการจากทางส่วนกลางก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าสรุปแล้วจากท่านหัวหน้าว่าพนักงานเงินงบและเงินรายได้ ไม่ได้ปรับเงินเดือน 4% เหมือนกับข้าราชการ แล้วทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนตามรอบระยะเวลาให้กับพนักงานก่อน ส่วนของข้าราชการก็รอตามขั้นตอนต่อไป
คำตอบ การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ปัจจุบัน คณะหน่วยงานแจ้งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนแล้ว อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามครับ มีบุตร 2 คน แต่เรียนจบมีงานทำแล้ว จะนำมาขอลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี เช่น 15000/ปี /คน หรือ 17000/ ปี/คน ได้หรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไร
คำตอบ ไม่สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ เนื่องจากบุตรมีรายได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างประจำจะได้ปรับ 4 เปอร์เซ็นต์เหมือนข้าราชการหรือไม่ครับ ดูข่าวแล้วไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับ
คำตอบ ความคิดเห็นเหมือนกันครับ แต่ต้องรอความชัดเจนจากทางสำนักงบประมาณ และ สกอ. ก่อนครับ เพราะยังไม่มีหนังสือแจ้งมา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปแล้วว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ จะได้ปรับเงินเดือน 4% เหมือนข้าราชการหรือไม่ครับ
คำตอบ ไม่ได้ครับ จะได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนที่จะต้องปรับให้พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานมหาลัยเงินงบและเงินรายได้ ได้ประบเงิน4%ด้วยเหรอ ในเมื่อพนักงานเงินเดือนสูงมากเกินข้าราชการไปแล้ว ขอคำตอบว่าใช่หรือไม่
คำตอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการปรับเงิน 4%
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากสอบถามว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ (เข้าเรียนปี 2549) กคศ. รับรองหลักสูตรหรือยังครับ ต้องติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไหน ขอบพระคุณมากครับ
คำตอบ ติดต่อทางสำนักทะเบียนและประมวลผลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พ.ร.บ. ปรับเงินเดือน 4 % มีผลบังคับแล้ว และจะได้ตกเบิกเดือนไหนกันครับ
คำตอบ ปัจจุบัน รอหนังสือจากทาง สกอ.แจ้งมาเป็นทางการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหนครับ
คำตอบ แจ้งให้หน่วยงานส่งรายละเอียดการจ่าย เสร็จแล้วจึงจะจัดทำ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สรุปแล้วว่าในการปรับเงินเดือนใหม่4%ของข้าราชการไม่ทราบว่ารวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าครับ
คำตอบ ไม่เกี่ยวข้องครับ เพราะ อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ออกโดยมหาวิทยาลัย จัดทำอัตราเงินเดือนเอง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการจะนอกระบบของ มข. จะมีสิทธิ์ปรับเป็นพ.มข.ไหมค่ะ
คำตอบ ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ไม่ได้ระบุ พนักงานราชการ ฉะนั้น พนักงานราชการ ก็ยังอยู่ในระบบเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามกรณี ข้าราชการยื่นความประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกเป็นสมาชิก กบข. ต่อ สิทธิการรักษาพยาบาลจะเป็นสิทธิแบบใด ระหว่างข้าราชการบำนาญ(ที่รวมถึงบิดามารดา และตนเองเมื่อทำงานจนเกษียณ) กับประกันสังคม ซึ่งจะดูแลเพียง 1 คน ไม่รวมบิดามารดา และภายหลังการเกษียณ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ จะต้องรอข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพ กรณีที่ 3 ข้าราชการยื่นความประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกเป็นสมาชิก กบข. ต่อ เรื่องสิทธิค่ารักาาพยาบาลค่ะ ที่เขียนว่า กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้สิทธิ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิดังกล่าว หรือเมื่อทำงานจนเกษียณอายุราชการแล้วจะเป็นค่ารักษาพยาบาลแบบไหนคะ ระหว่าง ประกันสังคม กับ สิทธิข้าราชการบำนาญ (ซึ่งครอบคลุม บิดามารดา) ขอบคุณค่ะ
คำตอบ เรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ออก ซึ่งในหลักการ กรณีเป็นข้าราชการ ที่มีอายุราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดิอนขึ้นไป และเมื่อต้องการออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกรับบำนาญ สิทธิการรักษาพยาบาลก็จะได้เหมือเดิน เพราะถือว่าเป็นข้าราชการบำนาญ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอถามท่านหัวหน้าดังนี้ 1. เงินที่รัฐบาลปรับให้ 4 % จาก ธ.ค. 57 - เม.ย. 58 ว่าเพิ่มเป็นเงินจากเดิมขึ้นมาเท่าได 2. ขั้นเงินเดือน เม.ย. 58 เมื่อไดจะประกาศจำนวนตัวเลขมา สิ้นเดือนพ.ค. 58 นี้จะทราบตัวเลขทั้ง 2 หรือไม่ เหตุที่ถามเพราะต้องการตัวเลขเงินเดือนใหม่เพื่อเป็นหลักฐานในการขอกู้เงินจากสหกรณ์ หากประกาศช้าไปจะทำให้เสียเวลาในการดังกล่าว และผิดนัดการใช้นี้นอกระบบต่างๆอีกตามมา
คำตอบ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือนก่อน เสร็จแล้วจึงจะจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนอีกครับ คงต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะได้รับเงินเดือนที่เลื่อนขั้นของพนักงานหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ น่าจะก่อนสิ้นปีงบประมาณครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนถามหน่อยค่ะ พอดีเข้าไปงานในหนังสือประกาศของมหาวิทยาลัย หนังสือ ศธ 0514.1.3.1/ 3559 ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ประจำปี 57 หมายถึงค่าตอบแทนอะไรค่ะ
คำตอบ เงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินเลื่อนขั้นของ พ.มหาลัยน่าจะได้ไหมค่ะในเดือน พ.ค.นี้
คำตอบ ยังไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามหน่อยคะ เรื่องหอพักผู้ช่วยพยาบาลไม่ทราบว่าจะจัดสรรค์ให้ตอนไหนคะ เพราะทำงานเกิน 5 ปีเบิกค่าที่พักไม่ได้แถมยังไม่หาที่พักให้อีกพอถามก็ไม่พอใจแล้วคนที่เขาเดือดร้อนละจะทำยังไง มีแต่โครงการรื้อไม่เห็นมีโครงการสร้างเลย แล้วทำไหมต้องจำกัดการเบิกด้วยคะทั้งที่ยังไม่มีที่พักให้อยู่ ช่วยตอบหน่อย เพราะถามสวัสดิการบ้านพักคณะแพทย์ไม่มีคำตอบให้คะ
คำตอบ สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัย กลุ่ม ก. ไม่ได้ดูแลหอพักพยาบาลครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามนิดหนึ่งคะไม่ทราบว่าปีนี้พนักงานจะได้รับโบนัสไหมคะ ลูกจ้างเขาได้แล้ว เหลือแต่พนักงาน และได้ยินข่าวว่าจะไม่ได้โบนัสอีกต่อไปใช่ไหมคะ
คำตอบ ได้รับครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันอยากทราบว่าถ้าดิฉันได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน แต่ดิฉันได้ทำงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน แล้วทางบริษัทบอกว่า ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำงานให้ได้ เนื่องจากในสัญญาระบุว่าต้องทำงานให้กับบริษัทอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป จึงจะออกหนังสือรับรองการทำงานให้ แต่ในรอบสัมภาษณ์ ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานไปแสดงด้วย หากได้ระบุในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ดิฉันควรทำอย่างไรคะ
คำตอบ กรณีในประกาศระบุชัดเจนว่า จะต้องมีหนังสือรับการผ่านงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก็จะต้องมีหลักฐานตามที่ประกาศระบุไว้ชัดเจนครับ หากไม่ครบถือว่าขาดคุณสมบัติครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การสมัครวิสัญญีพยาบาล (ลูกจ้างชั่วคราว) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เมื่อไหร่คะ ตอนไปสมัคร แจ้งว่าจะประกาศวันที่ 12 พค. 58 เปิดดูแล้วไม่เจอ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศรับสมัครฉบับที่เท่าไหร่ครับ หรือตำแหน่งที่สมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ828/2558 ว่าจะประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบชื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 ตอนนี้ยังไม่เจอรายชื่อเลย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 990/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง 2196 ที่จะจัดสอบข้อเขียนใหม่ ตามประกาศ 881/2558 ได้มีการประกาศสอบข้อเขียนใหม่ วันไหนค่ะ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศฉบับที่ 712/2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ยังไม่เห็นประกาศครับ ลองสืบค้นข้อมูลแล้ว ไม่พบประกาศแล้วด้วยครับ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 984/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สมัครไป2รอบจ่ายตังค์2รอบไม่เห็นรายชื่อสักครั้งค่ะล่าสุดพนักงานการแพทย์หมดเขตสมัครวันที่ 22 เม.ย. 58 ว่าจะประกาศรายชื่อแต่ก็ไม่เห็นค่ะ
คำตอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งตามประกาศรับสมัครนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าประกาศออกมาแล้วรบกวน ขอลิ้ง หน่อยนะคะ หาไม่เจอจริงๆ ค่ะ
คำตอบ หรือสืบค้นที่หัวข้อ สืบค้นคำสั่งประกาศ ใช้คำสั่งค้นหา 881
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สัมภาษณ์ ตามประกาศฉบับที่ 656 /2558 เมื่อไหร่คะ เห็นว่าจะประกาศวันที่ 6/05/2558 แต่ก็ยังไม่เห็นจะมีประกาศ รบกวนช่วยตอนหน่อยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 967/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น ที่เปิดสอบไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2558 ตามประกาศที่ฉบับที่ 51/2558 แล้วตอลกลับมาว่าผลสอบประกาศที่ประกาศฉบับที่ 881/2558 ทำไมหาประกาศฉบับนี้ไม่เจอ
คำตอบ อยู่ที่กลุ่มประกาศรายชื่อ Web กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 641/2558 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะประกาศรายชื่อในวันที่ 6 พ.ค.58 ดูได้ที่ไหนคะ เข้าไปดูตามลิงค์ที่แจ้งไว้ในเรื่องรับสมัครจนถึงวันที่ 9 พ.ค.แล้ว ยังไม่เห็นประกาศเลยค่ะ รบกวนตอบผ่านเมลล์ให้ด้วยนะค่ะ จะได้รับทราบข้อมูลทันที ตามเมลล์ที่ให้ไว้นี้ค่ะ poo_hathaithip@hotmail.com ขอบคุณค่
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 950/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ต้องการทราบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศฉบับที่ 656 / 2558 ในหนังสือแจ้งว่าจะประกาศวันที่ 6 พฤษภาคม แต่ดิฉันยังไม่เห็นมีประกาศ อยากทราบว่าจะประกาศผลวันไหนคะ ?? ไปดูได้จากที่ใด จะได้เตรียมตัว กลัวเลยกำหนดเพราะยังไม่เห็นลิงค์เข้าไปดู รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 967/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามนโนบายที่ปรับเงินเดือน พ.ราชการ ตั้งแต่ ต.ค.57 ณ บัดนี้ ยังไม่มีการปรับอะไรเลย อยากทราบว่า จะปรับเมื่อไหร่ครับ และ จะได้ตกเบิกย้อนหลังด้วยไหมครับ
คำตอบ ต้องรอพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนจากทางส่วนกลาง แจ้งมาก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามประกาศ ที่686/2558 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่6พ.ค. 58 วันนี้วันที่7พ.ค. 58ยังไม่เห็นประกาศออกมาเลยครับไม่ทราบว่าจะประกาศได้เมื่อใดครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 919/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม .
คำตอบ ต้องให้รอบแรก ประกาศผลไปก่อน จึงจะสำรวจจากทุกคณะหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง ต้องการเปิดสอบหรือไม่ครับ คงอีกประมาณ 2 - 3 เดือน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเมื่อไหร่ รพ.ศูนย์หัวใจสิริกิตย์ จะรับสมัครพยาบาลค่ะ
คำตอบ ต้องติดตามที่ประกาศรับสมัครทาง Web กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสปี 2557 ต้องรอประกาศ คสช. ด้วยหรือครับ ถึงจะได้ เมษาแล้ว น่าจะออกได้แล้วนะครับ ถ้าเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนพอเข้าใจครับว่าต้องรอ ขอเหตุผลหน่อยได้ไหมครับ เพื่อจะได้แจ้งเพื่อนๆ ทราบต่อไป
คำตอบ ที่ประชุม ก.บ.ม. เมื่อเดือนเมษายน ให้พิจารณาทบทวนการจ่ายเงินโบนัส และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ก.บ.ม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สอบถามค่ะถ้าทำใบเสร็จแสดงการชำระเงินหาย ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 พ.ค. 2558 ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เห็นแจ้งในรายละเอียดว่าจะประกาศวันที่ 30 เมษายน 2558 ต้องเข้าไปดูตรงไหนคะ ในเว็บไซต์ ทำไมไม่เห็น ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสลูกจ้างชั่วคราวออกไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน-58 แล้วของพนักงานมหาวิทยาลัยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะ ไม่ทราบว่าเดือนพฤษภาคม-58 จะได้รับหรือไม่
คำตอบ เดือนพฤษภาคม คงไม่ได้รับ เพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลักฐาน ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหายครับ จะต้องทำเรื่องยังไงหรือใช้หลักฐานอะไรมาแสดงแทนครับ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานการแจ้งความแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานงบแผ่นดิน. งบรายได้. ได้ปรับเงิน. 4%กับเค้าด้วยหรือไม่
คำตอบ อยู่ที่นโยบายของมหาวิทยาลัยครับ เพราะเกี่ยวข้องกับเงินของมหาวิทยาลัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น ที่เปิดสอบไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2558 ตามประกาศที่ฉบับที่ 51/2558 ตามกำหนดต้องประกาศวันนี้ใช่ไหมคะ เลือนหรือติดขัดยังไงรบกวนติดตามด้วยครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น ที่เปิดสอบไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2558 ตามประกาศที่ฉบับที่ 51/2558 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่จะประกาศรายชื่อวันที่ 30 เมษายน ยังไม่ขึ้นประกาศรายชื่อให้เห็น ไม่ทราบว่าจะขึ้นประกาศตอนไหนครับ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม วันนี้จะประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตอนไหนค่ะยังไม่เห็นเลย
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม http://www.md.kku.ac.th/ personal
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 881/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่ท่านตอบว่าพนักงานราชการจะไม่ได้โบนัสเพราะใช้ระเบียบของคณะกรรมพนักงานราชการ เป็นคณะกรรมการของทางมหาลัยแต่งตั้งหรือไม่คะ
คำตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ตามข้อ 34 ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามข้อ 34 เป็นกรรมการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอเรียนถาม พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนช่วงเดือน เมษายน 2558 ค่ะ ไม่ทราบจะมีตกเบิกย้อนหลังหรือเปล่าคะ ปีที่แล้วก็ได้ขึ้นตามปกติค่ะ
คำตอบ รอปรับเงินเดือน ตาม พ.ร.บ. ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม จะแจ้งเปลี่ยนชื่อในระบบสมัครงานออนไลน์ได้อย่างไรคะ ที่มีในระบบเป็นชื่อเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งชื่อสกุล และเลขบัตรประชาชนมาครับ จะดำเนินการแก้ไขให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่สามารถดำเนินการสมัครงานตามประกาศ 828/2558 ได้
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ ขออภัย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อีกนานแค่ไหนถึงจะได้เงินเดือนใหม่ พอจะบอกได้ไหมค่ะ
คำตอบ อาจจะเป็นเดือนหน้า หรือเดือนต่อ ๆ ไป.... ต้องอยู่ที่ พ.ร.บ.ปรับเงินเดือนออกมาใช้บังคับก่อนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในส่วนของ "เรื่องควรรู้" มีหลายอันที่ยังลิงค์ไม่ได้ครับ
คำตอบ ขออภัย ยังอยู่ในระหว่างของการปรับปรุงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามการประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของ ม.ขอนแก่น ที่เปิดสอบไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2558 ตามประกาศที่ฉบับที่ 51/2558 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันไหนครับ และผู้ผ่านข้อเขียนถึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ครับ
คำตอบ วันที่ 30 เมษายน 2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วครวมาจากไหนทำไมพนักงานราชการไม่เคยได้ค่ะทั้งๆภาระงานก็ภาระงานเดียวกันต่างกันแค่ตำแหน่งขอบคุณตะ่
คำตอบ พนักงานราชการ ไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเงินโบนัสพนักงานมหาลัยพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างฃั่วคราวเป็นเงินจากไหนทำไมพนักงานราชการเป็นตำแหน่งเดียวที่ไม่มีโบนัสคะ
คำตอบ พนักงานราชการ จะไม่ได้รับโบนัสครับ ใช้ระเบียบ ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า อยากทราบว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้พนักงานราชการจะได้เลื่อนเงินเดือนไหมค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ จะได้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้งครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 647/2558 การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี ตามกำหนดการจะประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีประกาศออกมาเลยค่ะ อยากทราบว่าจะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ
คำตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่แน่ใจว่าการรับสมัครวิสัญญีพยาบาลรอบล่าสุด (ลูกจ้างชั่วคราว) กำหนดวันรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่คะ
คำตอบ มีผลสอบพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญี ประกาศฉบับที่ 715/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน หัวหน้าธุรการ อยากเรียนถามเรื่องโบนัสลูกจ้างชั่วคราวคะ เห็นท่านหัวหน้าแจ้งว่าคำสั่งออกแล้วแต่ที่คณะหนูยังไม่ได้รับคำสั่งเลยคะ ไม่ทราบว่าส่งออจากส่วนกลางหรือยังคะ
คำตอบ คำสั่ง มข ที่ 2120, 2297, 2494/2558 ติดต่อที่งานบริหารงานบุคคล โทร 40091, 40092
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วย เป็น หัวหน้าหน่วยโดยสมบูรณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
คำตอบ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ปัจจุบันยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติ สามารถแต่งตั้งได้เลย โดยพิจารณาจาก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาเสนอชื่อแต่งตั้งมาครับ โดยยึดหลักตามโครงสร้างเดิมของคณะหน่วยงานที่มีไว้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เงินโบนัสของพนักงานเงินรายได้จะได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะออกเดือนไหนขอขอบคุณค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุม ก.บ.ม.
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ส่งเรื่องตีค่างานตั้งแต่เดือนธันวาคม ขั้นตอนถึงไหนแล้วครับ
คำตอบ ติดต่อที่ 40093 ครับ และที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ยุติการประเมินค่างานทุกตำแหน่งที่ ก.บ.ม. ไม่ได้อนุมัติค่างานไว้ก่อน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (อีก 2 ปี) ชะตาชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะเป็นอย่างรัยคะ
คำตอบ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นพนักงานมหาลัยต้องการย้ายสิทธิการรักษาของสามีมาใช้บัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินท์สามารถทำได้มั้ยคะต้องใชหลักฐานอะไรบ้างคะ
คำตอบ ทำได้ครับ มีรายละเอียดที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จตอนไหนค่ะการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาลัย
คำตอบ ยังรอพระราชบัญญัติปรับเงินเดือนจากทางส่วนกลาง ซึ่งไม่ได้แจ้งมา
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันเข้าไปสมัครงานออนไลน์ใหม่ ซึ่งเดิมเคยกรอกข้อมูลไว้แล้ว แต่ปรากฏว่า พอจะสมัครงานใหม่ ดิฉันก็กรอกคำนำหน้าชือ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสบัตรประชาชน แล้วระบบแจ้งว่า "จากข้อมูลบัตรประชาชน xxxxxx พบว่า ชื่อ-สกุล ที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ท่านบันทึก หากต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล คลิ๊กที่นี่ " จากนั้นกิฉันก็คลิกเพื่อจะเปลี่ยนชื่อ-สกุล แล้วระบบก็ปรากฏช่องให้ใส่"คำตอบ" แต่ไม่มีช่องให้ใส่"คำถาม" /// สรุป แก้ไขไม่ได้ค่ะ เวลากรอก ดิฉันต้องกรอกแค่ คำนำหน้าชือ, นามสกุล, รหัสบัตรประชาชน (หากกรอก"ชื่อ"ไปด้วย จะเข้าไม่ได้ค่ะ) ซึ่งหมายความว่าเวลาปริ้นใบจ่ายเงินค่าสมัคร ก็จะมีแต่นามสกุล ไม่มีชื่อของดิฉันค่ะ ไม่ทราบจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ แจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาครับ เช่น เลขประจำตัวประชาชน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าจะสมัครตำแหน่งพยาบาล ต้องรอประกาศจากเว็ปอย่างเดียวหรือค่ะ กลุ่มการฯ เปิดรับโดยตรงไหมค่ะ
คำตอบ การรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จะออกประกาศรับสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ผ่านระบบเครือข่าย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการจะมีสิทธิ์ขอที่พักในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ระเบียบยังไม่ให้สิทธิ์พนักงานราชการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เป็นสมาชิกกบข. รับราชการมา 23ปี หากมข.ออกนอกระบบ เลือกรับบำนาญรายเดือน. และไม่เป้นกบข.ต่อ. อยากทราบว่าจะได้เงินส่วนไหนบ้างจากกบข. นอกจากเงินสะสมที่ถูกหักไว้อยู่แล้ว. พอจะทราบหรือไม่ เช้น. เงินสมทบ. เงินประเดิม. เงินชดเชย. จะได้ด้วยหรือไม่. ขอบคุณล่วงหน้า
คำตอบ ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังไม่ชัดเจนครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเดือนเมษายนนี้โบนัสลูกจ้างชั่วคราวจะออกเปล่าคะ
คำตอบ เร็วหรือช้าอยู่ที่การเบิกจ่ายของคณะหน่วยงาน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม มีข่าวว่ามีการชะลอการจ่ายเงินโบนัสลูกจ้าง จริงมั้ยคะ
คำตอบ โบนัสลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งออกไปแล้ว และอยู่ที่คณะหน่วยงานจะทำการเบิกจ่ายให้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เอกสารประกาศ บางหน้าว่าง บางหน้าไม่สามารถอ่านได้คะ ช่วยตรวจสอบด้วยคะ ถ้าต้องระบุคำสั่ง ประกาศที่เท่าไหร่จะเยอะมาก ปัญหานี้เจอในช่วงเดือนนี้คะ วันนี้ 8/04/58 มีไม่ต่ำกว่า 4 ฉบับ
คำตอบ ตรวจดูแล้ว ไม่มีครับ เป็นระบบ หรือเครื่องของท่านหรือเปล่าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม โบนัสพนักงานจะออกช่วงไหนค่ะ
คำตอบ จะระบุเดือนคงไม่ได้ครับ เพราะคำสั่งยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบโบนัสลูกจ้างชั่วคราวจะออกวันไหนคะ
คำตอบ บุคลากรซึ่งสังกัดสำนักงานอธิการบดี กองคลัง จะเป็นผู้ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้ ส่วนบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น แต่ละหน่วยงานจะทำเบิกจ่ายเองครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เหตุผลที่ขอกลับไม่undo เพราะอะไร. ในเมื่อสิ้นสุดวันที่30มิย58
คำตอบ บุคคลที่ยื่นหลักฐานแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะบันทึกข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าไปขอ Undo กบข.ที่กจ.แล้ว จะไปขอยกเลิกได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ปรับเงินเดือน 4% ของ พนักงานราชการตามมติของ ครม.ให้มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 จะได้ขึ้นทันเดือน เม.ย.58 นี้หรือไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ ไม่ทันครับ เพราะคำสั่งยังไม่ออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม หัวหน้าครับ ไม่ทราบว่าคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 26 ราย จะสามารถเข้าอ่านดูได้วันไหนครับ
คำตอบ คำสั่งที่ 2285/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าบุคคลค้ำประกันลจ ชั่วคราว(พกส)สหกรณ์ออมทัพย์ สาธารณสุข ต้องใช้ข้าราชการ กี่คน ลจชั่วคราวกี่คน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ ค้ำประกันบุคคลเพื่อยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเปล่าครับ หรือเรื่องอะไรครับ ไม่เข้าใจคำถาม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมอยากทราบว่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง 1580 ประกาศหรือยังครับ
คำตอบ ยังไม่ประกาศครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามเรื่อง ถ้ามหาลัยออกนอกระบบ พนักงานราชการ มีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาลัยไหมคะ เห็นพูดถึงแต่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาลัย
คำตอบ ยังไม่ชัดเจนครับ เพราะในร่าง พ.ร.บ. นอกระบบไม่ได้ระบุไว้ ต้องรอ พ.ร.บ. ฉบับจริงครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประมาณ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกาศของมหาวิทยาลัยบางเรื่องมีปัญหาเรื่องเป็นหน้าว่างเปล่า หรือไม่ก็เป็นตัวหนังสือที่ไม่สามารถอ่านได้คะ
คำตอบ กรุณาแจ้งเลขที่คำสั่งหรือประกาศครับ จะได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่ประกาศรับสมัคร พนักงานการแพทย์ สังกัด ฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ ฉบับที่ 685/2558 เป็นพนักงานมหาลัยถูกต้องใช่ไหมครับเพราะวุฒิต่ำกว่า ป.ตรีจะเป็นพนักงานราชการไม่ใช่เหรอครับ
คำตอบ ถูกต้องแล้วครับ เป็นอัตราว่างเดิมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราไว้แล้ว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตรวจสอบคิวบ้านพักได้ที่ไหนคะ
คำตอบ โทร 40100 งานสวัสดิการ นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้นอีก 4% ตามที่รัฐบาลประกาศไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ การปรับขึ้น 4% เป็นการปรับฐานเงินเดือนที่มีอยู่เดิม ฉะนั้น คุณบรรจุ 1 เมษายน จะเป็นฐานเงินเดือนใหม่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การออกนอกระบบ มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ในตำแหน่งวุฒิปริญญายังเหมือนเดิมไหมค่ะ และอัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามระเบียบเดียวกันหรือไม่ คือ จากฐานเงินเดือนเดิมคือ 15000 มาเป็น 21000 เหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ การออกนอกระบบ หมวดเงินเดือนค่าจ้าง รัฐบาลให้เงินสนับสนุนเป็นก้อน โดยจ่ายให้เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น มิได้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น ลูกจ้างชั่วคราวก็ยังคงมีสถานะเช่นเดิม เป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบค่ะว่า พนักงานราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากันค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุผู้มีวุฒิต่ำว่าปริญญาตรี เงินเดือนตามระเบียบสำนักนายกฯ ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 2 ประเภทคือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างถึงวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปัจจุบันจ้างสูงกว่าอัตราของทางราชการ สรุป พนักงานมหาวิทยาลัย ดีกว่าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเดือนเมษายน 58 โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยจะออกไหมค่ะ
คำตอบ ยังไม่ออกครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนถามเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลชำนาญการพิเศษ นานมากเลยคะ อยู่ในขั้นตอน สกอ ตรวจสอบและอนุมัติ อยากทราบว่าติดขัดที่ตรงไหน สกอ ไม่ทำหน้าที่ เดือดร้อนนะคะ ทำเลื่อนระดับก็หวังจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
คำตอบ กรณีขั้นตอน สกอ ตรวจสอบและอนุมัติ ก็จะต้องทำหนังสือสอบถามถึงขั้นตอนการดำเนินการ ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การชะลอการขึ้นเงินเดือน 1 เมย. นี้ ไม่ทราบว่าจะเสร็จทันเดือน พ.ค. มั้ยคะหรือประมาณเดือนไหน
คำตอบ คงไม่ทันครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าภายในเดือนนี้โบนัสลูกจ่ายชั่วคราวจะออกไหมค่ะ
คำตอบ น่าจะเป็นเดือนเมษายนครับ เพราะคำสั่งพึ่งจะออก
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม คืออยากทราบว่า คนตั้งท้องไปคลอดบุตรใช้สิทธิบัตรทองได้หรือไม่แล้ว บัตรทองช่วยในด้านใดบ้างเรื่องค่าคลอดบุตรด้วยหรือไม่
คำตอบ ใช้ได้ครับ เพราะเป็นการเหมาจ่าย
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่า จะอ่านพรบ.ออกนอกระบบได้ที่ไหนครับ
คำตอบ ลองค้นหาที่หน้า Web มข นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม 1. ตามมติที่ให้ปรับเงินเดือน พ. ราชการตั้งแต่ปีที่แล้ว จะปรับเดือนไหนครับ 2.มข.ออกนอกระบบแล้ว สิทธิต่างๆของ พ.ราชการ จะปรับไหมครับ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
คำตอบ 1. กฎ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการเลือนเงินเดือนยังไม่แล้วเสร็จ ครับ ซึ่งอ่านได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 2. ในร่าง พ.ร.บ ยังเป็นตัวร่างอยู่นะครับ ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เพิ่งบรรจุใหม่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ไม่ทราบว่ากี่เดือนเงินถึงจออก
คำตอบ การเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จะอยู่ที่การเงินของโครงการแต่ละโครงการซึ่งจะเบิกจ่ายให้
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ซึ่งให้บริการงานของกรมการจัดหางาน รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศ รับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้บริการรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และให้บริการข้อมูลอาชีพ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งในขณะนี้ได้อำนวยความสะดวกประชาชนมากขึ้น โดยประชาชนสามารถยื่นและรับแบบต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแบบ ทั้งนี้ การรับหรือจ่ายเงินยังคงต้องทำผ่านธนาคารเช่นเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชนผ่านตู้ KIOSK บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของบุคคล นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการ G-Service Point ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าเซ็น โซนเครื่องนอน ภายในวันที่ 23 มีนาคม นี้ ซึ่งให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ งานออกบัตรประจำตัวประชาชน งานชำระภาษีรถยนต์ สำหรับการให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ประเภทตลอดชีพโดยให้บริการเปลี่ยนจากบัตรอ่อนเป็นบัตรแข็งจะมาให้บริการเป็นช่วงๆ ซึ่งทางศูนย์บริการร่วมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ประชาชนสามารถมาให้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. และในเร็วๆ นี้จะมีขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลต่อไป นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสาขาที่ 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ในหลายๆ พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันตก โดยจะมีรูปแบบงานบริการที่แตกต่างออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ 2.บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ สาขาบางแค และกำลังพิจารณาพื้นที่ในสาขาอื่นๆ เพื่อขยายศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม 3.ศูนย์การค้าธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ และ 4.ศูนย์การค้าโลตัส ประชาชนสารมารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gpointthailand
คำตอบ ขอบคุณครับที่แจ้งข่าว
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีรอดูในเว็ป ของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่เห็นมีการรับสมัครพยาบาลอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่า จะรับสมัครพยาบาล ช่วงเดือนไหนค่ะ (รอดูตั้งแต่เดือน มค 58 แล้วค่ะ)
คำตอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างของทางคณะหน่วยงานที่จะต้องการรับสมัคร คงจะต้องคอยติดตามข่าวทาง Web ของกองการเจ้าหน้าที่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผิด แก้ไขได้ไหมค่ะ แล้วจะมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ
คำตอบ วุฒิการศึกษา จะต้องตรงตามประกาศรับสมัคร หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงถือว่าไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ จะไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบครับ หากต้องการแก้ไข ให้เข้าสมัครงานในระบบใหม่ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ถ้าได้ ปพ.1 ช้า อ่ะคะ ใช้ ปพ.7 ในการมอบตัวก่อนได้มั๊ยคะ เพราะ โรงเรียน จะเปิด ให้ แก้ 0 ร มส ใน เดือน พฤษภาคม คะ
คำตอบ ไม่เข้าใจคำถามครับ โปรดให้รายละเอียดอีกครั้ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวสามารถปรับเป็นพนักงานได้ไหมค่ะ
คำตอบ ก็ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเช่นเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าการสอบบรรจุเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย ที่พึ่งผ่านไป(สอบข้อเขียนรอบแรก 15 มี.ค) โดยรวมแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นได้บุคคลากรเข้าประจำตำแหน่ง น่าจะสำเร็จในช่วงเดือนใดคะ
คำตอบ ทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่า สามารถหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับร่างพรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ไหนคะ ที่เป็นฉบับล่าสุดค่ะ
คำตอบ ไม่มีร่าง พ.ร.บ. ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ช่วงนี้มีรับสมัครพนักงานรัฐ ตำแหน่ง พยาบาลไหมคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่มีรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่เห็นรายละเอียดวันที่จะสอบในตำแหน่งงานต่างๆ สังกัด ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 แต่เห็นในกระทู้ถามตอบว่า วันที่ 15 มีนาคม 2558 อยากทราบว่าจริงไหมคะ เวลาในการสอบด้วยคะ
คำตอบ ตามประกาศฉบับที่ 417/2558 มีรายละเอียดครบ สอบหลายโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น นะครับ ให้เข้าที่ Web ของกองการเจ้าหน้าที่นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะยังคงมีพนักงานราชการรึเปล่าค่ะ หรือว่าจะมีโอกาศปรับเป็นพนักงานมหาลัยไหมค่ะ
คำตอบ พนักงานราชการ ก็ยังคงมีสถานเป็นพนักงานราชการเหมือนเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าปีนี้ใกล้จะได้รับโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยหรือยังคะ หรือจะรอให้ข้ามปีเหมือนปีที่แล้ว รบกวนเรียนถามท่านหัวหน้าด้วยค่ะ
คำตอบ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของบประมาณที่จะใช้จ่ายครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม การสมัครสอบบุคคลภายนอกไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปทำเหรอถึงได้มีแต่นอก-ในกัน ถ้าต้องการคนทำงานจริงทำไม พนักงานที่รับเข้าไปถึงออกกันหละ เปิดโอกาศให้คนภายนอกได้ใช้ความรู้ความสามารถบ้างเพราะถ้ายังยึดการรับญาติพี่น้องคงได้ความเกรงใจแบบญาติพี่น้องอยู่นั่นหละ
คำตอบ การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเปิดแบบทั่วไป เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง มิได้ปิดกั้นโอกาสคนใดคนหนึ่ง
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมคะ ต้องทำงานกี่ปีถึงจะสมัครได้คะ ขอบคุนคะ
คำตอบ ในข้อบังคับของกองทุน ให้เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน หัวหน้างานธุรการ ค่ะ อยากรบกวนสอบถามเป็นข้อมูลค่ะ ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไหมคะ หลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติราชการมากี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ปรับคะ
คำตอบ ไม่มีระเบียบให้ปฏิบัติ บุคลากรที่เกี่ยวข้องน่าจะมีเพียงข้าราชการ และลูกจ้างประจำเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ยังปฏิบัติตามระเบียบต่อไป
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พนักงานราชการมีสิทธิ์ย้ายสิทธิ์การรักษาของญาติสายตรงมา รพ.ศรีฯได้หรือไม่
คำตอบ สิทธิ์การรักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลศรี ต้องอยู่ที่ภูมิลำเนา หากอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้สิทธิ์สำหรับญาติได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมขออนุญาตถามครับ 1. พรบ.มข.ออกนอกระบบนี้ ลูกจ้างชั่วคราวจะได้บรรจุ เพื่อเพิ่มเงินเดือนไหมครับ 2. หากยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของการกำหนดข้อคุณสมบัติ ทางมหาวิทยาลัยต้องร่างระเบียบเพื่อการนี้(บริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว) ใช่ไหมครับ? 3. คุณภาพชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวจะดีขึ้นใช่ไหมครับ? (ถ้าไม่พูดในแง่ของตัวบุคคลที่ทำงาน) ผมอยากให้เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ เรื่องออกนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราว ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ก็ยังคงเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบสิทธิ์ประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับ หลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว
คำตอบ ยังไม่เหมือนเดิมและเท่าเดิมครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราวสามารถเป็นสมาชิคได้ไหมครับ ถ้าเป้นได้ติดต่อสมัครได้ที่ไหนบ้างครับ
คำตอบ ได้ครับ ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบความคืบหน้าการออกนอกระบบ. ข้าราชการ. พนักงาน. ความแตกต่างของเงินเดือน. การทำงาน
คำตอบ ปัจจุบันรัฐบาลรับหลักการ ซึ่งจะต้องนำเรื่องเสนอที่ประชุมสภา สนช. และสนช.แต่งตั้งกรรมการศึกษารายละเอียด กว่างจะผ่านวาระต่าง ๆ ต้องใช้เวลา ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่ทราบรายชะเอียดครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตรวจสอบแล้ว ไม่เจอหน้าที่แจ้งเวลาและสถานที่สอบค่ะ จะเข้าเช็คตรงหัวข้อไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 ระบุสถานที่สอบและสนามสอบไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งเวชสถิติสมัครออนไลด์ได้มั้ยคะ เพราะไม่เห็นตำแหน่งนี้ในสมัครงานออนไลด์ค่ะ
คำตอบ ช่วงนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสมาชิกมาแล้ว 5 ปี สามารถลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ แต่ยังปฏิบัติงานเหมือนเดิม สิทธิประโยชน์ในการลาออกจะได้รับอย่างไรบ้าง
คำตอบ ตามข้อบังคับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบุคลากร มข ข้อ 39 จะได้รับเงินสะสม และเงินผลประโยชน์
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ใบเสร็จที่สมัครสอบหายต้องทำยังไง ค่ะ
คำตอบ แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า กรณีที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในเดือน ก.พ.58 ไม่ทราบว่า รอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.58 จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นหรือไม่
คำตอบ ไม่มีสิทธิ์ครับ เพราะการปฏิบัติงานในรอบประเมินที่จะต้องปฏิบัติงานครบ 4 เดือน ถึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน (รอบประเมินคือ 1 พฤศจิกา ถึง 30 เมษายน)
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ในประกาศบอกว่า "สอบข้อเขียน" เป็นการสอบเเบบอัตนัยหรือปรนัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ น่าจะมีทั้งสองประเภทครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากรู้ว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงินเดือนมั้ยค่ะ
คำตอบ ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างปีต่อปี และไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รวมพนักงานพ.รายได้ที่บรรจุใหม่ไหมครับ
คำตอบ หากได้เพิ่มก็จะเพิ่มเหมือนกันหมดครับ ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พึ่งได้บรรจุงานใหม่พ.รายได้เดือน ธ.ค. 2557 จะได้เลื่อนเงินเดือนกับคนอื่นไหมครับ
คำตอบ รอบการประเมิน มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่าง 1 พ.ค - 31 ต.ค. และรอบที่ 2 ระหว่าง 1 พ.ย - 30 เม.ย. ซึ่งการบรรจุคุณอยู่ในรอบที่ 2 ซึ่งจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 4 เดือน จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือนในรอบวันที่ 1 ตุลาคม
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากถามว่าเงินเดือนที่ข้าราชการปรับใหม่ไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนค่ะ แล้วขึ้งกี่ % ค่ะ
คำตอบ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงบประมาณนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไม่สามารถเข้าดูได้ค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 นะครับ เข้าไปที่หัวข้อสืบค้นคำสั่งประกาศก็ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียน ท่านหัวหน้างานธุรการ อยากสอบถามประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 1327 เห็นว่าจะประกาศวันที่ 24 กพ 58 ยังไม่เห็นประกาศเลยคะ
คำตอบ ผลสอบข้อเขียน อยู่ในกระบวนการสอบของคณะศึกษาศาสตร์ ต้องติดต่อทางคณะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวัน เวลาสอบ ของรอบที่ 1/2558 จำนวน 62 อัตรา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
คำตอบ คนสอบ 8 พันครับ เครื่องนี้ดูไม่ได้ ก็เปิดคอมเครื่องใหม่ดูนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ มข ครั้งที่1 เอกสารหน้า 36 หายไปครับ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว เอกสารหน้า 36 มีครบนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไหนบอกประกาศวันสอบวันที่ 20 กุมภาคับแล้วประกาศ 417/2558 ไปดูที่ไหนคับ
คำตอบ ดูที Web กองการเจ้าหน้าที่ครับ หัวข้อ "ประกาศรายชื่อ"
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ที่บอกไว้ว่าประกาศวันที่ 20 ก.พ.58 เข้าดูไม่ได้เลยคะ ไม่ทราบว่าจะประกาศวันไหนคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 นะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม เรียนท่านหัวหน้า ไม่ทราบว่าโบนัสข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ2557 ใกล้คลอดหรือยังคะ
คำตอบ โบนัส ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาล ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการ ส่วนโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนพนักงานราชการ ไม่มีโบนัสนะครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนายจันทร์ทิรา วราฤทธิพงษ์ เป็น นางสาวจันทร์ทิรา วราฤทธิพงษ์ ให้ด้วยได้ไหมค่ะ สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทย์ค่ะ
คำตอบ ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Fax ให้ด้วยครับ โทร 043 202338
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสอบ เมื่อแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ลงใน Web ให้ตรงเวลาด้วยค่ะ เช่น ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ คณะแพทยศาสตร์ จะสอบ 26 ก.พ.58 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะสอบ 2มีค58 เนื่องจากได้มีผุ้สม้คร โทรมาที่คณะแพทยศาสตร์ หลายสายมากค่ะ
คำตอบ พยายามอยู่ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ขอสอบถามว่า ทำไม? ไม่มีรหัส 58250007 เลยครับ วัดเกณฑ์กันยังไง ไม่เข้าใจช่วยอธิบายที ว่าคุณสมบัติไม่ตรงหรือว่าจำกัดคน?
คำตอบ ตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจนก่อนนะครับ และหากไม่มีจริงส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Fax ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ เบอร์ 043-202338 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ดิฉันสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยบอกจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 28 กพ ซึ่งนี้ก็วันที่ 20 กพ แล้ว แต่ ยังไม่มีประกาศหรือดิฉันหาไม่เจอ กรุณาแจ้งด้วยค่ะ และที่บอกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินมหาวิทยาลัย มันหมายถึงยังไงค่ะ และสัญญาจ้างกี่ปี รบกวนด้วยค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2558 นะครับ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย หมายถึง จ้างโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย และสัญญาจ้างถึงเกษียณอายุราชการครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม พอดีเห็นว่า วันที่ 20 ก.พ. 58 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง 1618-1627 ค่ะ เข้ามาดูแล้วยังไม่เห็นประกาศค่ะ ช่วยอัพโหลดให้หน่อยนะคะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม อยากทราบว่าที่เราได้สมัครงานออนไลน์ไป(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 51/2558) สามารถเช็คข้อมูลความถูกต้องได้ไหมค่ะ ถ้าได้ เช็คทางไหนค่ะ
คำตอบ ประกาศฉบับที่ 417/2558
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมถึงออกแบบนี้ ไม่ใช่คนจบ ม.6 นะคะ ควรออกข้อสอบที่ผู้สอบมีความรู้ความสามารถเพื่อมาปฏิบัติงานจริง เช่น รายงานการประชุม หนังสือราชการ ไม่มีเรื่องที่นักวิชาการได้ปฏิบัติจริง เอ่อ รึว่้าจะวัดเฉพาะคนที่จบใหม่ๆ แต่ทำงานไม่อึดไม่ทน เหมือนคนที่ปฏิบัติหรือทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่แล้ว ควรออกข้อสอบให้ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับระดับและเขามีทักษะในการทำงานอยู่แล้ว ไม่ใช่ออกข้อสอบเอ็นทรานนะคะ อยากฝากให้แก่ผู้ออกข้อสอบและเลือกข้อสอบด้วยคะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรระดับชั่วคราวให้มีความมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องยึดหลักความเก่งและมีความสามารถในตำแหน่งงานนั้นๆ ที่ประกาศรับสมัคร
คำตอบ สอบกลางเดือนมีนาคมนะครับ การออกข้อสอบเป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ดำเนินการออกข้อสอบครับ ต้องให้สิทธิ์ของท่าน
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 176 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ม.ค. 2558 เห็นในกระดานถามตอบบอกว่า ประกาศฉบับที่199/2558 แต่ดิฉันไม่เห็นประกาศเลยค่ะ
คำตอบ สืบค้นที่หัวข้อ สืบค้นคำสั่งประกาศก็ได้ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับเงินเดือนของพนักงานราชการ 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คำสั่งหรือหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือยังคับ และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตอนไหนครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ ยังรอหนังสือจากทางส่วนกลาง(กรมบัญชีกลาง) ให้ดำเนินการ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ไม่ทราบว่าเกินกำหนดแล้วยังจ่ายได้หรือไม่คะ สมัครไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าสอบ ที่รับ 62 อัตรา อ่ะค่ะ
คำตอบ ไว้สมัครในโอกาสหน้าครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำไมคณบดีคณะนิติศาสตร์เลิกจ้างจ้างพนักงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 เดือนแล้วไม่มีค่าเยียวยาใดๆๆ หรือว่าคณบดีเลือกปฎิบัติค่ะคณะอื่นมีแบบนี้ไม่คะ
คำตอบ การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2549
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ทำเรื่องลาออกตอนต้นเดือนธันวาคม 57 บอกเงินจะเข้าสิ้นเดือนมกราคม 58 แต่ก็ไม่เข้าโทรถามบอกต้นเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3 ก.พ.โทรถามบอกปลายสัปดาห์นี้แน่นอนแต่แล้ววันศุกร์ที่ 6 กพ.ก็ยังไม่เข้าอยากทราบว่าประมาณกี่เดือนนะค่ะเงินถึงจะเข้า
คำตอบ ติดต่อที่งานสวัสดิการ โทร 40100 ครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม รบกวนแก้ไขรายชื่อที่ใช้สมัครงานให้ด้วยค่ะเนื่องจากพี่เขาสมัครงานแล้วพิมพ์ผิด3400100766944 นางจารุณี เปลี่ยนเป็นจรุณีค่ะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ในระบบเป็น จรุณี ถูกต้องแล้วครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผมได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เมือวันที่30 ธค 57 แต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนไม่ทราบจะติดต่อหน่วยงานใหนในการสอบถามข้อมูลครับ
คำตอบ สอบถามที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด หากยังไม่ได้จริง ก็ต้องยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อค่าครองชีพ สอบถามที่การเจ้าหน้าที่ของคณะหน่วยงานครับ
ผู้ตอบ ประดิษฐ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
  กลับด้านบน 

คำถาม ผู้ช่วยพยาบาลตำแหน่งพนักงานเงินรายได้จะประกาศผลสอบวันไหนคะ
คำตอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ประกาศครับ